×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 18 ผลลัพธ์ ฿1,484 เลือก
  ขาออก: Tue, 14 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 14 Jul - Tue, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, อ 14 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, อ 14 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 14 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 14 Jul - Tue, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 14 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, อ 14 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 14 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 14 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 14 Jul - Tue, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 14 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, อ 14 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, อ 14 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,609
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sun, 2 Aug - Tue, 11 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อา 2 ส.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อา 2 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, อ 11 ส.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, อ 11 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,609
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sun, 2 Aug - Tue, 11 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อา 2 ส.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อา 2 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, อ 11 ส.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, อ 11 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,674
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sun, 2 Aug - Tue, 11 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  AK3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อา 2 ส.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อา 2 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  AK3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, อ 11 ส.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, อ 11 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,674
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sun, 2 Aug - Tue, 11 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  AK3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อา 2 ส.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อา 2 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  AK3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, อ 11 ส.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, อ 11 ส.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 4 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 6 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿1,930
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sat, 4 Jul - Mon, 6 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 4 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ส 4 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, จ 6 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, จ 6 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 4 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 6 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,930
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sat, 4 Jul - Mon, 6 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, ส 4 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, ส 4 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, จ 6 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, จ 6 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿1,930
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 4 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 6 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿2,140
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Sat, 4 Jul - Mon, 6 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, ส 4 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, ส 4 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, จ 6 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, จ 6 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿2,101
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  AK3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  AK3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿2,140
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  FD3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿2,140
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  FD3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:30 pm DMK 6:25 pm PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿2,316
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 17:30 18:25 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30
  AK3306
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  18:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3306
  DMK กรุงเทพมหานคร
  17:30, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  18:25, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  AK3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  09:35 PHS 10:30 DMK
  ฿2,317
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  AK3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 09:35 10:30 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  09:35
  AK3309
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  PHS พิษณุโลก
  09:35, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:30, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿2,350
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  FD3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  FD3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK 9:05 am PHS
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  18:55 PHS 19:50 DMK
  ฿2,532
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK PHS
  Tue, 21 Jul - Wed, 22 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก BKK 08:10 09:05 PHS 55m · เที่ยวบินตรง

  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10
  AK3308
  Duration: 55m
  PHS พิษณุโลก
  09:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  DMK กรุงเทพมหานคร
  08:10, อ 21 ก.ค.
  PHS พิษณุโลก
  09:05, อ 21 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร PHS 18:55 19:50 BKK 55m · เที่ยวบินตรง

  PHS พิษณุโลก
  18:55
  AK3307
  Duration: 55m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  PHS พิษณุโลก
  18:55, พ 22 ก.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  19:50, พ 22 ก.ค.
  55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 06:30 AM
   07:20 AM
   DD8400
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 06:55 AM
   07:50 AM
   FD3308
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:40 PM
   02:30 PM
   DD8406
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 05:30 PM
   06:25 PM
   FD3306
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 07:50 PM
   08:40 PM
   DD8414
   738
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก พิษณุโลก สู่ กรุงเทพมหานคร