เที่ยวบินราคาถูก สู่ พิษณุโลก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ พิษณุโลก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 11 ผลลัพธ์ ฿1,475 เลือก
  ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sat, 13 Dec - Sat, 13 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
  ฿1,471
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 13 Dec Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 13 Dec Sat
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  7:05 pm
  1h
  DMK
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  7:05 pm, 13 Dec Sat
  PHS พิษณุโลก
  8:05 pm, 13 Dec Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sun, 9 Nov - Sun, 23 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿1,473
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 9 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 9 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 23 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 23 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿1,579
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:40 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 1 Dec Mon
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  8:20 am, 2 Dec Tue
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Wed, 12 Nov - Mon, 17 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿1,580
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  6:55 am, 12 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 12 Nov Wed
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  8:20 am, 17 Nov Mon
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 17 Nov Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sun, 9 Nov - Sun, 23 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
  ฿1,883
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 9 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 9 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  7:05 pm
  1h
  DMK
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  7:05 pm, 23 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  8:05 pm, 23 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h
  ขาออก: Thu, 6 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 6 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿2,183
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 6 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 6 Nov Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 9 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 9 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Thu, 6 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Thu, 6 Nov - Sun, 9 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿2,183
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3306
  5:40 pm, 6 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 6 Nov Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 9 Nov Sun
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 9 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 31 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sun, 28 Dec - Wed, 31 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿2,646
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 28 Dec Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 28 Dec Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 31 Dec Wed
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 31 Dec Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 31 Dec กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Sun, 28 Dec - Wed, 31 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿2,646
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3306
  5:40 pm, 28 Dec Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 28 Dec Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 31 Dec Wed
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 31 Dec Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Tue, 30 Dec - Sun, 4 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  ฿3,811
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 30 Dec Tue
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 4 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 4 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก Tue, 30 Dec - Sun, 4 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
  ฿4,031
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 30 Dec Tue
  PHS พิษณุโลก
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  7:05 pm
  1h
  DMK
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  7:05 pm, 4 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  8:05 pm, 4 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h