×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 10 ผลลัพธ์ ฿19,427 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 12 ผลลัพธ์ ฿19,939 เลือก
  Malaysia Airlines 33 ผลลัพธ์ ฿21,830 เลือก
  แควนตัส 130 ผลลัพธ์ ฿33,200 เลือก
  เอมิเรตส์ 26 ผลลัพธ์ ฿33,477 เลือก
  การบินไทย 39 ผลลัพธ์ ฿34,390 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿40,195 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 6 ผลลัพธ์ ฿54,720 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿56,721 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 5 ผลลัพธ์ ฿76,109 เลือก
  รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿87,139 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿88,170 เลือก
  Ethiopian Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿121,164 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 9 ผลลัพธ์ ฿129,101 เลือก
  Virgin Australia 10 ผลลัพธ์ ฿133,601 เลือก
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  6:55 am HKT - 12:30 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿19,458
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:55 am
  1h 20m
  KUL
  9:15 am
  4h 25m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD385
  6:55 am, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  9:15 am, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:15 am HKT - 12:30 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿19,458
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:15 am
  1h 20m
  KUL
  10:35 am
  3h 5m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:15 am, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  5:10 pm HKT - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿19,458
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:10 pm
  1h 25m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK827
  5:10 pm, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:35 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h
  4:45 pm HKT - 7:45 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿19,971
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  HKT
  4:45 pm
  1h 55m
  SIN
  7:40 pm
  1h 20m
  SIN
  9:00 pm
  8h 45m
  MEL
  7:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ536
  4:45 pm, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:40 pm, 8 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 8 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  7:45 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:15 am HKT - 12:30 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿20,301
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:15 am
  1h 20m
  KUL
  10:35 am
  3h 5m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:15 am, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:40 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  5:10 pm HKT - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  1:45 am MEL - 10:05 am HKT
  ฿20,301
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:10 pm
  1h 25m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK827
  5:10 pm, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:35 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  2h 40m
  KUL
  9:45 am
  1h 20m
  HKT
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK213
  1:45 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK386
  9:45 am, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:05 am, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  2:05 pm HKT - 7:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  8:40 am MEL - 5:25 pm HKT
  ฿21,865
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  3h 40m
  KUL
  8:15 pm
  8h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:40 am
  7h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:40 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 35m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:15 am HKT - 9:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  8:40 am MEL - 5:25 pm HKT
  ฿21,865
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:15 am
  1h 30m
  KUL
  8:45 am
  1h 45m
  KUL
  10:30 am
  8h 55m
  MEL
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  6:15 am, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:45 am, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:25 pm, 8 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:40 am
  7h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:40 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 35m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 8 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct ภูเก็ต ไป เมลเบิร์น Thu, 8 Oct - Thu, 15 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  6:05 pm HKT - 10:25 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  8:40 am MEL - 5:25 pm HKT
  ฿21,865
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  3h 15m
  KUL
  11:50 pm
  8h 35m
  MEL
  10:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 8 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 8 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:25 am, 9 Oct Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:40 am
  7h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:40 am, 15 Oct Thu
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 35m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 15 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 15 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 2 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 6 Jan - Mon, 2 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿29,615
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 7 Jan Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 2 Feb Mon
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 3 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 31 Dec - Sat, 3 Jan
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:05 pm MEL - 8:15 pm BKK
  ฿30,828
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 31 Dec Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 1 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:05 pm, 3 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 3 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 2 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 6 Jan - Mon, 2 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  5:10 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
  ฿31,615
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  3h 25m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 7 Jan Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 40m
  KUL
  4:55 pm
  2h 5m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  8:55 am, 2 Feb Mon
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:55 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 3 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 31 Dec - Sat, 3 Jan
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿32,997
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 31 Dec Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 1 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 3 Jan Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 3 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 3 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 3 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  7:30 pm BKK - 1:35 pm (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  4:30 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 15m
  SYD
  12:00 pm
  1h 35m
  MEL
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:30 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF431
  12:00 pm, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  1:35 pm, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:30 pm
  1h 25m
  SYD
  5:55 pm
  1h 50m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF450
  4:30 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  5:55 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  6:15 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  4:30 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  10:00 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  11:35 am, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:30 pm
  1h 25m
  SYD
  5:55 pm
  1h 50m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF450
  4:30 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  5:55 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  6:15 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  4:00 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  10:00 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  11:35 am, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:00 pm
  1h 25m
  SYD
  5:25 pm
  2h 20m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF446
  4:00 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  5:25 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  6:15 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  5:00 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  10:00 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  11:35 am, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  5:00 pm
  1h 25m
  SYD
  6:25 pm
  1h 20m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF452
  5:00 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  6:25 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  7:30 pm BKK - 1:35 pm (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  4:00 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 15m
  SYD
  12:00 pm
  1h 35m
  MEL
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:30 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF431
  12:00 pm, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  1:35 pm, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  4:00 pm
  1h 25m
  SYD
  5:25 pm
  2h 20m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF446
  4:00 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  5:25 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Wed, 24 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 8 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 24 Dec - Thu, 8 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  7:30 pm BKK - 1:35 pm (+1) MEL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  5:00 pm MEL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿33,185
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 15m
  SYD
  12:00 pm
  1h 35m
  MEL
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:30 pm, 24 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF431
  12:00 pm, 25 Dec Thu
  SYD ซิดนีย์
  1:35 pm, 25 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  5:00 pm
  1h 25m
  SYD
  6:25 pm
  1h 20m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF452
  5:00 pm, 8 Jan Thu
  MEL เมลเบิร์น
  6:25 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 8 Jan Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 9 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 2 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 6 Jan - Mon, 2 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  3:10 pm MEL - 12:35 am (+1) BKK
  ฿33,415
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 6 Jan Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 7 Jan Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  3:10 pm
  8h
  KUL
  8:10 pm
  3h 15m
  KUL
  11:25 pm
  2h 10m
  BKK
  12:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  3:10 pm, 2 Feb Mon
  MEL เมลเบิร์น
  8:10 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH5971
  11:25 pm, 2 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:35 am, 3 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Ethiopian Airlines