×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 44 ผลลัพธ์ ฿14,306 เลือก
  แอร์เอเชีย 126 ผลลัพธ์ ฿17,120 เลือก
  Malaysia Airlines 677 ผลลัพธ์ ฿18,255 เลือก
  รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 39 ผลลัพธ์ ฿18,466 เลือก
  เอมิเรตส์ 1502 ผลลัพธ์ ฿19,701 เลือก
  แควนตัส 2178 ผลลัพธ์ ฿21,292 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 95 ผลลัพธ์ ฿23,143 เลือก
  การบินไทย 370 ผลลัพธ์ ฿29,211 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 83 ผลลัพธ์ ฿40,642 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 18 ผลลัพธ์ ฿41,503 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 44 ผลลัพธ์ ฿46,787 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 88 ผลลัพธ์ ฿81,466 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 1 ผลลัพธ์ ฿90,868 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 10 ผลลัพธ์ ฿135,295 เลือก
  Virgin Australia 37 ผลลัพธ์ ฿142,647 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 5148 ผลลัพธ์ ฿14,306 เลือก
  ภูเก็ต 124 ผลลัพธ์ ฿20,604 เลือก
  ขาออก: Thu, 19 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 19 Nov - Tue, 24 Nov
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
  10:25 pm BKK - 11:00 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿14,338
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:25 pm
  8h 35m
  MEL
  11:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:25 pm, 19 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 20 Nov Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:55 pm
  9h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:55 pm, 24 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Tue, 19 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 19 May - Wed, 10 Jun
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
  10:25 pm BKK - 10:00 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  11:00 am MEL - 12:20 am (+1) BKK
  ฿15,085
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:25 pm
  8h 35m
  MEL
  10:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:25 pm, 19 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:00 am, 20 May Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  6h
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  11:00 am, 10 Jun Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:50 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  6h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  10:50 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  12:20 am, 11 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Tue, 19 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 19 May - Wed, 10 Jun
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
  10:25 pm BKK - 10:00 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿15,585
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:25 pm
  8h 35m
  MEL
  10:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:25 pm, 19 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:00 am, 20 May Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  11:00 am, 10 Jun Wed
  MEL เมลเบิร์น
  4:50 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 10 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 19 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 19 Nov - Tue, 24 Nov
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
  10:25 pm BKK - 11:00 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,492
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:25 pm
  8h 35m
  MEL
  11:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:25 pm, 19 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 20 Nov Fri
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 24 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 24 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 24 Nov Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 19 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 19 May - Wed, 10 Jun
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
  10:25 pm BKK - 10:00 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h
  12:45 am MEL - 11:45 am DMK
  ฿16,489
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:25 pm
  8h 35m
  MEL
  10:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  10:25 pm, 19 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:00 am, 20 May Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:45 am
  8h 20m
  KUL
  7:05 am
  3h 35m
  KUL
  10:40 am
  2h 5m
  DMK
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  12:45 am, 10 Jun Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:45 am, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 25 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 25 Nov - Thu, 10 Dec
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  9:15 am BKK - 7:45 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿16,666
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:15 am
  2h 35m
  SIN
  12:50 pm
  8h 10m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  7:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ512
  9:15 am, 25 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  8h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  7:45 am, 26 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:55 pm
  9h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:55 pm, 10 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Wed, 25 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 25 Nov - Thu, 10 Dec
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  2:40 pm BKK - 7:45 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 10m
  3:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿16,890
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:40 pm
  2h 30m
  SIN
  6:10 pm
  2h 50m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  7:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ510
  2:40 pm, 25 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  7:45 am, 26 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  3:55 pm
  9h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  3:55 pm, 10 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Wed, 25 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 25 Nov - Thu, 10 Dec
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 19h 30m
  9:15 am BKK - 8:45 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 10m
  4:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿16,892
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:15 am
  2h 35m
  SIN
  12:50 pm
  8h 10m
  SIN
  9:00 pm
  8h 45m
  MEL
  8:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K512
  9:15 am, 25 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  8h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:45 am, 26 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  4:55 pm
  8h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  4:55 pm, 10 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Wed, 25 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 25 Nov - Thu, 10 Dec
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  1:30 pm BKK - 8:45 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 10m
  4:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿17,092
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  1:30 pm
  2h 35m
  SIN
  5:05 pm
  3h 55m
  SIN
  9:00 pm
  8h 45m
  MEL
  8:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  1:30 pm, 25 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  3h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:45 am, 26 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  4:55 pm
  8h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  4:55 pm, 10 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Wed, 25 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 25 Nov - Thu, 10 Dec
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  2:40 pm BKK - 8:45 am (+1) MEL
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 10m
  4:55 pm MEL - 9:05 pm BKK
  ฿17,092
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:40 pm
  2h 30m
  SIN
  6:10 pm
  2h 50m
  SIN
  9:00 pm
  8h 45m
  MEL
  8:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  2:40 pm, 25 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  9:00 pm, 25 Nov Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:45 am, 26 Nov Thu
  MEL เมลเบิร์น
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  4:55 pm
  8h 10m
  BKK
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  4:55 pm, 10 Dec Thu
  MEL เมลเบิร์น
  9:05 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  12:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 5m
  KUL
  3:05 pm
  7h 25m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:05 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  7h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  12:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  12:45 am MEL - 12:40 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 5m
  KUL
  3:05 pm
  7h 25m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:05 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  7h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:45 am
  8h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  12:45 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  3:15 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  12:45 am MEL - 12:40 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  3:15 pm
  2h 5m
  KUL
  6:20 pm
  4h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  3:15 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:45 am
  8h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  12:45 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  3:15 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  3:15 pm
  2h 5m
  KUL
  6:20 pm
  4h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  3:15 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  1:10 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:35 am MEL - 11:25 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  6h 25m
  KUL
  10:20 pm
  2h 5m
  DMK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  10:20 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:25 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  1:10 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  1:10 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  12:45 am MEL - 12:40 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:45 am
  8h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  12:45 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  12:50 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:35 am MEL - 11:25 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:50 pm
  2h 10m
  KUL
  4:00 pm
  6h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  12:50 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  6h 25m
  KUL
  10:20 pm
  2h 5m
  DMK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  10:20 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:25 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:35 am MEL - 11:25 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  6h 25m
  KUL
  10:20 pm
  2h 5m
  DMK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  10:20 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:25 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 14 May - Mon, 18 May
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  12:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:35 am MEL - 11:25 pm DMK
  ฿17,120
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 5m
  KUL
  3:05 pm
  7h 25m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:05 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  7h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 15 May Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  6h 25m
  KUL
  10:20 pm
  2h 5m
  DMK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  9:35 am, 18 May Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  10:20 pm, 18 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:25 pm, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m