×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 48 ผลลัพธ์ ฿3,646 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 23 ผลลัพธ์ ฿6,382 เลือก
  การบินไทย 38 ผลลัพธ์ ฿10,566 เลือก
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 4h 45m
  1:10 pm CEI - 5:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  2h
  DMK
  4:30 pm
  1h 25m
  HKT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3021
  4:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  1:10 pm CEI - 9:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  6h 5m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  6h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 40m
  6:00 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  8:50 am CEI - 2:45 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  3h 55m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  2h 55m
  DMK
  1:25 pm
  1h 20m
  HKT
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3005
  1:25 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 45m
  1:10 pm CEI - 8:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  5h 5m
  DMK
  7:35 pm
  1h 20m
  HKT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3011
  7:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  1:10 pm CEI - 8:20 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  4h 30m
  DMK
  7:00 pm
  1h 20m
  HKT
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3009
  7:00 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  4:25 pm CEI - 10:40 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:25 pm
  1h 25m
  DMK
  5:50 pm
  3h 30m
  DMK
  9:20 pm
  1h 20m
  HKT
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3208
  4:25 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  5:50 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3015
  9:20 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:40 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  8:50 am CEI - 2:45 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  2h 55m
  DMK
  1:25 pm
  1h 20m
  HKT
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3005
  1:25 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  1:10 pm CEI - 10:40 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  6h 50m
  DMK
  9:20 pm
  1h 20m
  HKT
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3015
  9:20 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:40 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 40m
  6:00 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  8:50 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  3h 55m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  4h 15m
  DMK
  2:45 pm
  1h 15m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  4h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3007
  2:45 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  1:10 pm CEI - 9:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  6h 5m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  6h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 4h 45m
  1:10 pm CEI - 5:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  2h
  DMK
  4:30 pm
  1h 25m
  HKT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3021
  4:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  4:25 pm CEI - 9:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:25 pm
  1h 25m
  DMK
  5:50 pm
  2h 45m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3208
  4:25 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  5:50 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 40m
  6:00 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  4:25 pm CEI - 9:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  3h 55m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:25 pm
  1h 25m
  DMK
  5:50 pm
  2h 45m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3208
  4:25 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  5:50 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  8:50 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  4h 15m
  DMK
  2:45 pm
  1h 15m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  4h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3007
  2:45 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  4:25 pm CEI - 10:40 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:25 pm
  1h 25m
  DMK
  5:50 pm
  3h 30m
  DMK
  9:20 pm
  1h 20m
  HKT
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3208
  4:25 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  5:50 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3015
  9:20 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:40 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:00 am HKT - 3:55 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  1:10 pm CEI - 8:20 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  7h 10m
  DMK
  2:35 pm
  1h 20m
  CEI
  3:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  7h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3207
  2:35 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:55 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  4h 30m
  DMK
  7:00 pm
  1h 20m
  HKT
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3009
  7:00 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 40m
  6:00 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 7h 10m
  1:10 pm CEI - 8:20 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:00 am
  1h 25m
  DMK
  7:25 am
  3h 55m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3036
  6:00 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:25 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  4h 30m
  DMK
  7:00 pm
  1h 20m
  HKT
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3009
  7:00 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  8:50 am CEI - 5:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  6h
  DMK
  4:30 pm
  1h 25m
  HKT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3021
  4:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  1:10 pm CEI - 10:40 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  6h 50m
  DMK
  9:20 pm
  1h 20m
  HKT
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  6h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3015
  9:20 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:40 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 11 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  6:55 am HKT - 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  8:50 am CEI - 9:55 pm HKT
  ฿3,633
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 15m
  DMK
  8:10 am
  3h 10m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3038
  6:55 am, 11 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 11 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  10h 5m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 18 Jun Thu
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  10h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 18 Jun Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ค. - 21 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.ค. - 15 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 ก.ค. - 18 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ส.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 01 พ.ย.
    พฤ
    อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:50 AM
   12:20 PM
   TG204
   330
   1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:55 PM
   03:15 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:30 PM
   03:00 PM
   TG208
   330
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:40 PM
   04:05 PM
   PG274
   320
   1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต