×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 330 ผลลัพธ์ ฿5,933 เลือก
  การบินไทย 271 ผลลัพธ์ ฿11,764 เลือก
  China Southern Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿41,885 เลือก
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  7:00 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  5h 10m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 9 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 9 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  7:00 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  5h 10m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 9 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 9 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 35m
  10:20 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  1h 50m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 35m
  10:20 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:45 am CEI - 6:20 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  1h 50m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  9:45 am CEI - 9:10 pm HKT
  ฿5,940
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  8h 40m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  8h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 35m
  10:20 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  1h 50m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 9 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 9 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  10:10 pm HKT - 8:55 am (+1) CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  9:45 am CEI - 3:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:10 pm
  1h 25m
  BKK
  11:35 pm
  8h
  BKK
  7:35 am
  1h 20m
  CEI
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG280
  10:10 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG231
  7:35 am, 9 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:55 am, 9 Jul Thu
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  3:40 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:40 pm
  1h 20m
  BKK
  5:00 pm
  4h 55m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:40 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  5:00 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  4h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 am HKT - 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  8h 45m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  8h 45m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul ภูเก็ต ไป เชียงราย Wed, 8 Jul - Wed, 15 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  7:00 am HKT - 2:55 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  7:15 pm CEI - 11:20 pm HKT
  ฿5,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  7:00 am
  1h 25m
  BKK
  8:25 am
  5h 10m
  BKK
  1:35 pm
  1h 20m
  CEI
  2:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  7:00 am, 8 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:25 am, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:35 pm, 8 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:55 pm, 8 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 15 Jul Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 15 Jul Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:30 PM
   02:50 PM
   TG134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   2h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:55 PM
   03:15 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:55 AM
   12:25 PM
   TG204
   333
   1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:30 PM
   02:50 PM
   TG134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   333
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   330
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   330
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:50 AM
   01:15 PM
   TG206
   333
   2h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:45 PM
   05:05 PM
   TG146
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:30 PM
   03:55 PM
   TG208
   330
   2h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   06:10 PM
   07:30 PM
   TG136
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   04:00 PM
   PG274
   320
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   06:05 PM
   07:25 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:50 PM
   04:15 PM
   PG274
   320
   1h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต