×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ลาวแอร์ไลน์ 76 ผลลัพธ์ ฿6,473 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 102 ผลลัพธ์ ฿7,063 เลือก
การบินไทย 48 ผลลัพธ์ ฿10,579 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿16,259 เลือก
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
฿6,480
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
10:15 am
1h 40m
LPQ
11:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV634
10:15 am, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 am, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
7:40 am
1h 40m
BKK
9:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV633
7:40 am, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
9:20 am, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 40m
ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 7 Dec - Wed, 10 Dec
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
฿6,480
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
4:25 pm
1h 40m
LPQ
6:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV632
4:25 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 pm, 7 Dec Sun
LPQ หลวงพระบาง
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
7:40 am
1h 40m
BKK
9:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV633
7:40 am, 10 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
9:20 am, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 40m
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
฿6,480
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
4:25 pm
1h 40m
LPQ
6:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV632
4:25 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 pm, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
7:40 am
1h 40m
BKK
9:20 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QV633
7:40 am, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
9:20 am, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 40m
ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿7,070
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 16 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 16 Jan Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 18 Jan Sun
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿7,070
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿7,070
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
2h
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿7,070
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sat, 13 Dec - Wed, 17 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿7,070
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 13 Dec Sat
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 17 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 17 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
2h
ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Dec - Sun, 21 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿7,070
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 19 Dec Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 21 Dec Sun
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 21 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h
ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 19 Dec - Sun, 21 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿7,070
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 19 Dec Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 21 Dec Sun
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 21 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿7,670
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 16 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 16 Jan Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 18 Jan Sun
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h
ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 7 Dec - Wed, 10 Dec
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿7,820
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 7 Dec Sun
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 10 Dec Wed
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 14 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Apr - Tue, 14 Apr
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h 5m
12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
10:05 am
2h
LPQ
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG941
10:05 am, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
12:05 pm, 10 Apr Fri
LPQ หลวงพระบาง
2h

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:45 pm
2h 5m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:45 pm, 14 Apr Tue
LPQ หลวงพระบาง
2:50 pm, 14 Apr Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 14 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Apr - Tue, 14 Apr
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
10:05 am BKK - 12:05 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
10:05 am
2h
LPQ
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG941
10:05 am, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
12:05 pm, 10 Apr Fri
LPQ หลวงพระบาง
2h

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:25 pm
1h 30m
BKK
6:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:25 pm, 14 Apr Tue
LPQ หลวงพระบาง
6:55 pm, 14 Apr Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Fri, 6 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 9 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 6 Mar - Mon, 9 Mar
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 6 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 6 Mar Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 9 Mar Mon
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 9 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
2h
ขาออก: Fri, 6 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 9 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 6 Mar - Mon, 9 Mar
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 6 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 6 Mar Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 9 Mar Mon
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 9 Mar Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 14 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Apr - Tue, 14 Apr
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h 5m
12:45 pm LPQ - 2:50 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:10 pm
1h 35m
LPQ
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:10 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:45 pm, 10 Apr Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:45 pm
2h 5m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:45 pm, 14 Apr Tue
LPQ หลวงพระบาง
2:50 pm, 14 Apr Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 5m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 14 Apr กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 10 Apr - Tue, 14 Apr
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:10 pm BKK - 4:45 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:25 pm LPQ - 6:55 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:10 pm
1h 35m
LPQ
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:10 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:45 pm, 10 Apr Fri
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:25 pm
1h 30m
BKK
6:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:25 pm, 14 Apr Tue
LPQ หลวงพระบาง
6:55 pm, 14 Apr Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 3 Mar - Thu, 5 Mar
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 3 Mar Tue
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
5:20 pm
1h 30m
BKK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG946
5:20 pm, 5 Mar Thu
LPQ หลวงพระบาง
6:50 pm, 5 Mar Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 30m
ขาออก: Tue, 3 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 3 Mar - Thu, 5 Mar
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
฿10,530
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

BKK
3:05 pm
1h 35m
LPQ
4:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG945
3:05 pm, 3 Mar Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
4:40 pm, 3 Mar Tue
LPQ หลวงพระบาง
1h 35m

เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

LPQ
12:20 pm
2h
BKK
2:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
PG942
12:20 pm, 5 Mar Thu
LPQ หลวงพระบาง
2:20 pm, 5 Mar Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
2h