×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม
  (แก้ไขการค้นหา)
  • ธีม
  • จุดหมายปลายทาง
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  นกแอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿6,951 เลือก
  การบินไทย 91 ผลลัพธ์ ฿10,512 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 9 ผลลัพธ์ ฿11,639 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 63 ผลลัพธ์ ฿14,779 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 25 ผลลัพธ์ ฿17,046 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 8 ผลลัพธ์ ฿38,082 เลือก
  Themes Results Price View
  ธีมทั้งหมด ดูเมืองทั้งหมด
  โรแมนติก 197 ผลลัพธ์ ฿6,951 ดูเมืองทั้งหมด
  ธรรมชาติ 197 ผลลัพธ์ ฿6,951 ดูเมืองทั้งหมด
  ประวัติศาสตร์ 197 ผลลัพธ์ ฿6,951 ดูเมืองทั้งหมด
  การบันเทิง 98 ผลลัพธ์ ฿6,951 ดูเมืองทั้งหมด
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  ฮานอย 98 ผลลัพธ์ ฿6,951 เลือก
  โฮจิมินห์ซิตี้ 99 ผลลัพธ์ ฿10,605 เลือก
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 15 Jan อุดรธานี ไป ฮานอย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  12:05 pm UTH 8:05 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  09:05 HAN 18:20 UTH
  ฿6,957
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Mon, 11 Jan - Fri, 15 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 12:05 20:05 HAN 8h · โดย DMK

  UTH อุดรธานี
  12:05
  FD3355
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  13:10
  5h 10m layover
  DMK กรุงเทพมหานคร
  18:20
  DD3206
  Duration: 1h 45m
  HAN ฮานอย
  20:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  UTH อุดรธานี
  12:05, จ 11 ม.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  13:10, จ 11 ม.ค.
  1h 5m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  DD3206
  DMK กรุงเทพมหานคร
  18:20, จ 11 ม.ค.
  HAN ฮานอย
  20:05, จ 11 ม.ค.
  1h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 09:05 18:20 UTH 9h 15m · โดย DMK

  HAN ฮานอย
  09:05
  DD3203
  Duration: 1h 50m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:55
  6h 20m layover
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:15
  FD3350
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  18:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DD3203
  HAN ฮานอย
  09:05, ศ 15 ม.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:55, ศ 15 ม.ค.
  1h 50m
  6h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3350
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:15, ศ 15 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  18:20, ศ 15 ม.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 15 Jan อุดรธานี ไป ฮานอย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  9:25 am UTH 7:20 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:35 HAN 19:05 UTH
  ฿10,520
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Mon, 11 Jan - Fri, 15 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:25 19:20 HAN 9h 55m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:25
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  7h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:25, จ 11 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, จ 11 ม.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  7h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 11 ม.ค.
  HAN ฮานอย
  19:20, จ 11 ม.ค.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 19:05 UTH 8h 30m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  5h 35m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, ศ 15 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ศ 15 ม.ค.
  1h 50m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, ศ 15 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, ศ 15 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 15 Jan อุดรธานี ไป ฮานอย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  12:45 pm UTH 7:20 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:35 HAN 19:05 UTH
  ฿10,520
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Mon, 11 Jan - Fri, 15 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 12:45 19:20 HAN 6h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  12:45
  TG2005
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45
  3h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  UTH อุดรธานี
  12:45, จ 11 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45, จ 11 ม.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 11 ม.ค.
  HAN ฮานอย
  19:20, จ 11 ม.ค.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 19:05 UTH 8h 30m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  5h 35m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, ศ 15 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ศ 15 ม.ค.
  1h 50m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, ศ 15 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, ศ 15 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 15 Jan อุดรธานี ไป ฮานอย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  9:25 am UTH 7:20 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  10:35 HAN 15:40 UTH
  ฿10,520
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Mon, 11 Jan - Fri, 15 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:25 19:20 HAN 9h 55m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:25
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  7h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:25, จ 11 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, จ 11 ม.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  7h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 11 ม.ค.
  HAN ฮานอย
  19:20, จ 11 ม.ค.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 15:40 UTH 5h 5m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  2h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, ศ 15 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ศ 15 ม.ค.
  1h 50m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ศ 15 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, ศ 15 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 15 Jan อุดรธานี ไป ฮานอย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 35m
  12:45 pm UTH 7:20 pm HAN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  10:35 HAN 15:40 UTH
  ฿10,520
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH HAN
  Mon, 11 Jan - Fri, 15 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร UTH 12:45 19:20 HAN 6h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  12:45
  TG2005
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45
  3h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  TG564
  Duration: 1h 50m
  HAN ฮานอย
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  UTH อุดรธานี
  12:45, จ 11 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45, จ 11 ม.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 11 ม.ค.
  HAN ฮานอย
  19:20, จ 11 ม.ค.
  1h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร HAN 10:35 15:40 UTH 5h 5m · โดย BKK

  HAN ฮานอย
  10:35
  TG561
  Duration: 1h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  2h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG561
  HAN ฮานอย
  10:35, ศ 15 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ศ 15 ม.ค.
  1h 50m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ศ 15 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, ศ 15 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  4:10 pm UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 16:10 19:55 SGN 3h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  16:10
  TG2007
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  UTH อุดรธานี
  16:10, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  7:40 pm UTH 9:15 am 1 Jan SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 19:40 09:15 SGN 13h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  19:40
  TG2009
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40
  11h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45
  TG550
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2009
  UTH อุดรธานี
  19:40, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  11h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG550
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45, ศ 1 ม.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15, ศ 1 ม.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:15 am UTH 3:00 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 15:00 SGN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30
  TG552
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG552
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  4:10 pm UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 16:10 19:55 SGN 3h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  16:10
  TG2007
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  UTH อุดรธานี
  16:10, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  7:40 pm UTH 9:15 am 1 Jan SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 19:40 09:15 SGN 13h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  19:40
  TG2009
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40
  11h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45
  TG550
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2009
  UTH อุดรธานี
  19:40, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  11h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG550
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45, ศ 1 ม.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15, ศ 1 ม.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:15 am UTH 3:00 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 15:00 SGN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30
  TG552
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG552
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  9:15 am UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,616
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 19:55 SGN 10h 40m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  8h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  8h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:15 am UTH 3:00 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 15:00 SGN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30
  TG552
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG552
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  4:10 pm UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 16:10 19:55 SGN 3h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  16:10
  TG2007
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  UTH อุดรธานี
  16:10, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  4:10 pm UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 16:10 19:55 SGN 3h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  16:10
  TG2007
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  UTH อุดรธานี
  16:10, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  9:15 am UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 19:55 SGN 10h 40m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  8h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  8h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  9:15 am UTH 7:55 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 19:55 SGN 10h 40m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  8h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  TG556
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  8h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  19:55, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  7:40 pm UTH 9:15 am 1 Jan SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  10:05 SGN 15:40 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 19:40 09:15 SGN 13h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  19:40
  TG2009
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40
  11h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45
  TG550
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2009
  UTH อุดรธานี
  19:40, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  11h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG550
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45, ศ 1 ม.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15, ศ 1 ม.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 15:40 UTH 5h 35m · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  3h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  TG2006
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  15:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  15:40, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  7:40 pm UTH 9:15 am 1 Jan SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 19:40 09:15 SGN 13h 35m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  19:40
  TG2009
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40
  11h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45
  TG550
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2009
  UTH อุดรธานี
  19:40, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:40, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  11h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG550
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:45, ศ 1 ม.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  09:15, ศ 1 ม.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 3 Jan อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ซิตี้
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:15 am UTH 3:00 pm SGN
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 SGN 19:05 UTH
  ฿10,709
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  UTH SGN
  Thu, 31 Dec - Sun, 3 Jan

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร UTH 09:15 15:00 SGN 5h 45m · โดย BKK

  UTH อุดรธานี
  09:15
  TG2003
  Duration: 1h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30
  TG552
  Duration: 1h 30m
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  UTH อุดรธานี
  09:15, พฤ 31 ธ.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 31 ธ.ค.
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG552
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:30, พฤ 31 ธ.ค.
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  15:00, พฤ 31 ธ.ค.
  1h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร SGN 10:05 19:05 UTH 9h · โดย BKK

  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05
  TG551
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30
  6h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00
  TG2008
  Duration: 1h 5m
  UTH อุดรธานี
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  SGN โฮจิมินห์ซิตี้
  10:05, อา 3 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:30, อา 3 ม.ค.
  1h 25m
  6h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2008
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:00, อา 3 ม.ค.
  UTH อุดรธานี
  19:05, อา 3 ม.ค.
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด