เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Sep - Wed, 26 Nov
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  11:45 pm TLV - 6:00 pm (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  10:20 pm BKK - 8:30 am (+1) TLV
  ฿29,368
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แทชเคนต์

  TLV
  11:45 pm
  4h
  TAS
  5:45 am (+1)
  3h 55m
  TAS
  9:40 am
  6h 20m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY304
  Tue 16 Sep, 11:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 5:45 am
  TAS แทชเคนต์
  4h
  3h 55m หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY533
  Wed 17 Sep, 9:40 am
  TAS แทชเคนต์
  Wed 17 Sep, 6:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  10:20 pm
  6h 50m
  TAS
  3:10 am (+1)
  2h 45m
  TAS
  5:55 am
  5h 35m
  TLV
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY534
  Wed 26 Nov, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 3:10 am
  TAS แทชเคนต์
  6h 50m
  2h 45m หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY301
  Thu 27 Nov, 5:55 am
  TAS แทชเคนต์
  Thu 27 Nov, 8:30 am
  TLV เทล เอวิฟ
  5h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Mon, 6 Oct
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  2:55 pm TLV - 7:15 am (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  1:55 am BKK - 12:05 pm TLV
  ฿30,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แทชเคนต์

  TLV
  2:55 pm
  4h
  TAS
  8:55 pm
  2h
  TAS
  10:55 pm
  6h 20m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY302
  Mon 15 Sep, 2:55 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 15 Sep, 8:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  4h
  2h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY531
  Mon 15 Sep, 10:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  Tue 16 Sep, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  1:55 am
  6h 30m
  TAS
  6:25 am
  2h 5m
  TAS
  8:30 am
  6h 35m
  TLV
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY534
  Mon 6 Oct, 1:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 6:25 am
  TAS แทชเคนต์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY301
  Mon 6 Oct, 8:30 am
  TAS แทชเคนต์
  Mon 6 Oct, 12:05 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  2:55 pm TLV - 7:15 am (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:10 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿30,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แทชเคนต์

  TLV
  2:55 pm
  4h
  TAS
  8:55 pm
  2h
  TAS
  10:55 pm
  6h 20m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY302
  Mon 25 Aug, 2:55 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 25 Aug, 8:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  4h
  2h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY531
  Mon 25 Aug, 10:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  Tue 26 Aug, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  9:10 am
  6h 30m
  TAS
  1:40 pm
  3h
  TAS
  4:40 pm
  6h 35m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY532
  Tue 2 Sep, 9:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 1:40 pm
  TAS แทชเคนต์
  6h 30m
  3h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY303
  Tue 2 Sep, 4:40 pm
  TAS แทชเคนต์
  Tue 2 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Tue, 30 Sep
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  2:55 pm TLV - 7:15 am (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:10 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿30,944
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แทชเคนต์

  TLV
  2:55 pm
  4h
  TAS
  8:55 pm
  2h
  TAS
  10:55 pm
  6h 20m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY302
  Mon 15 Sep, 2:55 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 15 Sep, 8:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  4h
  2h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY531
  Mon 15 Sep, 10:55 pm
  TAS แทชเคนต์
  Tue 16 Sep, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  9:10 am
  6h 30m
  TAS
  1:40 pm
  3h
  TAS
  4:40 pm
  6h 35m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY532
  Tue 30 Sep, 9:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 1:40 pm
  TAS แทชเคนต์
  6h 30m
  3h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY303
  Tue 30 Sep, 4:40 pm
  TAS แทชเคนต์
  Tue 30 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 30m
  11:40 pm TLV - 2:10 pm (+1) BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:10 am BKK - 8:00 am TLV
  ฿31,589
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  11:40 pm
  10h 30m
  BKK
  2:10 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Mon 25 Aug, 11:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 26 Aug, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  12:10 am
  11h 50m
  TLV
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY82
  Tue 2 Sep, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 8:00 am
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 16 Jan - Fri, 23 Jan
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  1:40 pm TLV - 10:30 am (+1) BKK
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  12:40 pm BKK - 11:20 pm TLV
  ฿32,550
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  TLV
  1:40 pm
  4h 5m
  SVO
  7:45 pm
  3h 5m
  SVO
  10:50 pm
  8h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU503
  Fri 16 Jan, 1:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 16 Jan, 7:45 pm
  SVO มอสโก
  4h 5m
  3h 5m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  Fri 16 Jan, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Sat 17 Jan, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  10h
  SVO
  7:40 pm
  1h 50m
  SVO
  9:30 pm
  3h 50m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Fri 23 Jan, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 23 Jan, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  10h
  1h 50m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU504
  Fri 23 Jan, 9:30 pm
  SVO มอสโก
  Fri 23 Jan, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 28 Sep - Fri, 7 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 28 Sep, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 29 Sep, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 29 Sep, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 29 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Fri 7 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 7 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Fri 7 Nov, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 7 Nov, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 28 Sep - Fri, 7 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Sun 28 Sep, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 29 Sep, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 29 Sep, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 29 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Fri 7 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 7 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Fri 7 Nov, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 7 Nov, 8:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  1:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  1:20 pm
  2h 15m
  IST
  3:35 pm
  5h 30m
  IST
  9:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Mon 25 Aug, 1:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 25 Aug, 3:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 25 Aug, 9:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 26 Aug, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 2 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 2 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 2 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Mon 25 Aug, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 26 Aug, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Tue 26 Aug, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Tue 26 Aug, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 2 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 2 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 2 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  4:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  4:45 pm
  2h 15m
  IST
  7:00 pm
  2h 5m
  IST
  9:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Mon 25 Aug, 4:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 25 Aug, 7:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 25 Aug, 9:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 26 Aug, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 2 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 2 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 2 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 21 Aug - Thu, 28 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 9:50 am (+1) TLV
  ฿32,790
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Thu 21 Aug, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 22 Aug, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Fri 22 Aug, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 22 Aug, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  6:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  7:45 am
  2h 5m
  TLV
  9:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 28 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 29 Aug, 6:35 am
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Fri 29 Aug, 7:45 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 29 Aug, 9:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Tue, 30 Sep
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:10 pm TLV - 3:15 pm (+1) BKK
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  12:30 am BKK - 8:45 am TLV
  ฿33,810
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน

  TLV
  11:10 pm
  45m
  AMM
  11:55 pm
  3h 15m
  AMM
  3:10 am
  8h 5m
  BKK
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ341
  Mon 15 Sep, 11:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 15 Sep, 11:55 pm
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ182
  Tue 16 Sep, 3:10 am
  AMM อัมมาน
  Tue 16 Sep, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมมาน

  BKK
  12:30 am
  9h 45m
  AMM
  6:15 am
  1h 45m
  AMM
  8:00 am
  45m
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ181
  Tue 30 Sep, 12:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 6:15 am
  AMM อัมมาน
  9h 45m
  1h 45m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  Tue 30 Sep, 8:00 am
  AMM อัมมาน
  Tue 30 Sep, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Tue, 30 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  4:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿34,516
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  4:45 pm
  2h 15m
  IST
  7:00 pm
  2h 5m
  IST
  9:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Mon 15 Sep, 4:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 15 Sep, 7:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 15 Sep, 9:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 16 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 30 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 30 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 30 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Tue, 30 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  1:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿34,516
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  1:20 pm
  2h 15m
  IST
  3:35 pm
  5h 30m
  IST
  9:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Mon 15 Sep, 1:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 15 Sep, 3:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 15 Sep, 9:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 16 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 30 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 30 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 30 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 12 Sep - Thu, 20 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿34,516
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Fri 12 Sep, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sat 13 Sep, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 13 Sep, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 13 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Thu 20 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Thu 20 Nov, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 20 Nov, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 15 Sep - Tue, 30 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿34,516
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Mon 15 Sep, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 16 Sep, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Tue 16 Sep, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Tue 16 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Tue 30 Sep, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 30 Sep, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Tue 30 Sep, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 30 Sep, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 12 Sep - Thu, 20 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  5:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 19h 15m
  12:25 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿35,116
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  5:10 pm
  3h 50m
  VIE
  8:00 pm
  4h 20m
  VIE
  12:20 am
  9h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  Fri 12 Sep, 5:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 12 Sep, 8:00 pm
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  Sat 13 Sep, 12:20 am
  VIE เวียนนา
  Sat 13 Sep, 2:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  2h 45m
  FRA
  9:30 pm
  4h 10m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Thu 20 Nov, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 6:45 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  Thu 20 Nov, 9:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Fri 21 Nov, 2:40 am
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Sep - Wed, 26 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿35,316
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Tue 16 Sep, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 16 Sep, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 17 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 17 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Wed 26 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 26 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Wed 26 Nov, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Wed 26 Nov, 8:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 25 Aug - Tue, 2 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿35,316
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Mon 25 Aug, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 25 Aug, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 25 Aug, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 26 Aug, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Tue 2 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Wed 3 Sep, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 3 Sep, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m