×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  HK Express 30 ผลลัพธ์ ฿4,833 เลือก
  แอร์เอเชีย 38 ผลลัพธ์ ฿6,208 เลือก
  Malaysia Airlines 44 ผลลัพธ์ ฿8,427 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 7 ผลลัพธ์ ฿8,961 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 179 ผลลัพธ์ ฿11,105 เลือก
  ดรากอนแอร์ 169 ผลลัพธ์ ฿11,105 เลือก
  การบินไทย 91 ผลลัพธ์ ฿12,350 เลือก
  ไทเกอร์แอร์ 2 ผลลัพธ์ ฿12,774 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 92 ผลลัพธ์ ฿13,987 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 33 ผลลัพธ์ ฿14,680 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 492 ผลลัพธ์ ฿16,181 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 72 ผลลัพธ์ ฿21,618 เลือก
  ขาออก: Thu, 22 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 22 Oct - Sun, 25 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:35 pm HKG - 2:20 am (+1) HKT
  ฿4,833
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 22 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 22 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 45m
  HKT
  2:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 25 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  2:20 am, 26 Oct Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Tue, 1 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 8 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 1 Sep - Tue, 8 Sep
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿5,307
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 1 Sep Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 1 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 8 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 9 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 1 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 8 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 1 Sep - Tue, 8 Sep
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿5,712
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 1 Sep Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 1 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Sep Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 1 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 8 Sep ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 1 Sep - Tue, 8 Sep
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,213
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 1 Sep Tue
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 1 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Sep Tue
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Sep Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Mon, 29 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 29 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  8:10 am HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  1:20 pm HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  6h 5m
  KUL
  4:40 pm
  3h 55m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 29 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK130
  4:40 pm, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:35 pm, 29 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  3h 30m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  1:20 pm, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:10 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sun, 28 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  8:10 am HKT - 5:45 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  11:45 am HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  3h 15m
  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 28 Jun Sun
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK136
  1:50 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:45 pm, 28 Jun Sun
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  5h 5m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  11:45 am, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  3:35 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  5h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Mon, 29 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 29 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  8:10 am HKT - 5:45 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  1:20 pm HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  3h 15m
  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 29 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK136
  1:50 pm, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:45 pm, 29 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  3h 30m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  1:20 pm, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:10 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Mon, 29 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 29 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  8:10 am HKT - 5:45 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  11:45 am HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  3h 15m
  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 29 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK136
  1:50 pm, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:45 pm, 29 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  5h 5m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  11:45 am, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  3:35 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  5h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sun, 28 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  8:10 am HKT - 5:45 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  1:20 pm HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  3h 15m
  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 28 Jun Sun
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK136
  1:50 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:45 pm, 28 Jun Sun
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  3h 30m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  1:20 pm, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:10 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Mon, 29 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 29 Jun - Sun, 5 Jul
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  8:10 am HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  11:45 am HKG - 9:05 pm HKT
  ฿6,523
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  8:10 am
  1h 25m
  KUL
  10:35 am
  6h 5m
  KUL
  4:40 pm
  3h 55m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK829
  8:10 am, 29 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  10:35 am, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 25m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK130
  4:40 pm, 29 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:35 pm, 29 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  5h 5m
  KUL
  8:40 pm
  1h 25m
  HKT
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  11:45 am, 5 Jul Sun
  HKG ฮ่องกง
  3:35 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  5h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK822
  8:40 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:05 pm, 5 Jul Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 22 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 22 Oct - Sun, 25 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h
  2:20 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿7,033
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 22 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 22 Oct Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:20 pm
  3h 55m
  SIN
  6:15 pm
  2h 15m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:20 pm, 25 Oct Sun
  HKG ฮ่องกง
  6:15 pm, 25 Oct Sun
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  2h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 25 Oct Sun
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 25 Oct Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 23 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 23 Oct - Fri, 23 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿7,036
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 24 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 18 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 18 Jun - Tue, 30 Jun
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  7:10 am HKG - 2:00 pm HKT
  ฿6,965
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 18 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  7:10 am
  3h 40m
  SIN
  10:50 am
  2h 25m
  SIN
  1:15 pm
  1h 45m
  HKT
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  7:10 am, 30 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  10:50 am, 30 Jun Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 40m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD377
  1:15 pm, 30 Jun Tue
  SIN สิงคโปร์
  2:00 pm, 30 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 45m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 23 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 23 Oct - Fri, 23 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  11:05 am HKG - 7:00 pm HKT
  ฿7,373
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  11:05 am
  3h 45m
  SIN
  2:50 pm
  3h 30m
  SIN
  6:20 pm
  1h 40m
  HKT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K692
  11:05 am, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  2:50 pm, 23 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  3h 45m
  3h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  TR2158
  6:20 pm, 23 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  7:00 pm, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 23 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 23 Oct - Fri, 23 Oct
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,488
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 23 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 23 Oct - Fri, 23 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 25m
  2:55 pm HKG - 9:20 pm HKT
  ฿7,512
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  2:55 pm
  3h 45m
  SIN
  6:40 pm
  1h 50m
  SIN
  8:30 pm
  1h 50m
  HKT
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ698
  2:55 pm, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  6:40 pm, 23 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  3h 45m
  1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ537
  8:30 pm, 23 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  9:20 pm, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1h 50m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 23 Aug ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 20 Aug - Sun, 23 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,588
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 20 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 20 Aug Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 23 Aug Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 23 Aug Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 18 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 18 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:55 am HKT - 7:20 pm HKG
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  7:10 am HKG - 2:00 pm HKT
  ฿7,297
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  7h 25m
  DMK
  3:35 pm
  2h 45m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  7h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD504
  3:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:20 pm, 18 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  7:10 am
  3h 40m
  SIN
  10:50 am
  2h 25m
  SIN
  1:15 pm
  1h 45m
  HKT
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  7:10 am, 30 Jun Tue
  HKG ฮ่องกง
  10:50 am, 30 Jun Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 40m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD377
  1:15 pm, 30 Jun Tue
  SIN สิงคโปร์
  2:00 pm, 30 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 45m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 3 Jul - Sat, 11 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,588
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 3 Jul Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 3 Jul Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 11 Jul Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 11 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 23 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 23 Oct - Fri, 23 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,668
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 23 Oct Fri
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 23 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m