เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
    (Modify Search)
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
    1:00 pm BKK - 9:00 am (+1) GRU
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
    9:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
    ฿67,330
    aerobilet.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

    BKK
    1:00 pm
    12h 30m
    ZRH
    7:30 pm
    3h 10m
    ZRH
    10:40 pm
    13h 20m
    GRU
    9:00 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX181
    Thu 30 Oct, 1:00 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    ZRH ซูริค
    12h 30m
    3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX92
    Thu 30 Oct, 10:40 pm
    ZRH ซูริค
    Fri 31 Oct, 9:00 am
    GRU เปา
    13h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

    GRU
    9:30 pm
    10h 35m
    ZRH
    11:05 am (+1)
    6h 45m
    ZRH
    5:50 pm
    10h 50m
    BKK
    10:40 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX93
    Thu 20 Nov, 9:30 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 11:05 am
    ZRH ซูริค
    10h 35m
    6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX180
    Fri 21 Nov, 5:50 pm
    ZRH ซูริค
    Sat 22 Nov, 10:40 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10h 50m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
    1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
    8:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
    ฿67,300
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

    BKK
    1:00 pm
    12h 30m
    ZRH
    7:30 pm
    3h 10m
    ZRH
    10:40 pm
    12h 20m
    GRU
    8:00 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX181
    Thu 30 Oct, 1:00 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    ZRH ซูริค
    12h 30m
    3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX92
    Thu 30 Oct, 10:40 pm
    ZRH ซูริค
    Fri 31 Oct, 8:00 am
    GRU เปา
    12h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

    GRU
    8:30 pm
    11h 35m
    ZRH
    11:05 am (+1)
    6h 45m
    ZRH
    5:50 pm
    10h 50m
    BKK
    10:40 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX93
    Thu 20 Nov, 8:30 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 11:05 am
    ZRH ซูริค
    11h 35m
    6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX180
    Fri 21 Nov, 5:50 pm
    ZRH ซูริค
    Sat 22 Nov, 10:40 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10h 50m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
    12:20 am BKK - 6:45 pm GRU
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
    8:30 pm GRU - 10:40 am (+2) BKK
    ฿69,459
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

    BKK
    12:20 am
    12h 30m
    ZRH
    6:50 am
    2h 35m
    ZRH
    9:25 am
    12h 20m
    GRU
    6:45 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX4301
    Thu 30 Oct, 12:20 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 6:50 am
    ZRH ซูริค
    12h 30m
    2h 35m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX2694
    Thu 30 Oct, 9:25 am
    ZRH ซูริค
    Thu 30 Oct, 6:45 pm
    GRU เปา
    12h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

    GRU
    8:30 pm
    11h 35m
    ZRH
    11:05 am (+1)
    6h 45m
    ZRH
    5:50 pm
    10h 50m
    BKK
    10:40 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX93
    Thu 20 Nov, 8:30 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 11:05 am
    ZRH ซูริค
    11h 35m
    6h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX180
    Fri 21 Nov, 5:50 pm
    ZRH ซูริค
    Sat 22 Nov, 10:40 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10h 50m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
    11:20 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
    British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
    8:50 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
    ฿69,999
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

    BKK
    11:20 am
    12h 15m
    LHR
    5:35 pm
    4h 15m
    LHR
    9:50 pm
    11h 30m
    GRU
    5:20 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    BA10
    Tue 14 Oct, 11:20 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 5:35 pm
    LHR ลอนดอน
    12h 15m
    4h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
    BA247
    Tue 14 Oct, 9:50 pm
    LHR ลอนดอน
    Wed 15 Oct, 5:20 am
    GRU เปา
    11h 30m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

    GRU
    8:50 pm
    11h 30m
    LHR
    10:20 am (+1)
    4h 35m
    LHR
    2:55 pm
    11h 15m
    BKK
    9:10 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    BA240
    Wed 29 Oct, 8:50 pm
    GRU เปา
    Thu 30 Oct, 10:20 am
    LHR ลอนดอน
    11h 30m
    4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
    BA9
    Thu 30 Oct, 2:55 pm
    LHR ลอนดอน
    Fri 31 Oct, 9:10 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11h 15m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d
    2:40 am BKK - 4:40 pm GRU
    Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
    4:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
    ฿70,107
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

    BKK
    2:40 am
    6h 50m
    DOH
    5:30 am
    2h 30m
    DOH
    8:00 am
    14h 40m
    GRU
    4:40 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    QR837
    Tue 14 Oct, 2:40 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 5:30 am
    DOH โดฮา
    6h 50m
    2h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
    QR771
    Tue 14 Oct, 8:00 am
    DOH โดฮา
    Tue 14 Oct, 4:40 pm
    GRU เปา
    14h 40m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

    GRU
    4:15 am
    13h 30m
    DOH
    10:45 pm
    2h 40m
    DOH
    1:25 am
    6h 10m
    BKK
    11:35 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    QR772
    Wed 29 Oct, 4:15 am
    GRU เปา
    Wed 29 Oct, 10:45 pm
    DOH โดฮา
    13h 30m
    2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
    QR828
    Thu 30 Oct, 1:25 am
    DOH โดฮา
    Thu 30 Oct, 11:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 10m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 Aug - Wed, 10 Sep
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 40m
    2:55 am BKK - 4:35 pm GRU
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 45m
    10:20 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
    ฿70,065
    etihad.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    BKK
    2:55 am
    6h 25m
    AUH
    6:20 am
    2h 10m
    AUH
    8:30 am
    15h 5m
    GRU
    4:35 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY407
    Wed 27 Aug, 2:55 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Wed 27 Aug, 6:20 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    6h 25m
    2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY191
    Wed 27 Aug, 8:30 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Wed 27 Aug, 4:35 pm
    GRU เปา
    15h 5m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    GRU
    10:20 pm
    14h 45m
    AUH
    8:05 pm (+1)
    1h 35m
    AUH
    9:40 pm
    6h 25m
    BKK
    7:05 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY190
    Wed 10 Sep, 10:20 pm
    GRU เปา
    Thu 11 Sep, 8:05 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    14h 45m
    1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY402
    Thu 11 Sep, 9:40 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Fri 12 Sep, 7:05 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 25m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 5m
    2:30 am BKK - 5:35 pm GRU
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
    11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
    ฿70,065
    etihad.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    BKK
    2:30 am
    6h 45m
    AUH
    6:15 am
    2h
    AUH
    8:15 am
    15h 20m
    GRU
    5:35 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY407
    Thu 30 Oct, 2:30 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 6:15 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    6h 45m
    2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY191
    Thu 30 Oct, 8:15 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Thu 30 Oct, 5:35 pm
    GRU เปา
    15h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    GRU
    11:40 pm
    14h 25m
    AUH
    8:05 pm (+1)
    1h 40m
    AUH
    9:45 pm
    6h 5m
    BKK
    6:50 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY190
    Thu 20 Nov, 11:40 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 8:05 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    14h 25m
    1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY402
    Fri 21 Nov, 9:45 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Sat 22 Nov, 6:50 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 5m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 40m
    2:55 am BKK - 4:35 pm GRU
    Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
    11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
    ฿70,065
    etihad.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    BKK
    2:55 am
    6h 25m
    AUH
    6:20 am
    2h 10m
    AUH
    8:30 am
    15h 5m
    GRU
    4:35 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY407
    Tue 14 Oct, 2:55 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 6:20 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    6h 25m
    2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY191
    Tue 14 Oct, 8:30 am
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Tue 14 Oct, 4:35 pm
    GRU เปา
    15h 5m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

