×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 590 ผลลัพธ์ ฿7,821 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 13 ผลลัพธ์ ฿11,510 เลือก
  แอร์เอเชีย 159 ผลลัพธ์ ฿12,053 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 1723 ผลลัพธ์ ฿12,243 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 1802 ผลลัพธ์ ฿12,702 เลือก
  Air Macau 25 ผลลัพธ์ ฿13,045 เลือก
  HK Express 8 ผลลัพธ์ ฿13,609 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 3870 ผลลัพธ์ ฿14,055 เลือก
  ดรากอนแอร์ 213 ผลลัพธ์ ฿14,147 เลือก
  ไชนาแอร์ไลน์ 415 ผลลัพธ์ ฿14,475 เลือก
  Malaysia Airlines 1168 ผลลัพธ์ ฿15,255 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 401 ผลลัพธ์ ฿15,848 เลือก
  Vanilla Air 2 ผลลัพธ์ ฿15,904 เลือก
  Hahn Air 26 ผลลัพธ์ ฿17,828 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 958 ผลลัพธ์ ฿17,993 เลือก
  นิปปอนแอร์เวย์ 6331 ผลลัพธ์ ฿18,415 เลือก
  เจแปนแอร์ไลน์ 2781 ผลลัพธ์ ฿18,439 เลือก
  Air China 137 ผลลัพธ์ ฿19,461 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 738 ผลลัพธ์ ฿20,457 เลือก
  การบินไทย 5629 ผลลัพธ์ ฿20,602 เลือก
  โคเรียนแอร์ 865 ผลลัพธ์ ฿21,986 เลือก
  เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 118 ผลลัพธ์ ฿23,392 เลือก
  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 184 ผลลัพธ์ ฿24,310 เลือก
  China Southern Airlines 37 ผลลัพธ์ ฿27,773 เลือก
  Asiana Airlines 10 ผลลัพธ์ ฿29,773 เลือก
  Juneyao Airlines 33 ผลลัพธ์ ฿34,314 เลือก
  การูด้า อินโดนีเซีย 26 ผลลัพธ์ ฿42,217 เลือก
  Transaero Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿59,674 เลือก
  ทรานส์เอเชียแอร์เวย์ 6 ผลลัพธ์ ฿60,520 เลือก
  แควนตัส 1 ผลลัพธ์ ฿208,070 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 667 ผลลัพธ์ ฿7,821 เลือก
  เชียงใหม่ 26805 ผลลัพธ์ ฿13,446 เลือก
  กระบี่ 683 ผลลัพธ์ ฿16,836 เลือก
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 20 May - Sun, 31 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 20 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 May Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 31 May Sun
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,832
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 24 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 24 Jun Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 1 Jul Wed
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 2 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,832
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 24 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 24 Jun Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 1 Jul Wed
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 1 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 28 Jun - Tue, 30 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 28 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 28 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 30 Jun Tue
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 30 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 28 Jun - Tue, 30 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 28 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 28 Jun Sun
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 30 Jun Tue
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 1 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 22 May - Sun, 31 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 22 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 22 May Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 31 May Sun
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 17 May เที่ยวกลับ: Thu, 21 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 17 May - Thu, 21 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,863
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 17 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 17 May Sun
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 21 May Thu
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 21 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 17 May เที่ยวกลับ: Thu, 21 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 17 May - Thu, 21 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,863
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 17 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 17 May Sun
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 21 May Thu
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 22 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 18 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 22 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 18 Jun - Mon, 22 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 18 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 22 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 22 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Thu, 18 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 22 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 18 Jun - Mon, 22 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 18 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 18 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 22 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 25 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 23 Jun - Thu, 25 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,870
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 23 Jun Tue
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 25 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 26 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Tue, 23 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 25 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Tue, 23 Jun - Thu, 25 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,870
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 23 Jun Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 23 Jun Tue
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 25 Jun Thu
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 25 Jun Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 22 May - Thu, 28 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,890
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 22 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 22 May Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 28 May Thu
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 29 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Fri, 22 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 22 May - Thu, 28 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,890
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 22 May Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 22 May Fri
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 28 May Thu
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Thu, 21 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 21 May - Sun, 31 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,887
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 21 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 21 May Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 31 May Sun
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Sat, 30 May กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 20 May - Sat, 30 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,855
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 20 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 May Wed
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 30 May Sat
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 30 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Thu, 23 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 23 Jul - Mon, 27 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,994
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 23 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 23 Jul Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 27 Jul Mon
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 28 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 15 Jun - Fri, 19 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,994
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 15 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 19 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 19 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Mon, 15 Jun - Fri, 19 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 40m
  8:15 pm NRT - 12:55 am (+1) DMK
  ฿7,994
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 15 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 15 Jun Mon
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  8:15 pm
  6h 40m
  DMK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ607
  8:15 pm, 19 Jun Fri
  NRT โตเกียว
  12:55 am, 20 Jun Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 23 Jul - Mon, 27 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 20m
  10:40 am DMK - 7:00 pm NRT
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:15 am NRT - 1:50 pm DMK
  ฿7,994
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  10:40 am
  6h 20m
  NRT
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ606
  10:40 am, 23 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 23 Jul Thu
  NRT โตเกียว
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 35m
  DMK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 27 Jul Mon
  NRT โตเกียว
  1:50 pm, 27 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m