×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก กรุงเทพมหานคร สู่ หลวงพระบาง

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 86 ผลลัพธ์ ฿8,552 เลือก
  การบินไทย 37 ผลลัพธ์ ฿9,502 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 73 ผลลัพธ์ ฿10,339 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 7 ผลลัพธ์ ฿13,851 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 16 ผลลัพธ์ ฿16,251 เลือก
  ขาออก: Fri, 30 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 5 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 30 Jan - Thu, 5 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 30 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 30 Jan Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 5 Feb Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 5 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Fri, 30 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 5 Feb กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Fri, 30 Jan - Thu, 5 Feb
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 30 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 30 Jan Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 5 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 18 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 18 Jan Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 21 Jan Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 21 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  12:20 pm LPQ - 2:20 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  12:20 pm
  2h
  BKK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG942
  12:20 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  2:20 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 2h
  9:40 am BKK - 11:40 am LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  9:40 am
  2h
  LPQ
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG941
  9:40 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:40 am, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿8,570
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 18 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 18 Jan Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 21 Jan Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 21 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 26 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 23 Dec - Fri, 26 Dec
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  12:25 pm BKK - 2:00 pm LPQ
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 1h 35m
  2:50 pm LPQ - 4:25 pm BKK
  ฿9,520
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  12:25 pm
  1h 35m
  LPQ
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG576
  12:25 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:00 pm, 23 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  2:50 pm
  1h 35m
  BKK
  4:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG577
  2:50 pm, 26 Dec Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  4:25 pm, 26 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 35m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 26 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 23 Dec - Fri, 26 Dec
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 35m
  3:05 pm BKK - 4:40 pm LPQ
  บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 1h 30m
  5:20 pm LPQ - 6:50 pm BKK
  ฿9,550
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  3:05 pm
  1h 35m
  LPQ
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG945
  3:05 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 pm, 23 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  5:20 pm
  1h 30m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PG946
  5:20 pm, 26 Dec Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  6:50 pm, 26 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 30m
  ขาออก: Sun, 19 Apr เที่ยวกลับ: Sat, 2 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 19 Apr - Sat, 2 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 19 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 19 Apr Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 2 May Sat
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 2 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 18 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 18 Jan Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 21 Jan Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 21 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 26 Dec กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 23 Dec - Fri, 26 Dec
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 23 Dec Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 26 Dec Fri
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 26 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 12 Jan - Thu, 15 Jan
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 12 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 12 Jan Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 15 Jan Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 15 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Mon, 12 Jan - Thu, 15 Jan
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:15 am BKK - 11:55 am LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:15 am
  1h 40m
  LPQ
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:15 am, 12 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 12 Jan Mon
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 15 Jan Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 15 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Sun, 18 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 21 Jan กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Sun, 18 Jan - Wed, 21 Jan
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 18 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 18 Jan Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 21 Jan Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 21 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 19 Mar กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Tue, 17 Mar - Thu, 19 Mar
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  4:25 pm BKK - 6:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  1:45 pm LPQ - 3:25 pm BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  4:25 pm
  1h 40m
  LPQ
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV632
  4:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 pm, 17 Mar Tue
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  1:45 pm
  1h 40m
  BKK
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV631
  1:45 pm, 19 Mar Thu
  LPQ หลวงพระบาง
  3:25 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป หลวงพระบาง Wed, 27 May - Sun, 31 May
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  10:25 am BKK - 12:05 pm LPQ
  ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินตรง 1h 40m
  7:40 am LPQ - 9:20 am BKK
  ฿10,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หลวงพระบาง

  BKK
  10:25 am
  1h 40m
  LPQ
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV634
  10:25 am, 27 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 pm, 27 May Wed
  LPQ หลวงพระบาง
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก หลวงพระบาง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  LPQ
  7:40 am
  1h 40m
  BKK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QV633
  7:40 am, 31 May Sun
  LPQ หลวงพระบาง
  9:20 am, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1h 40m