×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ภูเก็ต สู่ เชียงราย

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  สายการบินโอเรียนท์ไทย 4 ผลลัพธ์ ฿4,219 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 103 ผลลัพธ์ ฿6,689 เลือก
  การบินไทย 67 ผลลัพธ์ ฿10,956 เลือก
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  12:30 am HKT 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  08:50 CEI 20:20 HKT
  ฿4,212
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:30 am
  1h 20m
  DMK
  1:50 am
  9h 30m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OX8224
  12:30 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:50 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  9h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  8h 30m
  DMK
  7:00 pm
  1h 20m
  HKT
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  8h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3009
  7:00 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  12:30 am HKT 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  08:50 CEI 17:55 HKT
  ฿4,212
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:30 am
  1h 20m
  DMK
  1:50 am
  9h 30m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OX8224
  12:30 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:50 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  9h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  8:50 am
  1h 40m
  DMK
  10:30 am
  6h
  DMK
  4:30 pm
  1h 25m
  HKT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  8:50 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  10:30 am, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3021
  4:30 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:55 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  12:30 am HKT 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  13:10 CEI 21:55 HKT
  ฿4,212
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:30 am
  1h 20m
  DMK
  1:50 am
  9h 30m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OX8224
  12:30 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:50 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  9h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  1:10 pm
  1h 20m
  DMK
  2:30 pm
  6h 5m
  DMK
  8:35 pm
  1h 20m
  HKT
  9:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  1:10 pm, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  2:30 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  6h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3013
  8:35 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  12:30 am HKT 12:40 pm CEI
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  16:25 CEI 22:40 HKT
  ฿4,212
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:30 am
  1h 20m
  DMK
  1:50 am
  9h 30m
  DMK
  11:20 am
  1h 20m
  CEI
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OX8224
  12:30 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:50 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  9h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3209
  11:20 am, 26 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  4:25 pm
  1h 25m
  DMK
  5:50 pm
  3h 30m
  DMK
  9:20 pm
  1h 20m
  HKT
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3208
  4:25 pm, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  5:50 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร DMK
  FD3015
  9:20 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:40 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿6,678
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿6,678
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  19:15 CEI 23:20 HKT
  ฿6,780
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  7:15 pm
  1h 20m
  BKK
  8:35 pm
  1h 20m
  BKK
  9:55 pm
  1h 25m
  HKT
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG236
  7:15 pm, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  8:35 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  9:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  09:45 CEI 18:20 HKT
  ฿6,780
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  09:45 CEI 18:20 HKT
  ฿6,780
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  09:45 CEI 18:20 HKT
  ฿6,780
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  5h 50m
  BKK
  4:55 pm
  1h 25m
  HKT
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG277
  4:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  09:45 CEI 13:50 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 20m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  HKT
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:25 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:50 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:20 am HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  09:45 CEI 15:20 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  5h 25m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 25m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  09:45 CEI 13:50 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 20m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  HKT
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:25 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:50 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  09:45 CEI 15:20 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 3h 50m
  2:40 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 35m
  09:45 CEI 15:20 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  2:40 pm
  1h 25m
  BKK
  4:05 pm
  1h 5m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG274
  2:40 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  4:05 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  2h 50m
  BKK
  1:55 pm
  1h 25m
  HKT
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 50m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG273
  1:55 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Sat, 26 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  12:15 pm HKT 6:30 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  09:45 CEI 13:50 HKT
  ฿6,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Sat, 26 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:15 pm
  1h 25m
  BKK
  1:40 pm
  3h 30m
  BKK
  5:10 pm
  1h 20m
  CEI
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:15 pm, 26 Sep Sat
  HKT ภูเก็ต
  1:40 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:10 pm, 26 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 26 Sep Sat
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  1h 20m
  BKK
  12:25 pm
  1h 25m
  HKT
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 30 Sep Wed
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG924
  12:25 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:50 pm, 30 Sep Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Fri, 22 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 24 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 45m
  12:20 pm HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿8,758
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Fri, 22 Jan - Sun, 24 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  12:20 pm
  1h 25m
  BKK
  1:45 pm
  4h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG276
  12:20 pm, 22 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:45 pm, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  4h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 22 Jan Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 24 Jan Sun
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 24 Jan Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Fri, 22 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 24 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  10:20 am HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 6h 15m
  09:45 CEI 16:00 HKT
  ฿8,758
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Fri, 22 Jan - Sun, 24 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 22 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 22 Jan Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:45 am
  1h 20m
  BKK
  11:05 am
  3h 30m
  BKK
  2:35 pm
  1h 25m
  HKT
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG232
  9:45 am, 24 Jan Sun
  CEI เชียงราย
  11:05 am, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  3h 30m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG285
  2:35 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 24 Jan Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Fri, 22 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 24 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 50m
  6:55 am HKT 2:45 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 7h 55m
  15:30 CEI 23:25 HKT
  ฿8,758
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Fri, 22 Jan - Sun, 24 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  6:55 am
  1h 25m
  BKK
  8:20 am
  5h 5m
  BKK
  1:25 pm
  1h 20m
  CEI
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG270
  6:55 am, 22 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  8:20 am, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  5h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG233
  1:25 pm, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:45 pm, 22 Jan Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:30 pm
  1h 20m
  BKK
  4:50 pm
  5h 10m
  BKK
  10:00 pm
  1h 25m
  HKT
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:30 pm, 24 Jan Sun
  CEI เชียงราย
  4:50 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  5h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG220
  10:00 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 24 Jan Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  ขาออก: Fri, 22 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 24 Jan ภูเก็ต ไป เชียงราย
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  10:20 am HKT 7:05 pm CEI
  บางกอกแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 5h 40m
  15:30 CEI 21:10 HKT
  ฿8,758
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT CEI
  Fri, 22 Jan - Sun, 24 Jan

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง เชียงราย โดย กรุงเทพมหานคร

  HKT
  10:20 am
  1h 25m
  BKK
  11:45 am
  6h
  BKK
  5:45 pm
  1h 20m
  CEI
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG272
  10:20 am, 22 Jan Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:45 am, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m
  6h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG235
  5:45 pm, 22 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 22 Jan Fri
  CEI เชียงราย
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เชียงราย ไปยัง ภูเก็ต โดย กรุงเทพมหานคร

  CEI
  3:30 pm
  1h 20m
  BKK
  4:50 pm
  2h 55m
  BKK
  7:45 pm
  1h 25m
  HKT
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG234
  3:30 pm, 24 Jan Sun
  CEI เชียงราย
  4:50 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  2h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
  PG279
  7:45 pm, 24 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 24 Jan Sun
  HKT ภูเก็ต
  1h 25m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 10:00 AM
   11:30 AM
   TG202
   773
   2h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 16 ส.ค. - 30 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ส.ค. - 31 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 25 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 10:20 AM
   11:45 AM
   PG272
   320
   1h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:25 PM
   02:45 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:55 AM
   12:25 PM
   TG204
   333
   1h 10m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   01:35 PM
   02:55 PM
   PG233
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 ส.ค. - 31 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 12:20 PM
   01:45 PM
   TG2276
   32S
   1h 15m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   03:00 PM
   04:20 PM
   TG2134
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:05 PM
   02:30 PM
   TG206
   333
   2h 40m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ส.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ส.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 01:55 PM
   03:25 PM
   TG208
   330
   2h 20m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:25 PM
   03:50 PM
   TG230
   773
   1h 55m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:45 PM
   07:05 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:40 PM
   04:05 PM
   PG274
   320
   1h 5m หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
   05:10 PM
   06:30 PM
   PG235
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก เชียงราย สู่ ภูเก็ต