• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  2:55 am BKK - 2:05 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:45 am DME - 7:45 pm BKK
  ฿26,315
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 15h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Thu, 9 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:55 am
  6h 25m
  AUH
  6:20 am
  2h 25m
  AUH
  8:45 am
  5h 20m
  DME
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  Thu 25 Sep, 2:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 6:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY69
  Thu 25 Sep, 8:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 25 Sep, 2:05 pm
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:45 am
  5h 10m
  AUH
  6:55 am
  3h 25m
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Thu 9 Oct, 1:45 am
  DME มอสโก
  Thu 9 Oct, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 10m
  3h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Thu 9 Oct, 10:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 9 Oct, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  2:55 am BKK - 2:05 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:45 am DME - 6:05 pm BKK
  ฿26,960
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:55 am
  6h 25m
  AUH
  6:20 am
  2h 25m
  AUH
  8:45 am
  5h 20m
  DME
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  Thu 25 Sep, 2:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 6:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY69
  Thu 25 Sep, 8:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 25 Sep, 2:05 pm
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:45 am
  5h 10m
  AUH
  6:55 am
  1h 45m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Wed 8 Oct, 1:45 am
  DME มอสโก
  Wed 8 Oct, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 10m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Wed 8 Oct, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 8 Oct, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:00 am BKK - 9:20 pm SVO
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  12:50 pm SVO - 7:15 am (+1) BKK
  ฿27,410
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 13 Jun - Wed, 18 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  9:00 am
  10h 25m
  HEL
  3:25 pm
  3h 15m
  HEL
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Fri 13 Jun, 9:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 13 Jun, 3:25 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  10h 25m
  3h 15m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  Fri 13 Jun, 6:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Fri 13 Jun, 9:20 pm
  SVO มอสโก
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Aeroflot

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  SVO
  12:50 pm
  1h 40m
  HEL
  1:30 pm
  3h 40m
  HEL
  5:10 pm
  10h 5m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY154
  Wed 18 Jun, 12:50 pm
  SVO มอสโก
  Wed 18 Jun, 1:30 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  1h 40m
  3h 40m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Wed 18 Jun, 5:10 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Thu 19 Jun, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:55 am BKK - 9:20 pm SVO
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  12:50 pm SVO - 7:15 am (+1) BKK
  ฿27,430
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  8:55 am
  10h 25m
  HEL
  3:20 pm
  3h 20m
  HEL
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Thu 25 Sep, 8:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 3:20 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  10h 25m
  3h 20m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  Thu 25 Sep, 6:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Thu 25 Sep, 9:20 pm
  SVO มอสโก
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Aeroflot

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  SVO
  12:50 pm
  1h 40m
  HEL
  1:30 pm
  3h 40m
  HEL
  5:10 pm
  10h 5m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY154
  Wed 8 Oct, 12:50 pm
  SVO มอสโก
  Wed 8 Oct, 1:30 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  1h 40m
  3h 40m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Wed 8 Oct, 5:10 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Thu 9 Oct, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:55 am BKK - 10:55 pm DME
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  5:55 pm DME - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿27,555
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Sat, 11 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  4h 50m
  DXB
  5:50 pm
  5h 5m
  DME
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 25 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK131
  Thu 25 Sep, 5:50 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 25 Sep, 10:55 pm
  DME มอสโก
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DME
  5:55 pm
  5h
  DXB
  10:55 pm
  4h 10m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK134
  Sat 11 Oct, 5:55 pm
  DME มอสโก
  Sat 11 Oct, 10:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 12 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 12 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:55 am BKK - 10:55 pm DME
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  5:55 pm DME - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿27,555
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Sat, 11 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  4h 50m
  DXB
  5:50 pm
  5h 5m
  DME
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 25 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK131
  Thu 25 Sep, 5:50 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 25 Sep, 10:55 pm
  DME มอสโก
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DME
  5:55 pm
  5h
  DXB
  10:55 pm
  4h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK134
  Sat 11 Oct, 5:55 pm
  DME มอสโก
  Sat 11 Oct, 10:55 pm
  DXB ดูไบ
  5h
  4h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 12 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Sun 12 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿28,638
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 20 Sep - Sat, 4 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Sat 20 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sat 4 Oct, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Sun 5 Oct, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h
  4:10 pm BKK - 7:10 am (+1) DME
  S7 Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  3:15 pm DME - 7:05 am (+1) BKK
  ฿28,909
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 1 May - Fri, 30 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ฮ่องกง

  BKK
  4:10 pm
  2h 45m
  HKG
  7:55 pm
  5h
  HKG
  12:55 am
  10h 15m
  DME
  7:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX712
  Thu 1 May, 4:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 7:55 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  5h หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  S74142
  Fri 2 May, 12:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 2 May, 7:10 am
  DME มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 10m
  AUH
  8:25 pm
  1h 15m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S74401
  Fri 30 May, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Fri 30 May, 8:25 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 10m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  S74601
  Fri 30 May, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 31 May, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:55 am BKK - 10:55 pm DME
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  1:05 am DME - 6:05 pm BKK
  ฿30,045
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 16 Oct - Fri, 31 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  4h 50m
  DXB
  5:50 pm
  5h 5m
  DME
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 16 Oct, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 16 Oct, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK131
  Thu 16 Oct, 5:50 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 16 Oct, 10:55 pm
  DME มอสโก
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DME
  1:05 am
  5h 15m
  DXB
  6:20 am
  2h 45m
  DXB
  9:05 am
  6h
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK132
  Fri 31 Oct, 1:05 am
  DME มอสโก
  Fri 31 Oct, 6:20 am
  DXB ดูไบ
  5h 15m
  2h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK418
  Fri 31 Oct, 9:05 am
  DXB ดูไบ
  Fri 31 Oct, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:55 am BKK - 10:55 pm DME
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  5:45 pm DME - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿30,045
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 16 Oct - Fri, 31 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  4h 50m
  DXB
  5:50 pm
  5h 5m
  DME
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 16 Oct, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 16 Oct, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK131
  Thu 16 Oct, 5:50 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 16 Oct, 10:55 pm
  DME มอสโก
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DME
  5:45 pm
  5h 25m
  DXB
  11:10 pm
  4h 10m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK134
  Fri 31 Oct, 5:45 pm
  DME มอสโก
  Fri 31 Oct, 11:10 pm
  DXB ดูไบ
  5h 25m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sat 1 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿30,154
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Thu 25 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Wed 8 Oct, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Thu 9 Oct, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:55 am BKK - 9:20 pm SVO
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  12:50 pm SVO - 7:15 am (+1) BKK
  ฿30,180
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 20 Sep - Sat, 4 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  8:55 am
  10h 25m
  HEL
  3:20 pm
  3h 20m
  HEL
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Sat 20 Sep, 8:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 3:20 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  10h 25m
  3h 20m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  Sat 20 Sep, 6:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sat 20 Sep, 9:20 pm
  SVO มอสโก
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Aeroflot

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  SVO
  12:50 pm
  1h 40m
  HEL
  1:30 pm
  3h 40m
  HEL
  5:10 pm
  10h 5m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY154
  Sat 4 Oct, 12:50 pm
  SVO มอสโก
  Sat 4 Oct, 1:30 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  1h 40m
  3h 40m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Sat 4 Oct, 5:10 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sun 5 Oct, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:55 am BKK - 9:20 pm SVO
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  12:50 pm SVO - 7:15 am (+1) BKK
  ฿30,180
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 15h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Thu, 9 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  8:55 am
  10h 25m
  HEL
  3:20 pm
  3h 20m
  HEL
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Thu 25 Sep, 8:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 25 Sep, 3:20 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  10h 25m
  3h 20m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  Thu 25 Sep, 6:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Thu 25 Sep, 9:20 pm
  SVO มอสโก
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Aeroflot

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  SVO
  12:50 pm
  1h 40m
  HEL
  1:30 pm
  3h 40m
  HEL
  5:10 pm
  10h 5m
  BKK
  7:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY154
  Thu 9 Oct, 12:50 pm
  SVO มอสโก
  Thu 9 Oct, 1:30 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  1h 40m
  3h 40m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Thu 9 Oct, 5:10 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Fri 10 Oct, 7:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  China Southern Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  8:40 am BKK - 8:15 pm SVO
  S7 Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h
  10:50 pm DME - 4:50 pm (+1) BKK
  ฿30,857
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 26 Sep - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย กวางโจว

  BKK
  8:40 am
  2h 45m
  CAN
  12:25 pm
  1h 55m
  CAN
  2:20 pm
  9h 55m
  SVO
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ362
  Fri 26 Sep, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 26 Sep, 12:25 pm
  CAN กวางโจว
  2h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กวางโจว CAN
  CZ355
  Fri 26 Sep, 2:20 pm
  CAN กวางโจว
  Fri 26 Sep, 8:15 pm
  SVO มอสโก
  9h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อีร์คุตสค์

  DME
  10:50 pm
  5h 40m
  IKT
  9:30 am (+1)
  2h
  IKT
  11:30 am
  7h 20m
  BKK
  4:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S7776
  Fri 10 Oct, 10:50 pm
  DME มอสโก
  Sat 11 Oct, 9:30 am
  IKT อีร์คุตสค์
  5h 40m
  2h หยุดพักใน อีร์คุตสค์ IKT
  S7761
  Sat 11 Oct, 11:30 am
  IKT อีร์คุตสค์
  Sat 11 Oct, 4:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 20m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:50 pm BKK - 7:10 am (+1) DME
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  5:15 pm DME - 10:40 am (+1) BKK
  ฿30,749
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 9 Oct - Fri, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 15m
  HKG
  12:55 am
  10h 15m
  DME
  7:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Thu 9 Oct, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 15m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  S74142
  Fri 10 Oct, 12:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 10 Oct, 7:10 am
  DME มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  DME
  5:15 pm
  9h
  HKG
  6:15 am (+1)
  2h 35m
  HKG
  8:50 am
  2h 50m
  BKK
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S74141
  Fri 24 Oct, 5:15 pm
  DME มอสโก
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  HKG ฮ่องกง
  9h
  2h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX713
  Sat 25 Oct, 8:50 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 25 Oct, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 12:20 pm (+1) VKO
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  4:00 pm VKO - 9:25 am (+1) BKK
  ฿30,966
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  VKO
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 25 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 26 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK413
  Fri 26 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 26 Sep, 12:20 pm
  VKO มอสโก
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  VKO
  4:00 pm
  3h 5m
  IST
  6:05 pm
  2h
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK418
  Wed 8 Oct, 4:00 pm
  VKO มอสโก
  Wed 8 Oct, 6:05 pm
  IST อิสตันบูล
  3h 5m
  2h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 8 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 12:20 pm (+1) VKO
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  9:25 pm VKO - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿30,966
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  VKO
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 25 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 26 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK413
  Fri 26 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 26 Sep, 12:20 pm
  VKO มอสโก
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  VKO
  9:25 pm
  3h 10m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK416
  Wed 8 Oct, 9:25 pm
  VKO มอสโก
  Wed 8 Oct, 11:35 pm
  IST อิสตันบูล
  3h 10m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Thu 9 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 50m
  11:30 pm BKK - 12:20 pm (+1) VKO
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  1:30 pm VKO - 9:25 am (+1) BKK
  ฿30,966
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 25 Sep - Wed, 8 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  2h 55m
  IST
  8:30 am
  2h 50m
  VKO
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 25 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 26 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  2h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK413
  Fri 26 Sep, 8:30 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 26 Sep, 12:20 pm
  VKO มอสโก
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  VKO
  1:30 pm
  3h 5m
  IST
  3:35 pm
  4h 30m
  IST
  8:05 pm
  9h 20m
  BKK
  9:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK414
  Wed 8 Oct, 1:30 pm
  VKO มอสโก
  Wed 8 Oct, 3:35 pm
  IST อิสตันบูล
  3h 5m
  4h 30m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK64
  Wed 8 Oct, 8:05 pm
  IST อิสตันบูล
  Thu 9 Oct, 9:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 20m
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:50 pm BKK - 7:10 am (+1) DME
  S7 Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  10:10 am DME - 4:55 am (+1) BKK
  ฿31,236
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 9 Oct - Fri, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 15m
  HKG
  12:55 am
  10h 15m
  DME
  7:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Thu 9 Oct, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 15m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  S74142
  Fri 10 Oct, 12:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 10 Oct, 7:10 am
  DME มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แครสโนยาร์กส

  DME
  10:10 am
  4h 40m
  KJA
  6:50 pm
  4h 10m
  KJA
  11:00 pm
  6h 55m
  BKK
  4:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S773
  Fri 24 Oct, 10:10 am
  DME มอสโก
  Fri 24 Oct, 6:50 pm
  KJA แครสโนยาร์กส
  4h 40m
  4h 10m หยุดพักใน แครสโนยาร์กส KJA
  S7757
  Fri 24 Oct, 11:00 pm
  KJA แครสโนยาร์กส
  Sat 25 Oct, 4:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿31,669
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 13h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 9 Oct - Fri, 24 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Thu 9 Oct, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Oct, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Fri 24 Oct, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 25 Oct, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ มอสโก

  There are 4 airports in มอสโก, with over 960 airlines flying to มอสโก.

  Based on user search activity, the top five searched flights to มอสโก are เคียฟ ซุลฮานี่ ไป มอสโก, ลอนดอน ไป มอสโก, เวนิส มาร์โคร่ โปโล ไป มอสโก, ทาลลิน ไป มอสโก, อัมสเตอร์ดัม ไป มอสโก... Flight prices for these routes start at ฿3,446, ฿4,219, ฿5,120, ฿5,120, ฿6,119... respectively.

  Besides Wego's selection of มอสโก flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in มอสโก. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.