×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ พิษณุโลก
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ พิษณุโลก

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
แอร์เอเชีย 12 ผลลัพธ์ ฿1,622 เลือก
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 19 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 18 Dec - Fri, 19 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿1,624
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 18 Dec Thu
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 19 Dec Fri
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 19 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 19 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 18 Dec - Fri, 19 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿1,624
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
5:40 pm
55m
PHS
6:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3306
5:40 pm, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
6:35 pm, 18 Dec Thu
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 19 Dec Fri
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 19 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿1,868
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3308
6:55 am, 4 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 4 Dec Thu
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3309
8:20 am, 9 Dec Tue
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 24 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Wed, 26 Nov - Wed, 24 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿1,940
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 26 Nov Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 26 Nov Wed
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 24 Dec Wed
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 24 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿1,950
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3308
6:55 am, 2 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 2 Dec Tue
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3309
8:20 am, 7 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 7 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Wed, 26 Nov - Thu, 27 Nov
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿2,073
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 26 Nov Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 26 Nov Wed
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 27 Nov Thu
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 27 Nov Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 27 Nov - Thu, 27 Nov
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
฿2,557
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 27 Nov Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 27 Nov Thu
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
7:05 pm
1h
DMK
8:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3307
7:05 pm, 27 Nov Thu
PHS พิษณุโลก
8:05 pm, 27 Nov Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
฿2,593
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3308
6:55 am, 4 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 4 Dec Thu
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
7:05 pm
1h
DMK
8:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3307
7:05 pm, 9 Dec Tue
PHS พิษณุโลก
8:05 pm, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Sat, 27 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 28 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 27 Dec - Sun, 28 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿3,137
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 27 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 27 Dec Sat
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 28 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 28 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Sat, 27 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 28 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 27 Dec - Sun, 28 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿3,137
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
5:40 pm
55m
PHS
6:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3306
5:40 pm, 27 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6:35 pm, 27 Dec Sat
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 28 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 28 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
55m
ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 30 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Tue, 30 Dec - Tue, 30 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
฿3,252
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3308
6:55 am, 30 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 30 Dec Tue
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
7:05 pm
1h
DMK
8:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3307
7:05 pm, 30 Dec Tue
PHS พิษณุโลก
8:05 pm, 30 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h
ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 3 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sun, 28 Dec - Sat, 3 Jan
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
฿3,940
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 28 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 28 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
55m

เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 3 Jan Sat
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 3 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
55m