เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 5m
  10:10 am BKK - 8:15 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
  9:10 pm GRU - 6:45 am (+2) BKK
  ฿70,478
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 50m
  CDG
  5:00 pm
  6h 20m
  CDG
  11:20 pm
  11h 55m
  GRU
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Fri 21 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 5:00 pm
  CDG ปารีส
  12h 50m
  6h 20m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF454
  Fri 21 Nov, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sat 22 Nov, 8:15 am
  GRU เปา
  11h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  GRU
  9:10 pm
  11h 40m
  AMS
  11:50 am (+1)
  1h 30m
  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL792
  Sat 29 Nov, 9:10 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:50 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 40m
  1h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  CI66
  Sun 30 Nov, 1:20 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 1 Dec, 6:45 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sun, 30 Nov
  British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
  11:15 am BKK - 7:05 am (+1) GRU
  British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  8:50 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
  ฿73,775
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  4h 5m
  LHR
  9:25 pm
  11h 40m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  Fri 21 Nov, 11:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 5:20 pm
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  4h 5m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  Fri 21 Nov, 9:25 pm
  LHR ลอนดอน
  Sat 22 Nov, 7:05 am
  GRU เปา
  11h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  8:50 pm
  11h 30m
  LHR
  10:20 am (+1)
  4h 35m
  LHR
  2:55 pm
  11h 15m
  BKK
  9:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA240
  Sun 30 Nov, 8:50 pm
  GRU เปา
  Mon 1 Dec, 10:20 am
  LHR ลอนดอน
  11h 30m
  4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  Mon 1 Dec, 2:55 pm
  LHR ลอนดอน
  Tue 2 Dec, 9:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  9:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
  ฿73,876
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  13h 20m
  GRU
  9:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 9:00 am
  GRU เปา
  13h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  9:30 pm
  10h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 45m
  ZRH
  5:50 pm
  10h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 9:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  10h 35m
  6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  Sun 30 Nov, 5:50 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 19 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  9:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
  ฿73,876
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  13h 20m
  GRU
  9:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Wed 19 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Wed 19 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Thu 20 Nov, 9:00 am
  GRU เปา
  13h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  9:30 pm
  10h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 45m
  ZRH
  5:50 pm
  10h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 9:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  10h 35m
  6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  Sun 30 Nov, 5:50 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 5m
  10:10 am BKK - 8:15 am (+1) GRU
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  9:10 pm GRU - 10:05 am (+2) BKK
  ฿74,045
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 50m
  CDG
  5:00 pm
  6h 20m
  CDG
  11:20 pm
  11h 55m
  GRU
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Fri 21 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 5:00 pm
  CDG ปารีส
  12h 50m
  6h 20m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF454
  Fri 21 Nov, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sat 22 Nov, 8:15 am
  GRU เปา
  11h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  GRU
  9:10 pm
  11h 40m
  AMS
  11:50 am (+1)
  5h 50m
  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL792
  Sat 29 Nov, 9:10 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:50 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 40m
  5h 50m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  Sun 30 Nov, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 1 Dec, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
  8:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
  ฿74,130
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Fri 21 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Fri 21 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Sat 22 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 45m
  ZRH
  5:50 pm
  10h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  Sun 30 Nov, 5:50 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
  8:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
  ฿74,130
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 45m
  ZRH
  5:50 pm
  10h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  Sun 30 Nov, 5:50 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 19 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
  8:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
  ฿74,130
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Wed 19 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Wed 19 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Thu 20 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 45m
  ZRH
  5:50 pm
  10h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  Sun 30 Nov, 5:50 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 19 Nov - Sat, 29 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 25m
  11:45 pm BKK - 8:10 pm (+1) GRU
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 35m
  6:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿74,180
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 55m
  IST
  5:40 am (+1)
  3h 50m
  IST
  9:30 am
  14h 40m
  GRU
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 19 Nov, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 5:40 am
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  3h 50m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  Thu 20 Nov, 9:30 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 20 Nov, 8:10 pm
  GRU เปา
  14h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  6:15 am
  11h 20m
  IST
  9:35 pm
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  Sat 29 Nov, 6:15 am
  GRU เปา
  Sat 29 Nov, 9:35 pm
  IST อิสตันบูล
  11h 20m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sun 30 Nov, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Sun 30 Nov, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
  11:15 am BKK - 7:05 am (+1) GRU
  British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  8:50 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
  ฿74,531
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  4h 5m
  LHR
  9:25 pm
  11h 40m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  Thu 20 Nov, 11:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 5:20 pm
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  4h 5m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  Thu 20 Nov, 9:25 pm
  LHR ลอนดอน
  Fri 21 Nov, 7:05 am
  GRU เปา
  11h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  8:50 pm
  11h 30m
  LHR
  10:20 am (+1)
  4h 35m
  LHR
  2:55 pm
  11h 15m
  BKK
  9:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA240
  Sun 30 Nov, 8:50 pm
  GRU เปา
  Mon 1 Dec, 10:20 am
  LHR ลอนดอน
  11h 30m
  4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  Mon 1 Dec, 2:55 pm
  LHR ลอนดอน
  Tue 2 Dec, 9:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 5m
  10:10 am BKK - 8:15 am (+1) GRU
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 40m
  9:25 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
  ฿74,748
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 50m
  CDG
  5:00 pm
  6h 20m
  CDG
  11:20 pm
  11h 55m
  GRU
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Fri 21 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 5:00 pm
  CDG ปารีส
  12h 50m
  6h 20m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF454
  Fri 21 Nov, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sat 22 Nov, 8:15 am
  GRU เปา
  11h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  GRU
  9:25 pm
  11h 10m
  CDG
  11:35 am (+1)
  2h 35m
  CDG
  2:10 pm
  10h 55m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF459
  Sat 29 Nov, 9:25 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:35 am
  CDG ปารีส
  11h 10m
  2h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sun 30 Nov, 2:10 pm
  CDG ปารีส
  Mon 1 Dec, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 19 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 25m
  3:35 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿74,748
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Wed 19 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Wed 19 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Thu 20 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  3:35 pm
  11h 35m
  ZRH
  6:10 am (+1)
  7h 5m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX2695
  Sat 29 Nov, 3:35 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 6:10 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  7h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Sun 30 Nov, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 19 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿74,748
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Wed 19 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Wed 19 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Thu 20 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Sun 30 Nov, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿74,748
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sun 30 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Mon 1 Dec, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Mon 1 Dec, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Tue 2 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿74,748
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 8:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Sun 30 Nov, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 5m
  10:10 am BKK - 8:15 am (+1) GRU
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 50m
  6:15 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
  ฿76,200
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 50m
  CDG
  5:00 pm
  6h 20m
  CDG
  11:20 pm
  11h 55m
  GRU
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Fri 21 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 5:00 pm
  CDG ปารีส
  12h 50m
  6h 20m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF454
  Fri 21 Nov, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sat 22 Nov, 8:15 am
  GRU เปา
  11h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  GRU
  6:15 pm
  11h 15m
  CDG
  8:30 am (+1)
  5h 40m
  CDG
  2:10 pm
  10h 55m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF457
  Sat 29 Nov, 6:15 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 8:30 am
  CDG ปารีส
  11h 15m
  5h 40m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sun 30 Nov, 2:10 pm
  CDG ปารีส
  Mon 1 Dec, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  10:15 pm GRU - 10:30 am (+2) BKK
  ฿76,315
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 8:00 am
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:15 pm
  11h 40m
  FRA
  12:55 pm (+1)
  4h 45m
  FRA
  5:40 pm
  10h 50m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  Sun 30 Nov, 10:15 pm
  GRU เปา
  Mon 1 Dec, 12:55 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 40m
  4h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Mon 1 Dec, 5:40 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Tue 2 Dec, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sun, 30 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 23h 30m
  9:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿76,387
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  13h 20m
  GRU
  9:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Fri 21 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Fri 21 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Sat 22 Nov, 9:00 am
  GRU เปา
  13h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  9:30 pm
  10h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sun 30 Nov, 9:30 pm
  GRU เปา
  Mon 1 Dec, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  10h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Mon 1 Dec, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Tue 2 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 20 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 23h 30m
  9:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿76,387
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  13h 20m
  GRU
  9:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Thu 20 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Thu 20 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Fri 21 Nov, 9:00 am
  GRU เปา
  13h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  9:30 pm
  10h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 9:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  10h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Sun 30 Nov, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 23h 30m
  9:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿76,387
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  13h 20m
  GRU
  9:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Fri 21 Nov, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  Fri 21 Nov, 10:40 pm
  ZRH ซูริค
  Sat 22 Nov, 9:00 am
  GRU เปา
  13h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  9:30 pm
  10h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  Sat 29 Nov, 9:30 pm
  GRU เปา
  Sun 30 Nov, 11:05 am
  ZRH ซูริค
  10h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Sun 30 Nov, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Mon 1 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m