เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  การบินไทย 14 ผลลัพธ์ ฿7,583 เลือก
  Lao Airlines 15 ผลลัพธ์ ฿8,917 เลือก
  Bangkok Airways 27 ผลลัพธ์ ฿9,340 เลือก
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿7,570
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2576
  Fri 10 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 2:00 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2577
  Sun 12 Oct, 2:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 4:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿8,920
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Fri 10 Oct, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sun 12 Oct, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿9,340
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Fri 10 Oct, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Sun 12 Oct, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿10,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Fri 10 Oct, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Sun 12 Oct, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿10,470
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Sat 14 Feb, 3:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 4:40 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Tue 17 Feb, 5:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿10,470
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Sat 14 Feb, 3:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 4:40 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Tue 17 Feb, 12:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 2:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿10,470
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Sat 14 Feb, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Tue 17 Feb, 12:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 2:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿10,470
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Sat 14 Feb, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Tue 17 Feb, 5:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:00 am BKK - 11:40 am LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,600
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:00 am
  1h 40m
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sat 14 Feb, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Tue 17 Feb, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 3 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 3 Oct - Sun, 5 Oct
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,805
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Fri 3 Oct, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 3 Oct, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sun 5 Oct, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 5 Oct, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 14 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 12 Sep - Sun, 14 Sep
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,805
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Fri 12 Sep, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sun 14 Sep, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 14 Sep, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿12,470
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Fri 10 Oct, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Sun 12 Oct, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿13,245
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Fri 10 Oct, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Sun 12 Oct, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿13,260
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2576
  Sat 14 Feb, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 2:00 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG2577
  Tue 17 Feb, 2:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 4:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:00 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿14,165
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:00 am
  1h 40m
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sat 14 Feb, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Tue 17 Feb, 5:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:00 am BKK - 11:40 am LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿14,165
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:00 am
  1h 40m
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sat 14 Feb, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Tue 17 Feb, 12:20 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 2:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿15,515
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Sat 14 Feb, 3:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 4:40 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Tue 17 Feb, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ:Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿15,515
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Sat 14 Feb, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 14 Feb, 11:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Tue 17 Feb, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Tue 17 Feb, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿15,557
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Fri 10 Oct, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Fri 10 Oct, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Fri 10 Oct, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sun 12 Oct, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Oct - Sun, 12 Oct
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿15,585
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Fri 10 Oct, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Sun 12 Oct, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 12 Oct, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m