เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 19 ผลลัพธ์ ฿7,251 เลือก
  HK Express 5 ผลลัพธ์ ฿7,251 เลือก
  Tigerair 1 ผลลัพธ์ ฿9,217 เลือก
  Cathay Pacific 83 ผลลัพธ์ ฿11,860 เลือก
  Dragonair 80 ผลลัพธ์ ฿11,860 เลือก
  Bangkok Airways 65 ผลลัพธ์ ฿13,891 เลือก
  การบินไทย 82 ผลลัพธ์ ฿14,310 เลือก
  Cebu Pacific 1 ผลลัพธ์ ฿15,180 เลือก
  Emirates 77 ผลลัพธ์ ฿23,044 เลือก
  Singapore Airlines 5 ผลลัพธ์ ฿23,527 เลือก
  Hong Kong Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿44,863 เลือก
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 27 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 18 Mar - Fri, 27 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,248
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 18 Mar Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 18 Mar Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 27 Mar Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 27 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 18 Mar - Fri, 27 Mar
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:30 pm HKG - 2:00 am (+1) HKT
  ฿7,255
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 18 Mar Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 18 Mar Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 30m
  HKT
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 27 Mar Fri
  HKG ฮ่องกง
  2:00 am, 28 Mar Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 27 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 18 Mar - Fri, 27 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,266
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  3:35 pm, 18 Mar Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 18 Mar Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 27 Mar Fri
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 27 Mar Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 11 May - Mon, 18 May
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,448
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 11 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 11 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 18 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 18 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 11 May - Mon, 18 May
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,473
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 11 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 11 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 18 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 18 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 18 Mar - Tue, 31 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,848
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 18 Mar Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 18 Mar Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 31 Mar Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 31 Mar Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 18 Mar - Tue, 31 Mar
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,896
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  3:35 pm, 18 Mar Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 18 Mar Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 31 Mar Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 31 Mar Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 24 Oct - Tue, 28 Oct
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  12:00 pm HKT - 8:55 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿9,231
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  12:00 pm
  1h 50m
  SIN
  2:50 pm
  2h 15m
  SIN
  5:05 pm
  3h 50m
  HKG
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2155
  12:00 pm, 24 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 24 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2068
  5:05 pm, 24 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:55 pm, 24 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:20 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  6:15 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Tue, 28 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 28 Oct - Fri, 31 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿9,888
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 31 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 31 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 23 Oct - Tue, 28 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿9,914
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 23 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:20 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  6:15 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 21 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 16 Oct - Tue, 21 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿9,928
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 21 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 24 Oct - Tue, 28 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Tigerair แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  10:55 am HKG - 8:05 pm HKT
  ฿9,938
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 24 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:55 am
  4h 5m
  SIN
  3:00 pm
  4h 5m
  SIN
  7:05 pm
  2h
  HKT
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  10:55 am, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  3:00 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  4h 5m
  4h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  7:05 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  8:05 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  2h
  ขาออก: Tue, 28 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 28 Oct - Fri, 31 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿10,016
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  3:35 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 31 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 31 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 21 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 16 Oct - Tue, 21 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿10,078
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 21 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 23 Oct - Tue, 28 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿10,238
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 23 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿10,588
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 23 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 26 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 26 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿10,773
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 23 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 26 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 26 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 24 Oct - Tue, 28 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿11,078
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 24 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Fri, 24 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 28 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 24 Oct - Tue, 28 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿11,526
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 24 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 24 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K698
  2:20 pm, 28 Oct Tue
  HKG ฮ่องกง
  6:15 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K537
  8:30 pm, 28 Oct Tue
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 28 Oct Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 11 May - Mon, 18 May
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:00 pm HKT - 4:30 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:25 am HKG - 11:00 am HKT
  ฿11,985
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:00 pm
  3h 30m
  HKG
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:00 pm, 11 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  4:30 pm, 11 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 am
  3h 35m
  HKT
  11:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:25 am, 18 May Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:00 am, 18 May Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair