เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Jetstar Airways 61 ผลลัพธ์ ฿15,679 เลือก
  AirAsia 75 ผลลัพธ์ ฿17,841 เลือก
  Royal Brunei Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿19,018 เลือก
  Malaysia Airlines 147 ผลลัพธ์ ฿21,892 เลือก
  Emirates 401 ผลลัพธ์ ฿23,215 เลือก
  Qantas 693 ผลลัพธ์ ฿24,547 เลือก
  Singapore Airlines 50 ผลลัพธ์ ฿29,352 เลือก
  การบินไทย 172 ผลลัพธ์ ฿31,720 เลือก
  Cathay Pacific 9 ผลลัพธ์ ฿33,574 เลือก
  Bangkok Airways 20 ผลลัพธ์ ฿44,718 เลือก
  Garuda Indonesia 6 ผลลัพธ์ ฿46,603 เลือก
  Vietnam Airlines 32 ผลลัพธ์ ฿48,786 เลือก
  Virgin Australia 50 ผลลัพธ์ ฿83,632 เลือก
  Austrian Airlines 42 ผลลัพธ์ ฿121,100 เลือก
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:50 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿15,679
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿16,208
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿17,753
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  11:00 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  4:50 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ513
  7:10 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 55m
  2:45 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿17,761
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:45 pm
  8h 55m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:45 pm, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:50 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿17,841
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  7:05 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:50 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿17,841
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:20 pm, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:50 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿17,841
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿18,152
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  11:00 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  4:50 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 10 May Sun
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  Royal Brunei Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  1:30 pm BKK - 5:50 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:50 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿19,018
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย แบนดาร์ เซรี เบกาวัน

  BKK
  1:30 pm
  2h 45m
  BWN
  5:15 pm
  2h 45m
  BWN
  8:00 pm
  6h 50m
  MEL
  5:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BI516
  1:30 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:15 pm, 8 Nov Sat
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  2h 45m
  2h 45m หยุดพักใน แบนดาร์ เซรี เบกาวัน BWN
  BI53
  8:00 pm, 8 Nov Sat
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  5:50 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿19,236
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Apr Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 16 Apr - Sun, 10 May
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿19,389
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Apr Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 16 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 17 Apr Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 28 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Fri, 28 Nov - Sat, 28 Feb
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:05 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿19,418
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:20 pm, 28 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 28 Nov Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 28 Nov Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 29 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:05 pm, 28 Feb Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 28 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Fri, 28 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Fri, 28 Nov - Sat, 28 Feb
  Royal Brunei Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  1:40 pm BKK - 5:50 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:05 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿20,417
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย แบนดาร์ เซรี เบกาวัน

  BKK
  1:40 pm
  2h 45m
  BWN
  5:25 pm
  2h 35m
  BWN
  8:00 pm
  6h 50m
  MEL
  5:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BI516
  1:40 pm, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 28 Nov Fri
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  2h 45m
  2h 35m หยุดพักใน แบนดาร์ เซรี เบกาวัน BWN
  BI53
  8:00 pm, 28 Nov Fri
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  5:50 am, 29 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:05 pm, 28 Feb Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 28 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Sun, 12 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Sun, 12 Apr - Sun, 10 May
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  8:15 am HKT - 11:30 pm MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:35 am MEL - 9:05 pm HKT
  ฿20,591
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:15 am
  1h 20m
  KUL
  10:35 am
  3h 5m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:15 am, 12 Apr Sun
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 12 Apr Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 12 Apr Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:30 pm, 12 Apr Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 45m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 10 May Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sun, 12 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 12 Apr - Sun, 10 May
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:15 pm BKK - 9:55 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿20,687
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  8h 40m
  MEL
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:15 pm, 12 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 am, 13 Apr Mon
  MEL เมลเบิร์น
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 12 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Sun, 12 Apr - Sun, 10 May
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:55 am HKT - 11:30 pm MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:35 am MEL - 9:05 pm HKT
  ฿20,701
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:55 am
  1h 20m
  KUL
  9:15 am
  4h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD385
  6:55 am, 12 Apr Sun
  HKT ภูเก็ต
  9:15 am, 12 Apr Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 12 Apr Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:30 pm, 12 Apr Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 45m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 10 May Sun
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 10 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 10 May Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿20,751
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿20,751
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿20,751
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:20 pm, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿20,806
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 9 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 15 Nov Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 15 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m