เที่ยวบินราคาถูก สู่ มอสโก
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ มอสโก

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Aeroflot 345 ผลลัพธ์ ฿22,344 เลือก
  Finnair 27 ผลลัพธ์ ฿26,084 เลือก
  S7 Airlines 133 ผลลัพธ์ ฿27,051 เลือก
  SriLankan Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿27,567 เลือก
  Qatar Airways 86 ผลลัพธ์ ฿27,631 เลือก
  Lufthansa 17 ผลลัพธ์ ฿28,437 เลือก
  Etihad 65 ผลลัพธ์ ฿28,824 เลือก
  Transaero Airlines 170 ผลลัพธ์ ฿30,662 เลือก
  Turkish Airlines 47 ผลลัพธ์ ฿31,049 เลือก
  Air Astana 65 ผลลัพธ์ ฿31,210 เลือก
  Emirates 67 ผลลัพธ์ ฿31,984 เลือก
  Austrian Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿33,532 เลือก
  Ukraine International Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿34,306 เลือก
  การบินไทย 73 ผลลัพธ์ ฿35,241 เลือก
  China Southern Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿35,660 เลือก
  Swiss International Air Lines 3 ผลลัพธ์ ฿37,852 เลือก
  KLM 35 ผลลัพธ์ ฿43,043 เลือก
  Air France 19 ผลลัพธ์ ฿45,010 เลือก
  Vietnam Airlines 20 ผลลัพธ์ ฿48,395 เลือก
  Uzbekistan Airways 10 ผลลัพธ์ ฿51,877 เลือก
  Singapore Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿65,484 เลือก
  China Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿89,214 เลือก
  Qantas 23 ผลลัพธ์ ฿93,824 เลือก
  Cathay Pacific 8 ผลลัพธ์ ฿100,208 เลือก
  EVA Air 2 ผลลัพธ์ ฿101,433 เลือก
  ขาออก: Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 1 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 24 Nov - Mon, 1 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 24 Nov Mon
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 1 Dec Mon
  SVO มอสโก
  8:30 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 10m
  12:20 pm BKK - 6:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  9:50 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:20 pm
  9h 10m
  SVO
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:20 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:50 pm
  9h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:50 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 1 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 24 Nov - Mon, 1 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  12:50 pm BKK - 6:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  9:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  8h 40m
  SVO
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:50 pm, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 24 Nov Mon
  SVO มอสโก
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:50 pm
  9h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:50 pm, 1 Dec Mon
  SVO มอสโก
  10:30 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 31 Oct - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 20m
  9:20 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 31 Oct Fri
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:20 pm
  10h 20m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:20 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 10m
  12:20 pm BKK - 6:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:20 pm
  9h 10m
  SVO
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:20 pm, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  9h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 31 Oct - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 31 Oct Fri
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  9:50 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:50 pm
  9h 50m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:50 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 1 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 24 Nov - Mon, 1 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  12:50 pm BKK - 6:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  8h 40m
  SVO
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:50 pm, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 24 Nov Mon
  SVO มอสโก
  8h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 1 Dec Mon
  SVO มอสโก
  8:30 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 1 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 24 Nov - Mon, 1 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  9:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 24 Nov Mon
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:50 pm
  9h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:50 pm, 1 Dec Mon
  SVO มอสโก
  10:30 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 31 Oct - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h
  12:40 pm BKK - 6:40 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 20m
  9:20 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 31 Oct Fri
  SVO มอสโก
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:20 pm
  10h 20m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:20 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 31 Oct - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h
  12:40 pm BKK - 6:40 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 31 Oct Fri
  SVO มอสโก
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 27 Nov - Sun, 7 Dec
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿22,566
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 7 Dec Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 8 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Wed, 24 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 30 Sep กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Wed, 24 Sep - Tue, 30 Sep
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:00 am BKK - 9:20 pm SVO
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  9:25 pm VKO - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿26,326
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  9:00 am
  10h 25m
  HEL
  3:25 pm
  3h 15m
  HEL
  6:40 pm
  1h 40m
  SVO
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  9:00 am, 24 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:25 pm, 24 Sep Wed
  HEL เฮลซิงกิ
  10h 25m
  3h 15m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  6:40 pm, 24 Sep Wed
  HEL เฮลซิงกิ
  9:20 pm, 24 Sep Wed
  SVO มอสโก
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  VKO
  9:25 pm
  3h 10m
  IST
  11:35 pm
  1h 5m
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK416
  9:25 pm, 30 Sep Tue
  VKO มอสโก
  11:35 pm, 30 Sep Tue
  IST อิสตันบูล
  3h 10m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 1 Oct Wed
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  10:55 am BKK - 11:05 pm SVO
  Ukraine International Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  2:15 pm DME - 9:55 am (+1) BKK
  ฿26,875
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  HEL
  5:05 pm
  3h 20m
  HEL
  8:25 pm
  40m
  SVO
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY96
  10:55 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 1 Nov Sat
  HEL เฮลซิงกิ
  11h 10m
  3h 20m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  8:25 pm, 1 Nov Sat
  HEL เฮลซิงกิ
  11:05 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เคียฟ ซุลฮานี่

  DME
  2:15 pm
  2h 35m
  KBP
  2:50 pm
  4h 25m
  KBP
  7:15 pm
  9h 40m
  BKK
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PS9159
  2:15 pm, 9 Nov Sun
  DME มอสโก
  2:50 pm, 9 Nov Sun
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  2h 35m
  4h 25m หยุดพักใน เคียฟ ซุลฮานี่ KBP
  PS271
  7:15 pm, 9 Nov Sun
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  9:55 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  10:55 am BKK - 11:05 pm SVO
  Ukraine International Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  5:05 pm DME - 9:55 am (+1) BKK
  ฿26,875
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  10:55 am
  11h 10m
  HEL
  5:05 pm
  3h 20m
  HEL
  8:25 pm
  40m
  SVO
  11:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY96
  10:55 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 1 Nov Sat
  HEL เฮลซิงกิ
  11h 10m
  3h 20m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY6843
  8:25 pm, 1 Nov Sat
  HEL เฮลซิงกิ
  11:05 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เคียฟ ซุลฮานี่

  DME
  5:05 pm
  2h 35m
  KBP
  5:40 pm
  1h 35m
  KBP
  7:15 pm
  9h 40m
  BKK
  9:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PS578
  5:05 pm, 9 Nov Sun
  DME มอสโก
  5:40 pm, 9 Nov Sun
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  2h 35m
  1h 35m หยุดพักใน เคียฟ ซุลฮานี่ KBP
  PS271
  7:15 pm, 9 Nov Sun
  KBP เคียฟ ซุลฮานี่
  9:55 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  S7 Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  9:35 am BKK - 8:50 pm DME
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 40m
  4:25 pm DME - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿27,051
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย โนโวซิเบิร์ก

  BKK
  9:35 am
  6h 25m
  OVB
  4:00 pm
  3h 15m
  OVB
  7:15 pm
  4h 35m
  DME
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S7860
  9:35 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:00 pm, 1 Nov Sat
  OVB โนโวซิเบิร์ก
  6h 25m
  3h 15m หยุดพักใน โนโวซิเบิร์ก OVB
  S7176
  7:15 pm, 1 Nov Sat
  OVB โนโวซิเบิร์ก
  8:50 pm, 1 Nov Sat
  DME มอสโก
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  DME
  4:25 pm
  10h 5m
  HKG
  6:30 am (+1)
  3h 30m
  HKG
  10:00 am
  3h 5m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  S74141
  4:25 pm, 9 Nov Sun
  DME มอสโก
  6:30 am, 10 Nov Mon
  HKG ฮ่องกง
  10h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Cathay Pacific

  3h 30m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX615
  10:00 am, 10 Nov Mon
  HKG ฮ่องกง
  12:05 pm, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 20m
  9:20 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿27,507
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:20 pm
  10h 20m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:20 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 55m
  10:20 am BKK - 4:15 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,507
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  8h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h
  12:40 pm BKK - 6:40 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 50m
  7:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,507
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  7:40 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  8:30 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 1 Nov - Sun, 9 Nov
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h
  12:40 pm BKK - 6:40 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 20m
  9:20 pm SVO - 10:40 am (+1) BKK
  ฿27,507
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:40 pm
  9h
  SVO
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  12:40 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:40 pm, 1 Nov Sat
  SVO มอสโก
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  9:20 pm
  10h 20m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  9:20 pm, 9 Nov Sun
  SVO มอสโก
  10:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m