เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 15 ผลลัพธ์ ฿6,672 เลือก
  Jetstar Airways 13 ผลลัพธ์ ฿7,941 เลือก
  HK Express 4 ผลลัพธ์ ฿8,364 เลือก
  Malaysia Airlines 10 ผลลัพธ์ ฿12,595 เลือก
  Cathay Pacific 72 ผลลัพธ์ ฿12,595 เลือก
  Dragonair 51 ผลลัพธ์ ฿12,595 เลือก
  Bangkok Airways 16 ผลลัพธ์ ฿13,474 เลือก
  การบินไทย 32 ผลลัพธ์ ฿13,734 เลือก
  Emirates 15 ผลลัพธ์ ฿21,935 เลือก
  Singapore Airlines 24 ผลลัพธ์ ฿24,246 เลือก
  China Eastern Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿30,137 เลือก
  Hong Kong Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿36,190 เลือก
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿6,683
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  Wed 5 Nov, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  Sun 9 Nov, 8:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 10:55 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก:Sat, 18 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 20 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 18 Oct - Mon, 20 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,257
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Sat 18 Oct, 4:05 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 18 Oct, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  Mon 20 Oct, 9:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 20 Oct, 11:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,257
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Wed 5 Nov, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  Sun 9 Nov, 8:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 10:55 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:55 am HKG - 7:10 pm HKT
  ฿7,627
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Wed 5 Nov, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:55 am
  4h 5m
  SIN
  3:00 pm
  3h 10m
  SIN
  6:10 pm
  2h
  HKT
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  Sun 9 Nov, 10:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 3:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  4h 5m
  3h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  Sun 9 Nov, 6:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 9 Nov, 7:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  2h
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:55 am HKG - 7:10 pm HKT
  ฿7,742
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  Mon 27 Oct, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:55 am
  4h 5m
  SIN
  3:00 pm
  3h 10m
  SIN
  6:10 pm
  2h
  HKT
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  Thu 30 Oct, 10:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 3:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  4h 5m
  3h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  Thu 30 Oct, 6:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 30 Oct, 7:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  2h
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,890
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Mon 27 Oct, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  Thu 30 Oct, 8:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 10:55 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก:Sat, 18 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 20 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 18 Oct - Mon, 20 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  10:50 am HKG - 7:00 pm HKT
  ฿7,896
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Sat 18 Oct, 4:05 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 18 Oct, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:50 am
  3h 50m
  SIN
  2:40 pm
  3h 40m
  SIN
  6:20 pm
  1h 40m
  HKT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  Mon 20 Oct, 10:50 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 20 Oct, 2:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m
  3h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  Mon 20 Oct, 6:20 pm
  SIN สิงคโปร์
  Mon 20 Oct, 7:00 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 40m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  9:30 am HKT - 7:45 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿7,957
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  9:30 am
  1h 55m
  SIN
  12:25 pm
  3h 25m
  SIN
  3:50 pm
  3h 55m
  HKG
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ534
  Mon 27 Oct, 9:30 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 12:25 pm
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  3h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ695
  Mon 27 Oct, 3:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Mon 27 Oct, 7:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  Thu 30 Oct, 2:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 6:15 pm
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  Thu 30 Oct, 8:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 30 Oct, 9:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿8,098
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  Mon 27 Oct, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  Thu 30 Oct, 8:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 10:55 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:55 am HKG - 7:10 pm HKT
  ฿8,307
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Mon 27 Oct, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:55 am
  4h 5m
  SIN
  3:00 pm
  3h 10m
  SIN
  6:10 pm
  2h
  HKT
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  Thu 30 Oct, 10:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 3:00 pm
  SIN สิงคโปร์
  4h 5m
  3h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  Thu 30 Oct, 6:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 30 Oct, 7:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  2h
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  11:35 pm HKG - 2:00 am (+1) HKT
  ฿8,360
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  Mon 27 Oct, 2:55 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 25m
  HKT
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  Thu 30 Oct, 11:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 31 Oct, 2:00 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  11:35 pm HKG - 2:00 am (+1) HKT
  ฿8,560
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  Wed 5 Nov, 2:55 am
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 25m
  HKT
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  Sun 9 Nov, 11:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 10 Nov, 2:00 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  ขาออก:Sat, 18 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 20 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 18 Oct - Mon, 20 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  11:35 pm HKG - 2:00 am (+1) HKT
  ฿8,940
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  Sat 18 Oct, 2:55 am
  HKT ภูเก็ต
  Sat 18 Oct, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 25m
  HKT
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  Mon 20 Oct, 11:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 21 Oct, 2:00 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  ขาออก:Sat, 18 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 20 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 18 Oct - Mon, 20 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  2:15 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿9,031
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Sat 18 Oct, 4:05 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 18 Oct, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:15 pm
  3h 50m
  SIN
  6:05 pm
  2h 25m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  Mon 20 Oct, 2:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 20 Oct, 6:05 pm
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  Mon 20 Oct, 8:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Mon 20 Oct, 9:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿9,187
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  Wed 5 Nov, 3:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  Sun 9 Nov, 2:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 6:15 pm
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  Sun 9 Nov, 8:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 9 Nov, 9:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  10:00 am HKT - 7:45 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿9,416
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  10:00 am
  1h 50m
  SIN
  12:50 pm
  3h
  SIN
  3:50 pm
  3h 55m
  HKG
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ534
  Wed 5 Nov, 10:00 am
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 12:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  3h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ695
  Wed 5 Nov, 3:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 5 Nov, 7:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  Sun 9 Nov, 8:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 10:55 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  9:30 am HKT - 7:45 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿12,269
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  9:30 am
  1h 55m
  SIN
  12:25 pm
  3h 25m
  SIN
  3:50 pm
  3h 55m
  HKG
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K534
  Mon 27 Oct, 9:30 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 12:25 pm
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  3h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K695
  Mon 27 Oct, 3:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Mon 27 Oct, 7:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K698
  Thu 30 Oct, 2:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 6:15 pm
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K537
  Thu 30 Oct, 8:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Thu 30 Oct, 9:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:30 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  8:45 am HKG - 3:45 pm HKT
  ฿12,600
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  3h
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  Mon 27 Oct, 10:30 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 1:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  Mon 27 Oct, 4:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 27 Oct, 7:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  2h 55m
  KUL
  3:30 pm
  1h 15m
  HKT
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  Thu 30 Oct, 8:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 30 Oct, 12:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH794
  Thu 30 Oct, 3:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Thu 30 Oct, 3:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 30 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 27 Oct - Thu, 30 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:30 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  9:45 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿12,600
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  3h
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  Mon 27 Oct, 10:30 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 27 Oct, 1:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  Mon 27 Oct, 4:00 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 27 Oct, 7:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:45 pm
  3h 50m
  KUL
  1:35 am (+1)
  2h 50m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH9181
  Thu 30 Oct, 9:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 31 Oct, 1:35 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  Fri 31 Oct, 4:25 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 31 Oct, 4:45 am
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก:Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ:Sun, 9 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 5 Nov - Sun, 9 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿12,605
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Wed 5 Nov, 12:30 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 5 Nov, 4:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Sun 9 Nov, 3:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 9 Nov, 5:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m