เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Bangkok Airways 7 ผลลัพธ์ ฿8,531 เลือก
  การบินไทย 36 ผลลัพธ์ ฿11,525 เลือก
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 4h 50m
  2:35 pm HKT - 7:25 pm CEI
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 4h
  9:45 am CEI - 1:45 pm HKT
  ฿8,530
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:35 pm
  1h 25m
  BKK
  4:00 pm
  2h 5m
  BKK
  6:05 pm
  1h 20m
  CEI
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:35 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:00 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  6:05 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:25 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 15m
  BKK
  12:20 pm
  1h 25m
  HKT
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:20 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 4h 50m
  2:35 pm HKT - 7:25 pm CEI
  Bangkok Airways แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  9:45 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿9,140
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:35 pm
  1h 25m
  BKK
  4:00 pm
  2h 5m
  BKK
  6:05 pm
  1h 20m
  CEI
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:35 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:00 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  6:05 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:25 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  10:55 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  9:55 am CEI - 3:35 pm HKT
  ฿11,520
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:55 am
  1h 30m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:55 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  3h
  BKK
  2:15 pm
  1h 20m
  HKT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  10:55 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  3:45 pm CEI - 7:35 pm HKT
  ฿11,520
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:55 am
  1h 30m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:55 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  1h 10m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  6:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  10:55 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:45 pm CEI - 9:15 pm HKT
  ฿11,520
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:55 am
  1h 30m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:55 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 50m
  BKK
  7:55 pm
  1h 20m
  HKT
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  7:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:00 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  9:55 am CEI - 3:35 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:00 am
  1h 30m
  BKK
  11:30 am
  2h 20m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:00 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  3h
  BKK
  2:15 pm
  1h 20m
  HKT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:00 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  3:45 pm CEI - 7:35 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:00 am
  1h 30m
  BKK
  11:30 am
  2h 20m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:00 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  1h 10m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  6:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  3:00 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:45 pm CEI - 9:15 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  3:00 pm
  1h 25m
  BKK
  4:25 pm
  1h 55m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG212
  3:00 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 50m
  BKK
  7:55 pm
  1h 20m
  HKT
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  7:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:00 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:45 pm CEI - 9:15 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:00 am
  1h 30m
  BKK
  11:30 am
  2h 20m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:00 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 50m
  BKK
  7:55 pm
  1h 20m
  HKT
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  7:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  3:00 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  3:45 pm CEI - 7:35 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  3:00 pm
  1h 25m
  BKK
  4:25 pm
  1h 55m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG212
  3:00 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  1h 10m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  6:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  3:00 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  9:55 am CEI - 3:35 pm HKT
  ฿11,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  3:00 pm
  1h 25m
  BKK
  4:25 pm
  1h 55m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG212
  3:00 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  3h
  BKK
  2:15 pm
  1h 20m
  HKT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  1:25 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  9:55 am CEI - 3:35 pm HKT
  ฿17,287
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  3h 30m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1210
  1:25 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 9 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  3h
  BKK
  2:15 pm
  1h 20m
  HKT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  1:25 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  3:45 pm CEI - 7:35 pm HKT
  ฿17,287
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  3h 30m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1210
  1:25 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 9 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  1h 10m
  BKK
  6:15 pm
  1h 20m
  HKT
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG221
  6:15 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  1:25 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 30m
  3:45 pm CEI - 9:15 pm HKT
  ฿17,287
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  3h 30m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1210
  1:25 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 9 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 50m
  BKK
  7:55 pm
  1h 20m
  HKT
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  7:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  10:55 am HKT - 3:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  9:55 am CEI - 1:40 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:55 am
  1h 30m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG204
  10:55 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  12:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  1h 5m
  BKK
  12:20 pm
  1h 20m
  HKT
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG207
  12:20 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 50m
  10:20 am HKT - 3:10 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 25m
  3:45 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 5m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  2:35 pm HKT - 7:40 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 25m
  3:45 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:35 pm
  1h 25m
  BKK
  4:00 pm
  2h 20m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:35 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:00 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:45 pm
  1h 20m
  BKK
  5:05 pm
  2h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  3:45 pm, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  5:05 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  3:00 pm HKT - 7:40 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 45m
  9:55 am CEI - 1:40 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  3:00 pm
  1h 25m
  BKK
  4:25 pm
  1h 55m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG212
  3:00 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  1h 5m
  BKK
  12:20 pm
  1h 20m
  HKT
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG207
  12:20 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:40 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 50m
  10:20 am HKT - 3:10 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 25m
  9:55 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 5m
  BKK
  1:50 pm
  1h 20m
  CEI
  3:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2134
  1:50 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:10 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  2h 40m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 16 Oct ภูเก็ต ไป เชียงราย Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  2:35 pm HKT - 7:40 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 25m
  9:55 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿17,738
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:35 pm
  1h 25m
  BKK
  4:00 pm
  2h 20m
  BKK
  6:20 pm
  1h 20m
  CEI
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:35 pm, 9 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  4:00 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2140
  6:20 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 pm, 9 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:55 am
  1h 20m
  BKK
  11:15 am
  2h 40m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  9:55 am, 16 Oct Thu
  CEI เชียงราย
  11:15 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m