×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ตูนิส
  (แก้ไขการค้นหา)
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ตูนิส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  อียิปต์แอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿31,562 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 7 ผลลัพธ์ ฿39,667 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿40,501 เลือก
  เอมิเรตส์ 15 ผลลัพธ์ ฿42,786 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 3 ผลลัพธ์ ฿43,615 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 3 ผลลัพธ์ ฿51,909 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 34 ผลลัพธ์ ฿31,562 เลือก
  ภูเก็ต 1 ผลลัพธ์ ฿42,786 เลือก
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  12:50 am BKK 10:35 am TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  11:35 TUN 12:40 21 Nov BKK
  ฿31,450
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ไคโร BKK 00:50 10:35 TUN 15h 45m · โดย CAI

  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:50
  MS961
  Duration: 10h
  CAI ไคโร
  05:50
  2h 25m layover
  CAI ไคโร
  08:15
  MS843
  Duration: 3h 20m
  TUN ตูนิส
  10:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:50, พฤ 5 พ.ย.
  CAI ไคโร
  05:50, พฤ 5 พ.ย.
  10h
  2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  CAI ไคโร
  08:15, พฤ 5 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  10:35, พฤ 5 พ.ย.
  3h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร TUN 11:35 12:40 BKK 19h 5m · โดย CAI

  TUN ตูนิส
  11:35
  MS844
  Duration: 3h 10m
  CAI ไคโร
  15:45
  7h 45m layover
  CAI ไคโร
  23:30
  MS960
  Duration: 8h 10m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  TUN ตูนิส
  11:35, ศ 20 พ.ย.
  CAI ไคโร
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  3h 10m
  7h 45m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  CAI ไคโร
  23:30, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40, ส 21 พ.ย.
  8h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 18h 25m
  11:50 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  13:15 TUN 15:20 21 Nov BKK
  ฿39,580
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:50 12:15 TUN 18h 25m · โดย FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50
  LH773
  Duration: 11h 55m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45
  6 Nov
  4h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50, พฤ 5 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45, ศ 6 พ.ย.
  11h 55m
  4h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต, กรุงเวียนนา TUN 13:15 15:20 BKK 20h 5m · โดย FRA, VIE

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  2h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  17:50
  LH6346
  Duration: 1h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  19:20
  4h layover
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20
  LH6466
  Duration: 10h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  2h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH6346
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  17:50, ศ 20 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  19:20, ศ 20 พ.ย.
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  4h หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6466
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20, ส 21 พ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 18h 25m
  11:50 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  13:15 TUN 15:20 21 Nov BKK
  ฿39,580
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:50 12:15 TUN 18h 25m · โดย FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50
  LH773
  Duration: 11h 55m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45
  6 Nov
  4h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50, พฤ 5 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45, ศ 6 พ.ย.
  11h 55m
  4h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต, กรุงเวียนนา TUN 13:15 15:20 BKK 20h 5m · โดย FRA, VIE

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  4h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  19:50
  LH6338
  Duration: 1h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  21:20
  2h layover
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20
  LH6466
  Duration: 10h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  4h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH6338
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  19:50, ศ 20 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  21:20, ศ 20 พ.ย.
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  2h หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6466
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20, ส 21 พ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 18h 20m
  11:55 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  13:15 TUN 15:20 21 Nov BKK
  ฿40,320
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย กรุงเวียนนา, แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:55 12:15 TUN 18h 20m · โดย VIE, FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55
  LH6467
  Duration: 11h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25
  6 Nov
  1h 45m layover
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10
  LH6331
  Duration: 1h 40m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50
  1h layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH6467
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55, พฤ 5 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25, ศ 6 พ.ย.
  11h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h 45m หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6331
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10, ศ 6 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50, ศ 6 พ.ย.
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต, กรุงเวียนนา TUN 13:15 15:20 BKK 20h 5m · โดย FRA, VIE

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  4h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  19:50
  LH6338
  Duration: 1h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  21:20
  2h layover
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20
  LH6466
  Duration: 10h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  4h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH6338
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  19:50, ศ 20 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  21:20, ศ 20 พ.ย.
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  2h หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6466
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20, ส 21 พ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 18h 20m
  11:55 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  13:15 TUN 15:20 21 Nov BKK
  ฿40,320
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย กรุงเวียนนา, แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:55 12:15 TUN 18h 20m · โดย VIE, FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55
  LH6467
  Duration: 11h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25
  6 Nov
  1h 45m layover
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10
  LH6331
  Duration: 1h 40m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50
  1h layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH6467
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55, พฤ 5 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25, ศ 6 พ.ย.
  11h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h 45m หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6331
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10, ศ 6 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50, ศ 6 พ.ย.
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต, กรุงเวียนนา TUN 13:15 15:20 BKK 20h 5m · โดย FRA, VIE

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  2h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  17:50
  LH6346
  Duration: 1h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  19:20
  4h layover
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20
  LH6466
  Duration: 10h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  2h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH6346
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  17:50, ศ 20 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  19:20, ศ 20 พ.ย.
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  4h หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6466
  VIE กรุงเวียนนา
  23:20, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:20, ส 21 พ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 55m
  11:30 pm BKK 3:25 pm 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 15m
  11:35 TUN 14:50 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 15:25 TUN 21h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  8h 5m layover
  IST อิสตันบูล
  13:25
  TK663
  Duration: 3h
  TUN ตูนิส
  15:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  8h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK663
  IST อิสตันบูล
  13:25, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  15:25, ศ 6 พ.ย.
  3h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 11:35 14:50 BKK 21h 15m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  11:35
  TK662
  Duration: 2h 50m
  IST อิสตันบูล
  15:25
  9h 20m layover
  IST อิสตันบูล
  00:45
  TK68
  Duration: 9h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK662
  TUN ตูนิส
  11:35, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  15:25, ศ 20 พ.ย.
  2h 50m
  9h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  IST อิสตันบูล
  00:45, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 21 พ.ย.
  9h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  11:30 pm BKK 10:25 am 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  16:25 TUN 14:50 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 10:25 TUN 16h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  3h 10m layover
  IST อิสตันบูล
  08:30
  TK661
  Duration: 2h 55m
  TUN ตูนิส
  10:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  3h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  IST อิสตันบูล
  08:30, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  10:25, ศ 6 พ.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 16:25 14:50 BKK 16h 25m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  16:25
  TK664
  Duration: 2h 45m
  IST อิสตันบูล
  20:10
  4h 35m layover
  IST อิสตันบูล
  00:45
  TK68
  Duration: 9h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  TUN ตูนิส
  16:25, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  20:10, ศ 20 พ.ย.
  2h 45m
  4h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  IST อิสตันบูล
  00:45, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 21 พ.ย.
  9h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 55m
  11:30 pm BKK 3:25 pm 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  16:25 TUN 14:50 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 15:25 TUN 21h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  8h 5m layover
  IST อิสตันบูล
  13:25
  TK663
  Duration: 3h
  TUN ตูนิส
  15:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  8h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK663
  IST อิสตันบูล
  13:25, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  15:25, ศ 6 พ.ย.
  3h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 16:25 14:50 BKK 16h 25m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  16:25
  TK664
  Duration: 2h 45m
  IST อิสตันบูล
  20:10
  4h 35m layover
  IST อิสตันบูล
  00:45
  TK68
  Duration: 9h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  TUN ตูนิส
  16:25, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  20:10, ศ 20 พ.ย.
  2h 45m
  4h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  IST อิสตันบูล
  00:45, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 21 พ.ย.
  9h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  11:30 pm BKK 10:25 am 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 15m
  11:35 TUN 14:50 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 10:25 TUN 16h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  3h 10m layover
  IST อิสตันบูล
  08:30
  TK661
  Duration: 2h 55m
  TUN ตูนิส
  10:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  3h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  IST อิสตันบูล
  08:30, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  10:25, ศ 6 พ.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 11:35 14:50 BKK 21h 15m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  11:35
  TK662
  Duration: 2h 50m
  IST อิสตันบูล
  15:25
  9h 20m layover
  IST อิสตันบูล
  00:45
  TK68
  Duration: 9h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK662
  TUN ตูนิส
  11:35, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  15:25, ศ 20 พ.ย.
  2h 50m
  9h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  IST อิสตันบูล
  00:45, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:50, ส 21 พ.ย.
  9h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 21h 55m
  11:30 pm BKK 3:25 pm 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:35 TUN 09:45 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 15:25 TUN 21h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  8h 5m layover
  IST อิสตันบูล
  13:25
  TK663
  Duration: 3h
  TUN ตูนิส
  15:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  8h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK663
  IST อิสตันบูล
  13:25, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  15:25, ศ 6 พ.ย.
  3h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 11:35 09:45 BKK 16h 10m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  11:35
  TK662
  Duration: 2h 50m
  IST อิสตันบูล
  15:25
  4h 25m layover
  IST อิสตันบูล
  19:50
  TK64
  Duration: 8h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:45
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK662
  TUN ตูนิส
  11:35, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  15:25, ศ 20 พ.ย.
  2h 50m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  IST อิสตันบูล
  19:50, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:45, ส 21 พ.ย.
  8h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  11:30 pm BKK 10:25 am 6 Nov TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:35 TUN 09:45 21 Nov BKK
  ฿40,295
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย อิสตันบูล BKK 23:30 10:25 TUN 16h 55m · โดย IST

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30
  TK69
  Duration: 10h 50m
  IST อิสตันบูล
  05:20
  6 Nov
  3h 10m layover
  IST อิสตันบูล
  08:30
  TK661
  Duration: 2h 55m
  TUN ตูนิส
  10:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:30, พฤ 5 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  05:20, ศ 6 พ.ย.
  10h 50m
  3h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  IST อิสตันบูล
  08:30, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  10:25, ศ 6 พ.ย.
  2h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล TUN 11:35 09:45 BKK 16h 10m · โดย IST

  TUN ตูนิส
  11:35
  TK662
  Duration: 2h 50m
  IST อิสตันบูล
  15:25
  4h 25m layover
  IST อิสตันบูล
  19:50
  TK64
  Duration: 8h 55m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:45
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK662
  TUN ตูนิส
  11:35, ศ 20 พ.ย.
  IST อิสตันบูล
  15:25, ศ 20 พ.ย.
  2h 50m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  IST อิสตันบูล
  19:50, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:45, ส 21 พ.ย.
  8h 55m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 18h 25m
  11:50 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  13:15 TUN 14:20 21 Nov BKK
  ฿41,830
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:50 12:15 TUN 18h 25m · โดย FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50
  LH773
  Duration: 11h 55m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45
  6 Nov
  4h 5m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:50, พฤ 5 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  05:45, ศ 6 พ.ย.
  11h 55m
  4h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต TUN 13:15 14:20 BKK 19h 5m · โดย FRA

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  6h 10m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  21:55
  LH772
  Duration: 10h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  6h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  21:55, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:20, ส 21 พ.ย.
  10h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 18h 20m
  11:55 pm BKK 12:15 pm 6 Nov TUN
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  13:15 TUN 14:20 21 Nov BKK
  ฿42,570
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย กรุงเวียนนา, แฟรงค์เฟิร์ต BKK 23:55 12:15 TUN 18h 20m · โดย VIE, FRA

  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55
  LH6467
  Duration: 11h 30m
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25
  6 Nov
  1h 45m layover
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10
  LH6331
  Duration: 1h 40m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50
  1h layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50
  LH1322
  Duration: 2h 25m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH6467
  BKK กรุงเทพมหานคร
  23:55, พฤ 5 พ.ย.
  VIE กรุงเวียนนา
  05:25, ศ 6 พ.ย.
  11h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h 45m หยุดพักใน กรุงเวียนนา VIE
  LH6331
  VIE กรุงเวียนนา
  07:10, ศ 6 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  08:50, ศ 6 พ.ย.
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austrian Airlines

  1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1322
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  09:50, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, ศ 6 พ.ย.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต TUN 13:15 14:20 BKK 19h 5m · โดย FRA

  TUN ตูนิส
  13:15
  LH1323
  Duration: 2h 30m
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45
  6h 10m layover
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  21:55
  LH772
  Duration: 10h 25m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:20
  21 Nov
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1323
  TUN ตูนิส
  13:15, ศ 20 พ.ย.
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  15:45, ศ 20 พ.ย.
  2h 30m
  6h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  21:55, ศ 20 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  14:20, ส 21 พ.ย.
  10h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 6 Sep เที่ยวกลับ: Sun, 13 Sep ภูเก็ต ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  12:15 am HKT 12:15 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 23h
  15:00 TUN 20:00 14 Sep HKT
  ฿42,680
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT TUN
  Sun, 6 Sep - Sun, 13 Sep

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ HKT 00:15 12:15 TUN 18h · โดย DXB

