เที่ยวบินราคาถูก สู่ มอสโก
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,683
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Feb, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sat 14 Feb, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Sun 15 Feb, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,683
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Feb, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sat 14 Feb, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Sun 15 Feb, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:35 am BKK - 6:50 pm DME
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  2:45 pm DME - 7:10 am (+1) BKK
  ฿28,116
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  45m
  DOH
  12:35 pm
  5h 15m
  DME
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 3 Dec, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR229
  Wed 3 Dec, 12:35 pm
  DOH โดฮา
  Wed 3 Dec, 6:50 pm
  DME มอสโก
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DME
  2:45 pm
  5h 20m
  DOH
  7:05 pm
  1h 55m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR232
  Mon 8 Dec, 2:45 pm
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  5h 20m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 8 Dec, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Tue 9 Dec, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  10:50 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿29,143
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Feb, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Sat 14 Feb, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Sun 15 Feb, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  10:50 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿29,143
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Feb, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Sat 14 Feb, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Sun 15 Feb, 10:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 17 Oct - Sat, 25 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:05 am BKK - 6:55 pm DME
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  2:50 pm DME - 7:35 am (+1) BKK
  ฿29,359
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  55m
  DOH
  12:45 pm
  5h 10m
  DME
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 17 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR229
  Fri 17 Oct, 12:45 pm
  DOH โดฮา
  Fri 17 Oct, 6:55 pm
  DME มอสโก
  5h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DME
  2:50 pm
  4h 45m
  DOH
  6:35 pm
  2h 10m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR232
  Sat 25 Oct, 2:50 pm
  DME มอสโก
  Sat 25 Oct, 6:35 pm
  DOH โดฮา
  4h 45m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 25 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 26 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  2:30 am BKK - 2:15 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  1:35 am DME - 6:15 pm BKK
  ฿29,685
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:30 am
  6h 45m
  AUH
  6:15 am
  2h 30m
  AUH
  8:45 am
  5h 30m
  DME
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  Wed 3 Dec, 2:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 6:15 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY69
  Wed 3 Dec, 8:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 3 Dec, 2:15 pm
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:35 am
  5h 20m
  AUH
  6:55 am
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Mon 8 Dec, 1:35 am
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Mon 8 Dec, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 8 Dec, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  8:40 am BKK - 8:30 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  1:35 am DME - 6:15 pm BKK
  ฿29,685
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  2h 45m
  AUH
  3:00 pm
  5h 30m
  DME
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Wed 3 Dec, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  2h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY63
  Wed 3 Dec, 3:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 3 Dec, 8:30 pm
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:35 am
  5h 20m
  AUH
  6:55 am
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Mon 8 Dec, 1:35 am
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Mon 8 Dec, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 8 Dec, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  7:50 pm BKK - 7:35 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  1:35 am DME - 6:15 pm BKK
  ฿29,685
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 30m
  AUH
  2:05 am
  5h 30m
  DME
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Wed 3 Dec, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Thu 4 Dec, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 4 Dec, 7:35 am
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:35 am
  5h 20m
  AUH
  6:55 am
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Mon 8 Dec, 1:35 am
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Mon 8 Dec, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 8 Dec, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:35 am BKK - 6:50 pm DME
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  7:50 pm DME - 11:35 am (+1) BKK
  ฿29,792
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  45m
  DOH
  12:35 pm
  5h 15m
  DME
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 3 Dec, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR229
  Wed 3 Dec, 12:35 pm
  DOH โดฮา
  Wed 3 Dec, 6:50 pm
  DME มอสโก
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DME
  7:50 pm
  5h 15m
  DOH
  12:05 am (+1)
  1h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR230
  Mon 8 Dec, 7:50 pm
  DME มอสโก
  Tue 9 Dec, 12:05 am
  DOH โดฮา
  5h 15m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Tue 9 Dec, 1:25 am
  DOH โดฮา
  Tue 9 Dec, 11:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  7:50 pm BKK - 7:35 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:15 pm DME - 6:50 am (+1) BKK
  ฿30,260
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 30m
  AUH
  2:05 am
  5h 30m
  DME
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Mon 9 Feb, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Tue 10 Feb, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 10 Feb, 7:35 am
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 20m
  AUH
  8:35 pm
  1h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sat 14 Feb, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sat 14 Feb, 8:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  1h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 14 Feb, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 15 Feb, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Feb - Sat, 14 Feb
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  8:40 am BKK - 8:30 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:15 pm DME - 6:50 am (+1) BKK
  ฿30,260
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  2h 45m
  AUH
  3:00 pm
  5h 30m
  DME
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Mon 9 Feb, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Feb, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  2h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY63
