เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 34 ผลลัพธ์ ฿1,356 เลือก
  Bangkok Airways 102 ผลลัพธ์ ฿2,583 เลือก
  การบินไทย 81 ผลลัพธ์ ฿4,230 เลือก
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,380
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:25 am, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,380
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:10 am DMK - 8:10 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  12:45 pm UTH - 1:55 pm DMK
  ฿1,423
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:10 am
  1h
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:10 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:45 pm
  1h 10m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:45 pm, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:10 am DMK - 8:10 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,423
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:10 am
  1h
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:10 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,423
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  12:45 pm UTH - 1:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:45 pm
  1h 10m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:45 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  6:50 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:10 am DMK - 8:10 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  12:45 pm UTH - 1:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:10 am
  1h
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:10 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:45 pm
  1h 10m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:45 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  6:50 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  6:50 pm, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:10 am DMK - 8:10 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:10 am
  1h
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:10 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  6:50 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  12:45 pm UTH - 1:55 pm DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:45 pm
  1h 10m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:45 pm, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:10 am DMK - 8:10 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:10 am
  1h
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:10 am, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 17 Oct - Thu, 30 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,816
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 17 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 17 Oct Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 30 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 30 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿1,973
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:25 am, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  12:45 pm UTH - 1:55 pm DMK
  ฿2,016
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:45 pm
  1h 10m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:45 pm, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  1:55 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  9:25 am UTH - 10:25 am DMK
  ฿2,016
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:25 am
  1h
  DMK
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:25 am, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  10:25 am, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 16 Oct - Wed, 29 Oct
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  ฿2,173
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 16 Oct Thu
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 29 Oct Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 29 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 3 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 29 Nov - Wed, 3 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:35 pm UTH - 9:40 pm BKK
  ฿2,610
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 29 Nov Sat
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:35 pm
  1h 5m
  BKK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  8:35 pm, 3 Dec Wed
  UTH อุดรธานี
  9:40 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m