×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก นครพนม สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก นครพนม สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 23 ผลลัพธ์ ฿1,176 เลือก
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Tue, 26 May เที่ยวกลับ: Tue, 9 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 26 May - Tue, 9 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 26 May Tue
  KOP นครพนม
  11:25 am, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 9 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 9 Jun Tue
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 26 May เที่ยวกลับ: Tue, 9 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 26 May - Tue, 9 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 26 May Tue
  KOP นครพนม
  11:25 am, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 9 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 9 Jun Tue
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,259
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3398
  8:30 am, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 26 May เที่ยวกลับ: Tue, 9 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 26 May - Tue, 9 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,430
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 26 May Tue
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 9 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 9 Jun Tue
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 26 May เที่ยวกลับ: Tue, 9 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 26 May - Tue, 9 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,430
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 26 May Tue
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 9 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 9 Jun Tue
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,466
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3396
  3:10 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Mon, 1 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 27 May Wed
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Mon, 1 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 27 May Wed
  KOP นครพนม
  11:25 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,671
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,871
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,923
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿1,923
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  8:30 am, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 25 May นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 25 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,930
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Mon, 1 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,973
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  10:10 am, 27 May Wed
  KOP นครพนม
  11:25 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Mon, 1 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿1,973
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 27 May Wed
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Mon, 25 May นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 May - Mon, 25 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿2,051
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  10:10 am, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  11:25 am, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3396
  3:10 pm, 25 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 25 May Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Mon, 1 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP - 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am DMK - 9:45 am KOP
  ฿2,075
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  10:10 am
  1h 15m
  DMK
  11:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  10:10 am, 27 May Wed
  KOP นครพนม
  11:25 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  8:30 am
  1h 15m
  KOP
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3398
  8:30 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 am, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun นครพนม ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP - 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:10 pm DMK - 4:20 pm KOP
  ฿2,223
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก นครพนม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KOP
  4:45 pm
  1h 5m
  DMK
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  4:45 pm, 1 Jun Mon
  KOP นครพนม
  5:50 pm, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง นครพนม

  DMK
  3:10 pm
  1h 10m
  KOP
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  3:10 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 8 Jun Mon
  KOP นครพนม
  1h 10m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:10 AM
   11:25 AM
   FD3399
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:00 PM
   01:10 PM
   DD9515
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:55 PM
   06:10 PM
   FD3397
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ นครพนม