เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Jetstar Airways 83 ผลลัพธ์ ฿14,855 เลือก
  AirAsia 44 ผลลัพธ์ ฿15,348 เลือก
  Malaysia Airlines 97 ผลลัพธ์ ฿17,527 เลือก
  Royal Brunei Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿20,066 เลือก
  Emirates 203 ผลลัพธ์ ฿24,495 เลือก
  Qantas 407 ผลลัพธ์ ฿24,544 เลือก
  การบินไทย 96 ผลลัพธ์ ฿25,923 เลือก
  Singapore Airlines 37 ผลลัพธ์ ฿32,910 เลือก
  Bangkok Airways 6 ผลลัพธ์ ฿43,487 เลือก
  Vietnam Airlines 18 ผลลัพธ์ ฿48,174 เลือก
  Austrian Airlines 43 ผลลัพธ์ ฿85,657 เลือก
  Virgin Australia 32 ผลลัพธ์ ฿135,332 เลือก
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿14,830
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 1 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:05 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿15,314
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:05 pm, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,225
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 31 Jan Sat
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 31 Jan Sat
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:05 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿16,343
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:05 pm, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Tue, 4 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,395
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:30 pm, 4 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,553
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,631
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,631
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿16,789
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 1 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  11:00 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  4:50 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ513
  7:10 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Tue, 4 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,991
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 4 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 4 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 4 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 4 Nov Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 55m
  2:45 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿17,109
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 1 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:45 pm
  8h 55m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:45 pm, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿17,254
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 31 Jan Sat
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 31 Jan Sat
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 30 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Oct - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:00 pm
  2h 20m
  KUL
  10:20 pm
  1h 25m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH775
  7:00 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 31 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Oct - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  5:10 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  3h 25m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 31 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:00 pm
  2h 20m
  KUL
  10:20 pm
  1h 25m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH775
  7:00 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 30 Oct - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 30 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 31 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Thu, 27 Nov
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  5:10 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿17,535
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  3h 25m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 1 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 27 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 27 Nov Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,582
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Dec - Sat, 31 Jan
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,611
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 1 Dec Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 2 Dec Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 31 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 31 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m