×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 20 ผลลัพธ์ ฿4,234 เลือก
  HK Express 11 ผลลัพธ์ ฿6,158 เลือก
  Malaysia Airlines 18 ผลลัพธ์ ฿8,515 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 4 ผลลัพธ์ ฿8,892 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 182 ผลลัพธ์ ฿10,634 เลือก
  ดรากอนแอร์ 165 ผลลัพธ์ ฿10,634 เลือก
  ไทเกอร์แอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿11,964 เลือก
  การบินไทย 115 ผลลัพธ์ ฿13,359 เลือก
  Cebu Pacific 1 ผลลัพธ์ ฿14,829 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 328 ผลลัพธ์ ฿15,879 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 68 ผลลัพธ์ ฿23,357 เลือก
  เอมิเรตส์ 54 ผลลัพธ์ ฿31,202 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿43,850 เลือก
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,226
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,226
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,476
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,931
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,971
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿4,971
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,147
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿6,322
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 16 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,881
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,938
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 17 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  ไทเกอร์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  10:50 am HKG - 7:00 pm HKT
  ฿6,908
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  10:50 am
  3h 50m
  SIN
  2:40 pm
  3h 40m
  SIN
  6:20 pm
  1h 40m
  HKT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2063
  10:50 am, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  2:40 pm, 15 Jun Mon
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m
  3h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  6:20 pm, 15 Jun Mon
  SIN สิงคโปร์
  7:00 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 25m
  2:55 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿7,025
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:55 pm
  3h 45m
  SIN
  6:40 pm
  1h 50m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:55 pm, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  6:40 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  3h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 10 Jun Wed
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 13 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 13 Apr - Thu, 16 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,588
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 13 Apr Mon
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Apr Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 16 Apr Thu
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Apr Thu
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 3 Jun - Mon, 15 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  2:15 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿7,590
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 3 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:15 pm
  3h 45m
  SIN
  6:00 pm
  2h 30m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:15 pm, 15 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  6:00 pm, 15 Jun Mon
  SIN สิงคโปร์
  3h 45m
  2h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 15 Jun Mon
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 15 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Mon, 13 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 13 Apr - Thu, 16 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,838
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 13 Apr Mon
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Apr Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 16 Apr Thu
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Apr Thu
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,969
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 17 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿8,370
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 18 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:05 pm HKT - 11:05 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,500
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  2h 40m
  KUL
  7:15 pm
  3h 50m
  HKG
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 2 Jun Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:15 pm, 2 Jun Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:05 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 2 Jun - Wed, 10 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:25 am HKT - 7:30 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:45 am HKG - 5:25 pm HKT
  ฿8,500
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  2h 45m
  KUL
  3:40 pm
  3h 50m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 2 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 2 Jun Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  2h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  3:40 pm, 2 Jun Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:30 pm, 2 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 45m
  KUL
  12:30 pm
  4h 40m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 10 Jun Wed
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 10 Jun Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 10 Jun Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 13 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 13 Apr - Thu, 16 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿8,767
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 13 Apr Mon
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Apr Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 16 Apr Thu
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Apr Thu
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m