เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  EastarJet 36 ผลลัพธ์ ฿7,550 เลือก
  Thai AirAsia X 60 ผลลัพธ์ ฿8,234 เลือก
  AirAsia 54 ผลลัพธ์ ฿10,545 เลือก
  Vietnam Airlines 137 ผลลัพธ์ ฿14,808 เลือก
  Cathay Pacific 72 ผลลัพธ์ ฿15,915 เลือก
  Asiana Airlines 760 ผลลัพธ์ ฿17,216 เลือก
  Korean Air 2290 ผลลัพธ์ ฿17,379 เลือก
  การบินไทย 1380 ผลลัพธ์ ฿17,509 เลือก
  Philippine Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿17,997 เลือก
  China Southern Airlines 10 ผลลัพธ์ ฿19,299 เลือก
  Cebu Pacific 7 ผลลัพธ์ ฿20,406 เลือก
  Malaysia Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿22,554 เลือก
  China Eastern Airlines 15 ผลลัพธ์ ฿22,749 เลือก
  Lao Airlines 20 ผลลัพธ์ ฿26,069 เลือก
  China Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿26,947 เลือก
  Shanghai Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿27,924 เลือก
  Singapore Airlines 27 ผลลัพธ์ ฿29,128 เลือก
  Air China 1 ผลลัพธ์ ฿41,690 เลือก
  Jin Air 164 ผลลัพธ์ ฿44,619 เลือก
  ขาออก:Wed, 18 Mar เที่ยวกลับ:Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 18 Mar - Sat, 21 Mar
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Wed 18 Mar, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 19 Mar, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sat 21 Mar, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sat 21 Mar, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Thu, 4 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Sep - Fri, 28 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 4 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 5 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 28 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Fri 28 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Fri, 5 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 10 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 5 Sep - Wed, 10 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 5 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 6 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 10 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 22 Sep - Fri, 26 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 22 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 23 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 26 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 26 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 26 Sep - Tue, 30 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 26 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 30 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Tue 30 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 15 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 15 Sep - Wed, 17 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Mon 15 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 15 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Wed 17 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Wed 17 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Tue, 7 Oct เที่ยวกลับ:Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 7 Oct - Tue, 14 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Tue 7 Oct, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 7 Oct, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Tue 14 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Tue 14 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 2 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 27 Sep - Thu, 2 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Sat 27 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Thu 2 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Thu 2 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 15 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 17 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 15 Sep - Wed, 17 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 15 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 17 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 17 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sun, 7 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 11 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 7 Sep - Thu, 11 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sun 7 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Thu 11 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Thu 11 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 1 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 27 Oct - Sat, 1 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 27 Oct, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 28 Oct, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sat 1 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sat 1 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Fri, 23 Jan เที่ยวกลับ:Tue, 27 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 23 Jan - Tue, 27 Jan
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 23 Jan, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 24 Jan, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 27 Jan, 5:40 pm
  ICN โซล
  Tue 27 Jan, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Mon, 6 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 10 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 6 Oct - Fri, 10 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 6 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 7 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 10 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 10 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 25 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 29 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 25 Oct - Wed, 29 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sat 25 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 26 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 29 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  Wed 29 Oct, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 16 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 9 Oct - Thu, 16 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 9 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Thu 16 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Thu 16 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 28 Nov เที่ยวกลับ:Tue, 2 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 28 Nov - Tue, 2 Dec
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 28 Nov, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 29 Nov, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 2 Dec, 5:40 pm
  ICN โซล
  Tue 2 Dec, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ:Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 2 Dec - Tue, 9 Dec
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Tue 2 Dec, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 9 Dec, 5:40 pm
  ICN โซล
  Tue 9 Dec, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ:Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿9,626
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Wed 31 Dec, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 Jan, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 4 Jan, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 4 Jan, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ:Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Sun, 4 Jan
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿9,626
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Tue 30 Dec, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 31 Dec, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 4 Jan, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 4 Jan, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Mon, 1 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 11 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Sep - Thu, 11 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿9,626
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 1 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 2 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Thu 11 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Thu 11 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m