×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 511 ผลลัพธ์ ฿9,104 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 266 ผลลัพธ์ ฿10,745 เลือก
  การบินไทย 316 ผลลัพธ์ ฿12,200 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 7 ผลลัพธ์ ฿15,779 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 112 ผลลัพธ์ ฿17,047 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 32 ผลลัพธ์ ฿25,889 เลือก
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 16 May - Mon, 18 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  5:25 pm LPQ - 7:25 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 16 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 18 May Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  7:25 pm, 18 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 16 May - Mon, 18 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 16 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 18 May Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 18 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 16 May - Mon, 18 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  5:25 pm LPQ - 7:25 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 16 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 18 May Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  7:25 pm, 18 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 16 May - Mon, 18 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 16 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 18 May Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 18 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 24 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 22 May - Sun, 24 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  5:25 pm LPQ - 7:25 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 22 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 22 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 24 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  7:25 pm, 24 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 7 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 8 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 7 Mar - Sun, 8 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  3:05 pm BKK - 5:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  2h
  LPQ
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 7 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 7 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 8 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 8 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 24 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 22 May - Sun, 24 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  5:25 pm LPQ - 7:25 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 22 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 22 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 24 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  7:25 pm, 24 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 24 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 22 May - Sun, 24 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 22 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 22 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 24 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 24 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 24 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 22 May - Sun, 24 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,093
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 22 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 22 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 24 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 24 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 12 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 12 Apr - Thu, 16 Apr
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿10,510
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 12 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 12 Apr Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 16 Apr Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 12 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 12 Apr - Thu, 16 Apr
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  5:25 pm LPQ - 7:25 pm BKK
  ฿10,510
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  2:45 pm, 12 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:45 pm, 12 Apr Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:25 pm, 16 Apr Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  7:25 pm, 16 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 10 Mar - Sat, 14 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 10 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Mar - Sun, 15 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 10 Mar - Sat, 14 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 10 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Mar - Sun, 15 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 10 Mar - Sat, 14 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 10 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 10 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 25 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 25 Apr - Tue, 28 Apr
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 25 Apr Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Apr Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 28 Apr Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 28 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 24 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 22 May - Sun, 24 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 22 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 22 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 24 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 24 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 2 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 7 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 2 Apr - Tue, 7 Apr
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 2 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 2 Apr Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 7 Apr Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Mar - Sun, 15 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,745
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 14 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 14 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 09:40 AM
   11:40 AM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:05 AM
   12:05 PM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:15 AM
   11:55 AM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:25 AM
   12:05 PM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:05 PM
   04:40 PM
   PG945
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:10 PM
   04:45 PM
   PG945
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:25 PM
   06:05 PM
   QV632
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร