×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก Nakhon Phanom สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก Nakhon Phanom สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 11 ผลลัพธ์ ฿1,772 เลือก
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿1,773
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 16:45 17:50 BKK 1h 5m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  16:45
  FD3397
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  KOP Nakhon Phanom
  16:45, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 18 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  FD3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, อา 20 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿1,773
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  FD3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 18 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  FD3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, อา 20 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 11 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 25 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  15:10 DMK 16:20 KOP
  ฿2,215
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 11 Sep - Fri, 25 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  FD3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 11 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 11 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 15:10 16:20 KOP 1h 10m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10
  FD3396
  Duration: 1h 10m
  KOP Nakhon Phanom
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10, ศ 25 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  16:20, ศ 25 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 11 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 25 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  15:10 DMK 16:20 KOP
  ฿2,215
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 11 Sep - Fri, 25 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 16:45 17:50 BKK 1h 5m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  16:45
  FD3397
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  KOP Nakhon Phanom
  16:45, ศ 11 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 11 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 15:10 16:20 KOP 1h 10m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10
  FD3396
  Duration: 1h 10m
  KOP Nakhon Phanom
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10, ศ 25 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  16:20, ศ 25 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 11 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 25 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿2,215
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 11 Sep - Fri, 25 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 16:45 17:50 BKK 1h 5m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  16:45
  FD3397
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  KOP Nakhon Phanom
  16:45, ศ 11 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 11 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  FD3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, ศ 25 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, ศ 25 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 11 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 25 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿2,215
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 11 Sep - Fri, 25 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  FD3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 11 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 11 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  FD3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, ศ 25 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, ศ 25 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  15:10 DMK 16:20 KOP
  ฿2,316
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 16:45 17:50 BKK 1h 5m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  16:45
  FD3397
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3397
  KOP Nakhon Phanom
  16:45, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 18 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 15:10 16:20 KOP 1h 10m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10
  FD3396
  Duration: 1h 10m
  KOP Nakhon Phanom
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  16:20, อา 20 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  15:10 DMK 16:20 KOP
  ฿2,316
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  FD3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 18 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 15:10 16:20 KOP 1h 10m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10
  FD3396
  Duration: 1h 10m
  KOP Nakhon Phanom
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  16:20, อา 20 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿2,459
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  AK3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 18 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  AK3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, อา 20 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  4:45 pm KOP 5:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  08:30 DMK 09:45 KOP
  ฿2,459
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 16:45 17:50 BKK 1h 5m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  16:45
  AK3397
  Duration: 1h 5m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3397
  KOP Nakhon Phanom
  16:45, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:50, ศ 18 ก.ย.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 08:30 09:45 KOP 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30
  AK3398
  Duration: 1h 15m
  KOP Nakhon Phanom
  09:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3398
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:30, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  09:45, อา 20 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 20 Sep Nakhon Phanom ไป กรุงเทพมหานคร
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:10 am KOP 11:25 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  15:10 DMK 16:20 KOP
  ฿3,024
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  KOP DMK
  Fri, 18 Sep - Sun, 20 Sep

  ขาออก: จาก Nakhon Phanom ไปยัง กรุงเทพมหานคร KOP 10:10 11:25 BKK 1h 15m · เที่ยวบินตรง

  KOP Nakhon Phanom
  10:10
  AK3399
  Duration: 1h 15m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3399
  KOP Nakhon Phanom
  10:10, ศ 18 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25, ศ 18 ก.ย.
  1h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง Nakhon Phanom BKK 15:10 16:20 KOP 1h 10m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10
  AK3396
  Duration: 1h 10m
  KOP Nakhon Phanom
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:10, อา 20 ก.ย.
  KOP Nakhon Phanom
  16:20, อา 20 ก.ย.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:10 AM
   11:25 AM
   FD3399
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:00 PM
   01:10 PM
   DD9515
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:55 PM
   06:10 PM
   FD3397
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ Nakhon Phanom