×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  HK Express 9 ผลลัพธ์ ฿14,461 เลือก
  Malaysia Airlines 88 ผลลัพธ์ ฿17,044 เลือก
  แอร์เอเชีย 6 ผลลัพธ์ ฿21,930 เลือก
  ดรากอนแอร์ 105 ผลลัพธ์ ฿22,066 เลือก
  Cebu Pacific 2 ผลลัพธ์ ฿22,547 เลือก
  ไทเกอร์แอร์ 4 ผลลัพธ์ ฿22,654 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 24 ผลลัพธ์ ฿22,877 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿25,446 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 76 ผลลัพธ์ ฿38,099 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿76,223 เลือก
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
  ฿14,440
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 45m
  HKT
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  2:15 am, 24 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  8:25 pm HKG - 9:20 am (+1) HKT
  ฿15,121
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

  HKG
  8:25 pm
  3h 55m
  SIN
  12:20 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:25 am
  1h 55m
  HKT
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ696
  8:25 pm, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:20 am, 24 Feb Tue
  SIN สิงคโปร์
  3h 55m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ533
  8:25 am, 24 Feb Tue
  SIN สิงคโปร์
  9:20 am, 24 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 55m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  10:30 am HKT - 11:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  2:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  6h 25m
  KUL
  7:25 pm
  3h 35m
  HKG
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:25 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  2:40 pm
  3h 45m
  KUL
  6:25 pm
  10h
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH73
  2:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  6:25 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  10h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 22 Feb Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  5:45 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  2:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  7h 45m
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  7h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  2:40 pm
  3h 45m
  KUL
  6:25 pm
  10h
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH73
  2:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  6:25 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  10h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  5:45 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  7h 45m
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  7h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  8:30 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:30 pm
  3h 50m
  KUL
  12:20 am (+1)
  4h 5m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH9181
  8:30 pm, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:20 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  4h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 24 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:30 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  2:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  3h
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  2:40 pm
  3h 45m
  KUL
  6:25 pm
  10h
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH73
  2:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  6:25 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  10h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 24 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  2:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  2:40 pm
  3h 45m
  KUL
  6:25 pm
  10h
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH73
  2:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  6:25 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 45m
  10h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  10:30 am HKT - 11:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  6h 25m
  KUL
  7:25 pm
  3h 35m
  HKG
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:25 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 22 Feb Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  10:30 am HKT - 11:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  6h 25m
  KUL
  7:25 pm
  3h 35m
  HKG
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  6h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH78
  7:25 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  5:45 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿17,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  7h 45m
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  7h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 22 Feb Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿18,924
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿18,924
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 22 Feb Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  5:45 am HKT - 1:00 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿19,173
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  5:45 am
  1h 30m
  KUL
  8:15 am
  1h
  KUL
  9:15 am
  3h 45m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  5:45 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH72
  9:15 am, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 23 Feb Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 23 Feb Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Sun, 22 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:30 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:45 am HKG - 5:30 pm HKT
  ฿19,173
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  3h
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:45 am
  3h 50m
  KUL
  12:35 pm
  4h 35m
  KUL
  5:10 pm
  1h 20m
  HKT
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH79
  8:45 am, 22 Feb Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:35 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 22 Feb Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:30 pm, 22 Feb Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Fri, 20 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Fri, 20 Feb - Mon, 23 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  10:30 am HKT - 7:35 pm HKG
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:40 pm HKG - 4:45 am (+1) HKT
  ฿19,173
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:30 am
  1h 30m
  KUL
  1:00 pm
  3h
  KUL
  4:00 pm
  3h 35m
  HKG
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:30 am, 20 Feb Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  3h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH432
  4:00 pm, 20 Feb Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:35 pm, 20 Feb Fri
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  8:40 pm
  3h 50m
  KUL
  12:30 am (+1)
  3h 55m
  KUL
  4:25 am
  1h 20m
  HKT
  4:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH433
  8:40 pm, 23 Feb Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:30 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m
  3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  4:25 am, 24 Feb Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:45 am, 24 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m