×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
อียิปต์แอร์ 9 ผลลัพธ์ ฿30,243 เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿44,563 เลือก
เอมิเรตส์ 20 ผลลัพธ์ ฿44,576 เลือก
การบินไทย 3 ผลลัพธ์ ฿85,303 เลือก
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
฿30,243
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

TUN
11:35 am
3h 10m
CAI
3:45 pm
6h 50m
CAI
10:35 pm
9h
BKK
12:35 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS844
11:35 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3:45 pm, 4 Apr Sat
CAI ไคโร
3h 10m
6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS960
10:35 pm, 4 Apr Sat
CAI ไคโร
12:35 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
9h
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
10:15 am TUN - 9:25 am (+1) BKK
฿44,563
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
3h 35m
IST
8:40 am
2h 50m
TUN
10:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m
3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK661
8:40 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10:30 am, 28 Mar Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
10:15 am
3h 40m
IST
2:55 pm
5h 10m
IST
8:05 pm
8h 20m
BKK
9:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK662
10:15 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2:55 pm, 4 Apr Sat
IST อิสตันบูล
3h 40m
5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
8:05 pm, 4 Apr Sat
IST อิสตันบูล
9:25 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
฿44,563
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
3h 35m
IST
8:40 am
2h 50m
TUN
10:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m
3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK661
8:40 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10:30 am, 28 Mar Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
3:35 pm
3h 40m
IST
8:15 pm
4h 25m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK664
3:35 pm, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
8:15 pm, 4 Apr Sat
IST อิสตันบูล
3h 40m
4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 5 Apr Sun
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 45m
DXB
3:40 am
6h 20m
BKK
1:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:40 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
1:00 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
2h 55m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 45m
DXB
3:40 am
6h 20m
BKK
1:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 4 Apr Sat
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:40 am, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
1:00 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 45m
DXB
3:40 am
6h 20m
BKK
1:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 4 Apr Sat
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:40 am, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
1:00 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:05 am
6h 50m
DXB
4:55 am
4h 5m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK385
1:05 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 45m
DXB
3:40 am
6h 20m
BKK
1:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:40 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
1:00 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 10m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 4 Apr Sat
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
12:25 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
3:00 pm TUN - 1:00 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
2h 55m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 45m
DXB
3:40 am
6h 20m
BKK
1:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:40 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
1:00 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 10m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
12:25 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
2h 55m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 10m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 4 Apr Sat
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
12:25 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:05 am
6h 50m
DXB
4:55 am
4h 5m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK385
1:05 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 10m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
12:25 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
3:00 pm TUN - 12:25 pm (+1) BKK
฿44,565
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
2h 55m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
6h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 27 Mar Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
3:00 pm
5h 55m
DXB
11:55 pm
3h 10m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
3:00 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:55 pm, 5 Apr Sun
DXB ดูไบ
5h 55m
3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 6 Apr Mon
DXB ดูไบ
12:25 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 5 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sun, 5 Apr
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
3:35 pm TUN - 2:15 pm (+1) BKK
฿47,057
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
3h 35m
IST
8:40 am
2h 50m
TUN
10:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m
3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK661
8:40 am, 28 Mar Sat
IST อิสตันบูล
10:30 am, 28 Mar Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
3:35 pm
3h 40m
IST
8:15 pm
4h 25m
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK664
3:35 pm, 5 Apr Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
8:15 pm, 5 Apr Sun
IST อิสตันบูล
3h 40m
4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 6 Apr Mon
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 6 Apr Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
10:15 am TUN - 9:25 am (+1) BKK
฿82,577
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
10:15 am
3h 40m
IST
2:55 pm
5h 10m
IST
8:05 pm
8h 20m
BKK
9:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK662
10:15 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2:55 pm, 4 Apr Sat
IST อิสตันบูล
3h 40m
5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
8:05 pm, 4 Apr Sat
IST อิสตันบูล
9:25 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 20m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
8:30 am TUN - 5:35 am (+1) BKK
฿84,079
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บรัสเซลส์

TUN
8:30 am
3h 35m
BRU
12:05 pm
1h 25m
BRU
1:30 pm
10h 5m
BKK
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TU788
8:30 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
12:05 pm, 4 Apr Sat
BRU บรัสเซลส์
3h 35m
1h 25m หยุดพักใน บรัสเซลส์ BRU
SN8601
1:30 pm, 4 Apr Sat
BRU บรัสเซลส์
5:35 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 5m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
7:10 am TUN - 5:30 am (+1) BKK
฿84,958
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

TUN
7:10 am
3h 5m
ZRH
10:15 am
3h 15m
ZRH
1:30 pm
10h
BKK
5:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TU602
7:10 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:15 am, 4 Apr Sat
ZRH ซูริค
3h 5m
3h 15m หยุดพักใน ซูริค ZRH
TG971
1:30 pm, 4 Apr Sat
ZRH ซูริค
5:30 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
10h
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
8:30 am TUN - 5:35 am (+1) BKK
฿85,065
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บรัสเซลส์

TUN
8:30 am
3h 35m
BRU
12:05 pm
1h 25m
BRU
1:30 pm
10h 5m
BKK
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TU788
8:30 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
12:05 pm, 4 Apr Sat
BRU บรัสเซลส์
3h 35m
1h 25m หยุดพักใน บรัสเซลส์ BRU
TG935
1:30 pm, 4 Apr Sat
BRU บรัสเซลส์
5:35 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 5m
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 20h 15m
11:40 pm BKK - 1:55 pm (+1) TUN
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 19h
11:35 am TUN - 12:35 pm (+1) BKK
฿85,303
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
11:40 pm
11h 50m
FRA
5:30 am (+1)
6h
FRA
11:30 am
2h 25m
TUN
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG920
11:40 pm, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:30 am, 28 Mar Sat
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 50m
6h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
TU745
11:30 am, 28 Mar Sat
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1:55 pm, 28 Mar Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 25m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

TUN
11:35 am
3h 10m
CAI
3:45 pm
6h 50m
CAI
10:35 pm
9h
BKK
12:35 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS844
11:35 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3:45 pm, 4 Apr Sat
CAI ไคโร
3h 10m
6h 50m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS960
10:35 pm, 4 Apr Sat
CAI ไคโร
12:35 pm, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
9h
ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 27 Mar - Sat, 4 Apr
อียิปต์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:50 am BKK - 10:35 am TUN
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
9:00 am TUN - 5:55 am (+1) BKK
฿85,351
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
2h 25m
CAI
8:15 am
3h 20m
TUN
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS961
12:50 am, 27 Mar Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10h
2h 25m หยุดพักใน ไคโร CAI
MS843
8:15 am, 27 Mar Fri
CAI ไคโร
10:35 am, 27 Mar Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3h 20m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิลาน

TUN
9:00 am
2h 45m
MXP
11:45 am
2h 20m
MXP
2:05 pm
9h 50m
BKK
5:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TU856
9:00 am, 4 Apr Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:45 am, 4 Apr Sat
MXP มิลาน
2h 45m
2h 20m หยุดพักใน มิลาน MXP
TG941
2:05 pm, 4 Apr Sat
MXP มิลาน
5:55 am, 5 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 50m