เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Lao Airlines 92 ผลลัพธ์ ฿6,639 เลือก
  การบินไทย 27 ผลลัพธ์ ฿7,095 เลือก
  Bangkok Airways 149 ผลลัพธ์ ฿8,201 เลือก
  Vietnam Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿20,145 เลือก
  ขาออก: Wed, 24 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 24 Sep - Mon, 29 Sep
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿6,635
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 24 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 24 Sep Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 29 Sep Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿6,635
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 26 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 29 Sep Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 19 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 19 Oct - Fri, 24 Oct
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿6,935
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 19 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 19 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 24 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 24 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 19 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 19 Oct - Fri, 24 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿7,095
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2576
  12:25 pm, 19 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 19 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2577
  2:50 pm, 24 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 24 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 4 Nov - Thu, 6 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 4 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 6 Nov Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 4 Nov - Thu, 6 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 4 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 6 Nov Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Wed, 24 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 24 Sep - Mon, 29 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 24 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 24 Sep Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 29 Sep Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 26 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 29 Sep Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 24 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 24 Sep - Mon, 29 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 24 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 24 Sep Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 29 Sep Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 19 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 19 Oct - Fri, 24 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿8,215
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 19 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 19 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 24 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  7:30 pm, 24 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Sep - Sat, 20 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿8,365
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 19 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 19 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 20 Sep Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 20 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Sep - Sat, 20 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿8,365
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 19 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 19 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 20 Sep Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  7:30 pm, 20 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 4 Nov - Thu, 6 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,365
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 4 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 6 Nov Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 4 Nov - Thu, 6 Nov
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,365
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 4 Nov Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 6 Nov Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Thu, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 21 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 18 Sep - Sun, 21 Sep
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿8,935
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 18 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 18 Sep Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 21 Sep Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 21 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Sep - Sat, 20 Sep
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿8,935
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 19 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 19 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 20 Sep Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 20 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 19 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 19 Oct - Fri, 24 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿9,345
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 19 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 19 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 24 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 24 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 18 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 21 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 18 Sep - Sun, 21 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿9,495
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 18 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 18 Sep Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 21 Sep Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  7:30 pm, 21 Sep Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Sep - Sat, 20 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿10,345
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 19 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 19 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 20 Sep Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2:50 pm, 20 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Sep - Sat, 20 Sep
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿10,345
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 19 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 19 Sep Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 20 Sep Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  7:30 pm, 20 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m