×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 28 ผลลัพธ์ ฿5,303 เลือก
  HK Express 22 ผลลัพธ์ ฿6,409 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 157 ผลลัพธ์ ฿8,460 เลือก
  ดรากอนแอร์ 149 ผลลัพธ์ ฿8,460 เลือก
  Malaysia Airlines 23 ผลลัพธ์ ฿8,653 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿9,068 เลือก
  การบินไทย 90 ผลลัพธ์ ฿13,928 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 202 ผลลัพธ์ ฿15,059 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿16,566 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 19 ผลลัพธ์ ฿23,312 เลือก
  เอมิเรตส์ 51 ผลลัพธ์ ฿30,909 เลือก
  ฮ่องกงแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿40,035 เลือก
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿5,299
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 17 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 12 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 8 Dec - Sat, 12 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿5,574
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 8 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 8 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 12 Dec Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 12 Dec Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿5,578
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿5,828
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 9 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 9 Dec - Sun, 13 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿6,289
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 9 Dec Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 9 Dec Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 13 Dec Sun
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 13 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 12 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 8 Dec - Sat, 12 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿6,321
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 8 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 8 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 12 Dec Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 12 Dec Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,355
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 17 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿6,416
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Tue, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 12 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 8 Dec - Sat, 12 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:35 pm HKG - 2:20 am (+1) HKT
  ฿6,794
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  3:35 pm, 8 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 8 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 45m
  HKT
  2:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 12 Dec Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:20 am, 13 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 30m
  11:35 pm HKG - 2:05 am (+1) HKT
  ฿6,925
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 30m
  HKT
  2:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  2:05 am, 9 Jun Tue
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 12 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 8 Dec - Sat, 12 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 45m
  11:35 pm HKG - 2:20 am (+1) HKT
  ฿7,000
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 8 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 8 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  11:35 pm
  3h 45m
  HKT
  2:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO763
  11:35 pm, 12 Dec Sat
  HKG ฮ่องกง
  2:20 am, 13 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 45m
  ขาออก: Wed, 9 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 9 Dec - Sun, 13 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 20m
  3:35 pm HKT - 7:55 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,036
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  3:35 pm
  3h 20m
  HKG
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  3:35 pm, 9 Dec Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:55 pm, 9 Dec Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  8:25 pm, 13 Dec Sun
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 13 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h
  11:20 am HKT - 7:20 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,199
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:20 am
  1h 20m
  DMK
  12:40 pm
  2h 55m
  DMK
  3:35 pm
  2h 45m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DD7503
  11:20 am, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:40 pm, 4 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD504
  3:35 pm, 4 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:20 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,217
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 14 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 14 Oct - Sat, 17 Oct
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 35m
  2:55 am HKT - 7:30 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,208
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 35m
  HKG
  7:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 14 Oct Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:30 am, 14 Oct Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 17 Oct Sat
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 17 Oct Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 9 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 9 Dec - Sun, 13 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,456
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 9 Dec Wed
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 9 Dec Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 13 Dec Sun
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 13 Dec Sun
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Tue, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 12 Dec ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 8 Dec - Sat, 12 Dec
  HK Express เที่ยวบินตรง 3h 25m
  2:55 am HKT - 7:20 am HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  8:25 pm HKG - 10:55 pm HKT
  ฿7,456
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:55 am
  3h 25m
  HKG
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UO764
  2:55 am, 8 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  7:20 am, 8 Dec Tue
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:25 pm
  3h 30m
  HKT
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  8:25 pm, 12 Dec Sat
  HKG ฮ่องกง
  10:55 pm, 12 Dec Sat
  HKT ภูเก็ต
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  1:20 pm HKT - 9:05 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,512
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:20 pm
  1h 20m
  DMK
  2:40 pm
  2h 40m
  DMK
  5:20 pm
  2h 45m
  HKG
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DD7505
  1:20 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:40 pm, 4 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD502
  5:20 pm, 4 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿7,657
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK525
  9:10 pm, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  11:50 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 4 Jun - Mon, 8 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:45 am HKG - 5:55 pm HKT
  ฿7,752
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  4:05 pm, 4 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 4 Jun Thu
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 45m
  DMK
  12:30 pm
  4h
  DMK
  4:30 pm
  1h 25m
  HKT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  10:45 am, 8 Jun Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:30 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3021
  4:30 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:55 pm, 8 Jun Mon
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m