×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 18 ผลลัพธ์ ฿8,587 เลือก
  การบินไทย 24 ผลลัพธ์ ฿13,192 เลือก
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h
  9:55 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿8,575
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  9:55 pm
  1h 25m
  BKK
  11:20 pm
  8h 15m
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  9:55 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:20 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 5 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 5 Feb Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿9,975
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿9,975
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:50 pm
  1h 25m
  BKK
  4:15 pm
  1h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:50 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:15 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  6:55 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿9,975
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 25m
  BKK
  8:20 am
  5h 35m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  6:55 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:20 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  10:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿11,175
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  10:20 am HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿11,175
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  6:55 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿11,675
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 25m
  BKK
  8:20 am
  5h 35m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  6:55 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:20 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿11,675
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:50 pm
  1h 25m
  BKK
  4:15 pm
  1h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:50 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:15 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿11,675
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  12:35 pm HKT - 7:50 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  12:25 pm CEI - 9:00 pm HKT
  ฿13,173
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:35 pm
  1h 25m
  DMK
  2:00 pm
  4h 30m
  BKK
  6:30 pm
  1h 20m
  CEI
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1280
  12:35 pm, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  2:00 pm, 4 Feb Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2136
  6:30 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  12:25 pm
  1h 20m
  BKK
  1:45 pm
  5h 55m
  DMK
  7:40 pm
  1h 20m
  HKT
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2133
  12:25 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  1:45 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG1285
  7:40 pm, 17 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  10:20 am HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿14,394
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  10:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 20m
  4:05 pm CEI - 11:25 pm HKT
  ฿14,394
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  4h 35m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h
  10:05 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 9m
  7:50 pm CEI - 11:59 pm HKT
  ฿17,930
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  6h 15m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:50 pm
  1h 20m
  BKK
  9:10 pm
  1h 30m
  BKK
  10:40 pm
  1h 19m
  HKT
  11:59 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:50 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG225
  10:40 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:59 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 19m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:05 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  2h 25m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  7:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:20 am
  1h 25m
  BKK
  8:45 am
  5h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG226
  7:20 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:45 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 15m
  10:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 9m
  7:50 pm CEI - 11:59 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:50 am
  1h 30m
  BKK
  12:20 pm
  5h 25m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:50 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  12:20 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:50 pm
  1h 20m
  BKK
  9:10 pm
  1h 30m
  BKK
  10:40 pm
  1h 19m
  HKT
  11:59 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:50 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  9:10 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG225
  10:40 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:59 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 19m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:05 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  4:05 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  2h 25m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 40m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  11:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  4h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 25m
  10:50 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:50 am
  1h 30m
  BKK
  12:20 pm
  1h 35m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:50 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  12:20 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Wed, 4 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 4 Feb - Tue, 17 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  11:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  4:05 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿17,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  4h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 4 Feb Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 4 Feb Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 40m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 17 Feb Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 17 Feb Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:55 PM
   03:15 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   333
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   330
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:50 PM
   04:15 PM
   PG274
   320
   1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต