×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Ethiopian Airlines 10 ผลลัพธ์ ฿55,159 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 44 ผลลัพธ์ ฿59,528 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 300 ผลลัพธ์ ฿65,915 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 82 ผลลัพธ์ ฿72,321 เลือก
  เอมิเรตส์ 194 ผลลัพธ์ ฿76,734 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 14 ผลลัพธ์ ฿78,324 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 100 ผลลัพธ์ ฿79,058 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 113 ผลลัพธ์ ฿81,024 เลือก
  อลิตาเลีย 21 ผลลัพธ์ ฿83,206 เลือก
  เซาท์แอฟริกันแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿86,949 เลือก
  KLM 21 ผลลัพธ์ ฿92,246 เลือก
  EVA Air 4 ผลลัพธ์ ฿115,880 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 8 ผลลัพธ์ ฿121,160 เลือก
  การบินไทย 10 ผลลัพธ์ ฿160,607 เลือก
  โคเรียนแอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿162,885 เลือก
  TAM Airlines 13 ผลลัพธ์ ฿170,886 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 52 ผลลัพธ์ ฿252,902 เลือก
  ขาออก: Wed, 5 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 1 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 5 Aug - Thu, 1 Oct
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 2:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿55,159
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 30m
  ADD
  6:00 am
  2h 45m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 5 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 45m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 5 Aug Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  2:30 am, 1 Oct Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 1 Oct Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 2 Oct Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 5 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 1 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 5 Aug - Thu, 1 Oct
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 2:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿55,235
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 30m
  ADD
  6:00 am
  2h 45m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 5 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 45m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 5 Aug Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  2:30 am, 1 Oct Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 1 Oct Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 2 Oct Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 5 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 1 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 5 Aug - Thu, 1 Oct
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 2:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿55,864
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 30m
  ADD
  6:00 am
  2h 45m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 5 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 45m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 5 Aug Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 5 Aug Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  2:30 am, 1 Oct Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 1 Oct Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 2 Oct Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Tue, 4 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 1 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 4 Aug - Thu, 1 Oct
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:15 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿59,459
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 4 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 4 Aug Tue
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 4 Aug Tue
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 5 Aug Wed
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  4:15 pm
  11h 5m
  LHR
  7:20 am (+1)
  8h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA246
  4:15 pm, 1 Oct Thu
  GRU เปา
  7:20 am, 2 Oct Fri
  LHR ลอนดอน
  11h 5m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 2 Oct Fri
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 3 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 5 Aug เที่ยวกลับ: Thu, 1 Oct กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 5 Aug - Thu, 1 Oct
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:15 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿60,232
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 5 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 5 Aug Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 5 Aug Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 6 Aug Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  4:15 pm
  11h 5m
  LHR
  7:20 am (+1)
  8h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA246
  4:15 pm, 1 Oct Thu
  GRU เปา
  7:20 am, 2 Oct Fri
  LHR ลอนดอน
  11h 5m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 2 Oct Fri
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 3 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 10m
  1:35 am BKK - 2:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿62,453
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:35 am
  8h 30m
  ADD
  6:05 am
  2h 40m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET619
  1:35 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 20 Jul Mon
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 40m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 20 Jul Mon
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 20 Jul Mon
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  2:30 am, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 3 Sep Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 4 Sep Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 4 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 10m
  1:35 am BKK - 2:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿62,394
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:35 am
  8h 30m
  ADD
  6:05 am
  2h 40m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET619
  1:35 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:05 am, 20 Jul Mon
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 40m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 20 Jul Mon
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 20 Jul Mon
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  2:30 am, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 3 Sep Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 4 Sep Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 4 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 3h 25m
  12:10 pm BKK - 5:35 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  6:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿65,650
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  1h 15m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  1h
  MUC
  10:10 pm
  12h 25m
  GRU
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 20 Jul Mon
  MUC มิวนิค
  55m
  1h หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH504
  10:10 pm, 20 Jul Mon
  MUC มิวนิค
  5:35 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  6:10 pm
  11h 35m
  FRA
  10:45 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH507
  6:10 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  10:45 am, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  6:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿66,535
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  6:10 pm
  11h 35m
  FRA
  10:45 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH507
  6:10 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  10:45 am, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sun, 2 Aug - Wed, 30 Sep
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:15 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿66,828
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 2 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 3 Aug Mon
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  4:15 pm
  11h 5m
  LHR
  7:20 am (+1)
  8h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA246
  4:15 pm, 30 Sep Wed
  GRU เปา
  7:20 am, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  11h 5m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sun, 2 Aug - Wed, 30 Sep
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 35m
  8:00 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿66,828
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 2 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 3 Aug Mon
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  8:00 pm
  11h 20m
  LHR
  11:20 am (+1)
  4h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA240
  8:00 pm, 30 Sep Wed
  GRU เปา
  11:20 am, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  11h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 7h
  4:45 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,070
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค, แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  4:45 pm
  11h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  2h 25m
  MUC
  12:00 pm
  1h
  FRA
  1:00 pm
  4h 35m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH505
  4:45 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  9:35 am, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  11h 50m
  2h 25m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH105
  12:00 pm, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  1:00 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h
  4h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 3h 25m
  12:10 pm BKK - 5:35 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 5m
  5:40 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,595
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  1h 15m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  1h
  MUC
  10:10 pm
  12h 25m
  GRU
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 20 Jul Mon
  MUC มิวนิค
  55m
  1h หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH504
  10:10 pm, 20 Jul Mon
  MUC มิวนิค
  5:35 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  5:40 pm
  1h 7m
  GIG
  6:47 pm
  3h 23m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7402
  5:40 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  6:47 pm, 3 Sep Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  1h 7m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 23m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 3 Sep Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  6:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,735
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  6:10 pm
  11h 35m
  FRA
  10:45 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH507
  6:10 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  10:45 am, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sun, 2 Aug - Wed, 30 Sep
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿68,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 2 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 3 Aug Mon
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h 10m
  MAD
  6:20 am (+1)
  2h 10m
  MAD
  8:30 am
  2h 20m
  LHR
  9:50 am
  6h
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 30 Sep Wed
  GRU เปา
  6:20 am, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  10h 10m
  2h 10m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7054
  8:30 am, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  9:50 am, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  6h หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sun, 2 Aug - Wed, 30 Sep
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿68,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 2 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 3 Aug Mon
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h 10m
  MAD
  6:20 am (+1)
  4h 35m
  MAD
  10:55 am
  2h 20m
  LHR
  12:15 pm
  3h 35m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 30 Sep Wed
  GRU เปา
  6:20 am, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  10h 10m
  4h 35m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA457
  10:55 am, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  12:15 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  3h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sun, 2 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sun, 2 Aug - Wed, 30 Sep
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿68,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 2 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 2 Aug Sun
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 3 Aug Mon
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h 10m
  MAD
  6:20 am (+1)
  5h 45m
  MAD
  12:05 pm
  2h 25m
  LHR
  1:30 pm
  2h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 30 Sep Wed
  GRU เปา
  6:20 am, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  10h 10m
  5h 45m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA459
  12:05 pm, 1 Oct Thu
  MAD แมดริด
  1:30 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  2h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 1 Oct Thu
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 2 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 7h
  4:45 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿68,270
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค, แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  4:45 pm
  11h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  3h 25m
  MUC
  1:00 pm
  1h
  FRA
  2:00 pm
  3h 35m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH505
  4:45 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  9:35 am, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  11h 50m
  3h 25m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH107
  1:00 pm, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  2:00 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h
  3h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 7h
  4:45 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿68,270
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค, แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  4:45 pm
  11h 50m
  MUC
  9:35 am (+1)
  4h 25m
  MUC
  2:00 pm
  1h
  FRA
  3:00 pm
  2h 35m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH505
  4:45 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  9:35 am, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  11h 50m
  4h 25m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  LH109
  2:00 pm, 4 Sep Fri
  MUC มิวนิค
  3:00 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h
  2h 35m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 3 Sep กรุงเทพมหานคร ไป เปา Mon, 20 Jul - Thu, 3 Sep
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  12:10 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 5m
  5:40 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
  ฿68,480
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 20 Jul Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 21 Jul Tue
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  5:40 pm
  1h 7m
  GIG
  6:47 pm
  3h 23m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7402
  5:40 pm, 3 Sep Thu
  GRU เปา
  6:47 pm, 3 Sep Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  1h 7m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 23m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 3 Sep Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 4 Sep Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 5 Sep Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m