×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก อิสราเอล สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 216 ผลลัพธ์ ฿21,036 เลือก
  ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ 163 ผลลัพธ์ ฿27,355 เลือก
  Royal Jordanian 266 ผลลัพธ์ ฿28,042 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 13 ผลลัพธ์ ฿28,450 เลือก
  Uzbekistan Airways 45 ผลลัพธ์ ฿29,352 เลือก
  Aeroflot 40 ผลลัพธ์ ฿29,632 เลือก
  ออสเตรียนแอร์ไลน์ 153 ผลลัพธ์ ฿30,241 เลือก
  อียิปต์แอร์ 5 ผลลัพธ์ ฿30,281 เลือก
  Transaero Airlines 102 ผลลัพธ์ ฿30,532 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 1416 ผลลัพธ์ ฿31,206 เลือก
  El Al 910 ผลลัพธ์ ฿31,455 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 98 ผลลัพธ์ ฿32,539 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 142 ผลลัพธ์ ฿33,346 เลือก
  Brussels Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿36,790 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿47,132 เลือก
  การบินไทย 350 ผลลัพธ์ ฿62,393 เลือก
  โคเรียนแอร์ 2 ผลลัพธ์ ฿85,355 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿106,093 เลือก
  EVA Air 1 ผลลัพธ์ ฿114,026 เลือก
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 45m
  8:40 pm BKK - 9:25 pm (+1) TLV
  ฿21,036
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  8:40 pm
  6h 30m
  DOH
  11:10 pm
  9h 15m
  DOH
  8:25 am
  2h 40m
  AMM
  11:05 am
  9h 35m
  AMM
  8:40 pm
  45m
  TLV
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:40 pm, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  9h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR402
  8:25 am, 20 Jun Sat
  DOH โดฮา
  11:05 am, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  9h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  8:40 pm, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  9:25 pm, 20 Jun Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 10m
  8:30 am TLV - 12:40 pm (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,036
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:30 am
  45m
  AMM
  9:15 am
  11h 30m
  AMM
  8:45 pm
  2h 40m
  DOH
  11:25 pm
  2h 25m
  DOH
  1:50 am
  6h 50m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:30 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  9:15 am, 17 Sep Thu
  AMM อัมมาน
  45m
  11h 30m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR401
  8:45 pm, 17 Sep Thu
  AMM อัมมาน
  11:25 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  2h 40m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:50 am, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  1h 50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,036
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 23h 50m
  8:15 am TLV - 12:05 pm (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 45m
  8:40 pm BKK - 9:25 pm (+1) TLV
  ฿21,476
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  10h
  DOH
  1:15 am
  6h 50m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  10h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR834
  1:15 am, 2 Jun Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  8:40 pm
  6h 30m
  DOH
  11:10 pm
  9h 15m
  DOH
  8:25 am
  2h 40m
  AMM
  11:05 am
  9h 35m
  AMM
  8:40 pm
  45m
  TLV
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:40 pm, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  9h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR402
  8:25 am, 20 Jun Sat
  DOH โดฮา
  11:05 am, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  9h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  8:40 pm, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  9:25 pm, 20 Jun Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:25 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,771
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บูคาเรสต์, โดฮา

  TLV
  9:25 am
  2h 45m
  OTP
  12:10 pm
  1h 55m
  OTP
  2:05 pm
  4h 30m
  DOH
  6:35 pm
  2h 10m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RO156
  9:25 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  12:10 pm, 1 Jun Mon
  OTP บูคาเรสต์
  2h 45m
  1h 55m หยุดพักใน บูคาเรสต์ OTP
  QR222
  2:05 pm, 1 Jun Mon
  OTP บูคาเรสต์
  6:35 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  4h 30m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:25 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:05 am BKK - 11:15 pm TLV
  ฿21,771
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บูคาเรสต์, โดฮา

  TLV
  9:25 am
  2h 45m
  OTP
  12:10 pm
  1h 55m
  OTP
  2:05 pm
  4h 30m
  DOH
  6:35 pm
  2h 10m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RO156
  9:25 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  12:10 pm, 1 Jun Mon
  OTP บูคาเรสต์
  2h 45m
  1h 55m หยุดพักใน บูคาเรสต์ OTP
  QR222
  2:05 pm, 1 Jun Mon
  OTP บูคาเรสต์
  6:35 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  4h 30m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  3h 15m
  AMM
  10:30 pm
  45m
  TLV
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  10:30 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  11:15 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Tue, 11 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 11 Aug - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 21h 10m
  5:55 pm TLV - 7:05 pm (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,915
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  5:55 pm
  50m
  AMM
  6:45 pm
  2h
  AMM
  8:45 pm
  2h 40m
  DOH
  11:25 pm
  8h 50m
  DOH
  8:15 am
  6h 50m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ961
  5:55 pm, 11 Aug Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  6:45 pm, 11 Aug Tue
  AMM อัมมาน
  50m
  2h หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR401
  8:45 pm, 11 Aug Tue
  AMM อัมมาน
  11:25 pm, 11 Aug Tue
  DOH โดฮา
  2h 40m
  8h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:15 am, 12 Aug Wed
  DOH โดฮา
  7:05 pm, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  1h 50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,986
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  50m
  ขาออก: Wed, 2 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 18 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 2 Sep - Fri, 18 Sep
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:05 am BKK - 11:15 pm TLV
  ฿21,986
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 2 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 2 Sep Wed
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 2 Sep Wed
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 2 Sep Wed
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 2 Sep Wed
  DOH โดฮา
  7:35 am, 3 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  3h 15m
  AMM
  10:30 pm
  45m
  TLV
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 18 Sep Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  10:30 pm, 18 Sep Fri
  AMM อัมมาน
  11:15 pm, 18 Sep Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:05 am BKK - 11:15 pm TLV
  ฿21,986
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  3h 15m
  AMM
  10:30 pm
  45m
  TLV
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  10:30 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  11:15 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Wed, 2 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 18 Sep เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 2 Sep - Fri, 18 Sep
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿21,986
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 2 Sep Wed
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 2 Sep Wed
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 2 Sep Wed
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 2 Sep Wed
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 2 Sep Wed
  DOH โดฮา
  7:35 am, 3 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 18 Sep Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 18 Sep Fri
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 18 Sep Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 20m
  8:15 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 2h 40m
  9:05 am BKK - 7:45 am (+1) TLV
  ฿21,993
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมมาน, โดฮา

  TLV
  8:15 am
  45m
  AMM
  9:00 am
  3h 35m
  AMM
  12:35 pm
  2h 40m
  DOH
  3:15 pm
  5h 30m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  RJ343
  8:15 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  9:00 am, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  45m
  3h 35m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  QR403
  12:35 pm, 1 Jun Mon
  AMM อัมมาน
  3:15 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  2h 40m
  5h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  11h 45m
  AMM
  7:00 am
  45m
  TLV
  7:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  11h 45m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  7:00 am, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  7:45 am, 20 Jun Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 25m
  11:00 am TLV - 7:25 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 20m
  9:05 am BKK - 9:25 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  2h 50m
  DOH
  8:35 pm
  6h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  3h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:35 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  7:25 am, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  1h 25m
  AMM
  8:40 pm
  1h 45m
  TLV
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  1h 25m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  8:40 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  9:25 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 45m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 25m
  11:00 am TLV - 7:25 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  2h 50m
  DOH
  8:35 pm
  6h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  3h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:35 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  7:25 am, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  1h 50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 35m
  11:00 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  3h
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  3h 35m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  50m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 21h 5m
  11:00 am TLV - 12:05 pm (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  7h 30m
  DOH
  1:15 am
  6h 50m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  3h 35m
  7h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR834
  1:15 am, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  1h 50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 35m
  11:00 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
  9:05 am BKK - 11:15 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  3h
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  3h 35m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  3h 15m
  AMM
  10:30 pm
  45m
  TLV
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  10:30 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  11:15 pm, 19 Jun Fri
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 21h 5m
  11:00 am TLV - 12:05 pm (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 17h 20m
  9:05 am BKK - 9:25 pm TLV
  ฿22,060
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  7h 30m
  DOH
  1:15 am
  6h 50m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  3h 35m
  7h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR834
  1:15 am, 18 Sep Fri
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  1h 25m
  AMM
  8:40 pm
  1h 45m
  TLV
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  1h 25m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ340
  8:40 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  9:25 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 45m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 35m
  11:00 am TLV - 7:35 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 2h 40m
  9:05 am BKK - 7:45 am (+1) TLV
  ฿22,076
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  11:00 am
  1h 20m
  LCA
  12:20 pm
  1h 50m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  3h
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  IZ161
  11:00 am, 1 Jun Mon
  TLV เทล เอวิฟ
  12:20 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 1 Jun Mon
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  3h 35m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:45 pm, 1 Jun Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 30m
  DOH
  11:35 am
  5h
  DOH
  4:35 pm
  2h 40m
  AMM
  7:15 pm
  11h 45m
  AMM
  7:00 am
  45m
  TLV
  7:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 19 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  6h 30m
  5h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:35 pm, 19 Jun Fri
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 19 Jun Fri
  AMM อัมมาน
  2h 40m
  11h 45m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  RJ342
  7:00 am, 20 Jun Sat
  AMM อัมมาน
  7:45 am, 20 Jun Sat
  TLV เทล เอวิฟ
  45m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct เทล เอวิฟ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 17 Sep - Tue, 6 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 20m
  7:05 am TLV - 7:25 am (+1) BKK
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 40m
  9:05 am BKK - 10:45 pm TLV
  ฿22,268
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เทล เอวิฟ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลาร์นาค่า, โดฮา

  TLV
  7:05 am
  55m
  LCA
  8:00 am
  6h 10m
  LCA
  2:10 pm
  3h 35m
  DOH
  5:45 pm
  2h 50m
  DOH
  8:35 pm
  6h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  A3749
  7:05 am, 17 Sep Thu
  TLV เทล เอวิฟ
  8:00 am, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  55m
  6h 10m หยุดพักใน ลาร์นาค่า LCA
  QR266
  2:10 pm, 17 Sep Thu
  LCA ลาร์นาค่า
  5:45 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  3h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR830
  8:35 pm, 17 Sep Thu
  DOH โดฮา
  7:25 am, 18 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เทล เอวิฟ โดย โดฮา, อัมมาน

  BKK
  9:05 am
  6h 50m
  DOH
  11:55 am
  4h 30m
  DOH
  4:25 pm
  2h 50m
  AMM
  7:15 pm
  2h 40m
  AMM
  9:55 pm
  1h 50m
  TLV
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR831
  9:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  4h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR400
  4:25 pm, 6 Oct Tue
  DOH โดฮา
  7:15 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  2h 50m
  2h 40m หยุดพักใน อัมมาน AMM
  IZ962
  9:55 pm, 6 Oct Tue
  AMM อัมมาน
  10:45 pm, 6 Oct Tue
  TLV เทล เอวิฟ
  1h 50m