เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Etihad 1 ผลลัพธ์ ฿76,710 เลือก
  Turkish Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿80,985 เลือก
  Emirates 3 ผลลัพธ์ ฿81,294 เลือก
  Qatar Airways 1 ผลลัพธ์ ฿81,335 เลือก
  Swiss International Air Lines 1 ผลลัพธ์ ฿81,963 เลือก
  Lufthansa 7 ผลลัพธ์ ฿82,731 เลือก
  การบินไทย 6 ผลลัพธ์ ฿115,641 เลือก
  British Airways 3 ผลลัพธ์ ฿116,230 เลือก
  EVA Air 2 ผลลัพธ์ ฿116,230 เลือก
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 23h 40m
  2:55 am BKK - 4:35 pm GRU
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 22h 45m
  10:20 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
  ฿76,955
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:55 am
  6h 25m
  AUH
  6:20 am
  2h 10m
  AUH
  8:30 am
  15h 5m
  GRU
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:55 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:20 am, 3 Jul Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:30 am, 3 Jul Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  4:35 pm, 3 Jul Fri
  GRU เปา
  15h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  10:20 pm
  14h 45m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 35m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  10:20 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  8:05 pm, 11 Jul Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 45m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 11 Jul Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
  11:30 pm BKK - 4:55 pm (+1) GRU
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 10m
  3:05 am GRU - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿81,205
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  9:30 am
  12h 25m
  GRU
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 4 Jul Sat
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 4 Jul Sat
  IST อิสตันบูล
  4:55 pm, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  12h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  3:05 am
  13h 30m
  IST
  9:35 pm
  3h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  3:05 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 pm, 10 Jul Fri
  IST อิสตันบูล
  13h 30m
  3h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 11 Jul Sat
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
  11:30 pm BKK - 4:55 pm (+1) GRU
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 10m
  3:05 am GRU - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿81,265
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  4:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  8:30 am
  13h 25m
  GRU
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:35 am, 4 Jul Sat
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  8:30 am, 4 Jul Sat
  IST อิสตันบูล
  4:55 pm, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  13h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  3:05 am
  12h 30m
  IST
  8:35 pm
  3h 5m
  IST
  11:40 pm
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  3:05 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  8:35 pm, 10 Jul Fri
  IST อิสตันบูล
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  11:40 pm, 10 Jul Fri
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 23h 50m
  2:40 am BKK - 4:30 pm GRU
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 1h
  1:25 am GRU - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿81,553
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  2h 50m
  DXB
  8:35 am
  14h 55m
  GRU
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  2:40 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK261
  8:35 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  4:30 pm, 3 Jul Fri
  GRU เปา
  14h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  GRU
  1:25 am
  14h 30m
  DXB
  10:55 pm
  4h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK262
  1:25 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  10:55 pm, 10 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  14h 30m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:35 am BKK - 4:30 pm GRU
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 1h
  1:25 am GRU - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿81,335
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  3h 55m
  DXB
  8:35 am
  14h 55m
  GRU
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:35 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK261
  8:35 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  4:30 pm, 3 Jul Fri
  GRU เปา
  14h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  GRU
  1:25 am
  14h 30m
  DXB
  10:55 pm
  4h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK262
  1:25 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  10:55 pm, 10 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  14h 30m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5m
  2:25 am BKK - 4:30 pm GRU
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 1h
  1:25 am GRU - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿81,335
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  3h
  DXB
  8:35 am
  14h 55m
  GRU
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  2:25 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  3h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK261
  8:35 am, 3 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  4:30 pm, 3 Jul Fri
  GRU เปา
  14h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  GRU
  1:25 am
  14h 30m
  DXB
  10:55 pm
  4h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK262
  1:25 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  10:55 pm, 10 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  14h 30m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d
  2:40 am BKK - 4:40 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 20m
  2:45 am GRU - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿81,335
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h 55m
  DOH
  8:25 am
  14h 15m
  GRU
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  2:40 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:30 am, 3 Jul Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  8:25 am, 3 Jul Fri
  DOH โดฮา
  4:40 pm, 3 Jul Fri
  GRU เปา
  14h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  2:45 am
  14h 15m
  DOH
  11:00 pm
  2h 10m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  2:45 am, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  11:00 pm, 10 Jul Fri
  DOH โดฮา
  14h 15m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 11 Jul Sat
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  12:45 pm BKK - 5:50 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿82,196
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  12:45 pm
  12h 45m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  11h 10m
  GRU
  5:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  12:45 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 3 Jul Fri
  ZRH ซูริค
  12h 45m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 3 Jul Fri
  ZRH ซูริค
  5:50 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m
  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h
  12:15 pm BKK - 5:15 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿82,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  11h 45m
  FRA
  6:00 pm
  3h 5m
  FRA
  9:05 pm
  12h 10m
  GRU
  5:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH7358
  9:05 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:15 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  12h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  11h 40m
  FRA
  1:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  4:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  1:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  4:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿82,995
