×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ ทูนิส คาร์เทจ

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 15 ผลลัพธ์ ฿49,394 เลือก
เอมิเรตส์ 7 ผลลัพธ์ ฿50,879 เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿60,068 เลือก
แอร์ฟรานซ์ 3 ผลลัพธ์ ฿73,572 เลือก
การบินไทย 30 ผลลัพธ์ ฿87,883 เลือก
ลุฟต์ฮันซา 2 ผลลัพธ์ ฿137,987 เลือก
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
฿49,400
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

BKK
1:40 am
7h 15m
DOH
4:55 am
4h 10m
DOH
9:05 am
6h 40m
TUN
1:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR837
1:40 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 2 Jan Fri
DOH โดฮา
7h 15m
4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1399
9:05 am, 2 Jan Fri
DOH โดฮา
1:45 pm, 2 Jan Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 12 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 25m
3h หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 13 Jan Tue
DOH โดฮา
11:35 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
฿50,885
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 2 Jan Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 2 Jan Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 2 Jan Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
3h 55m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 12 Jan Mon
DXB ดูไบ
5h 40m
3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 13 Jan Tue
DXB ดูไบ
12:05 pm, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
฿51,855
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:05 am
6h 50m
DXB
4:55 am
4h 5m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK385
1:05 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
6h 50m
4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
12:50 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
3h 55m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 14 Jan Wed
DXB ดูไบ
5h 40m
3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 15 Jan Thu
DXB ดูไบ
12:05 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
1:05 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
฿51,855
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:05 am
6h 50m
DXB
4:55 am
4h 5m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK385
1:05 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
6h 50m
4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
12:50 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
4h 10m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 14 Jan Wed
DXB ดูไบ
5h 40m
4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 15 Jan Thu
DXB ดูไบ
12:30 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
฿52,335
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

BKK
1:40 am
7h 15m
DOH
4:55 am
4h 10m
DOH
9:05 am
6h 40m
TUN
1:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR837
1:40 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1399
9:05 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
1:45 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 14 Jan Wed
DOH โดฮา
5h 25m
3h หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 15 Jan Thu
DOH โดฮา
11:35 am, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
฿52,335
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

BKK
1:40 am
7h 15m
DOH
4:55 am
4h 10m
DOH
9:05 am
6h 40m
TUN
1:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR837
1:40 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1399
9:05 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
1:45 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h 30m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 14 Jan Wed
DOH โดฮา
5h 25m
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 15 Jan Thu
DOH โดฮา
12:10 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
฿52,340
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 2 Jan Fri
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 2 Jan Fri
DXB ดูไบ
12:50 pm, 2 Jan Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
4h 10m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 12 Jan Mon
DXB ดูไบ
5h 40m
4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 13 Jan Tue
DXB ดูไบ
12:30 pm, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
฿54,765
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
12:50 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
3h 55m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 14 Jan Wed
DXB ดูไบ
5h 40m
3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 15 Jan Thu
DXB ดูไบ
12:05 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
1:55 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h
2:30 pm TUN - 12:30 pm (+1) BKK
฿54,765
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
1:55 am
6h 50m
DXB
5:45 am
3h 15m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK371
1:55 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
6h 50m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
12:50 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
4h 10m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 14 Jan Wed
DXB ดูไบ
5h 40m
4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 15 Jan Thu
DXB ดูไบ
12:30 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
11:25 am TUN - 9:45 am (+1) BKK
฿60,096
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
3h 35m
IST
8:40 am
2h 50m
TUN
10:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m
3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK661
8:40 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10:30 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
11:25 am
2h 40m
IST
3:05 pm
4h 45m
IST
7:50 pm
8h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK662
11:25 am, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
3:05 pm, 12 Jan Mon
IST อิสตันบูล
2h 40m
4h 45m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK64
7:50 pm, 12 Jan Mon
IST อิสตันบูล
9:45 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
11:45 pm BKK - 10:30 am (+1) TUN
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
4:25 pm TUN - 2:50 pm (+1) BKK
฿67,357
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
3h 35m
IST
8:40 am
2h 50m
TUN
10:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m
3h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK661
8:40 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10:30 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
4:25 pm
2h 35m
IST
8:00 pm
4h 55m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK664
4:25 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
8:00 pm, 12 Jan Mon
IST อิสตันบูล
2h 35m
4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:55 am, 13 Jan Tue
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 19h 20m
10:10 am BKK - 11:30 pm TUN
แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
7:10 am TUN - 7:05 am (+1) BKK
฿73,580
airfrance.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ปารีส

