• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  9:50 am UTH - 6:30 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿15,257
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  5h 50m
  BKK
  4:40 pm
  1h 50m
  HAN
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Fri 2 May, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  Fri 2 May, 4:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 6:30 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Mon 5 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 25m
  12:05 pm UTH - 6:30 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿15,257
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  3h 35m
  BKK
  4:40 pm
  1h 50m
  HAN
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Fri 2 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  3h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  Fri 2 May, 4:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 6:30 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Mon 5 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 25m
  12:05 pm UTH - 6:30 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿15,257
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  3h 35m
  BKK
  4:40 pm
  1h 50m
  HAN
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Fri 2 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  3h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  VN614
  Fri 2 May, 4:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 6:30 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  7h 20m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  7h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  Mon 5 May, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  2:40 pm UTH - 7:45 pm SGN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  8:50 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿24,270
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  2h 35m
  BKK
  6:15 pm
  1h 30m
  SGN
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sat 3 May, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  Sat 3 May, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 7:45 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  8:50 am
  1h 30m
  BKK
  10:20 am
  2h 45m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN601
  Tue 6 May, 8:50 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  12:05 pm UTH - 7:45 pm SGN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  8:50 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿24,270
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  5h 10m
  BKK
  6:15 pm
  1h 30m
  SGN
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Sat 3 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG556
  Sat 3 May, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 7:45 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  8:50 am
  1h 30m
  BKK
  10:20 am
  2h 45m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN601
  Tue 6 May, 8:50 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  12:05 pm UTH - 5:05 pm SGN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  8:50 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿24,433
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  2h 30m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Sat 3 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  8:50 am
  1h 30m
  BKK
  10:20 am
  2h 45m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN601
  Tue 6 May, 8:50 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  9:50 am UTH - 5:05 pm SGN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  8:50 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿24,433
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  4h 45m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 3 May, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  8:50 am
  1h 30m
  BKK
  10:20 am
  2h 45m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN601
  Tue 6 May, 8:50 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 5h
  2:40 pm UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,868
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  2h 10m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Fri 2 May, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  Fri 2 May, 5:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 7:40 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  7h 20m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  7h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  Mon 5 May, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  12:05 pm UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:00 am HAN - 7:15 pm UTH
  ฿24,868
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  4h 45m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Fri 2 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  Fri 2 May, 5:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 7:40 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  7h 20m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  7h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  Mon 5 May, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  12:05 pm UTH - 7:40 pm HAN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  9:00 am HAN - 2:10 pm UTH
  ฿24,868
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป ฮานอย Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง ฮานอย โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  4h 45m
  BKK
  5:50 pm
  1h 50m
  HAN
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Fri 2 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Fri 2 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG564
  Fri 2 May, 5:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 7:40 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮานอย ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  HAN
  9:00 am
  1h 50m
  BKK
  10:50 am
  2h 15m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN611
  Mon 5 May, 9:00 am
  HAN ฮานอย
  Mon 5 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Mon 5 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  12:05 pm UTH - 5:05 pm SGN
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  10:20 am SGN - 7:15 pm UTH
  ฿30,949
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  2h 30m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Sat 3 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  Tue 6 May, 10:20 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 11:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  Tue 6 May, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  12:05 pm UTH - 5:05 pm SGN
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  10:20 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿30,949
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:05 pm
  1h
  BKK
  1:05 pm
  2h 30m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  Sat 3 May, 12:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  1h 20m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  Tue 6 May, 10:20 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 11:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  9:50 am UTH - 5:05 pm SGN
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  10:20 am SGN - 7:15 pm UTH
  ฿30,949
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  4h 45m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 3 May, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h 25m
  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  Tue 6 May, 10:20 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 11:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2010
  Tue 6 May, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  9:50 am UTH - 5:05 pm SGN
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  10:20 am SGN - 2:10 pm UTH
  ฿30,949
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  4h 45m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 3 May, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  1h 20m
  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  Tue 6 May, 10:20 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 11:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2006
  Tue 6 May, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  9:15 am UTH - 5:05 pm SGN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  10:20 am SGN - 7:50 pm UTH
  ฿31,112
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  อุดรธานี ไป โฮจิมินห์ ซิตี้ Sat, 3 May - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง โฮจิมินห์ ซิตี้ โดย กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  5h 15m
  BKK
  3:35 pm
  1h 30m
  SGN
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  Sat 3 May, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 3 May, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  5h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TK68
  Sat 3 May, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 5:05 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โฮจิมินห์ ซิตี้ ไปยัง อุดรธานี โดย กรุงเทพมหานคร

  SGN
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  7h
  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG551
  Tue 6 May, 10:20 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Tue 6 May, 11:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG355
  Tue 6 May, 6:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 6 May, 7:50 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อุดรธานี สู่ เวียดนาม

  Find cheap flights from อุดรธานี to เวียดนาม with th.wego.com. View a wide selection of discount airfares for เวียดนาม flights on various international airlines. Compare cheap flights from อุดรธานี to เวียดนาม at a glance and book your trips for less.

  Aside from cheap flights, we also have a wide selection of cheap เวียดนาม hotels and quality accommodation in เวียดนาม available. Search, compare and book the best travel accommodation online for your holidays in เวียดนาม.