×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  ค้นหาเที่ยวบิน

  ค้นหาตารางเที่ยวบิน

  ใช้ th.wego.com ในการเข้าถึงตัวเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบินกำหนดไว้ที่สะดวกที่สุดในการบินจาก โฮจิมินห์ซิตี้ ใช้ไดเรกทอรีสนามบิน Wego สำหรับรายการเต็มรูปแบบของตารางของสายการบินเที่ยวบินจาก เวียดนาม และต่างประเทศ

  โฮจิมินห์ซิตี้ ตารางเที่ยวบิน

  • ถึง
   ระยะเวลา
   ระยะทาง
   สายการบิน
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์
  • 3h 15m
   1421 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 3h 40m
   1721 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 17h 35m
   9591 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 4h 50m
   2185 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 4h
   2282 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 16h 35m
   9597 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 5h 5m
   2913 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 14h 20m
   8179 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 12h 20m
   6756 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 16h 40m
   10203 ไมล์
   สายการบิน: 4
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 16h 40m
   9394 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 12h 10m
   6807 ไมล์
   สายการบิน: 8
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 4h 55m
   2748 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 13h
   6735 ไมล์
   สายการบิน: 4
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 4h 45m
   2548 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 17h 55m
   9296 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 2h 30m
   1341 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 11h 50m
   6591 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 12h 40m
   6518 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 8h 40m
   4692 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7

  ตารางเที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยังประเทศอื่น