×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
HK Express 6 ผลลัพธ์ ฿5,816 เลือก
แอร์เอเชีย 11 ผลลัพธ์ ฿8,712 เลือก
ดรากอนแอร์ 70 ผลลัพธ์ ฿12,758 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 85 ผลลัพธ์ ฿12,988 เลือก
การบินไทย 48 ผลลัพธ์ ฿14,342 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 11 ผลลัพธ์ ฿20,923 เลือก
เอมิเรตส์ 29 ผลลัพธ์ ฿31,439 เลือก
ฮ่องกงแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿45,080 เลือก
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 15 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Apr - Wed, 15 Apr
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
2:55 am HKT - 7:30 am HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
฿5,819
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
2:55 am
3h 35m
HKG
7:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
2:55 am, 10 Apr Fri
HKT ภูเก็ต
7:30 am, 10 Apr Fri
HKG ฮ่องกง
3h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:35 pm
3h 30m
HKT
2:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:35 pm, 15 Apr Wed
HKG ฮ่องกง
2:05 am, 16 Apr Thu
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿7,266
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 10 Dec Wed
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿8,717
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 10 Dec Wed
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 15 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Apr - Wed, 15 Apr
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
฿9,035
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
4:05 pm
3h 30m
HKG
8:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
4:05 pm, 10 Apr Fri
HKT ภูเก็ต
8:35 pm, 10 Apr Fri
HKG ฮ่องกง
3h 30m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:35 pm
3h 30m
HKT
2:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:35 pm, 15 Apr Wed
HKG ฮ่องกง
2:05 am, 16 Apr Thu
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿9,818
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD524
3:35 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD525
8:25 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿10,152
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK525
8:25 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
฿10,158
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
11:30 pm
3h 45m
HKT
2:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO763
11:30 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
2:15 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 45m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
3:15 am HKT - 7:20 am HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿10,628
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:15 am
3h 5m
HKG
7:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
UO764
3:15 am, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
7:20 am, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK525
8:25 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 8 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
฿10,843
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
3:35 pm
3h 20m
HKG
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK524
3:35 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
7:55 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:25 pm
3h 30m
HKT
10:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK525
8:25 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
10:55 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 30m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 15 Apr ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 10 Apr - Wed, 15 Apr
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
฿12,408
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
4:05 pm
3h 30m
HKG
8:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD524
4:05 pm, 10 Apr Fri
HKT ภูเก็ต
8:35 pm, 10 Apr Fri
HKG ฮ่องกง
3h 30m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
9:10 pm
3h 40m
HKT
11:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD525
9:10 pm, 15 Apr Wed
HKG ฮ่องกง
11:50 pm, 15 Apr Wed
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
฿12,765
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
2:45 pm
3h 40m
HKT
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA214
2:45 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
5:25 pm, 8 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 40m
2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
฿12,995
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
2:45 pm
3h 40m
HKT
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5214
2:45 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
5:25 pm, 8 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
3h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
฿12,995
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5215
6:20 pm, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
2:45 pm
3h 40m
HKT
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA214
2:45 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
5:25 pm, 8 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 40m
2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
฿13,065
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 1 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 1 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
2:45 pm
3h 40m
HKT
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX5214
2:45 pm, 8 Dec Mon
HKG ฮ่องกง
5:25 pm, 8 Dec Mon
HKT ภูเก็ต
3h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
6:20 pm
3h 20m
HKG
10:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA215
6:20 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
10:40 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
3:15 pm
3h 35m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA268
3:15 pm, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
5:50 pm, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 35m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 15m
12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
8:55 am HKG - 11:35 am HKT
฿13,665
dragonair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

HKT
12:30 pm
3h 15m
HKG
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA213
12:30 pm, 5 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
4:45 pm, 5 Dec Fri
HKG ฮ่องกง
3h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

HKG
8:55 am
3h 40m
HKT
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KA212
8:55 am, 9 Dec Tue
HKG ฮ่องกง
11:35 am, 9 Dec Tue
HKT ภูเก็ต
3h 40m