×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 502 ผลลัพธ์ ฿9,080 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 364 ผลลัพธ์ ฿10,353 เลือก
  การบินไทย 400 ผลลัพธ์ ฿11,169 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 20 ผลลัพธ์ ฿15,580 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 208 ผลลัพธ์ ฿16,038 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 84 ผลลัพธ์ ฿25,534 เลือก
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 15 Sep - Thu, 17 Sep
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,080
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 15 Sep Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 17 Sep Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 17 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 26 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 31 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 26 Jul - Fri, 31 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
  ฿9,080
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 26 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 26 Jul Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  1h 30m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 31 Jul Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:55 pm, 31 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sun, 26 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 31 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 26 Jul - Fri, 31 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
  ฿9,080
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:10 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:10 pm, 26 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 26 Jul Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  1h 30m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 31 Jul Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:55 pm, 31 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sun, 26 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 31 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 26 Jul - Fri, 31 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,080
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:10 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:10 pm, 26 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 26 Jul Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 31 Jul Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 31 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 25 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 28 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Jul - Tue, 28 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,105
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:10 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:10 pm, 25 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 25 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 28 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 25 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 28 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Jul - Tue, 28 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
  ฿9,105
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:10 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:10 pm, 25 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 25 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  1h 30m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 28 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  6:55 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sat, 25 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 28 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Jul - Tue, 28 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,105
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 25 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 28 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 25 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 28 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Jul - Tue, 28 Jul
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
  ฿9,105
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 25 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  1h 30m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 28 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  6:55 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Thu, 10 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 10 Dec - Tue, 15 Dec
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 10 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 15 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 15 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 10 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 10 Dec - Tue, 15 Dec
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 10 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 15 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 15 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 20 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 22 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 20 Nov - Sun, 22 Nov
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 20 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 20 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 22 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 22 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 20 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 22 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 20 Nov - Sun, 22 Nov
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 20 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 20 Nov Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 22 Nov Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 22 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 10 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 10 Dec - Tue, 15 Dec
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 10 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 15 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 15 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 10 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 10 Dec - Tue, 15 Dec
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,350
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 10 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 10 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 15 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 15 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 7 Apr เที่ยวกลับ: Sat, 11 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 7 Apr - Sat, 11 Apr
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿10,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 7 Apr Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 11 Apr Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 11 Apr Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 12 Jul เที่ยวกลับ: Sun, 19 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 12 Jul - Sun, 19 Jul
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,975
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 12 Jul Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 19 Jul Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 31 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 3 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 31 Oct - Tue, 3 Nov
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,950
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 31 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 31 Oct Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 3 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 3 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 15 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 15 Sep - Thu, 17 Sep
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  7:45 am LPQ - 12:55 pm BKK
  ฿11,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 15 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 15 Sep Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนทิอาเน่

  LPQ
  7:45 am
  50m
  VTE
  8:35 am
  3h 5m
  VTE
  11:40 am
  1h 15m
  BKK
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV112
  7:45 am, 17 Sep Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  8:35 am, 17 Sep Thu
  VTE เวียนทิอาเน่
  50m
  3h 5m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  PG944
  11:40 am, 17 Sep Thu
  VTE เวียนทิอาเน่
  12:55 pm, 17 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  ขาออก: Sat, 31 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 3 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 31 Oct - Tue, 3 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿11,160
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 31 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 31 Oct Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 3 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 3 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Tue, 31 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 31 Mar - Sun, 5 Apr
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,240
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 31 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 5 Apr Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 07:45 AM
   09:35 AM
   TG560
   777
   2h 35m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   12:10 PM
   01:30 PM
   VN931
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:05 AM
   12:05 PM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:15 AM
   11:55 AM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:30 AM
   11:40 AM
   TG106
   777
   3h 40m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:20 PM
   04:20 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:45 AM
   12:00 PM
   PG270
   319
   3h 20m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:20 PM
   04:20 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:35 AM
   12:35 PM
   PG905
   320
   4h 15m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:50 PM
   06:50 PM
   QV930
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:35 AM
   12:35 PM
   QF3450
   320
   2h 5m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   02:40 PM
   06:00 PM
   QV514
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:40 AM
   12:55 PM
   PG1225
   319
   2h 5m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:30 PM
   01:45 PM
   PG217
   320
   1h 15m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:55 PM
   02:05 PM
   TG110
   330
   1h 15m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:20 PM
   04:20 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:45 PM
   02:45 PM
   QF3448
   320
   2h 5m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:50 PM
   06:50 PM
   VN930
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:05 PM
   03:15 PM
   PG913
   ATR
   1h 40m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:55 PM
   06:55 PM
   VN930
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:05 PM
   04:40 PM
   PG945
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:25 PM
   06:05 PM
   QV632
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร