เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  HK Express 1 ผลลัพธ์ ฿7,290 เลือก
  AirAsia 4 ผลลัพธ์ ฿7,897 เลือก
  Tigerair 2 ผลลัพธ์ ฿10,999 เลือก
  Cathay Pacific 70 ผลลัพธ์ ฿13,408 เลือก
  Dragonair 48 ผลลัพธ์ ฿13,408 เลือก
  Bangkok Airways 11 ผลลัพธ์ ฿17,981 เลือก
  การบินไทย 72 ผลลัพธ์ ฿34,627 เลือก
  Emirates 5 ผลลัพธ์ ฿38,047 เลือก
  Hong Kong Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿44,920 เลือก
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:30 pm HKG - 2:00 am (+1) HKT
  ฿7,245
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 30m
  HKT
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:00 am, 8 Mar Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,848
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,896
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  3:35 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  12:00 pm HKT - 8:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿10,987
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  12:00 pm
  1h 50m
  SIN
  2:50 pm
  2h 15m
  SIN
  5:05 pm
  3h 50m
  HKG
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2155
  12:00 pm, 10 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 10 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2068
  5:05 pm, 10 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:55 pm, 10 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 12 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 12 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 15 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 18 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 15 Oct - Sat, 18 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 25m
  2:55 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿13,025
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 15 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 15 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:55 pm
  3h 45m
  SIN
  6:40 pm
  1h 50m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K698
  2:55 pm, 18 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  6:40 pm, 18 Oct Sat
  SIN สิงคโปร์
  3h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K537
  8:30 pm, 18 Oct Sat
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 18 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿13,325
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿13,325
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿13,325
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿13,325
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,175
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:15 pm, 10 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 10 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 12 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 12 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,175
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:15 pm, 10 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 10 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 12 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 12 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 18 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 15 Oct - Sat, 18 Oct
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  9:25 am HKT - 8:05 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿14,360
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  9:25 am
  1h 55m
  SIN
  12:20 pm
  3h 45m
  SIN
  4:05 pm
  4h
  HKG
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2153
  9:25 am, 15 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  12:20 pm, 15 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  3h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2068
  4:05 pm, 15 Oct Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:05 pm, 15 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  4h

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 18 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 18 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
  ฿14,825
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  2:45 pm
  3h 40m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA214
  2:45 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  5:25 pm, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:55 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
  ฿14,825
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:55 pm
  3h 20m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5267
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  2:45 pm
  3h 40m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5214
  2:45 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  5:25 pm, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿16,525
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:25 pm, 10 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  4:50 pm, 10 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 12 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 12 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 18 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 15 Oct - Sat, 18 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿16,595
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 15 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 15 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 18 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 18 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿17,025
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 15 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 18 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 15 Oct - Sat, 18 Oct
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h
  7:00 am HKT - 3:00 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 30m
  8:50 am HKG - 3:20 pm HKT
  ฿17,965
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  2h 45m
  BKK
  11:10 am
  2h 50m
  HKG
  3:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 15 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4559
  11:10 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:00 pm, 15 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  8:50 am
  2h 50m
  BKK
  10:40 am
  3h 15m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4552
  8:50 am, 18 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:40 am, 18 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 18 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 18 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
  ฿18,525
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 5 Mar Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 5 Mar Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  2:45 pm
  3h 40m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA214
  2:45 pm, 7 Mar Sat
  HKG ฮ่องกง
  5:25 pm, 7 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 15 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 18 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 15 Oct - Sat, 18 Oct
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h
  7:00 am HKT - 3:00 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  8:50 am HKG - 1:45 pm HKT
  ฿19,665
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  2h 45m
  BKK
  11:10 am
  2h 50m
  HKG
  3:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 15 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4559
  11:10 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:00 pm, 15 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  8:50 am
  2h 50m
  BKK
  10:40 am
  1h 40m
  BKK
  12:20 pm
  1h 25m
  HKT
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4552
  8:50 am, 18 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:40 am, 18 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  1h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:20 pm, 18 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 18 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m