เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Uzbekistan Airways 31 ผลลัพธ์ ฿28,485 เลือก
  Royal Jordanian 17 ผลลัพธ์ ฿34,117 เลือก
  Turkish Airlines 252 ผลลัพธ์ ฿34,732 เลือก
  Austrian Airlines 14 ผลลัพธ์ ฿39,749 เลือก
  Air France 9 ผลลัพธ์ ฿42,145 เลือก
  Transaero Airlines 55 ผลลัพธ์ ฿44,540 เลือก
  Swiss International Air Lines 17 ผลลัพธ์ ฿45,058 เลือก
  El Al 360 ผลลัพธ์ ฿48,068 เลือก
  Ukraine International Airlines 28 ผลลัพธ์ ฿57,585 เลือก
  การบินไทย 97 ผลลัพธ์ ฿66,487 เลือก
  Aeroflot 79 ผลลัพธ์ ฿85,034 เลือก
  EgyptAir 9 ผลลัพธ์ ฿88,918 เลือก
  Korean Air 14 ผลลัพธ์ ฿92,220 เลือก
  EVA Air 1 ผลลัพธ์ ฿140,127 เลือก
  ขาออก: Mon, 3 Aug เที่ยวกลับ: Mon, 24 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 3 Aug - Mon, 24 Aug
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  1:55 pm TLV - 7:15 am (+1) BKK
  Uzbekistan Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  1:55 am BKK - 12:05 pm TLV
  ฿28,485
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แทชเคนต์

  TLV
  1:55 pm
  4h
  TAS
  8:55 pm
  2h
  TAS
  10:55 pm
  6h 20m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY302
  1:55 pm, 3 Aug Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  8:55 pm, 3 Aug Mon
  TAS แทชเคนต์
  4h
  2h หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY531
  10:55 pm, 3 Aug Mon
  TAS แทชเคนต์
  7:15 am, 4 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย แทชเคนต์

  BKK
  1:55 am
  6h 30m
  TAS
  6:25 am
  2h 5m
  TAS
  8:30 am
  6h 35m
  TLV
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  HY534
  1:55 am, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 24 Aug Mon
  TAS แทชเคนต์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน แทชเคนต์ TAS
  HY301
  8:30 am, 24 Aug Mon
  TAS แทชเคนต์
  12:05 pm, 24 Aug Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  11:45 pm TLV - 2:25 pm (+1) BKK
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  12:30 am BKK - 7:00 am TLV
  ฿34,130
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน

  TLV
  11:45 pm
  45m
  AMM
  1:30 am (+1)
  1h 15m
  AMM
  2:45 am
  7h 40m
  BKK
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ341
  11:45 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  1:30 am, 1 Nov Sat
  AMM อัมมาน
  45m
  1h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ182
  2:45 am, 1 Nov Sat
  AMM อัมมาน
  2:25 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมมาน

  BKK
  12:30 am
  9h 45m
  AMM
  6:15 am
  1h
  AMM
  7:15 am
  45m
  TLV
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ183
  12:30 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 am, 30 Nov Sun
  AMM อัมมาน
  9h 45m
  1h หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  7:15 am, 30 Nov Sun
  AMM อัมมาน
  7:00 am, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  5:40 pm TLV - 2:25 pm (+1) BKK
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  12:30 am BKK - 7:00 am TLV
  ฿34,130
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน

  TLV
  5:40 pm
  45m
  AMM
  7:25 pm
  7h 20m
  AMM
  2:45 am
  7h 40m
  BKK
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ347
  5:40 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  7:25 pm, 31 Oct Fri
  AMM อัมมาน
  45m
  7h 20m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ182
  2:45 am, 1 Nov Sat
  AMM อัมมาน
  2:25 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมมาน

  BKK
  12:30 am
  9h 45m
  AMM
  6:15 am
  1h
  AMM
  7:15 am
  45m
  TLV
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ183
  12:30 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 am, 30 Nov Sun
  AMM อัมมาน
  9h 45m
  1h หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  7:15 am, 30 Nov Sun
  AMM อัมมาน
  7:00 am, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  11:20 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  11:20 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  1h 40m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  1h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  8:45 am, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 15m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:20 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  11:30 am, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  1h 40m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  1h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  8:45 am, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:40 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:05 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  7:50 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:45 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 30 Nov Sun
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 11:30 am (+1) TLV
  ฿34,732
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 15m
  IST
  9:20 am
  2h 10m
  TLV
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:20 am, 1 Dec Mon
  IST อิสตันบูล
  11:30 am, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 10m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 30 Nov เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 31 Oct - Sun, 30 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 40m
  11:10 am BKK - 12:50 am (+1) TLV
  ฿34,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 31 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  11:40 pm, 31 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 40m
  IST
  10:45 pm
  2h 5m
  TLV
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  5h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK810
  10:45 pm, 30 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  12:50 am, 1 Dec Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 30 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 30 Jun - Thu, 20 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿36,545
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 30 Jun Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 30 Jun Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 1 Jul Wed
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  9:15 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿36,642
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 5 Dec Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿36,642
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 pm, 5 Dec Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 40m
  11:10 am BKK - 12:50 am (+1) TLV
  ฿36,642
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  1h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  3:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 40m
  IST
  10:45 pm
  2h 5m
  TLV
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  5h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK810
  10:45 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  12:50 am, 6 Dec Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿36,575
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  2:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  2:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  6:10 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  8:10 pm, 5 Dec Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 40m
  11:10 am BKK - 12:50 am (+1) TLV
  ฿36,575
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  2:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  2:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 40m
  IST
  10:45 pm
  2h 5m
  TLV
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  5h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK810
  10:45 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  12:50 am, 6 Dec Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 24 Oct - Fri, 5 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿36,575
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  2:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  2:45 pm, 24 Oct Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  6:00 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  8:05 pm, 24 Oct Fri
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 25 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  9:15 pm, 5 Dec Fri
  IST อิสตันบูล
  11:20 pm, 5 Dec Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 30 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 30 Jun - Thu, 20 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿38,973
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  9:20 pm, 30 Jun Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  11:35 pm, 30 Jun Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 1 Jul Wed
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  6:45 am, 21 Aug Fri
  IST อิสตันบูล
  8:50 am, 21 Aug Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m