เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ มิวนิค

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Etihad 6 ผลลัพธ์ ฿34,098 เลือก
  Austrian Airlines 39 ผลลัพธ์ ฿35,938 เลือก
  Emirates 4 ผลลัพธ์ ฿36,079 เลือก
  Turkish Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿37,629 เลือก
  Lufthansa 36 ผลลัพธ์ ฿39,255 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿39,430 เลือก
  Air Berlin 2 ผลลัพธ์ ฿45,326 เลือก
  KLM 2 ผลลัพธ์ ฿50,167 เลือก
  Oman Air 1 ผลลัพธ์ ฿61,502 เลือก
  Air India 1 ผลลัพธ์ ฿95,019 เลือก
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  7:50 pm BKK - 6:15 am (+1) MUC
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:55 pm MUC - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿34,080
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 40m
  AUH
  2:25 am
  6h 50m
  MUC
  6:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 29 Oct Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5
  2:25 am, 30 Oct Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  MUC
  9:55 pm
  6h
  AUH
  6:55 am (+1)
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY4
  9:55 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  6:55 am, 12 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 12 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  7:50 pm BKK - 6:15 am (+1) MUC
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  9:55 pm MUC - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿34,080
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 40m
  AUH
  2:25 am
  6h 50m
  MUC
  6:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 29 Oct Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5
  2:25 am, 30 Oct Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  MUC
  9:55 pm
  6h
  AUH
  6:55 am (+1)
  3h 45m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY4
  9:55 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  6:55 am, 12 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h
  3h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 12 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  7:50 pm BKK - 6:15 am (+1) MUC
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  10:35 am MUC - 6:50 am (+1) BKK
  ฿34,080
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 40m
  AUH
  2:25 am
  6h 50m
  MUC
  6:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 29 Oct Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5
  2:25 am, 30 Oct Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  MUC
  10:35 am
  6h
  AUH
  7:35 pm
  2h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY6
  10:35 am, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  7:35 pm, 11 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 11 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  11:55 pm BKK - 7:35 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  3:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿35,920
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  1h 5m
  VIE
  6:30 am
  1h 5m
  MUC
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  1h 5m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS111
  6:30 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  7:35 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  3:00 pm
  1h 5m
  FRA
  4:05 pm
  1h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH111
  3:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  4:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  1h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  11:55 pm BKK - 7:35 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  2:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿35,920
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  1h 5m
  VIE
  6:30 am
  1h 5m
  MUC
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  1h 5m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS111
  6:30 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  7:35 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  2:00 pm
  1h 5m
  FRA
  3:05 pm
  2h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH109
  2:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  3:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:55 pm BKK - 10:05 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  3:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿35,920
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  3h 35m
  VIE
  9:00 am
  1h 5m
  MUC
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  3h 35m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7231
  9:00 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  10:05 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  3:00 pm
  1h 5m
  FRA
  4:05 pm
  1h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH111
  3:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  4:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  1h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:55 pm BKK - 10:05 am (+1) MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  2:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿35,920
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  3h 35m
  VIE
  9:00 am
  1h 5m
  MUC
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  3h 35m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7231
  9:00 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  10:05 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  2:00 pm
  1h 5m
  FRA
  3:05 pm
  2h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH109
  2:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  3:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:35 am BKK - 7:45 pm MUC
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  9:40 pm MUC - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿36,060
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 50m
  DXB
  4:05 pm
  6h 40m
  MUC
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:35 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 29 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK51
  4:05 pm, 29 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  6h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  MUC
  9:40 pm
  5h 50m
  DXB
  6:30 am (+1)
  3h 10m
  DXB
  9:40 am
  6h
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK52
  9:40 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  6:30 am, 12 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  5h 50m
  3h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  9:40 am, 12 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  6:40 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:35 am BKK - 7:45 pm MUC
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  2:25 pm MUC - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿36,060
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 50m
  DXB
  4:05 pm
  6h 40m
  MUC
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:35 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 29 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK51
  4:05 pm, 29 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  6h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  MUC
  2:25 pm
  5h 50m
  DXB
  11:15 pm
  4h 5m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK50
  2:25 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  11:15 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  5h 50m
  4h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 12 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  11:55 pm BKK - 7:35 am (+1) MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  7:20 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿36,650
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  1h 5m
  VIE
  6:30 am
  1h 5m
  MUC
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  1h 5m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS111
  6:30 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  7:35 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  7:20 pm
  1h 5m
  VIE
  8:25 pm
  2h 55m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS116
  7:20 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  8:25 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:55 pm BKK - 10:05 am (+1) MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  6:10 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿36,650
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  3h 35m
  VIE
  9:00 am
  1h 5m
  MUC
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  3h 35m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7231
  9:00 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  10:05 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  6:10 pm
  1h
  VIE
  7:10 pm
  4h 10m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS7238
  6:10 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  7:10 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 10m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:55 pm BKK - 10:05 am (+1) MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  7:20 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿36,650
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  3h 35m
  VIE
  9:00 am
  1h 5m
  MUC
  10:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  3h 35m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS7231
  9:00 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  10:05 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  7:20 pm
  1h 5m
  VIE
  8:25 pm
  2h 55m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS116
  7:20 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  8:25 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  11:55 pm BKK - 7:35 am (+1) MUC
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  6:10 pm MUC - 3:15 pm (+1) BKK
  ฿36,650
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  1h 5m
  VIE
  6:30 am
  1h 5m
  MUC
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  1h 5m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS111
  6:30 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  7:35 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เวียนนา

