×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 189 ผลลัพธ์ ฿31,748 เลือก
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿33,794 เลือก
Royal Jordanian 1 ผลลัพธ์ ฿34,563 เลือก
El Al 166 ผลลัพธ์ ฿34,586 เลือก
Aeroflot 48 ผลลัพธ์ ฿55,856 เลือก
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ 19 ผลลัพธ์ ฿67,369 เลือก
Transaero Airlines 37 ผลลัพธ์ ฿72,925 เลือก
Uzbekistan Airways 26 ผลลัพธ์ ฿73,035 เลือก
การบินไทย 98 ผลลัพธ์ ฿86,935 เลือก
ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Mar - Mon, 23 Mar
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h
11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
฿31,748
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 20m
IST
11:40 pm
1h 15m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 2 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
11:40 pm, 2 Mar Mon
IST อิสตันบูล
2h 20m
1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:55 am, 3 Mar Tue
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
1h 5m
IST
6:10 pm
2h
TLV
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
11:10 am, 23 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 23 Mar Mon
IST อิสตันบูล
10h 55m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
6:10 pm, 23 Mar Mon
IST อิสตันบูล
8:10 pm, 23 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
2h
ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Wed, 27 May เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 14 May - Wed, 27 May
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿31,748
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 15m
IST
11:35 pm
1h 5m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 14 May Thu
TLV เทล เอวิฟ
11:35 pm, 14 May Thu
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 15 May Fri
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 15 May Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 28 May Thu
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 28 May Thu
IST อิสตันบูล
11:20 am, 28 May Thu
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 3 Mar - Tue, 24 Mar
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h
11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
฿31,748
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
3:40 pm
2h 25m
IST
6:05 pm
1h 45m
IST
7:50 pm
8h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK787
3:40 pm, 3 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
6:05 pm, 3 Mar Tue
IST อิสตันบูล
2h 25m
1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
7:50 pm, 3 Mar Tue
IST อิสตันบูล
9:45 am, 4 Mar Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
1h 5m
IST
6:10 pm
2h
TLV
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
11:10 am, 24 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 24 Mar Tue
IST อิสตันบูล
10h 55m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
6:10 pm, 24 Mar Tue
IST อิสตันบูล
8:10 pm, 24 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h
ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Mar - Mon, 23 Mar
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h
11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
฿31,748
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
3:40 pm
2h 25m
IST
6:05 pm
1h 45m
IST
7:50 pm
8h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK787
3:40 pm, 2 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
6:05 pm, 2 Mar Mon
IST อิสตันบูล
2h 25m
1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
7:50 pm, 2 Mar Mon
IST อิสตันบูล
9:45 am, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
1h 5m
IST
6:10 pm
2h
TLV
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
11:10 am, 23 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 23 Mar Mon
IST อิสตันบูล
10h 55m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
6:10 pm, 23 Mar Mon
IST อิสตันบูล
8:10 pm, 23 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
2h
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 22 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Mon, 22 Jun
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿31,754
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 15m
IST
11:35 pm
1h 5m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 1 Jun Mon
TLV เทล เอวิฟ
11:35 pm, 1 Jun Mon
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 2 Jun Tue
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 22 Jun Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 23 Jun Tue
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 23 Jun Tue
IST อิสตันบูล
11:20 am, 23 Jun Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 22 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Mon, 22 Jun
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿31,754
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
3:45 pm
2h 15m
IST
6:00 pm
2h 5m
IST
8:05 pm
8h 20m
BKK
9:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK787
3:45 pm, 1 Jun Mon
TLV เทล เอวิฟ
6:00 pm, 1 Jun Mon
IST อิสตันบูล
2h 15m
2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
8:05 pm, 1 Jun Mon
IST อิสตันบูล
9:25 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 22 Jun Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 23 Jun Tue
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 23 Jun Tue
IST อิสตันบูล
11:20 am, 23 Jun Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
฿32,933
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 15m
IST
11:35 pm
1h 5m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
11:35 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 26 Jun Fri
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
10:55 am
11h 15m
IST
5:10 pm
1h
IST
6:10 pm
2h 5m
TLV
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
10:55 am, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:10 pm, 11 Jul Sat
IST อิสตันบูล
11h 15m
1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
6:10 pm, 11 Jul Sat
IST อิสตันบูล
8:15 pm, 11 Jul Sat
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿32,933
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 15m
IST
11:35 pm
1h 5m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
11:35 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 26 Jun Fri
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 12 Jul Sun
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 12 Jul Sun
IST อิสตันบูล
11:20 am, 12 Jul Sun
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
8:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
11:30 pm BKK - 10:20 am (+1) TLV
฿33,090
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
8:20 pm
2h 15m
IST
10:35 pm
1h 5m
IST
11:40 pm
9h 35m
BKK
2:15 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
8:20 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
10:35 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
11:40 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
10h 5m
IST
4:35 am (+1)
3h 40m
IST
8:15 am
2h 5m
TLV
10:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 12 Jul Sun
IST อิสตันบูล
10h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
8:15 am, 12 Jul Sun
IST อิสตันบูล
10:20 am, 12 Jul Sun
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
8:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
10:55 am BKK - 7:15 pm TLV
฿33,090
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
8:20 pm
2h 15m
IST
10:35 pm
1h 5m
IST
11:40 pm
9h 35m
BKK
2:15 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
8:20 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
10:35 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
11:40 pm, 25 Jun Thu
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
10:55 am
10h 15m
IST
4:10 pm
1h
IST
5:10 pm
2h 5m
TLV
7:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
10:55 am, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:10 pm, 11 Jul Sat
IST อิสตันบูล
10h 15m
1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
5:10 pm, 11 Jul Sat
IST อิสตันบูล
7:15 pm, 11 Jul Sat
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 3 Mar - Tue, 24 Mar
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h
11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
฿33,482
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 20m
IST
11:40 pm
1h 15m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 3 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
11:40 pm, 3 Mar Tue
IST อิสตันบูล
2h 20m
1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:55 am, 4 Mar Wed
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 4 Mar Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
1h 5m
IST
6:10 pm
2h
TLV
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK65
11:10 am, 24 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 24 Mar Tue
IST อิสตันบูล
10h 55m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK788
6:10 pm, 24 Mar Tue
IST อิสตันบูล
8:10 pm, 24 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h
ขาออก: Mon, 27 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 24 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 27 Jul - Mon, 24 Aug
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿33,488
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
9:20 pm
2h 15m
IST
11:35 pm
1h 5m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK789
9:20 pm, 27 Jul Mon
TLV เทล เอวิฟ
11:35 pm, 27 Jul Mon
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 28 Jul Tue
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 28 Jul Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 24 Aug Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 25 Aug Tue
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 25 Aug Tue
IST อิสตันบูล
11:20 am, 25 Aug Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Mon, 27 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 24 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 27 Jul - Mon, 24 Aug
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
฿33,488
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TLV
3:45 pm
2h 15m
IST
6:00 pm
2h 5m
IST
8:05 pm
8h 20m
BKK
9:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK787
3:45 pm, 27 Jul Mon
TLV เทล เอวิฟ
6:00 pm, 27 Jul Mon
IST อิสตันบูล
2h 15m
2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
8:05 pm, 27 Jul Mon
IST อิสตันบูล
9:25 am, 28 Jul Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

