×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  ค้นหาเที่ยวบิน

  ค้นหาตารางเที่ยวบิน

  ใช้ th.wego.com ในการเข้าถึงตัวเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบินกำหนดไว้ที่สะดวกที่สุดในการบินจาก โฮจิมินห์ซิตี้ ใช้ไดเรกทอรีสนามบิน Wego สำหรับรายการเต็มรูปแบบของตารางของสายการบินเที่ยวบินจาก เวียดนาม และต่างประเทศ

  โฮจิมินห์ซิตี้ ตารางเที่ยวบิน

  • ถึง
   ระยะเวลา
   ระยะทาง
   สายการบิน
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์
  • 3h 15m
   1426 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 4h
   2333 ไมล์
   สายการบิน: 7
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 3h 40m
   1713 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 4h 50m
   2184 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 5h 25m
   2940 ไมล์
   สายการบิน: 4
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 5h 10m
   2618 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 17h 55m
   9569 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 16h 40m
   9121 ไมล์
   สายการบิน: 0
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์:
  • 12h 35m
   6815 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 3
  • 2h 25m
   1288 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 12h 40m
   6769 ไมล์
   สายการบิน: 6
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 16h 55m
   9362 ไมล์
   สายการบิน: 1
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 2
  • 14h 20m
   8186 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 2h
   767 ไมล์
   สายการบิน: 5
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 5h 20m
   2767 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 8h 35m
   4647 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 12h 10m
   6559 ไมล์
   สายการบิน: 3
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 4
  • 8h 35m
   4599 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 7
  • 18h 10m
   9215 ไมล์
   สายการบิน: 1
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 2
  • 4h 45m
   2421 ไมล์
   สายการบิน: 2
   เที่ยวบินต่อสัปดาห์: 2

  ตารางเที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยังประเทศอื่น