×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 154 ผลลัพธ์ ฿8,686 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 195 ผลลัพธ์ ฿9,014 เลือก
  การบินไทย 249 ผลลัพธ์ ฿10,150 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 10 ผลลัพธ์ ฿14,778 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 71 ผลลัพธ์ ฿14,874 เลือก
  Hahn Air 93 ผลลัพธ์ ฿16,153 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 20 ผลลัพธ์ ฿25,301 เลือก
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿8,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿8,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Wed, 27 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 20 May - Wed, 27 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,070
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 20 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 27 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 27 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,150
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,553
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,610
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,637
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,716
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,729
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,729
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,733
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 25 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 31 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Jul - Fri, 31 Jul
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,733
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 25 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 31 Jul Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 31 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,794
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 6h
  9:45 am BKK - 3:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿11,005
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียนทิอาเน่

  BKK
  9:45 am
  1h 15m
  VTE
  11:00 am
  4h
  VTE
  3:00 pm
  45m
  LPQ
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG943
  9:45 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 23 Oct Fri
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 15m
  4h หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV105
  3:00 pm, 23 Oct Fri
  VTE เวียนทิอาเน่
  3:45 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,969
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿11,040
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sun, 10 May เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 10 May - Sun, 17 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,046
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 10 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 10 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 17 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 17 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿11,288
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿11,337
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 23 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 25 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 23 Oct - Sun, 25 Oct
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,337
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 23 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 23 Oct Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 25 Oct Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 25 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 07:45 AM
   09:35 AM
   TG560
   787
   2h 35m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   12:10 PM
   01:30 PM
   VN931
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:05 AM
   12:05 PM
   PG941
   ATR
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 เม.ย. - 27 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 เม.ย. - 02 พ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 03 พ.ค. - 04 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 10:25 AM
   12:05 PM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:30 AM
   11:40 AM
   TG106
   777
   3h 50m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:35 AM
   11:45 AM
   PG905
   ATR
   2h 55m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   02:40 PM
   06:00 PM
   QV514
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 20 เม.ย. - 27 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 29 เม.ย. - 29 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 พ.ค. - 02 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 11:40 AM
   12:55 PM
   PG1225
   319
   2h 35m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:30 PM
   01:45 PM
   PG217
   320
   1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:10 PM
   02:20 PM
   TG110
   773
   1h 10m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:15 PM
   03:10 PM
   QR834
   77W
   3h 40m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   06:50 PM
   07:50 PM
   QV314
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:05 PM
   03:15 PM
   PG913
   AT7
   1h 40m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:55 PM
   06:55 PM
   VN930
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 19 เม.ย. - 27 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 23 เม.ย. - 30 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 01 พ.ค. - 04 ต.ค.
    พฤ
    อา
  • 02:45 PM
   04:45 PM
   PG945
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 04 เม.ย. - 26 เม.ย.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 06 เม.ย. - 01 พ.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 02 พ.ค. - 04 ต.ค.
    พฤ
    อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร