×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ลุฟต์ฮันซา 82 ผลลัพธ์ ฿28,475 เลือก
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 80 ผลลัพธ์ ฿30,294 เลือก
KLM 6 ผลลัพธ์ ฿31,953 เลือก
แอร์ฟรานซ์ 1 ผลลัพธ์ ฿32,963 เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 44 ผลลัพธ์ ฿33,383 เลือก
Air Berlin 9 ผลลัพธ์ ฿37,581 เลือก
การบินไทย 30 ผลลัพธ์ ฿37,885 เลือก
Etihad Airways 8 ผลลัพธ์ ฿38,155 เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 20 ผลลัพธ์ ฿38,571 เลือก
Oman Air 2 ผลลัพธ์ ฿39,465 เลือก
Aeroflot 40 ผลลัพธ์ ฿39,546 เลือก
เอมิเรตส์ 3 ผลลัพธ์ ฿41,853 เลือก
แอร์อินเดีย 4 ผลลัพธ์ ฿95,264 เลือก
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
12:15 pm BKK - 9:10 pm MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
2:05 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿28,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 15m
FRA
8:15 pm
55m
MUC
9:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH122
8:15 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:10 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
55m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
2:05 pm
1h
ZRH
3:05 pm
1h 45m
ZRH
4:50 pm
10h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX3623
2:05 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
3:05 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
1h
1h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
4:50 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
9:45 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
12:15 pm BKK - 9:10 pm MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿28,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
2h 15m
FRA
8:15 pm
55m
MUC
9:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
2h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH122
8:15 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:10 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
55m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
1:00 pm
55m
ZRH
1:55 pm
2h 55m
ZRH
4:50 pm
10h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX1105
1:00 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
1:55 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
55m
2h 55m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
4:50 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
9:45 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
12:15 pm BKK - 8:10 pm MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
2:05 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿28,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
1h 15m
FRA
7:15 pm
55m
MUC
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH120
7:15 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
8:10 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
55m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
2:05 pm
1h
ZRH
3:05 pm
1h 45m
ZRH
4:50 pm
10h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX3623
2:05 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
3:05 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
1h
1h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
4:50 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
9:45 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
12:15 pm BKK - 8:10 pm MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿28,490
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

BKK
12:15 pm
11h 45m
FRA
6:00 pm
1h 15m
FRA
7:15 pm
55m
MUC
8:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH773
12:15 pm, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6:00 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
11h 45m
1h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH120
7:15 pm, 30 Apr Thu
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
8:10 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
55m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
1:00 pm
55m
ZRH
1:55 pm
2h 55m
ZRH
4:50 pm
10h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX1105
1:00 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
1:55 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
55m
2h 55m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
4:50 pm, 17 May Sun
ZRH ซูริค
9:45 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 55m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
3:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,294
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
11h 40m
VIE
5:35 am (+1)
3h 25m
VIE
9:00 am
1h
MUC
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
11h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
9:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
3:00 pm
1h 5m
FRA
4:05 pm
1h 30m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH111
3:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
4:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
2:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,294
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
11h 40m
VIE
5:35 am (+1)
3h 25m
VIE
9:00 am
1h
MUC
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
11h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
9:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
2:00 pm
1h 5m
FRA
3:05 pm
2h 30m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH109
2:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
3:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
2h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,294
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
11h 40m
VIE
5:35 am (+1)
3h 25m
VIE
9:00 am
1h
MUC
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
11h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
9:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
1:00 pm
1h 5m
FRA
2:05 pm
3h 30m
FRA
5:35 pm
10h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH107
1:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
2:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
3h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
5:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
11:55 pm BKK - 6:35 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
55m
VIE
5:30 am
1h 5m
MUC
6:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS111
5:30 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
6:35 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
1:00 pm
1h 5m
FRA
2:05 pm
2h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH109
1:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
2:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
2h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
11:55 pm BKK - 9:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
3h 25m
VIE
8:00 am
1h
MUC
9:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
8:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
9:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
12:00 pm
1h 5m
FRA
1:05 pm
3h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH107
12:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
1:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
3h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
11:55 pm BKK - 6:35 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
2:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
55m
VIE
5:30 am
1h 5m
MUC
6:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS111
5:30 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
6:35 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
2:00 pm
1h 5m
FRA
3:05 pm
1h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH111
2:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
3:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
11:55 pm BKK - 9:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
2:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
3h 25m
VIE
8:00 am
1h
MUC
9:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
8:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
9:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
2:00 pm
1h 5m
FRA
3:05 pm
1h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH111
2:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
3:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
11:55 pm BKK - 9:00 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
3h 25m
VIE
8:00 am
1h
MUC
9:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
8:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
9:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
1:00 pm
1h 5m
FRA
2:05 pm
2h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH109
1:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
2:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
2h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
11:55 pm BKK - 6:35 am (+1) MUC
ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
12:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿30,600
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
10h 40m
VIE
4:35 am (+1)
55m
VIE
5:30 am
1h 5m
MUC
6:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
4:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10h 40m
55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS111
5:30 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
6:35 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h 5m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

MUC
12:00 pm
1h 5m
FRA
1:05 pm
3h 30m
FRA
4:35 pm
11h 10m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LH107
12:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
1:05 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
1h 5m
3h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
LH772
4:35 pm, 1 Jun Mon
FRA แฟรงค์เฟิร์ต
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
KLM แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
12:05 pm BKK - 9:20 pm MUC
แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
8:45 am MUC - 6:20 am (+1) BKK
฿31,970
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อัมสเตอร์ดัม

BKK
12:05 pm
11h 30m
AMS
5:35 pm
2h 20m
AMS
7:55 pm
1h 25m
MUC
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL876
12:05 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 pm, 18 May Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
11h 30m
2h 20m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL1801
7:55 pm, 18 May Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:20 pm, 18 May Mon
MUC มิวนิค
1h 25m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

MUC
8:45 am
1h 40m
CDG
10:25 am
2h 50m
CDG
1:15 pm
11h 5m
BKK
6:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AF1423
8:45 am, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
10:25 am, 1 Jun Mon
CDG ปารีส
1h 40m
2h 50m หยุดพักใน ปารีส CDG
AF166
1:15 pm, 1 Jun Mon
CDG ปารีส
6:20 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11h 5m
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
KLM แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
12:05 pm BKK - 9:20 pm MUC
KLM แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:05 pm MUC - 9:50 am (+1) BKK
฿32,045
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อัมสเตอร์ดัม

BKK
12:05 pm
11h 30m
AMS
5:35 pm
2h 20m
AMS
7:55 pm
1h 25m
MUC
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL876
12:05 pm, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 pm, 30 Apr Thu
AMS อัมสเตอร์ดัม
11h 30m
2h 20m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL1801
7:55 pm, 30 Apr Thu
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:20 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
1h 25m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

MUC
1:05 pm
1h 30m
AMS
2:35 pm
2h 25m
AMS
5:00 pm
10h 50m
BKK
9:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL1796
1:05 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
2:35 pm, 17 May Sun
AMS อัมสเตอร์ดัม
1h 30m
2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL875
5:00 pm, 17 May Sun
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:50 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
KLM แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
12:05 pm BKK - 9:20 pm MUC
KLM แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:05 pm MUC - 9:50 am (+1) BKK
฿32,045
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อัมสเตอร์ดัม

BKK
12:05 pm
11h 30m
AMS
5:35 pm
2h 20m
AMS
7:55 pm
1h 25m
MUC
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL876
12:05 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 pm, 18 May Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
11h 30m
2h 20m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL1801
7:55 pm, 18 May Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:20 pm, 18 May Mon
MUC มิวนิค
1h 25m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

MUC
1:05 pm
1h 30m
AMS
2:35 pm
2h 25m
AMS
5:00 pm
10h 50m
BKK
9:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL1796
1:05 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
2:35 pm, 1 Jun Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
1h 30m
2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL875
5:00 pm, 1 Jun Mon
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:50 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 17 May กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 30 Apr - Sun, 17 May
แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
9:50 am BKK - 6:45 pm MUC
KLM แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
1:05 pm MUC - 9:50 am (+1) BKK
฿32,980
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย ปารีส

BKK
9:50 am
11h 55m
CDG
3:45 pm
1h 30m
CDG
5:15 pm
1h 30m
MUC
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AF165
9:50 am, 30 Apr Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
3:45 pm, 30 Apr Thu
CDG ปารีส
11h 55m
1h 30m หยุดพักใน ปารีส CDG
AF1022
5:15 pm, 30 Apr Thu
CDG ปารีส
6:45 pm, 30 Apr Thu
MUC มิวนิค
1h 30m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

MUC
1:05 pm
1h 30m
AMS
2:35 pm
2h 25m
AMS
5:00 pm
10h 50m
BKK
9:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
KL1796
1:05 pm, 17 May Sun
MUC มิวนิค
2:35 pm, 17 May Sun
AMS อัมสเตอร์ดัม
1h 30m
2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
KL875
5:00 pm, 17 May Sun
AMS อัมสเตอร์ดัม
9:50 am, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
10h 50m
ขาออก: Sat, 27 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 5 Jan กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 27 Dec - Mon, 5 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
8:45 pm BKK - 6:30 am (+1) MUC
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
2:50 pm MUC - 11:35 am (+1) BKK
฿33,400
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 20m
DOH
2:15 am
6h 15m
MUC
6:30 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 27 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 27 Dec Sat
DOH โดฮา
7h 10m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR59
2:15 am, 28 Dec Sun
DOH โดฮา
6:30 am, 28 Dec Sun
MUC มิวนิค
6h 15m

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

MUC
2:50 pm
5h 30m
DOH
10:20 pm
3h 5m
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR58
2:50 pm, 5 Jan Mon
MUC มิวนิค
10:20 pm, 5 Jan Mon
DOH โดฮา
5h 30m
3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 6 Jan Tue
DOH โดฮา
11:35 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
3:05 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿33,874
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
11h 40m
VIE
5:35 am (+1)
3h 25m
VIE
9:00 am
1h
MUC
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
11h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
9:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
3:05 pm
1h
ZRH
4:05 pm
1h 45m
ZRH
5:50 pm
9h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX3623
3:05 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
4:05 pm, 1 Jun Mon
ZRH ซูริค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

1h 45m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
5:50 pm, 1 Jun Mon
ZRH ซูริค
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 55m
ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Mon, 1 Jun กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Mon, 18 May - Mon, 1 Jun
ออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
2:00 pm MUC - 9:45 am (+1) BKK
฿33,874
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

BKK
11:55 pm
11h 40m
VIE
5:35 am (+1)
3h 25m
VIE
9:00 am
1h
MUC
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
OS26
11:55 pm, 18 May Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5:35 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
11h 40m
3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
OS7231
9:00 am, 19 May Tue
VIE เวียนนา
10:00 am, 19 May Tue
MUC มิวนิค
1h

* Codeshare ดำเนินงานโดย LUFTHANSA CITYLINE FOR LUFTHANSA

เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

MUC
2:00 pm
55m
ZRH
2:55 pm
2h 55m
ZRH
5:50 pm
9h 55m
BKK
9:45 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
LX1105
2:00 pm, 1 Jun Mon
MUC มิวนิค
2:55 pm, 1 Jun Mon
ZRH ซูริค
55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SWISS EUROPEAN AIR LINES

2h 55m หยุดพักใน ซูริค ZRH
LX180
5:50 pm, 1 Jun Mon
ZRH ซูริค
9:45 am, 2 Jun Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
9h 55m