BKK
11:30 pm
11h 5m
IST
5:35 am (+1)
3h 40m
IST
9:15 am
2h 5m
TLV
11:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:30 pm, 24 Aug Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 25 Aug Tue
IST อิสตันบูล
11h 5m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK794
9:15 am, 25 Aug Tue
IST อิสตันบูล
11:20 am, 25 Aug Tue
TLV เทล เอวิฟ
2h 5m
ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Wed, 27 May เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 14 May - Wed, 27 May
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
4:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 25m
12:15 pm BKK - 2:40 am (+1) TLV
฿33,794
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

TLV
4:10 pm
3h 50m
VIE
7:00 pm
4h 20m
VIE
11:20 pm
9h
BKK
2:20 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS858
4:10 pm, 14 May Thu
TLV เทล เอวิฟ
7:00 pm, 14 May Thu
VIE เวียนนา
3h 50m
4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS25
11:20 pm, 14 May Thu
VIE เวียนนา
2:20 pm, 15 May Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 35m
FRA
9:35 pm
4h 5m
TLV
2:40 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH694
9:35 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
2:40 am, 28 May Thu
TLV เทล เอวิฟ
4h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
3:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h 45m
12:45 pm BKK - 2:30 am (+1) TLV
฿34,060
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

TLV
3:10 pm
3h 50m
VIE
6:00 pm
4h 20m
VIE
10:20 pm
10h
BKK
2:20 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS858
3:10 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
6:00 pm, 25 Jun Thu
VIE เวียนนา
3h 50m
4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS25
10:20 pm, 25 Jun Thu
VIE เวียนนา
2:20 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย ซูริค

BKK
12:45 pm
11h 45m
ZRH
6:30 pm
3h 15m
ZRH
9:45 pm
3h 45m
TLV
2:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX181
12:45 pm, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6:30 pm, 11 Jul Sat
ZRH ซูริค
11h 45m
3h 15m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX256
9:45 pm, 11 Jul Sat
ZRH ซูริค
2:30 am, 12 Jul Sun
TLV เทล เอวิฟ
3h 45m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
3:10 pm TLV - 2:20 pm (+1) BKK
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 18h 25m
12:15 pm BKK - 1:40 am (+1) TLV
฿34,525
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

TLV
3:10 pm
3h 50m
VIE
6:00 pm
4h 20m
VIE
10:20 pm
10h
BKK
2:20 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS858
3:10 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
6:00 pm, 25 Jun Thu
VIE เวียนนา
3h 50m
4h 20m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS25
10:20 pm, 25 Jun Thu
VIE เวียนนา
2:20 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 35m
FRA
8:35 pm
4h 5m
TLV
1:40 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 11 Jul Sat
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH694
8:35 pm, 11 Jul Sat
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1:40 am, 12 Jul Sun
TLV เทล เอวิฟ
4h 5m
ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Jun - Sat, 11 Jul
Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
9:10 pm TLV - 3:15 pm (+1) BKK
Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
12:30 am BKK - 6:45 am TLV
฿34,555
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน

TLV
9:10 pm
45m
AMM
10:55 pm
3h 15m
AMM
2:10 am
9h 5m
BKK
3:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
RJ341
9:10 pm, 25 Jun Thu
TLV เทล เอวิฟ
10:55 pm, 25 Jun Thu
AMM อัมมาน
45m
3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
RJ180
2:10 am, 26 Jun Fri
AMM อัมมาน
3:15 pm, 26 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 5m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมมาน

BKK
12:30 am
8h 45m
AMM
5:15 am
1h 45m
AMM
7:00 am
45m
TLV
6:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
RJ181
12:30 am, 11 Jul Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:15 am, 11 Jul Sat
AMM อัมมาน
8h 45m
1h 45m หยุดพักใน อัมมาน AMM
RJ342
7:00 am, 11 Jul Sat
AMM อัมมาน
6:45 am, 11 Jul Sat
TLV เทล เอวิฟ
45m
ขาออก: Thu, 14 May เที่ยวกลับ: Wed, 27 May เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 14 May - Wed, 27 May
El Al เที่ยวบินตรง 10h 15m
10:30 pm TLV - 1:45 pm (+1) BKK
El Al เที่ยวบินตรง 12h 10m
12:10 am BKK - 7:20 am TLV
฿34,586
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

TLV
10:30 pm
10h 15m
BKK
1:45 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY81
10:30 pm, 14 May Thu
TLV เทล เอวิฟ
1:45 pm, 15 May Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

BKK
12:10 am
12h 10m
TLV
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY82
12:10 am, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:20 am, 27 May Wed
TLV เทล เอวิฟ
12h 10m
ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Mar - Mon, 23 Mar
El Al เที่ยวบินตรง 10h 55m
11:05 pm TLV - 3:00 pm (+1) BKK
El Al เที่ยวบินตรง 11h 20m
12:20 am BKK - 6:40 am TLV
฿34,586
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

TLV
11:05 pm
10h 55m
BKK
3:00 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY81
11:05 pm, 2 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
3:00 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

BKK
12:20 am
11h 20m
TLV
6:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY82
12:20 am, 23 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6:40 am, 23 Mar Mon
TLV เทล เอวิฟ
11h 20m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 3 Mar - Tue, 24 Mar
El Al เที่ยวบินตรง 10h 55m
11:05 pm TLV - 3:00 pm (+1) BKK
El Al เที่ยวบินตรง 11h 20m
12:20 am BKK - 6:40 am TLV
฿34,586
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

TLV
11:05 pm
10h 55m
BKK
3:00 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY81
11:05 pm, 3 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
3:00 pm, 4 Mar Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

BKK
12:20 am
11h 20m
TLV
6:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LY82
12:20 am, 24 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6:40 am, 24 Mar Tue
TLV เทล เอวิฟ
11h 20m