BKK
10:10 am
12h 55m
CDG
5:05 pm
4h
CDG
9:05 pm
2h 25m
TUN
11:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AF165
10:10 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 2 Jan Fri
CDG ปารีส
12h 55m
4h หยุดพักใน ปารีส CDG
AF1784
9:05 pm, 2 Jan Fri
CDG ปารีส
11:30 pm, 2 Jan Fri
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 25m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

TUN
7:10 am
2h 35m
CDG
9:45 am
4h 15m
CDG
2:00 pm
11h 5m
BKK
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AF1785
7:10 am, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
9:45 am, 12 Jan Mon
CDG ปารีส
2h 35m
4h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
AF166
2:00 pm, 12 Jan Mon
CDG ปารีส
7:05 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 5m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
2:25 am BKK - 12:50 pm TUN
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
2:30 pm TUN - 12:05 pm (+1) BKK
฿87,485
emirates.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
2h 55m
DXB
9:00 am
6h 50m
TUN
12:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
6h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK747
9:00 am, 3 Jan Sat
DXB ดูไบ
12:50 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

TUN
2:30 pm
5h 40m
DXB
11:10 pm
3h 55m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK748
2:30 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
11:10 pm, 14 Jan Wed
DXB ดูไบ
5h 40m
3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 15 Jan Thu
DXB ดูไบ
12:05 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
11:45 pm BKK - 11:50 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
4h 55m
IST
10:00 am
2h 50m
TUN
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7545
11:45 pm, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU215
10:00 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
11:50 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h 30m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 12 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 25m
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 13 Jan Tue
DOH โดฮา
12:10 pm, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
5h 10m
IST
10:15 pm
2h 50m
TUN
12:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7543
11:10 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU217
10:15 pm, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
12:05 am, 4 Jan Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 14 Jan Wed
DOH โดฮา
5h 25m
3h หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 15 Jan Thu
DOH โดฮา
11:35 am, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
5h 10m
IST
10:15 pm
2h 50m
TUN
12:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7543
11:10 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 2 Jan Fri
IST อิสตันบูล
10h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU217
10:15 pm, 2 Jan Fri
IST อิสตันบูล
12:05 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h 30m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 12 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 25m
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 13 Jan Tue
DOH โดฮา
12:10 pm, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
1:40 am BKK - 1:45 pm TUN
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
5:40 pm TUN - 2:50 pm (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย โดฮา

BKK
1:40 am
7h 15m
DOH
4:55 am
4h 10m
DOH
9:05 am
6h 40m
TUN
1:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR837
1:40 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
4h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1399
9:05 am, 3 Jan Sat
DOH โดฮา
1:45 pm, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
6h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

TUN
5:40 pm
2h 35m
IST
9:15 pm
3h 40m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TU216
5:40 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
9:15 pm, 14 Jan Wed
IST อิสตันบูล
2h 35m
3h 40m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TG7544
12:55 am, 15 Jan Thu
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
5h 10m
IST
10:15 pm
2h 50m
TUN
12:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7543
11:10 am, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 2 Jan Fri
IST อิสตันบูล
10h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU217
10:15 pm, 2 Jan Fri
IST อิสตันบูล
12:05 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 12 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 25m
3h หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 13 Jan Tue
DOH โดฮา
11:35 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Sat, 3 Jan - Wed, 14 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 55m
11:10 am BKK - 12:05 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
3:00 pm TUN - 12:10 pm (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:10 am
10h 55m
IST
5:05 pm
5h 10m
IST
10:15 pm
2h 50m
TUN
12:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7543
11:10 am, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

5h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU217
10:15 pm, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
12:05 am, 4 Jan Sun
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h 30m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 14 Jan Wed
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 14 Jan Wed
DOH โดฮา
5h 25m
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 15 Jan Thu
DOH โดฮา
12:10 pm, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 2 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 12 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ทูนิส คาร์เทจ Fri, 2 Jan - Mon, 12 Jan
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
11:45 pm BKK - 11:50 am (+1) TUN
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
3:00 pm TUN - 11:35 am (+1) BKK
฿87,883
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทูนิส คาร์เทจ โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
4h 55m
IST
10:00 am
2h 50m
TUN
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG7545
11:45 pm, 2 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
10h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Turkish Airlines

4h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TU215
10:00 am, 3 Jan Sat
IST อิสตันบูล
11:50 am, 3 Jan Sat
TUN ทูนิส คาร์เทจ
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก ทูนิส คาร์เทจ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

TUN
3:00 pm
5h 25m
DOH
10:25 pm
3h
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1400
3:00 pm, 12 Jan Mon
TUN ทูนิส คาร์เทจ
10:25 pm, 12 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 25m
3h หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 13 Jan Tue
DOH โดฮา
11:35 am, 13 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m