เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 11 Aug - Thu, 14 Aug
  Garuda Indonesia แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  5:15 pm BKK - 8:00 am (+1) MEL
  Garuda Indonesia แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  9:30 am MEL - 8:10 pm BKK
  ฿23,565
  garuda-indonesia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย จาการ์ตา

  BKK
  5:15 pm
  3h 20m
  CGK
  8:35 pm
  2h
  CGK
  10:35 pm
  6h 25m
  MEL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GA869
  Mon 11 Aug, 5:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 11 Aug, 8:35 pm
  CGK จาการ์ตา
  3h 20m
  2h หยุดพักใน จาการ์ตา CGK
  GA716
  Mon 11 Aug, 10:35 pm
  CGK จาการ์ตา
  Tue 12 Aug, 8:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  6h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย จาการ์ตา

  MEL
  9:30 am
  7h 20m
  CGK
  1:50 pm
  2h 50m
  CGK
  4:40 pm
  3h 30m
  BKK
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GA717
  Thu 14 Aug, 9:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 14 Aug, 1:50 pm
  CGK จาการ์ตา
  7h 20m
  2h 50m หยุดพักใน จาการ์ตา CGK
  GA864
  Thu 14 Aug, 4:40 pm
  CGK จาการ์ตา
  Thu 14 Aug, 8:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 18 Sep - Tue, 7 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:15 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Thu 18 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Fri 19 Sep, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 19 Sep, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  7:15 am
  1h 25m
  SYD
  8:40 am
  2h 5m
  SYD
  10:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF410
  Tue 7 Oct, 7:15 am
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 7 Oct, 8:40 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Tue 7 Oct, 10:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 7 Oct, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 18 Sep - Tue, 7 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  4:45 pm MEL - 1:10 am (+1) BKK
  ฿24,230
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 18 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5461
  Fri 19 Sep, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 19 Sep, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:45 pm
  1h 25m
  SYD
  6:10 pm
  1h 35m
  SYD
  7:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5448
  Tue 7 Oct, 4:45 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 7 Oct, 6:10 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Tue 7 Oct, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Wed 8 Oct, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 18 Sep - Tue, 7 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  6:25 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:15 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  8:30 am
  1h 35m
  MEL
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Thu 18 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF417
  Fri 19 Sep, 8:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 19 Sep, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  7:15 am
  1h 25m
  SYD
  8:40 am
  2h 5m
  SYD
  10:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF410
  Tue 7 Oct, 7:15 am
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 7 Oct, 8:40 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Tue 7 Oct, 10:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 7 Oct, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Tue, 30 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:30 pm MEL - 1:10 am (+1) BKK
  ฿24,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Wed 27 Aug, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  3:30 pm
  1h 25m
  SYD
  4:55 pm
  1h 50m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF444
  Tue 30 Sep, 3:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 30 Sep, 4:55 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Tue 30 Sep, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Wed 1 Oct, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Tue, 30 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:30 pm MEL - 1:10 am (+1) BKK
  ฿24,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Wed 27 Aug, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  3:30 pm
  1h 25m
  SYD
  4:55 pm
  1h 50m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF444
  Tue 30 Sep, 3:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 30 Sep, 4:55 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Tue 30 Sep, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Wed 1 Oct, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Wed, 10 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:00 am AVV - 4:35 pm BKK
  ฿24,225
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Wed 27 Aug, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  AVV
  6:00 am
  1h 25m
  SYD
  7:25 am
  2h 20m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5602
  Wed 10 Sep, 6:00 am
  AVV เมลเบิร์น
  Wed 10 Sep, 7:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Airways

  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 10 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 10 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Wed, 10 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,345
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Wed 27 Aug, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  1h 50m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Wed 10 Sep, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 10 Sep, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 10 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 10 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Wed, 10 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  6:45 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,345
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Wed 27 Aug, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:45 am
  1h 25m
  SYD
  8:10 am
  1h 35m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF406
  Wed 10 Sep, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 10 Sep, 8:10 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 10 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 10 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Wed, 10 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,345
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Wed 27 Aug, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  1h 50m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Wed 10 Sep, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 10 Sep, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 10 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 10 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 26 Aug - Wed, 10 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  6:45 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,345
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Tue 26 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Wed 27 Aug, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 27 Aug, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:45 am
  1h 25m
  SYD
  8:10 am
  1h 35m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF406
  Wed 10 Sep, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 10 Sep, 8:10 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 10 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 10 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 3 Sep - Fri, 28 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 3:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Wed 3 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Thu 4 Sep, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Thu 4 Sep, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  2h
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Fri 28 Nov, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 28 Nov, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Fri 28 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 28 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 3 Sep - Fri, 28 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 3:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Wed 3 Sep, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Thu 4 Sep, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Thu 4 Sep, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  2h
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Fri 28 Nov, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 28 Nov, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Fri 28 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 28 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 3 Sep - Fri, 28 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 3:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Wed 3 Sep, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Thu 4 Sep, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Thu 4 Sep, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  2h
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Fri 28 Nov, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 28 Nov, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Fri 28 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 28 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 3 Sep - Fri, 28 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  6:25 pm BKK - 10:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 3:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  9:00 am
  1h 35m
  MEL
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Wed 3 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF419
  Thu 4 Sep, 9:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Thu 4 Sep, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  2h
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Fri 28 Nov, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 28 Nov, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Fri 28 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 28 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 18 Sep - Tue, 7 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  6:25 pm BKK - 10:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:15 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  9:00 am
  1h 35m
  MEL
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Thu 18 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF419
  Fri 19 Sep, 9:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 19 Sep, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  7:15 am
  1h 25m
  SYD
  8:40 am
  2h 5m
  SYD
  10:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF410
  Tue 7 Oct, 7:15 am
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 7 Oct, 8:40 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Tue 7 Oct, 10:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 7 Oct, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Sep - Sun, 14 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  6:25 pm BKK - 10:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:00 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿25,230
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  9:00 am
  1h 35m
  MEL
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Mon 1 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF419
  Tue 2 Sep, 9:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 2 Sep, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:00 am
  1h 25m
  SYD
  7:25 am
  2h 20m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF400
  Sun 14 Sep, 6:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 14 Sep, 7:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Sun 14 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 3 Sep - Fri, 28 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  5:30 pm BKK - 7:50 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 3:35 pm BKK
  ฿26,015
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  5:30 pm
  2h 30m
  SIN
  9:00 pm
  1h 40m
  SIN
  10:40 pm
  7h 10m
  MEL
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4213
  Wed 3 Sep, 5:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  1h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF8404
  Wed 3 Sep, 10:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 4 Sep, 7:50 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  2h
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF404
  Fri 28 Nov, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 28 Nov, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Fri 28 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 28 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 28 Sep - Thu, 30 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  4:30 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,115
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sun 28 Sep, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 29 Sep, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5461
  Mon 29 Sep, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Mon 29 Sep, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:30 pm
  1h 25m
  SYD
  5:55 pm
  1h 50m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5450
  Thu 30 Oct, 4:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 30 Oct, 5:55 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Thu 30 Oct, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Fri 31 Oct, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 1 Sep - Sun, 14 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:00 am AVV - 4:35 pm BKK
  ฿26,115
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Mon 1 Sep, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Tue 2 Sep, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 2 Sep, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  AVV
  6:00 am
  1h 25m
  SYD
  7:25 am
  2h 20m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5602
  Sun 14 Sep, 6:00 am
  AVV เมลเบิร์น
  Sun 14 Sep, 7:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Airways

  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Sun 14 Sep, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Sep, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m