×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 9 ผลลัพธ์ ฿14,372 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 25 ผลลัพธ์ ฿15,302 เลือก
  Hahn Air 3 ผลลัพธ์ ฿17,729 เลือก
  การบินไทย 10 ผลลัพธ์ ฿24,937 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 12 ผลลัพธ์ ฿50,781 เลือก
  ดรากอนแอร์ 3 ผลลัพธ์ ฿51,951 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿62,929 เลือก
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  4:35 pm HAN - 7:15 am (+1) UTH
  ฿14,354
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR4031
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  4:35 pm
  1h 50m
  BKK
  6:25 pm
  11h 45m
  BKK
  6:10 am
  1h 5m
  UTH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR835
  4:35 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  6:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  11h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG351
  6:10 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 am, 30 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  4:35 pm HAN - 7:15 am (+1) UTH
  ฿14,354
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  4:35 pm
  1h 50m
  BKK
  6:25 pm
  11h 45m
  BKK
  6:10 am
  1h 5m
  UTH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR835
  4:35 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  6:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  11h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG351
  6:10 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 am, 30 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  4:35 pm HAN - 7:15 am (+1) UTH
  ฿14,354
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  4:35 pm
  1h 50m
  BKK
  6:25 pm
  11h 45m
  BKK
  6:10 am
  1h 5m
  UTH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR835
  4:35 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  6:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  11h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR4026
  6:10 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 am, 30 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  4:35 pm HAN - 7:15 am (+1) UTH
  ฿14,354
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR4031
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  4:35 pm
  1h 50m
  BKK
  6:25 pm
  11h 45m
  BKK
  6:10 am
  1h 5m
  UTH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR835
  4:35 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  6:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  11h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR4026
  6:10 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 am, 30 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  9:15 am UTH - 2:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h
  BKK
  12:20 pm
  1h 50m
  HAN
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  12:20 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  9:15 am UTH - 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 35m
  BKK
  3:55 pm
  1h 50m
  HAN
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  3:55 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  9:15 am UTH - 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 35m
  BKK
  3:55 pm
  1h 50m
  HAN
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  3:55 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  9:15 am UTH - 2:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h
  BKK
  12:20 pm
  1h 50m
  HAN
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  12:20 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:15 am UTH - 8:25 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  8h 15m
  BKK
  6:35 pm
  1h 50m
  HAN
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  8h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  6:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:15 am UTH - 8:25 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿15,302
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  8h 15m
  BKK
  6:35 pm
  1h 50m
  HAN
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  8h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  6:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:15 am UTH - 8:25 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  8h 15m
  BKK
  6:35 pm
  1h 50m
  HAN
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  8h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  6:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  9:15 am UTH - 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 35m
  BKK
  3:55 pm
  1h 50m
  HAN
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  3:55 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  9:15 am UTH - 5:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 35m
  BKK
  3:55 pm
  1h 50m
  HAN
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  3:55 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:15 am UTH - 8:25 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  8h 15m
  BKK
  6:35 pm
  1h 50m
  HAN
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  8h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN612
  6:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  9:15 am UTH - 2:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h
  BKK
  12:20 pm
  1h 50m
  HAN
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  12:20 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  9:15 am UTH - 2:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,118
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h
  BKK
  12:20 pm
  1h 50m
  HAN
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  12:20 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  9:15 am UTH - 6:05 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 50m
  1:10 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿17,708
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 50m
  BKK
  4:10 pm
  1h 55m
  HAN
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  H14362
  4:10 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย VietJet Air

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:10 pm
  1h 55m
  BKK
  3:05 pm
  3h 50m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  H14361
  1:10 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:05 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย VietJet Air

  3h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:00 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿23,552
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  8h 5m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  9:00 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  10:50 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  8h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  9:15 am UTH - 2:45 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  1:25 pm HAN - 8:00 pm UTH
  ฿23,552
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  1h 55m
  HAN
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  QR828
  12:50 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  1:25 pm
  1h 50m
  BKK
  3:15 pm
  3h 40m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN615
  1:25 pm, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  3h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  9:15 am UTH - 2:10 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  10:35 am HAN - 8:00 pm UTH
  ฿24,057
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  2h
  BKK
  12:20 pm
  1h 50m
  HAN
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 27 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN610
  12:20 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:10 pm, 27 Mar Fri
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  10:35 am
  1h 50m
  BKK
  12:25 pm
  6h 30m
  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  10:35 am, 29 Mar Sun
  HAN ฮานอย
  12:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  6:55 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:00 pm, 29 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m