• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿42,244
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Feb - Wed, 25 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Mon 2 Feb, 3:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 2 Feb, 6:05 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 2 Feb, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 3 Feb, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Wed 25 Feb, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 25 Feb, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Wed 25 Feb, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Wed 25 Feb, 8:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:10 am BKK - 8:10 pm TLV
  ฿42,244
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Feb - Wed, 25 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Mon 2 Feb, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 2 Feb, 11:40 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Tue 3 Feb, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Tue 3 Feb, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  1h 5m
  IST
  6:10 pm
  2h
  TLV
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Wed 25 Feb, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 25 Feb, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Wed 25 Feb, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Wed 25 Feb, 8:10 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿44,665
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 19h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Wed 17 Sep, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 17 Sep, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 18 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  3h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Thu 9 Oct, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿44,665
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 19h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Wed 17 Sep, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 18 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 18 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  3h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 9 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿44,665
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 4 Sep - Sat, 4 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Thu 4 Sep, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 4 Sep, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Fri 5 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 5 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  3h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 4 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Sun 5 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 5 Oct, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿44,665
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 19h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 17 Sep, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 17 Sep, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 18 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  3h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Thu 9 Oct, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  9:20 pm TLV - 2:50 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿46,278
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Feb - Wed, 25 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 20m
  IST
  11:40 pm
  1h 15m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Mon 2 Feb, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 2 Feb, 11:40 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  1h 15m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Tue 3 Feb, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Tue 3 Feb, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  1h 5m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 25 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 26 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 26 Feb, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 26 Feb, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿46,278
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 4 Sep - Sat, 4 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Thu 4 Sep, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Thu 4 Sep, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Fri 5 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 5 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  3h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 4 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Sun 5 Oct, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 5 Oct, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  3:40 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm BKK - 8:45 am (+1) TLV
  ฿46,278
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 2 Feb - Wed, 25 Feb

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:40 pm
  2h 25m
  IST
  6:05 pm
  1h 45m
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Mon 2 Feb, 3:40 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Mon 2 Feb, 6:05 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Mon 2 Feb, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Tue 3 Feb, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  1h 5m
  IST
  6:45 am
  2h
  TLV
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 25 Feb, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 26 Feb, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 26 Feb, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 26 Feb, 8:45 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿46,278
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 11 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 11 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  4h 5m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Thu 31 Jul, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Thu 31 Jul, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿48,699
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 19h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Wed 17 Sep, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 17 Sep, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 18 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  3h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 9 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:20 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  10:55 am BKK - 8:15 pm TLV
  ฿48,699
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:20 pm
  2h 15m
  IST
  2:35 pm
  5h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Fri 11 Jul, 12:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 2:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  5h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 11 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 5m
  TLV
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Thu 31 Jul, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK788
  Thu 31 Jul, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 8:15 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿48,699
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 19h มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Wed 17 Sep, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Wed 17 Sep, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 17 Sep, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 18 Sep, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  3h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 9 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿48,699
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 11 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 11 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 31 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Fri 1 Aug, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 1 Aug, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:45 pm TLV - 9:25 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿48,699
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  2h 5m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 11 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  2h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Fri 11 Jul, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  2h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 31 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Fri 1 Aug, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 1 Aug, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  10:55 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿51,926
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 11 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 12 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  4h 5m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Thu 31 Jul, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  4h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Thu 31 Jul, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:20 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿52,733
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 23 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  9:20 pm
  2h 15m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK789
  Tue 23 Sep, 9:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 23 Sep, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 24 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 24 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  3h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Thu 9 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  11:30 pm BKK - 11:20 am (+1) TLV
  ฿54,347
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 23 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Tue 23 Sep, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Tue 23 Sep, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 24 Sep, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 24 Sep, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 40m
  IST
  9:15 am
  3h 5m
  TLV
  11:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 8 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK794
  Thu 9 Oct, 9:15 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 11:20 am
  TLV เทล เอวิฟ
  3h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  12:30 pm TLV - 9:45 am (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  11:10 am BKK - 11:20 pm TLV
  ฿54,347
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 14 Dec - Sat, 27 Dec

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  12:30 pm
  2h 20m
  IST
  2:50 pm
  5h
  IST
  7:50 pm
  8h 55m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK795
  Sun 14 Dec, 12:30 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Sun 14 Dec, 2:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 20m
  5h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Sun 14 Dec, 7:50 pm
  IST อิสตันบูล
  Mon 15 Dec, 9:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  4h 10m
  IST
  9:15 pm
  2h 5m
  TLV
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sat 27 Dec, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Dec, 5:05 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  4h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK790
  Sat 27 Dec, 9:15 pm
  IST อิสตันบูล
  Sat 27 Dec, 11:20 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 30m
  3:45 pm TLV - 2:15 pm (+1) BKK
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  11:30 pm BKK - 8:50 am (+1) TLV
  ฿54,347
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 11 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TLV
  3:45 pm
  2h 15m
  IST
  6:00 pm
  6h 40m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK787
  Fri 11 Jul, 3:45 pm
  TLV เทล เอวิฟ
  Fri 11 Jul, 6:00 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  6h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 12 Jul, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 12 Jul, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 5m
  TLV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 31 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK784
  Fri 1 Aug, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 1 Aug, 8:50 am
  TLV เทล เอวิฟ
  2h 5m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Searching for cheap flights from อิสราเอล to กรุงเทพมหานคร? Find the best airline ticket deals on กรุงเทพมหานคร flights with th.wego.com. Search Wego to find cheap flights from อิสราเอล to กรุงเทพมหานคร, at the lowest airfares and even last minute availability. Get the best flight deal by comparing กรุงเทพมหานคร flights on various airlines with Wego.

  Wego also helps you find cheap accommodation in กรุงเทพมหานคร. Search our wide selection of กรุงเทพมหานคร hotels and accommodation for every budget.