  MUC
  6:10 pm
  1h
  VIE
  7:10 pm
  4h 10m
  VIE
  11:20 pm
  9h 55m
  BKK
  3:15 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS7238
  6:10 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  7:10 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  1h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Lufthansa

  4h 10m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS25
  11:20 pm, 11 Nov Tue
  VIE เวียนนา
  3:15 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 55m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  11:45 pm BKK - 9:25 am (+1) MUC
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  6:50 pm MUC - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿37,609
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  2h 35m
  IST
  7:40 am
  2h 45m
  MUC
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 30 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  2h 35m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK1629
  7:40 am, 30 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  9:25 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  MUC
  6:50 pm
  2h 45m
  IST
  10:35 pm
  2h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK1636
  6:50 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  10:35 pm, 11 Nov Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 45m
  2h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 12 Nov Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  11:10 am BKK - 9:20 pm MUC
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  6:50 pm MUC - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿37,609
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:10 am
  10h 55m
  IST
  5:05 pm
  2h 30m
  IST
  7:35 pm
  2h 45m
  MUC
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  11:10 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 29 Oct Wed
  IST อิสตันบูล
  10h 55m
  2h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK1637
  7:35 pm, 29 Oct Wed
  IST อิสตันบูล
  9:20 pm, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  MUC
  6:50 pm
  2h 45m
  IST
  10:35 pm
  2h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK1636
  6:50 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  10:35 pm, 11 Nov Tue
  IST อิสตันบูล
  2h 45m
  2h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 12 Nov Wed
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Sat, 13 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 22 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Sat, 13 Dec - Mon, 22 Dec
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  7:50 pm BKK - 6:15 am (+1) MUC
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  10:35 am MUC - 6:50 am (+1) BKK
  ฿38,490
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 40m
  AUH
  2:25 am
  6h 50m
  MUC
  6:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 13 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 13 Dec Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5
  2:25 am, 14 Dec Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 am, 14 Dec Sun
  MUC มิวนิค
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  MUC
  10:35 am
  6h
  AUH
  7:35 pm
  2h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY6
  10:35 am, 22 Dec Mon
  MUC มิวนิค
  7:35 pm, 22 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 22 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  12:25 pm BKK - 9:15 pm MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  2:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿39,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h 30m
  FRA
  8:15 pm
  1h
  MUC
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 29 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 29 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:15 pm, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  2:00 pm
  1h 5m
  FRA
  3:05 pm
  2h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH109
  2:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  3:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  12:25 pm BKK - 9:15 pm MUC
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  3:00 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿39,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  1h 30m
  FRA
  8:15 pm
  1h
  MUC
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 29 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  1h 30m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH120
  8:15 pm, 29 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:15 pm, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  MUC
  3:00 pm
  1h 5m
  FRA
  4:05 pm
  1h 55m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH111
  3:00 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  4:05 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 5m
  1h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 11 Nov Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 11h 55m
  12:50 am BKK - 6:45 am MUC
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 10h 35m
  2:10 pm MUC - 6:45 am (+1) BKK
  ฿39,410
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค

  BKK
  12:50 am
  11h 55m
  MUC
  6:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG924
  12:50 am, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 29 Oct Wed
  MUC มิวนิค
  11h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  MUC
  2:10 pm
  10h 35m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG925
  2:10 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  6:45 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 35m
  ขาออก: Wed, 29 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มิวนิค Wed, 29 Oct - Tue, 11 Nov
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  11:55 pm BKK - 7:35 am (+1) MUC
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  2:05 pm MUC - 10:50 am (+1) BKK
  ฿41,230
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มิวนิค โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 30m
  VIE
  5:25 am (+1)
  1h 5m
  VIE
  6:30 am
  1h 5m
  MUC
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  11:55 pm, 29 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  11h 30m
  1h 5m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS111
  6:30 am, 30 Oct Thu
  VIE เวียนนา
  7:35 am, 30 Oct Thu
  MUC มิวนิค
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มิวนิค ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  MUC
  2:05 pm
  55m
  ZRH
  3:00 pm
  2h 55m
  ZRH
  5:55 pm
  10h 55m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX1105
  2:05 pm, 11 Nov Tue
  MUC มิวนิค
  3:00 pm, 11 Nov Tue
  ZRH ซูริค
  55m
  2h 55m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX180
  5:55 pm, 11 Nov Tue
  ZRH ซูริค
  10:50 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 55m