เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Aeroflot 54 ผลลัพธ์ ฿24,148 เลือก
  Lufthansa 531 ผลลัพธ์ ฿30,332 เลือก
  Austrian Airlines 228 ผลลัพธ์ ฿31,243 เลือก
  KLM 17 ผลลัพธ์ ฿32,155 เลือก
  Turkish Airlines 52 ผลลัพธ์ ฿32,382 เลือก
  Emirates 40 ผลลัพธ์ ฿34,010 เลือก
  Etihad 59 ผลลัพธ์ ฿35,084 เลือก
  Qatar Airways 31 ผลลัพธ์ ฿39,705 เลือก
  การบินไทย 67 ผลลัพธ์ ฿40,291 เลือก
  Air France 4 ผลลัพธ์ ฿44,066 เลือก
  Air Berlin 47 ผลลัพธ์ ฿45,042 เลือก
  Air China 13 ผลลัพธ์ ฿52,495 เลือก
  Oman Air 14 ผลลัพธ์ ฿57,084 เลือก
  Finnair 1 ผลลัพธ์ ฿60,273 เลือก
  Air India 6 ผลลัพธ์ ฿89,369 เลือก
  Singapore Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿144,760 เลือก
  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 22 Nov - Fri, 28 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  1:15 pm MUC - 8:30 am (+1) BKK
  ฿24,148
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  1h 30m
  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 28 Nov Fri
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:40 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  8:30 am, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 22 Nov - Fri, 28 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  1:15 pm MUC - 10:30 am (+1) BKK
  ฿24,148
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  3h 10m
  SVO
  9:20 pm
  10h 10m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 28 Nov Fri
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  1h 55m
  3h 10m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:20 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  10:30 am, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Sat, 6 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 6 Dec - Wed, 10 Dec
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  1:15 pm MUC - 10:30 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 6 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 6 Dec Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  3h 40m
  SVO
  9:50 pm
  9h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 10 Dec Wed
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 10 Dec Wed
  SVO มอสโก
  1h 55m
  3h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:50 pm, 10 Dec Wed
  SVO มอสโก
  10:30 am, 11 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Sat, 6 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 6 Dec - Wed, 10 Dec
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  1:15 pm MUC - 8:30 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 6 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 6 Dec Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  1h 30m
  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 10 Dec Wed
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 10 Dec Wed
  SVO มอสโก
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:40 pm, 10 Dec Wed
  SVO มอสโก
  8:30 am, 11 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  12:20 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  1:15 pm MUC - 8:30 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:20 pm
  9h 10m
  SVO
  6:30 pm
  1h 50m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:20 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9h 10m
  1h 50m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  1h 30m
  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:40 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  12:20 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  1:15 pm MUC - 10:40 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:20 pm
  9h 10m
  SVO
  6:30 pm
  1h 50m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:20 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9h 10m
  1h 50m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  3h 40m
  SVO
  9:50 pm
  9h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  1h 55m
  3h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:50 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 22 Nov - Fri, 28 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  1:15 pm MUC - 10:30 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  3h 10m
  SVO
  9:20 pm
  10h 10m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 28 Nov Fri
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  1h 55m
  3h 10m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:20 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  10:30 am, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 22 Nov - Fri, 28 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  1:15 pm MUC - 8:30 am (+1) BKK
  ฿26,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 22 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 22 Nov Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  1:15 pm
  1h 55m
  SVO
  6:10 pm
  1h 30m
  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  1:15 pm, 28 Nov Fri
  MUC มิวนิค
  6:10 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:40 pm, 28 Nov Fri
  SVO มอสโก
  8:30 am, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Sat, 28 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 6 Apr กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 28 Mar - Mon, 6 Apr
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  12:35 pm MUC - 7:55 am (+1) BKK
  ฿27,175
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 28 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 28 Mar Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  MUC
  12:35 pm
  55m
  SVO
  4:30 pm
  2h 10m
  SVO
  6:40 pm
  10h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2323
  12:35 pm, 6 Apr Mon
  MUC มิวนิค
  4:30 pm, 6 Apr Mon
  SVO มอสโก
  55m
  2h 10m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  6:40 pm, 6 Apr Mon
  SVO มอสโก
  7:55 am, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 15m
  ขาออก: Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Fri, 10 Oct - Wed, 15 Oct
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h
  12:10 pm BKK - 9:10 pm MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  2:00 pm MUC - 9:40 am (+1) BKK
  ฿30,332
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 45m
  FRA
  6:55 pm
  1h 20m
  FRA
  8:15 pm
  55m
  MUC
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 10 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:55 pm, 10 Oct Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  1h 20m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 10 Oct Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:10 pm, 10 Oct Fri
  MUC มิวนิค
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  2:00 pm
  1h 5m
  FRA
  3:05 pm
  2h 25m
  FRA
  5:30 pm
  11h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH109
  2:00 pm, 15 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  3:05 pm, 15 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:30 pm, 15 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:40 am, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Sat, 28 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 6 Apr กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 28 Mar - Mon, 6 Apr
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  EgyptAir แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  3:55 pm MUC - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿30,540
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 28 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 28 Mar Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคโร

  MUC
  3:55 pm
  2h 40m
  CAI
  7:35 pm
  3h
  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS788
  3:55 pm, 6 Apr Mon
  MUC มิวนิค
  7:35 pm, 6 Apr Mon
  CAI ไคโร
  2h 40m
  3h หยุดพักใน ไคโร CAI
  MS960
  10:35 pm, 6 Apr Mon
  CAI ไคโร
  12:35 pm, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  ขาออก: Sat, 6 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 6 Dec - Wed, 10 Dec
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Ukraine International Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  1:35 pm MUC - 9:55 am (+1) BKK
  ฿31,034
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 6 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 6 Dec Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 6 Dec Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เคียฟ ซุลฮานี่

  MUC
  1:35 pm
  2h 25m
  KBP
  5:00 pm
  2h 15m
  KBP
  7:15 pm
  9h 40m
  BKK
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PS416
  1:35 pm, 10 Dec Wed
  MUC มิวนิค
  5:00 pm, 10 Dec Wed
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  2h 25m
  2h 15m หยุดพักใน เคียฟ ซุลฮานี่ KBP
  PS271
  7:15 pm, 10 Dec Wed
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  9:55 am, 11 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Sat, 28 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 6 Apr กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 28 Mar - Mon, 6 Apr
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  12:40 pm BKK - 9:40 pm MUC
  Condor Flugdienst แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  12:00 pm MUC - 8:10 am (+1) BKK
  ฿31,148
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  8:20 pm
  4h 20m
  MUC
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 28 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9h
  1h 40m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU2594
  8:20 pm, 28 Mar Sat
  SVO มอสโก
  9:40 pm, 28 Mar Sat
  MUC มิวนิค
  4h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  12:00 pm
  1h 5m
  FRA
  1:05 pm
  2h 45m
  FRA
  3:50 pm
  10h 20m
  BKK
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DE105
  12:00 pm, 6 Apr Mon
  MUC มิวนิค
  1:05 pm, 6 Apr Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  DE1376
  3:50 pm, 6 Apr Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  8:10 am, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 9 Oct - Tue, 14 Oct
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  2:00 pm MUC - 9:40 am (+1) BKK
  ฿31,240
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  10h 40m
  VIE
  5:35 am (+1)
  3h 25m
  VIE
  9:00 am
  1h
  MUC
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 10 Oct Fri
  VIE เวียนนา
  10h 40m
  3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7239
  9:00 am, 10 Oct Fri
  VIE เวียนนา
  10:00 am, 10 Oct Fri
  MUC มิวนิค
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  2:00 pm
  1h 5m
  FRA
  3:05 pm
  2h 25m
  FRA
  5:30 pm
  11h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH109
  2:00 pm, 14 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  3:05 pm, 14 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:30 pm, 14 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:40 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 9 Oct - Tue, 14 Oct
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 pm BKK - 10:00 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  3:00 pm MUC - 9:40 am (+1) BKK
  ฿31,240
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  10h 40m
  VIE
  5:35 am (+1)
  3h 25m
  VIE
  9:00 am
  1h
  MUC
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 10 Oct Fri
  VIE เวียนนา
  10h 40m
  3h 25m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7239
  9:00 am, 10 Oct Fri
  VIE เวียนนา
  10:00 am, 10 Oct Fri
  MUC มิวนิค
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  3:00 pm
  1h 5m
  FRA
  4:05 pm
  1h 25m
  FRA
  5:30 pm
  11h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH111
  3:00 pm, 14 Oct Tue
  MUC มิวนิค
  4:05 pm, 14 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  1h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:30 pm, 14 Oct Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:40 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  12:25 pm BKK - 9:15 pm MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  7:20 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿31,666
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h 30m
  FRA
  8:15 pm
  1h
  MUC
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:15 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  7:20 pm
  1h 5m
  VIE
  8:25 pm
  2h 55m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS116
  7:20 pm, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  8:25 pm, 7 Dec Sun
  VIE เวียนนา
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 7 Dec Sun
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  12:25 pm BKK - 9:15 pm MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  6:10 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿31,666
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h 30m
  FRA
  8:15 pm
  1h
  MUC
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:15 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  6:10 pm
  1h
  VIE
  7:10 pm
  4h 10m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS7238
  6:10 pm, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  7:10 pm, 7 Dec Sun
  VIE เวียนนา
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  4h 10m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 7 Dec Sun
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  KLM แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  12:25 pm BKK - 10:00 pm MUC
  Air France แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:45 am MUC - 7:05 am (+1) BKK
  ฿32,140
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 5m
  AMS
  6:30 pm
  2h 5m
  AMS
  8:35 pm
  1h 25m
  MUC
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 5m
  2h 5m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL1801
  8:35 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:00 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  MUC
  9:45 am
  1h 40m
  CDG
  11:25 am
  2h 35m
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1423
  9:45 am, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  11:25 am, 7 Dec Sun
  CDG ปารีส
  1h 40m
  2h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 7 Dec Sun
  CDG ปารีส
  7:05 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  12:25 pm BKK - 9:15 pm MUC
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  9:35 am MUC - 6:00 am (+1) BKK
  ฿32,250
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h 30m
  FRA
  8:15 pm
  1h
  MUC
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 27 Nov Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:15 pm, 27 Nov Thu
  MUC มิวนิค
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  MUC
  9:35 am
  1h 5m
  ZRH
  10:40 am
  2h 35m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX1101
  9:35 am, 7 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  10:40 am, 7 Dec Sun
  ZRH ซูริค
  1h 5m
  2h 35m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  1:15 pm, 7 Dec Sun
  ZRH ซูริค
  6:00 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 28 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 22 Nov - Fri, 28 Nov
  KLM แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  12:25 pm BKK - 10:00 pm MUC
  Air France แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:45 am MUC - 7:05 am (+1) BKK
  ฿32,335
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 20m
  AMS
  8:35 pm
  1h 25m
  MUC
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 22 Nov Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m
  2h 20m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL1801
  8:35 pm, 22 Nov Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:00 pm, 22 Nov Sat
  MUC มิวนิค
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  MUC
  9:45 am
  1h 40m
  CDG
  11:25 am
  2h 35m
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF1423
  9:45 am, 28 Nov Fri
  MUC มิวนิค
  11:25 am, 28 Nov Fri
  CDG ปารีส
  1h 40m
  2h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 28 Nov Fri
  CDG ปารีส
  7:05 am, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m