• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  3:20 pm ZQN - 1:10 am (+1) BKK
  ฿34,495
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Thu, 5 Jun - Fri, 13 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Thu 5 Jun, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 6 Jun, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Fri 6 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 6 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:20 pm
  3h 15m
  SYD
  4:35 pm
  2h 10m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Fri 13 Jun, 3:20 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Fri 13 Jun, 4:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Fri 13 Jun, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sat 14 Jun, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  3:20 pm ZQN - 1:10 am (+1) BKK
  ฿34,495
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Thu, 5 Jun - Fri, 13 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Thu 5 Jun, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 6 Jun, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Fri 6 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 6 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:20 pm
  3h 15m
  SYD
  4:35 pm
  2h 10m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Fri 13 Jun, 3:20 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Fri 13 Jun, 4:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Fri 13 Jun, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sat 14 Jun, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  5:15 pm BKK - 1:40 pm (+1) ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  2:40 pm ZQN - 12:55 am (+1) BKK
  ฿37,695
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Fri, 5 Dec - Sun, 14 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  5:15 pm
  9h 30m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 55m
  SYD
  8:40 am
  3h
  ZQN
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Fri 5 Dec, 5:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 6 Dec, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 30m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Sat 6 Dec, 8:40 am
  SYD ซิดนีย์
  Sat 6 Dec, 1:40 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  2:40 pm
  3h 15m
  SYD
  3:55 pm
  3h 50m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Sun 14 Dec, 2:40 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Sun 14 Dec, 3:55 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  3h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sun 14 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 15 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  5:15 pm BKK - 1:40 pm (+1) ZQN
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  2:40 pm ZQN - 12:55 am (+1) BKK
  ฿37,966
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Fri, 5 Dec - Sun, 14 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  5:15 pm
  9h 30m
  SYD
  6:45 am (+1)
  1h 55m
  SYD
  8:40 am
  3h
  ZQN
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Fri 5 Dec, 5:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 6 Dec, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 30m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Sat 6 Dec, 8:40 am
  SYD ซิดนีย์
  Sat 6 Dec, 1:40 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  2:40 pm
  3h 15m
  SYD
  3:55 pm
  3h 50m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Sun 14 Dec, 2:40 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Sun 14 Dec, 3:55 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  3h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sun 14 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 15 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  3:20 pm ZQN - 1:10 am (+1) BKK
  ฿60,421
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Sat, 28 Jun - Fri, 15 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Sat 28 Jun, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 29 Jun, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5121
  Sun 29 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 29 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:20 pm
  3h 15m
  SYD
  4:35 pm
  2h 10m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  Fri 15 Aug, 3:20 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Fri 15 Aug, 4:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Fri 15 Aug, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sat 16 Aug, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  3:20 pm ZQN - 1:10 am (+1) BKK
  ฿60,421
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Sat, 28 Jun - Fri, 15 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Sat 28 Jun, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 29 Jun, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Sun 29 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 29 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:20 pm
  3h 15m
  SYD
  4:35 pm
  2h 10m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Fri 15 Aug, 3:20 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Fri 15 Aug, 4:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Fri 15 Aug, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sat 16 Aug, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  3:20 pm ZQN - 1:10 am (+1) BKK
  ฿60,746
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Sat, 28 Jun - Fri, 15 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Sat 28 Jun, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 29 Jun, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Sun 29 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 29 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:20 pm
  3h 15m
  SYD
  4:35 pm
  2h 10m
  SYD
  6:45 pm
  9h 25m
  BKK
  1:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  Fri 15 Aug, 3:20 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Fri 15 Aug, 4:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Fri 15 Aug, 6:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sat 16 Aug, 1:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 10m
  1:45 pm BKK - 1:55 pm (+1) ZQN
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:40 am ZQN - 8:40 pm BKK
  ฿98,713
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Thu, 12 Jun - Thu, 26 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ฮ่องกง , ออกแลนด์

  BKK
  1:45 pm
  2h 50m
  HKG
  5:35 pm
  1h 35m
  HKG
  7:10 pm
  10h 50m
  AKL
  10:00 am (+1)
  2h 5m
  AKL
  12:05 pm
  1h 50m
  ZQN
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Thu 12 Jun, 1:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 12 Jun, 5:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  1h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX7401
  Thu 12 Jun, 7:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 13 Jun, 10:00 am
  AKL ออกแลนด์
  10h 50m
  2h 5m หยุดพักใน ออกแลนด์ AKL
  NZ641
  Fri 13 Jun, 12:05 pm
  AKL ออกแลนด์
  Fri 13 Jun, 1:55 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ZQN
  9:40 am
  3h 25m
  MEL
  11:05 am
  3h
  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ220
  Thu 26 Jun, 9:40 am
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Thu 26 Jun, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  3h 25m
  3h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  Thu 26 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 26 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ZQN
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:40 am ZQN - 8:40 pm BKK
  ฿112,218
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์ Thu, 12 Jun - Thu, 26 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  1h 30m
  SYD
  9:15 am
  3h
  ZQN
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Thu 12 Jun, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 13 Jun, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  Fri 13 Jun, 9:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 13 Jun, 2:15 pm
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ZQN
  9:40 am
  3h 25m
  MEL
  11:05 am
  3h
  MEL
  2:05 pm
  9h 35m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ220
  Thu 26 Jun, 9:40 am
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  Thu 26 Jun, 11:05 am
  MEL เมลเบิร์น
  3h 25m
  3h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  Thu 26 Jun, 2:05 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Thu 26 Jun, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์

  Find cheap airfares for flights from กรุงเทพมหานคร to ควีนส์ทาวน์. Use th.wego.com to search and compare low airfare airline tickets for กรุงเทพมหานคร to ควีนส์ทาวน์ flights on various international airlines. FInd last minute flights and the latest low airfares for this route. Compare cheap กรุงเทพมหานคร to ควีนส์ทาวน์ flights at a glance and get the best deal for your trip.

  สนามบินในกรุงเทพมหานคร ให้บริการเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์ เส้นทาง:

  สนามบินในควีนส์ทาวน์ ให้บริการเที่ยวบินจาก ควีนส์ทาวน์ สู่ กรุงเทพมหานคร เส้นทาง:

  สายการบินเหล่านี้มีเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์:

  Besides ควีนส์ทาวน์ flights, find cheap hotels and quality accommodation in ควีนส์ทาวน์ with Wego. Search and compare ควีนส์ทาวน์ hotels online to book your ideal travel accommodation.