เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โตเกียว

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Thai AirAsia X 54 ผลลัพธ์ ฿11,716 เลือก
  China Eastern Airlines 69 ผลลัพธ์ ฿15,003 เลือก
  China Airlines 26 ผลลัพธ์ ฿15,036 เลือก
  AirAsia 32 ผลลัพธ์ ฿15,882 เลือก
  Vietnam Airlines 54 ผลลัพธ์ ฿16,305 เลือก
  การบินไทย 1519 ผลลัพธ์ ฿17,086 เลือก
  Delta Air Lines 416 ผลลัพธ์ ฿17,802 เลือก
  Cathay Pacific 144 ผลลัพธ์ ฿17,997 เลือก
  Japan Airlines 512 ผลลัพธ์ ฿20,015 เลือก
  Asiana Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿20,764 เลือก
  All Nippon Airways 2866 ผลลัพธ์ ฿21,805 เลือก
  Malaysia Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿23,693 เลือก
  Korean Air 47 ผลลัพธ์ ฿24,214 เลือก
  Bangkok Airways 14 ผลลัพธ์ ฿24,344 เลือก
  China Southern Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿40,779 เลือก
  Singapore Airlines 36 ผลลัพธ์ ฿43,350 เลือก
  Shanghai Airlines 18 ผลลัพธ์ ฿45,954 เลือก
  American Airlines 51 ผลลัพธ์ ฿93,697 เลือก
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 25 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 12 Feb - Wed, 25 Feb
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 13 Feb Fri
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 25 Feb Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 25 Feb Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sat, 17 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 17 Jan - Sat, 24 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿11,922
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 17 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 18 Jan Sun
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 24 Jan Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 24 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 16 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 22 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Nov - Sat, 22 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 16 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 17 Nov Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 22 Nov Sat
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 22 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Fri, 13 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 18 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 13 Mar - Wed, 18 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿13,723
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 13 Mar Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 14 Mar Sat
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 18 Mar Wed
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 18 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 26 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 26 Oct - Tue, 4 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  11:45 pm DMK - 8:00 am (+1) NRT
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:15 am NRT - 1:55 pm DMK
  ฿14,223
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  11:45 pm
  6h 15m
  NRT
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  11:45 pm, 26 Oct Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 27 Oct Mon
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  NRT
  9:15 am
  6h 40m
  DMK
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ601
  9:15 am, 4 Nov Tue
  NRT โตเกียว
  1:55 pm, 4 Nov Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 1 Oct - Sun, 5 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 15m
  1:00 am DMK - 9:15 am NRT
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  11:45 pm HND - 12:40 pm (+1) DMK
  ฿14,701
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว

  DMK
  1:00 am
  6h 15m
  NRT
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ600
  1:00 am, 1 Oct Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 1 Oct Wed
  NRT โตเกียว
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  HND
  11:45 pm
  7h 25m
  KUL
  6:10 am (+1)
  5h 20m
  KUL
  11:30 am
  2h 10m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7523
  11:45 pm, 5 Oct Sun
  HND โตเกียว
  6:10 am, 6 Oct Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 25m
  5h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK882
  11:30 am, 6 Oct Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  12:40 pm, 6 Oct Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:25 am
  4h 15m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:25 am, 20 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 20 Nov Thu
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 20 Nov Thu
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 20 Nov Thu
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 24 Nov Mon
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h 15m
  PVG
  2:40 pm
  2h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 20 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 20 Nov Thu
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  2h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 20 Nov Thu
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 20 Nov Thu
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 24 Nov Mon
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 16 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 22 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Nov - Sat, 22 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h 15m
  PVG
  2:40 pm
  2h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 16 Nov Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  2h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 16 Nov Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 16 Nov Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 22 Nov Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 22 Nov Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 23 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 21 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 21 Nov - Mon, 24 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h 15m
  PVG
  2:40 pm
  2h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 21 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 21 Nov Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  2h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 21 Nov Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 21 Nov Fri
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 24 Nov Mon
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 16 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 22 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 16 Nov - Sat, 22 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:45 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:45 am
  3h 55m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:45 am, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 16 Nov Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 16 Nov Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 16 Nov Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 22 Nov Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 22 Nov Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 23 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 21 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 21 Nov - Mon, 24 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  10:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿14,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:25 am
  4h 15m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:25 am, 21 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 21 Nov Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 21 Nov Fri
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 21 Nov Fri
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 24 Nov Mon
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 24 Nov Mon
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  8:25 am BKK - 6:55 pm NRT
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  9:35 am NRT - 4:00 pm BKK
  ฿15,035
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  BKK
  8:25 am
  3h 40m
  TPE
  1:05 pm
  1h 35m
  TPE
  2:40 pm
  3h 15m
  NRT
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  8:25 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 26 Sep Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 40m
  1h 35m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI18
  2:40 pm, 26 Sep Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  6:55 pm, 26 Sep Fri
  NRT โตเกียว
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  NRT
  9:35 am
  3h 35m
  TPE
  12:10 pm
  1h 10m
  TPE
  1:20 pm
  3h 40m
  BKK
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI107
  9:35 am, 29 Sep Mon
  NRT โตเกียว
  12:10 pm, 29 Sep Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 35m
  1h 10m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI835
  1:20 pm, 29 Sep Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4:00 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 40m
  ขาออก: Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 27 Sep - Fri, 3 Oct
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
  8:25 am BKK - 6:55 pm NRT
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  9:35 am NRT - 4:00 pm BKK
  ฿15,035
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  BKK
  8:25 am
  3h 40m
  TPE
  1:05 pm
  1h 35m
  TPE
  2:40 pm
  3h 15m
  NRT
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  8:25 am, 27 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Sep Sat
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 40m
  1h 35m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI18
  2:40 pm, 27 Sep Sat
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  6:55 pm, 27 Sep Sat
  NRT โตเกียว
  3h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  NRT
  9:35 am
  3h 35m
  TPE
  12:10 pm
  1h 10m
  TPE
  1:20 pm
  3h 40m
  BKK
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI107
  9:35 am, 3 Oct Fri
  NRT โตเกียว
  12:10 pm, 3 Oct Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 35m
  1h 10m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI835
  1:20 pm, 3 Oct Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4:00 pm, 3 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 40m
  ขาออก: Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ: Fri, 3 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sat, 27 Sep - Fri, 3 Oct
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  8:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  9:35 am NRT - 4:00 pm BKK
  ฿15,035
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  BKK
  8:25 am
  3h 40m
  TPE
  1:05 pm
  3h 30m
  TPE
  4:35 pm
  3h 20m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  8:25 am, 27 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Sep Sat
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI106
  4:35 pm, 27 Sep Sat
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  8:55 pm, 27 Sep Sat
  NRT โตเกียว
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  NRT
  9:35 am
  3h 35m
  TPE
  12:10 pm
  1h 10m
  TPE
  1:20 pm
  3h 40m
  BKK
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI107
  9:35 am, 3 Oct Fri
  NRT โตเกียว
  12:10 pm, 3 Oct Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 35m
  1h 10m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI835
  1:20 pm, 3 Oct Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4:00 pm, 3 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 40m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 7h 40m
  11:15 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  9:35 am NRT - 4:00 pm BKK
  ฿15,035
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  BKK
  11:15 am
  3h 25m
  TPE
  3:40 pm
  55m
  TPE
  4:35 pm
  3h 20m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI834
  11:15 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 26 Sep Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 25m
  55m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI106
  4:35 pm, 26 Sep Fri
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  8:55 pm, 26 Sep Fri
  NRT โตเกียว
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน

  NRT
  9:35 am
  3h 35m
  TPE
  12:10 pm
  1h 10m
  TPE
  1:20 pm
  3h 40m
  BKK
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI107
  9:35 am, 29 Sep Mon
  NRT โตเกียว
  12:10 pm, 29 Sep Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  3h 35m
  1h 10m หยุดพักใน ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน TPE
  CI835
  1:20 pm, 29 Sep Mon
  TPE ไทดป ไต้หวัน ต้าวหยวน
  4:00 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 40m
  ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 7 Dec - Sat, 13 Dec
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h
  4:55 pm NRT - 1:55 am (+1) BKK
  ฿15,166
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h 15m
  PVG
  2:40 pm
  2h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 7 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 7 Dec Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  2h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 7 Dec Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 7 Dec Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  3h 20m
  PVG
  10:20 pm
  4h 35m
  BKK
  1:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 13 Dec Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 13 Dec Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  3h 20m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU9841
  10:20 pm, 13 Dec Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  1:55 am, 14 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  ขาออก: Sun, 7 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Sun, 7 Dec - Sat, 13 Dec
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:45 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h
  4:55 pm NRT - 1:55 am (+1) BKK
  ฿15,166
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:45 am
  3h 55m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:45 am, 7 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 7 Dec Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 7 Dec Sun
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 7 Dec Sun
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  3h 20m
  PVG
  10:20 pm
  4h 35m
  BKK
  1:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 13 Dec Sat
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 13 Dec Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  3h 20m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU9841
  10:20 pm, 13 Dec Sat
  PVG เซี่ยงไฮ้
  1:55 am, 14 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 29 Oct - Tue, 4 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:25 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,495
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  9:25 am
  4h 15m
  PVG
  2:40 pm
  2h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9842
  9:25 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:40 pm, 29 Oct Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  2h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 29 Oct Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 29 Oct Wed
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 4 Nov Tue
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 4 Nov Tue
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 4 Nov Tue
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 4 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว Wed, 29 Oct - Tue, 4 Nov
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  10:45 am BKK - 8:55 pm NRT
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h
  4:55 pm NRT - 12:55 am (+1) BKK
  ฿15,495
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โตเกียว โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  10:45 am
  3h 55m
  PVG
  3:40 pm
  1h 45m
  PVG
  5:25 pm
  2h 30m
  NRT
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU9854
  10:45 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 29 Oct Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

  1h 45m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU271
  5:25 pm, 29 Oct Wed
  PVG เซี่ยงไฮ้
  8:55 pm, 29 Oct Wed
  NRT โตเกียว
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  NRT
  4:55 pm
  3h 5m
  PVG
  7:00 pm
  2h 40m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU522
  4:55 pm, 4 Nov Tue
  NRT โตเกียว
  7:00 pm, 4 Nov Tue
  PVG เซี่ยงไฮ้
  3h 5m
  2h 40m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  9:40 pm, 4 Nov Tue
  PVG เซี่ยงไฮ้
  12:55 am, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m