×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 213 ผลลัพธ์ ฿6,799 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 233 ผลลัพธ์ ฿8,819 เลือก
  การบินไทย 281 ผลลัพธ์ ฿8,994 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 14 ผลลัพธ์ ฿13,759 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 138 ผลลัพธ์ ฿14,782 เลือก
  Hahn Air 117 ผลลัพธ์ ฿16,458 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 83 ผลลัพธ์ ฿25,287 เลือก
  ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 27 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 25 Jun - Sat, 27 Jun
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿6,730
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 25 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jun Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Jun Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 1 Jun - Wed, 3 Jun
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,800
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 1 Jun Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 3 Jun Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 3 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 27 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 25 Jun - Sat, 27 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿8,730
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 25 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jun Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 27 Jun Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 27 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 29 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 29 May - Sun, 31 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿8,910
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 29 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 29 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 29 May - Sun, 31 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,150
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 29 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 27 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 25 Jun - Sat, 27 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,167
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 25 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jun Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 27 Jun Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 27 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Tue, 2 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 31 May - Tue, 2 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,167
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 2 Jun Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 1 Jun - Wed, 3 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,167
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 1 Jun Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 3 Jun Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 3 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Wed, 29 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 3 Aug กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 29 Jul - Mon, 3 Aug
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,167
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 29 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 29 Jul Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 3 Aug Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 3 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 1 Jun - Wed, 3 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿9,800
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 1 Jun Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 3 Jun Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 3 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 21 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 21 Nov - Sat, 28 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,569
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 21 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 21 Nov Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 28 Nov Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 28 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Fri, 29 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 29 May - Sun, 31 May
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿10,667
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 29 May Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sat, 21 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 21 Nov - Sat, 28 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿11,006
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 21 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 21 Nov Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 28 Nov Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 28 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 8 Aug กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 1 Aug - Sat, 8 Aug
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,197
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 1 Aug Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 1 Aug Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 8 Aug Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 8 Aug Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 14 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 17 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 14 Jul - Fri, 17 Jul
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,197
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 14 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 14 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 17 Jul Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 27 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 25 Jun - Sat, 27 Jun
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,197
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 25 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 25 Jun Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Jun Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 29 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 3 Aug กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 29 Jul - Mon, 3 Aug
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿11,197
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 29 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 29 Jul Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 3 Aug Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 3 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 27 May - Sun, 31 May
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  7:45 am LPQ - 12:55 pm BKK
  ฿11,100
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 27 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 27 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนทิอาเน่

  LPQ
  7:45 am
  45m
  VTE
  8:30 am
  3h 10m
  VTE
  11:40 am
  1h 15m
  BKK
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV535
  7:45 am, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  8:30 am, 31 May Sun
  VTE เวียนทิอาเน่
  45m
  3h 10m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  PG944
  11:40 am, 31 May Sun
  VTE เวียนทิอาเน่
  12:55 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 25 May เที่ยวกลับ: Wed, 27 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 25 May - Wed, 27 May
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  9:45 am BKK - 5:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 pm LPQ - 2:45 pm BKK
  ฿11,100
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียนทิอาเน่

  BKK
  9:45 am
  1h 15m
  VTE
  11:00 am
  6h
  VTE
  5:00 pm
  45m
  LPQ
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG943
  9:45 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 25 May Mon
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h 15m
  6h หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV103
  5:00 pm, 25 May Mon
  VTE เวียนทิอาเน่
  5:45 pm, 25 May Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 27 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 27 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 3 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 1 Jun - Wed, 3 Jun
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 5h 10m
  7:45 am LPQ - 12:55 pm BKK
  ฿11,335
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 1 Jun Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนทิอาเน่

  LPQ
  7:45 am
  45m
  VTE
  8:30 am
  3h 10m
  VTE
  11:40 am
  1h 15m
  BKK
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV535
  7:45 am, 3 Jun Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  8:30 am, 3 Jun Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  45m
  3h 10m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  PG944
  11:40 am, 3 Jun Wed
  VTE เวียนทิอาเน่
  12:55 pm, 3 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 07:45 AM
   09:35 AM
   TG560
   787
   2h 50m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   12:25 PM
   01:45 PM
   QV931
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 09:35 AM
   10:35 AM
   QV442
   320
   3h 10m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
   01:45 PM
   02:30 PM
   QV105
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 09:45 AM
   11:00 AM
   PG943
   319
   2h 45m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
   01:45 PM
   02:30 PM
   QV105
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:00 AM
   11:15 AM
   PG270
   319
   3h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:05 AM
   12:05 PM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:25 AM
   12:05 PM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:30 AM
   11:40 AM
   TG106
   330
   3h 20m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 เม.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 01 พ.ย.
    พฤ
    อา
  • 11:20 AM
   12:30 PM
   QV4570
   734
   1h 15m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
   01:45 PM
   02:30 PM
   QV105
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:20 AM
   12:30 PM
   TG570
   734
   2h 30m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
   03:00 PM
   03:45 PM
   QV105
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 11:35 AM
   12:35 PM
   PG905
   320
   3h 30m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:05 PM
   06:05 PM
   QV526
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:10 PM
   01:25 PM
   PG217
   319
   1h 35m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 26 เม.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 01 พ.ย.
    พฤ
    อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 08 พ.ค. - 02 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 ส.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 01 พ.ย.
    พฤ
    อา
  • 12:50 PM
   02:45 PM
   QR834
   77W
   4h 5m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   06:50 PM
   07:50 PM
   VN2905
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:10 PM
   02:20 PM
   TG110
   773
   1h 10m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:45 PM
   02:45 PM
   PG913
   320
   2h 10m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:55 PM
   06:20 PM
   VN930
   321
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 02:45 PM
   04:45 PM
   PG945
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:25 PM
   06:05 PM
   QV632
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร