×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 692 ผลลัพธ์ ฿7,224 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 912 ผลลัพธ์ ฿8,698 เลือก
  การบินไทย 681 ผลลัพธ์ ฿9,273 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 423 ผลลัพธ์ ฿14,589 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 17 ผลลัพธ์ ฿15,385 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 27 ผลลัพธ์ ฿23,309 เลือก
  China Southern Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿72,790 เลือก
  ขาออก: Thu, 17 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 22 Sep กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Thu, 17 Sep - Tue, 22 Sep
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,240
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 17 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 17 Sep Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 22 Sep Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 26 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 29 Jun กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 26 Jun - Mon, 29 Jun
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,240
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 26 Jun Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 26 Jun Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 29 Jun Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 29 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 20 May - Sat, 23 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,240
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 20 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 23 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 23 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 16 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Feb - Mon, 16 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 13 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 16 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Feb - Tue, 17 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 13 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 17 Feb Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Feb - Tue, 17 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 13 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 17 Feb Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 4 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 2 Mar - Wed, 4 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 2 Mar Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 4 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 14 Feb Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 17 Feb Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 16 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Mon, 16 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 14 Feb Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 16 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Tue, 17 Feb
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 14 Feb Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 17 Feb Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 25 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 25 Mar - Sat, 28 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 25 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 28 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 28 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 25 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 25 Mar - Sat, 28 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 25 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 28 Mar Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 28 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 25 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 25 Mar - Sun, 29 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿7,740
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 25 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 29 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Feb - Tue, 17 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,695
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 13 Feb Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 17 Feb Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 17 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 4 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 2 Mar - Wed, 4 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,695
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 2 Mar Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 4 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Mon, 2 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 4 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 2 Mar - Wed, 4 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,695
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 2 Mar Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 4 Mar Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sat, 14 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 16 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 14 Feb - Mon, 16 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,695
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 14 Feb Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 16 Feb Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Fri, 13 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Mar - Sun, 15 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,880
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 13 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 13 Mar Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 13 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Mar - Sun, 15 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,880
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 13 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 13 Mar Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Fri, 13 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 15 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 13 Mar - Sun, 15 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,880
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 13 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 13 Mar Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 15 Mar Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 15 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m