×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ เปา

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
Etihad Airways 2 ผลลัพธ์ ฿76,156 เลือก
ลุฟต์ฮันซา 13 ผลลัพธ์ ฿77,775 เลือก
เอมิเรตส์ 5 ผลลัพธ์ ฿85,862 เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿89,207 เลือก
บริติชแอร์เวย์ 6 ผลลัพธ์ ฿89,769 เลือก
การบินไทย 3 ผลลัพธ์ ฿92,590 เลือก
EVA Air 2 ผลลัพธ์ ฿92,590 เลือก
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 6 ผลลัพธ์ ฿95,408 เลือก
Ethiopian Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿100,146 เลือก
เซาท์แอฟริกันแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿192,499 เลือก
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 23h 40m
2:55 am BKK - 4:35 pm GRU
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 45m
10:20 pm GRU - 7:05 am (+2) BKK
฿76,200
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
2:55 am
6h 25m
AUH
6:20 am
2h 10m
AUH
8:30 am
15h 5m
GRU
4:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY407
2:55 am, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:20 am, 27 May Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 25m
2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY191
8:30 am, 27 May Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:35 pm, 27 May Wed
GRU เปา
15h 5m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

GRU
10:20 pm
14h 45m
AUH
8:05 pm (+1)
1h 35m
AUH
9:40 pm
6h 25m
BKK
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY190
10:20 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
8:05 pm, 18 Jun Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
14h 45m
1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:40 pm, 18 Jun Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
7:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 25m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 45m
12:15 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿77,820
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 45m
FRA
9:45 pm
11h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
9:45 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 25m
1:05 am BKK - 7:30 pm GRU
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
฿85,865
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

BKK
1:05 am
6h 50m
DXB
4:55 am
5h 20m
DXB
10:15 am
15h 15m
GRU
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK385
1:05 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
4:55 am, 26 Nov Wed
DXB ดูไบ
6h 50m
5h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK261
10:15 am, 26 Nov Wed
DXB ดูไบ
7:30 pm, 26 Nov Wed
GRU เปา
15h 15m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

GRU
1:25 am
13h 50m
DXB
9:15 pm
1h 20m
DXB
10:35 pm
6h
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK262
1:25 am, 17 Dec Wed
GRU เปา
9:15 pm, 17 Dec Wed
DXB ดูไบ
13h 50m
1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK374
10:35 pm, 17 Dec Wed
DXB ดูไบ
7:35 am, 18 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 25m
11:45 pm BKK - 7:10 pm (+1) GRU
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
5:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
฿89,201
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อิสตันบูล

BKK
11:45 pm
10h 20m
IST
5:05 am (+1)
4h 25m
IST
9:30 am
13h 40m
GRU
7:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK69
11:45 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 am, 27 Nov Thu
IST อิสตันบูล
10h 20m
4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK15
9:30 am, 27 Nov Thu
IST อิสตันบูล
7:10 pm, 27 Nov Thu
GRU เปา
13h 40m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

GRU
5:15 am
12h 20m
IST
9:35 pm
3h 20m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK16
5:15 am, 17 Dec Wed
GRU เปา
9:35 pm, 17 Dec Wed
IST อิสตันบูล
12h 20m
3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:55 am, 18 Dec Thu
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 18 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
11:15 am BKK - 7:05 am (+1) GRU
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 5m
6:05 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
฿89,765
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
11:15 am
13h 5m
LHR
5:20 pm
4h 5m
LHR
9:25 pm
11h 40m
GRU
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA10
11:15 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 26 Nov Wed
LHR ลอนดอน
13h 5m
4h 5m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA247
9:25 pm, 26 Nov Wed
LHR ลอนดอน
7:05 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
11h 40m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

GRU
6:05 pm
11h 15m
LHR
7:20 am (+1)
7h 35m
LHR
2:55 pm
11h 15m
BKK
9:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA246
6:05 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
7:20 am, 18 Dec Thu
LHR ลอนดอน
11h 15m
7h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA9
2:55 pm, 18 Dec Thu
LHR ลอนดอน
9:10 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 15m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 5m
2:25 am BKK - 7:30 pm GRU
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 21h 10m
1:25 am GRU - 7:35 am (+1) BKK
฿91,356
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ดูไบ

BKK
2:25 am
6h 40m
DXB
6:05 am
4h 10m
DXB
10:15 am
15h 15m
GRU
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK419
2:25 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:05 am, 26 Nov Wed
DXB ดูไบ
6h 40m
4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK261
10:15 am, 26 Nov Wed
DXB ดูไบ
7:30 pm, 26 Nov Wed
GRU เปา
15h 15m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

GRU
1:25 am
13h 50m
DXB
9:15 pm
1h 20m
DXB
10:35 pm
6h
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK262
1:25 am, 17 Dec Wed
GRU เปา
9:15 pm, 17 Dec Wed
DXB ดูไบ
13h 50m
1h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK374
10:35 pm, 17 Dec Wed
DXB ดูไบ
7:35 am, 18 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿92,590
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 25m
LHR
7:15 pm
2h 55m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BR67
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:15 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 25m
2h 55m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8252
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
TG925
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
4:45 pm GRU - 6:05 am (+2) BKK
฿92,590
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 5m
LHR
6:55 pm
3h 15m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG916
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:55 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 5m
3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มิวนิค

GRU
4:45 pm
12h 50m
MUC
9:35 am (+1)
4h 50m
MUC
2:25 pm
9h 40m
BKK
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8252
4:45 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
9:35 am, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
12h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

4h 50m หยุดพักใน มิวนิค MUC
TG925
2:25 pm, 18 Jun Thu
MUC มิวนิค
6:05 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 40m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 50m
2:15 am BKK - 6:05 pm GRU
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 22h 10m
11:40 pm GRU - 6:50 am (+2) BKK
฿93,225
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
2:15 am
6h 55m
AUH
6:10 am
2h 35m
AUH
8:45 am
15h 20m
GRU
6:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY407
2:15 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:10 am, 26 Nov Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 55m
2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY191
8:45 am, 26 Nov Wed
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:05 pm, 26 Nov Wed
GRU เปา
15h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

GRU
11:40 pm
14h 25m
AUH
8:05 pm (+1)
1h 40m
AUH
9:45 pm
6h 5m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY190
11:40 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
8:05 pm, 18 Dec Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
14h 25m
1h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:45 pm, 18 Dec Thu
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 5m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
11:15 am BKK - 7:05 am (+1) GRU
บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
8:50 pm GRU - 9:10 am (+2) BKK
฿94,795
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
11:15 am
13h 5m
LHR
5:20 pm
4h 5m
LHR
9:25 pm
11h 40m
GRU
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA10
11:15 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
5:20 pm, 26 Nov Wed
LHR ลอนดอน
13h 5m
4h 5m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA247
9:25 pm, 26 Nov Wed
LHR ลอนดอน
7:05 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
11h 40m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

GRU
8:50 pm
11h 30m
LHR
10:20 am (+1)
4h 35m
LHR
2:55 pm
11h 15m
BKK
9:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BA240
8:50 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
10:20 am, 18 Dec Thu
LHR ลอนดอน
11h 30m
4h 35m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
BA9
2:55 pm, 18 Dec Thu
LHR ลอนดอน
9:10 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 15m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 5m
7:45 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿95,411
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

BKK
1:05 pm
12h 25m
ZRH
7:30 pm
3h 10m
ZRH
10:40 pm
12h 20m
GRU
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX181
1:05 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 26 Nov Wed
ZRH ซูริค
12h 25m
3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX92
10:40 pm, 26 Nov Wed
ZRH ซูริค
8:00 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
7:45 pm
11h 35m
FRA
10:20 am (+1)
7h 40m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
7:45 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
10:20 am, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 35m
7h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿98,772
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 25m
LHR
7:15 pm
2h 55m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
BR67
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:15 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 25m
2h 55m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8070
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
12:50 pm BKK - 6:05 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿98,772
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ลอนดอน

BKK
12:50 pm
13h 5m
LHR
6:55 pm
3h 15m
LHR
10:10 pm
10h 55m
GRU
6:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG916
12:50 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:55 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
13h 5m
3h 15m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
JJ8085
10:10 pm, 27 May Wed
LHR ลอนดอน
6:05 am, 28 May Thu
GRU เปา
10h 55m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8070
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿99,305
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:25 pm
12h 20m
FRA
6:45 pm
3h 10m
FRA
9:55 pm
12h 10m
GRU
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:25 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 20m
3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
9:55 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
7:05 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 10m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
11h 55m
FRA
1:05 pm (+1)
4h 55m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
1:05 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

4h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
12:25 pm BKK - 7:05 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 5m
7:45 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿99,305
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:25 pm
12h 20m
FRA
6:45 pm
3h 10m
FRA
9:55 pm
12h 10m
GRU
7:05 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:25 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 20m
3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH506
9:55 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
7:05 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 10m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
7:45 pm
11h 35m
FRA
10:20 am (+1)
7h 40m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
7:45 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
10:20 am, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 35m
7h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
12:25 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 5m
7:45 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿99,305
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:25 pm
12h 20m
FRA
6:45 pm
1h
FRA
7:45 pm
12h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:25 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 20m
1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
7:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
7:45 pm
11h 35m
FRA
10:20 am (+1)
7h 40m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH507
7:45 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
10:20 am, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 35m
7h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
12:25 pm BKK - 5:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿99,305
lufthansa.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:25 pm
12h 20m
FRA
6:45 pm
1h
FRA
7:45 pm
12h 15m
GRU
5:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:25 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 20m
1h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH7358
7:45 pm, 26 Nov Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
5:00 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
11h 55m
FRA
1:05 pm (+1)
4h 55m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
1:05 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

4h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
Ethiopian Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
1:10 am BKK - 8:05 pm GRU
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 35m
5:15 am GRU - 2:50 pm (+1) BKK
฿100,203
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แอดดิส อะบาบ่า

BKK
1:10 am
9h 40m
ADD
6:50 am
3h 55m
ADD
10:45 am
14h 20m
GRU
8:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
ET609
1:10 am, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6:50 am, 26 Nov Wed
ADD แอดดิส อะบาบ่า
9h 40m
3h 55m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
ET506
10:45 am, 26 Nov Wed
ADD แอดดิส อะบาบ่า
8:05 pm, 26 Nov Wed
GRU เปา
14h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

GRU
5:15 am
12h 20m
IST
9:35 pm
3h 20m
IST
12:55 am
8h 55m
BKK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK16
5:15 am, 17 Dec Wed
GRU เปา
9:35 pm, 17 Dec Wed
IST อิสตันบูล
12h 20m
3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:55 am, 18 Dec Thu
IST อิสตันบูล
2:50 pm, 18 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 55m
ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Wed, 17 Jun กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 27 May - Wed, 17 Jun
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 40m
12:15 pm BKK - 4:55 am (+1) GRU
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 35m
10:10 pm GRU - 9:45 am (+2) BKK
฿101,384
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
12h 45m
FRA
7:00 pm
2h 55m
FRA
9:55 pm
11h
GRU
4:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 27 May Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:00 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
JJ8251
9:55 pm, 27 May Wed
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
4:55 am, 28 May Thu
GRU เปา
11h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
12h 45m
FRA
2:55 pm (+1)
2h 40m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JJ8070
10:10 pm, 17 Jun Wed
GRU เปา
2:55 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
12h 45m
2h 40m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 18 Jun Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 19 Jun Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป เปา Wed, 26 Nov - Wed, 17 Dec
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 55m
1:05 pm BKK - 8:00 am (+1) GRU
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 40m
10:10 pm GRU - 10:50 am (+2) BKK
฿105,419
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เปา โดย ซูริค

BKK
1:05 pm
12h 25m
ZRH
7:30 pm
3h 10m
ZRH
10:40 pm
12h 20m
GRU
8:00 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX181
1:05 pm, 26 Nov Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:30 pm, 26 Nov Wed
ZRH ซูริค
12h 25m
3h 10m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX92
10:40 pm, 26 Nov Wed
ZRH ซูริค
8:00 am, 27 Nov Thu
GRU เปา
12h 20m

เที่ยวกลับ: จาก เปา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

GRU
10:10 pm
11h 55m
FRA
1:05 pm (+1)
4h 55m
FRA
6:00 pm
10h 50m
BKK
10:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH7359
10:10 pm, 17 Dec Wed
GRU เปา
1:05 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 55m
4h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
6:00 pm, 18 Dec Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
10:50 am, 19 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m