เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 71 ผลลัพธ์ ฿17,097 เลือก
  Jetstar Airways 74 ผลลัพธ์ ฿18,707 เลือก
  Malaysia Airlines 95 ผลลัพธ์ ฿21,862 เลือก
  Royal Brunei Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿22,184 เลือก
  Garuda Indonesia 3 ผลลัพธ์ ฿23,504 เลือก
  Singapore Airlines 18 ผลลัพธ์ ฿25,726 เลือก
  Emirates 276 ผลลัพธ์ ฿25,887 เลือก
  Qantas 306 ผลลัพธ์ ฿28,141 เลือก
  การบินไทย 64 ผลลัพธ์ ฿32,294 เลือก
  Vietnam Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿49,552 เลือก
  Bangkok Airways 8 ผลลัพธ์ ฿50,003 เลือก
  Virgin Australia 36 ผลลัพธ์ ฿89,122 เลือก
  Austrian Airlines 31 ผลลัพธ์ ฿120,676 เลือก
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,096
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  6:00 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:05 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  6:00 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:05 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿18,666
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  6:00 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:05 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 28 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 28 Feb - Thu, 5 Mar
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿18,759
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 28 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 1 Mar Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 5 Mar Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 5 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,032
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  7:10 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,036
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  12:00 pm MEL - 8:30 pm BKK
  ฿19,352
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  7:10 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  2h 25m
  SIN
  7:10 pm
  2h 20m
  BKK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ513
  7:10 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:30 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿19,220
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  12:00 pm MEL - 8:30 pm BKK
  ฿19,220
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  2h 25m
  SIN
  7:10 pm
  2h 20m
  BKK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ513
  7:10 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:30 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿19,481
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:10 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿19,481
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:10 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  6:00 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:05 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 25 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 2 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 25 Sep - Thu, 2 Oct
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿19,415
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 25 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 am, 26 Sep Fri
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:05 pm, 2 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 2 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,381
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿19,622
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  7:10 am, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 29 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 23 Oct - Wed, 29 Oct
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 11:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,507
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  11:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 am, 24 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 29 Oct Wed
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 29 Oct Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 11:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿20,169
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  11:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 am, 17 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 23 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m