เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ อุดรธานี

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 7 ผลลัพธ์ ฿1,583 เลือก
  Bangkok Airways 27 ผลลัพธ์ ฿2,640 เลือก
  การบินไทย 63 ผลลัพธ์ ฿2,864 เลือก
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,580
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 8 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 18 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿1,705
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3350
  5:15 pm, 8 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 18 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  ฿2,119
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3354
  7:30 am, 8 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3355
  9:05 am, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 18 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:35 pm UTH - 9:40 pm BKK
  ฿2,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:35 pm
  1h 5m
  BKK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  8:35 pm, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  9:40 pm, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:25 am BKK - 8:30 am UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:35 pm UTH - 9:40 pm BKK
  ฿2,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:25 am
  1h 5m
  UTH
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG351
  7:25 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 am, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:35 pm
  1h 5m
  BKK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  8:35 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  9:40 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:25 am BKK - 8:30 am UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿2,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:25 am
  1h 5m
  UTH
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG351
  7:25 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 am, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿2,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:35 pm UTH - 9:40 pm BKK
  ฿2,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:35 pm
  1h 5m
  BKK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  8:35 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  9:40 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿2,850
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:45 pm BKK - 7:50 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  2:30 pm UTH - 3:35 pm BKK
  ฿2,850
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  6:45 pm
  1h 5m
  UTH
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG355
  6:45 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:30 pm
  1h 5m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  2:30 pm, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  3:35 pm, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:25 am BKK - 8:30 am UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  2:30 pm UTH - 3:35 pm BKK
  ฿2,850
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:25 am
  1h 5m
  UTH
  8:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG351
  7:25 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 am, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  2:30 pm
  1h 5m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG354
  2:30 pm, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  3:35 pm, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  12:40 pm BKK - 1:45 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  8:35 pm UTH - 9:40 pm BKK
  ฿2,850
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  12:40 pm
  1h 5m
  UTH
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  12:40 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:35 pm
  1h 5m
  BKK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG356
  8:35 pm, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  9:40 pm, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Mon, 8 Dec - Thu, 18 Dec
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  12:40 pm BKK - 1:45 pm UTH
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 5m
  9:15 am UTH - 10:20 am BKK
  ฿2,850
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  12:40 pm
  1h 5m
  UTH
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG353
  12:40 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:45 pm, 8 Dec Mon
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:15 am
  1h 5m
  BKK
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG352
  9:15 am, 18 Dec Thu
  UTH อุดรธานี
  10:20 am, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:35 pm BKK - 2:40 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  8:40 am UTH - 9:40 am BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:35 pm
  1h 5m
  UTH
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  1:35 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:40 am
  1h
  BKK
  9:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  8:40 am, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  9:40 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  10:55 am BKK - 12:00 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  8:40 am UTH - 9:40 am BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  10:55 am
  1h 5m
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2004
  10:55 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:40 am
  1h
  BKK
  9:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  8:40 am, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  9:40 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:05 am BKK - 8:10 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  8:40 am UTH - 9:40 am BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:05 am
  1h 5m
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  7:05 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  8:40 am
  1h
  BKK
  9:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2003
  8:40 am, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  9:40 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:45 pm BKK - 6:50 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  12:30 pm UTH - 1:30 pm BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  5:45 pm
  1h 5m
  UTH
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2008
  5:45 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:50 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:30 pm
  1h
  BKK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  12:30 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  1:30 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  10:55 am BKK - 12:00 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  3:10 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  10:55 am
  1h 5m
  UTH
  12:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2004
  10:55 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:10 pm
  1h
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  3:10 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  4:10 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  1:35 pm BKK - 2:40 pm UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  12:30 pm UTH - 1:30 pm BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  1:35 pm
  1h 5m
  UTH
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2006
  1:35 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  12:30 pm
  1h
  BKK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2005
  12:30 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  1:30 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี Tue, 11 Nov - Fri, 14 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  7:05 am BKK - 8:10 am UTH
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h
  3:10 pm UTH - 4:10 pm BKK
  ฿2,850
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  BKK
  7:05 am
  1h 5m
  UTH
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2002
  7:05 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 11 Nov Tue
  UTH อุดรธานี
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  เที่ยวกลับ: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  3:10 pm
  1h
  BKK
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2007
  3:10 pm, 14 Nov Fri
  UTH อุดรธานี
  4:10 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo