เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Turkish Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿71,596 เลือก
  Swiss International Air Lines 11 ผลลัพธ์ ฿73,237 เลือก
  Etihad 3 ผลลัพธ์ ฿76,811 เลือก
  Qatar Airways 8 ผลลัพธ์ ฿78,420 เลือก
  Lufthansa 15 ผลลัพธ์ ฿78,742 เลือก
  Emirates 6 ผลลัพธ์ ฿81,028 เลือก
  TAM Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿89,591 เลือก
  British Airways 12 ผลลัพธ์ ฿93,068 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿120,946 เลือก
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 25m
  11:45 pm BKK - 7:10 pm (+1) GRU
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
  5:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿71,596
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  13h 40m
  GRU
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 28 Nov Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 28 Nov Fri
  IST อิสตันบูล
  7:10 pm, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  13h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  5:15 am
  12h 20m
  IST
  9:35 pm
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  5:15 am, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  9:35 pm, 12 Feb Thu
  IST อิสตันบูล
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 13 Feb Fri
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 25m
  11:45 pm BKK - 7:10 pm (+1) GRU
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
  5:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿72,212
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  13h 40m
  GRU
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 28 Nov Fri
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 28 Nov Fri
  IST อิสตันบูล
  7:10 pm, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  13h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  GRU
  5:15 am
  12h 20m
  IST
  9:35 pm
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  5:15 am, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  9:35 pm, 22 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 23 Jan Fri
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 23 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿73,295
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  11:05 am, 13 Feb Fri
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 13 Feb Fri
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿73,295
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  11:05 am, 23 Jan Fri
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 23 Jan Fri
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 24 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿76,263
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  1:05 pm (+1)
  4h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  1:05 pm, 23 Jan Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  4h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 23 Jan Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 24 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 20m
  8:30 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿76,590
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 1 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  6h 50m
  ZRH
  5:55 pm
  10h 55m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  11:05 am, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  6h 50m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  5:55 pm, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  10:50 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 55m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
  11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
  ฿76,880
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 27 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 27 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  11:40 pm
  14h 25m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  11:40 pm, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  8:05 pm, 13 Feb Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 25m
  1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 13 Feb Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
  11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
  ฿76,890
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 31 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 31 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 31 Jan Sat
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  11:40 pm
  14h 25m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  11:40 pm, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  8:05 pm, 15 Feb Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 25m
  1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 15 Feb Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
  2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
  11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
  ฿76,880
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  15h 20m
  GRU
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 27 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY191
  8:45 am, 27 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  15h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  GRU
  11:40 pm
  14h 25m
  AUH
  8:05 pm (+1)
  1h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY190
  11:40 pm, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  8:05 pm, 23 Jan Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  14h 25m
  1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 23 Jan Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 24 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿78,283
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 1 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  11:05 am, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 25m
  4:15 am GRU - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿78,480
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 40m
  DOH
  2:25 am
  6h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  10:45 pm, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:25 am, 13 Feb Fri
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  4:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿78,480
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  10:45 pm, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 13 Feb Fri
  DOH โดฮา
  11:35 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  4:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿78,480
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  10:45 pm, 22 Jan Thu
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 23 Jan Fri
  DOH โดฮา
  11:35 am, 23 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 25m
  4:15 am GRU - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿78,480
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 27 Nov Thu
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 40m
  DOH
  2:25 am
  6h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  10:45 pm, 22 Jan Thu
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:25 am, 23 Jan Fri
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 23 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 22 Jan
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿78,742
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 10m
  FRA
  9:55 pm
  12h 10m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 22 Jan Thu
  GRU เปา
  11:05 am, 23 Jan Fri
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 23 Jan Fri
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 24 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿78,742
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 10m
  FRA
  9:55 pm
  12h 10m
  GRU
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  11:05 am, 13 Feb Fri
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 13 Feb Fri
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 30m
  8:30 pm GRU - 6:00 am (+2) BKK
  ฿78,965
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 31 Jan Sat
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 1 Feb Sun
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  GRU
  8:30 pm
  11h 35m
  ZRH
  11:05 am (+1)
  2h 10m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX93
  8:30 pm, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  11:05 am, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  11h 35m
  2h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 15 Feb Sun
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 16 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 25m
  4:15 am GRU - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿79,290
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Jan Sat
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 31 Jan Sat
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 31 Jan Sat
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  3h 40m
  DOH
  2:25 am
  6h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  10:45 pm, 14 Feb Sat
  DOH โดฮา
  13h 30m
  3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  2:25 am, 15 Feb Sun
  DOH โดฮา
  12:40 pm, 15 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 14 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Sat, 31 Jan - Sat, 14 Feb
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 55m
  1:40 am BKK - 5:35 pm GRU
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 20m
  4:15 am GRU - 11:35 am (+1) BKK
  ฿79,290
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  14h 45m
  GRU
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 31 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 31 Jan Sat
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 31 Jan Sat
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 31 Jan Sat
  GRU เปา
  14h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  4:15 am, 14 Feb Sat
  GRU เปา
  10:45 pm, 14 Feb Sat
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 15 Feb Sun
  DOH โดฮา
  11:35 am, 15 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป เปา Thu, 27 Nov - Thu, 12 Feb
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
  1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
  10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
  ฿80,054
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

  BKK
  1:05 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:35 pm
  3h 5m
  ZRH
  10:40 pm
  12h 20m
  GRU
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  1:05 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  3h 5m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX92
  10:40 pm, 27 Nov Thu
  ZRH ซูริค
  8:00 am, 28 Nov Fri
  GRU เปา
  12h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  GRU
  10:10 pm
  11h 55m
  FRA
  1:05 pm (+1)
  4h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH7359
  10:10 pm, 12 Feb Thu
  GRU เปา
  1:05 pm, 13 Feb Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 55m
  4h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 13 Feb Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 14 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m