    GRU
    11:40 pm
    14h 25m
    AUH
    8:05 pm (+1)
    1h 40m
    AUH
    9:45 pm
    6h 5m
    BKK
    6:50 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EY190
    Wed 29 Oct, 11:40 pm
    GRU เปา
    Thu 30 Oct, 8:05 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    14h 25m
    1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
    EY402
    Thu 30 Oct, 9:45 pm
    AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
    Fri 31 Oct, 6:50 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 5m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 21 Nov - Sat, 29 Nov
    Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 5m
    10:10 am BKK - 8:15 am (+1) GRU
    หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
    9:10 pm GRU - 6:45 am (+2) BKK
    ฿70,377
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ปารีส

    BKK
    10:10 am
    12h 50m
    CDG
    5:00 pm
    6h 20m
    CDG
    11:20 pm
    11h 55m
    GRU
    8:15 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    AF165
    Fri 21 Nov, 10:10 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Fri 21 Nov, 5:00 pm
    CDG ปารีส
    12h 50m
    6h 20m หยุดพักใน ปารีส CDG
    AF454
    Fri 21 Nov, 11:20 pm
    CDG ปารีส
    Sat 22 Nov, 8:15 am
    GRU เปา
    11h 55m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

    GRU
    9:10 pm
    11h 40m
    AMS
    11:50 am (+1)
    1h 30m
    AMS
    1:20 pm
    11h 25m
    BKK
    6:45 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    KL792
    Sat 29 Nov, 9:10 pm
    GRU เปา
    Sun 30 Nov, 11:50 am
    AMS อัมสเตอร์ดัม
    11h 40m
    1h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
    CI66
    Sun 30 Nov, 1:20 pm
    AMS อัมสเตอร์ดัม
    Mon 1 Dec, 6:45 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11h 25m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
    1:00 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
    Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 35m
    10:15 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
    ฿70,916
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

    BKK
    1:00 pm
    12h 30m
    ZRH
    7:30 pm
    3h 10m
    ZRH
    10:40 pm
    12h 20m
    GRU
    8:00 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX181
    Thu 30 Oct, 1:00 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    ZRH ซูริค
    12h 30m
    3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX92
    Thu 30 Oct, 10:40 pm
    ZRH ซูริค
    Fri 31 Oct, 8:00 am
    GRU เปา
    12h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

    GRU
    10:15 pm
    11h 40m
    FRA
    12:55 pm (+1)
    5h 5m
    FRA
    6:00 pm
    10h 50m
    BKK
    10:50 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LH7359
    Thu 20 Nov, 10:15 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 12:55 pm
    FRA แฟรงค์เฟิร์ต
    11h 40m
    5h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
    LH772
    Fri 21 Nov, 6:00 pm
    FRA แฟรงค์เฟิร์ต
    Sat 22 Nov, 10:50 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10h 50m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
    11:20 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
    British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 20m
    9:50 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
    ฿70,999
    aerobilet.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

    BKK
    11:20 am
    13h 15m
    LHR
    6:35 pm
    4h 15m
    LHR
    10:50 pm
    10h 30m
    GRU
    5:20 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    BA10
    Tue 14 Oct, 11:20 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 6:35 pm
    LHR ลอนดอน
    13h 15m
    4h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
    BA247
    Tue 14 Oct, 10:50 pm
    LHR ลอนดอน
    Wed 15 Oct, 5:20 am
    GRU เปา
    10h 30m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

    GRU
    9:50 pm
    10h 30m
    LHR
    10:20 am (+1)
    4h 35m
    LHR
    2:55 pm
    11h 15m
    BKK
    9:10 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    BA240
    Wed 29 Oct, 9:50 pm
    GRU เปา
    Thu 30 Oct, 10:20 am
    LHR ลอนดอน
    10h 30m
    4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
    BA9
    Thu 30 Oct, 2:55 pm
    LHR ลอนดอน
    Fri 31 Oct, 9:10 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11h 15m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
    1:55 am BKK - 7:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
    1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
    ฿71,065
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    1:55 am
    6h 50m
    DXB
    5:45 am
    4h 30m
    DXB
    10:15 am
    15h 15m
    GRU
    7:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    Thu 30 Oct, 1:55 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 5:45 am
    DXB ดูไบ
    6h 50m
    4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Thu 30 Oct, 10:15 am
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    GRU เปา
    15h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    1h 20m
    DXB
    10:35 pm
    6h
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Thu 20 Nov, 1:25 am
    GRU เปา
    Thu 20 Nov, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    Thu 20 Nov, 10:35 pm
    DXB ดูไบ
    Fri 21 Nov, 7:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
    2:25 am BKK - 7:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
    1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
    ฿71,065
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 40m
    DXB
    6:05 am
    4h 10m
    DXB
    10:15 am
    15h 15m
    GRU
    7:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK419
    Thu 30 Oct, 2:25 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 6:05 am
    DXB ดูไบ
    6h 40m
    4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Thu 30 Oct, 10:15 am
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    GRU เปา
    15h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    1h 20m
    DXB
    10:35 pm
    6h
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Thu 20 Nov, 1:25 am
    GRU เปา
    Thu 20 Nov, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    Thu 20 Nov, 10:35 pm
    DXB ดูไบ
    Fri 21 Nov, 7:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5m
    2:25 am BKK - 4:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
    1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
    ฿71,065
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 10m
    DXB
    5:35 am
    3h
    DXB
    8:35 am
    14h 55m
    GRU
    4:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    Tue 14 Oct, 2:25 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 5:35 am
    DXB ดูไบ
    6h 10m
    3h หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Tue 14 Oct, 8:35 am
    DXB ดูไบ
    Tue 14 Oct, 4:30 pm
    GRU เปา
    14h 55m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    1h 20m
    DXB
    10:35 pm
    6h
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Wed 29 Oct, 1:25 am
    GRU เปา
    Wed 29 Oct, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    Wed 29 Oct, 10:35 pm
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
    1:35 am BKK - 4:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
    1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
    ฿71,065
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    1:35 am
    6h 5m
    DXB
    4:40 am
    3h 55m
    DXB
    8:35 am
    14h 55m
    GRU
    4:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK385
    Tue 14 Oct, 1:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 4:40 am
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Tue 14 Oct, 8:35 am
    DXB ดูไบ
    Tue 14 Oct, 4:30 pm
    GRU เปา
    14h 55m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    1h 20m
    DXB
    10:35 pm
    6h
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Wed 29 Oct, 1:25 am
    GRU เปา
    Wed 29 Oct, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    Wed 29 Oct, 10:35 pm
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 23h 50m
    2:40 am BKK - 4:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
    1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
    ฿71,065
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    2:40 am
    6h 5m
    DXB
    5:45 am
    2h 50m
    DXB
    8:35 am
    14h 55m
    GRU
    4:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK419
    Tue 14 Oct, 2:40 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Tue 14 Oct, 5:45 am
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Tue 14 Oct, 8:35 am
    DXB ดูไบ
    Tue 14 Oct, 4:30 pm
    GRU เปา
    14h 55m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    1h 20m
    DXB
    10:35 pm
    6h
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Wed 29 Oct, 1:25 am
    GRU เปา
    Wed 29 Oct, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    Wed 29 Oct, 10:35 pm
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:35 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
    2:25 am BKK - 7:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 40m
    1:25 am GRU - 12:05 pm (+1) BKK
    ฿71,490
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 40m
    DXB
    6:05 am
    4h 10m
    DXB
    10:15 am
    15h 15m
    GRU
    7:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK419
    Thu 30 Oct, 2:25 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 6:05 am
    DXB ดูไบ
    6h 40m
    4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Thu 30 Oct, 10:15 am
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    GRU เปา
    15h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    5h 50m
    DXB
    3:05 am
    6h
    BKK
    12:05 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Thu 20 Nov, 1:25 am
    GRU เปา
    Thu 20 Nov, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    5h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK384
    Fri 21 Nov, 3:05 am
    DXB ดูไบ
    Fri 21 Nov, 12:05 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
    1:55 am BKK - 7:30 pm GRU
    Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 40m
    1:25 am GRU - 12:05 pm (+1) BKK
    ฿71,490
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

