×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 11 ผลลัพธ์ ฿1,387 เลือก
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 11 Jul - Tue, 14 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 11 Jul Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  9:35 am, 14 Jul Tue
  PHS พิษณุโลก
  10:30 am, 14 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 11 Jul - Tue, 14 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK - 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:30 pm
  55m
  PHS
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:30 pm, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 11 Jul Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  9:35 am, 14 Jul Tue
  PHS พิษณุโลก
  10:30 am, 14 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 11 Jul - Tue, 14 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 11 Jul Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 14 Jul Tue
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 14 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 11 Jul - Tue, 14 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK - 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:30 pm
  55m
  PHS
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:30 pm, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 11 Jul Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 14 Jul Tue
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 14 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 10 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 10 Jul - Fri, 10 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  9:35 am, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  10:30 am, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 11 Jul - Tue, 14 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,463
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  8:10 am, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 11 Jul Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  9:35 am, 14 Jul Tue
  PHS พิษณุโลก
  10:30 am, 14 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 10 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 10 Jul - Fri, 10 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK - 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿1,530
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:30 pm
  55m
  PHS
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:30 pm, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 10 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 10 Jul - Fri, 10 Jul
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿1,530
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 10 Jul Fri
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 10 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 11 Jun กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 11 Jun - Thu, 11 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,894
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  9:35 am, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  10:30 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 11 Jun กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 11 Jun - Thu, 11 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK - 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿2,791
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:30 pm
  55m
  PHS
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:30 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Thu, 11 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 11 Jun กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 11 Jun - Thu, 11 Jun
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿3,115
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  8:10 am, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:05 am, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  6:55 pm, 11 Jun Thu
  PHS พิษณุโลก
  7:50 pm, 11 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 06:30 AM
   07:20 AM
   DD8400
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 AM
   07:50 AM
   FD3308
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:40 PM
   02:30 PM
   DD8406
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:30 PM
   06:25 PM
   FD3306
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 PM
   08:40 PM
   DD8414
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก พิษณุโลก สู่ กรุงเทพมหานคร