×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿40,332 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 4 ผลลัพธ์ ฿40,565 เลือก
  เอมิเรตส์ 6 ผลลัพธ์ ฿44,361 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 1 ผลลัพธ์ ฿87,309 เลือก
  การบินไทย 14 ผลลัพธ์ ฿87,429 เลือก
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿40,332
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  3h 35m
  IST
  8:40 am
  2h 50m
  TUN
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  8:40 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10:30 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  3:35 pm
  3h 40m
  IST
  8:15 pm
  4h 25m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  3:35 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  8:15 pm, 31 Mar Tue
  IST อิสตันบูล
  3h 40m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 1 Apr Wed
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿40,600
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  3h 35m
  IST
  8:40 am
  2h 50m
  TUN
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  8:40 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10:30 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  3:35 pm
  2h 40m
  IST
  7:15 pm
  4h 25m
  IST
  11:40 pm
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  3:35 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  7:15 pm, 31 Mar Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 40m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  11:40 pm, 31 Mar Tue
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿40,775
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 10m
  DOH
  9:05 am
  6h 40m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:05 am, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  2:45 pm TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿40,775
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  4h 10m
  DOH
  9:05 am
  6h 40m
  TUN
  1:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  9:05 am, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  1:45 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  3h 55m
  DOH
  2:15 am
  6h 25m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  3h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:15 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  3:10 pm TUN - 12:50 pm (+1) BKK
  ฿42,613
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  3h 35m
  IST
  8:40 am
  2h 50m
  TUN
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  8:40 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10:30 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 10m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  3:10 pm TUN - 12:15 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 5m
  DXB
  3:00 am
  6h 15m
  BKK
  12:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:15 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  3:10 pm TUN - 12:50 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 40m
  DXB
  6:05 am
  2h 55m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:25 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 10m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  3:10 pm TUN - 12:15 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  3h 15m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 5m
  DXB
  3:00 am
  6h 15m
  BKK
  12:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:15 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  3:10 pm TUN - 12:50 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  3h 15m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 10m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  3:10 pm TUN - 12:50 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  4h 5m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:05 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 10m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  3:10 pm TUN - 12:15 pm (+1) BKK
  ฿44,590
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  4h 5m
  DXB
  9:00 am
  6h 50m
  TUN
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:05 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  9:00 am, 31 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:50 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:10 pm
  5h 45m
  DXB
  11:55 pm
  3h 5m
  DXB
  3:00 am
  6h 15m
  BKK
  12:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  3:10 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  11:55 pm, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  5h 45m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  12:15 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 19h 20m
  10:10 am BKK - 11:30 pm TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿87,760
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  4h
  CDG
  9:05 pm
  2h 25m
  TUN
  11:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 31 Dec Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  4h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1784
  9:05 pm, 31 Dec Wed
  CDG ปารีส
  11:30 pm, 31 Dec Wed
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  10:35 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  12:35 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  11:45 pm BKK - 11:50 am (+1) TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿87,429
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 55m
  IST
  10:00 am
  2h 50m
  TUN
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7545
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU215
  10:00 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  11:50 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  10:35 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  12:35 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
  11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿87,429
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 10m
  IST
  10:15 pm
  2h 50m
  TUN
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7543
  11:10 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  10h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU217
  10:15 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  12:05 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  10:35 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  12:35 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  11:45 pm BKK - 11:50 am (+1) TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿87,698
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 55m
  IST
  10:00 am
  2h 50m
  TUN
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7545
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU215
  10:00 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  11:50 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
  11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  2:45 pm TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿87,698
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 10m
  IST
  10:15 pm
  2h 50m
  TUN
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7543
  11:10 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  10h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU217
  10:15 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  12:05 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  3h 55m
  DOH
  2:15 am
  6h 25m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  3h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:15 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
  11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿87,698
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  5h 10m
  IST
  10:15 pm
  2h 50m
  TUN
  12:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7543
  11:10 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  10h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU217
  10:15 pm, 31 Dec Wed
  IST อิสตันบูล
  12:05 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  11:45 pm BKK - 11:50 am (+1) TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  2:45 pm TUN - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿87,698
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 55m
  IST
  10:00 am
  2h 50m
  TUN
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG7545
  11:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

  4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TU215
  10:00 am, 1 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  11:50 am, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  3h 55m
  DOH
  2:15 am
  6h 25m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  3h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:15 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 20h 20m
  11:40 pm BKK - 2:00 pm (+1) TUN
  อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿88,382
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  11:40 pm
  11h 50m
  FRA
  5:30 am (+1)
  6h 5m
  FRA
  11:35 am
  2h 25m
  TUN
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG920
  11:40 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:30 am, 1 Jan Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  6h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  TU745
  11:35 am, 1 Jan Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:00 pm, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  11:35 am, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3:45 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  10:35 pm, 31 Mar Tue
  CAI ไคโร
  12:35 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Wed, 31 Dec - Tue, 31 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 20h 20m
  11:40 pm BKK - 2:00 pm (+1) TUN
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿88,696
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  11:40 pm
  11h 50m
  FRA
  5:30 am (+1)
  6h 5m
  FRA
  11:35 am
  2h 25m
  TUN
  2:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG920
  11:40 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:30 am, 1 Jan Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  6h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  TU745
  11:35 am, 1 Jan Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  2:00 pm, 1 Jan Thu
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 35m
  DOH
  10:20 pm
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  2:45 pm, 31 Mar Tue
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  10:20 pm, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  5h 35m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 1 Apr Wed
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m