    BKK
    1:55 am
    6h 50m
    DXB
    5:45 am
    4h 30m
    DXB
    10:15 am
    15h 15m
    GRU
    7:30 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    Thu 30 Oct, 1:55 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 5:45 am
    DXB ดูไบ
    6h 50m
    4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK261
    Thu 30 Oct, 10:15 am
    DXB ดูไบ
    Thu 30 Oct, 7:30 pm
    GRU เปา
    15h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    GRU
    1:25 am
    13h 50m
    DXB
    9:15 pm
    5h 50m
    DXB
    3:05 am
    6h
    BKK
    12:05 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK262
    Thu 20 Nov, 1:25 am
    GRU เปา
    Thu 20 Nov, 9:15 pm
    DXB ดูไบ
    13h 50m
    5h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK384
    Fri 21 Nov, 3:05 am
    DXB ดูไบ
    Fri 21 Nov, 12:05 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 14 Oct - Wed, 29 Oct
    Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
    11:30 pm BKK - 4:55 pm (+1) GRU
    Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
    5:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
    ฿72,482
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

    BKK
    11:30 pm
    10h 5m
    IST
    5:35 am (+1)
    3h 55m
    IST
    9:30 am
    13h 25m
    GRU
    4:55 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    TK69
    Tue 14 Oct, 11:30 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Wed 15 Oct, 5:35 am
    IST อิสตันบูล
    10h 5m
    3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
    TK15
    Wed 15 Oct, 9:30 am
    IST อิสตันบูล
    Wed 15 Oct, 4:55 pm
    GRU เปา
    13h 25m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

    GRU
    5:15 am
    12h 20m
    IST
    9:35 pm
    3h 20m
    IST
    12:55 am
    8h 55m
    BKK
    2:50 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    TK16
    Wed 29 Oct, 5:15 am
    GRU เปา
    Wed 29 Oct, 9:35 pm
    IST อิสตันบูล
    12h 20m
    3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
    TK68
    Thu 30 Oct, 12:55 am
    IST อิสตันบูล
    Thu 30 Oct, 2:50 pm
    BKK กรุงเทพมหานคร
    8h 55m
    ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 30 Oct - Thu, 20 Nov
    Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
    12:20 am BKK - 6:45 pm GRU
    Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 35m
    10:15 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
    ฿73,129
    ebookers.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

    BKK
    12:20 am
    12h 30m
    ZRH
    6:50 am
    2h 35m
    ZRH
    9:25 am
    12h 20m
    GRU
    6:45 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LX4301
    Thu 30 Oct, 12:20 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    Thu 30 Oct, 6:50 am
    ZRH ซูริค
    12h 30m
    2h 35m หยุดพักใน ซูริค ZRH
    LX2694
    Thu 30 Oct, 9:25 am
    ZRH ซูริค
    Thu 30 Oct, 6:45 pm
    GRU เปา
    12h 20m

    เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

    GRU
    10:15 pm
    11h 40m
    FRA
    12:55 pm (+1)
    5h 5m
    FRA
    6:00 pm
    10h 50m
    BKK
    10:50 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    LH7359
    Thu 20 Nov, 10:15 pm
    GRU เปา
    Fri 21 Nov, 12:55 pm
    FRA แฟรงค์เฟิร์ต
    11h 40m
    5h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
    LH772
    Fri 21 Nov, 6:00 pm
    FRA แฟรงค์เฟิร์ต
    Sat 22 Nov, 10:50 am
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10h 50m