×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 109 ผลลัพธ์ ฿12,580 เลือก
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 58 ผลลัพธ์ ฿15,016 เลือก
การบินไทย 2574 ผลลัพธ์ ฿17,170 เลือก
เดลต้าแอร์ไลน์ 619 ผลลัพธ์ ฿17,459 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 89 ผลลัพธ์ ฿18,774 เลือก
นิปปอนแอร์เวย์ 2595 ผลลัพธ์ ฿24,958 เลือก
เจแปนแอร์ไลน์ 596 ผลลัพธ์ ฿25,025 เลือก
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿25,225 เลือก
China Southern Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿25,383 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 87 ผลลัพธ์ ฿26,615 เลือก
แอร์เอเชีย 10 ผลลัพธ์ ฿29,716 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 8 ผลลัพธ์ ฿35,854 เลือก
โคเรียนแอร์ 17 ผลลัพธ์ ฿36,737 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿40,635 เลือก
Juneyao Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿46,697 เลือก
Air China 2 ผลลัพธ์ ฿61,745 เลือก
อเมริกันแอร์ไลน์ 69 ผลลัพธ์ ฿93,027 เลือก
ขาออก: Sun, 16 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 22 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Aug - Sat, 22 Aug
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,587
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 16 Aug Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 17 Aug Mon
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 22 Aug Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 22 Aug Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 16 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 22 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Aug - Sat, 22 Aug
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,587
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 16 Aug Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 16 Aug Sun
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 22 Aug Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 22 Aug Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sat, 12 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 12 Sep - Thu, 17 Sep
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿12,723
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 12 Sep Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 13 Sep Sun
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 17 Sep Thu
NRT โตเกียว
1:25 am, 18 Sep Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sat, 12 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 12 Sep - Thu, 17 Sep
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,723
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 12 Sep Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 13 Sep Sun
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 17 Sep Thu
NRT โตเกียว
2:05 pm, 17 Sep Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sat, 12 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 12 Sep - Thu, 17 Sep
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,723
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 12 Sep Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 12 Sep Sat
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 17 Sep Thu
NRT โตเกียว
2:05 pm, 17 Sep Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sat, 12 Sep เที่ยวกลับ: Thu, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 12 Sep - Thu, 17 Sep
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿12,723
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 12 Sep Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 12 Sep Sat
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 17 Sep Thu
NRT โตเกียว
1:25 am, 18 Sep Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sun, 8 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 13 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 8 Mar - Fri, 13 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿13,643
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 8 Mar Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 9 Mar Mon
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Mar Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Mar Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sun, 1 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 11 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 1 Feb - Wed, 11 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿14,481
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 1 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 2 Feb Mon
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 11 Feb Wed
NRT โตเกียว
1:55 pm, 11 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 31 Jan - Fri, 13 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿14,630
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 1 Feb Sun
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Feb Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Mon, 2 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 2 Feb - Fri, 13 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿14,646
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 2 Feb Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 3 Feb Tue
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Feb Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Tue, 13 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 13 Jan - Mon, 19 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
10:25 am BKK - 8:55 pm NRT
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h
4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
฿15,016
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
10:25 am
4h 15m
PVG
3:40 pm
1h 45m
PVG
5:25 pm
2h 30m
NRT
8:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9854
10:25 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
3:40 pm, 13 Jan Tue
PVG เซี่ยงไฮ้
4h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU271
5:25 pm, 13 Jan Tue
PVG เซี่ยงไฮ้
8:55 pm, 13 Jan Tue
NRT โตเกียว
2h 30m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

NRT
4:55 pm
3h 5m
PVG
7:00 pm
2h 40m
PVG
9:40 pm
4h 15m
BKK
12:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU522
4:55 pm, 19 Jan Mon
NRT โตเกียว
7:00 pm, 19 Jan Mon
PVG เซี่ยงไฮ้
3h 5m
2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU547
9:40 pm, 19 Jan Mon
PVG เซี่ยงไฮ้
12:55 am, 20 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 15m
ขาออก: Tue, 13 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 19 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 13 Jan - Mon, 19 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h
4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
฿15,016
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
9:25 am
4h
PVG
2:25 pm
3h
PVG
5:25 pm
2h 30m
NRT
8:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9842
9:25 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2:25 pm, 13 Jan Tue
PVG เซี่ยงไฮ้
4h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

3h หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU271
5:25 pm, 13 Jan Tue
PVG เซี่ยงไฮ้
8:55 pm, 13 Jan Tue
NRT โตเกียว
2h 30m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

NRT
4:55 pm
3h 5m
PVG
7:00 pm
2h 40m
PVG
9:40 pm
4h 15m
BKK
12:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU522
4:55 pm, 19 Jan Mon
NRT โตเกียว
7:00 pm, 19 Jan Mon
PVG เซี่ยงไฮ้
3h 5m
2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU547
9:40 pm, 19 Jan Mon
PVG เซี่ยงไฮ้
12:55 am, 20 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 15m
ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 5 Mar - Tue, 10 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿15,446
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 5 Mar Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 6 Mar Fri
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 10 Mar Tue
NRT โตเกียว
1:55 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sat, 28 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 10 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 28 Mar - Fri, 10 Apr
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿15,481
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:40 am
6h 20m
NRT
7:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:40 am, 28 Mar Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 28 Mar Sat
NRT โตเกียว
6h 20m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 10 Apr Fri
NRT โตเกียว
1:25 am, 11 Apr Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 10 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 31 Jan - Tue, 10 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿15,481
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 1 Feb Sun
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 10 Feb Tue
NRT โตเกียว
1:55 pm, 10 Feb Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 16 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 11 Jul - Thu, 16 Jul
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿15,563
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 Jul Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 Jul Sun
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 16 Jul Thu
NRT โตเกียว
2:05 pm, 16 Jul Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 16 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 11 Jul - Thu, 16 Jul
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿15,563
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 Jul Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 Jul Sun
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 16 Jul Thu
NRT โตเกียว
1:25 am, 17 Jul Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 16 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 11 Jul - Thu, 16 Jul
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿15,563
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 Jul Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 Jul Sat
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 16 Jul Thu
NRT โตเกียว
2:05 pm, 16 Jul Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 16 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 11 Jul - Thu, 16 Jul
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿15,563
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 Jul Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 Jul Sat
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 16 Jul Thu
NRT โตเกียว
1:25 am, 17 Jul Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 16 Jan - Thu, 22 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿15,606
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 16 Jan Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 17 Jan Sat
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 22 Jan Thu
NRT โตเกียว
1:55 pm, 22 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m