เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿39,193
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 30 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 31 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 2 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 3 Aug, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 3 Aug, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿39,193
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 30 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 31 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 2 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 3 Aug, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 3 Aug, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 9:50 am (+1) TLV
  ฿39,399
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 30 Jul, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 31 Jul, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 31 Jul, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  6:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  7:45 am
  2h 5m
  TLV
  9:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 2 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 6:35 am
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 3 Aug, 7:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 3 Aug, 9:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 31 Jul - Sun, 17 Aug
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  3:50 pm BKK - 11:40 pm TLV
  ฿40,858
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Thu 31 Jul, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 31 Jul, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  3:50 pm
  11h 50m
  TLV
  11:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY84
  Sun 17 Aug, 3:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 17 Aug, 11:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 1 Aug - Sun, 17 Aug
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  3:50 pm BKK - 11:40 pm TLV
  ฿40,858
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Fri 1 Aug, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 1 Aug, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  3:50 pm
  11h 50m
  TLV
  11:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY84
  Sun 17 Aug, 3:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 17 Aug, 11:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 25 Jul - Thu, 7 Aug
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:10 am BKK - 8:00 am TLV
  ฿40,858
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Fri 25 Jul, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 25 Jul, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  12:10 am
  11h 50m
  TLV
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY82
  Thu 7 Aug, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 7 Aug, 8:00 am
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿41,583
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 30 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 30 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 2 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 3 Aug, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 3 Aug, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿41,583
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 30 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 30 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 2 Aug, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 3 Aug, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 3 Aug, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 31 Jul - Sun, 17 Aug
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:10 am BKK - 8:00 am TLV
  ฿44,242
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Thu 31 Jul, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 31 Jul, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  12:10 am
  11h 50m
  TLV
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY82
  Sun 17 Aug, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 17 Aug, 8:00 am
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 1 Aug - Sun, 17 Aug
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:10 am BKK - 8:00 am TLV
  ฿44,242
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Fri 1 Aug, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 1 Aug, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  12:10 am
  11h 50m
  TLV
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY82
  Sun 17 Aug, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 17 Aug, 8:00 am
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿44,769
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 30 Jul, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 31 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 2 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 2 Aug, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 2 Aug, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 2 Aug, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  10:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  10:55 am BKK - 9:15 pm TLV
  ฿45,009
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  10:20 pm
  2h 15m
  IST
  12:35 am (+1)
  1h 5m
  IST
  1:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 30 Jul, 10:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 31 Jul, 12:35 am
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 31 Jul, 1:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  11h 15m
  IST
  6:10 pm
  1h
  IST
  7:10 pm
  2h 5m
  TLV
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 2 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 2 Aug, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 2 Aug, 7:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 2 Aug, 9:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 30 Jul - Sat, 2 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿47,159
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 30 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 30 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 30 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 2 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 2 Aug, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 2 Aug, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 2 Aug, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 24 Jul - Thu, 7 Aug
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:10 pm TLV - 3:15 pm (+1) BKK
  Royal Jordanian แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  12:30 am BKK - 9:15 am TLV
  ฿48,979
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน

  TLV
  11:10 pm
  45m
  AMM
  11:55 pm
  3h 15m
  AMM
  3:10 am
  8h 5m
  BKK
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ341
  Thu 24 Jul, 11:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 24 Jul, 11:55 pm
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ180
  Fri 25 Jul, 3:10 am
  AMM อัมมาน
  Fri 25 Jul, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมมาน

  BKK
  12:30 am
  9h 45m
  AMM
  6:15 am
  2h 15m
  AMM
  8:30 am
  45m
  TLV
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ181
  Thu 7 Aug, 12:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 7 Aug, 6:15 am
  AMM อัมมาน
  9h 45m
  2h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  Thu 7 Aug, 8:30 am
  AMM อัมมาน
  Thu 7 Aug, 9:15 am
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 24 Sep - Sun, 19 Oct
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  3:50 pm BKK - 10:40 pm TLV
  ฿49,099
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Wed 24 Sep, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 24 Sep, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  3:50 pm
  11h 50m
  TLV
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY84
  Sun 19 Oct, 3:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 19 Oct, 10:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 13 Nov - Sat, 22 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿49,549
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Thu 13 Nov, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 13 Nov, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Thu 13 Nov, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 14 Nov, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  1h 5m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 22 Nov, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 23 Nov, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 23 Nov, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 23 Nov, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 13 Nov - Sat, 22 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿49,549
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Thu 13 Nov, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 13 Nov, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Thu 13 Nov, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 14 Nov, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 22 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 22 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Sat 22 Nov, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 22 Nov, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 3 Oct - Sun, 19 Oct
  El Al เที่ยวบินตรง 10h 5m
  12:05 am TLV - 2:10 pm BKK
  El Al เที่ยวบินตรง 11h 50m
  3:50 pm BKK - 10:40 pm TLV
  ฿51,024
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  TLV
  12:05 am
  10h 5m
  BKK
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY81
  Fri 3 Oct, 12:05 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 3 Oct, 2:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ

  BKK
  3:50 pm
  11h 50m
  TLV
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LY84
  Sun 19 Oct, 3:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 19 Oct, 10:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  11h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 13 Nov - Sat, 22 Nov
  Air France แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  7:45 am TLV - 7:05 am (+1) BKK
  KLM แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
  12:25 pm BKK - 2:20 am (+1) TLV
  ฿51,270
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  TLV
  7:45 am
  5h
  CDG
  11:45 am
  2h 25m
  CDG
  2:10 pm
  10h 55m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1321
  Thu 13 Nov, 7:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 13 Nov, 11:45 am
  CDG ปารีส
  5h
  2h 25m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Thu 13 Nov, 2:10 pm
  CDG ปารีส
  Fri 14 Nov, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  11h 55m
  AMS
  6:20 pm
  2h 30m
  AMS
  8:50 pm
  4h 30m
  TLV
  2:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Sat 22 Nov, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 22 Nov, 6:20 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 55m
  2h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL461
  Sat 22 Nov, 8:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 23 Nov, 2:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  4h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 13 Nov - Sat, 22 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿52,735
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Thu 13 Nov, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 13 Nov, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Thu 13 Nov, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Fri 14 Nov, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 22 Nov, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 22 Nov, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Sat 22 Nov, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 22 Nov, 8:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h