×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 314 ผลลัพธ์ ฿1,174 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 234 ผลลัพธ์ ฿2,423 เลือก
  การบินไทย 958 ผลลัพธ์ ฿2,615 เลือก
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 18 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 18 Mar Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 18 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 18 Mar Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 16 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 16 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 16 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 16 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Tue, 24 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 24 Mar Tue
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 24 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Tue, 24 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 24 Mar Tue
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 24 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 23 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 23 Mar - Sat, 28 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 23 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 23 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 28 Mar Sat
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 28 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Thu, 26 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 26 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 26 Mar - Thu, 26 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 26 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 26 Mar Thu
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 26 Mar Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 26 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 24 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 24 Apr - Tue, 28 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  4:20 pm
  1h
  UTH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  4:20 pm, 24 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 24 Apr Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  5:50 pm
  1h
  DMK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  5:50 pm, 28 Apr Tue
  UTH อุดรธานี
  6:50 pm, 28 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 24 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 24 Apr - Tue, 28 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:40 am UTH - 9:40 am DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  4:20 pm
  1h
  UTH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  4:20 pm, 24 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 24 Apr Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:40 am
  1h
  DMK
  9:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  8:40 am, 28 Apr Tue
  UTH อุดรธานี
  9:40 am, 28 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 18 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,188
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 18 Mar Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 18 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,188
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  5:15 pm, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 18 Mar Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 23 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 23 Mar - Sat, 28 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,190
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 23 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 23 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 28 Mar Sat
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 28 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 16 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 16 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,192
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 16 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 16 Mar Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Tue, 24 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,192
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 24 Mar Tue
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 24 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Tue, 24 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,192
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  6:50 pm, 24 Mar Tue
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 24 Mar Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,192
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 24 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 24 Apr - Tue, 28 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
  ฿1,212
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  4:20 pm
  1h
  UTH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  4:20 pm, 24 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 24 Apr Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  5:50 pm
  1h
  DMK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  5:50 pm, 28 Apr Tue
  UTH อุดรธานี
  6:50 pm, 28 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 24 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 24 Apr - Tue, 28 Apr
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:40 am UTH - 9:40 am DMK
  ฿1,212
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  4:20 pm
  1h
  UTH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  4:20 pm, 24 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 24 Apr Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:40 am
  1h
  DMK
  9:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  8:40 am, 28 Apr Tue
  UTH อุดรธานี
  9:40 am, 28 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 15 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,430
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 15 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 15 Mar Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 20 Mar Fri
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 20 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 07:25 AM
   08:30 AM
   PG351
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:25 AM
   08:30 AM
   PG351
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:40 PM
   01:45 PM
   PG353
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:10 PM
   02:15 PM
   PG353
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:45 PM
   07:50 PM
   PG355
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก อุดรธานี สู่ กรุงเทพมหานคร