• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Air France แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
  8:10 am TLV - 6:20 am (+1) BKK
  KLM แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  12:05 pm BKK - 2:35 am (+1) TLV
  ฿36,131
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 21 May - Sat, 21 Jun

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  TLV
  8:10 am
  5h
  CDG
  12:10 pm
  2h 5m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1321
  Wed 21 May, 8:10 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 21 May, 12:10 pm
  CDG ปารีส
  5h
  2h 5m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Wed 21 May, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Thu 22 May, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  11h 35m
  AMS
  6:40 pm
  2h 25m
  AMS
  9:05 pm
  4h 30m
  TLV
  2:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Sat 21 Jun, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 21 Jun, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 35m
  2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL461
  Sat 21 Jun, 9:05 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 22 Jun, 2:35 am
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 30m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿38,395
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 1 Feb - Tue, 17 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 1 Feb, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 1 Feb, 11:40 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 2 Feb, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 2 Feb, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Tue 17 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 18 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Wed 18 Feb, 9:20 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 18 Feb, 11:30 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿40,821
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 1 Feb - Tue, 17 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Sun 1 Feb, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 1 Feb, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Sun 1 Feb, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Mon 2 Feb, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Tue 17 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 18 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Wed 18 Feb, 9:20 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 18 Feb, 11:30 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿44,832
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  1h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Fri 10 Oct, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 10 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 25 Oct, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 25 Oct, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 25 Oct, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 25 Oct, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿44,832
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 10 Oct, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 11 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 25 Oct, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 25 Oct, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 25 Oct, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 25 Oct, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿44,832
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 10 Oct, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 10 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 25 Oct, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 25 Oct, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 25 Oct, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 25 Oct, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿44,864
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 4 Dec - Sun, 21 Dec

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Thu 4 Dec, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 4 Dec, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Thu 4 Dec, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 5 Dec, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sun 21 Dec, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 21 Dec, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Sun 21 Dec, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Sun 21 Dec, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿44,864
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 1 Feb - Tue, 17 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Sun 1 Feb, 3:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 1 Feb, 6:05 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Sun 1 Feb, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Mon 2 Feb, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Tue 17 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 18 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Wed 18 Feb, 9:20 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 18 Feb, 11:30 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿46,482
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 21 May - Sat, 21 Jun

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Wed 21 May, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 21 May, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 21 May, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 22 May, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 21 Jun, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Jun, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 22 Jun, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 22 Jun, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿46,482
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 21 May - Sat, 21 Jun

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 21 May, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 21 May, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 22 May, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 22 May, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 21 Jun, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Jun, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 22 Jun, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 22 Jun, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿46,482
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 21 May - Sat, 21 Jun

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 21 May, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 21 May, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 21 May, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 22 May, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 21 Jun, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Jun, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 22 Jun, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 22 Jun, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿48,875
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 17h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 27 Jul - Sat, 30 Aug

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 27 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 27 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 28 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 28 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 30 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 30 Aug, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 30 Aug, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 30 Aug, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿48,875
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 17h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 27 Jul - Sun, 24 Aug

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 27 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 27 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 28 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 28 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sun 24 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 24 Aug, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sun 24 Aug, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sun 24 Aug, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  11:30 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿48,875
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 10 Oct, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 11 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  2h 10m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 25 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 26 Oct, 4:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 26 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 26 Oct, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  11:30 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿48,875
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 10 Oct, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 10 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  2h 10m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 25 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 26 Oct, 4:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 26 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 26 Oct, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  11:30 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿48,875
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 10 Oct - Sat, 25 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  1h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Fri 10 Oct, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 10 Oct, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 10 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  2h 10m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 25 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 26 Oct, 4:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 26 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 26 Oct, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿48,908
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 1 Feb - Tue, 17 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Sun 1 Feb, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 1 Feb, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Sun 1 Feb, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Mon 2 Feb, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  1h 5m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Tue 17 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 18 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Wed 18 Feb, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 18 Feb, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿48,908
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 8 Jul - Thu, 24 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Tue 8 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 8 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 9 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 9 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 24 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 25 Jul, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Fri 25 Jul, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 25 Jul, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Air France แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
  8:10 am TLV - 6:20 am (+1) BKK
  KLM แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  12:05 pm BKK - 2:35 am (+1) TLV
  ฿49,069
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 31 Aug - Tue, 30 Sep

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  TLV
  8:10 am
  5h
  CDG
  12:10 pm
  2h 5m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1321
  Sun 31 Aug, 8:10 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 31 Aug, 12:10 pm
  CDG ปารีส
  5h
  2h 5m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sun 31 Aug, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Mon 1 Sep, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  11h 35m
  AMS
  6:40 pm
  2h 25m
  AMS
  9:05 pm
  4h 30m
  TLV
  2:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Tue 30 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 35m
  2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL461
  Tue 30 Sep, 9:05 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 1 Oct, 2:35 am
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 30m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿51,107
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 17h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 27 Jul - Sat, 23 Aug

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 27 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 27 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 28 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 28 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  4h 5m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 23 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 23 Aug, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Sat 23 Aug, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 23 Aug, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Searching for cheap flights from อิสราเอล to กรุงเทพมหานคร? Find the best airline ticket deals on กรุงเทพมหานคร flights with th.wego.com. Search Wego to find cheap flights from อิสราเอล to กรุงเทพมหานคร, at the lowest airfares and even last minute availability. Get the best flight deal by comparing กรุงเทพมหานคร flights on various airlines with Wego.

  Wego also helps you find cheap accommodation in กรุงเทพมหานคร. Search our wide selection of กรุงเทพมหานคร hotels and accommodation for every budget.