×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
แอร์เอเชีย 27 ผลลัพธ์ ฿1,581 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 54 ผลลัพธ์ ฿2,632 เลือก
การบินไทย 145 ผลลัพธ์ ฿2,852 เลือก
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 22 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 18 Dec - Mon, 22 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿1,580
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 18 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3355
9:05 am, 22 Dec Mon
UTH อุดรธานี
10:00 am, 22 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿1,823
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 11 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3355
9:05 am, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
10:00 am, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
฿1,873
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
4:20 pm
1h
UTH
5:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
4:20 pm, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
5:50 pm
1h
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3351
5:50 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
6:50 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
฿1,873
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
11:00 am
1h
UTH
12:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3352
11:00 am, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
12:00 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
5:50 pm
1h
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3351
5:50 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
6:50 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿1,955
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
5:15 pm, 11 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
10:00 am, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
7:30 am DMK - 8:40 am UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿1,955
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
7:30 am
1h 10m
UTH
8:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3354
7:30 am, 11 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
8:40 am, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
10:00 am, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
฿1,995
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
11:00 am
1h
UTH
12:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3352
11:00 am, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
12:00 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
12:40 pm
1h
DMK
1:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3353
12:40 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
1:40 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
฿1,995
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
4:20 pm
1h
UTH
5:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
4:20 pm, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
5:50 pm
1h
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3351
5:50 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
6:50 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
5:50 pm UTH - 6:50 pm DMK
฿1,995
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
11:00 am
1h
UTH
12:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3352
11:00 am, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
12:00 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
5:50 pm
1h
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3351
5:50 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
6:50 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
฿1,995
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
4:20 pm
1h
UTH
5:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
4:20 pm, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
12:40 pm
1h
DMK
1:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3353
12:40 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
1:40 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 29 Nov - Fri, 5 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
฿2,023
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 29 Nov Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 29 Nov Sat
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
6:50 pm
1h 5m
DMK
7:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3351
6:50 pm, 5 Dec Fri
UTH อุดรธานี
7:55 pm, 5 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 5m
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 29 Nov - Fri, 5 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿2,023
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 29 Nov Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 29 Nov Sat
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3355
9:05 am, 5 Dec Fri
UTH อุดรธานี
10:00 am, 5 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Jun - Tue, 30 Jun
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
4:20 pm DMK - 5:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
฿2,072
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
4:20 pm
1h
UTH
5:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
4:20 pm, 1 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 1 Jun Mon
UTH อุดรธานี
1h

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
12:40 pm
1h
DMK
1:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3353
12:40 pm, 30 Jun Tue
UTH อุดรธานี
1:40 pm, 30 Jun Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿2,116
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 18 Jan Sun
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3355
9:05 am, 21 Jan Wed
UTH อุดรธานี
10:00 am, 21 Jan Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 3 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 2 Dec - Wed, 3 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿2,116
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3350
5:15 pm, 2 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 2 Dec Tue
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3355
9:05 am, 3 Dec Wed
UTH อุดรธานี
10:00 am, 3 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 3 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 2 Dec - Wed, 3 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿2,266
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
5:15 pm, 2 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 2 Dec Tue
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 3 Dec Wed
UTH อุดรธานี
10:00 am, 3 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
฿2,268
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
5:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 18 Jan Sun
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 21 Jan Wed
UTH อุดรธานี
10:00 am, 21 Jan Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
9:15 am UTH - 10:20 am BKK
฿2,630
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

BKK
6:55 pm
1h 5m
UTH
8:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG355
6:55 pm, 11 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8:00 pm, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:15 am
1h 5m
BKK
10:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG352
9:15 am, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
10:20 am, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 5m
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
8:45 pm UTH - 9:50 pm BKK
฿2,630
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

BKK
6:55 pm
1h 5m
UTH
8:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG355
6:55 pm, 11 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8:00 pm, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
8:45 pm
1h 5m
BKK
9:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG356
8:45 pm, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
9:50 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 5m
ขาออก: Thu, 11 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 11 Dec - Sat, 13 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 5m
2:30 pm UTH - 3:35 pm BKK
฿2,630
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

BKK
6:55 pm
1h 5m
UTH
8:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG355
6:55 pm, 11 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8:00 pm, 11 Dec Thu
UTH อุดรธานี
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
2:30 pm
1h 5m
BKK
3:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG354
2:30 pm, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
3:35 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 5m