เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 27 Dec - Tue, 30 Dec
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿13,910
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Sat 27 Dec, 12:30 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 27 Dec, 4:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA268
  Tue 30 Dec, 3:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 30 Dec, 5:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 27 Dec - Tue, 30 Dec
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿13,910
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  Sat 27 Dec, 12:30 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 27 Dec, 4:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5268
  Tue 30 Dec, 3:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 30 Dec, 5:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿13,960
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Mon 8 Sep, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Thu 11 Sep, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿14,530
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  Mon 8 Sep, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Thu 11 Sep, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  4:10 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 30m
  8:50 am HKG - 3:20 pm HKT
  ฿14,580
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  4:10 pm
  1h 25m
  BKK
  5:35 pm
  1h 15m
  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG909
  Mon 8 Sep, 4:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 5:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4567
  Mon 8 Sep, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  8:50 am
  2h 50m
  BKK
  10:40 am
  3h 15m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4552
  Thu 11 Sep, 8:50 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  Thu 11 Sep, 1:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 3:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  12:15 pm HKT - 7:10 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  11:45 am HKG - 6:20 pm HKT
  ฿14,580
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  1h 15m
  BKK
  2:55 pm
  3h 15m
  HKG
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  Mon 8 Sep, 12:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4563
  Mon 8 Sep, 2:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 7:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  11:45 am
  2h 55m
  BKK
  1:40 pm
  3h 15m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4556
  Thu 11 Sep, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  Thu 11 Sep, 4:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 6:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  12:15 pm HKT - 7:10 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 30m
  8:50 am HKG - 3:20 pm HKT
  ฿14,580
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  1h 15m
  BKK
  2:55 pm
  3h 15m
  HKG
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  Mon 8 Sep, 12:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4563
  Mon 8 Sep, 2:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 7:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  8:50 am
  2h 50m
  BKK
  10:40 am
  3h 15m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4552
  Thu 11 Sep, 8:50 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  Thu 11 Sep, 1:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 3:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  4:10 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  11:45 am HKG - 6:20 pm HKT
  ฿14,580
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  4:10 pm
  1h 25m
  BKK
  5:35 pm
  1h 15m
  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG909
  Mon 8 Sep, 4:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 5:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4567
  Mon 8 Sep, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  11:45 am
  2h 55m
  BKK
  1:40 pm
  3h 15m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4556
  Thu 11 Sep, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  3h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  Thu 11 Sep, 4:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 6:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Sep - Tue, 9 Sep
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,815
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Fri 5 Sep, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Fri 5 Sep, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 9 Sep, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 9 Sep, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 5 Sep - Tue, 9 Sep
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,815
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Fri 5 Sep, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Fri 5 Sep, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 9 Sep, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 9 Sep, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 27 Dec - Tue, 30 Dec
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 50m
  8:45 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿14,835
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Sat 27 Dec, 6:20 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 27 Dec, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 30 Dec, 8:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 30 Dec, 11:35 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,835
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Mon 8 Sep, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Thu 11 Sep, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h 5m
  2:35 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:35 pm
  1h 25m
  BKK
  4:00 pm
  2h 50m
  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  Mon 8 Sep, 2:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 4:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4567
  Mon 8 Sep, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  4:10 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  4:10 pm
  1h 25m
  BKK
  5:35 pm
  1h 15m
  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG909
  Mon 8 Sep, 4:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 5:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4567
  Mon 8 Sep, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h
  11:10 am HKT - 7:10 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:10 am
  1h 25m
  BKK
  12:35 pm
  2h 20m
  BKK
  2:55 pm
  3h 15m
  HKG
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG284
  Mon 8 Sep, 11:10 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4563
  Mon 8 Sep, 2:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 7:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  12:15 pm HKT - 7:10 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  1h 15m
  BKK
  2:55 pm
  3h 15m
  HKG
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  Mon 8 Sep, 12:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4563
  Mon 8 Sep, 2:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 7:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 40m
  12:15 pm HKT - 7:55 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  2h 30m
  BKK
  4:10 pm
  2h 45m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  Mon 8 Sep, 12:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 1:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4565
  Mon 8 Sep, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 7h
  7:00 am HKT - 3:00 pm HKG
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 6h 20m
  3:50 pm HKG - 9:10 pm HKT
  ฿14,925
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  2h 45m
  BKK
  11:10 am
  2h 50m
  HKG
  3:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  Mon 8 Sep, 7:00 am
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 8:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG4559
  Mon 8 Sep, 11:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 3:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  2h 5m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG4560
  Thu 11 Sep, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  Thu 11 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 9:10 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 8 Sep - Thu, 11 Sep
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿15,030
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Mon 8 Sep, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Mon 8 Sep, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Thu 11 Sep, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 11 Sep, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sat, 27 Dec - Tue, 30 Dec
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 50m
  8:45 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿15,245
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Sat 27 Dec, 12:30 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sat 27 Dec, 4:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 30 Dec, 8:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 30 Dec, 11:35 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 50m