×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
HK Express 3 ผลลัพธ์ ฿8,369 เลือก
แอร์เอเชีย 4 ผลลัพธ์ ฿10,507 เลือก
ดรากอนแอร์ 18 ผลลัพธ์ ฿13,656 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 23 ผลลัพธ์ ฿13,886 เลือก
การบินไทย 21 ผลลัพธ์ ฿14,341 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 3 ผลลัพธ์ ฿24,544 เลือก
เอมิเรตส์ 14 ผลลัพธ์ ฿31,436 เลือก
ฮ่องกงแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿45,076 เลือก
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿8,374
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 10 Dec Wed
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿10,031
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK525
8:25 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿10,514
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 10 Dec Wed
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿10,719
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK525
8:25 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,895
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,895
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,895
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,895
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,965
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,965
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
การบินไทย เที่ยวบินตรง 3h 30m
2:45 pm HKT - 7:15 pm HKG
การบินไทย เที่ยวบินตรง 3h 30m
10:25 am HKG - 12:55 pm HKT
฿14,350
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
2:45 pm
3h 30m
HKG
7:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG608
2:45 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:15 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 30m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
10:25 am
3h 30m
HKT
12:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG609
10:25 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
12:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Mon, 16 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 19 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 16 Feb - Thu, 19 Feb
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿14,433
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 16 Feb Mon
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 16 Feb Mon
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 19 Feb Thu
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 20 Feb Fri
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Mon, 16 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 19 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 16 Feb - Thu, 19 Feb
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿16,258
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 16 Feb Mon
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 16 Feb Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 19 Feb Thu
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 20 Feb Fri
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿16,465
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿16,465
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Mon, 16 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 19 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 16 Feb - Thu, 19 Feb
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿16,518
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD524
3:35 pm, 16 Feb Mon
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 16 Feb Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD525
8:25 pm, 19 Feb Thu
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 19 Feb Thu
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿16,765
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿16,765
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair