×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 22 ผลลัพธ์ ฿7,600 เลือก
  การบินไทย 19 ผลลัพธ์ ฿12,059 เลือก
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 07:00 18:30 CEI 11h 30m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  07:00
  PG270
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:25
  8h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  HKT ภูเก็ต
  07:00, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:25, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 19:15 23:20 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  19:15
  PG236
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  CEI เชียงราย
  19:15, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT 8:55 am 17 Jul CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 22:10 08:55 CEI 10h 45m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  22:10
  PG280
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  8h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:35
  PG231
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  08:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  HKT ภูเก็ต
  22:10, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:35, ศ 17 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  08:55, ศ 17 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 19:15 23:20 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  19:15
  PG236
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  CEI เชียงราย
  19:15, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  15:40 CEI 23:20 HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 07:00 18:30 CEI 11h 30m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  07:00
  PG270
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:25
  8h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  HKT ภูเก็ต
  07:00, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:25, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 23:20 HKT 7h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT 8:55 am 17 Jul CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  15:40 CEI 23:20 HKT
  ฿7,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 22:10 08:55 CEI 10h 45m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  22:10
  PG280
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  8h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:35
  PG231
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  08:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  HKT ภูเก็ต
  22:10, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  BKK กรุงเทพมหานคร
  07:35, ศ 17 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  08:55, ศ 17 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 23:20 HKT 7h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  15:40 CEI 23:20 HKT
  ฿7,580
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:40 18:30 CEI 3h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:40
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05
  1h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:40, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 23:20 HKT 7h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  15:40 CEI 23:20 HKT
  ฿8,040
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:15 18:30 CEI 6h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:15
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:15, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 23:20 HKT 7h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  4h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  09:45 CEI 13:50 HKT
  ฿8,680
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:40 18:30 CEI 3h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:40
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05
  1h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:40, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:50 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:50, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  15:40 CEI 21:10 HKT
  ฿8,800
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:15 18:30 CEI 6h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:15
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:15, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 21:10 HKT 5h 30m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  2h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  09:45 CEI 15:20 HKT
  ฿8,800
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:15 18:30 CEI 6h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:15
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:15, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 15:20 HKT 5h 35m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:55
  PG273
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  15:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  15:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  09:45 CEI 13:50 HKT
  ฿9,140
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:15 18:30 CEI 6h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:15
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:15, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:50 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:50, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:20 pm HKT 4:20 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 CEI 16:10 HKT
  ฿11,552
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:20 16:20 CEI 4h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:20
  TG2276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00
  TG2134
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  16:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2276
  HKT ภูเก็ต
  12:20, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  16:20, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 10:20 16:10 HKT 5h 50m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  10:20
  TG2131
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  TG2277
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  16:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  CEI เชียงราย
  10:20, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:10, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  12:35 pm HKT 8:25 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 CEI 16:10 HKT
  ฿11,815
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:35 20:25 CEI 7h 50m · โดย DMK

  HKT ภูเก็ต
  12:35
  TG1280
  Duration: 1h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  14:00
  5h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:05
  TG2136
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  20:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1280
  HKT ภูเก็ต
  12:35, พฤ 16 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  14:00, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  5h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2136
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:05, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  20:25, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 10:20 16:10 HKT 5h 50m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  10:20
  TG2131
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  TG2277
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  16:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  CEI เชียงราย
  10:20, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:10, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 5m
  12:20 pm HKT 8:25 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  10:20 CEI 16:10 HKT
  ฿12,025
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:20 20:25 CEI 8h 5m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:20
  TG2276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45
  5h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:05
  TG2136
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  20:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2276
  HKT ภูเก็ต
  12:20, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  5h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2136
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:05, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  20:25, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 10:20 16:10 HKT 5h 50m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  10:20
  TG2131
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  TG2277
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  16:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  CEI เชียงราย
  10:20, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:10, ส 18 ก.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  09:45 CEI 15:20 HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:40 18:30 CEI 3h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:40
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05
  1h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:40, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 15:20 HKT 5h 35m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  2h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:55
  PG273
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  15:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  15:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:15 18:30 CEI 6h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:15
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:15, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:40, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 19:15 23:20 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  19:15
  PG236
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  CEI เชียงราย
  19:15, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:40 18:30 CEI 3h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:40
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05
  1h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:40, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 19:15 23:20 HKT 4h 5m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  19:15
  PG236
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  1h 20m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55
  PG220
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  23:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  CEI เชียงราย
  19:15, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:55, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:20, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  15:40 CEI 21:10 HKT
  ฿13,957
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:40 18:30 CEI 3h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:40
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05
  1h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:40, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:05, พฤ 16 ก.ค.
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 21:10 HKT 5h 30m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  2h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  2h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 18 ก.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  1:30 pm HKT 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 50m
  09:45 CEI 15:35 HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 13:30 18:30 CEI 5h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  13:30
  TG208
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00
  2h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG208
  HKT ภูเก็ต
  13:30, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00, พฤ 16 ก.ค.
  1h 30m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 15:35 HKT 5h 50m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:15
  TG215
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:15, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  15:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 35m
  10:55 am HKT 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 44m
  19:15 CEI 23:59 HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 10:55 18:30 CEI 7h 35m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  10:55
  TG204
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25
  4h 45m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  HKT ภูเก็ต
  10:55, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25, พฤ 16 ก.ค.
  1h 30m
  4h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 19:15 23:59 HKT 4h 44m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  19:15
  PG236
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  2h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  22:40
  TG225
  Duration: 1h 19m
  HKT ภูเก็ต
  23:59
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  CEI เชียงราย
  19:15, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG225
  BKK กรุงเทพมหานคร
  22:40, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  23:59, ส 18 ก.ค.
  1h 19m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 18 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h
  1:30 pm HKT 6:30 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 3h 55m
  15:40 CEI 19:35 HKT
  ฿18,181
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 16 Jul - Sat, 18 Jul

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 13:30 18:30 CEI 5h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  13:30
  TG208
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00
  2h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  18:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG208
  HKT ภูเก็ต
  13:30, พฤ 16 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:00, พฤ 16 ก.ค.
  1h 30m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:10, พฤ 16 ก.ค.
  CEI เชียงราย
  18:30, พฤ 16 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:40 19:35 HKT 3h 55m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:40
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00
  1h 15m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  TG221
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  19:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:40, ส 18 ก.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:00, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, ส 18 ก.ค.
  HKT ภูเก็ต
  19:35, ส 18 ก.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 11 ก.ค. - 15 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 12 ก.ค. - 18 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ก.ค. - 21 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ส.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 25 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:50 AM
   12:20 PM
   TG204
   330
   1h 35m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:55 PM
   03:15 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:45 PM
   TG2276
   32S
   1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:00 PM
   04:20 PM
   TG2134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:30 PM
   03:00 PM
   TG208
   330
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:50 PM
   04:15 PM
   PG274
   320
   1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต