×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  การบินไทย 318 ผลลัพธ์ ฿8,056 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 438 ผลลัพธ์ ฿8,639 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 315 ผลลัพธ์ ฿8,931 เลือก
  Centurion Air Cargo 3 ผลลัพธ์ ฿12,954 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 192 ผลลัพธ์ ฿14,955 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 15 ผลลัพธ์ ฿15,050 เลือก
  Thai Lion Mentari 1 ผลลัพธ์ ฿15,196 เลือก
  แอร์เอเชีย 4 ผลลัพธ์ ฿15,243 เลือก
  VietJet Air 1 ผลลัพธ์ ฿15,695 เลือก
  Hahn Air Systems 43 ผลลัพธ์ ฿16,487 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 15 ผลลัพธ์ ฿43,202 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿52,467 เลือก
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿8,063
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿8,230
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿8,666
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿8,704
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 24 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿8,705
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Tue, 24 Nov - Fri, 27 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 24 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 27 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿8,855
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sat, 3 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿8,930
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 3 Oct - Tue, 6 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 3 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 3 Oct Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 6 Oct Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿9,292
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿9,300
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿9,505
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Tue, 24 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿9,613
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Tue, 24 Nov - Fri, 27 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 24 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 24 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿9,613
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Tue, 24 Nov - Fri, 27 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 24 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 27 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿9,950
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Wed, 4 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿9,950
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Wed, 4 Nov - Sun, 8 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 4 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 4 Nov Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 8 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 8 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 24 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿9,950
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Tue, 24 Nov - Fri, 27 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 24 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 27 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 24 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿9,950
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Tue, 24 Nov - Fri, 27 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 24 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 24 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 3 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 6 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 LPQ 14:45 BKK
  ฿9,950
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 3 Oct - Tue, 6 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 3 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 3 Oct Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 6 Oct Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿10,505
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿10,545
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 12 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿10,785
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Fri, 12 Feb - Mon, 15 Feb

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 12 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 12 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 15 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 15 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 07:45 AM
   09:35 AM
   TG560
   777
   3h 10m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   12:45 PM
   01:45 PM
   VN931
   321
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ส.ค. - 30 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 20 ก.ย. - 27 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ก.ย. - 04 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 09:35 AM
   11:00 AM
   QV442
   AT7
   1h 20m หยุดพักใน เวียงจันทน์ VTE
   12:20 PM
   01:05 PM
   QV101
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:00 AM
   11:15 AM
   PG270
   319
   3h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:05 AM
   12:05 PM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ส.ค. - 05 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ส.ค. - 31 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 ก.ย. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 10:25 AM
   12:05 PM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 19 ส.ค. - 31 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ก.ย. - 14 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 15 ก.ย. - 21 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 23 ก.ย. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 10:30 AM
   11:40 AM
   TG106
   320
   3h 50m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ส.ค. - 30 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 10:35 AM
   11:45 AM
   PG905
   ATR
   2h 55m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   02:40 PM
   06:00 PM
   QV514
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:10 PM
   01:25 PM
   PG217
   320
   1h 35m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 14 ส.ค. - 30 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ต.ค. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ต.ค. - 25 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 01:10 PM
   02:20 PM
   TG110
   773
   1h 10m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:15 PM
   03:10 PM
   QR834
   77W
   3h 40m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   06:50 PM
   07:50 PM
   QV314
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 ส.ค. - 07 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 08 ก.ย. - 01 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 01:35 PM
   02:45 PM
   PG913
   ATR
   2h 25m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   05:10 PM
   07:10 PM
   QV930
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 ส.ค. - 18 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 20 ก.ย. - 27 ก.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 28 ก.ย. - 05 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 ต.ค. - 07 ก.พ.
    พฤ
    อา
  • 03:05 PM
   04:40 PM
   PG945
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:25 PM
   06:05 PM
   QV632
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร