×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 64 ผลลัพธ์ ฿985 เลือก
  ขาออก: Mon, 21 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 24 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 21 Sep - Thu, 24 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 21 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, จ 21 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พฤ 24 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 21 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 24 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 21 Sep - Thu, 24 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, จ 21 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, จ 21 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พฤ 24 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 21 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 24 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 21 Sep - Thu, 24 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 21 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, จ 21 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พฤ 24 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 21 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 24 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿990
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 21 Sep - Thu, 24 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, จ 21 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, จ 21 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พฤ 24 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 7 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,145
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 7 Sep - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, จ 7 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, จ 7 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 9 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 9 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 7 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,145
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 7 Sep - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 7 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, จ 7 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 9 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 9 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 7 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,145
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 7 Sep - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, จ 7 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, จ 7 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 9 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 9 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 7 Sep เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,145
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Mon, 7 Sep - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, จ 7 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, จ 7 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 9 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 9 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,185
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Thu, 24 Sep - Sat, 26 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, พฤ 24 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, ส 26 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, ส 26 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,185
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Thu, 24 Sep - Sat, 26 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, พฤ 24 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, ส 26 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, ส 26 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,335
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Thu, 24 Sep - Sat, 26 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, พฤ 24 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, ส 26 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ส 26 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 24 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,335
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Thu, 24 Sep - Sat, 26 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, พฤ 24 ก.ย.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, พฤ 24 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, ส 26 ก.ย.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ส 26 ก.ย.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 2 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 2 Oct - Sat, 3 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ศ 2 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ศ 2 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, ส 3 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, ส 3 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 2 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 2 Oct - Sat, 3 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, ศ 2 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, ศ 2 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, ส 3 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, ส 3 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 2 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 2 Oct - Sat, 3 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, ศ 2 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, ศ 2 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, ส 3 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ส 3 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 2 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 2 Oct - Sat, 3 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ศ 2 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ศ 2 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, ส 3 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, ส 3 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 17 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sat, 17 Oct - Sun, 18 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 17 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ส 17 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, อา 18 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, อา 18 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 15 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK 7:50 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  08:20 PHS 09:15 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 15 Jan - Mon, 18 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 06:55 07:50 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:55
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  07:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:55, ศ 15 ม.ค.
  PHS พิษณุโลก
  07:50, ศ 15 ม.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 08:20 09:15 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  08:20
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  09:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  08:20, จ 18 ม.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  09:15, จ 18 ม.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 17 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,530
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sat, 17 Oct - Sun, 18 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 17 ต.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ส 17 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, อา 18 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, อา 18 ต.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 15 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK 7:50 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  19:05 PHS 20:05 DMK
  ฿1,530
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Fri, 15 Jan - Mon, 18 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 06:55 07:50 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:55
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  07:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:55, ศ 15 ม.ค.
  PHS พิษณุโลก
  07:50, ศ 15 ม.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 19:05 20:05 BKK 1h · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  19:05
  FD3307
  Duration: 1h
  DMK กรุงเทพมหานคร
  20:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  19:05, จ 18 ม.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  20:05, จ 18 ม.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 06:30 AM
   07:20 AM
   DD8400
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 AM
   07:50 AM
   FD3308
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:40 PM
   02:30 PM
   DD8406
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:40 PM
   06:35 PM
   FD3306
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 PM
   08:40 PM
   DD8414
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก พิษณุโลก สู่ กรุงเทพมหานคร