×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ตูนิส
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ตูนิส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เอมิเรตส์ 12 ผลลัพธ์ ฿48,920 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 3 ผลลัพธ์ ฿61,686 เลือก
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  2:40 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
  15:00 TUN 18:10 8 Aug BKK
  ฿47,575
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:40 12:15 TUN 15h 35m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40
  EK419
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  05:45
  3h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:45, ส 1 ส.ค.
  6h 5m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 18:10 BKK 21h 10m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h layover
  DXB ดูไบ
  08:50
  EK418
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK418
  DXB ดูไบ
  08:50, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  2:40 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 22h 15m
  15:00 TUN 19:15 8 Aug BKK
  ฿47,575
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:40 12:15 TUN 15h 35m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40
  EK419
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  05:45
  3h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:45, ส 1 ส.ค.
  6h 5m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 19:15 BKK 22h 15m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h 50m layover
  DXB ดูไบ
  09:40
  EK372
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  DXB ดูไบ
  09:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15, ส 8 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  2:40 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  15:00 TUN 13:00 8 Aug BKK
  ฿47,575
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:40 12:15 TUN 15h 35m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40
  EK419
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  05:45
  3h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:40, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:45, ส 1 ส.ค.
  6h 5m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 13:00 BKK 16h · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  3h 50m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  3h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  1:35 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 22h 15m
  15:00 TUN 19:15 8 Aug BKK
  ฿49,030
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:35 12:15 TUN 16h 40m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35
  EK385
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  04:45
  4h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  04:45, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 19:15 BKK 22h 15m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h 50m layover
  DXB ดูไบ
  09:40
  EK372
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  DXB ดูไบ
  09:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15, ส 8 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  1:35 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  15:00 TUN 13:00 8 Aug BKK
  ฿49,030
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:35 12:15 TUN 16h 40m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35
  EK385
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  04:45
  4h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  04:45, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 13:00 BKK 16h · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  3h 50m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  3h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  1:35 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
  15:00 TUN 18:10 8 Aug BKK
  ฿49,030
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:35 12:15 TUN 16h 40m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35
  EK385
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  04:45
  4h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  04:45, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 18:10 BKK 21h 10m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h layover
  DXB ดูไบ
  08:50
  EK418
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK418
  DXB ดูไบ
  08:50, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  2:25 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 22h 15m
  15:00 TUN 19:15 8 Aug BKK
  ฿50,970
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:25 12:15 TUN 15h 50m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25
  EK371
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  05:35
  3h 25m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:35, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 19:15 BKK 22h 15m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h 50m layover
  DXB ดูไบ
  09:40
  EK372
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  DXB ดูไบ
  09:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:15, ส 8 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  2:25 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
  15:00 TUN 18:10 8 Aug BKK
  ฿50,970
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:25 12:15 TUN 15h 50m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25
  EK371
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  05:35
  3h 25m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:35, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 18:10 BKK 21h 10m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h layover
  DXB ดูไบ
  08:50
  EK418
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK418
  DXB ดูไบ
  08:50, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  2:25 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  15:00 TUN 13:00 8 Aug BKK
  ฿50,970
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:25 12:15 TUN 15h 50m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25
  EK371
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  05:35
  3h 25m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  05:35, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 13:00 BKK 16h · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  3h 50m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  3h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 18h 45m
  9:50 am BKK 10:35 pm TUN
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  06:45 TUN 06:30 8 Aug BKK
  ฿59,990
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ปารีส BKK 09:50 22:35 TUN 18h 45m · โดย CDG

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50
  AF165
  Duration: 13h 15m
  CDG ปารีส
  17:05
  4h 5m layover
  CDG ปารีส
  21:10
  AF1784
  Duration: 1h 25m
  TUN ตูนิส
  22:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50, ส 1 ส.ค.
  CDG ปารีส
  17:05, ส 1 ส.ค.
  13h 15m
  4h 5m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  CDG ปารีส
  21:10, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  22:35, ส 1 ส.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส TUN 06:45 06:30 BKK 17h 45m · โดย CDG

  TUN ตูนิส
  06:45
  AF1785
  Duration: 3h 35m
  CDG ปารีส
  10:20
  3h 50m layover
  CDG ปารีส
  14:10
  AF166
  Duration: 10h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  06:30
  8 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1785
  TUN ตูนิส
  06:45, ศ 7 ส.ค.
  CDG ปารีส
  10:20, ศ 7 ส.ค.
  3h 35m
  3h 50m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  CDG ปารีส
  14:10, ศ 7 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  06:30, ส 8 ส.ค.
  10h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 18h 45m
  9:50 am BKK 10:35 pm TUN
  KLM แวะพัก +2 ที่ 17h 50m
  10:00 TUN 09:50 8 Aug BKK
  ฿64,070
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ปารีส BKK 09:50 22:35 TUN 18h 45m · โดย CDG

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50
  AF165
  Duration: 13h 15m
  CDG ปารีส
  17:05
  4h 5m layover
  CDG ปารีส
  21:10
  AF1784
  Duration: 1h 25m
  TUN ตูนิส
  22:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50, ส 1 ส.ค.
  CDG ปารีส
  17:05, ส 1 ส.ค.
  13h 15m
  4h 5m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  CDG ปารีส
  21:10, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  22:35, ส 1 ส.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม TUN 10:00 09:50 BKK 17h 50m · โดย CDG, AMS

  TUN ตูนิส
  10:00
  KL2175
  Duration: 3h 35m
  CDG ปารีส
  13:35
  1h layover
  CDG ปารีส
  14:35
  KL2027
  Duration: 1h 20m
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  15:55
  2h 5m layover
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  18:00
  KL875
  Duration: 9h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50
  8 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2175
  TUN ตูนิส
  10:00, ศ 7 ส.ค.
  CDG ปารีส
  13:35, ศ 7 ส.ค.
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2027
  CDG ปารีส
  14:35, ศ 7 ส.ค.
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  15:55, ศ 7 ส.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  2h 5m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  18:00, ศ 7 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50, ส 8 ส.ค.
  9h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 18h 45m
  9:50 am BKK 10:35 pm TUN
  KLM แวะพัก +2 ที่ 21h 5m
  06:45 TUN 09:50 8 Aug BKK
  ฿67,570
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ปารีส BKK 09:50 22:35 TUN 18h 45m · โดย CDG

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50
  AF165
  Duration: 13h 15m
  CDG ปารีส
  17:05
  4h 5m layover
  CDG ปารีส
  21:10
  AF1784
  Duration: 1h 25m
  TUN ตูนิส
  22:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50, ส 1 ส.ค.
  CDG ปารีส
  17:05, ส 1 ส.ค.
  13h 15m
  4h 5m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  CDG ปารีส
  21:10, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  22:35, ส 1 ส.ค.
  1h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม TUN 06:45 09:50 BKK 21h 5m · โดย CDG, AMS

  TUN ตูนิส
  06:45
  KL2173
  Duration: 3h 35m
  CDG ปารีส
  10:20
  4h 15m layover
  CDG ปารีส
  14:35
  KL2027
  Duration: 1h 20m
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  15:55
  2h 5m layover
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  18:00
  KL875
  Duration: 9h 50m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50
  8 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2173
  TUN ตูนิส
  06:45, ศ 7 ส.ค.
  CDG ปารีส
  10:20, ศ 7 ส.ค.
  3h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  4h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2027
  CDG ปารีส
  14:35, ศ 7 ส.ค.
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  15:55, ศ 7 ส.ค.
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  2h 5m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  18:00, ศ 7 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:50, ส 8 ส.ค.
  9h 50m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 20h 50m
  9:25 pm BKK 12:15 pm 2 Aug TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  15:00 TUN 13:00 8 Aug BKK
  ฿83,890
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 21:25 12:15 TUN 20h 50m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  2 Aug
  8h 10m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, อา 2 ส.ค.
  6h 25m
  8h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, อา 2 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, อา 2 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 13:00 BKK 16h · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  3h 50m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  3h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 20h 50m
  9:25 pm BKK 12:15 pm 2 Aug TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
  15:00 TUN 18:10 8 Aug BKK
  ฿83,890
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 21:25 12:15 TUN 20h 50m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  2 Aug
  8h 10m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, อา 2 ส.ค.
  6h 25m
  8h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, อา 2 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, อา 2 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 18:10 BKK 21h 10m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  9h layover
  DXB ดูไบ
  08:50
  EK418
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  9h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK418
  DXB ดูไบ
  08:50, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:10, ส 8 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sat, 1 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 7 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  1:35 am BKK 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  15:00 TUN 12:30 8 Aug BKK
  ฿84,800
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Sat, 1 Aug - Fri, 7 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:35 12:15 TUN 16h 40m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35
  EK385
  Duration: 6h 10m
  DXB ดูไบ
  04:45
  4h 15m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:35, ส 1 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  04:45, ส 1 ส.ค.
  6h 10m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, ส 1 ส.ค.
  TUN ตูนิส
  12:15, ส 1 ส.ค.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 15:00 12:30 BKK 15h 30m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  3h 10m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:50, ศ 7 ส.ค.
  5h 50m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, ส 8 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ส 8 ส.ค.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด