×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 442 ผลลัพธ์ ฿9,268 เลือก
  แอร์เอเชีย 769 ผลลัพธ์ ฿10,538 เลือก
  EastarJet 238 ผลลัพธ์ ฿11,739 เลือก
  Air Macau 45 ผลลัพธ์ ฿11,754 เลือก
  เชจู แอร์ 34 ผลลัพธ์ ฿12,859 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 1825 ผลลัพธ์ ฿13,047 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 768 ผลลัพธ์ ฿14,150 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 4132 ผลลัพธ์ ฿14,192 เลือก
  HK Express 8 ผลลัพธ์ ฿14,566 เลือก
  ไชนาแอร์ไลน์ 52 ผลลัพธ์ ฿15,632 เลือก
  เจแปนแอร์ไลน์ 33 ผลลัพธ์ ฿15,701 เลือก
  Air China 176 ผลลัพธ์ ฿17,005 เลือก
  Asiana Airlines 877 ผลลัพธ์ ฿18,092 เลือก
  Malaysia Airlines 148 ผลลัพธ์ ฿18,552 เลือก
  China Southern Airlines 126 ผลลัพธ์ ฿19,280 เลือก
  การบินไทย 2501 ผลลัพธ์ ฿19,618 เลือก
  โคเรียนแอร์ 2064 ผลลัพธ์ ฿19,755 เลือก
  Ethiopian Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿20,173 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 76 ผลลัพธ์ ฿21,053 เลือก
  เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 61 ผลลัพธ์ ฿21,382 เลือก
  แอร์แคนาดา 6 ผลลัพธ์ ฿21,993 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 83 ผลลัพธ์ ฿26,414 เลือก
  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 43 ผลลัพธ์ ฿26,565 เลือก
  EVA Air 18 ผลลัพธ์ ฿26,885 เลือก
  Juneyao Airlines 16 ผลลัพธ์ ฿27,835 เลือก
  จินแอร์ 56 ผลลัพธ์ ฿29,375 เลือก
  ไห่หนานแอร์ไลน์ 9 ผลลัพธ์ ฿34,425 เลือก
  นิปปอนแอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿42,296 เลือก
  Kenya Airways 15 ผลลัพธ์ ฿52,951 เลือก
  Transaero Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿56,473 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿82,183 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 1048 ผลลัพธ์ ฿9,268 เลือก
  เชียงใหม่ 12508 ผลลัพธ์ ฿13,045 เลือก
  ภูเก็ต 790 ผลลัพธ์ ฿13,799 เลือก
  หาดใหญ่ 158 ผลลัพธ์ ฿15,954 เลือก
  ขาออก: Fri, 6 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 6 Nov - Thu, 12 Nov
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿9,237
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 6 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 6 Nov Fri
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 12 Nov Thu
  ICN โซล
  3:45 pm, 12 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Fri, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 20 Nov - Mon, 23 Nov
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿9,237
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 20 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 20 Nov Fri
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 23 Nov Mon
  ICN โซล
  3:45 pm, 23 Nov Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Fri, 6 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 6 Nov - Thu, 12 Nov
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿10,099
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 6 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 6 Nov Fri
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 12 Nov Thu
  ICN โซล
  3:45 pm, 12 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Fri, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 20 Nov - Mon, 23 Nov
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿10,175
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 20 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 20 Nov Fri
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 23 Nov Mon
  ICN โซล
  3:45 pm, 23 Nov Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Sat, 18 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 22 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 18 Jul - Wed, 22 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 25m
  4:25 pm ICN - 7:50 am (+1) DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 18 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 18 Jul Sat
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  4:25 pm
  6h 30m
  KUL
  9:55 pm
  8h 50m
  KUL
  6:45 am
  2h 5m
  DMK
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7505
  4:25 pm, 22 Jul Wed
  ICN โซล
  9:55 pm, 22 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  8h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK890
  6:45 am, 23 Jul Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 am, 23 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 20 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Mon, 20 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  11:10 am ICN - 7:50 pm DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  2h 5m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 20 Jul Mon
  ICN โซล
  4:40 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 20 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 20 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Mon, 20 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  4:25 pm ICN - 9:30 am (+1) DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  4:25 pm
  6h 30m
  KUL
  9:55 pm
  10h 30m
  KUL
  8:25 am
  2h 5m
  DMK
  9:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7505
  4:25 pm, 20 Jul Mon
  ICN โซล
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  10h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK880
  8:25 am, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:30 am, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 20 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Mon, 20 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 25m
  4:25 pm ICN - 7:50 am (+1) DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  4:25 pm
  6h 30m
  KUL
  9:55 pm
  8h 50m
  KUL
  6:45 am
  2h 5m
  DMK
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7505
  4:25 pm, 20 Jul Mon
  ICN โซล
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  8h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK890
  6:45 am, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 am, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 20 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Mon, 20 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  11:10 am ICN - 10:00 pm DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  4h 10m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 20 Jul Mon
  ICN โซล
  4:40 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 20 Jul Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 20 Jul Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Sun, 30 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 20 Aug - Sun, 30 Aug
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:20 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,517
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:20 pm
  2h 5m
  KUL
  11:25 pm
  1h 35m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK889
  8:20 pm, 20 Aug Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 20 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 21 Aug Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 21 Aug Fri
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 30 Aug Sun
  ICN โซล
  2:50 pm, 30 Aug Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Sat, 22 Aug เที่ยวกลับ: Fri, 28 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 22 Aug - Fri, 28 Aug
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  5:10 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,517
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  4h 40m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  5:10 pm, 22 Aug Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 22 Aug Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 23 Aug Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 23 Aug Sun
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 28 Aug Fri
  ICN โซล
  2:50 pm, 28 Aug Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 26 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 26 Oct - Fri, 30 Oct
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿10,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 26 Oct Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 26 Oct Mon
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 30 Oct Fri
  ICN โซล
  3:45 pm, 30 Oct Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 21 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Tue, 21 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 17h 25m
  4:25 pm ICN - 7:50 am (+1) DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  4:25 pm
  6h 30m
  KUL
  9:55 pm
  8h 50m
  KUL
  6:45 am
  2h 5m
  DMK
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7505
  4:25 pm, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  9:55 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  8h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK890
  6:45 am, 22 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 am, 22 Jul Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 21 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Tue, 21 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  9:35 am ICN - 10:00 pm DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  5h 45m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  3:05 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 21 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Tue, 21 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  9:35 am ICN - 6:00 pm DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  1h 55m
  KUL
  5:00 pm
  2h
  DMK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  3:05 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:00 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:00 pm, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h
  ขาออก: Thu, 16 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 21 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 16 Jul - Tue, 21 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  9:35 am ICN - 7:50 pm DMK
  ฿10,496
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 16 Jul Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 16 Jul Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  3h 40m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  3:05 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  3h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 21 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 20 Nov - Mon, 23 Nov
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 20m
  1:55 am DMK - 9:15 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 40m
  12:05 pm ICN - 3:45 pm DMK
  ฿11,048
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 20m
  ICN
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 20 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 20 Nov Fri
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  12:05 pm
  5h 40m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  12:05 pm, 23 Nov Mon
  ICN โซล
  3:45 pm, 23 Nov Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 40m
  ขาออก: Thu, 3 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 12 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 3 Sep - Sat, 12 Sep
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  6:35 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,517
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  6:35 pm
  2h 10m
  KUL
  9:45 pm
  3h 15m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK893
  6:35 pm, 3 Sep Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:45 pm, 3 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 4 Sep Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 4 Sep Fri
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 12 Sep Sat
  ICN โซล
  2:50 pm, 12 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Thu, 3 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 12 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 3 Sep - Sat, 12 Sep
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:20 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,517
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  8:20 pm
  2h 5m
  KUL
  11:25 pm
  1h 35m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK889
  8:20 pm, 3 Sep Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:25 pm, 3 Sep Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 5m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 4 Sep Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 4 Sep Fri
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 12 Sep Sat
  ICN โซล
  2:50 pm, 12 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 24 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 21 Jul - Fri, 24 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿11,037
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 24 Jul Fri
  ICN โซล
  2:50 pm, 24 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m