เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  การบินไทย 20 ผลลัพธ์ ฿6,737 เลือก
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 22 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Tue 30 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 22 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Tue 30 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 22 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Tue 30 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 22 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Tue 30 Sep, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 22 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Tue 30 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿6,737
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 22 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Tue 30 Sep, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 1 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 20 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 1 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sat 20 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 1 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sat 20 Sep, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Mon 1 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sat 20 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 1 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 20 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿6,802
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Mon 1 Sep, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sat 20 Sep, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways/WE

  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿7,186
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Mon 22 Sep, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Tue 30 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 22 Sep - Tue, 30 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿7,186
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Mon 22 Sep, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Tue 30 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Tue 30 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Wed, 27 Aug เที่ยวกลับ:Wed, 27 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 27 Aug - Wed, 27 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:05 pm BKK - 2:10 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:05 pm
  1h 5m
  UTH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  Wed 27 Aug, 1:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 2:10 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Wed 27 Aug, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Wed 27 Aug, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  9:50 am UTH - 10:50 am BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Mon 1 Sep, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:50 am
  1h
  BKK
  10:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  Sat 20 Sep, 9:50 am
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 10:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Wed, 27 Aug เที่ยวกลับ:Wed, 27 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 27 Aug - Wed, 27 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Wed 27 Aug, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Wed 27 Aug, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Wed 27 Aug, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  7:45 pm UTH - 8:45 pm BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Mon 1 Sep, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  7:45 pm
  1h
  BKK
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2011
  Sat 20 Sep, 7:45 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Wed, 27 Aug เที่ยวกลับ:Wed, 27 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 27 Aug - Wed, 27 Aug
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:10 am BKK - 9:15 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  8:10 am
  1h 5m
  UTH
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  Wed 27 Aug, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 27 Aug, 9:15 am
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Wed 27 Aug, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Wed 27 Aug, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 1 Sep - Sat, 20 Sep
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:10 pm BKK - 7:15 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  2:40 pm UTH - 3:40 pm BKK
  ฿7,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:10 pm
  1h 5m
  UTH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2010
  Mon 1 Sep, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Sep, 7:15 pm
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:40 pm
  1h
  BKK
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  Sat 20 Sep, 2:40 pm
  UTH อุดรธานี
  Sat 20 Sep, 3:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h