×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  VietJet Air 2 ผลลัพธ์ ฿7,107 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿8,167 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 13 ผลลัพธ์ ฿14,301 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 3 ผลลัพธ์ ฿18,610 เลือก
  Hahn Air Systems 4 ผลลัพธ์ ฿18,628 เลือก
  การบินไทย 13 ผลลัพธ์ ฿31,302 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 15 ผลลัพธ์ ฿50,564 เลือก
  ดรากอนแอร์ 8 ผลลัพธ์ ฿50,564 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 8 ผลลัพธ์ ฿55,432 เลือก
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 30m
  9:25 am UTH 3:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  11:05 HAN 19:05 UTH
  ฿7,119
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:25 15:55 HAN 6h 30m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:25
  WE3
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  3h 35m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  VJ902
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WE3
  UTH อุดรธานี
  09:25, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, ศ 4 ก.ย.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VJ902
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 11:05 19:05 UTH 8h · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  11:05
  VJ901
  Duration: 1h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  WE8
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VJ901
  HAN ฮานอย
  11:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  5h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  WE8
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 30m
  9:25 am UTH 3:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  11:10 HAN 19:05 UTH
  ฿7,926
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:25 15:55 HAN 6h 30m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:25
  WE3
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  3h 35m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  VJ902
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WE3
  UTH อุดรธานี
  09:25, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, ศ 4 ก.ย.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VJ902
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 11:10 19:05 UTH 7h 55m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  11:10
  BL667
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  WE8
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BL667
  HAN ฮานอย
  11:10, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  5h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  WE8
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h
  9:25 am UTH 4:25 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  11:05 HAN 19:05 UTH
  ฿8,136
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:25 16:25 HAN 7h · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:25
  WE3
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  4h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  BL668
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  16:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WE3
  UTH อุดรธานี
  09:25, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, ศ 4 ก.ย.
  1h
  4h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  BL668
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  16:25, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 11:05 19:05 UTH 8h · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  11:05
  VJ901
  Duration: 1h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  WE8
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VJ901
  HAN ฮานอย
  11:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  5h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  WE8
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:00 am UTH 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  13:25 HAN 20:00 UTH
  ฿14,325
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 17:45 HAN 9h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  6h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55
  VN614
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  17:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  17:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 13:25 20:00 UTH 6h 35m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  13:25
  VN615
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15
  3h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  HAN ฮานอย
  13:25, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:00 am UTH 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  09:00 HAN 20:00 UTH
  ฿14,425
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 17:45 HAN 9h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  6h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55
  VN614
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  17:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  17:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 09:00 20:00 UTH 11h · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  09:00
  VN611
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50
  8h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  HAN ฮานอย
  09:00, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  8:00 am UTH 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  09:00 HAN 20:00 UTH
  ฿14,775
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 13:45 HAN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55
  VN610
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  13:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  13:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 09:00 20:00 UTH 11h · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  09:00
  VN611
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50
  8h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  HAN ฮานอย
  09:00, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  8:00 am UTH 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  13:25 HAN 20:00 UTH
  ฿15,175
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 13:45 HAN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55
  VN610
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  13:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  13:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 13:25 20:00 UTH 6h 35m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  13:25
  VN615
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15
  3h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  HAN ฮานอย
  13:25, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  8:00 am UTH 3:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  13:25 HAN 20:00 UTH
  ฿18,641
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 15:10 HAN 7h 10m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  4h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:15
  QR834
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  4h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR834
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:15, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:10, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 13:25 20:00 UTH 6h 35m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  13:25
  VN615
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15
  3h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  HAN ฮานอย
  13:25, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  8:00 am UTH 3:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  11:05 HAN 20:00 UTH
  ฿18,659
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 15:55 HAN 7h 55m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  H14362
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  H14362
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 11:05 20:00 UTH 8h 55m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  11:05
  H14361
  Duration: 1h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  H14361
  HAN ฮานอย
  11:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  5h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  8:00 am UTH 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  11:05 HAN 20:00 UTH
  ฿18,673
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 13:45 HAN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55
  VN610
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  13:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  13:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 11:05 20:00 UTH 8h 55m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  11:05
  H14361
  Duration: 1h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  H14361
  HAN ฮานอย
  11:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  5h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  8:00 am UTH 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  10:35 HAN 20:00 UTH
  ฿31,355
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 19:40 HAN 11h 40m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  8h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  19:40, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 20:00 UTH 9h 25m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  8:00 am UTH 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 11h 25m
  08:35 HAN 20:00 UTH
  ฿32,535
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 13:45 HAN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55
  VN610
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  13:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  13:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กว่างโจว, กรุงเทพมหานคร HAN 08:35 20:00 UTH 11h 25m · โดย CAN, BKK

  HAN ฮานอย
  08:35
  CZ372
  Duration: 1h 40m
  CAN กว่างโจว
  11:15
  3h 50m layover
  CAN กว่างโจว
  15:05
  CZ3035
  Duration: 2h 45m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ372
  HAN ฮานอย
  08:35, อา 6 ก.ย.
  CAN กว่างโจว
  11:15, อา 6 ก.ย.
  1h 40m
  3h 50m หยุดพักใน กว่างโจว CAN
  CZ3035
  CAN กว่างโจว
  15:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, อา 6 ก.ย.
  2h 45m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:00 am UTH 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 11h 25m
  08:35 HAN 20:00 UTH
  ฿32,535
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 17:45 HAN 9h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  6h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55
  VN614
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  17:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  17:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กว่างโจว, กรุงเทพมหานคร HAN 08:35 20:00 UTH 11h 25m · โดย CAN, BKK

  HAN ฮานอย
  08:35
  CZ372
  Duration: 1h 40m
  CAN กว่างโจว
  11:15
  3h 50m layover
  CAN กว่างโจว
  15:05
  CZ3035
  Duration: 2h 45m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ372
  HAN ฮานอย
  08:35, อา 6 ก.ย.
  CAN กว่างโจว
  11:15, อา 6 ก.ย.
  1h 40m
  3h 50m หยุดพักใน กว่างโจว CAN
  CZ3035
  CAN กว่างโจว
  15:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, อา 6 ก.ย.
  2h 45m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  8:00 am UTH 3:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 11h 25m
  08:35 HAN 20:00 UTH
  ฿39,140
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 15:55 HAN 7h 55m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  H14362
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  H14362
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กว่างโจว, กรุงเทพมหานคร HAN 08:35 20:00 UTH 11h 25m · โดย CAN, BKK

  HAN ฮานอย
  08:35
  CZ372
  Duration: 1h 40m
  CAN กว่างโจว
  11:15
  3h 50m layover
  CAN กว่างโจว
  15:05
  CZ3035
  Duration: 2h 45m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ372
  HAN ฮานอย
  08:35, อา 6 ก.ย.
  CAN กว่างโจว
  11:15, อา 6 ก.ย.
  1h 40m
  3h 50m หยุดพักใน กว่างโจว CAN
  CZ3035
  CAN กว่างโจว
  15:05, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, อา 6 ก.ย.
  2h 45m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 7h 50m
  8:00 am UTH 3:50 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  10:35 HAN 20:00 UTH
  ฿42,509
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร, เวียงจันทน์ UTH 08:00 15:50 HAN 7h 50m · โดย BKK, VTE

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20
  TG570
  Duration: 1h 10m
  VTE เวียงจันทน์
  12:30
  2h 10m layover
  VTE เวียงจันทน์
  14:40
  QV311
  Duration: 1h 10m
  HAN ฮานอย
  15:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG570
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20, ศ 4 ก.ย.
  VTE เวียงจันทน์
  12:30, ศ 4 ก.ย.
  1h 10m
  2h 10m หยุดพักใน เวียงจันทน์ VTE
  QV311
  VTE เวียงจันทน์
  14:40, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:50, ศ 4 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 20:00 UTH 9h 25m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:00 am UTH 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 25m
  10:35 HAN 20:00 UTH
  ฿43,410
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 17:45 HAN 9h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  6h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55
  VN614
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  17:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  17:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย ฮ่องกง, กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 20:00 UTH 9h 25m · โดย HKG, BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  VN592
  Duration: 1h 55m
  HKG ฮ่องกง
  13:30
  2h 20m layover
  HKG ฮ่องกง
  15:50
  CX701
  Duration: 2h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN592
  HAN ฮานอย
  10:35, อา 6 ก.ย.
  HKG ฮ่องกง
  13:30, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  HKG ฮ่องกง
  15:50, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40, อา 6 ก.ย.
  2h 50m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  8:00 am UTH 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 10h
  10:00 HAN 20:00 UTH
  ฿44,260
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 19:40 HAN 11h 40m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  8h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  19:40, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย เวียงจันทน์, กรุงเทพมหานคร HAN 10:00 20:00 UTH 10h · โดย VTE, BKK

  HAN ฮานอย
  10:00
  QV921
  Duration: 1h 5m
  VTE เวียงจันทน์
  11:05
  2h 15m layover
  VTE เวียงจันทน์
  13:20
  TG571
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:25
  4h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV921
  HAN ฮานอย
  10:00, อา 6 ก.ย.
  VTE เวียงจันทน์
  11:05, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน เวียงจันทน์ VTE
  TG571
  VTE เวียงจันทน์
  13:20, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:25, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  8:00 am UTH 1:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 25m
  10:35 HAN 20:00 UTH
  ฿44,560
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 13:45 HAN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55
  VN610
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  13:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  13:45, ศ 4 ก.ย.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย ฮ่องกง, กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 20:00 UTH 9h 25m · โดย HKG, BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  VN592
  Duration: 1h 55m
  HKG ฮ่องกง
  13:30
  2h 20m layover
  HKG ฮ่องกง
  15:50
  CX701
  Duration: 2h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN592
  HAN ฮานอย
  10:35, อา 6 ก.ย.
  HKG ฮ่องกง
  13:30, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  HKG ฮ่องกง
  15:50, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40, อา 6 ก.ย.
  2h 50m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  8:00 am UTH 3:55 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 25m
  10:35 HAN 20:00 UTH
  ฿46,280
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 08:00 15:55 HAN 7h 55m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  H14362
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  15:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  H14362
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:00, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  15:55, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย ฮ่องกง, กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 20:00 UTH 9h 25m · โดย HKG, BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  VN592
  Duration: 1h 55m
  HKG ฮ่องกง
  13:30
  2h 20m layover
  HKG ฮ่องกง
  15:50
  CX701
  Duration: 2h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN592
  HAN ฮานอย
  10:35, อา 6 ก.ย.
  HKG ฮ่องกง
  13:30, อา 6 ก.ย.
  1h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  HKG ฮ่องกง
  15:50, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:40, อา 6 ก.ย.
  2h 50m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 4 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 6 Sep อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 9h 15m
  8:00 am UTH 5:15 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  13:25 HAN 20:00 UTH
  ฿48,030
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Fri, 4 Sep - Sun, 6 Sep

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร, กว่างโจว UTH 08:00 17:15 HAN 9h 15m · โดย BKK, CAN

  UTH อุดรธานี
  08:00
  PG352
  Duration: 1h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  1h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45
  TG668
  Duration: 2h 50m
  CAN กว่างโจว
  14:35
  1h 45m layover
  CAN กว่างโจว
  16:20
  CZ4707
  Duration: 1h 55m
  HAN ฮานอย
  17:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  UTH อุดรธานี
  08:00, ศ 4 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, ศ 4 ก.ย.
  1h 5m
  1h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG668
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45, ศ 4 ก.ย.
  CAN กว่างโจว
  14:35, ศ 4 ก.ย.
  2h 50m
  1h 45m หยุดพักใน กว่างโจว CAN
  CZ4707
  CAN กว่างโจว
  16:20, ศ 4 ก.ย.
  HAN ฮานอย
  17:15, ศ 4 ก.ย.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Vietnam Airlines

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 13:25 20:00 UTH 6h 35m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  13:25
  VN615
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15
  3h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55
  PG355
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  HAN ฮานอย
  13:25, อา 6 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:15, อา 6 ก.ย.
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:55, อา 6 ก.ย.
  UTH อุดรธานี
  20:00, อา 6 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด