×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
แอร์เอเชีย 19 ผลลัพธ์ ฿13,788 เลือก
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 13 ผลลัพธ์ ฿14,585 เลือก
Malaysia Airlines 39 ผลลัพธ์ ฿17,965 เลือก
รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿18,329 เลือก
เอมิเรตส์ 85 ผลลัพธ์ ฿23,466 เลือก
แควนตัส 196 ผลลัพธ์ ฿26,982 เลือก
การบินไทย 59 ผลลัพธ์ ฿28,077 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 14 ผลลัพธ์ ฿33,108 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿56,840 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 9 ผลลัพธ์ ฿91,807 เลือก
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 18 ผลลัพธ์ ฿121,855 เลือก
Virgin Australia 15 ผลลัพธ์ ฿147,384 เลือก
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿13,784
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

DMK
5:45 pm
2h 15m
KUL
9:00 pm
1h 30m
KUL
10:30 pm
7h 50m
MEL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK887
5:45 pm, 3 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK214
10:30 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
9:20 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
8:35 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿13,784
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

DMK
8:35 am
2h 10m
KUL
11:45 am
1h 35m
KUL
1:20 pm
7h 50m
MEL
12:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK891
8:35 am, 3 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
11:45 am, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK212
1:20 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
12:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
5:45 pm DMK - 9:20 am (+1) MEL
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
฿14,341
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

DMK
5:45 pm
2h 15m
KUL
9:00 pm
1h 30m
KUL
10:30 pm
7h 50m
MEL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK887
5:45 pm, 3 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
D7214
10:30 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
9:20 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
10:35 am
8h 15m
KUL
3:50 pm
1h 30m
KUL
5:20 pm
2h 5m
DMK
6:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
D7215
10:35 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
3:50 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK892
5:20 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
7:05 am DMK - 12:10 am (+1) MEL
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
฿14,341
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

DMK
7:05 am
2h 10m
KUL
10:15 am
3h 5m
KUL
1:20 pm
7h 50m
MEL
12:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD311
7:05 am, 3 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:15 am, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
D7212
1:20 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
12:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
10:35 am
8h 15m
KUL
3:50 pm
1h 30m
KUL
5:20 pm
2h 5m
DMK
6:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
D7215
10:35 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
3:50 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK892
5:20 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
9:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿14,582
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

BKK
9:15 pm
9h 5m
MEL
10:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ30
9:15 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:20 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
9h 5m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿17,589
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

BKK
2:55 pm
2h 30m
SIN
6:25 pm
1h 35m
SIN
8:00 pm
7h 45m
MEL
6:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K510
2:55 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6:25 pm, 3 Mar Tue
SIN สิงคโปร์
2h 30m
1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
JQ8
8:00 pm, 3 Mar Tue
SIN สิงคโปร์
6:45 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
2:55 pm BKK - 6:45 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿17,858
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

BKK
2:55 pm
2h 30m
SIN
6:25 pm
1h 35m
SIN
8:00 pm
7h 45m
MEL
6:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ510
2:55 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6:25 pm, 3 Mar Tue
SIN สิงคโปร์
2h 30m
1h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
JQ8
8:00 pm, 3 Mar Tue
SIN สิงคโปร์
6:45 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Sat, 11 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
6:25 pm BKK - 9:25 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
7:40 am MEL - 5:20 pm BKK
฿17,960
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:25 pm
2h 10m
KUL
9:35 pm
2h 15m
KUL
11:50 pm
7h 35m
MEL
9:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:25 pm, 11 Apr Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
9:35 pm, 11 Apr Sat
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:50 pm, 11 Apr Sat
KUL กัวลาลัมเปอร์
9:25 am, 12 Apr Sun
MEL เมลเบิร์น
7h 35m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
7:40 am
8h 35m
KUL
2:15 pm
2h
KUL
4:15 pm
2h 5m
BKK
5:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
7:40 am, 19 Apr Sun
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 19 Apr Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 35m
2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:15 pm, 19 Apr Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:20 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
8:55 am MEL - 5:40 pm BKK
฿17,990
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:50 pm
2h 20m
KUL
10:10 pm
1h 35m
KUL
11:45 pm
7h 45m
MEL
10:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:50 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:10 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 20m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:45 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
10:30 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
8:55 am
8h 20m
KUL
2:15 pm
2h 20m
KUL
4:35 pm
2h 5m
BKK
5:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
8:55 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 20m
2h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:35 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:40 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
8:55 am MEL - 5:40 pm BKK
฿17,990
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
2h 50m
KUL
8:15 pm
7h 55m
MEL
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH147
8:15 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
7:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
8:55 am
8h 20m
KUL
2:15 pm
2h 20m
KUL
4:35 pm
2h 5m
BKK
5:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
8:55 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 20m
2h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:35 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:40 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
8:55 am MEL - 5:40 pm BKK
฿17,990
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:50 pm
2h 20m
KUL
10:10 pm
1h 35m
KUL
11:45 pm
7h 45m
MEL
10:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:50 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:10 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 20m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:45 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
10:30 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
8:55 am
8h 20m
KUL
2:15 pm
2h 20m
KUL
4:35 pm
2h 5m
BKK
5:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
8:55 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 20m
2h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:35 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:40 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
8:55 am MEL - 5:40 pm BKK
฿17,990
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
2h 50m
KUL
8:15 pm
7h 55m
MEL
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH147
8:15 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
7:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
8:55 am
8h 20m
KUL
2:15 pm
2h 20m
KUL
4:35 pm
2h 5m
BKK
5:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
8:55 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 20m
2h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:35 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:40 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
1:30 pm BKK - 5:50 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿18,325
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย แบนดาร์ เซรี เบกาวัน

BKK
1:30 pm
2h 45m
BWN
5:15 pm
2h 45m
BWN
8:00 pm
6h 50m
MEL
5:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BI514
1:30 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:15 pm, 3 Mar Tue
BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
2h 45m
2h 45m หยุดพักใน แบนดาร์ เซรี เบกาวัน BWN
BI53
8:00 pm, 3 Mar Tue
BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
5:50 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿18,775
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
2h 50m
KUL
8:15 pm
7h 55m
MEL
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH147
8:15 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
7:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 9h 5m
2:50 pm MEL - 7:55 pm BKK
฿18,775
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:50 pm
2h 20m
KUL
10:10 pm
1h 35m
KUL
11:45 pm
7h 45m
MEL
10:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:50 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:10 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 20m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:45 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
10:30 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

MEL
2:50 pm
9h 5m
BKK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ29
2:50 pm, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
7:55 pm, 10 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
1:30 pm BKK - 5:50 am (+1) MEL
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
฿19,539
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย แบนดาร์ เซรี เบกาวัน

BKK
1:30 pm
2h 45m
BWN
5:15 pm
2h 45m
BWN
8:00 pm
6h 50m
MEL
5:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BI514
1:30 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:15 pm, 3 Mar Tue
BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
2h 45m
2h 45m หยุดพักใน แบนดาร์ เซรี เบกาวัน BWN
BI53
8:00 pm, 3 Mar Tue
BWN แบนดาร์ เซรี เบกาวัน
5:50 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
10:35 am
8h 15m
KUL
3:50 pm
1h 30m
KUL
5:20 pm
2h 5m
DMK
6:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK215
10:35 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
3:50 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK892
5:20 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
2:15 pm BKK - 7:10 am (+1) MEL
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
฿19,989
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
2h 50m
KUL
8:15 pm
7h 55m
MEL
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH147
8:15 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
7:10 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
10:35 am
8h 15m
KUL
3:50 pm
1h 30m
KUL
5:20 pm
2h 5m
DMK
6:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK215
10:35 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
3:50 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK892
5:20 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 3 Mar - Tue, 10 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
10:35 am MEL - 6:25 pm DMK
฿19,989
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:50 pm
2h 20m
KUL
10:10 pm
1h 35m
KUL
11:45 pm
7h 45m
MEL
10:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:50 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:10 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 20m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:45 pm, 3 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
10:30 am, 4 Mar Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
10:35 am
8h 15m
KUL
3:50 pm
1h 30m
KUL
5:20 pm
2h 5m
DMK
6:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK215
10:35 am, 10 Mar Tue
MEL เมลเบิร์น
3:50 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 15m
1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
AK892
5:20 pm, 10 Mar Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Tue, 10 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 9 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 10 Feb - Mon, 9 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
6:50 pm BKK - 10:30 am (+1) MEL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
8:55 am MEL - 6:00 pm BKK
฿20,271
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
6:50 pm
2h 20m
KUL
10:10 pm
1h 35m
KUL
11:45 pm
7h 45m
MEL
10:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH775
6:50 pm, 10 Feb Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10:10 pm, 10 Feb Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 20m
1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH149
11:45 pm, 10 Feb Tue
KUL กัวลาลัมเปอร์
10:30 am, 11 Feb Wed
MEL เมลเบิร์น
7h 45m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

MEL
8:55 am
8h 20m
KUL
2:15 pm
2h 40m
KUL
4:55 pm
2h 5m
BKK
6:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH146
8:55 am, 9 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
2:15 pm, 9 Mar Mon
KUL กัวลาลัมเปอร์
8h 20m
2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH774
4:55 pm, 9 Mar Mon
KUL กัวลาลัมเปอร์
6:00 pm, 9 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Sat, 11 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sat, 11 Apr - Sun, 19 Apr
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 8h 35m
10:25 pm BKK - 10:00 am (+1) MEL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
฿21,185
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

BKK
10:25 pm
8h 35m
MEL
10:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ30
10:25 pm, 11 Apr Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
10:00 am, 12 Apr Sun
MEL เมลเบิร์น
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

MEL
11:00 am
7h 50m
SIN
4:50 pm
2h 20m
SIN
7:10 pm
2h 30m
BKK
8:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ7
11:00 am, 19 Apr Sun
MEL เมลเบิร์น
4:50 pm, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
7h 50m
2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K513
7:10 pm, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
8:40 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 30m