×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Malaysia Airlines 72 ผลลัพธ์ ฿19,250 เลือก
  แอร์เอเชีย 10 ผลลัพธ์ ฿25,364 เลือก
  แควนตัส 177 ผลลัพธ์ ฿26,194 เลือก
  เอมิเรตส์ 59 ผลลัพธ์ ฿31,130 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 5 ผลลัพธ์ ฿32,186 เลือก
  การบินไทย 27 ผลลัพธ์ ฿34,292 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 13 ผลลัพธ์ ฿43,008 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 5 ผลลัพธ์ ฿45,066 เลือก
  China Southern Airlines 24 ผลลัพธ์ ฿73,862 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿121,700 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 7 ผลลัพธ์ ฿131,661 เลือก
  Virgin Australia 4 ผลลัพธ์ ฿142,378 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 281 ผลลัพธ์ ฿19,250 เลือก
  เชียงใหม่ 122 ผลลัพธ์ ฿25,364 เลือก
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  7:40 am MEL - 5:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  7:40 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  7:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  7:40 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  12:05 am MEL - 10:15 am BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  7:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:05 am
  8h 35m
  KUL
  6:40 am
  2h 30m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH128
  12:05 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 6:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  12:05 am MEL - 10:15 am BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  6:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:10 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:05 am
  8h 35m
  KUL
  6:40 am
  2h 30m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH128
  12:05 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 6:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  6:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:10 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  7:40 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  7:40 am MEL - 5:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  7:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 6:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  6:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:10 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  7:40 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  7:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  12:05 am MEL - 10:15 am BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:05 am
  8h 35m
  KUL
  6:40 am
  2h 30m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH128
  12:05 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 6:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  7:40 am MEL - 5:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  6:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:10 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  2h
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿19,250
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿20,316
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿20,316
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:00 am BKK - 8:25 pm MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  1h 20m
  KUL
  10:30 am
  7h 55m
  MEL
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH129
  10:30 am, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:25 pm, 15 Jul Wed
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  7:40 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:40 am MEL - 4:20 pm BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:40 pm
  2h 10m
  KUL
  10:50 pm
  1h
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH781
  7:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  7:40 am
  8h 35m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH146
  7:40 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:15 pm BKK - 6:10 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h 50m
  KUL
  8:15 pm
  7h 55m
  MEL
  6:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH147
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:10 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  5:05 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  3h 35m
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:05 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  5:05 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  12:05 am MEL - 10:15 am BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  3h 35m
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:05 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:15 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  12:05 am
  8h 35m
  KUL
  6:40 am
  2h 30m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH128
  12:05 am, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  6:40 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 35m
  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 12 Aug กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น Wed, 15 Jul - Wed, 12 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  7:00 pm BKK - 9:35 am (+1) MEL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  2:30 pm MEL - 11:20 pm BKK
  ฿20,305
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  7:00 pm
  2h 10m
  KUL
  10:10 pm
  1h 40m
  KUL
  11:50 pm
  7h 45m
  MEL
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH775
  7:00 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:10 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH149
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:35 am, 16 Jul Thu
  MEL เมลเบิร์น
  7h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  2:30 pm
  8h 10m
  KUL
  8:40 pm
  1h 35m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH148
  2:30 pm, 12 Aug Wed
  MEL เมลเบิร์น
  8:40 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 10m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 12 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m