เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Thai AirAsia X 124 ผลลัพธ์ ฿7,388 เลือก
  AirAsia 39 ผลลัพธ์ ฿11,651 เลือก
  China Airlines 92 ผลลัพธ์ ฿15,036 เลือก
  China Eastern Airlines 88 ผลลัพธ์ ฿15,068 เลือก
  Vietnam Airlines 181 ผลลัพธ์ ฿15,687 เลือก
  Cathay Pacific 350 ผลลัพธ์ ฿16,826 เลือก
  Asiana Airlines 77 ผลลัพธ์ ฿17,412 เลือก
  Philippine Airlines 26 ผลลัพธ์ ฿18,063 เลือก
  การบินไทย 2014 ผลลัพธ์ ฿18,063 เลือก
  Delta Air Lines 439 ผลลัพธ์ ฿18,128 เลือก
  Japan Airlines 557 ผลลัพธ์ ฿20,048 เลือก
  Korean Air 101 ผลลัพธ์ ฿20,959 เลือก
  All Nippon Airways 2270 ผลลัพธ์ ฿21,805 เลือก
  Malaysia Airlines 31 ผลลัพธ์ ฿22,782 เลือก
  Bangkok Airways 43 ผลลัพธ์ ฿24,344 เลือก
  Shanghai Airlines 35 ผลลัพธ์ ฿25,483 เลือก
  China Southern Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿33,619 เลือก
  Air China 3 ผลลัพธ์ ฿64,797 เลือก
  Hainan Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿87,188 เลือก
  American Airlines 112 ผลลัพธ์ ฿93,827 เลือก
  Singapore Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿205,262 เลือก
  ขาออก:Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ:Mon, 10 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 2 Nov - Mon, 10 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿7,383
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Sun 2 Nov, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 3 Nov, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Mon 10 Nov, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Mon 10 Nov, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Sun, 23 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 23 Nov - Fri, 28 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿9,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Sun 23 Nov, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 24 Nov, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Fri 28 Nov, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Fri 28 Nov, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Tue, 18 Nov เที่ยวกลับ:Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 18 Nov - Thu, 27 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿9,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Tue 18 Nov, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Thu 27 Nov, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Thu 27 Nov, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿9,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Tue 14 Oct, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Tue 14 Oct, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ:Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 30 Nov - Mon, 15 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿9,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Sun 30 Nov, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 1 Dec, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Mon 15 Dec, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Mon 15 Dec, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 27 Sep - Fri, 31 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿9,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Sat 27 Sep, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Fri 31 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Fri 31 Oct, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Thu, 22 Jan เที่ยวกลับ:Fri, 30 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 22 Jan - Fri, 30 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿10,372
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Thu 22 Jan, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 23 Jan, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Fri 30 Jan, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Fri 30 Jan, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 17h
  11:45 pm HND - 2:45 pm (+1) DMK
  ฿11,252
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  HND
  11:45 pm
  7h 25m
  KUL
  6:10 am (+1)
  7h 25m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7523
  Tue 14 Oct, 11:45 pm
  HND โตเกียว
  Wed 15 Oct, 6:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 25m
  7h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  Wed 15 Oct, 1:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 2:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก:Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ:Tue, 2 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 24 Nov - Tue, 2 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 24 Nov, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 25 Nov, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Tue 2 Dec, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Tue 2 Dec, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 13 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 10 Oct - Mon, 13 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Fri 10 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Mon 13 Oct, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Mon 13 Oct, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Fri, 20 Mar เที่ยวกลับ:Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 20 Mar - Wed, 25 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,373
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Fri 20 Mar, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 21 Mar, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Wed 25 Mar, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Wed 25 Mar, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Sun, 28 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 28 Sep - Tue, 30 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,515
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Sun 28 Sep, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Tue 30 Sep, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Tue 30 Sep, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 10 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 29 Oct - Mon, 10 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,517
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Wed 29 Oct, 11:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 30 Oct, 8:00 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Mon 10 Nov, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  Mon 10 Nov, 1:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 14 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 12 Sep - Sun, 14 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,518
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Fri 12 Sep, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Sun 14 Sep, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Sun 14 Sep, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 10 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Fri, 10 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,518
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Fri 10 Oct, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Fri 10 Oct, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  7:10 am DMK - 10:30 pm HND
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,664
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  7:10 am
  2h 5m
  KUL
  10:15 am
  4h 15m
  KUL
  2:30 pm
  7h
  HND
  10:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD311
  Mon 6 Oct, 7:10 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 10:15 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  4h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7522
  Mon 6 Oct, 2:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 6 Oct, 10:30 pm
  HND โตเกียว
  7h

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Tue 14 Oct, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Tue 14 Oct, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  8:35 am DMK - 10:30 pm HND
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 35m
  10:30 am NRT - 3:05 pm DMK
  ฿11,664
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:35 am
  2h 15m
  KUL
  11:50 am
  2h 40m
  KUL
  2:30 pm
  7h
  HND
  10:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK891
  Mon 6 Oct, 8:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 11:50 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7522
  Mon 6 Oct, 2:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Mon 6 Oct, 10:30 pm
  HND โตเกียว
  7h

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  10:30 am
  6h 35m
  DMK
  3:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  Tue 14 Oct, 10:30 am
  NRT โตเกียว
  Tue 14 Oct, 3:05 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 17h
  11:45 pm HND - 2:45 pm (+1) DMK
  ฿11,671
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  HND
  11:45 pm
  7h 25m
  KUL
  6:10 am (+1)
  7h 25m
  KUL
  1:35 pm
  2h 10m
  DMK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK523
  Tue 14 Oct, 11:45 pm
  HND โตเกียว
  Wed 15 Oct, 6:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 25m
  7h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK884
  Wed 15 Oct, 1:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 2:45 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  11:45 pm HND - 12:40 pm (+1) DMK
  ฿11,671
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  HND
  11:45 pm
  7h 25m
  KUL
  6:10 am (+1)
  5h 20m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK523
  Tue 14 Oct, 11:45 pm
  HND โตเกียว
  Wed 15 Oct, 6:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 25m
  5h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  Wed 15 Oct, 11:30 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 6 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 14h
  11:45 pm HND - 11:45 am (+1) DMK
  ฿11,671
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  Mon 6 Oct, 1:00 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 6 Oct, 9:15 am
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  HND
  11:45 pm
  7h 25m
  KUL
  6:10 am (+1)
  4h 30m
  KUL
  10:40 am
  2h 5m
  DMK
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK523
  Tue 14 Oct, 11:45 pm
  HND โตเกียว
  Wed 15 Oct, 6:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 25m
  4h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK312
  Wed 15 Oct, 10:40 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 11:45 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m