×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 304 ผลลัพธ์ ฿11,174 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 27 ผลลัพธ์ ฿17,545 เลือก
  China Southern Airlines 5 ผลลัพธ์ ฿19,050 เลือก
  Malaysia Airlines 211 ผลลัพธ์ ฿19,103 เลือก
  รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿20,667 เลือก
  เอมิเรตส์ 620 ผลลัพธ์ ฿21,027 เลือก
  แควนตัส 1111 ผลลัพธ์ ฿23,060 เลือก
  การบินไทย 169 ผลลัพธ์ ฿23,497 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 132 ผลลัพธ์ ฿27,678 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 19 ผลลัพธ์ ฿28,690 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 36 ผลลัพธ์ ฿40,949 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 28 ผลลัพธ์ ฿50,658 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 16 ผลลัพธ์ ฿62,613 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 30 ผลลัพธ์ ฿119,644 เลือก
  Virgin Australia 50 ผลลัพธ์ ฿135,775 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿192,946 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 302 ผลลัพธ์ ฿11,174 เลือก
  ภูเก็ต 2349 ผลลัพธ์ ฿30,347 เลือก
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  10:35 am MEL - 10:40 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  5h 45m
  KUL
  9:35 pm
  2h 5m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  9:35 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:40 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  10:35 am MEL - 10:40 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  5h 45m
  KUL
  9:35 pm
  2h 5m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  9:35 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:40 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 19h 15m
  10:05 am DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  1:25 am MEL - 11:40 am DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  10:05 am
  2h 20m
  KUL
  1:25 pm
  9h 5m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  10:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:25 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  9h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  4h
  KUL
  10:40 am
  2h
  DMK
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  4h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:40 am, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  1:25 am MEL - 11:40 am DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  4h
  KUL
  10:40 am
  2h
  DMK
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  4h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:40 am, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h
  1:25 am MEL - 2:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  6h 35m
  KUL
  1:15 pm
  2h 10m
  DMK
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  6h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:15 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  10:35 am MEL - 8:30 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  3h 35m
  KUL
  7:25 pm
  2h 5m
  DMK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  7:25 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:30 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  10:35 am MEL - 8:30 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  2:55 pm
  2h 15m
  KUL
  6:10 pm
  4h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  2:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  3h 35m
  KUL
  7:25 pm
  2h 5m
  DMK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  7:25 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:30 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  1:25 am MEL - 12:50 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  5h 5m
  KUL
  11:45 am
  2h 5m
  DMK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:45 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:50 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  10:35 am MEL - 10:40 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  2:55 pm
  2h 15m
  KUL
  6:10 pm
  4h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  2:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  5h 45m
  KUL
  9:35 pm
  2h 5m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  9:35 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:40 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 19h 15m
  10:05 am DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h
  1:25 am MEL - 2:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  10:05 am
  2h 20m
  KUL
  1:25 pm
  9h 5m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  10:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:25 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  9h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  6h 35m
  KUL
  1:15 pm
  2h 10m
  DMK
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  6h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:15 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  10:35 am MEL - 8:30 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  3h 35m
  KUL
  7:25 pm
  2h 5m
  DMK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  7:25 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:30 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h
  1:25 am MEL - 2:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  2:55 pm
  2h 15m
  KUL
  6:10 pm
  4h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  2:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  6h 35m
  KUL
  1:15 pm
  2h 10m
  DMK
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  6h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:15 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  1:25 am MEL - 11:40 am DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  4h
  KUL
  10:40 am
  2h
  DMK
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  4h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:40 am, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 19h 15m
  10:05 am DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  10:05 am
  2h 20m
  KUL
  1:25 pm
  9h 5m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  10:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:25 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  9h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 19h 15m
  10:05 am DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  10:35 am MEL - 10:40 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  10:05 am
  2h 20m
  KUL
  1:25 pm
  9h 5m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  10:05 am, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:25 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  9h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  5h 45m
  KUL
  9:35 pm
  2h 5m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  9:35 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:40 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  10:35 am MEL - 10:40 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  5h 45m
  KUL
  9:35 pm
  2h 5m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  9:35 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:40 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  1:25 am MEL - 12:50 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  2:55 pm
  2h 15m
  KUL
  6:10 pm
  4h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  2:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:25 am
  8h 15m
  KUL
  6:40 am
  5h 5m
  KUL
  11:45 am
  2h 5m
  DMK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:25 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  5h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:45 am, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:50 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  10:35 am MEL - 8:30 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  3h 35m
  KUL
  7:25 pm
  2h 5m
  DMK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  7:25 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:30 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 10 Mar - Mon, 14 Mar
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿11,174
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  2:55 pm
  2h 15m
  KUL
  6:10 pm
  4h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  2:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:10 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Fri
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 14 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 14 Mar Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 14 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m