×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 192 ผลลัพธ์ ฿31,831 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 8 ผลลัพธ์ ฿34,026 เลือก
  Aeroflot 52 ผลลัพธ์ ฿39,265 เลือก
  El Al 178 ผลลัพธ์ ฿40,521 เลือก
  Royal Jordanian 4 ผลลัพธ์ ฿41,879 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿46,368 เลือก
  Transaero Airlines 45 ผลลัพธ์ ฿56,250 เลือก
  Uzbekistan Airways 34 ผลลัพธ์ ฿73,092 เลือก
  ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ 23 ผลลัพธ์ ฿79,622 เลือก
  การบินไทย 123 ผลลัพธ์ ฿87,010 เลือก
  ขาออก: Sun, 5 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 5 Jul - Tue, 11 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿31,831
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 5 Jul Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 5 Jul Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 6 Jul Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 6 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 11 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 11 Aug Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 11 Aug Tue
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 11 Aug Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Wed, 14 Oct
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿32,050
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 15 Oct Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Wed, 14 Oct
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿32,050
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 15 Oct Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 5 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 5 Jul - Tue, 11 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿33,433
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 5 Jul Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 5 Jul Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 6 Jul Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 6 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 11 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 11 Aug Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 11 Aug Tue
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 11 Aug Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 5 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 5 Jul - Tue, 11 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿34,001
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 5 Jul Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 5 Jul Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 6 Jul Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 6 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 11 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 12 Aug Wed
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 12 Aug Wed
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 12 Aug Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Wed, 14 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 25m
  12:15 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿34,026
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 20 Aug Thu
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 20 Aug Thu
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 14 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 14 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 14 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 15 Oct Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
  3:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 18h 25m
  12:15 pm BKK - 1:40 am (+1) TLV
  ฿34,785
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  3:10 pm
  3h 50m
  VIE
  6:00 pm
  4h 20m
  VIE
  10:20 pm
  10h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  3:10 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 22 May Fri
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  10:20 pm, 22 May Fri
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  11h 45m
  FRA
  6:00 pm
  2h 35m
  FRA
  8:35 pm
  4h 5m
  TLV
  1:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  8:35 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1:40 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿34,794
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿34,794
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  12:20 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  11:20 am TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 10:20 pm TLV
  ฿34,985
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  11:20 am
  2h 15m
  IST
  1:35 pm
  5h 30m
  IST
  7:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  11:20 am, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  1:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  4:10 pm
  4h 5m
  IST
  8:15 pm
  2h 5m
  TLV
  10:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  8:15 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 10:20 pm TLV
  ฿34,985
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  2:45 pm
  2h 15m
  IST
  5:00 pm
  2h 5m
  IST
  7:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  2:45 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  5:00 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  4:10 pm
  4h 5m
  IST
  8:15 pm
  2h 5m
  TLV
  10:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  8:15 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 10:20 am (+1) TLV
  ฿34,985
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  2:45 pm
  2h 15m
  IST
  5:00 pm
  2h 5m
  IST
  7:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  2:45 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  5:00 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  8:15 am
  2h 5m
  TLV
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  8:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  11:20 am TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 10:20 am (+1) TLV
  ฿34,985
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  11:20 am
  2h 15m
  IST
  1:35 pm
  5h 30m
  IST
  7:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  11:20 am, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  1:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:05 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  8:15 am
  2h 5m
  TLV
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  8:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 5 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 5 Jul - Tue, 11 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿35,564
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 5 Jul Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 5 Jul Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 6 Jul Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 6 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 11 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 12 Aug Wed
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 12 Aug Wed
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 12 Aug Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 25m
  12:15 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿35,985
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 22 May Fri
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 22 May Fri
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Wed, 14 Oct
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿36,202
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 15 Oct Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Wed, 14 Oct
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿36,202
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 15 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 15 Oct Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿36,600
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 23 May Sat
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  8:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 10:20 pm TLV
  ฿36,795
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  8:20 pm
  2h 15m
  IST
  10:35 pm
  1h 5m
  IST
  11:40 pm
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  8:20 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  10:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  11:40 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  4:10 pm
  4h 5m
  IST
  8:15 pm
  2h 5m
  TLV
  10:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  8:15 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  10:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 22 May - Thu, 20 Aug
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  8:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 10:20 am (+1) TLV
  ฿36,795
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  8:20 pm
  2h 15m
  IST
  10:35 pm
  1h 5m
  IST
  11:40 pm
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  8:20 pm, 22 May Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  10:35 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  11:40 pm, 22 May Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  8:15 am
  2h 5m
  TLV
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  8:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  10:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m