×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แควนตัส 311 ผลลัพธ์ ฿30,395 เลือก
  เอมิเรตส์ 298 ผลลัพธ์ ฿38,516 เลือก
  China Southern Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿46,635 เลือก
  Air New Zealand 5 ผลลัพธ์ ฿51,196 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 5 ผลลัพธ์ ฿53,149 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 14 ผลลัพธ์ ฿98,754 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿102,264 เลือก
  การบินไทย 32 ผลลัพธ์ ฿109,513 เลือก
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 20h 30m
  09:40 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿30,085
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 09:40 01:10 BKK 20h 30m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40
  QF220
  Duration: 3h 25m
  SYD ซิดนีย์
  11:05
  7h 40m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF220
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  11:05, จ 18 เม.ย.
  3h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  6:25 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 20h 30m
  09:40 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿30,085
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 18:25 14:35 ZQN 15h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  QF24
  Duration: 9h 20m
  SYD ซิดนีย์
  06:45
  9 Apr
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  06:45, ส 9 เม.ย.
  9h 20m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 09:40 01:10 BKK 20h 30m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40
  QF220
  Duration: 3h 25m
  SYD ซิดนีย์
  11:05
  7h 40m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF220
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  11:05, จ 18 เม.ย.
  3h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 20h 30m
  09:40 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿30,179
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 09:40 01:10 BKK 20h 30m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40
  QF220
  Duration: 3h 25m
  SYD ซิดนีย์
  11:05
  7h 40m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF220
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  11:05, จ 18 เม.ย.
  3h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  6:25 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 20h 30m
  09:40 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿30,179
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 18:25 14:35 ZQN 15h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25
  QF24
  Duration: 9h 20m
  SYD ซิดนีย์
  06:45
  9 Apr
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:25, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  06:45, ส 9 เม.ย.
  9h 20m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 09:40 01:10 BKK 20h 30m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40
  QF220
  Duration: 3h 25m
  SYD ซิดนีย์
  11:05
  7h 40m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF220
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  09:40, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  11:05, จ 18 เม.ย.
  3h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿36,835
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿36,835
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿36,835
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿36,835
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿37,182
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿37,182
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿37,182
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿37,182
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,124
  jetradar.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  EK8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  JQ219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  JQ219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,124
  jetradar.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  EK8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  JQ219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  JQ219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,124
  jetradar.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  EK8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  JQ219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  JQ219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,124
  jetradar.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  EK8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  JQ219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  JQ219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,756
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,756
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  QF8419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,756
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  QF122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 8 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 18 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK 2:35 pm 9 Apr ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  15:20 ZQN 01:10 19 Apr BKK
  ฿38,756
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Fri, 8 Apr - Mon, 18 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์ BKK 19:50 14:35 ZQN 13h 45m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  QF8418
  Duration: 8h 55m
  SYD ซิดนีย์
  07:45
  9 Apr
  1h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:40
  QF219
  Duration: 2h 55m
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ศ 8 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  07:45, ส 9 เม.ย.
  8h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  SYD ซิดนีย์
  09:40, ส 9 เม.ย.
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  14:35, ส 9 เม.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ZQN 15:20 01:10 BKK 14h 50m · โดย SYD

  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20
  EK5122
  Duration: 3h 15m
  SYD ซิดนีย์
  16:35
  2h 10m layover
  SYD ซิดนีย์
  18:45
  EK419
  Duration: 9h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10
  19 Apr
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  15:20, จ 18 เม.ย.
  SYD ซิดนีย์
  16:35, จ 18 เม.ย.
  3h 15m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  SYD ซิดนีย์
  18:45, จ 18 เม.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:10, อ 19 เม.ย.
  9h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 05:50 PM
   07:10 AM (+1)
   TG475
   747
   2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:30 AM
   02:25 PM
   AC6116
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ธ.ค. - 05 ม.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   QF24
   333
   1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   SQ4288
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ต.ค. - 09 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 23 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 พ.ย. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 17 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ม.ค. - 30 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ม.ค. - 30 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 20 ก.พ. - 25 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 20 ก.พ. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   PG4531
   330
   1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   NZ832
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 พ.ย. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ม.ค. - 27 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ม.ค. - 01 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   EK5024
   333
   1h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   NZ832
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ธ.ค. - 05 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 19 ม.ค. - 19 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 ก.พ. - 22 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 ก.พ. - 22 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   12:05 PM (+1)
   TG491
   777
   3h 40m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   03:45 PM
   05:35 PM
   NZ625
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 22 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ธ.ค. - 20 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ธ.ค. - 12 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ม.ค. - 21 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ม.ค. - 01 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.พ. - 09 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.พ. - 29 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 มี.ค. - 17 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 มี.ค. - 19 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 มี.ค. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   12:05 PM (+1)
   NZ4191
   777
   2h 10m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   02:15 PM
   04:05 PM
   NZ647
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 22 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 17 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ธ.ค. - 20 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ธ.ค. - 12 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ม.ค. - 21 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ม.ค. - 01 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.พ. - 09 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ก.พ. - 25 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.พ. - 29 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 มี.ค. - 17 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 มี.ค. - 19 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 มี.ค. - 26 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   11:45 AM (+1)
   TK8006
   777
   2h 30m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   02:15 PM
   04:05 PM
   NZ647
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:20 PM
   08:20 AM (+1)
   TK8020
   747
   1h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   QF121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:30 PM
   03:20 PM (+1)
   EK418
   77W
   4h หยุดพักใน ไครสต์เชิ CHC
   07:20 PM
   08:30 PM
   NZ5387
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 08 พ.ย. - 20 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 พ.ย. - 19 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ม.ค. - 03 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ก.พ. - 21 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 เม.ย. - 03 เม.ย.
    พฤ
    อา
  ตารางเที่ยวบินจาก ควีนส์ทาวน์ สู่ กรุงเทพมหานคร