เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 3 ผลลัพธ์ ฿1,421 เลือก
  ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 19 Dec - Sat, 24 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿1,423
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 19 Dec Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 19 Dec Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 24 Jan Sat
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 24 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 19 Dec - Sat, 24 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
  ฿1,473
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 19 Dec Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 19 Dec Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  7:05 pm
  1h
  DMK
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  7:05 pm, 24 Jan Sat
  PHS พิษณุโลก
  8:05 pm, 24 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Fri, 19 Dec - Sat, 24 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿1,592
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3306
  5:40 pm, 19 Dec Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 19 Dec Fri
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 24 Jan Sat
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 24 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m