เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿5,839
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  Fri 1 Aug, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 8:00 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Sun 3 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿5,839
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  Fri 1 Aug, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 8:00 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  Sun 3 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 3 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:25 am BKK - 8:30 am UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:45 pm UTH - 9:50 pm BKK
  ฿5,839
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:25 am
  1h 5m
  UTH
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG351
  Sun 3 Aug, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 8:30 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:45 pm
  1h 5m
  BKK
  9:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  Sun 3 Aug, 8:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 9:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 3 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:25 am BKK - 8:30 am UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿5,839
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:25 am
  1h 5m
  UTH
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG351
  Sun 3 Aug, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 3 Aug, 8:30 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Sun 3 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Thu 14 Aug, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sun 17 Aug, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Thu 14 Aug, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sun 17 Aug, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Thu 14 Aug, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sun 17 Aug, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Thu 14 Aug, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sun 17 Aug, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Thu 14 Aug, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sun 17 Aug, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Thu 14 Aug, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sun 17 Aug, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Thu 14 Aug, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sun 17 Aug, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Thu, 14 Aug - Sun, 17 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿7,083
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Thu 14 Aug, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 14 Aug, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sun 17 Aug, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 17 Aug, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:10 pm BKK - 2:15 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿7,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:10 pm
  1h 5m
  UTH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  Fri 1 Aug, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 2:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  Sun 3 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:10 pm BKK - 2:15 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿7,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:10 pm
  1h 5m
  UTH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  Fri 1 Aug, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 2:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Sun 3 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:10 pm BKK - 2:15 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:45 pm UTH - 9:50 pm BKK
  ฿7,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:10 pm
  1h 5m
  UTH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  Fri 1 Aug, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 2:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:45 pm
  1h 5m
  BKK
  9:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  Sun 3 Aug, 8:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 9:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:45 pm UTH - 9:50 pm BKK
  ฿7,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  Fri 1 Aug, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 8:00 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:45 pm
  1h 5m
  BKK
  9:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  Sun 3 Aug, 8:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 9:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Fri, 1 Aug - Sun, 3 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿7,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  Fri 1 Aug, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 8:00 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Sun 3 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Sun 3 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 9 Aug - Mon, 11 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:10 pm BKK - 2:15 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿7,403
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:10 pm
  1h 5m
  UTH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  Sat 9 Aug, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 9 Aug, 2:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Mon 11 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Mon 11 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 9 Aug - Mon, 11 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:10 pm BKK - 2:15 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:45 pm UTH - 9:50 pm BKK
  ฿7,403
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:10 pm
  1h 5m
  UTH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  Sat 9 Aug, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 9 Aug, 2:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:45 pm
  1h 5m
  BKK
  9:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  Mon 11 Aug, 8:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Mon 11 Aug, 9:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sat, 9 Aug - Mon, 11 Aug
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:55 pm BKK - 8:00 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  3:05 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿7,403
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:55 pm
  1h 5m
  UTH
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  Sat 9 Aug, 6:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 9 Aug, 8:00 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:05 pm
  1h 5m
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  Mon 11 Aug, 3:05 pm
  UTH อุดรธานี
  Mon 11 Aug, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m