×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ตารางเวลา

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 106 ผลลัพธ์ ฿9,591 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 94 ผลลัพธ์ ฿10,892 เลือก
  การบินไทย 50 ผลลัพธ์ ฿11,954 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 4 ผลลัพธ์ ฿15,048 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 49 ผลลัพธ์ ฿18,302 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿48,057 เลือก
  ขาออก: Sat, 4 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  10:05 am BKK 12:05 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:45 LPQ 14:45 BKK
  ฿9,188
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 4 Jul - Tue, 7 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:05 am
  2h
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  10:05 am, 4 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 4 Jul Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:45 pm
  2h
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:45 pm, 7 Jul Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:45 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿9,820
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿9,820
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿9,820
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  17:20 LPQ 18:50 BKK
  ฿9,820
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿10,420
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿10,420
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  9:45 am BKK 5:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿11,125
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียงจันทน์

  BKK
  9:45 am
  1h 15m
  VTE
  11:00 am
  6h
  VTE
  5:00 pm
  45m
  LPQ
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG943
  9:45 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 24 Dec Thu
  VTE เวียงจันทน์
  1h 15m
  6h หยุดพักใน เวียงจันทน์ VTE
  QV103
  5:00 pm, 24 Dec Thu
  VTE เวียงจันทน์
  5:45 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿11,648
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿11,648
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  13:45 LPQ 15:25 BKK
  ฿11,380
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  13:45 LPQ 15:25 BKK
  ฿11,380
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿11,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  07:40 LPQ 09:20 BKK
  ฿11,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  13:45 LPQ 15:25 BKK
  ฿11,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  13:45 LPQ 15:25 BKK
  ฿11,020
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sat, 16 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  14:50 LPQ 16:25 BKK
  ฿11,954
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Sat, 16 Jan - Tue, 19 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 16 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 16 Jan Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 19 Jan Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 19 Jan Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿11,455
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿11,455
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 24 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 27 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h
  9:45 am BKK 5:45 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 LPQ 14:20 BKK
  ฿11,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK LPQ
  Thu, 24 Dec - Sun, 27 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง โดย เวียงจันทน์

  BKK
  9:45 am
  1h 15m
  VTE
  11:00 am
  6h
  VTE
  5:00 pm
  45m
  LPQ
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG943
  9:45 am, 24 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 24 Dec Thu
  VTE เวียงจันทน์
  1h 15m
  6h หยุดพักใน เวียงจันทน์ VTE
  QV103
  5:00 pm, 24 Dec Thu
  VTE เวียงจันทน์
  5:45 pm, 24 Dec Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 27 Dec Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 27 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  • ขาออก
   เดินทางถึง
   สายการบิน
   ตั๋วเครื่องบิน
   เครื่องบิน
   จ.
   อ.
   พ.
   พฤ.
   ศ.
   ส.
   อา.
  • 09:40 AM
   11:40 AM
   PG941
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:00 AM
   11:15 AM
   PG270
   319
   3h 45m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:25 AM
   12:05 PM
   QV634
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 10:30 AM
   11:40 AM
   TG106
   320
   3h 50m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 มิ.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 11:35 AM
   12:35 PM
   PG905
   320
   2h 15m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   02:50 PM
   06:10 PM
   QV514
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 12:10 PM
   01:25 PM
   PG217
   319
   1h 35m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:00 PM
   04:00 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 07 มิ.ย. - 24 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 12:25 PM
   02:00 PM
   TG576
   320
   ยุบ
   พฤ
   อา
   หลายๆตารางเวลา ดูรายละเอียด
   • ใช้สิทธิ์ได้ 31 พ.ค. - 02 ส.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 05 ส.ค. - 23 ต.ค.
    พฤ
    อา
   • ใช้สิทธิ์ได้ 25 ต.ค. - 06 ธ.ค.
    พฤ
    อา
  • 01:10 PM
   02:20 PM
   TG110
   773
   1h 10m หยุดพักใน เชียงใหม่ CNX
   03:30 PM
   04:30 PM
   QV636
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:15 PM
   03:10 PM
   QR834
   77W
   3h 40m หยุดพักใน ฮานอย HAN
   06:50 PM
   07:50 PM
   VN2905
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 01:45 PM
   02:45 PM
   PG913
   320
   2h 10m หยุดพักใน เสียมราฐ REP
   04:55 PM
   06:20 PM
   VN930
   321
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 03:05 PM
   04:40 PM
   PG945
   319
   ยุบ
   พฤ
   อา
  • 04:25 PM
   06:05 PM
   QV632
   AT7
   ยุบ
   พฤ
   อา
  ตารางเที่ยวบินจาก หลวงพระบาง สู่ กรุงเทพมหานคร