×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 20 ผลลัพธ์ ฿8,603 เลือก
  การบินไทย 2 ผลลัพธ์ ฿8,611 เลือก
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:45 am HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  09:45 CEI 18:55 HKT
  ฿8,627
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 19:05 CEI 10h 20m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  7h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  7h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 18:55 HKT 9h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  6h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  PG277
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  18:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  18:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  09:45 CEI 18:55 HKT
  ฿8,627
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 18:55 HKT 9h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  6h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  PG277
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  18:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  18:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  09:45 CEI 18:55 HKT
  ฿8,627
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 12:20 19:05 CEI 6h 45m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  12:20
  PG276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45
  4h layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  HKT ภูเก็ต
  12:20, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 18:55 HKT 9h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  6h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  PG277
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  18:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  18:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  6:55 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  09:45 CEI 18:55 HKT
  ฿8,627
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 06:55 14:45 CEI 7h 50m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  06:55
  PG270
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:20
  5h 5m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  HKT ภูเก็ต
  06:55, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:20, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  5h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 18:55 HKT 9h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  6h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  PG277
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  18:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  18:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  09:45 CEI 18:55 HKT
  ฿8,627
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 18:55 HKT 9h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  6h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  PG277
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  18:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  6h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  18:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  11:35 am HKT 8:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  16:55 CEI 21:25 HKT
  ฿8,635
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 11:35 20:10 CEI 8h 35m · โดย DMK

  HKT ภูเก็ต
  11:35
  TG1280
  Duration: 1h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  5h 50m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:50
  TG2136
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  20:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1280
  HKT ภูเก็ต
  11:35, พฤ 21 ม.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  13:00, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  TG2136
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:50, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  20:10, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 16:55 21:25 HKT 4h 30m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  16:55
  TG2135
  Duration: 1h 15m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  1h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:05
  TG2283
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  21:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  CEI เชียงราย
  16:55, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 30 ม.ค.
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2283
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:05, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:25, ส 30 ม.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  11:15 am HKT 8:10 pm CEI
  การบินไทย แวะพัก 1 ที่ 4h 30m
  16:55 CEI 21:25 HKT
  ฿8,635
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 11:15 20:10 CEI 8h 55m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  11:15
  TG2276
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40
  6h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:50
  TG2136
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  20:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2276
  HKT ภูเก็ต
  11:15, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  6h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2136
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:50, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  20:10, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 16:55 21:25 HKT 4h 30m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  16:55
  TG2135
  Duration: 1h 15m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  1h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:05
  TG2283
  Duration: 1h 20m
  HKT ภูเก็ต
  21:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2135
  CEI เชียงราย
  16:55, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 30 ม.ค.
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  TG2283
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:05, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:25, ส 30 ม.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Smile Air

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:30 21:10 HKT 5h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:30
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:30, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 16:00 HKT 6h 15m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  PG285
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  16:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:00, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:30 21:10 HKT 5h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:30
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:30, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 16:00 HKT 6h 15m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  PG285
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  16:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:00, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 10m
  09:45 CEI 13:55 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:55 HKT 4h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 10m
  09:45 CEI 13:55 HKT
  ฿13,031
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:55 HKT 4h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:30 21:10 HKT 5h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:30
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:30, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 16:00 HKT 6h 15m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  PG285
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  16:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:00, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 10m
  09:45 CEI 13:55 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:55 HKT 4h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 10m
  09:45 CEI 13:55 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 13:55 HKT 4h 10m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  1h 25m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  PG924
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  13:55
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  1h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  13:55, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 15m
  2:50 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 14:50 19:05 CEI 4h 15m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  14:50
  PG274
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15
  1h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45
  PG235
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  19:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  HKT ภูเก็ต
  14:50, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  BKK กรุงเทพมหานคร
  17:45, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  19:05, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 09:45 16:00 HKT 6h 15m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  09:45
  PG232
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05
  3h 30m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35
  PG285
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  16:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  CEI เชียงราย
  09:45, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:05, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:35, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  16:00, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h
  8:45 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿13,500
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 08:45 14:45 CEI 6h · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  08:45
  PG290
  Duration: 1h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15
  3h 10m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG290
  HKT ภูเก็ต
  08:45, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:15, พฤ 21 ม.ค.
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:30 21:10 HKT 5h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:30
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:30, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 21 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 30 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 25m
  10:20 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿13,831
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Thu, 21 Jan - Sat, 30 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร HKT 10:20 14:45 CEI 4h 25m · โดย BKK

  HKT ภูเก็ต
  10:20
  PG272
  Duration: 1h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45
  1h 40m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25
  PG233
  Duration: 1h 20m
  CEI เชียงราย
  14:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  HKT ภูเก็ต
  10:20, พฤ 21 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 25m
  1h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:25, พฤ 21 ม.ค.
  CEI เชียงราย
  14:45, พฤ 21 ม.ค.
  1h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร CEI 15:30 21:10 HKT 5h 40m · โดย BKK

  CEI เชียงราย
  15:30
  PG234
  Duration: 1h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50
  2h 55m layover
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45
  PG279
  Duration: 1h 25m
  HKT ภูเก็ต
  21:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  CEI เชียงราย
  15:30, ส 30 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  16:50, ส 30 ม.ค.
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:45, ส 30 ม.ค.
  HKT ภูเก็ต
  21:10, ส 30 ม.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 25 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ต.ค. - 14 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 พ.ย. - 13 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ธ.ค. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 ก.พ. - 20 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 มี.ค. - 03 เม.ย.
    พฤ
    อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   GA9565
   320
   1h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:25 PM
   02:45 PM
   GA9704
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:55 AM
   12:25 PM
   TG204
   773
   1h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:25 PM
   02:45 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:45 PM
   TG2276
   32S
   1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:00 PM
   04:20 PM
   TG2134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:05 PM
   02:30 PM
   TG206
   320
   2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 ต.ค. - 12 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 01:30 PM
   03:00 PM
   TG208
   330
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 ต.ค. - 12 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 พ.ย. - 03 เม.ย.
    พฤ
    อา
  • 02:25 PM
   03:50 PM
   TG230
   777
   1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:40 PM
   04:05 PM
   PG274
   320
   1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 ต.ค. - 12 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 พ.ย. - 03 เม.ย.
    พฤ
    อา
  • 02:50 PM
   04:15 PM
   GA9691
   320
   1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   GA9578
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต