×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  ค้นหาเที่ยวบิน

  ค้นหาตารางเที่ยวบิน

  ใช้ th.wego.com ในการเข้าถึงตัวเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบินกำหนดเวลาที่สะดวกที่สุดในการบินจาก ขอนแก่น สู่ กรุงเทพมหานคร ใช้ไดเรกทอรีสนามบิน Wego สำหรับรายการเต็มรูปแบบของตารางเที่ยวบินของสายการบินทั่วโลก

  ตารางเที่ยวบินจาก ขอนแก่น สู่ กรุงเทพมหานคร

  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 08:00 AM
   08:55 AM
   TG1051
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 AM
   08:55 AM
   DD9807
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 AM
   08:55 AM
   WE51
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:35 AM
   09:30 AM
   FD3251
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:50 AM
   09:55 AM
   WE41
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:50 AM
   09:55 AM
   TG2041
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:00 PM
   01:05 PM
   TG2043
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:00 PM
   01:05 PM
   WE43
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:25 PM
   01:10 PM
   FD3255
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:20 PM
   02:15 PM
   DD9815
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:05 PM
   04:00 PM
   WE55
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:05 PM
   04:00 PM
   TG1055
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:55 PM
   06:50 PM
   WE59
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:55 PM
   06:50 PM
   TG1059
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:05 PM
   06:55 PM
   FD3257
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 PM
   09:05 PM
   TG2047
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 PM
   09:05 PM
   WE47
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:05 PM
   09:00 PM
   FD3259
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 09:30 PM
   10:20 PM
   DD9821
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ขอนแก่น