• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 10h 5m
  10:00 pm BKK - 12:05 pm (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 25m
  2:30 pm MEL - 7:55 pm BKK
  ฿15,809
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 21 Oct - Tue, 28 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:00 pm
  10h 5m
  MEL
  12:05 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 21 Oct, 10:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 22 Oct, 12:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:30 pm
  9h 25m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 28 Oct, 2:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 28 Oct, 7:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:15 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿15,922
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 1 May - Thu, 15 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:15 pm
  9h 5m
  MEL
  10:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Thu 1 May, 10:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 15 May, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 15 May, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:00 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿17,346
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 8 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:00 pm
  9h 5m
  MEL
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 8 Jul, 10:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 9 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 5m
  10:00 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  11:00 am MEL - 8:40 pm BKK
  ฿21,280
  fare.net
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 22 Jul - Fri, 25 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น

  BKK
  10:00 pm
  9h 5m
  MEL
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ30
  Tue 22 Jul, 10:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 23 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  9h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  MEL
  11:00 am
  7h 50m
  SIN
  4:50 pm
  2h 20m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ7
  Fri 25 Jul, 11:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 25 Jul, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 50m
  2h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  Fri 25 Jul, 7:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 25 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  5:30 pm BKK - 7:50 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,409
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 21 Apr - Sun, 11 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย สิงคโปร์

  BKK
  5:30 pm
  2h 30m
  SIN
  9:00 pm
  1h 40m
  SIN
  10:40 pm
  7h 10m
  MEL
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4213
  Mon 21 Apr, 5:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 21 Apr, 9:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  1h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF8404
  Mon 21 Apr, 10:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  Tue 22 Apr, 7:50 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 11 May, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 11 May, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  6:25 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 8 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  8:30 am
  1h 35m
  MEL
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 8 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 9 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF417
  Wed 9 Jul, 8:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 9 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 8 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 8 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 9 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Wed 9 Jul, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 9 Jul, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 1 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 1 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 2 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Wed 2 Jul, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 2 Jul, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  6:25 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Tue, 1 Jul - Tue, 15 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  8:30 am
  1h 35m
  MEL
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 1 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 2 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF417
  Wed 2 Jul, 8:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 2 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Tue 15 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Tue 15 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 5 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Mon 5 May, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Tue 6 May, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 6 May, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 5 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿23,625
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 5 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Mon 5 May, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Tue 6 May, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 6 May, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 5 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  6:25 pm BKK - 10:35 am (+1) MEL
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  6:00 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿24,435
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 5 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  9:00 am
  1h 35m
  MEL
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Mon 5 May, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5419
  Tue 6 May, 9:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 6 May, 10:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:00 am
  1h 25m
  SYD
  7:25 am
  2h 20m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5400
  Thu 5 Jun, 6:00 am
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 5 Jun, 7:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Thu 5 Jun, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Jun, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  6:25 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿24,655
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 20 Jul - Sun, 27 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  8:30 am
  1h 35m
  MEL
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Sun 20 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 21 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF417
  Mon 21 Jul, 8:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Mon 21 Jul, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 27 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 27 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿24,655
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 20 Jul - Sun, 27 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Sun 20 Jul, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 21 Jul, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Mon 21 Jul, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Mon 21 Jul, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Sun 27 Jul, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sun 27 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  6:25 pm BKK - 10:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿24,655
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 5 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  8:30 am
  1h 35m
  MEL
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Mon 5 May, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF417
  Tue 6 May, 8:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 6 May, 10:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 5 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:25 pm BKK - 10:20 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿24,655
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Mon, 5 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h
  SYD
  8:45 am
  1h 35m
  MEL
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Mon 5 May, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF461
  Tue 6 May, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Tue 6 May, 10:20 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 5 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  6:25 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:30 am MEL - 4:35 pm BKK
  ฿25,435
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Fri, 9 May - Fri, 15 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Fri 9 May, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 10 May, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5421
  Sat 10 May, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Sat 10 May, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  MEL
  6:30 am
  1h 25m
  SYD
  7:55 am
  1h 50m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5404
  Fri 15 Aug, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  Fri 15 Aug, 7:55 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Fri 15 Aug, 9:45 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 15 Aug, 4:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm BKK - 11:35 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿25,630
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 1 May - Thu, 15 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  1h 35m
  MEL
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Thu 1 May, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF423
  Fri 2 May, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 2 May, 11:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 15 May, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 15 May, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 11:05 am (+1) MEL
  Jetstar Airways เที่ยวบินตรง 9h 35m
  2:05 pm MEL - 8:40 pm BKK
  ฿25,630
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Thu, 1 May - Thu, 15 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 45m
  SYD
  9:30 am
  1h 35m
  MEL
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Thu 1 May, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF421
  Fri 2 May, 9:30 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 2 May, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ29
  Thu 15 May, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 15 May, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  5:05 pm BKK - 9:25 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿26,389
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Sun, 1 Jun - Sat, 7 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  3h 35m
  KUL
  11:50 pm
  7h 35m
  MEL
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Sun 1 Jun, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 1 Jun, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  Sun 1 Jun, 11:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 2 Jun, 9:25 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  Sat 7 Jun, 7:40 am
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 7 Jun, 2:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  Sat 7 Jun, 3:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 7 Jun, 4:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  There are 3 airports in เมลเบิร์น, with over 286 airlines flying to เมลเบิร์น.

  Based on user search activity, the top five searched flights to เมลเบิร์น are ไครสต์เชิร์ช ไป เมลเบิร์น, ออกแลนด์ ไป เมลเบิร์น, กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น, เวลลิงตัน ไป เมลเบิร์น, สิงคโปร์ ไป เมลเบิร์น... Flight prices for these routes start at ฿3,905, ฿4,486, ฿7,778, ฿7,874, ฿8,778... respectively.

  Besides Wego's selection of เมลเบิร์น flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in เมลเบิร์น. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.