×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 9 ผลลัพธ์ ฿12,148 เลือก
  การบินไทย 23 ผลลัพธ์ ฿13,401 เลือก
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  10:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿12,145
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  12:35 pm HKT - 7:50 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 6h 5m
  10:10 am CEI - 4:15 pm HKT
  ฿13,401
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:35 pm
  1h 25m
  DMK
  2:00 pm
  4h 30m
  BKK
  6:30 pm
  1h 20m
  CEI
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1280
  12:35 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  2:00 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2136
  6:30 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  10:10 am
  1h 20m
  BKK
  11:30 am
  3h 25m
  DMK
  2:55 pm
  1h 20m
  HKT
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2131
  10:10 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:30 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG1281
  2:55 pm, 6 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  10:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  9:45 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿14,545
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿14,968
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:50 pm
  1h 25m
  BKK
  4:15 pm
  1h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:50 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  4:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿14,968
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  9:45 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿16,254
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:50 pm
  1h 25m
  BKK
  4:15 pm
  1h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:50 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  4:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT - 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  9:45 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿16,254
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  11:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,834
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  4h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  11:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  4:05 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿17,834
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  4h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 40m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:05 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 20m
  4:05 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿17,834
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  2h 25m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 40m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:05 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:45 am CEI - 3:30 pm HKT
  ฿17,834
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  2h 25m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 5m
  BKK
  2:10 pm
  1h 20m
  HKT
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:10 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:30 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  10:05 am HKT - 3:15 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 40m
  4:05 pm CEI - 8:45 pm HKT
  ฿17,834
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  2h 25m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  1h 20m
  HKT
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG211
  7:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 7h 15m
  11:50 am HKT - 7:05 pm CEI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 45m
  9:45 am CEI - 3:30 pm HKT
  ฿17,930
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  4h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 5m
  BKK
  2:10 pm
  1h 20m
  HKT
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG215
  2:10 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:30 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 7h
  10:05 am HKT - 5:05 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  5:35 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿18,589
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:05 am
  1h 25m
  BKK
  11:30 am
  4h 15m
  BKK
  3:45 pm
  1h 20m
  CEI
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG202
  10:05 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:30 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG146
  3:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  5:35 pm
  1h 20m
  BKK
  6:55 pm
  1h 10m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG147
  5:35 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  6:55 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 15m
  11:50 am HKT - 5:05 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  5:35 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿18,589
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  2h 30m
  BKK
  3:45 pm
  1h 20m
  CEI
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG146
  3:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  5:35 pm
  1h 20m
  BKK
  6:55 pm
  1h 10m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG147
  5:35 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  6:55 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 15m
  11:50 am HKT - 5:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 5m
  4:05 pm CEI - 9:10 pm HKT
  ฿18,825
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  2h 30m
  BKK
  3:45 pm
  1h 20m
  CEI
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG146
  3:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:05 pm
  1h 20m
  BKK
  5:25 pm
  2h 20m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  4:05 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  5:25 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 5h 15m
  11:50 am HKT - 5:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  9:45 am CEI - 4:00 pm HKT
  ฿18,825
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  11:50 am
  1h 25m
  BKK
  1:15 pm
  2h 30m
  BKK
  3:45 pm
  1h 20m
  CEI
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG206
  11:50 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG146
  3:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT - 7:05 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  5:35 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿18,825
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  5:35 pm
  1h 20m
  BKK
  6:55 pm
  1h 10m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG147
  5:35 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  6:55 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 55m
  10:20 am HKT - 3:15 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  5:35 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿18,825
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  2h 10m
  BKK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:55 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  5:35 pm
  1h 20m
  BKK
  6:55 pm
  1h 10m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG147
  5:35 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  6:55 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย Tue, 30 Dec - Tue, 6 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT - 7:05 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  5:35 pm CEI - 9:25 pm HKT
  ฿18,825
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:50 pm
  1h 25m
  BKK
  4:15 pm
  1h 30m
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:50 pm, 30 Dec Tue
  HKT ภูเก็ต
  4:15 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 30 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  5:35 pm
  1h 20m
  BKK
  6:55 pm
  1h 10m
  BKK
  8:05 pm
  1h 20m
  HKT
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG147
  5:35 pm, 6 Jan Tue
  CEI เชียงราย
  6:55 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG223
  8:05 pm, 6 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:25 pm, 6 Jan Tue
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m