×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 22 ผลลัพธ์ ฿7,329 เลือก
  การบินไทย 19 ผลลัพธ์ ฿11,630 เลือก
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 17 Jul Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 17 Jul Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿7,580
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿8,040
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  9:45 am CEI - 1:50 pm HKT
  ฿8,680
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 20m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  HKT
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:25 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:50 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:40 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿8,800
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  2h 45m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  9:45 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿8,800
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  9:45 am CEI - 1:50 pm HKT
  ฿9,140
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 20m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  HKT
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:25 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:50 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:20 pm HKT - 4:20 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 am CEI - 4:10 pm HKT
  ฿11,552
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  1h 15m
  BKK
  3:00 pm
  1h 20m
  CEI
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2276
  12:20 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  3:00 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:20 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  10:20 am
  1h 20m
  BKK
  11:40 am
  3h 10m
  BKK
  2:50 pm
  1h 20m
  HKT
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  10:20 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:40 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  2:50 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  12:35 pm HKT - 8:25 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 am CEI - 4:10 pm HKT
  ฿11,815
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:35 pm
  1h 25m
  DMK
  2:00 pm
  5h 5m
  BKK
  7:05 pm
  1h 20m
  CEI
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1280
  12:35 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:00 pm, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  5h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2136
  7:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  10:20 am
  1h 20m
  BKK
  11:40 am
  3h 10m
  BKK
  2:50 pm
  1h 20m
  HKT
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  10:20 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:40 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  2:50 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  12:20 pm HKT - 8:25 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 am CEI - 4:10 pm HKT
  ฿12,025
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  5h 20m
  BKK
  7:05 pm
  1h 20m
  CEI
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2276
  12:20 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  5h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2136
  7:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:25 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  10:20 am
  1h 20m
  BKK
  11:40 am
  3h 10m
  BKK
  2:50 pm
  1h 20m
  HKT
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  10:20 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:40 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  2:50 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:10 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  9:45 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:40 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  2h 45m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  1:30 pm HKT - 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  9:45 am CEI - 3:35 pm HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:30 pm
  1h 30m
  BKK
  3:00 pm
  2h 10m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG208
  1:30 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  3:00 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 10m
  BKK
  2:15 pm
  1h 20m
  HKT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:15 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  10:55 am HKT - 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 44m
  7:15 pm CEI - 11:59 pm HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:55 am
  1h 30m
  BKK
  12:25 pm
  4h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:55 am, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:25 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  2h 5m
  BKK
  10:40 pm
  1h 19m
  HKT
  11:59 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG225
  10:40 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:59 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 19m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  1:30 pm HKT - 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 3h 55m
  3:40 pm CEI - 7:35 pm HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:30 pm
  1h 30m
  BKK
  3:00 pm
  2h 10m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG208
  1:30 pm, 16 Jul Thu
  HKT ภูเก็ต
  3:00 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 16 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  1h 15m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 18 Jul Sat
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  6:15 pm, 18 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 18 Jul Sat
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 11 ก.ค. - 15 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 12 ก.ค. - 18 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ก.ค. - 21 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ส.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 25 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:50 AM
   12:20 PM
   TG204
   330
   1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:55 PM
   03:15 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:45 PM
   TG2276
   32S
   1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:00 PM
   04:20 PM
   TG2134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:30 PM
   03:00 PM
   TG208
   330
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:50 PM
   04:15 PM
   PG274
   320
   1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต