×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 110 ผลลัพธ์ ฿12,541 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 49 ผลลัพธ์ ฿15,412 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 52 ผลลัพธ์ ฿16,107 เลือก
  แอร์เอเชีย 20 ผลลัพธ์ ฿16,182 เลือก
  Hahn Air 3 ผลลัพธ์ ฿17,174 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 193 ผลลัพธ์ ฿17,203 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 580 ผลลัพธ์ ฿17,423 เลือก
  การบินไทย 2740 ผลลัพธ์ ฿18,202 เลือก
  ไชนาแอร์ไลน์ 19 ผลลัพธ์ ฿21,306 เลือก
  โคเรียนแอร์ 72 ผลลัพธ์ ฿24,131 เลือก
  นิปปอนแอร์เวย์ 2244 ผลลัพธ์ ฿25,001 เลือก
  เจแปนแอร์ไลน์ 563 ผลลัพธ์ ฿25,030 เลือก
  China Southern Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿26,037 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 181 ผลลัพธ์ ฿26,097 เลือก
  เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿27,648 เลือก
  Asiana Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿61,216 เลือก
  Air China 2 ผลลัพธ์ ฿78,513 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿80,753 เลือก
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 30 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 28 Jan - Fri, 30 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿12,580
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 28 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 29 Jan Thu
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 30 Jan Fri
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 30 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 1 Aug - Tue, 1 Sep
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿12,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 1 Aug Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 1 Aug Sat
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 1 Sep Tue
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 1 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Fri, 23 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 23 Jan - Tue, 27 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿12,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 23 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 24 Jan Sat
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 27 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 27 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 28 Jan - Sat, 31 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿12,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 28 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 29 Jan Thu
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 31 Jan Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 31 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Fri, 19 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 21 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 19 Jun - Sun, 21 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿12,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 19 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 19 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 21 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 21 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Tue, 20 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 28 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 20 Jan - Wed, 28 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿12,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 20 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 21 Jan Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 28 Jan Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 28 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 28 Jan - Sat, 31 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:05 am NRT - 1:40 pm BKK
  ฿13,099
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 28 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 29 Jan Thu
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 10m
  FUK
  10:20 am
  5h 20m
  BKK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 31 Jan Sat
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 31 Jan Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:20 am, 31 Jan Sat
  FUK ฟุกุโอกะ
  1:40 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Feb เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 17 Feb - Sun, 22 Feb
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  6:05 am NRT - 1:40 pm BKK
  ฿13,156
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฟุกุโอกะ

  NRT
  6:05 am
  2h 5m
  FUK
  8:10 am
  2h 10m
  FUK
  10:20 am
  5h 20m
  BKK
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GK501
  6:05 am, 22 Feb Sun
  NRT โตเกียว
  8:10 am, 22 Feb Sun
  FUK ฟุกุโอกะ
  2h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ฟุกุโอกะ FUK
  JQ510
  10:20 am, 22 Feb Sun
  FUK ฟุกุโอกะ
  1:40 pm, 22 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 20m
  ขาออก: Sat, 24 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 24 Jan - Tue, 27 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 24 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 25 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 27 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 27 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 21 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 21 Jan - Mon, 26 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 21 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 22 Jan Thu
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 26 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 1 Aug - Tue, 1 Sep
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 1 Aug Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 2 Aug Sun
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 1 Sep Tue
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 1 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 1 Aug - Tue, 1 Sep
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
  7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 1 Aug Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 1 Aug Sat
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  7:45 pm
  7h 40m
  DMK
  1:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  7:45 pm, 1 Sep Tue
  NRT โตเกียว
  1:25 am, 2 Sep Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m
  ขาออก: Fri, 26 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 26 Jun - Sun, 5 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 26 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 26 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 5 Jul Sun
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 5 Jul Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Fri, 26 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 26 Jun - Sun, 5 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
  7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 26 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 26 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  7:45 pm
  7h 40m
  DMK
  1:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  7:45 pm, 5 Jul Sun
  NRT โตเกียว
  1:25 am, 6 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m
  ขาออก: Fri, 19 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 21 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 19 Jun - Sun, 21 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
  7:45 pm NRT - 1:25 am (+1) DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 19 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 19 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  7:45 pm
  7h 40m
  DMK
  1:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  7:45 pm, 21 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  1:25 am, 22 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h 40m
  ขาออก: Fri, 19 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 21 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 19 Jun - Sun, 21 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  11:35 pm DMK - 8:10 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿13,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:35 pm
  6h 35m
  NRT
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:35 pm, 19 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 am, 20 Jun Sat
  NRT โตเกียว
  6h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 21 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 21 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h
  ขาออก: Thu, 5 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 5 Feb - Fri, 13 Feb
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 5 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 6 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 13 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 13 Feb Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 26 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 26 Jan - Sat, 7 Feb
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 27 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 7 Feb Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 7 Feb Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Tue, 27 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 27 Jan - Sat, 7 Feb
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 27 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 28 Jan Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 7 Feb Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 7 Feb Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 9 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 9 Apr - Thu, 16 Apr
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
  10:15 am DMK - 7:30 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 7h
  9:05 am NRT - 2:05 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:15 am
  7h 15m
  NRT
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:15 am, 9 Apr Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 9 Apr Thu
  NRT โตเกียว
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:05 am
  7h
  DMK
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:05 am, 16 Apr Thu
  NRT โตเกียว
  2:05 pm, 16 Apr Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7h