เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  HK Express 3 ผลลัพธ์ ฿8,939 เลือก
  Dragonair 38 ผลลัพธ์ ฿9,059 เลือก
  Cathay Pacific 38 ผลลัพธ์ ฿9,059 เลือก
  การบินไทย 30 ผลลัพธ์ ฿15,131 เลือก
  Bangkok Airways 2 ผลลัพธ์ ฿22,098 เลือก
  Emirates 29 ผลลัพธ์ ฿37,551 เลือก
  Hong Kong Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿46,583 เลือก
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 26 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 23 Dec - Fri, 26 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
  ฿8,939
  hkexpress.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 23 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 23 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 45m
  HKT
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 26 Dec Fri
  HKG ฮ่องกง
  2:15 am, 27 Dec Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Mon, 22 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 26 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Mon, 22 Dec - Fri, 26 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
  ฿8,939
  hkexpress.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 22 Dec Mon
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 22 Dec Mon
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 45m
  HKT
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 26 Dec Fri
  HKG ฮ่องกง
  2:15 am, 27 Dec Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿9,095
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿9,095
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿9,370
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿9,370
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Sun, 21 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 25 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sun, 21 Dec - Thu, 25 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 5m
  3:15 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:30 pm HKG - 2:15 am (+1) HKT
  ฿9,846
  hkexpress.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:15 am
  3h 5m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  3:15 am, 21 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 21 Dec Sun
  HKG ฮ่องกง
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:30 pm
  3h 45m
  HKT
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:30 pm, 25 Dec Thu
  HKG ฮ่องกง
  2:15 am, 26 Dec Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿11,935
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿11,935
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿11,935
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿11,935
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿11,935
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿11,935
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿12,185
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿12,185
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿12,185
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿12,235
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  3:15 pm HKG - 5:50 pm HKT
  ฿12,235
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:15 pm
  3h 35m
  HKT
  5:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  3:15 pm, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  5:50 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 15m
  12:30 pm HKT - 4:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿12,235
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:30 pm
  3h 15m
  HKG
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  12:30 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:45 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  8:55 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 2 Nov ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  2:45 pm HKT - 7:15 pm HKG
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  10:25 am HKG - 12:55 pm HKT
  ฿15,190
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:45 pm
  3h 30m
  HKG
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG608
  2:45 pm, 29 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:15 pm, 29 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  10:25 am
  3h 30m
  HKT
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG609
  10:25 am, 2 Nov Sun
  HKG ฮ่องกง
  12:55 pm, 2 Nov Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m