×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 939 ผลลัพธ์ ฿7,373 เลือก
  แอร์เอเชีย 386 ผลลัพธ์ ฿8,403 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 2685 ผลลัพธ์ ฿11,414 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 9266 ผลลัพธ์ ฿12,119 เลือก
  Air Macau 36 ผลลัพธ์ ฿13,330 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 1781 ผลลัพธ์ ฿13,579 เลือก
  ดรากอนแอร์ 266 ผลลัพธ์ ฿14,208 เลือก
  Malaysia Airlines 1202 ผลลัพธ์ ฿14,638 เลือก
  ไชนาแอร์ไลน์ 1015 ผลลัพธ์ ฿14,802 เลือก
  Air China 204 ผลลัพธ์ ฿15,611 เลือก
  Hahn Air 33 ผลลัพธ์ ฿15,962 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 211 ผลลัพธ์ ฿15,996 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 1441 ผลลัพธ์ ฿16,842 เลือก
  เจแปนแอร์ไลน์ 3675 ผลลัพธ์ ฿16,856 เลือก
  นิปปอนแอร์เวย์ 7651 ผลลัพธ์ ฿17,382 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 780 ผลลัพธ์ ฿18,351 เลือก
  HK Express 5 ผลลัพธ์ ฿19,630 เลือก
  การบินไทย 6319 ผลลัพธ์ ฿20,643 เลือก
  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 144 ผลลัพธ์ ฿22,119 เลือก
  โคเรียนแอร์ 1225 ผลลัพธ์ ฿23,524 เลือก
  Asiana Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿24,347 เลือก
  China Southern Airlines 13 ผลลัพธ์ ฿25,143 เลือก
  เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 146 ผลลัพธ์ ฿26,446 เลือก
  Juneyao Airlines 36 ผลลัพธ์ ฿34,456 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 17 ผลลัพธ์ ฿45,280 เลือก
  ทรานส์เอเชียแอร์เวย์ 30 ผลลัพธ์ ฿56,028 เลือก
  Transaero Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿61,026 เลือก
  แควนตัส 2 ผลลัพธ์ ฿159,541 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 1198 ผลลัพธ์ ฿7,373 เลือก
  ภูเก็ต 4 ผลลัพธ์ ฿10,457 เลือก
  เชียงใหม่ 1137 ผลลัพธ์ ฿10,863 เลือก
  กระบี่ 37056 ผลลัพธ์ ฿16,284 เลือก
  หาดใหญ่ 123 ผลลัพธ์ ฿22,688 เลือก
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 20 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 15 Jul - Mon, 20 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,320
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 15 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Jul Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 20 Jul Mon
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 20 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 7 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 14 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 7 Aug - Fri, 14 Aug
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,387
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 7 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 7 Aug Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 14 Aug Fri
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 14 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 1 Jun - Fri, 19 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,472
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 1 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 19 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 19 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 8 Jul เที่ยวกลับ: Sun, 12 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 8 Jul - Sun, 12 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,463
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 8 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 8 Jul Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 12 Jul Sun
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 12 Jul Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 14 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 20 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 14 Jun - Sat, 20 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,477
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 14 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 14 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 20 Jun Sat
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 20 Jun Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 20 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 17 Jun - Sat, 20 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,522
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 17 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 17 Jun Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 20 Jun Sat
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 20 Jun Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 1 Jun - Wed, 10 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,522
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 1 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 10 Jun Wed
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 12 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 12 Jun - Thu, 18 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,506
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 12 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 12 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 18 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 11 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 17 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 11 Jul - Fri, 17 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,600
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 11 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 11 Jul Sat
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 17 Jul Fri
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 17 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 14 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 20 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 14 Aug - Thu, 20 Aug
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,568
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 14 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 14 Aug Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 20 Aug Thu
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 21 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 11 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 11 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 12 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 9 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 9 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 9 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 10 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 12 Jan Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  8:15 pm NRT - 12:50 am (+1) DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 11 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 11 Jan Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 35m
  DMK
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  12:50 am, 13 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 9 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 9 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  8:15 pm NRT - 12:50 am (+1) DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 9 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 9 Jan Sat
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 35m
  DMK
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  12:50 am, 13 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 9 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 9 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  8:15 pm NRT - 12:50 am (+1) DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 9 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 10 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 35m
  DMK
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  12:50 am, 13 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 11 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 11 Jan - Tue, 12 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  8:15 pm NRT - 12:50 am (+1) DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 11 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 35m
  DMK
  12:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 12 Jan Tue
  NRT โตเกียว
  12:50 am, 13 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 2 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 10 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 2 Mar - Thu, 10 Mar
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿7,863
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 2 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 2 Mar Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 10 Mar Thu
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 10 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 8 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 13 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 8 Feb - Sat, 13 Feb
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿8,085
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 8 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 8 Feb Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 13 Feb Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 13 Feb Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 13 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 20 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 13 Jan - Wed, 20 Jan
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿8,085
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 13 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 13 Jan Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 20 Jan Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 20 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 25 Jun - Sun, 28 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿8,153
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 25 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 25 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 28 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 28 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m