เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Thai AirAsia X 46 ผลลัพธ์ ฿9,724 เลือก
  China Airlines 14 ผลลัพธ์ ฿14,662 เลือก
  China Eastern Airlines 166 ผลลัพธ์ ฿15,412 เลือก
  Vietnam Airlines 57 ผลลัพธ์ ฿17,226 เลือก
  การบินไทย 1468 ผลลัพธ์ ฿17,243 เลือก
  Cathay Pacific 181 ผลลัพธ์ ฿17,712 เลือก
  Delta Air Lines 274 ผลลัพธ์ ฿18,116 เลือก
  Malaysia Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿22,320 เลือก
  Shanghai Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿23,912 เลือก
  All Nippon Airways 1701 ผลลัพธ์ ฿25,082 เลือก
  Japan Airlines 330 ผลลัพธ์ ฿25,129 เลือก
  Air Macau 1 ผลลัพธ์ ฿26,043 เลือก
  Bangkok Airways 29 ผลลัพธ์ ฿26,678 เลือก
  Korean Air 19 ผลลัพธ์ ฿26,741 เลือก
  Air China 12 ผลลัพธ์ ฿62,854 เลือก
  American Airlines 38 ผลลัพธ์ ฿93,624 เลือก
  Asiana Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿103,829 เลือก
  ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 19 Jan - Mon, 26 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿9,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 19 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 20 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 26 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 7 Dec - Sat, 13 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 7 Dec Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 8 Dec Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 13 Dec Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 13 Dec Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Tue, 17 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 26 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 17 Feb - Thu, 26 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 26 Feb Thu
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 26 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 19 Jan - Mon, 26 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:05 am NRT - 2:00 pm BKK
  ฿10,981
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 19 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 20 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 20m
  FUK
  10:30 am
  5h 30m
  BKK
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 26 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 26 Jan Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 20m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:30 am, 26 Jan Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2:00 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 1 Jul - Wed, 8 Jul
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿11,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 1 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 2 Jul Thu
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 8 Jul Wed
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Tue, 9 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 9 Dec - Mon, 15 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 9 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 10 Dec Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 15 Dec Mon
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 15 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 22 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Mar - Sat, 28 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿12,335
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Mar Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 28 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 28 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 7 Dec - Sat, 13 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:05 am NRT - 1:40 pm BKK
  ฿12,724
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 7 Dec Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 8 Dec Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 10m
  FUK
  10:20 am
  5h 20m
  BKK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 13 Dec Sat
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 13 Dec Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:20 am, 13 Dec Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  1:40 pm, 13 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 20m
  ขาออก: Mon, 23 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 27 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 23 Feb - Fri, 27 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 24 Feb Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 27 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 27 Feb Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 16 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 16 Mar - Sat, 21 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 16 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 17 Mar Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 21 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 21 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 18 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 13 Mar - Wed, 18 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 13 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 14 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 18 Mar Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 17 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 17 Jan - Sun, 25 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 25 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 25 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 22 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Mar - Sat, 28 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  8:15 pm NRT - 12:50 am (+1) DMK
  ฿14,501
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Mar Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 35m
  DMK
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 28 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  12:50 am, 29 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 15 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 15 Dec - Sun, 21 Dec
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  8:30 am BKK - 8:20 pm NRT
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  9:30 am NRT - 4:45 pm BKK
  ฿14,600
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  BKK
  8:30 am
  3h 25m
  TPE
  12:55 pm
  3h 25m
  TPE
  4:20 pm
  3h
  NRT
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  8:30 am, 15 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:55 pm, 15 Dec Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 25m
  3h 25m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI106
  4:20 pm, 15 Dec Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  8:20 pm, 15 Dec Mon
  NRT โตเกียว
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  NRT
  9:30 am
  4h 10m
  TPE
  12:40 pm
  1h 15m
  TPE
  1:55 pm
  3h 50m
  BKK
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI107
  9:30 am, 21 Dec Sun
  NRT โตเกียว
  12:40 pm, 21 Dec Sun
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4h 10m
  1h 15m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI835
  1:55 pm, 21 Dec Sun
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4:45 pm, 21 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 50m
  ขาออก: Wed, 11 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 18 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 11 Feb - Wed, 18 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿14,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 11 Feb Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 12 Feb Thu
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 18 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 18 Feb Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 22 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Mar - Sat, 28 Mar
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,297
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h
  PVG
  2:25 pm
  3h
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:25 pm, 22 Mar Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h
  3h หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 22 Mar Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 22 Mar Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 28 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 28 Mar Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 28 Mar Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 22 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 28 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Mar - Sat, 28 Mar
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:45 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,297
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:45 am
  3h 55m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:45 am, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 22 Mar Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 55m
  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 22 Mar Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 22 Mar Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 28 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 28 Mar Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 28 Mar Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 12 Dec - Wed, 17 Dec
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,562
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:25 am
  4h 15m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:25 am, 12 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 12 Dec Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 12 Dec Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 12 Dec Fri
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 17 Dec Wed
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 17 Dec Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 17 Dec Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 12 Dec - Wed, 17 Dec
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,562
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h
  PVG
  2:25 pm
  3h
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 12 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:25 pm, 12 Dec Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  3h หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 12 Dec Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 12 Dec Fri
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 17 Dec Wed
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 17 Dec Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 17 Dec Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 18 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 19 Jan - Mon, 26 Jan
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:05 am NRT - 2:00 pm BKK
  ฿15,793
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:25 am
  4h 15m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:25 am, 19 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 19 Jan Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 19 Jan Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 19 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 20m
  FUK
  10:30 am
  5h 30m
  BKK
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 26 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 26 Jan Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 20m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  3K510
  10:30 am, 26 Jan Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2:00 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m