×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 101 ผลลัพธ์ ฿11,451 เลือก
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 48 ผลลัพธ์ ฿13,934 เลือก
แอร์เอเชีย 82 ผลลัพธ์ ฿14,622 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿14,802 เลือก
การบินไทย 2258 ผลลัพธ์ ฿17,115 เลือก
Asiana Airlines 2149 ผลลัพธ์ ฿18,158 เลือก
โคเรียนแอร์ 2914 ผลลัพธ์ ฿18,221 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 32 ผลลัพธ์ ฿18,604 เลือก
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿19,188 เลือก
ฮ่องกงแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿24,457 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 9 ผลลัพธ์ ฿29,423 เลือก
Air China 7 ผลลัพธ์ ฿36,014 เลือก
China Southern Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿40,742 เลือก
จินแอร์ 367 ผลลัพธ์ ฿43,337 เลือก
แอร์อินเดีย 3 ผลลัพธ์ ฿52,870 เลือก
ขาออก: Thu, 28 May เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 28 May - Mon, 8 Jun
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:15 am DMK - 9:25 am ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 45m
11:00 am ICN - 3:45 pm DMK
฿11,455
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
1:15 am
6h 10m
ICN
9:25 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
1:15 am, 28 May Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
9:25 am, 28 May Thu
ICN โซล
6h 10m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
11:00 am
6h 45m
DMK
3:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
11:00 am, 8 Jun Mon
ICN โซล
3:45 pm, 8 Jun Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 45m
ขาออก: Sun, 15 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 2 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 15 Mar - Thu, 2 Apr
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 6h 45m
11:00 am ICN - 3:45 pm DMK
฿11,455
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 15 Mar Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 15 Mar Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
11:00 am
6h 45m
DMK
3:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
11:00 am, 2 Apr Thu
ICN โซล
3:45 pm, 2 Apr Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6h 45m
ขาออก: Tue, 24 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 27 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 24 Feb - Fri, 27 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿11,757
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 24 Feb Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 24 Feb Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 27 Feb Fri
ICN โซล
8:15 pm, 27 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 14 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 14 Dec - Wed, 17 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,057
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 17 Dec Wed
ICN โซล
8:15 pm, 17 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Tue, 3 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 6 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 3 Feb - Fri, 6 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,057
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 3 Feb Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 3 Feb Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 6 Feb Fri
ICN โซล
8:15 pm, 6 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 11 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 11 Jan - Sun, 18 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 11 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 11 Jan Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Jan Sun
ICN โซล
8:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Fri, 12 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 12 Dec Fri
ICN โซล
8:15 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 8 Mar เที่ยวกลับ: Fri, 20 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 8 Mar - Fri, 20 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,785
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Mar Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Mar Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 20 Mar Fri
ICN โซล
8:15 pm, 20 Mar Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 31 Jan - Sat, 7 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,837
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 31 Jan Sat
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 7 Feb Sat
ICN โซล
8:15 pm, 7 Feb Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Wed, 10 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 10 Dec - Sat, 13 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 10 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 10 Dec Wed
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 13 Dec Sat
ICN โซล
8:15 pm, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Thu, 5 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 5 Mar Thu
ICN โซล
8:15 pm, 5 Mar Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Dec Fri
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 15 Dec Mon
ICN โซล
8:15 pm, 15 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 15 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 15 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 15 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Dec - Sun, 22 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 19 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 19 Dec Fri
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Feb Sun
ICN โซล
8:15 pm, 22 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 22 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 22 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 10 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 18 Dec - Sat, 10 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 18 Dec Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 10 Jan Sat
ICN โซล
8:15 pm, 10 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 15 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 15 Jan - Thu, 22 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h
10:45 am BKK - 8:45 pm ICN
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
6:10 pm ICN - 12:55 am (+1) BKK
฿13,934
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
10:45 am
3h 55m
PVG
3:40 pm
2h 25m
PVG
6:05 pm
1h 40m
ICN
8:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9854
10:45 am, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
3:40 pm, 15 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
3h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

2h 25m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU5051
6:05 pm, 15 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
8:45 pm, 15 Jan Thu
ICN โซล
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

ICN
6:10 pm
2h
PVG
7:10 pm
2h 30m
PVG
9:40 pm
4h 15m
BKK
12:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9828
6:10 pm, 22 Jan Thu
ICN โซล
7:10 pm, 22 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
2h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

2h 30m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU547
9:40 pm, 22 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
12:55 am, 23 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 15m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Wed, 14 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿14,100
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 14 Jan Wed
ICN โซล
8:15 pm, 14 Jan Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 29 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 1 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 29 Jan - Sun, 1 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿14,347
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 29 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 29 Jan Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 1 Feb Sun
ICN โซล
8:15 pm, 1 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 14 Jan - Sun, 18 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿14,437
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Jan Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Jan Wed
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Jan Sun
ICN โซล
8:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m