×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 187 ผลลัพธ์ ฿1,070 เลือก
  Thai Lion Mentari 200 ผลลัพธ์ ฿1,907 เลือก
  นกแอร์ 35 ผลลัพธ์ ฿2,239 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 63 ผลลัพธ์ ฿2,826 เลือก
  การบินไทย 358 ผลลัพธ์ ฿2,846 เลือก
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,069
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:40 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,069
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  10:00 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,278
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  10:00 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,278
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3353
  12:40 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 3 Jun - Wed, 3 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,300
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:00 am, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Mon, 6 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 5 Aug กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 6 Jul - Wed, 5 Aug
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,363
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 6 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 6 Jul Mon
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 5 Aug Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 5 Aug Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,363
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,363
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 31 May - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:10 am DMK - 12:10 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:10 am
  1h
  UTH
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:10 am, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:10 pm, 31 May Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 10 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 31 May - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:10 am DMK - 12:10 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:10 am
  1h
  UTH
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:10 am, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:10 pm, 31 May Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 10 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 31 May - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 31 May Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 10 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Sun, 31 May - Wed, 10 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 31 May Sun
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 10 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Fri, 29 May กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 27 May - Fri, 29 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:10 am DMK - 12:10 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:10 am
  1h
  UTH
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3352
  11:10 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:10 pm, 27 May Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 29 May Fri
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 29 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Fri, 29 May กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 27 May - Fri, 29 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 27 May Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 29 May Fri
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 29 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 3 Jun - Wed, 3 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  11:00 am DMK - 12:00 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,394
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  11:00 am
  1h
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3352
  11:00 am, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3351
  10:00 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Wed, 3 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Wed, 3 Jun - Wed, 3 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,423
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 3 Jun Wed
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 3 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  12:40 pm UTH - 1:40 pm DMK
  ฿1,423
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:40 pm
  1h
  DMK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3353
  12:40 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1:40 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 23 Jun - Tue, 30 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  8:30 pm DMK - 9:30 pm UTH
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  10:00 pm UTH - 11:00 pm DMK
  ฿1,423
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  8:30 pm
  1h
  UTH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  8:30 pm, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:30 pm, 23 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  10:00 pm
  1h
  DMK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  10:00 pm, 30 Jun Tue
  UTH อุดรธานี
  11:00 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 05:50 AM
   06:55 AM
   DD9200
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:55 AM
   06:55 AM
   SL8600
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:25 AM
   08:25 AM
   FD3354
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:25 AM
   08:30 AM
   PG351
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   TG2002
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 AM
   08:55 AM
   WE2
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:20 AM
   09:15 AM
   DD9204
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 09:30 AM
   10:50 AM
   SL8602
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:15 AM
   11:20 AM
   DD9202
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:00 AM
   12:00 PM
   FD3352
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   TG2004
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:10 AM
   12:15 PM
   WE4
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:20 PM
   01:25 PM
   DD9210
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:40 PM
   01:45 PM
   PG353
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:00 PM
   03:05 PM
   DD9212
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:15 PM
   03:20 PM
   SL8612
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   WE6
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:35 PM
   03:40 PM
   TG2006
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:00 PM
   04:25 PM
   SL8608
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 เม.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 เม.ย. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 01 พ.ย.
    พฤ
    อา
  • 03:50 PM
   04:45 PM
   DD9214
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:00 PM
   06:05 PM
   DD9216
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:15 PM
   06:20 PM
   FD3350
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   TG2008
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:00 PM
   07:05 PM
   WE8
   32S
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 PM
   08:00 PM
   PG355
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:00 PM
   08:55 PM
   SL8610
   739
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 08:05 PM
   09:10 PM
   DD9218
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก อุดรธานี สู่ กรุงเทพมหานคร