เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 2 ผลลัพธ์ ฿1,530 เลือก
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 22 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 19 Sep - Mon, 22 Sep
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 pm PHS - 7:50 pm DMK
  ฿1,530
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  Fri 19 Sep, 8:10 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 9:05 am
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  6:55 pm
  55m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  Mon 22 Sep, 6:55 pm
  PHS พิษณุโลก
  Mon 22 Sep, 7:50 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 22 Sep กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 19 Sep - Mon, 22 Sep
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:10 am DMK - 9:05 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:35 am PHS - 10:30 am DMK
  ฿1,530
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  8:10 am
  55m
  PHS
  9:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  Fri 19 Sep, 8:10 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 9:05 am
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  9:35 am
  55m
  DMK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  Mon 22 Sep, 9:35 am
  PHS พิษณุโลก
  Mon 22 Sep, 10:30 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m