×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 254 ผลลัพธ์ ฿978 เลือก
  Thai Lion Mentari 366 ผลลัพธ์ ฿1,174 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 260 ผลลัพธ์ ฿1,953 เลือก
  Centurion Air Cargo 22 ผลลัพธ์ ฿2,249 เลือก
  นกแอร์ 20 ผลลัพธ์ ฿2,260 เลือก
  การบินไทย 657 ผลลัพธ์ ฿2,843 เลือก
  ขาออก: Mon, 21 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK 6:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  18:50 UTH 19:55 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Mon, 21 Dec - Wed, 27 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 21 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 21 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 27 Jan Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 27 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 21 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK 6:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:05 UTH 10:00 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Mon, 21 Dec - Wed, 27 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 21 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 21 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 27 Jan Wed
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 27 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 21 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:30 am DMK 12:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:05 UTH 10:00 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Wed, 21 Oct - Thu, 5 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:30 am
  1h
  UTH
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  11:30 am, 21 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:30 pm, 21 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 5 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 5 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 21 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:30 am DMK 12:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  18:50 UTH 19:55 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Wed, 21 Oct - Thu, 5 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:30 am
  1h
  UTH
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  11:30 am, 21 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:30 pm, 21 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 5 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 5 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  22:00 UTH 23:00 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Thu, 17 Sep - Thu, 15 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 17 Sep Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 17 Sep Thu
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 15 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 15 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  22:00 UTH 23:00 DMK
  ฿980
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Thu, 17 Sep - Thu, 15 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 17 Sep Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 17 Sep Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 15 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 15 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 UTH 13:40 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Tue, 22 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 22 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 22 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 30 Sep Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 UTH 13:40 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Tue, 22 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 22 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 22 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 30 Sep Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  20:25 UTH 21:35 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Tue, 22 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 22 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 22 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 30 Sep Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  20:25 UTH 21:35 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Tue, 22 Sep - Wed, 30 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 22 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 22 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 30 Sep Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 30 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Sun, 6 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 8 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  Thai Lion Mentari เที่ยวบินตรง 1h
  5:55 am DMK 6:55 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  20:25 UTH 21:35 DMK
  ฿1,177
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sun, 6 Sep - Tue, 8 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:55 am
  1h
  UTH
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8600
  5:55 am, 6 Sep Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:55 am, 6 Sep Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 8 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Sun, 6 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 8 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  Thai Lion Mentari เที่ยวบินตรง 1h
  5:55 am DMK 6:55 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 UTH 13:40 DMK
  ฿1,177
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sun, 6 Sep - Tue, 8 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:55 am
  1h
  UTH
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8600
  5:55 am, 6 Sep Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:55 am, 6 Sep Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 8 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 8 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Mon, 21 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  18:50 UTH 19:55 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Mon, 21 Dec - Wed, 27 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 21 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 21 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 27 Jan Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 27 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 21 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK 8:40 am UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:05 UTH 10:00 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Mon, 21 Dec - Wed, 27 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 21 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 21 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 27 Jan Wed
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 27 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 30 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK 6:20 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:05 UTH 10:00 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sat, 30 Jan - Sun, 31 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 30 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 30 Jan Sat
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 31 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 31 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 21 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:05 UTH 10:00 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Wed, 21 Oct - Thu, 5 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 21 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 21 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 5 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 5 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 21 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  18:50 UTH 19:55 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Wed, 21 Oct - Thu, 5 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 21 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 21 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 5 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 5 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Sat, 10 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  13:00 UTH 13:55 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sat, 10 Oct - Mon, 12 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 10 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 10 Oct Sat
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  1:00 pm
  55m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  1:00 pm, 12 Oct Mon
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 12 Oct Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 10 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  22:00 UTH 23:00 DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sat, 10 Oct - Mon, 12 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 10 Oct Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 10 Oct Sat
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 12 Oct Mon
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 12 Oct Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 13 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 UTH 13:40 DMK
  ฿1,185
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK UTH
  Sun, 13 Sep - Tue, 15 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 13 Sep Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 13 Sep Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 15 Sep Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 15 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 05:50 AM
   06:55 AM
   DD9200
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:55 AM
   06:55 AM
   SL8600
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:10 AM
   07:15 AM
   PG351
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:30 AM
   08:40 AM
   FD3354
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   TG2002
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   WE2
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:20 AM
   09:15 AM
   DD9204
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ส.ค. - 28 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ต.ค. - 06 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 09:35 AM
   10:50 AM
   SL8602
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:15 AM
   11:20 AM
   DD9202
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:00 AM
   12:00 PM
   FD3352
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   WE4
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   TG2004
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:25 PM
   DD9210
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:40 PM
   01:45 PM
   PG353
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:00 PM
   03:05 PM
   DD9212
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:15 PM
   03:20 PM
   SL8612
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   TG2006
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   WE6
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:00 PM
   04:05 PM
   SL8608
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ส.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 30 ส.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 06 มี.ค.
    พฤ
    อา
  • 03:50 PM
   04:45 PM
   DD9214
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:00 PM
   06:05 PM
   DD9216
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   TG2008
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   WE8
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:45 PM
   07:55 PM
   FD3350
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 PM
   08:00 PM
   PG355
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 PM
   08:55 PM
   SL8610
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:05 PM
   09:10 PM
   DD9218
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก อุดรธานี สู่ กรุงเทพมหานคร