เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โซล

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  EastarJet 13 ผลลัพธ์ ฿7,550 เลือก
  Thai AirAsia X 120 ผลลัพธ์ ฿8,234 เลือก
  AirAsia 117 ผลลัพธ์ ฿11,261 เลือก
  China Eastern Airlines 100 ผลลัพธ์ ฿13,441 เลือก
  Vietnam Airlines 274 ผลลัพธ์ ฿13,669 เลือก
  Cathay Pacific 119 ผลลัพธ์ ฿15,915 เลือก
  Cebu Pacific 21 ผลลัพธ์ ฿16,891 เลือก
  Asiana Airlines 940 ผลลัพธ์ ฿17,477 เลือก
  Korean Air 3058 ผลลัพธ์ ฿17,542 เลือก
  Shanghai Airlines 71 ผลลัพธ์ ฿18,844 เลือก
  การบินไทย 1868 ผลลัพธ์ ฿19,234 เลือก
  Juneyao Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿23,302 เลือก
  Lao Airlines 30 ผลลัพธ์ ฿26,134 เลือก
  China Southern Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿27,403 เลือก
  Air China 9 ผลลัพธ์ ฿41,462 เลือก
  Jin Air 257 ผลลัพธ์ ฿48,818 เลือก
  China Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿52,365 เลือก
  Transaero Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿67,173 เลือก
  ขาออก:Fri, 5 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 10 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 5 Sep - Wed, 10 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 5 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 6 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 10 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 6 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 10 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 6 Sep - Wed, 10 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sat 6 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 7 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 10 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Thu, 4 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 11 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Sep - Thu, 11 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Thu 4 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Thu 11 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Thu 11 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Wed, 17 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 20 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 17 Sep - Sat, 20 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Wed 17 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Wed 17 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sat 20 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sat 20 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 22 Sep - Sun, 5 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,837
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Mon 22 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sun 5 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sun 5 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 17 Oct - Fri, 24 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 17 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 24 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 24 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 20 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Sep - Fri, 26 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿9,626
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sat 20 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 21 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 26 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 26 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Thu, 4 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 11 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Sep - Sat, 11 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,147
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Thu 4 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sat 11 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sat 11 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Tue, 28 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 28 Oct - Fri, 31 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  7:50 am DMK - 3:40 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 20m
  4:35 pm ICN - 8:55 pm DMK
  ฿10,147
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  7:50 am
  5h 50m
  ICN
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Tue 28 Oct, 7:50 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 28 Oct, 3:40 pm
  ICN โซล
  5h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:35 pm
  6h 20m
  DMK
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Fri 31 Oct, 4:35 pm
  ICN โซล
  Fri 31 Oct, 8:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 17 Oct - Sun, 19 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 17 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 19 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Sun 19 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 26 Dec เที่ยวกลับ:Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 26 Dec - Sun, 4 Jan
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 26 Dec, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Dec, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 4 Jan, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 4 Jan, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Tue, 18 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 13 Nov - Tue, 18 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 13 Nov, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 14 Nov, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 18 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Tue 18 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Mon, 20 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 27 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 20 Oct - Mon, 27 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Mon 20 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 21 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Mon 27 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  Mon 27 Oct, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ:Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 20 Nov, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Mon 24 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Mon 24 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,447
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Fri 12 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Mon 15 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Mon 15 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 10 Oct - Wed, 15 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,537
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Fri 10 Oct, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Wed 15 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Wed 15 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 20 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Sep - Fri, 26 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,537
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Sat 20 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Fri 26 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Fri 26 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 10 Oct - Wed, 15 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿10,897
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 10 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 15 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 15 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 22 Oct - Sun, 26 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿11,055
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Wed 22 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 26 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 26 Oct, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Sun, 21 Dec เที่ยวกลับ:Sun, 28 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 21 Dec - Sun, 28 Dec
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿11,055
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sun 21 Dec, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Dec, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 28 Dec, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 28 Dec, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m