เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Vietnam Airlines 16 ผลลัพธ์ ฿13,793 เลือก
  Qatar Airways 4 ผลลัพธ์ ฿16,829 เลือก
  การบินไทย 12 ผลลัพธ์ ฿23,709 เลือก
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿13,905
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  2:40 pm UTH - 8:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿14,525
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  3h 25m
  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  9:15 am UTH - 3:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿16,957
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 55m
  BKK
  1:15 pm
  1h 55m
  HAN
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  1:15 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿17,798
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿17,798
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  7h 20m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  7h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  2:40 pm UTH - 8:55 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  10:35 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿22,514
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  3h 25m
  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:35 am
  1h 50m
  BKK
  12:25 pm
  5h 45m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  10:35 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  12:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  5h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  10:35 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿23,095
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:35 am
  1h 50m
  BKK
  12:25 pm
  6h 30m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  10:35 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  12:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  9:15 am UTH - 3:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 15m
  10:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿23,794
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 55m
  BKK
  1:15 pm
  1h 55m
  HAN
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  1:15 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียนทิอาเน่, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:00 am
  1h 5m
  VTE
  11:05 am
  2h 35m
  VTE
  1:40 pm
  1h 5m
  BKK
  2:45 pm
  3h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV921
  10:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  11:05 am, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV4571
  1:40 pm, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  2:45 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 7h 50m
  12:10 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿23,875
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย หลวงพระบาง, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  12:10 pm
  1h 20m
  LPQ
  1:30 pm
  1h 20m
  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  2h 30m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN931
  12:10 pm, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1:30 pm, 8 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน หลวงพระบาง LPQ
  TG2577
  2:50 pm, 8 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  2:40 pm UTH - 8:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 7h 5m
  12:10 pm HAN - 7:15 pm UTH
  ฿23,893
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  3h 25m
  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย หลวงพระบาง, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  12:10 pm
  1h 20m
  LPQ
  1:30 pm
  1h 20m
  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  1h 45m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN931
  12:10 pm, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1:30 pm, 8 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน หลวงพระบาง LPQ
  TG2577
  2:50 pm, 8 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  1h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 8h 20m
  9:50 am UTH - 6:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿23,893
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร, หลวงพระบาง

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  1h 35m
  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  3h 10m
  LPQ
  5:10 pm
  1h
  HAN
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  9:50 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:50 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2576
  12:25 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 1 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m
  3h 10m หยุดพักใน หลวงพระบาง LPQ
  VN2904
  5:10 pm, 1 Oct Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  6:10 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lao Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h
  2:40 pm UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿23,774
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  2h 10m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  5:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  2:40 pm UTH - 8:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 15m
  10:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,032
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  3h 25m
  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียนทิอาเน่, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:00 am
  1h 5m
  VTE
  11:05 am
  2h 35m
  VTE
  1:40 pm
  1h 5m
  BKK
  2:45 pm
  3h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN921
  10:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  11:05 am, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  TG2571
  1:40 pm, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  2:45 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  2:40 pm UTH - 8:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 15m
  10:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,317
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  3h 25m
  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียนทิอาเน่, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:00 am
  1h 5m
  VTE
  11:05 am
  2h 35m
  VTE
  1:40 pm
  1h 5m
  BKK
  2:45 pm
  3h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV921
  10:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  11:05 am, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV4571
  1:40 pm, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  2:45 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 15m
  10:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,636
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียนทิอาเน่, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:00 am
  1h 5m
  VTE
  11:05 am
  2h 35m
  VTE
  1:40 pm
  1h 5m
  BKK
  2:45 pm
  3h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV921
  10:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  11:05 am, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV4571
  1:40 pm, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  2:45 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 10h
  10:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿24,613
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียนทิอาเน่, กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:00 am
  1h 5m
  VTE
  11:05 am
  2h 35m
  VTE
  1:40 pm
  1h 5m
  BKK
  2:45 pm
  4h 10m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN921
  10:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  11:05 am, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  TG2571
  1:40 pm, 8 Oct Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  2:45 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  9:15 am UTH - 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  10:35 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿24,230
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  1h 35m
  BKK
  11:55 am
  1h 50m
  HAN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  11:55 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:35 am
  1h 50m
  BKK
  12:25 pm
  6h 30m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  10:35 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  12:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h
  2:40 pm UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,808
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  2h 10m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  5:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  7h 20m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  7h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  9:50 am UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿24,808
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  7h
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  9:50 am, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:50 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  7h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  5:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  1:05 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 8 Oct อุดรธานี ไป ฮานอย Wed, 1 Oct - Wed, 8 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h
  2:40 pm UTH - 7:40 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  10:35 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿31,138
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  2h 10m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  2:40 pm, 1 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  3:40 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  5:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 1 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:35 am
  1h 50m
  BKK
  12:25 pm
  5h 45m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  10:35 am, 8 Oct Wed
  HAN ฮานอย
  12:25 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  5h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  6:10 pm, 8 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 8 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE