เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 18 ผลลัพธ์ ฿14,336 เลือก
  Jetstar Airways 30 ผลลัพธ์ ฿17,178 เลือก
  Malaysia Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿19,526 เลือก
  Royal Brunei Airlines 5 ผลลัพธ์ ฿19,816 เลือก
  Garuda Indonesia 2 ผลลัพธ์ ฿24,638 เลือก
  Emirates 79 ผลลัพธ์ ฿31,650 เลือก
  Qantas 136 ผลลัพธ์ ฿31,863 เลือก
  การบินไทย 14 ผลลัพธ์ ฿32,648 เลือก
  Singapore Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿33,543 เลือก
  Bangkok Airways 1 ผลลัพธ์ ฿50,141 เลือก
  Austrian Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿122,034 เลือก
  Virgin Australia 17 ผลลัพธ์ ฿137,653 เลือก
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿14,341
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿14,341
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:20 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿14,341
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿14,778
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿14,778
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,667
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  1h 30m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  10:30 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,667
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 10 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  1:20 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:10 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Tue, 4 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,139
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 4 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 4 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 4 Nov Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 4 Nov Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿17,295
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:15 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,328
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  1h 35m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ510
  2:55 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  6:45 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿17,707
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  1h 35m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  2:55 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  6:45 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,885
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:15 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 1 Nov - Tue, 4 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:40 pm BKK - 10:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿17,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:40 pm
  9h 5m
  MEL
  10:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 2 Nov Sun
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:30 pm, 4 Nov Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿18,742
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  1h 35m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ510
  2:55 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  6:45 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  1:30 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿18,963
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  1:30 pm
  2h 25m
  SIN
  4:55 pm
  3h 5m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ516
  1:30 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  3h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  6:45 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:50 pm
  9h 5m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  2:50 pm, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  7:55 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Mon, 16 Mar
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿19,114
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  1h 35m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ510
  2:55 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  SIN สิงคโปร์
  6:45 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 16 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 16 Mar Mon
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 16 Mar Mon
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 16 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,533
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:50 pm
  2h 20m
  KUL
  10:10 pm
  1h 35m
  KUL
  11:45 pm
  7h 45m
  MEL
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH775
  6:50 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:10 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 20m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:45 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,533
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 10 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Mon, 16 Mar
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿19,669
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  9:15 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:20 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  12:00 pm, 16 Mar Mon
  MEL เมลเบิร์น
  4:45 pm, 16 Mar Mon
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ517
  6:35 pm, 16 Mar Mon
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 16 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 17 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Mar - Tue, 17 Mar
  Royal Brunei Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  1:30 pm BKK - 5:50 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,824
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย แบนดาร์ เซรี เบกาวัน

  BKK
  1:30 pm
  2h 45m
  BWN
  5:15 pm
  2h 45m
  BWN
  8:00 pm
  6h 50m
  MEL
  5:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BI516
  1:30 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:15 pm, 10 Mar Tue
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  2h 45m
  2h 45m หยุดพักใน แบนดาร์ เซรี เบกาวัน BWN
  BI53
  8:00 pm, 10 Mar Tue
  BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
  5:50 am, 11 Mar Wed
  MEL เมลเบิร์น
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  10:35 am, 17 Mar Tue
  MEL เมลเบิร์น
  3:50 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:20 pm, 17 Mar Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:25 pm, 17 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m