×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Etihad Airways 9 ผลลัพธ์ ฿58,897 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 9 ผลลัพธ์ ฿72,933 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 28 ผลลัพธ์ ฿77,536 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 9 ผลลัพธ์ ฿80,357 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 16 ผลลัพธ์ ฿81,853 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 12 ผลลัพธ์ ฿82,278 เลือก
  TAM Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿123,971 เลือก
  การบินไทย 15 ผลลัพธ์ ฿155,555 เลือก
  EVA Air 2 ผลลัพธ์ ฿190,653 เลือก
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
  10:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
  ฿58,870
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  10:40 pm
  14h 25m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  10:40 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  8:05 pm, 25 Mar Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 25m
  1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 25 Mar Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  3:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿72,900
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 28 Jan Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 28 Jan Wed
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:45 pm, 24 Mar Tue
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 25 Mar Wed
  DOH โดฮา
  11:35 am, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 55m
  3:15 am GRU - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿72,900
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 28 Jan Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 28 Jan Wed
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:45 pm, 24 Mar Tue
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 25 Mar Wed
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 55m
  3:15 am GRU - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿75,255
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 7 Feb Sat
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 7 Feb Sat
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 7 Feb Sat
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  10:45 pm, 28 Feb Sat
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 1 Mar Sun
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿77,500
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 10m
  FRA
  9:55 pm
  12h 10m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 28 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 28 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  2:05 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
  10:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
  ฿78,250
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 7 Feb Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 7 Feb Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 7 Feb Sat
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  10:40 pm
  14h 25m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  10:40 pm, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  8:05 pm, 1 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 25m
  1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 1 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
  12:25 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿79,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h
  FRA
  7:45 pm
  12h 15m
  GRU
  5:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 28 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH7358
  7:45 pm, 28 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:00 am, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  12h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  2:05 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 25m
  11:45 pm BKK - 7:10 pm (+1) GRU
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
  4:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿80,320
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  13h 40m
  GRU
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 29 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 29 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  7:10 pm, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  13h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  4:15 am
  12h 20m
  IST
  9:35 pm
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  4:15 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  9:35 pm, 24 Mar Tue
  IST อิสตันบูล
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 25 Mar Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 50m
  11:15 am BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
  6:00 pm GRU - 6:45 am (+2) BKK
  ฿81,815
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  2h 45m
  LHR
  8:05 pm
  12h
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 28 Jan Wed
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  2h 45m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  8:05 pm, 28 Jan Wed
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

  GRU
  6:00 pm
  11h 50m
  MUC
  9:50 am (+1)
  4h 20m
  MUC
  2:10 pm
  10h 35m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8252
  6:00 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  9:50 am, 25 Mar Wed
  MUC มิวนิค
  11h 50m
  4h 20m หยุดพักใน มิวนิค MUC
  TG925
  2:10 pm, 25 Mar Wed
  MUC มิวนิค
  6:45 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 35m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 25m
  11:45 pm BKK - 7:10 pm (+1) GRU
  ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
  4:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿81,911
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  13h 40m
  GRU
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 8 Feb Sun
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 8 Feb Sun
  IST อิสตันบูล
  7:10 pm, 8 Feb Sun
  GRU เปา
  13h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  4:15 am
  12h 20m
  IST
  9:35 pm
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  4:15 am, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  9:35 pm, 28 Feb Sat
  IST อิสตันบูล
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 1 Mar Sun
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 50m
  11:15 am BKK - 6:05 am (+1) GRU
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
  6:45 pm GRU - 6:20 am (+2) BKK
  ฿82,080
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  2h 45m
  LHR
  8:05 pm
  12h
  GRU
  6:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 28 Jan Wed
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  2h 45m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  JJ8085
  8:05 pm, 28 Jan Wed
  LHR ลอนดอน
  6:05 am, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  6:45 pm
  11h 35m
  FRA
  10:20 am (+1)
  3h 50m
  FRA
  2:10 pm
  10h 10m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8250
  6:45 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:20 am, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  3h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  TG921
  2:10 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  6:20 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿82,278
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 25m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 28 Jan Wed
  ZRH ซูริค
  12h 25m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 28 Jan Wed
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 29 Jan Thu
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  2:05 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 25 Mar Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 26 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿82,820
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 10m
  FRA
  9:55 pm
  12h 10m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 8 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  2:05 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  3:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿86,725
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 7 Feb Sat
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 7 Feb Sat
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 7 Feb Sat
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  10:45 pm, 28 Feb Sat
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 1 Mar Sun
  DOH โดฮา
  11:35 am, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  7:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿86,907
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 10m
  FRA
  9:55 pm
  12h 10m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 8 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  7:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  7:30 pm, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  11:05 am, 1 Mar Sun
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 1 Mar Sun
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
  12:25 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿88,140
  lufthansa.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h
  FRA
  7:45 pm
  12h 15m
  GRU
  5:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH7358
  7:45 pm, 7 Feb Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  5:00 am, 8 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  2:05 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Sat, 7 Feb เที่ยวกลับ: Sat, 28 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 7 Feb - Sat, 28 Feb
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿89,239
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 25m
  ZRH
  7:30 pm
  3h 10m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:30 pm, 7 Feb Sat
  ZRH ซูริค
  12h 25m
  3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 7 Feb Sat
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 8 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  2:05 pm (+1)
  3h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 28 Feb Sat
  GRU เปา
  2:05 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  3h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 1 Mar Sun
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 2 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  3:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿89,614
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:45 pm, 24 Mar Tue
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 25 Mar Wed
  DOH โดฮา
  11:35 am, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 22h 55m
  3:15 am GRU - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿89,614
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  3:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  3:15 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:45 pm, 24 Mar Tue
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 25 Mar Wed
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Tue, 24 Mar กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 28 Jan - Tue, 24 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 1d 40m
  1:25 am GRU - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿89,966
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 28 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 28 Jan Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 28 Jan Wed
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  GRU
  1:25 am
  14h 30m
  DXB
  10:55 pm
  4h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK262
  1:25 am, 24 Mar Tue
  GRU เปา
  10:55 pm, 24 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  14h 30m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 25 Mar Wed
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 25 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h