เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Thai AirAsia X 50 ผลลัพธ์ ฿10,707 เลือก
  AirAsia 19 ผลลัพธ์ ฿14,251 เลือก
  China Eastern Airlines 96 ผลลัพธ์ ฿15,440 เลือก
  Vietnam Airlines 28 ผลลัพธ์ ฿15,999 เลือก
  Cathay Pacific 88 ผลลัพธ์ ฿17,850 เลือก
  Delta Air Lines 249 ผลลัพธ์ ฿18,077 เลือก
  การบินไทย 1097 ผลลัพธ์ ฿18,637 เลือก
  Asiana Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿21,136 เลือก
  All Nippon Airways 1553 ผลลัพธ์ ฿24,633 เลือก
  Japan Airlines 265 ผลลัพธ์ ฿24,646 เลือก
  Shanghai Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿24,817 เลือก
  Bangkok Airways 23 ผลลัพธ์ ฿26,498 เลือก
  China Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿28,744 เลือก
  Korean Air 21 ผลลัพธ์ ฿30,243 เลือก
  Malaysia Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿31,981 เลือก
  Singapore Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿42,342 เลือก
  Air China 8 ผลลัพธ์ ฿48,326 เลือก
  Juneyao Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿49,213 เลือก
  Jin Air 4 ผลลัพธ์ ฿73,952 เลือก
  American Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿93,150 เลือก
  ขาออก: Tue, 17 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 26 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 17 Feb - Thu, 26 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 26 Feb Thu
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 26 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 17 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 17 Jan - Sun, 25 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 25 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 25 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 22 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Feb - Sun, 29 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿10,888
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 29 Mar Sun
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 29 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Thu, 22 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 2 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 22 Jan - Mon, 2 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,906
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Jan Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Jan Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 2 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 2 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 1 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 6 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 1 Feb - Fri, 6 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,910
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 1 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 2 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 6 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 6 Feb Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 18 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 12 Feb - Wed, 18 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 13 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 18 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 18 Feb Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 17 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 12 Feb - Tue, 17 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 13 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 17 Feb Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 17 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 18 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 27 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 18 Apr - Mon, 27 Apr
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿11,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 18 Apr Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 19 Apr Sun
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 27 Apr Mon
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 27 Apr Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Sun, 8 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 8 Feb - Sun, 15 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 8 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 9 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 15 Feb Sun
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 15 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 9 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 5 Mar - Mon, 9 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,403
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 6 Mar Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 9 Mar Mon
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 9 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 22 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 2 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 22 Jan - Mon, 2 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:05 am NRT - 2:00 pm BKK
  ฿11,614
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Jan Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Jan Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 20m
  FUK
  10:30 am
  5h 30m
  BKK
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 2 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 2 Feb Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 20m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:30 am, 2 Feb Mon
  FUK ฟุกุโอกะ
  2:00 pm, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  ขาออก: Fri, 17 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 27 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 17 Apr - Mon, 27 Apr
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿12,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 17 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 18 Apr Sat
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 27 Apr Mon
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 27 Apr Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Fri, 17 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 28 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 17 Apr - Tue, 28 Apr
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿12,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 17 Apr Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 18 Apr Sat
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 28 Apr Tue
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 28 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Sun, 8 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 15 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 8 Feb - Sun, 15 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:05 am NRT - 1:40 pm BKK
  ฿12,493
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 8 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 9 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 10m
  FUK
  10:20 am
  5h 20m
  BKK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 15 Feb Sun
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 15 Feb Sun
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:20 am, 15 Feb Sun
  FUK ฟุกุโอกะ
  1:40 pm, 15 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 20m
  ขาออก: Sun, 22 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 22 Feb - Sun, 29 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h 40m
  7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
  ฿13,538
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 22 Feb Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  7:45 pm
  7h 40m
  DMK
  1:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  7:45 pm, 29 Mar Sun
  NRT โตเกียว
  1:25 am, 30 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m
  ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 7 Dec - Sat, 13 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:05 am NRT - 1:40 pm BKK
  ฿14,037
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 7 Dec Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 8 Dec Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 10m
  FUK
  10:20 am
  5h 20m
  BKK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 13 Dec Sat
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 13 Dec Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:20 am, 13 Dec Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  1:40 pm, 13 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 20m
  ขาออก: Thu, 16 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 27 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 16 Apr - Mon, 27 Apr
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿14,023
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 16 Apr Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 17 Apr Fri
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 27 Apr Mon
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 27 Apr Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:25 am DMK - 10:30 pm HND
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿14,311
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  9:25 am
  2h 15m
  KUL
  12:40 pm
  2h
  KUL
  2:40 pm
  6h 50m
  HND
  10:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK881
  9:25 am, 4 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:40 pm, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7522
  2:40 pm, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 pm, 4 Dec Thu
  HND โตเกียว
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 9 Dec Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 9 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:05 am DMK - 10:30 pm HND
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿14,311
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:05 am
  2h 10m
  KUL
  10:15 am
  4h 25m
  KUL
  2:40 pm
  6h 50m
  HND
  10:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  7:05 am, 4 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:15 am, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7522
  2:40 pm, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 pm, 4 Dec Thu
  HND โตเกียว
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 9 Dec Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 9 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 10:30 pm HND
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿14,726
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 10m
  KUL
  11:45 am
  2h 55m
  KUL
  2:40 pm
  6h 50m
  HND
  10:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  8:35 am, 4 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:45 am, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7522
  2:40 pm, 4 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:30 pm, 4 Dec Thu
  HND โตเกียว
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 9 Dec Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 9 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m