×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ดรากอนแอร์ 2 ผลลัพธ์ ฿14,447 เลือก
  ขาออก: Wed, 7 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 9 Jan ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 7 Jan - Fri, 9 Jan
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
  8:55 am HKG - 11:35 am HKT
  ฿14,465
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 7 Jan Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 7 Jan Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 40m
  HKT
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  8:55 am, 9 Jan Fri
  HKG ฮ่องกง
  11:35 am, 9 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  ขาออก: Wed, 7 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 9 Jan ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 7 Jan - Fri, 9 Jan
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 20m
  6:20 pm HKT - 10:40 pm HKG
  ดรากอนแอร์ เที่ยวบินตรง 3h 40m
  2:45 pm HKG - 5:25 pm HKT
  ฿15,815
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:20 pm
  3h 20m
  HKG
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  6:20 pm, 7 Jan Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 7 Jan Wed
  HKG ฮ่องกง
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  2:45 pm
  3h 40m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA214
  2:45 pm, 9 Jan Fri
  HKG ฮ่องกง
  5:25 pm, 9 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m