×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  HK Express 4 ผลลัพธ์ ฿8,150 เลือก
  แอร์เอเชีย 11 ผลลัพธ์ ฿8,549 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 101 ผลลัพธ์ ฿8,714 เลือก
  ดรากอนแอร์ 72 ผลลัพธ์ ฿8,714 เลือก
  Malaysia Airlines 22 ผลลัพธ์ ฿8,790 เลือก
  การบินไทย 125 ผลลัพธ์ ฿12,218 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿12,306 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 141 ผลลัพธ์ ฿16,443 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 70 ผลลัพธ์ ฿23,345 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿29,961 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿34,582 เลือก
  เอมิเรตส์ 21 ผลลัพธ์ ฿35,230 เลือก
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  7:10 am HKG - 2:00 pm HKT
  ฿8,141
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  7:10 am
  3h 40m
  SIN
  10:50 am
  2h 25m
  SIN
  1:15 pm
  1h 45m
  HKT
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  7:10 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  10:50 am, 30 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  3h 40m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD377
  1:15 pm, 30 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:00 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 45m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿8,500
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  7:10 am HKG - 2:00 pm HKT
  ฿8,540
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  7:10 am
  3h 40m
  SIN
  10:50 am
  2h 25m
  SIN
  1:15 pm
  1h 45m
  HKT
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  7:10 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  10:50 am, 30 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  3h 40m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD377
  1:15 pm, 30 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:00 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 45m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿8,681
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿8,705
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  6:45 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  6:15 am HKT - 7:30 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:30 pm HKG - 5:10 am (+1) HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:15 am
  1h 30m
  KUL
  8:45 am
  6h 55m
  KUL
  3:40 pm
  3h 50m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  6:15 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:45 am, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  3:40 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:30 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:30 pm
  3h 45m
  KUL
  12:15 am (+1)
  4h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:30 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:15 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:05 pm HKT - 11:05 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:30 pm HKG - 5:10 am (+1) HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  2h 40m
  KUL
  7:15 pm
  3h 50m
  HKG
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:15 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:05 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:30 pm
  3h 45m
  KUL
  12:15 am (+1)
  4h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:30 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:15 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:05 pm HKT - 11:05 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  2h 40m
  KUL
  7:15 pm
  3h 50m
  HKG
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:15 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:05 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  10:25 am HKT - 11:05 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:30 pm HKG - 5:10 am (+1) HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  6h 20m
  KUL
  7:15 pm
  3h 50m
  HKG
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:15 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:05 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:30 pm
  3h 45m
  KUL
  12:15 am (+1)
  4h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:30 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:15 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  6:15 am HKT - 7:30 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:15 am
  1h 30m
  KUL
  8:45 am
  6h 55m
  KUL
  3:40 pm
  3h 50m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  6:15 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:45 am, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  3:40 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:30 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:25 am HKT - 7:30 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:30 pm HKG - 5:10 am (+1) HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  2h 45m
  KUL
  3:40 pm
  3h 50m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  3:40 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:30 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:30 pm
  3h 45m
  KUL
  12:15 am (+1)
  4h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:30 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:15 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 1 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  10:25 am HKT - 11:05 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  6h 20m
  KUL
  7:15 pm
  3h 50m
  HKG
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:15 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:05 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:25 am HKT - 7:30 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,781
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  2h 45m
  KUL
  3:40 pm
  3h 50m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  3:40 pm, 24 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:30 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 30 Sep Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 24 Sep - Wed, 30 Sep
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿9,458
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 24 Sep Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Sep Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 30 Sep Wed
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 1 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Tue, 5 May ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 1 May - Tue, 5 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿9,641
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 1 May Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 1 May Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 5 May Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 5 May Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m