เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Jetstar Airways 46 ผลลัพธ์ ฿15,915 เลือก
  AirAsia 66 ผลลัพธ์ ฿16,533 เลือก
  Malaysia Airlines 114 ผลลัพธ์ ฿20,243 เลือก
  Royal Brunei Airlines 16 ผลลัพธ์ ฿20,829 เลือก
  Emirates 274 ผลลัพธ์ ฿23,498 เลือก
  Garuda Indonesia 8 ผลลัพธ์ ฿23,530 เลือก
  Qantas 349 ผลลัพธ์ ฿25,808 เลือก
  การบินไทย 66 ผลลัพธ์ ฿26,850 เลือก
  Singapore Airlines 22 ผลลัพธ์ ฿33,489 เลือก
  Bangkok Airways 2 ผลลัพธ์ ฿43,871 เลือก
  Vietnam Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿50,184 เลือก
  Austrian Airlines 26 ผลลัพธ์ ฿122,825 เลือก
  Virgin Australia 30 ผลลัพธ์ ฿142,352 เลือก
  ขาออก:Tue, 3 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 10 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Feb - Tue, 10 Feb
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 10m
  2:45 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿15,923
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 3 Feb, 9:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 4 Feb, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:45 pm
  9h 10m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 10 Feb, 2:45 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 10 Feb, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  Sat 11 Oct, 7:10 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Sat 11 Oct, 1:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 12:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Wed 15 Oct, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  Sat 11 Oct, 7:10 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Sat 11 Oct, 1:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 12:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Wed 15 Oct, 6:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Sat 11 Oct, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 11:50 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Sat 11 Oct, 1:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 12:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Wed 15 Oct, 6:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 12:30 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  7h 50m
  MEL
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Sat 11 Oct, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 11:50 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Sat 11 Oct, 1:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 12:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Wed 15 Oct, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Thu 13 Nov, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 11:45 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿16,526
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  Thu 13 Nov, 7:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,590
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Thu 13 Nov, 9:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 14 Nov, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 20 Nov, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,776
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  Thu 13 Nov, 7:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 20 Nov, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,776
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Thu 13 Nov, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 11:45 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 20 Nov, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿16,776
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Thu 13 Nov, 4:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 7:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  Thu 13 Nov, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 20 Nov, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,141
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Thu 13 Nov, 4:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 7:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Thu 13 Nov, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,218
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  1h 35m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Thu 13 Nov, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 11:45 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,218
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  3h 5m
  KUL
  1:20 pm
  7h 50m
  MEL
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK311
  Thu 13 Nov, 7:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK212
  Thu 13 Nov, 1:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 12:10 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  4:20 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿17,218
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:20 pm
  2h 15m
  KUL
  7:35 pm
  2h 55m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Thu 13 Nov, 4:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 13 Nov, 7:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK214
  Thu 13 Nov, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 14 Nov, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 13 Nov - Thu, 20 Nov
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿18,148
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Thu 13 Nov, 9:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 14 Nov, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  Thu 20 Nov, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 20 Nov, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 20 Nov, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Tue, 3 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 10 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Feb - Tue, 10 Feb
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
  ฿19,159
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  9:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 3 Feb, 9:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 4 Feb, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 15m
  KUL
  3:50 pm
  1h 30m
  KUL
  5:20 pm
  2h 5m
  DMK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK215
  Tue 10 Feb, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 10 Feb, 3:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 15m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Tue 10 Feb, 5:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Tue 10 Feb, 6:25 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  10:35 am MEL - 7:05 pm DMK
  ฿19,371
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Sat 11 Oct, 4:00 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 7:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sat 11 Oct, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 5m
  KUL
  6:00 pm
  2h 5m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  Wed 15 Oct, 6:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  4:00 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿19,371
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  Sat 11 Oct, 4:00 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 7:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sat 11 Oct, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Wed 15 Oct, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Oct - Wed, 15 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  5:10 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  10:35 am MEL - 7:50 pm DMK
  ฿19,461
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 50m
  MEL
  9:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  Sat 11 Oct, 5:10 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 8:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  Sat 11 Oct, 10:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 9:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  8h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  Wed 15 Oct, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 15 Oct, 3:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  Wed 15 Oct, 6:45 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m