• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿9,045
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  Tue 10 Jun, 6:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 11:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 24 Jun, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿9,045
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  Tue 10 Jun, 6:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 11:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  Tue 24 Jun, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿9,045
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  Tue 10 Jun, 6:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 11:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Tue 24 Jun, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿9,045
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5265
  Tue 10 Jun, 6:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 11:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Tue 24 Jun, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 30m
  4:05 pm HKT - 8:35 pm HKG
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 40m
  9:10 pm HKG - 11:50 pm HKT
  ฿10,138
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sun, 20 Jul - Sun, 20 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  4:05 pm
  3h 30m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD524
  Sun 20 Jul, 4:05 pm
  HKT ภูเก็ต
  Sun 20 Jul, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  9:10 pm
  3h 40m
  HKT
  11:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD525
  Sun 20 Jul, 9:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 20 Jul, 11:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 40m
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿11,865
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Tue 10 Jun, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Tue 24 Jun, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿11,865
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  Tue 10 Jun, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  Tue 24 Jun, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿11,865
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  Tue 10 Jun, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Tue 24 Jun, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿11,865
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Tue, 10 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Tue 10 Jun, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Tue 10 Jun, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Tue 24 Jun, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 24 Jun, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,075
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Wed 2 Jul, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Thu 10 Jul, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,075
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  Wed 2 Jul, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  Thu 10 Jul, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,075
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  Wed 2 Jul, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5212
  Thu 10 Jul, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 35m
  8:55 am HKG - 11:30 am HKT
  ฿14,075
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Wed 2 Jul, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  8:55 am
  3h 35m
  HKT
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA212
  Thu 10 Jul, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 11:30 am
  HKT ภูเก็ต
  3h 35m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿14,950
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5213
  Wed 2 Jul, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿14,950
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA215
  Wed 2 Jul, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:15 pm HKT - 10:45 pm HKG
  Cathay Pacific เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿14,950
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:15 pm
  3h 30m
  HKG
  10:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5215
  Wed 2 Jul, 6:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 10:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX5264
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Dragonair

  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  12:25 pm HKT - 4:50 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  3:20 pm HKG - 5:45 pm HKT
  ฿14,950
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Wed, 2 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  12:25 pm
  3h 25m
  HKG
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA213
  Wed 2 Jul, 12:25 pm
  HKT ภูเก็ต
  Wed 2 Jul, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  3:20 pm
  3h 25m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 10 Jul, 5:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 30m
  6:45 pm HKT - 11:15 pm HKG
  Dragonair เที่ยวบินตรง 3h 25m
  1:50 pm HKG - 4:15 pm HKT
  ฿17,835
  dragonair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 1 May - Sun, 4 May

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  6:45 pm
  3h 30m
  HKG
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA265
  Thu 1 May, 6:45 pm
  HKT ภูเก็ต
  Thu 1 May, 11:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต

  HKG
  1:50 pm
  3h 25m
  HKT
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KA264
  Sun 4 May, 1:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 4 May, 4:15 pm
  HKT ภูเก็ต
  3h 25m
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 6h 5m
  7:25 am HKT - 2:30 pm HKG
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 5h 54m
  7:05 pm HKG - 11:59 pm HKT
  ฿40,505
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Sun, 20 Jul - Sun, 20 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:25 am
  1h 25m
  BKK
  8:50 am
  1h 55m
  BKK
  10:45 am
  2h 45m
  HKG
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG226
  Sun 20 Jul, 7:25 am
  HKT ภูเก็ต
  Sun 20 Jul, 8:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG628
  Sun 20 Jul, 10:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 20 Jul, 2:30 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:05 pm
  2h 40m
  BKK
  8:45 pm
  1h 55m
  BKK
  10:40 pm
  1h 19m
  HKT
  11:59 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG639
  Sun 20 Jul, 7:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 20 Jul, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 40m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG225
  Sun 20 Jul, 10:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 20 Jul, 11:59 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 19m
  Thai Airways International เที่ยวบินตรง 3h 40m
  2:50 pm HKT - 7:30 pm HKG
  Thai Airways International แวะพัก 1 ที่ 6h 25m
  2:10 pm HKG - 7:35 pm HKT
  ฿47,726
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  ภูเก็ต ไป ฮ่องกง Thu, 1 May - Sun, 4 May

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ฮ่องกง

  HKT
  2:50 pm
  3h 40m
  HKG
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG608
  Thu 1 May, 2:50 pm
  HKT ภูเก็ต
  Thu 1 May, 7:30 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ฮ่องกง ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  HKG
  2:10 pm
  2h 40m
  BKK
  3:50 pm
  2h 25m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG629
  Sun 4 May, 2:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 4 May, 3:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 40m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  Sun 4 May, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 4 May, 7:35 pm
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ ฮ่องกง

  Find cheap flights from ภูเก็ต to ฮ่องกง with th.wego.com. View a wide selection of discount airfares for ฮ่องกง flights on various international airlines. Compare cheap flights from ภูเก็ต to ฮ่องกง at a glance and book your trips for less.

  Aside from cheap flights, we also have a wide selection of cheap ฮ่องกง hotels and quality accommodation in ฮ่องกง available. Search, compare and book the best travel accommodation online for your holidays in ฮ่องกง.