  HKT ภูเก็ต
  00:15
  EK379
  Duration: 6h
  DXB ดูไบ
  03:15
  5h 45m layover
  DXB ดูไบ
  09:00
  EK747
  Duration: 6h 15m
  TUN ตูนิส
  12:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK379
  HKT ภูเก็ต
  00:15, อา 6 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  03:15, อา 6 ก.ย.
  6h
  5h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  09:00, อา 6 ก.ย.
  TUN ตูนิส
  12:15, อา 6 ก.ย.
  6h 15m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง ภูเก็ต โดย ดูไบ TUN 15:00 20:00 HKT 23h · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  15:00
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:50
  10h 40m layover
  DXB ดูไบ
  10:30
  EK378
  Duration: 6h 30m
  HKT ภูเก็ต
  20:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  15:00, อา 13 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  23:50, อา 13 ก.ย.
  5h 50m
  10h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK378
  DXB ดูไบ
  10:30, จ 14 ก.ย.
  HKT ภูเก็ต
  20:00, จ 14 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  1:55 am BKK 12:35 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  14:15 TUN 12:35 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:55 12:35 TUN 16h 40m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:55
  EK371
  Duration: 6h 50m
  DXB ดูไบ
  05:45
  2h 50m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:55, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  05:45, พฤ 5 พ.ย.
  6h 50m
  2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, พฤ 5 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, พฤ 5 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:35 BKK 16h 20m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h 25m layover
  DXB ดูไบ
  03:30
  EK376
  Duration: 6h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:30, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35, ส 21 พ.ย.
  6h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 22h
  8:35 pm BKK 12:35 pm 6 Nov TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  14:15 TUN 12:05 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 20:35 12:35 TUN 22h · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  EK373
  Duration: 7h 15m
  DXB ดูไบ
  00:50
  6 Nov
  7h 45m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  00:50, ศ 6 พ.ย.
  7h 15m
  7h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, ศ 6 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:05 BKK 15h 50m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h layover
  DXB ดูไบ
  03:05
  EK384
  Duration: 6h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:05, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05, ส 21 พ.ย.
  6h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  1:05 am BKK 12:35 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  14:15 TUN 12:35 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:05 12:35 TUN 17h 30m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:05
  EK385
  Duration: 6h 55m
  DXB ดูไบ
  05:00
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:05, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  05:00, พฤ 5 พ.ย.
  6h 55m
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, พฤ 5 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, พฤ 5 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:35 BKK 16h 20m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h 25m layover
  DXB ดูไบ
  03:30
  EK376
  Duration: 6h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:30, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35, ส 21 พ.ย.
  6h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 22h
  8:35 pm BKK 12:35 pm 6 Nov TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  14:15 TUN 12:35 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 20:35 12:35 TUN 22h · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35
  EK373
  Duration: 7h 15m
  DXB ดูไบ
  00:50
  6 Nov
  7h 45m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  20:35, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  00:50, ศ 6 พ.ย.
  7h 15m
  7h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, ศ 6 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, ศ 6 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:35 BKK 16h 20m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h 25m layover
  DXB ดูไบ
  03:30
  EK376
  Duration: 6h 5m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:30, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35, ส 21 พ.ย.
  6h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  2:25 am BKK 12:35 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  14:15 TUN 12:05 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 02:25 12:35 TUN 16h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25
  EK419
  Duration: 6h 40m
  DXB ดูไบ
  06:05
  2h 30m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  BKK กรุงเทพมหานคร
  02:25, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  06:05, พฤ 5 พ.ย.
  6h 40m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, พฤ 5 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, พฤ 5 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:05 BKK 15h 50m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h layover
  DXB ดูไบ
  03:05
  EK384
  Duration: 6h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:05, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05, ส 21 พ.ย.
  6h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 5 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 20 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ตูนิส
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 30m
  1:05 am BKK 12:35 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  14:15 TUN 12:05 21 Nov BKK
  ฿43,220
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK TUN
  Thu, 5 Nov - Fri, 20 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ตูนิส โดย ดูไบ BKK 01:05 12:35 TUN 17h 30m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:05
  EK385
  Duration: 6h 55m
  DXB ดูไบ
  05:00
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  08:35
  EK747
  Duration: 7h
  TUN ตูนิส
  12:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  BKK กรุงเทพมหานคร
  01:05, พฤ 5 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  05:00, พฤ 5 พ.ย.
  6h 55m
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  DXB ดูไบ
  08:35, พฤ 5 พ.ย.
  TUN ตูนิส
  12:35, พฤ 5 พ.ย.
  7h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ตูนิส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ TUN 14:15 12:05 BKK 15h 50m · โดย DXB

  TUN ตูนิส
  14:15
  EK748
  Duration: 5h 50m
  DXB ดูไบ
  23:05
  4h layover
  DXB ดูไบ
  03:05
  EK384
  Duration: 6h
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  TUN ตูนิส
  14:15, ศ 20 พ.ย.
  DXB ดูไบ
  23:05, ศ 20 พ.ย.
  5h 50m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:05, ส 21 พ.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05, ส 21 พ.ย.
  6h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด