×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  อียิปต์แอร์ 36 ผลลัพธ์ ฿29,609 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 15 ผลลัพธ์ ฿38,692 เลือก
  เอมิเรตส์ 13 ผลลัพธ์ ฿39,175 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 9 ผลลัพธ์ ฿43,117 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿45,563 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 2 ผลลัพธ์ ฿52,550 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 2 ผลลัพธ์ ฿70,131 เลือก
  Tunisair 1 ผลลัพธ์ ฿81,178 เลือก
  แควนตัส 7 ผลลัพธ์ ฿83,484 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿83,831 เลือก
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  12:50 am BKK - 10:35 am TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  11:35 am TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿29,609
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  2h 25m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10h
  2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  8:15 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10:35 am, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  7h 45m
  CAI
  11:30 pm
  8h 10m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  3h 10m
  7h 45m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  11:30 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  12:40 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  12:50 am BKK - 10:35 am TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  11:35 am TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿30,381
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  2h 25m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10h
  2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  8:15 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10:35 am, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  7h 45m
  CAI
  11:30 pm
  8h 10m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  3h 10m
  7h 45m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  11:30 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  12:40 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  12:50 am BKK - 10:35 am TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  11:35 am TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿30,145
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  2h 25m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10h
  2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  8:15 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10:35 am, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  7h 45m
  CAI
  11:30 pm
  8h 10m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  3h 10m
  7h 45m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  11:30 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  12:40 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  12:50 am BKK - 10:35 am TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  11:35 am TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿33,135
  egyptair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  2h 25m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10h
  2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  8:15 am, 12 Mar Thu
  CAI ไคโร
  10:35 am, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  7h 45m
  CAI
  11:30 pm
  8h 10m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  3h 10m
  7h 45m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  11:30 pm, 20 Mar Fri
  CAI ไคโร
  12:40 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
  ฿38,692
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  11:35 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿38,692
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 50m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿39,100
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  3h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿39,100
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  4h 10m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿39,355
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 50m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
  ฿39,355
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  11:35 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿39,582
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  3h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿39,582
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  4h 10m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿40,521
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 50m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
  ฿40,521
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  11:35 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿40,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 50m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
  ฿40,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 35m
  DOH
  9:30 am
  6h 15m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:30 am, 12 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  3:00 pm
  5h 5m
  DOH
  10:05 pm
  3h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  3:00 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:05 pm, 20 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 5m
  3h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 21 Mar Sat
  DOH โดฮา
  11:35 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 19h 20m
  10:10 am BKK - 11:30 pm TUN
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  7:10 am TUN - 7:05 am (+1) BKK
  ฿43,035
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  4h
  CDG
  9:05 pm
  2h 25m
  TUN
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 12 Mar Thu
  CDG ปารีส
  12h 55m
  4h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  9:05 pm, 12 Mar Thu
  CDG ปารีส
  11:30 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  TUN
  7:10 am
  2h 35m
  CDG
  9:45 am
  4h 15m
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1785
  7:10 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  9:45 am, 20 Mar Fri
  CDG ปารีส
  2h 35m
  4h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 20 Mar Fri
  CDG ปารีส
  7:05 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿44,660
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  3h 15m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  4h 10m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 19h 20m
  10:10 am BKK - 11:30 pm TUN
  KLM แวะพัก +2 ที่ 20h 55m
  7:10 am TUN - 10:05 am (+1) BKK
  ฿44,725
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  4h
  CDG
  9:05 pm
  2h 25m
  TUN
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 12 Mar Thu
  CDG ปารีส
  12h 55m
  4h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  9:05 pm, 12 Mar Thu
  CDG ปารีส
  11:30 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  TUN
  7:10 am
  2h 35m
  CDG
  9:45 am
  2h 50m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 45m
  AMS
  5:35 pm
  10h 30m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2173
  7:10 am, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  9:45 am, 20 Mar Fri
  CDG ปารีส
  2h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  2h 50m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2012
  12:35 pm, 20 Mar Fri
  CDG ปารีส
  1:50 pm, 20 Mar Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  3h 45m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:35 pm, 20 Mar Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 30m
  ขาออก: Thu, 12 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Thu, 12 Mar - Fri, 20 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿45,405
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  3h 15m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 12 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 12 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 12 Mar Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  2:30 pm
  5h 40m
  DXB
  11:10 pm
  4h 10m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  2:30 pm, 20 Mar Fri
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:10 pm, 20 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  5h 40m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 21 Mar Sat
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 21 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m