×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
บริติชแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿66,052 เลือก
Etihad Airways 3 ผลลัพธ์ ฿73,548 เลือก
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿75,972 เลือก
ลุฟต์ฮันซา 25 ผลลัพธ์ ฿77,509 เลือก
การบินไทย 5 ผลลัพธ์ ฿81,743 เลือก
EVA Air 5 ผลลัพธ์ ฿81,743 เลือก
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
11:20 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
8:00 pm GRU - 9:15 am (+2) BKK
฿66,052
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
11:20 am
13h 15m
LHR
5:35 pm
4h 15m
LHR
9:50 pm
10h 30m
GRU
5:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA10
11:20 am, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 15m
4h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA247
9:50 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
5:20 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 30m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

GRU
8:00 pm
12h 5m
LHR
11:05 am (+1)
4h 35m
LHR
3:40 pm
10h 35m
BKK
9:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA240
8:00 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
11:05 am, 18 Jun Thu
LHR ลอนดอน
12h 5m
4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA9
3:40 pm, 18 Jun Thu
LHR ลอนดอน
9:15 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 35m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
11:20 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
8:00 pm GRU - 9:15 am (+2) BKK
฿66,175
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
11:20 am
12h 15m
LHR
4:35 pm
4h 15m
LHR
8:50 pm
11h 30m
GRU
5:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA10
11:20 am, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
12h 15m
4h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA247
8:50 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
5:20 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 30m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

GRU
8:00 pm
11h 5m
LHR
10:05 am (+1)
4h 35m
LHR
2:40 pm
11h 35m
BKK
9:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA240
8:00 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
10:05 am, 18 Jun Thu
LHR ลอนดอน
11h 5m
4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA9
2:40 pm, 18 Jun Thu
LHR ลอนดอน
9:15 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 35m
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 6 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 29 Nov - Sat, 6 Dec
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
฿73,530
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
2:15 am
6h 55m
AUH
6:10 am
2h 35m
AUH
8:45 am
15h 20m
GRU
6:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY407
2:15 am, 29 Nov Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6:10 am, 29 Nov Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 55m
2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY191
8:45 am, 29 Nov Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:05 pm, 29 Nov Sat
GRU เปา
15h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

GRU
11:40 pm
14h 25m
AUH
8:05 pm (+1)
1h 40m
AUH
9:45 pm
6h 5m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY190
11:40 pm, 6 Dec Sat
GRU เปา
8:05 pm, 7 Dec Sun
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
14h 25m
1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:45 pm, 7 Dec Sun
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:50 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 5m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
12:45 pm BKK - 5:50 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿75,972
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

BKK
12:45 pm
12h 45m
ZRH
7:30 pm
3h 10m
ZRH
10:40 pm
11h 10m
GRU
5:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX181
12:45 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 27 May Wed
ZRH ซูริค
12h 45m
3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX92
10:40 pm, 27 May Wed
ZRH ซูริค
5:50 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 10m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 40m
2:55 am BKK - 4:35 pm GRU
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 45m
10:20 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
฿76,180
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
2:55 am
6h 25m
AUH
6:20 am
2h 10m
AUH
8:30 am
15h 5m
GRU
4:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY407
2:55 am, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:20 am, 27 May Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 25m
2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY191
8:30 am, 27 May Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:35 pm, 27 May Wed
GRU เปา
15h 5m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

GRU
10:20 pm
14h 45m
AUH
8:05 pm (+1)
1h 35m
AUH
9:40 pm
6h 25m
BKK
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY190
10:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
8:05 pm, 18 Jun Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
14h 45m
1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:40 pm, 18 Jun Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
7:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 25m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿77,490
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 55m
FRA
9:55 pm
11h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
9:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿77,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 45m
FRA
8:45 pm
12h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
8:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
11h 45m
FRA
1:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
1:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿77,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 55m
FRA
8:55 pm
12h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
8:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
11h 45m
FRA
1:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
1:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿77,490
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 45m
FRA
9:45 pm
11h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
9:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Tue, 17 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 25 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Tue, 17 Feb - Wed, 25 Feb
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
10:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
฿78,580
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
2:15 am
6h 55m
AUH
6:10 am
2h 35m
AUH
8:45 am
15h 20m
GRU
6:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY407
2:15 am, 17 Feb Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6:10 am, 17 Feb Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 55m
2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY191
8:45 am, 17 Feb Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:05 pm, 17 Feb Tue
GRU เปา
15h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

GRU
10:40 pm
14h 25m
AUH
8:05 pm (+1)
1h 40m
AUH
9:45 pm
6h 5m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY190
10:40 pm, 25 Feb Wed
GRU เปา
8:05 pm, 26 Feb Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
14h 25m
1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:45 pm, 26 Feb Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:50 am, 27 Feb Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 5m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿80,170
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 55m
FRA
8:55 pm
12h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
8:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
11h 50m
MUC
8:35 am (+1)
4h 50m
MUC
1:25 pm
10h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH505
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
8:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
11h 50m
4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
LH9716
1:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿80,170
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 45m
FRA
9:45 pm
11h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
9:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH505
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m
4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
LH9716
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿80,170
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 45m
FRA
8:45 pm
12h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
8:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
11h 50m
MUC
8:35 am (+1)
4h 50m
MUC
1:25 pm
10h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH505
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
8:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
11h 50m
4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
LH9716
1:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿80,170
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 55m
FRA
9:55 pm
11h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
9:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH505
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m
4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
LH9716
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
6:20 pm GRU - 6:25 am (+2) BKK
฿80,435
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 45m
FRA
8:45 pm
12h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
8:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
6:20 pm
11h 35m
FRA
9:55 am (+1)
3h 50m
FRA
1:45 pm
10h 40m
BKK
6:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
6:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:55 am, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 35m
3h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH9714
1:45 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
6:25 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
6:20 pm GRU - 6:25 am (+2) BKK
฿80,435
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 55m
FRA
8:55 pm
12h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
8:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
12h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
6:20 pm
11h 35m
FRA
9:55 am (+1)
3h 50m
FRA
1:45 pm
10h 40m
BKK
6:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
6:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:55 am, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 35m
3h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH9714
1:45 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
6:25 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
6:20 pm GRU - 6:25 am (+2) BKK
฿80,435
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 45m
FRA
9:45 pm
11h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
9:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
6:20 pm
12h 35m
FRA
10:55 am (+1)
3h 50m
FRA
2:45 pm
9h 40m
BKK
6:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
6:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
10:55 am, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 35m
3h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH9714
2:45 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
6:25 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
6:20 pm GRU - 6:25 am (+2) BKK
฿80,435
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 55m
FRA
9:55 pm
11h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
9:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
6:20 pm
12h 35m
FRA
10:55 am (+1)
3h 50m
FRA
2:45 pm
9h 40m
BKK
6:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
6:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
10:55 am, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 35m
3h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH9714
2:45 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
6:25 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿81,743
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 25m
LHR
7:15 pm
2h 55m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BR67
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:15 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 25m
2h 55m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8252
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
TG925
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿81,743
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 5m
LHR
6:55 pm
3h 15m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG916
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:55 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 5m
3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8252
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
TG925
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m