• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿14,618
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 30 Jul - Sun, 24 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  2h 20m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Wed 30 Jul, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 30 Jul, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Wed 30 Jul, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 31 Jul, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 24 Aug, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 24 Aug, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿15,633
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 30 Jul - Sun, 24 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  2h 20m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Wed 30 Jul, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 30 Jul, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Wed 30 Jul, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 31 Jul, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Sun 24 Aug, 11:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 24 Aug, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Sun 24 Aug, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 24 Aug, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿15,809
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 8 Jun - Sun, 22 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Sun 8 Jun, 10:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 22 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 22 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿15,809
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 1 Jun - Sun, 8 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Sun 1 Jun, 10:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 8 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 8 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  12:00 pm MEL - 8:35 pm BKK
  ฿16,472
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Oct - Fri, 31 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  1h 20m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Wed 15 Oct, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Wed 15 Oct, 8:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 16 Oct, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  2h 25m
  SIN
  7:10 pm
  2h 25m
  BKK
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Fri 31 Oct, 12:00 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 31 Oct, 4:45 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Fri 31 Oct, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 31 Oct, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  12:00 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,472
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Oct - Fri, 31 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  1h 20m
  SIN
  8:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Wed 15 Oct, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Wed 15 Oct, 8:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 16 Oct, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  12:00 pm
  7h 45m
  SIN
  4:45 pm
  1h 50m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Fri 31 Oct, 12:00 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 31 Oct, 4:45 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  Fri 31 Oct, 6:35 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 31 Oct, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:00 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿17,346
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 8 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:00 pm
  9h 5m
  MEL
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 8 Jul, 10:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 9 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿19,802
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 25 May - Wed, 4 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Sun 25 May, 10:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 26 May, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Wed 4 Jun, 11:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 4 Jun, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Wed 4 Jun, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 4 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿20,449
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 1 Jun - Sun, 8 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Sun 1 Jun, 10:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Sun 8 Jun, 11:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 8 Jun, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Sun 8 Jun, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 8 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿20,494
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 8 Jun - Sun, 22 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  Sun 8 Jun, 5:10 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 8 Jun, 8:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sun 8 Jun, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 9 Jun, 8:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Sun 22 Jun, 9:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 22 Jun, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Sun 22 Jun, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 22 Jun, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  9:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿20,494
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 8 Jun - Sun, 22 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Sun 8 Jun, 4:00 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 8 Jun, 7:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sun 8 Jun, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 9 Jun, 8:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Sun 22 Jun, 9:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 22 Jun, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Sun 22 Jun, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 22 Jun, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿20,925
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 9 Aug - Sat, 16 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  Sat 9 Aug, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 9 Aug, 9:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  Sat 9 Aug, 10:30 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 9 Aug, 8:25 pm
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  Sat 16 Aug, 7:40 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 16 Aug, 2:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  Sat 16 Aug, 3:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 16 Aug, 4:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  7:40 pm BKK - 9:25 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿20,925
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 9 Aug - Sat, 16 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 35m
  MEL
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  Sat 9 Aug, 7:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 9 Aug, 10:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  Sat 9 Aug, 11:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 10 Aug, 9:25 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  Sat 16 Aug, 7:40 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 16 Aug, 2:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  Sat 16 Aug, 3:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 16 Aug, 4:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿21,414
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 8 Jun - Sun, 22 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  Sun 8 Jun, 5:10 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 8 Jun, 8:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sun 8 Jun, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 9 Jun, 8:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Sun 22 Jun, 9:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 22 Jun, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Sun 22 Jun, 6:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 22 Jun, 7:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 8:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿21,414
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 8 Jun - Sun, 22 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Sun 8 Jun, 4:00 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 8 Jun, 7:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sun 8 Jun, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 9 Jun, 8:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  9:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Sun 22 Jun, 9:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 22 Jun, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Sun 22 Jun, 6:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 22 Jun, 7:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿22,057
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Fri, 27 Jun - Sun, 6 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  2h 20m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Fri 27 Jun, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Fri 27 Jun, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 28 Jun, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 6 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 6 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 10h 5m
  9:15 pm BKK - 11:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿22,984
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 11 Dec - Tue, 16 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  10h 5m
  MEL
  11:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Thu 11 Dec, 9:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Dec, 11:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 16 Dec, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 16 Dec, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  5:05 pm BKK - 9:25 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  7:40 am MEL - 6:55 pm BKK
  ฿23,697
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 1 May - Sun, 4 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  3h 35m
  KUL
  11:50 pm
  7h 35m
  MEL
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Thu 1 May, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  Thu 1 May, 11:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 2 May, 9:25 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  3h 35m
  KUL
  5:50 pm
  2h 5m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  Sun 4 May, 7:40 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 4 May, 2:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH780
  Sun 4 May, 5:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 4 May, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:10 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,713
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Fri, 27 Jun - Sun, 6 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:10 pm
  2h 30m
  SIN
  6:40 pm
  2h 20m
  SIN
  9:00 pm
  7h 45m
  MEL
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Fri 27 Jun, 3:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ8
  Fri 27 Jun, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 28 Jun, 6:45 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Sun 6 Jul, 11:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 6 Jul, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Sun 6 Jul, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 6 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  6:25 pm BKK - 10:35 am (+1) MEL
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:00 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,410
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 9 Aug - Sat, 16 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  9:00 am
  1h 35m
  MEL
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sat 9 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 10 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5419
  Sun 10 Aug, 9:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 10 Aug, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:00 am
  1h 25m
  SYD
  7:25 am
  2h 20m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5400
  Sat 16 Aug, 6:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 16 Aug, 7:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Sat 16 Aug, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Sat 16 Aug, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  There are 3 airports in เมลเบิร์น, with over 286 airlines flying to เมลเบิร์น.

  Based on user search activity, the top five searched flights to เมลเบิร์น are กัวลาลัมเปอร์ ไป เมลเบิร์น, ออกแลนด์ ไป เมลเบิร์น, สิงคโปร์ ไป เมลเบิร์น, ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน ไป เมลเบิร์น, กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น... Flight prices for these routes start at ฿4,684, ฿4,716, ฿6,945, ฿6,945, ฿7,171... respectively.

  Besides Wego's selection of เมลเบิร์น flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in เมลเบิร์น. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.