• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:20 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  10:50 am NRT - 7:00 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 30 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  9:20 am
  2h 55m
  HKG
  1:15 pm
  1h 55m
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX708
  Wed 30 Apr, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 30 Apr, 1:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Wed 30 Apr, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 30 Apr, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  10:50 am
  4h 55m
  HKG
  2:45 pm
  2h 20m
  HKG
  5:05 pm
  2h 55m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX501
  Sat 3 May, 10:50 am
  NRT โตเกียว
  Sat 3 May, 2:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX703
  Sat 3 May, 5:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 3 May, 7:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:50 pm BKK - 6:25 am (+1) NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  4:55 pm NRT - 12:05 am (+1) BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 21 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  4h 25m
  NRT
  6:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Wed 21 May, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 21 May, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX524
  Thu 22 May, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 22 May, 6:25 am
  NRT โตเกียว
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  4:55 pm
  4h 45m
  HKG
  8:40 pm
  1h 35m
  HKG
  10:15 pm
  2h 50m
  BKK
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX521
  Thu 5 Jun, 4:55 pm
  NRT โตเกียว
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 45m
  1h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX709
  Thu 5 Jun, 10:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 6 Jun, 12:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:20 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  10:50 am NRT - 7:00 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 14 May - Fri, 23 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  9:20 am
  2h 55m
  HKG
  1:15 pm
  1h 55m
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX708
  Wed 14 May, 9:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 14 May, 1:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 55m
  1h 55m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Wed 14 May, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 14 May, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  10:50 am
  4h 55m
  HKG
  2:45 pm
  2h 20m
  HKG
  5:05 pm
  2h 55m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX501
  Fri 23 May, 10:50 am
  NRT โตเกียว
  Fri 23 May, 2:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX703
  Fri 23 May, 5:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 23 May, 7:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  8:20 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  4:55 pm NRT - 12:05 am (+1) BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 21 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  8:20 am
  2h 50m
  HKG
  12:10 pm
  3h
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX700
  Wed 21 May, 8:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 21 May, 12:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  3h หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Wed 21 May, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 21 May, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  4:55 pm
  4h 45m
  HKG
  8:40 pm
  1h 35m
  HKG
  10:15 pm
  2h 50m
  BKK
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX521
  Thu 5 Jun, 4:55 pm
  NRT โตเกียว
  Thu 5 Jun, 8:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 45m
  1h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX709
  Thu 5 Jun, 10:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 6 Jun, 12:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  8:20 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  10:50 am NRT - 7:00 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 14 May - Fri, 23 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  8:20 am
  2h 50m
  HKG
  12:10 pm
  3h
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX700
  Wed 14 May, 8:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 14 May, 12:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  3h หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Wed 14 May, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 14 May, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  10:50 am
  4h 55m
  HKG
  2:45 pm
  2h 20m
  HKG
  5:05 pm
  2h 55m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX501
  Fri 23 May, 10:50 am
  NRT โตเกียว
  Fri 23 May, 2:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX703
  Fri 23 May, 5:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 23 May, 7:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:50 pm BKK - 6:25 am (+1) NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  9:35 am NRT - 5:40 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 25 May - Tue, 3 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  4h 25m
  NRT
  6:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Sun 25 May, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 25 May, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX524
  Mon 26 May, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 26 May, 6:25 am
  NRT โตเกียว
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  9:35 am
  4h 50m
  HKG
  1:25 pm
  2h 25m
  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX509
  Tue 3 Jun, 9:35 am
  NRT โตเกียว
  Tue 3 Jun, 1:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 50m
  2h 25m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  Tue 3 Jun, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 3 Jun, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:50 pm BKK - 6:25 am (+1) NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  9:35 am NRT - 5:40 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 5 Jun - Tue, 10 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  4h 25m
  NRT
  6:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Thu 5 Jun, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Jun, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX524
  Fri 6 Jun, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 6 Jun, 6:25 am
  NRT โตเกียว
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  9:35 am
  4h 50m
  HKG
  1:25 pm
  2h 25m
  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX509
  Tue 10 Jun, 9:35 am
  NRT โตเกียว
  Tue 10 Jun, 1:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 50m
  2h 25m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  Tue 10 Jun, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 10 Jun, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:50 pm BKK - 6:25 am (+1) NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  4:55 pm NRT - 12:05 am (+1) BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 11 Jun - Sun, 15 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  4h 25m
  NRT
  6:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Wed 11 Jun, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 11 Jun, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX524
  Thu 12 Jun, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 12 Jun, 6:25 am
  NRT โตเกียว
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  4:55 pm
  4h 45m
  HKG
  8:40 pm
  1h 35m
  HKG
  10:15 pm
  2h 50m
  BKK
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX521
  Sun 15 Jun, 4:55 pm
  NRT โตเกียว
  Sun 15 Jun, 8:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 45m
  1h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX709
  Sun 15 Jun, 10:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 16 Jun, 12:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  8:35 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  9:35 am NRT - 5:40 pm BKK
  ฿18,310
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 5 Jun - Tue, 10 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  8:35 am
  2h 55m
  HKG
  12:30 pm
  2h 40m
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX2700
  Thu 5 Jun, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Jun, 12:30 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 55m
  2h 40m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Thu 5 Jun, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 5 Jun, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  9:35 am
  4h 50m
  HKG
  1:25 pm
  2h 25m
  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX509
  Tue 10 Jun, 9:35 am
  NRT โตเกียว
  Tue 10 Jun, 1:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 50m
  2h 25m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  Tue 10 Jun, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 10 Jun, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 5h 45m
  6:30 am BKK - 2:15 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 55m
  6:50 pm NRT - 11:45 pm BKK
  ฿18,549
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 21 Apr - Sun, 27 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:30 am
  5h 45m
  NRT
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Mon 21 Apr, 6:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 21 Apr, 2:15 pm
  NRT โตเกียว
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:50 pm
  6h 55m
  BKK
  11:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Sun 27 Apr, 6:50 pm
  NRT โตเกียว
  Sun 27 Apr, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 5h 45m
  6:30 am BKK - 2:15 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 55m
  6:50 pm NRT - 11:45 pm BKK
  ฿18,549
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 25 Apr - Mon, 28 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:30 am
  5h 45m
  NRT
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Fri 25 Apr, 6:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 25 Apr, 2:15 pm
  NRT โตเกียว
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:50 pm
  6h 55m
  BKK
  11:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Mon 28 Apr, 6:50 pm
  NRT โตเกียว
  Mon 28 Apr, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 5h 45m
  6:30 am BKK - 2:15 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 55m
  6:50 pm NRT - 11:45 pm BKK
  ฿18,549
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 17h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 20 Apr - Thu, 24 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:30 am
  5h 45m
  NRT
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Sun 20 Apr, 6:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 20 Apr, 2:15 pm
  NRT โตเกียว
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:50 pm
  6h 55m
  BKK
  11:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Thu 24 Apr, 6:50 pm
  NRT โตเกียว
  Thu 24 Apr, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h
  6:10 am BKK - 2:10 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  6:50 pm NRT - 11:25 pm BKK
  ฿18,549
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 2 May - Wed, 7 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:10 am
  6h
  NRT
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Fri 2 May, 6:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 2:10 pm
  NRT โตเกียว
  6h

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:50 pm
  6h 35m
  BKK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Wed 7 May, 6:50 pm
  NRT โตเกียว
  Wed 7 May, 11:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Air China แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:10 am BKK - 5:55 pm NRT
  Air Macau แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  4:00 pm NRT - 12:30 am (+1) BKK
  ฿18,604
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กรุงปักกิ่ง

  BKK
  6:10 am
  4h 40m
  PEK
  11:50 am
  1h 35m
  PEK
  1:25 pm
  3h 30m
  NRT
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CA810
  Fri 5 Dec, 6:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 5 Dec, 11:50 am
  PEK กรุงปักกิ่ง
  4h 40m
  1h 35m หยุดพักใน กรุงปักกิ่ง PEK
  CA167
  Fri 5 Dec, 1:25 pm
  PEK กรุงปักกิ่ง
  Fri 5 Dec, 5:55 pm
  NRT โตเกียว
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มาคอ

  NRT
  4:00 pm
  4h 55m
  MFM
  7:55 pm
  2h 45m
  MFM
  10:40 pm
  2h 50m
  BKK
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  NX861
  Sat 13 Dec, 4:00 pm
  NRT โตเกียว
  Sat 13 Dec, 7:55 pm
  MFM มาคอ
  4h 55m
  2h 45m หยุดพักใน มาคอ MFM
  NX880
  Sat 13 Dec, 10:40 pm
  MFM มาคอ
  Sun 14 Dec, 12:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  6:05 am BKK - 2:10 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  6:45 pm NRT - 11:20 pm BKK
  ฿18,549
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 24 Jun - Mon, 30 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:05 am
  6h 5m
  NRT
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Tue 24 Jun, 6:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 24 Jun, 2:10 pm
  NRT โตเกียว
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:45 pm
  6h 35m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Mon 30 Jun, 6:45 pm
  NRT โตเกียว
  Mon 30 Jun, 11:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  8:20 am BKK - 8:30 pm NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  9:35 am NRT - 5:40 pm BKK
  ฿18,850
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 2 Jun - Sat, 7 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  8:20 am
  2h 50m
  HKG
  12:10 pm
  3h
  HKG
  3:10 pm
  4h 20m
  NRT
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX700
  Mon 2 Jun, 8:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 12:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  3h หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX500
  Mon 2 Jun, 3:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 2 Jun, 8:30 pm
  NRT โตเกียว
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  9:35 am
  4h 50m
  HKG
  1:25 pm
  2h 25m
  HKG
  3:50 pm
  2h 50m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX509
  Sat 7 Jun, 9:35 am
  NRT โตเกียว
  Sat 7 Jun, 1:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 50m
  2h 25m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  Sat 7 Jun, 3:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 7 Jun, 5:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:50 pm BKK - 6:25 am (+1) NRT
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  10:50 am NRT - 7:00 pm BKK
  ฿18,850
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 19 Apr - Wed, 30 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  4h 25m
  NRT
  6:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Sat 19 Apr, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 19 Apr, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX524
  Sun 20 Apr, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Sun 20 Apr, 6:25 am
  NRT โตเกียว
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  NRT
  10:50 am
  4h 55m
  HKG
  2:45 pm
  2h 20m
  HKG
  5:05 pm
  2h 55m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX501
  Wed 30 Apr, 10:50 am
  NRT โตเกียว
  Wed 30 Apr, 2:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  4h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX703
  Wed 30 Apr, 5:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 30 Apr, 7:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h
  6:10 am BKK - 2:10 pm NRT
  Delta Air Lines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  6:50 pm NRT - 11:25 pm BKK
  ฿20,176
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 2 May - Tue, 13 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  BKK
  6:10 am
  6h
  NRT
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Fri 2 May, 6:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 2 May, 2:10 pm
  NRT โตเกียว
  6h

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  6:50 pm
  6h 35m
  BKK
  11:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL283
  Tue 13 May, 6:50 pm
  NRT โตเกียว
  Tue 13 May, 11:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Vietnam Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:05 pm BKK - 7:35 am (+1) NRT
  Air Macau แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  4:00 pm NRT - 12:30 am (+1) BKK
  ฿21,098
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 1 Oct - Thu, 30 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ฮานอย

  BKK
  7:05 pm
  1h 50m
  HAN
  8:55 pm
  3h 45m
  HAN
  12:40 am
  4h 55m
  NRT
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN612
  Wed 1 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 8:55 pm
  HAN ฮานอย
  1h 50m
  3h 45m หยุดพักใน ฮานอย HAN
  VN310
  Thu 2 Oct, 12:40 am
  HAN ฮานอย
  Thu 2 Oct, 7:35 am
  NRT โตเกียว
  4h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มาคอ

  NRT
  4:00 pm
  4h 55m
  MFM
  7:55 pm
  2h 45m
  MFM
  10:40 pm
  2h 50m
  BKK
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  NX861
  Thu 30 Oct, 4:00 pm
  NRT โตเกียว
  Thu 30 Oct, 7:55 pm
  MFM มาคอ
  4h 55m
  2h 45m หยุดพักใน มาคอ MFM
  NX880
  Thu 30 Oct, 10:40 pm
  MFM มาคอ
  Fri 31 Oct, 12:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Vietnam Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:30 pm BKK - 8:00 am (+1) NRT
  Air Macau แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  4:00 pm NRT - 12:30 am (+1) BKK
  ฿21,098
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 1 Oct - Thu, 30 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย โฮจิมินห์ ซิตี้

  BKK
  7:30 pm
  1h 30m
  SGN
  9:00 pm
  3h 10m
  SGN
  12:10 am
  5h 50m
  NRT
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VN602
  Wed 1 Oct, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 9:00 pm
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  1h 30m
  3h 10m หยุดพักใน โฮจิมินห์ ซิตี้ SGN
  VN300
  Thu 2 Oct, 12:10 am
  SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
  Thu 2 Oct, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  5h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มาคอ

  NRT
  4:00 pm
  4h 55m
  MFM
  7:55 pm
  2h 45m
  MFM
  10:40 pm
  2h 50m
  BKK
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  NX861
  Thu 30 Oct, 4:00 pm
  NRT โตเกียว
  Thu 30 Oct, 7:55 pm
  MFM มาคอ
  4h 55m
  2h 45m หยุดพักใน มาคอ MFM
  NX880
  Thu 30 Oct, 10:40 pm
  MFM มาคอ
  Fri 31 Oct, 12:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  There are 2 airports in โตเกียว, with over 693 airlines flying to โตเกียว.

  Based on user search activity, the top five searched flights to โตเกียว are ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน ไป โตเกียว, มนิลา ไป โตเกียว, สิงคโปร์ ไป โตเกียว, กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว, โซล ไป โตเกียว... Flight prices for these routes start at ฿3,963, ฿5,832, ฿6,928, ฿7,089, ฿7,766... respectively.

  Besides Wego's selection of โตเกียว flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in โตเกียว. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.