×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 94 ผลลัพธ์ ฿11,785 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 28 ผลลัพธ์ ฿13,724 เลือก
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 50 ผลลัพธ์ ฿13,935 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 13 ผลลัพธ์ ฿14,508 เลือก
แอร์เอเชีย 38 ผลลัพธ์ ฿16,595 เลือก
การบินไทย 2481 ผลลัพธ์ ฿17,117 เลือก
Asiana Airlines 1890 ผลลัพธ์ ฿17,893 เลือก
โคเรียนแอร์ 2644 ผลลัพธ์ ฿18,026 เลือก
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 7 ผลลัพธ์ ฿18,766 เลือก
ลาวแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿27,158 เลือก
China Southern Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿28,557 เลือก
Juneyao Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿34,901 เลือก
Air China 10 ผลลัพธ์ ฿37,463 เลือก
จินแอร์ 319 ผลลัพธ์ ฿45,957 เลือก
เจแปนแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿108,016 เลือก
ขาออก: Wed, 18 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 25 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 18 Feb - Wed, 25 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿11,790
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 18 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 18 Feb Wed
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 25 Feb Wed
ICN โซล
8:15 pm, 25 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Tue, 24 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 27 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 24 Feb - Fri, 27 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿11,824
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 24 Feb Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 24 Feb Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 27 Feb Fri
ICN โซล
8:15 pm, 27 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 21 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 24 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 21 Dec - Wed, 24 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,047
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 21 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 21 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 24 Dec Wed
ICN โซล
8:15 pm, 24 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 14 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 14 Dec - Wed, 17 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,057
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 17 Dec Wed
ICN โซล
8:15 pm, 17 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Tue, 9 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 9 Dec - Tue, 16 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 9 Dec Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 16 Dec Tue
ICN โซล
8:15 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 11 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 11 Jan - Sun, 18 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 11 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 11 Jan Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Jan Sun
ICN โซล
8:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Fri, 12 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 12 Dec Fri
ICN โซล
8:15 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sat, 6 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 11 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 6 Dec - Thu, 11 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 6 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 6 Dec Sat
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 11 Dec Thu
ICN โซล
8:15 pm, 11 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 31 Jan - Sat, 7 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,837
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 31 Jan Sat
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 7 Feb Sat
ICN โซล
8:15 pm, 7 Feb Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 11 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Thu, 11 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,837
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 11 Dec Thu
ICN โซล
8:15 pm, 11 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 22 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 16 Dec - Mon, 22 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,847
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 16 Dec Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Dec Mon
ICN โซล
8:15 pm, 22 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sat, 17 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 24 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 17 Jan - Sat, 24 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 17 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 17 Jan Sat
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 24 Jan Sat
ICN โซล
8:15 pm, 24 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Thu, 5 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 5 Mar Thu
ICN โซล
8:15 pm, 5 Mar Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 18 Dec - Sun, 21 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 18 Dec Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 21 Dec Sun
ICN โซล
8:15 pm, 21 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 14 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 14 Dec - Thu, 18 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Dec Thu
ICN โซล
8:15 pm, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 22 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 22 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 15 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 15 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 15 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 4 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 4 Dec Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 9 Dec Tue
ICN โซล
8:15 pm, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Wed, 10 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 10 Dec - Sat, 13 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 10 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 10 Dec Wed
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 13 Dec Sat
ICN โซล
8:15 pm, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Fri, 16 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 9 Jan - Fri, 16 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 9 Jan Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 9 Jan Fri
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 16 Jan Fri
ICN โซล
8:15 pm, 16 Jan Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m