×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 36 ผลลัพธ์ ฿1,384 เลือก
  Thai Lion Mentari 22 ผลลัพธ์ ฿1,987 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 13 ผลลัพธ์ ฿2,056 เลือก
  Centurion Air Cargo 10 ผลลัพธ์ ฿2,721 เลือก
  การบินไทย 88 ผลลัพธ์ ฿2,858 เลือก
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,454
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:40 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,454
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  8:25 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 3 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 3 Aug - Fri, 7 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,459
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 3 Aug Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 3 Aug Mon
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 7 Aug Fri
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 7 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Mon, 3 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 3 Aug - Fri, 7 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,459
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 3 Aug Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 3 Aug Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 7 Aug Fri
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 7 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,542
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,542
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,542
  tiket.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 3 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 3 Aug - Fri, 7 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,659
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 3 Aug Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 3 Aug Mon
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 7 Aug Fri
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 7 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 3 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 3 Aug - Fri, 7 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,659
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 3 Aug Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 3 Aug Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 7 Aug Fri
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 7 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 8 Jul - Wed, 8 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,659
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  8:25 pm, 8 Jul Wed
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,823
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  ขาออก: Tue, 7 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 7 Jul - Thu, 9 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:45 pm DMK - 7:55 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,823
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  6:45 pm
  1h 10m
  UTH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  6:45 pm, 7 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:55 pm, 7 Jul Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 9 Jul Thu
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 9 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 10 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 10 Jul - Fri, 10 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,890
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 10 Jul Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 10 Jul Fri
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 10 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 10 Jul - Fri, 10 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:25 pm UTH - 9:35 pm DMK
  ฿1,890
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 10 Jul Fri
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:25 pm
  1h 10m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  8:25 pm, 10 Jul Fri
  UTH อุดรธานี
  9:35 pm, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 05:50 AM
   06:55 AM
   DD9200
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:20 AM
   07:25 AM
   SL8600
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:25 AM
   08:30 AM
   PG351
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:25 AM
   08:25 AM
   FD3354
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   TG2002
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   WE2
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:20 AM
   09:15 AM
   DD9204
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 09:35 AM
   10:50 AM
   SL8602
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:15 AM
   11:20 AM
   DD9202
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:00 AM
   12:00 PM
   FD3352
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   TG2004
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   WE4
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:25 PM
   DD9210
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:40 PM
   01:45 PM
   PG353
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:00 PM
   03:05 PM
   DD9212
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:15 PM
   03:20 PM
   SL8612
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   TG2006
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   WE6
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:00 PM
   04:25 PM
   SL8608
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 พ.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 พ.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 03:50 PM
   04:45 PM
   DD9214
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:00 PM
   06:05 PM
   DD9216
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   WE8
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   TG2008
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 PM
   08:00 PM
   PG355
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 PM
   08:55 PM
   SL8610
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:05 PM
   09:10 PM
   DD9218
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:30 PM
   09:30 PM
   FD3350
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก อุดรธานี สู่ กรุงเทพมหานคร