  Mon 9 Feb, 3:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 9 Feb, 8:30 pm
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 20m
  AUH
  8:35 pm
  1h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sat 14 Feb, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sat 14 Feb, 8:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  1h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 14 Feb, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 15 Feb, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 17 Oct - Sat, 25 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  2:40 am BKK - 1:20 pm DME
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  2:50 pm DME - 7:35 am (+1) BKK
  ฿30,387
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h
  DOH
  7:30 am
  4h 50m
  DME
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Fri 17 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR231
  Fri 17 Oct, 7:30 am
  DOH โดฮา
  Fri 17 Oct, 1:20 pm
  DME มอสโก
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DME
  2:50 pm
  4h 45m
  DOH
  6:35 pm
  2h 10m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR232
  Sat 25 Oct, 2:50 pm
  DME มอสโก
  Sat 25 Oct, 6:35 pm
  DOH โดฮา
  4h 45m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 25 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 26 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿30,657
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Thu 23 Oct, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sun 26 Oct, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Mon 27 Oct, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  8:35 pm BKK - 7:25 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  1:35 am DME - 6:15 pm BKK
  ฿31,695
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h
  AUH
  2:05 am
  5h 20m
  DME
  7:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 23 Oct, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Fri 24 Oct, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 24 Oct, 7:25 am
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:35 am
  5h 20m
  AUH
  6:55 am
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Sun 26 Oct, 1:35 am
  DME มอสโก
  Sun 26 Oct, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Sun 26 Oct, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 26 Oct, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  8:35 pm BKK - 7:25 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:15 pm DME - 6:50 am (+1) BKK
  ฿31,695
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h
  AUH
  2:05 am
  5h 20m
  DME
  7:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 23 Oct, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Fri 24 Oct, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 24 Oct, 7:25 am
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 20m
  AUH
  8:35 pm
  1h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sun 26 Oct, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sun 26 Oct, 8:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  1h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 26 Oct, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 27 Oct, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  8:35 am BKK - 8:20 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  1:35 am DME - 6:15 pm BKK
  ฿31,695
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  3h
  AUH
  3:00 pm
  5h 20m
  DME
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Thu 23 Oct, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  3h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY63
  Thu 23 Oct, 3:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 23 Oct, 8:20 pm
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  1:35 am
  5h 20m
  AUH
  6:55 am
  2h 15m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY64
  Sun 26 Oct, 1:35 am
  DME มอสโก
  Sun 26 Oct, 6:55 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Sun 26 Oct, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 26 Oct, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 23 Oct - Sun, 26 Oct
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  8:35 am BKK - 8:20 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:15 pm DME - 6:50 am (+1) BKK
  ฿31,695
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  3h
  AUH
  3:00 pm
  5h 20m
  DME
  8:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Thu 23 Oct, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  3h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY63
  Thu 23 Oct, 3:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 23 Oct, 8:20 pm
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 20m
  AUH
  8:35 pm
  1h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sun 26 Oct, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sun 26 Oct, 8:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  1h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 26 Oct, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 27 Oct, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  1:00 pm BKK - 3:20 am (+1) DME
  Swiss International Air Lines แวะพัก 1 ที่ 16h 55m
  10:05 am DME - 6:00 am (+1) BKK
  ฿31,795
  swiss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ซูริค

  BKK
  1:00 pm
  12h 30m
  ZRH
  7:30 pm
  1h 30m
  ZRH
  9:00 pm
  3h 20m
  DME
  3:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX181
  Wed 3 Dec, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 7:30 pm
  ZRH ซูริค
  12h 30m
  1h 30m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX1324
  Wed 3 Dec, 9:00 pm
  ZRH ซูริค
  Thu 4 Dec, 3:20 am
  DME มอสโก
  3h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซูริค

  DME
  10:05 am
  3h 45m
  ZRH
  10:50 am
  2h 25m
  ZRH
  1:15 pm
  10h 45m
  BKK
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LX1325
  Mon 8 Dec, 10:05 am
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 10:50 am
  ZRH ซูริค
  3h 45m
  2h 25m หยุดพักใน ซูริค ZRH
  LX4300
  Mon 8 Dec, 1:15 pm
  ZRH ซูริค
  Tue 9 Dec, 6:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 3 Dec - Mon, 8 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  9:35 am BKK - 11:05 pm DME
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  1:05 am DME - 6:40 pm BKK
  ฿31,845
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  4h 25m
  DXB
  5:40 pm
  5h 25m
  DME
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Dec, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Dec, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  4h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK131
  Wed 3 Dec, 5:40 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 11:05 pm
  DME มอสโก
  5h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DME
  1:05 am
  5h 15m
  DXB
  6:20 am
  3h 20m
  DXB
  9:40 am
  6h
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK132
  Mon 8 Dec, 1:05 am
  DME มอสโก
  Mon 8 Dec, 6:20 am
  DXB ดูไบ
  5h 15m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Mon 8 Dec, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Mon 8 Dec, 6:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h