เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  EgyptAir 24 ผลลัพธ์ ฿30,755 เลือก
  Turkish Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿38,989 เลือก
  Emirates 12 ผลลัพธ์ ฿40,844 เลือก
  Qatar Airways 11 ผลลัพธ์ ฿43,903 เลือก
  Lufthansa 9 ผลลัพธ์ ฿51,519 เลือก
  การบินไทย 10 ผลลัพธ์ ฿65,090 เลือก
  Austrian Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿85,886 เลือก
  Swiss International Air Lines 2 ผลลัพธ์ ฿96,594 เลือก
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  12:55 am BKK - 10:35 am TUN
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿30,755
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:55 am
  9h
  CAI
  4:55 am
  3h 20m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS1961
  Sat 27 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 4:55 am
  CAI ไคโร
  9h
  3h 20m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  Sat 27 Sep, 8:15 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Sep, 10:35 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  Sun 5 Oct, 11:35 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 3:45 pm
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  Sun 5 Oct, 10:35 pm
  CAI ไคโร
  Mon 6 Oct, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 9:20 am (+1) TUN
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿38,975
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  TUN
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Fri 19 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  Sat 20 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 20 Sep, 9:20 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  3:35 pm
  2h 40m
  IST
  8:15 pm
  4h 25m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  Sat 18 Oct, 3:35 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 8:15 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 40m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sun 19 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 19 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 12 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,860
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 27 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 12 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 12 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 13 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 13 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 12 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,860
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 27 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 12 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 12 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Mon 13 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Mon 13 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  2:25 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  4h 25m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Fri 19 Sep, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Fri 19 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Fri 19 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sat 18 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 19 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Sun 19 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  2:25 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  4h 25m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Sat 27 Sep, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 6 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  1:35 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  5h 20m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Sat 27 Sep, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  5h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Mon 6 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 27 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 6 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  2:25 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  4h 25m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Sat 27 Sep, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Mon 6 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 27 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Mon 6 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  2:25 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  4h 25m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Fri 19 Sep, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Fri 19 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Fri 19 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sat 18 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 19 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 19 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  1:35 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  5h 20m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Sat 27 Sep, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  5h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Sat 27 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sun 5 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 6 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 6 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h
  3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 19 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Fri 19 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Fri 19 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sat 18 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 19 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Sun 19 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿40,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  4h 15m
  DXB
  10:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 19 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK747
  Fri 19 Sep, 10:00 am
  DXB ดูไบ
  Fri 19 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  TUN
  3:00 pm
  5h 55m
  DXB
  11:55 pm
  3h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK748
  Sat 18 Oct, 3:00 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 11:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h 55m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 19 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 19 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 9:20 am (+1) TUN
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿43,725
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  TUN
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 27 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  Sun 28 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 28 Sep, 9:20 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  3:35 pm
  2h 40m
  IST
  8:15 pm
  4h 25m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  Sun 5 Oct, 3:35 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 8:15 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 40m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Mon 6 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Mon 6 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 9:20 am (+1) TUN
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
  10:15 am TUN - 9:25 am (+1) BKK
  ฿43,725
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  TUN
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Fri 19 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  Sat 20 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 20 Sep, 9:20 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  10:15 am
  2h 40m
  IST
  2:55 pm
  5h 10m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK662
  Sat 18 Oct, 10:15 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 2:55 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 40m
  5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Sat 18 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Sun 19 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  2:40 am BKK - 1:15 pm TUN
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿43,905
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  6h 15m
  TUN
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sat 27 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1399
  Sat 27 Sep, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Sat 27 Sep, 1:15 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  6h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 45m
  DOH
  10:30 pm
  2h 40m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  Sun 5 Oct, 2:45 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 10:30 pm
  DOH โดฮา
  5h 45m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 6 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 6 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  12:55 am BKK - 10:35 am TUN
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  2:45 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿43,957
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:55 am
  9h
  CAI
  4:55 am
  3h 20m
  CAI
  8:15 am
  3h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS1961
  Sat 27 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 4:55 am
  CAI ไคโร
  9h
  3h 20m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  Sat 27 Sep, 8:15 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Sep, 10:35 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  TUN
  2:45 pm
  5h 45m
  DOH
  10:30 pm
  2h 40m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1400
  Sun 5 Oct, 2:45 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 10:30 pm
  DOH โดฮา
  5h 45m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 6 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 6 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 27 Sep - Sun, 5 Oct
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 9:20 am (+1) TUN
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 19h
  11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿44,569
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  TUN
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Sat 27 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK661
  Sun 28 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 28 Sep, 9:20 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  TUN
  11:35 am
  3h 10m
  CAI
  3:45 pm
  6h 50m
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS844
  Sun 5 Oct, 11:35 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sun 5 Oct, 3:45 pm
  CAI ไคโร
  3h 10m
  6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  Sun 5 Oct, 10:35 pm
  CAI ไคโร
  Mon 6 Oct, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 18 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 19 Sep - Sat, 18 Oct
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  12:55 am BKK - 10:35 am TUN
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿45,111
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  3h 20m
  CAI
  9:15 am
  2h 20m
  TUN
  10:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 19 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h
  3h 20m หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS843
  Fri 19 Sep, 9:15 am
  CAI ไคโร
  Fri 19 Sep, 10:35 am
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  2h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  TUN
  3:35 pm
  2h 40m
  IST
  8:15 pm
  4h 25m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK664
  Sat 18 Oct, 3:35 pm
  TUN ทูนิส คาร์เทจ
  Sat 18 Oct, 8:15 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 40m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sun 19 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 19 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m