×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 112 ผลลัพธ์ ฿12,577 เลือก
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 84 ผลลัพธ์ ฿15,017 เลือก
การบินไทย 2934 ผลลัพธ์ ฿16,962 เลือก
แอร์เอเชีย 10 ผลลัพธ์ ฿17,135 เลือก
เดลต้าแอร์ไลน์ 726 ผลลัพธ์ ฿17,462 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 165 ผลลัพธ์ ฿18,776 เลือก
Air China 2 ผลลัพธ์ ฿22,630 เลือก
Hahn Air 1 ผลลัพธ์ ฿24,687 เลือก
นิปปอนแอร์เวย์ 2728 ผลลัพธ์ ฿24,961 เลือก
เจแปนแอร์ไลน์ 559 ผลลัพธ์ ฿25,028 เลือก
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿25,228 เลือก
China Southern Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿25,386 เลือก
Malaysia Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿25,538 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 79 ผลลัพธ์ ฿26,599 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 34 ผลลัพธ์ ฿28,697 เลือก
โคเรียนแอร์ 49 ผลลัพธ์ ฿32,126 เลือก
Juneyao Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿42,971 เลือก
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿57,447 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿85,226 เลือก
อเมริกันแอร์ไลน์ 118 ผลลัพธ์ ฿93,028 เลือก
ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 May - Mon, 18 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,583
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 May Tue
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 18 May Mon
NRT โตเกียว
2:05 pm, 18 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 May - Mon, 18 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿12,583
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 May Mon
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 18 May Mon
NRT โตเกียว
1:25 am, 19 May Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 May - Mon, 18 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,583
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 May Mon
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 18 May Mon
NRT โตเกียว
2:05 pm, 18 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 May - Mon, 18 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿12,583
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 May Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 May Tue
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 18 May Mon
NRT โตเกียว
1:25 am, 19 May Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sun, 16 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 22 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Aug - Sat, 22 Aug
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,587
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 16 Aug Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 17 Aug Mon
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 22 Aug Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 22 Aug Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 16 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 22 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Aug - Sat, 22 Aug
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿12,587
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 16 Aug Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 16 Aug Sun
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 22 Aug Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 22 Aug Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 19 Jan - Sat, 31 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿13,161
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 19 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 20 Jan Tue
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 31 Jan Sat
NRT โตเกียว
1:55 pm, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Fri, 9 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 9 Oct - Wed, 14 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿13,223
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 9 Oct Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 10 Oct Sat
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 14 Oct Wed
NRT โตเกียว
2:05 pm, 14 Oct Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Mon, 19 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 19 Jan - Sat, 24 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿13,223
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 19 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 20 Jan Tue
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 24 Jan Sat
NRT โตเกียว
1:55 pm, 24 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sun, 8 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 13 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 8 Mar - Fri, 13 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿13,643
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 8 Mar Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 9 Mar Mon
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Mar Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Mar Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Wed, 29 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 5 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 29 Apr - Tue, 5 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿13,675
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 29 Apr Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 29 Apr Wed
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 5 May Tue
NRT โตเกียว
2:05 pm, 5 May Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 11 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 11 Oct - Sat, 17 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿13,688
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 Oct Sun
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 17 Oct Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 17 Oct Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 11 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 11 Oct - Sat, 17 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿13,688
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 11 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 11 Oct Sun
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 17 Oct Sat
NRT โตเกียว
1:25 am, 18 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Sun, 11 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 11 Oct - Sat, 17 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿13,688
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 Oct Mon
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 17 Oct Sat
NRT โตเกียว
2:05 pm, 17 Oct Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 11 Oct เที่ยวกลับ: Sat, 17 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 11 Oct - Sat, 17 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
฿13,688
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 11 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 12 Oct Mon
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
7:45 pm
7h 40m
DMK
1:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ607
7:45 pm, 17 Oct Sat
NRT โตเกียว
1:25 am, 18 Oct Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7h 40m
ขาออก: Fri, 9 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 9 Oct - Wed, 14 Oct
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿13,696
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
10:15 am
7h 15m
NRT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ606
10:15 am, 9 Oct Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 9 Oct Fri
NRT โตเกียว
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 14 Oct Wed
NRT โตเกียว
2:05 pm, 14 Oct Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
7h
ขาออก: Sun, 1 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 1 Feb - Fri, 13 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿13,723
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 1 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 2 Feb Mon
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Feb Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Sun, 1 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 11 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 1 Feb - Wed, 11 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿14,481
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 1 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 2 Feb Mon
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 11 Feb Wed
NRT โตเกียว
1:55 pm, 11 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Mon, 2 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 2 Feb - Fri, 13 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
฿14,646
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:45 pm
6h 15m
NRT
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:45 pm, 2 Feb Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 3 Feb Tue
NRT โตเกียว
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:15 am
6h 40m
DMK
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:15 am, 13 Feb Fri
NRT โตเกียว
1:55 pm, 13 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 40m
ขาออก: Wed, 29 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 5 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 29 Apr - Tue, 5 May
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
฿14,869
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

DMK
11:35 pm
6h 35m
NRT
8:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ600
11:35 pm, 29 Apr Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
8:10 am, 30 Apr Thu
NRT โตเกียว
6h 35m

เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

NRT
9:05 am
7h
DMK
2:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ601
9:05 am, 5 May Tue
NRT โตเกียว
2:05 pm, 5 May Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7h