×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿7,108 เลือก
  HK Express 6 ผลลัพธ์ ฿10,284 เลือก
  แอร์เอเชีย 7 ผลลัพธ์ ฿12,200 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 67 ผลลัพธ์ ฿14,500 เลือก
  ดรากอนแอร์ 42 ผลลัพธ์ ฿14,500 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 228 ผลลัพธ์ ฿14,500 เลือก
  การบินไทย 24 ผลลัพธ์ ฿14,900 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 142 ผลลัพธ์ ฿16,845 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 30 ผลลัพธ์ ฿22,554 เลือก
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  10:00 pm HKT - 10:25 am (+1) HKG
  ไทเกอร์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:45 pm HKG - 8:50 am (+1) HKT
  ฿6,853
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย สิงคโปร์

  HKT
  10:00 pm
  1h 50m
  SIN
  12:50 am (+1)
  5h 30m
  SIN
  6:20 am
  4h 5m
  HKG
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ538
  10:00 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:50 am, 14 Aug Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  5h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ691
  6:20 am, 14 Aug Fri
  SIN สิงคโปร์
  10:25 am, 14 Aug Fri
  HKG ฮ่องกง
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  9:45 pm
  3h 55m
  SIN
  1:40 am (+1)
  6h 20m
  SIN
  8:00 am
  1h 50m
  HKT
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2069
  9:45 pm, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  1:40 am, 17 Aug Mon
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  6h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2152
  8:00 am, 17 Aug Mon
  SIN สิงคโปร์
  8:50 am, 17 Aug Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  6:35 am HKT - 11:10 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿9,915
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:35 am
  3h 35m
  HKG
  11:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO1762
  6:35 am, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:10 am, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿10,527
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 17 Aug Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿11,762
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿12,192
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿12,344
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿12,452
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿12,774
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿13,800
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:15 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:15 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:25 pm HKT - 4:55 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 30m
  HKG
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:25 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:55 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:15 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:25 pm HKT - 4:55 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 30m
  HKG
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:25 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:55 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  6:45 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  6:45 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:15 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 12 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 12 Aug - Sat, 15 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:15 pm, 12 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:45 pm, 12 Aug Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 15 Aug Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 15 Aug Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:25 pm HKT - 4:55 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 30m
  HKG
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:25 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:55 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:25 pm HKT - 4:55 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 30m
  HKG
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:25 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:55 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Thu, 13 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 16 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 13 Aug - Sun, 16 Aug
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 30m
  12:25 pm HKT - 4:55 pm HKG
  คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿13,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 30m
  HKG
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:25 pm, 13 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:55 pm, 13 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 16 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:30 am, 16 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair