×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 90 ผลลัพธ์ ฿50,412 เลือก
  Ethiopian Airlines 15 ผลลัพธ์ ฿53,061 เลือก
  Etihad Airways 12 ผลลัพธ์ ฿62,516 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿62,713 เลือก
  เอมิเรตส์ 260 ผลลัพธ์ ฿63,125 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 38 ผลลัพธ์ ฿67,838 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 205 ผลลัพธ์ ฿67,878 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 102 ผลลัพธ์ ฿69,215 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 611 ผลลัพธ์ ฿71,632 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 51 ผลลัพธ์ ฿71,975 เลือก
  เซาท์แอฟริกันแอร์ไลน์ 20 ผลลัพธ์ ฿73,342 เลือก
  KLM 28 ผลลัพธ์ ฿74,245 เลือก
  การบินไทย 156 ผลลัพธ์ ฿78,479 เลือก
  EVA Air 124 ผลลัพธ์ ฿78,479 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 201 ผลลัพธ์ ฿79,115 เลือก
  TAM Airlines 212 ผลลัพธ์ ฿80,252 เลือก
  Iberia 8 ผลลัพธ์ ฿105,802 เลือก
  โคเรียนแอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿161,370 เลือก
  ขาออก: Fri, 15 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 15 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿50,361
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 15 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 16 May Sat
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  4h 45m
  MAD
  10:55 am
  2h 20m
  LHR
  12:15 pm
  3h 35m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h
  4h 45m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA457
  10:55 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  12:15 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  3h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Fri, 15 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 15 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿50,361
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 15 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 16 May Sat
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  5h 55m
  MAD
  12:05 pm
  2h 25m
  LHR
  1:30 pm
  2h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h
  5h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA459
  12:05 pm, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  1:30 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:15 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿50,652
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  4:15 pm
  11h 5m
  LHR
  7:20 am (+1)
  8h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA246
  4:15 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  7:20 am, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  11h 5m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿51,974
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  2h 55m
  MAD
  9:05 am
  2h 25m
  LHR
  10:30 am
  5h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  6:10 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  2h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7068
  9:05 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  10:30 am, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  2h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  5h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿51,974
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  4h 45m
  MAD
  10:55 am
  2h 20m
  LHR
  12:15 pm
  3h 35m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  6:10 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  4h 45m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA457
  10:55 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  12:15 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  3h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿51,974
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  5h 55m
  MAD
  12:05 pm
  2h 25m
  LHR
  1:30 pm
  2h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  6:10 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  5h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA459
  12:05 pm, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  1:30 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  2h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿51,974
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  2h 20m
  MAD
  8:30 am
  2h 20m
  LHR
  9:50 am
  6h
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  6:10 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  2h 20m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7054
  8:30 am, 19 May Tue
  MAD แมดริด
  9:50 am, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  6h หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 5 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 23 Dec - Tue, 5 Jan
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 3:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  3:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿53,061
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  3:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 13 May เที่ยวกลับ: Mon, 18 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 13 May - Mon, 18 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:15 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿53,341
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 13 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 13 May Wed
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 14 May Thu
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  4:15 pm
  11h 5m
  LHR
  7:20 am (+1)
  8h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA246
  4:15 pm, 18 May Mon
  GRU เปา
  7:20 am, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  11h 5m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 19 May Tue
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 5 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 23 Dec - Tue, 5 Jan
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 3:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  3:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿54,435
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  3:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 5 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 23 Dec - Tue, 5 Jan
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 23h 15m
  1:30 am BKK - 3:45 pm GRU
  Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  3:30 am GRU - 1:20 pm (+1) BKK
  ฿54,615
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  12h

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แอดดิส อะบาบ่า

  GRU
  3:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿59,593
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  4h 45m
  MAD
  10:55 am
  2h 20m
  LHR
  12:15 pm
  3h 35m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h
  4h 45m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA457
  10:55 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  12:15 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  3h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿59,593
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  5h 55m
  MAD
  12:05 pm
  2h 25m
  LHR
  1:30 pm
  2h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h
  5h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA459
  12:05 pm, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  1:30 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Fri, 15 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 15 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 35m
  8:00 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿59,883
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 15 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 15 May Fri
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 16 May Sat
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  8:00 pm
  11h 20m
  LHR
  11:20 am (+1)
  4h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA240
  8:00 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  11:20 am, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  11h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,148
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  2h 35m
  MAD
  8:45 am
  2h 15m
  LGW
  10:00 am
  5h 50m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  2h 35m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7284
  8:45 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10:00 am, 24 May Sun
  LGW ลอนดอน
  2h 15m
  5h 50m หยุดพักใน ลอนดอน LGW
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,325
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  2h 55m
  MAD
  9:05 am
  2h 25m
  LHR
  10:30 am
  5h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  2h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7068
  9:05 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10:30 am, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  5h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,325
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  2h 20m
  MAD
  8:30 am
  2h 20m
  LHR
  9:50 am
  6h
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  2h 20m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA7054
  8:30 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  9:50 am, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  6h หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,325
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  4h 45m
  MAD
  10:55 am
  2h 20m
  LHR
  12:15 pm
  3h 35m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  4h 45m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA457
  10:55 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  12:15 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 20m
  3h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sat, 23 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 16 May - Sat, 23 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 25m
  3:10 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,325
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 16 May Sat
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 17 May Sun
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แมดริด, ลอนดอน

  GRU
  3:10 pm
  10h
  MAD
  6:10 am (+1)
  5h 55m
  MAD
  12:05 pm
  2h 25m
  LHR
  1:30 pm
  2h 20m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA4246
  3:10 pm, 23 May Sat
  GRU เปา
  6:10 am, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  5h 55m หยุดพักใน แมดริด MAD
  BA459
  12:05 pm, 24 May Sun
  MAD แมดริด
  1:30 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  2h 25m
  2h 20m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 24 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 25 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Sat, 9 May กรุงเทพมหานคร ไป เปา Fri, 1 May - Sat, 9 May
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  11:40 am BKK - 5:20 am (+1) GRU
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 35m
  8:00 pm GRU - 9:35 am (+2) BKK
  ฿61,381
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

  BKK
  11:40 am
  12h 55m
  LHR
  6:35 pm
  3h 15m
  LHR
  9:50 pm
  11h 30m
  GRU
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:40 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 1 May Fri
  LHR ลอนดอน
  12h 55m
  3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA247
  9:50 pm, 1 May Fri
  LHR ลอนดอน
  5:20 am, 2 May Sat
  GRU เปา
  11h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  GRU
  8:00 pm
  11h 20m
  LHR
  11:20 am (+1)
  4h 30m
  LHR
  3:50 pm
  11h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA240
  8:00 pm, 9 May Sat
  GRU เปา
  11:20 am, 10 May Sun
  LHR ลอนดอน
  11h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  3:50 pm, 10 May Sun
  LHR ลอนดอน
  9:35 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 45m