×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เมลเบิร์น

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 569 ผลลัพธ์ ฿13,528 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 185 ผลลัพธ์ ฿18,204 เลือก
  รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 24 ผลลัพธ์ ฿19,013 เลือก
  Malaysia Airlines 202 ผลลัพธ์ ฿21,960 เลือก
  เอมิเรตส์ 1742 ผลลัพธ์ ฿22,672 เลือก
  แควนตัส 2797 ผลลัพธ์ ฿23,008 เลือก
  การบินไทย 815 ผลลัพธ์ ฿23,674 เลือก
  China Southern Airlines 26 ผลลัพธ์ ฿25,524 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 163 ผลลัพธ์ ฿31,835 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 142 ผลลัพธ์ ฿36,146 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 17 ผลลัพธ์ ฿40,186 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 59 ผลลัพธ์ ฿46,103 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 33 ผลลัพธ์ ฿49,772 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 143 ผลลัพธ์ ฿85,250 เลือก
  Virgin Australia 8 ผลลัพธ์ ฿212,147 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿230,455 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 525 ผลลัพธ์ ฿13,528 เลือก
  ภูเก็ต 774 ผลลัพธ์ ฿14,995 เลือก
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  4:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:35 MEL 19:50 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  7:10 am DMK 12:30 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h
  01:45 MEL 11:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  3h 25m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:10 am, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  3h 35m
  KUL
  10:40 am
  2h 5m
  DMK
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:45 am, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  1:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:35 MEL 22:00 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 55m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  12:50 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:35 MEL 19:50 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:50 pm
  2h 10m
  KUL
  4:00 pm
  6h 30m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  12:50 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  5:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h
  01:45 MEL 14:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  6h 30m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:35 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:45 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  4:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:35 MEL 22:00 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 55m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  1:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:35 MEL 19:50 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  12:50 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:35 MEL 22:00 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:50 pm
  2h 10m
  KUL
  4:00 pm
  6h 30m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD319
  12:50 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 55m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  1:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  01:45 MEL 15:30 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  7h 20m
  KUL
  2:25 pm
  2h 5m
  DMK
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  7h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK886
  2:25 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3:30 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  8:35 am DMK 12:30 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:35 MEL 22:00 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  4h 55m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  12:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  01:45 MEL 12:40 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 10m
  KUL
  3:10 pm
  7h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  7h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  8:35 am DMK 12:30 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h
  01:45 MEL 14:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  1h 50m
  KUL
  1:40 pm
  8h 50m
  MEL
  12:30 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7212
  1:40 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:30 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  6h 30m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:35 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:45 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  12:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h
  01:45 MEL 14:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 10m
  KUL
  3:10 pm
  7h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  7h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  6h 30m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:35 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:45 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  1:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  01:45 MEL 12:40 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  1:10 pm
  2h 10m
  KUL
  4:20 pm
  6h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK883
  1:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  3:15 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h
  01:45 MEL 14:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  3:15 pm
  2h 5m
  KUL
  6:20 pm
  4h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  3:15 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  6h 30m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  6h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  1:35 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2:45 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  4:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h
  01:45 MEL 11:45 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  3h 35m
  KUL
  10:40 am
  2h 5m
  DMK
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD312
  10:40 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:45 am, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  3:15 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  01:45 MEL 12:40 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  3:15 pm
  2h 5m
  KUL
  6:20 pm
  4h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK885
  3:15 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  5:10 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  01:45 MEL 12:40 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  4h 25m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  12:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:35 MEL 19:50 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  12:00 pm
  2h 10m
  KUL
  3:10 pm
  7h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD313
  12:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  7h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  10:35 am
  7h 20m
  KUL
  3:55 pm
  2h 50m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7215
  10:35 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  3:55 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เมลเบิร์น
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  4:00 pm DMK 9:20 am 17 Oct MEL
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  01:45 MEL 15:30 DMK
  ฿13,560
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK MEL
  Fri, 16 Oct - Sat, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เมลเบิร์น โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  4:00 pm
  2h 10m
  KUL
  7:10 pm
  3h 20m
  KUL
  10:30 pm
  8h 50m
  MEL
  9:20 am 17 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  4:00 pm, 16 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7214
  10:30 pm, 16 Oct Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:20 am, 17 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เมลเบิร์น ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  MEL
  1:45 am
  7h 20m
  KUL
  7:05 am
  7h 20m
  KUL
  2:25 pm
  2h 5m
  DMK
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7213
  1:45 am, 24 Oct Sat
  MEL เมลเบิร์น
  7:05 am, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 20m
  7h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK886
  2:25 pm, 24 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3:30 pm, 24 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m