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  11h 45m
  FRA
  6:00 pm
  2h 55m
  FRA
  8:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  8:55 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  11h 40m
  FRA
  1:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  4:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  1:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  4:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿84,195
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  11h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h
  12:15 pm BKK - 5:15 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿84,195
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  11h 10m
  GRU
  5:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH7358
  10:05 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:15 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 50m
  12:25 pm BKK - 5:15 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
  ฿115,641
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 35m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  11h 10m
  GRU
  5:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG922
  12:25 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 35m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  JJ8071
  10:05 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:15 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  4:45 pm
  12h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 50m
  MUC
  2:25 pm
  9h 40m
  BKK
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  4:45 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 am, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  12h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:25 pm, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  6:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
  ฿116,230
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  12:50 pm
  13h 5m
  LHR
  6:55 pm
  3h 20m
  LHR
  10:15 pm
  10h 50m
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG916
  12:50 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:55 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  3h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  10:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  10h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  4:45 pm
  12h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 50m
  MUC
  2:25 pm
  9h 40m
  BKK
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  4:45 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 am, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  12h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:25 pm, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  6:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 45m
  11:20 am BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
  ฿116,230
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:20 am
  13h 15m
  LHR
  5:35 pm
  4h 40m
  LHR
  10:15 pm
  10h 50m
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:20 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  13h 15m
  4h 40m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  10:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  10h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  4:45 pm
  12h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 50m
  MUC
  2:25 pm
  9h 40m
  BKK
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  4:45 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 am, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  12h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:25 pm, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  6:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
  ฿116,230
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  12:50 pm
  13h 25m
  LHR
  7:15 pm
  3h
  LHR
  10:15 pm
  10h 50m
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR67
  12:50 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  13h 25m
  3h หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  10:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  10h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  4:45 pm
  12h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 50m
  MUC
  2:25 pm
  9h 40m
  BKK
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  4:45 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 am, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  12h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:25 pm, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  6:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h
  12:15 pm BKK - 5:15 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
  ฿121,619
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  11h 10m
  GRU
  5:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  JJ8071
  10:05 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:15 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  4:45 pm
  12h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 50m
  MUC
  2:25 pm
  9h 40m
  BKK
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  4:45 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  9:35 am, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  12h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:25 pm, 11 Jul Sat
  MUC มิวนิค
  6:05 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 50m
  12:25 pm BKK - 5:15 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿132,405
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 35m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  11h 10m
  GRU
  5:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG922
  12:25 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 35m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  JJ8071
  10:05 pm, 3 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:15 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  11h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8070
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m
  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿132,994
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  12:50 pm
  13h 25m
  LHR
  7:15 pm
  3h
  LHR
  10:15 pm
  10h 50m
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR67
  12:50 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  13h 25m
  3h หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  10:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  10h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8070
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m
  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Fri, 10 Jul กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 3 Jul - Fri, 10 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 30m
  10:15 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿132,994
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  12:50 pm
  13h 5m
  LHR
  6:55 pm
  3h 20m
  LHR
  10:15 pm
  10h 50m
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG916
  12:50 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:55 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  3h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  10:15 pm, 3 Jul Fri
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 4 Jul Sat
  GRU เปา
  10h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  12h 40m
  FRA
  2:55 pm (+1)
  2h 40m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8070
  10:15 pm, 10 Jul Fri
  GRU เปา
  2:55 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 40m
  2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 11 Jul Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m