×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ ควีนส์ทาวน์

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แควนตัส 89 ผลลัพธ์ ฿38,460 เลือก
  เอมิเรตส์ 73 ผลลัพธ์ ฿45,659 เลือก
  การบินไทย 37 ผลลัพธ์ ฿135,065 เลือก
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿38,470
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿39,514
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿40,270
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿40,270
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿40,270
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿40,454
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿40,454
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿42,430
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿42,430
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿42,430
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:15 pm BKK 2:35 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿42,430
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  2h
  SYD
  9:40 am
  2h 55m
  ZQN
  2:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  2h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF219
  9:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:35 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿44,260
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,521
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,670
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,670
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,670
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,670
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,724
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,724
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Sat, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ควีนส์ทาวน์
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  6:15 pm BKK 2:30 pm 6 Dec ZQN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  15:25 ZQN 00:55 14 Dec BKK
  ฿45,724
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ZQN
  Sat, 5 Dec - Sun, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ควีนส์ทาวน์ โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  10h 25m
  SYD
  7:40 am 6 Dec
  1h 50m
  SYD
  9:30 am
  3h
  ZQN
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 5 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:40 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  10h 25m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF121
  9:30 am, 6 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  2:30 pm, 6 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ควีนส์ทาวน์ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ZQN
  3:25 pm
  3h 20m
  SYD
  4:45 pm
  3h
  SYD
  7:45 pm
  8h 10m
  BKK
  12:55 am 14 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5122
  3:25 pm, 13 Dec Sun
  ZQN ควีนส์ทาวน์
  4:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  3h 20m
  3h หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 13 Dec Sun
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 14 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 05:50 PM
   07:10 AM (+1)
   TG475
   747
   2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:30 AM
   02:25 PM
   AC6116
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 02 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   EK5024
   333
   1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:30 AM
   02:25 PM
   NZ832
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 15 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 17 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 17 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 พ.ย. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 พ.ย. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   QF24
   333
   1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:30 AM
   02:30 PM
   QF121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 12 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 13 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 13 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 17 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 01 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 พ.ย. - 14 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 17 พ.ย. - 21 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 24 พ.ย. - 01 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ก.พ. - 06 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 มี.ค. - 01 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:15 PM
   07:40 AM (+1)
   PG4531
   330
   1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:30 AM
   02:30 PM
   QF121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 15 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 17 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 17 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   12:05 PM (+1)
   NZ4191
   777
   3h 40m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   03:45 PM
   05:35 PM
   NZ625
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 ส.ค. - 19 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 01 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค. - 16 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 21 พ.ย. - 05 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ธ.ค. - 20 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ธ.ค. - 12 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ม.ค. - 21 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ม.ค. - 01 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.พ. - 09 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.พ. - 29 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   12:05 PM (+1)
   TG491
   777
   3h 40m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   03:45 PM
   05:35 PM
   NZ625
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 ส.ค. - 19 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 27 ต.ค. - 01 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค. - 16 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 21 พ.ย. - 05 มี.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ธ.ค. - 20 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ธ.ค. - 12 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ม.ค. - 21 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ม.ค. - 01 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.พ. - 09 ก.พ.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.พ. - 29 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 06:45 PM
   10:45 AM (+1)
   TK8006
   777
   3h 30m หยุดพักใน โอ๊คแลนด์ AKL
   02:15 PM
   04:05 PM
   NZ647
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 ส.ค. - 19 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 22 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 07:20 PM
   07:20 AM (+1)
   TK8020
   747
   2h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   EK5121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 24 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ก.ย. - 02 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ต.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 13 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 07:30 PM
   03:20 PM (+1)
   EK418
   77W
   4h หยุดพักใน ไครสต์เชิ CHC
   07:20 PM
   08:30 PM
   NZ5387
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ส.ค. - 23 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 10 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 12 ก.ย. - 19 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 08 พ.ย. - 20 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 18 พ.ย. - 19 พ.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ม.ค. - 03 ม.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ก.พ. - 21 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 07:50 PM
   07:45 AM (+1)
   EK418
   77W
   1h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   EK5121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
  • 07:50 PM
   07:45 AM (+1)
   QF8418
   77W
   1h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
   09:25 AM
   02:25 PM
   QF121
   73H
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 ก.ย. - 25 ก.ย.
    พฤ
    อา
  ตารางเที่ยวบินจาก ควีนส์ทาวน์ สู่ กรุงเทพมหานคร