เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Turkish Airlines 221 ผลลัพธ์ ฿34,782 เลือก
  Transaero Airlines 112 ผลลัพธ์ ฿46,041 เลือก
  El Al 380 ผลลัพธ์ ฿55,517 เลือก
  การบินไทย 255 ผลลัพธ์ ฿66,838 เลือก
  Ukraine International Airlines 114 ผลลัพธ์ ฿66,838 เลือก
  Aeroflot 178 ผลลัพธ์ ฿68,552 เลือก
  Uzbekistan Airways 106 ผลลัพธ์ ฿72,463 เลือก
  ขาออก: Fri, 28 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 12 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 28 Nov - Sat, 12 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 10m
  3:40 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿34,782
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  6h 50m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 28 Nov Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 28 Nov Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  6h 50m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 29 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 12 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 13 Sep Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 7 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 14 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 7 Jun - Sun, 14 Jun
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿36,692
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 7 Jun Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 7 Jun Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 8 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 15 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 15 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 7 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 14 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 7 Jun - Sun, 14 Jun
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:30 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿36,692
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  7:30 pm
  2h 20m
  IST
  9:50 pm
  2h 50m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK1189
  7:30 pm, 7 Jun Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  9:50 pm, 7 Jun Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  2h 50m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 8 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 14 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 15 Jun Mon
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 15 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 3 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 30 Nov - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 1 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 10 Feb เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 19 Jan - Tue, 10 Feb
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 19 Jan Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 19 Jan Mon
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 19 Jan Mon
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 20 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 10 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 10 Feb Tue
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 10 Feb Tue
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 10 Feb Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 10 Feb เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 19 Jan - Tue, 10 Feb
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 19 Jan Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 19 Jan Mon
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 20 Jan Tue
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 20 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 10 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 10 Feb Tue
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 10 Feb Tue
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 10 Feb Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 30 Nov - Sun, 13 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:25 pm BKK - 3:05 am (+1) TLV
  ฿41,453
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  3:25 pm
  11h 15m
  IST
  9:40 pm
  3h 15m
  IST
  12:55 am
  2h 10m
  TLV
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK63
  3:25 pm, 13 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 13 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  3h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK792
  12:55 am, 14 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  3:05 am, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿41,460
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 3 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 27 Sep Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿41,460
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 27 Sep Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿41,460
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  12:30 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 27 Sep Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿41,460
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  10:55 am, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 27 Sep Sun
  IST อิสตันบูล
  8:15 pm, 27 Sep Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿44,715
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  12:30 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  2:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 28 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿44,715
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 3 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 28 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Sun, 27 Sep
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿44,715
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 2 Dec Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 2 Dec Tue
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 27 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 28 Sep Mon
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 28 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 14 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 30 Nov - Mon, 14 Sep
  Transaero Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  4:25 pm TLV - 11:30 am (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  1:55 am BKK - 12:05 pm TLV
  ฿46,041
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  TLV
  4:25 pm
  3h 5m
  DME
  9:30 pm
  1h 5m
  DME
  10:35 pm
  9h 55m
  BKK
  11:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UN306
  4:25 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  9:30 pm, 30 Nov Sun
  DME มอสโก
  3h 5m
  1h 5m หยุดพักใน มอสโก DME
  UN525
  10:35 pm, 30 Nov Sun
  DME มอสโก
  11:30 am, 1 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  1:55 am
  6h 30m
  TAS
  6:25 am
  2h 5m
  TAS
  8:30 am
  6h 35m
  TLV
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY534
  1:55 am, 14 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 14 Sep Mon
  TAS แทชเคนต์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY301
  8:30 am, 14 Sep Mon
  TAS แทชเคนต์
  12:05 pm, 14 Sep Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 1 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 1 Feb - Sat, 28 Feb
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿49,588
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 1 Feb Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 1 Feb Sun
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 2 Feb Mon
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 15m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 28 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Mar Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:20 am, 1 Mar Sun
  IST อิสตันบูล
  11:30 am, 1 Mar Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m