• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Lao Airlines แวะพัก 1 ที่ 3h 20m
  9:35 am BKK - 12:55 pm LPQ
  Lao Airlines แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  1:45 pm LPQ - 7:40 pm BKK
  ฿14,486
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 3 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียนทิอาเน่

  BKK
  9:35 am
  1h
  VTE
  10:35 am
  1h 35m
  VTE
  12:10 pm
  45m
  LPQ
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV442
  Sat 3 May, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 10:35 am
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h
  1h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV101
  Sat 3 May, 12:10 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  Sat 3 May, 12:55 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนทิอาเน่

  LPQ
  1:45 pm
  45m
  VTE
  2:30 pm
  3h 50m
  VTE
  6:20 pm
  1h 20m
  BKK
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV102
  Mon 5 May, 1:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 5 May, 2:30 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  45m
  3h 50m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV445
  Mon 5 May, 6:20 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  Mon 5 May, 7:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  Lao Airlines แวะพัก 1 ที่ 3h 20m
  9:35 am BKK - 12:55 pm LPQ
  Lao Airlines แวะพัก 1 ที่ 5h 55m
  1:45 pm LPQ - 7:40 pm BKK
  ฿14,486
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 4 May - Wed, 7 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียนทิอาเน่

  BKK
  9:35 am
  1h
  VTE
  10:35 am
  1h 35m
  VTE
  12:10 pm
  45m
  LPQ
  12:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV442
  Sun 4 May, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 4 May, 10:35 am
  VTE เวียนทิอาเน่
  1h
  1h 35m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV101
  Sun 4 May, 12:10 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  Sun 4 May, 12:55 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนทิอาเน่

  LPQ
  1:45 pm
  45m
  VTE
  2:30 pm
  3h 50m
  VTE
  6:20 pm
  1h 20m
  BKK
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV102
  Wed 7 May, 1:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Wed 7 May, 2:30 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  45m
  3h 50m หยุดพักใน เวียนทิอาเน่ VTE
  QV445
  Wed 7 May, 6:20 pm
  VTE เวียนทิอาเน่
  Wed 7 May, 7:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 7 Jul - Mon, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Mon 7 Jul, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 7 Jul, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Mon 14 Jul, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 14 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 7 Jul - Mon, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Mon 7 Jul, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 7 Jul, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Mon 14 Jul, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 14 Jul, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 7 Jul - Mon, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Mon 7 Jul, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 7 Jul, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Mon 14 Jul, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 14 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 7 Jul - Mon, 14 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Mon 7 Jul, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 7 Jul, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Mon 14 Jul, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 14 Jul, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Mon 14 Jul, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Mon 21 Jul, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Mon 14 Jul, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Mon 21 Jul, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  2:45 pm BKK - 4:45 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  2:45 pm
  2h
  LPQ
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  Mon 14 Jul, 2:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 4:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h 5m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  Mon 21 Jul, 12:45 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
  Bangkok Airways เที่ยวบินตรง 2h 5m
  5:25 pm LPQ - 7:30 pm BKK
  ฿14,865
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  Mon 14 Jul, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:25 pm
  2h 5m
  BKK
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  Mon 21 Jul, 5:25 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Mon 14 Jul, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Mon 14 Jul, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Mon 14 Jul, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Mon 21 Jul, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  1:50 pm LPQ - 5:55 pm BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 14 Jul - Mon, 21 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Mon 14 Jul, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 14 Jul, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เชียงใหม่

  LPQ
  1:50 pm
  1h
  CNX
  2:50 pm
  1h 45m
  CNX
  4:35 pm
  1h 20m
  BKK
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV635
  Mon 21 Jul, 1:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 21 Jul, 2:50 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  PG226
  Mon 21 Jul, 4:35 pm
  CNX เชียงใหม่
  Mon 21 Jul, 5:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  1:50 pm LPQ - 5:55 pm BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 26 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sat 26 Apr, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เชียงใหม่

  LPQ
  1:50 pm
  1h
  CNX
  2:50 pm
  1h 45m
  CNX
  4:35 pm
  1h 20m
  BKK
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV635
  Sat 3 May, 1:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Sat 3 May, 2:50 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  PG226
  Sat 3 May, 4:35 pm
  CNX เชียงใหม่
  Sat 3 May, 5:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 26 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Sat 26 Apr, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Sat 26 Apr, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Sat 26 Apr, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sat 3 May, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sat 3 May, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  1:50 pm LPQ - 5:55 pm BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 3 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sat 3 May, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เชียงใหม่

  LPQ
  1:50 pm
  1h
  CNX
  2:50 pm
  1h 45m
  CNX
  4:35 pm
  1h 20m
  BKK
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV635
  Mon 5 May, 1:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 5 May, 2:50 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  PG226
  Mon 5 May, 4:35 pm
  CNX เชียงใหม่
  Mon 5 May, 5:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 1 May - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Thu 1 May, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Thu 1 May, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Thu 1 May, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sat 3 May, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sat 3 May, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 3 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Sat 3 May, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Sat 3 May, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Sat 3 May, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Mon 5 May, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Mon 5 May, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h 5m
  1:50 pm LPQ - 5:55 pm BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 4 May - Wed, 7 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  Sun 4 May, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 4 May, 12:05 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เชียงใหม่

  LPQ
  1:50 pm
  1h
  CNX
  2:50 pm
  1h 45m
  CNX
  4:35 pm
  1h 20m
  BKK
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV635
  Wed 7 May, 1:50 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  Wed 7 May, 2:50 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  PG226
  Wed 7 May, 4:35 pm
  CNX เชียงใหม่
  Wed 7 May, 5:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 4 May - Wed, 7 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Sun 4 May, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 4 May, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Sun 4 May, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Sun 4 May, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Wed 7 May, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Wed 7 May, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 4h
  12:30 pm BKK - 4:30 pm LPQ
  Lao Airlines เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿16,216
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 27 Jun - Sun, 29 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เชียงใหม่

  BKK
  12:30 pm
  1h 15m
  CNX
  1:45 pm
  1h 45m
  CNX
  3:30 pm
  1h
  LPQ
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG217
  Fri 27 Jun, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 1:45 pm
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
  QV636
  Fri 27 Jun, 3:30 pm
  CNX เชียงใหม่
  Fri 27 Jun, 4:30 pm
  LPQ หลวงพระบาง
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  Sun 29 Jun, 7:40 am
  LPQ หลวงพระบาง
  Sun 29 Jun, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Find cheap airfares for flights from กรุงเทพมหานคร to หลวงพระบาง. Use th.wego.com to search and compare low airfare airline tickets for กรุงเทพมหานคร to หลวงพระบาง flights on various international airlines. FInd last minute flights and the latest low airfares for this route. Compare cheap กรุงเทพมหานคร to หลวงพระบาง flights at a glance and get the best deal for your trip.

  สนามบินในกรุงเทพมหานคร ให้บริการเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง เส้นทาง:

  สนามบินในหลวงพระบาง ให้บริการเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร เส้นทาง:

  สายการบินเหล่านี้มีเที่ยวบินจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง:

  Besides หลวงพระบาง flights, find cheap hotels and quality accommodation in หลวงพระบาง with Wego. Search and compare หลวงพระบาง hotels online to book your ideal travel accommodation.