×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 247 ผลลัพธ์ ฿32,600 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 24 ผลลัพธ์ ฿35,899 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 15 ผลลัพธ์ ฿36,160 เลือก
  Brussels Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿37,787 เลือก
  El Al 144 ผลลัพธ์ ฿39,026 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 2 ผลลัพธ์ ฿41,335 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿41,913 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿56,389 เลือก
  การบินไทย 44 ผลลัพธ์ ฿75,328 เลือก
  โคเรียนแอร์ 3 ผลลัพธ์ ฿86,399 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 11 ผลลัพธ์ ฿98,101 เลือก
  Royal Jordanian 9 ผลลัพธ์ ฿101,043 เลือก
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  9:35 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  10:55 am BKK - 11:30 pm TLV
  ฿32,600
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:35 pm
  2h 15m
  IST
  11:50 pm
  1h 5m
  IST
  12:55 am
  8h 20m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:35 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:50 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 15m
  TLV
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 10m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11:30 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 15m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  9:35 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:55 am BKK - 8:20 pm TLV
  ฿32,600
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:35 pm
  2h 15m
  IST
  11:50 pm
  1h 5m
  IST
  12:55 am
  8h 20m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:35 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:50 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  IST
  5:05 pm
  1h 10m
  IST
  6:15 pm
  2h 5m
  TLV
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 10m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  8:20 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  9:25 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 19h 50m
  10:55 am BKK - 1:45 am (+1) TLV
  ฿32,840
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:25 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 20m
  IST
  5:15 pm
  6h 20m
  IST
  11:35 pm
  2h 10m
  TLV
  1:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 20m
  6h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK810
  11:35 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  1:45 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  9:25 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
  10:55 am BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿32,840
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:25 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 20m
  IST
  5:15 pm
  7h 35m
  IST
  12:50 am
  2h 15m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 20m
  7h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:50 am, 16 Sep Wed
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 15m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  9:25 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  10:55 am BKK - 11:30 pm TLV
  ฿34,267
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:25 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 20m
  IST
  5:15 pm
  4h
  IST
  9:15 pm
  2h 15m
  TLV
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 20m
  4h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11:30 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 15m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 30m
  12:10 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿35,899
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  9:25 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  10:55 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿34,710
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:25 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 pm
  11h 40m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  10:55 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 16 Sep Wed
  IST อิสตันบูล
  11h 40m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 16 Sep Wed
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  9:25 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 25m
  10:55 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿34,710
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:25 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 pm
  11h 40m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  10:55 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 16 Sep Wed
  IST อิสตันบูล
  11h 40m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 16 Sep Wed
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 20h 45m
  8:00 am TLV - 9:45 am (+1) BKK
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 19h 55m
  12:35 pm BKK - 3:30 am (+1) TLV
  ฿34,863
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  TLV
  8:00 am
  4h 40m
  FRA
  11:40 am
  5h 55m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH695
  8:00 am, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 am, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 40m
  5h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย ซูริค

  BKK
  12:35 pm
  13h 5m
  ZRH
  7:40 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:45 pm
  3h 45m
  TLV
  3:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  12:35 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 15 Sep Tue
  ZRH ซูริค
  13h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX256
  10:45 pm, 15 Sep Tue
  ZRH ซูริค
  3:30 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 45m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 20m
  12:10 pm BKK - 3:30 am (+1) TLV
  ฿36,759
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  1h 15m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  1h 35m
  MUC
  10:45 pm
  3h 45m
  TLV
  3:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 20 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  55m
  1h 35m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH680
  10:45 pm, 20 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  3:30 am, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 45m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  10:55 am BKK - 11:30 pm TLV
  ฿37,030
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  12:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2:35 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 15m
  TLV
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 10m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11:30 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 15m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  10:55 am BKK - 8:20 pm TLV
  ฿37,030
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  8h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  12:20 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  2:35 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 20 Aug Thu
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  IST
  5:05 pm
  1h 10m
  IST
  6:15 pm
  2h 5m
  TLV
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  11h 10m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:15 pm, 15 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  8:20 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 20h 45m
  8:00 am TLV - 9:45 am (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 20m
  12:10 pm BKK - 3:30 am (+1) TLV
  ฿35,768
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  TLV
  8:00 am
  4h 40m
  FRA
  11:40 am
  5h 55m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH695
  8:00 am, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 am, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 40m
  5h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  1h 15m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  1h 35m
  MUC
  10:45 pm
  3h 45m
  TLV
  3:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 15 Sep Tue
  MUC มิวนิค
  55m
  1h 35m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH680
  10:45 pm, 15 Sep Tue
  MUC มิวนิค
  3:30 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 45m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 20h 10m
  11:45 pm BKK - 2:55 pm (+1) TLV
  ฿37,168
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย เวียนนา

  BKK
  11:45 pm
  11h 50m
  VIE
  5:35 am (+1)
  4h 50m
  VIE
  10:25 am
  3h 30m
  TLV
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:45 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Oct Wed
  VIE เวียนนา
  11h 50m
  4h 50m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS857
  10:25 am, 21 Oct Wed
  VIE เวียนนา
  2:55 pm, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 20h 10m
  11:45 pm BKK - 2:55 pm (+1) TLV
  ฿37,762
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย เวียนนา

  BKK
  11:45 pm
  11h 50m
  VIE
  5:35 am (+1)
  4h 50m
  VIE
  10:25 am
  3h 30m
  TLV
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:45 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Oct Wed
  VIE เวียนนา
  11h 50m
  4h 50m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS857
  10:25 am, 21 Oct Wed
  VIE เวียนนา
  2:55 pm, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  Brussels Airlines แวะพัก 1 ที่ 19h 35m
  5:00 am TLV - 5:35 am (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 30m
  12:10 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿37,787
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บรัสเซลส์

  TLV
  5:00 am
  4h 45m
  BRU
  8:45 am
  4h 45m
  BRU
  1:30 pm
  10h 5m
  BKK
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SN3294
  5:00 am, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  8:45 am, 15 Sep Tue
  BRU บรัสเซลส์
  4h 45m
  4h 45m หยุดพักใน บรัสเซลส์ BRU
  SN8601
  1:30 pm, 15 Sep Tue
  BRU บรัสเซลส์
  5:35 am, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 20h 45m
  8:00 am TLV - 9:45 am (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 30m
  12:10 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿36,759
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  TLV
  8:00 am
  4h 40m
  FRA
  11:40 am
  5h 55m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH695
  8:00 am, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 am, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 40m
  5h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 20 Aug Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 19h 55m
  12:35 pm BKK - 3:30 am (+1) TLV
  ฿38,446
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 15 Sep Tue
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย ซูริค

  BKK
  12:35 pm
  13h 5m
  ZRH
  7:40 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:45 pm
  3h 45m
  TLV
  3:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  12:35 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 20 Oct Tue
  ZRH ซูริค
  13h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX256
  10:45 pm, 20 Oct Tue
  ZRH ซูริค
  3:30 am, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 45m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 20 Aug - Tue, 15 Sep
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 30m
  12:10 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
  ฿37,095
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  TLV
  4:10 pm
  3h 50m
  VIE
  7:00 pm
  4h 20m
  VIE
  11:20 pm
  9h
  BKK
  2:20 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS858
  4:10 pm, 20 Aug Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  7:00 pm, 20 Aug Thu
  VIE เวียนนา
  3h 50m
  4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 20 Aug Thu
  VIE เวียนนา
  2:20 pm, 21 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 35m
  FRA
  9:35 pm
  4h 5m
  TLV
  2:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH694
  9:35 pm, 15 Sep Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:40 am, 16 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 5m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 20 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 15 Sep - Tue, 20 Oct
  Brussels Airlines แวะพัก 1 ที่ 19h 35m
  5:00 am TLV - 5:35 am (+1) BKK
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 20m
  12:10 pm BKK - 3:30 am (+1) TLV
  ฿38,647
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บรัสเซลส์

  TLV
  5:00 am
  4h 45m
  BRU
  8:45 am
  4h 45m
  BRU
  1:30 pm
  10h 5m
  BKK
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SN3294
  5:00 am, 15 Sep Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  8:45 am, 15 Sep Tue
  BRU บรัสเซลส์
  4h 45m
  4h 45m หยุดพักใน บรัสเซลส์ BRU
  SN8601
  1:30 pm, 15 Sep Tue
  BRU บรัสเซลส์
  5:35 am, 16 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค

  BKK
  12:10 pm
  12h 50m
  FRA
  7:00 pm
  1h 15m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  1h 35m
  MUC
  10:45 pm
  3h 45m
  TLV
  3:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 50m
  1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 20 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 20 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  55m
  1h 35m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH680
  10:45 pm, 20 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  3:30 am, 21 Oct Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 45m