เที่ยวบินราคาถูก สู่ มอสโก
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 13 Sep - Fri, 19 Sep
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿22,759
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Sat 13 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Fri 19 Sep, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 20 Sep, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 7 Sep - Sun, 14 Sep
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿22,759
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Sun 7 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 7 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sun 14 Sep, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Mon 15 Sep, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Thu, 16 Oct - Sun, 19 Oct
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿22,759
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Thu 16 Oct, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 16 Oct, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Sun 19 Oct, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Mon 20 Oct, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 12 Apr - Fri, 17 Apr
  China Southern Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  8:40 am BKK - 8:25 pm SVO
  China Southern Airlines แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  10:40 pm SVO - 5:55 pm (+1) BKK
  ฿27,300
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย กวางโจว

  BKK
  8:40 am
  2h 40m
  CAN
  12:20 pm
  1h 55m
  CAN
  2:15 pm
  10h 10m
  SVO
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ362
  Sun 12 Apr, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Apr, 12:20 pm
  CAN กวางโจว
  2h 40m
  1h 55m หยุดพักใน กวางโจว CAN
  CZ355
  Sun 12 Apr, 2:15 pm
  CAN กวางโจว
  Sun 12 Apr, 8:25 pm
  SVO มอสโก
  10h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กวางโจว

  SVO
  10:40 pm
  9h
  CAN
  11:40 am (+1)
  4h 20m
  CAN
  4:00 pm
  2h 55m
  BKK
  5:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ356
  Fri 17 Apr, 10:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 18 Apr, 11:40 am
  CAN กวางโจว
  9h
  4h 20m หยุดพักใน กวางโจว CAN
  CZ363
  Sat 18 Apr, 4:00 pm
  CAN กวางโจว
  Sat 18 Apr, 5:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 12 Apr - Fri, 17 Apr
  China Southern Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  8:40 am BKK - 8:25 pm SVO
  China Southern Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:40 pm SVO - 2:30 pm (+1) BKK
  ฿27,300
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย กวางโจว

  BKK
  8:40 am
  2h 40m
  CAN
  12:20 pm
  1h 55m
  CAN
  2:15 pm
  10h 10m
  SVO
  8:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ362
  Sun 12 Apr, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Apr, 12:20 pm
  CAN กวางโจว
  2h 40m
  1h 55m หยุดพักใน กวางโจว CAN
  CZ355
  Sun 12 Apr, 2:15 pm
  CAN กวางโจว
  Sun 12 Apr, 8:25 pm
  SVO มอสโก
  10h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กวางโจว

  SVO
  10:40 pm
  9h
  CAN
  11:40 am (+1)
  1h
  CAN
  12:40 pm
  2h 50m
  BKK
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CZ356
  Fri 17 Apr, 10:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 18 Apr, 11:40 am
  CAN กวางโจว
  9h
  1h หยุดพักใน กวางโจว CAN
  CZ3081
  Sat 18 Apr, 12:40 pm
  CAN กวางโจว
  Sat 18 Apr, 2:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Thu, 12 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Mar, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Thu 12 Mar, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Fri 13 Mar, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Thu, 12 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Mar, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Thu 12 Mar, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Fri 13 Mar, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Fri, 13 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Mar, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Fri 13 Mar, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 14 Mar, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Thu, 12 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Mar, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Thu 12 Mar, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Fri 13 Mar, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Thu, 12 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Mar, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Thu 12 Mar, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Fri 13 Mar, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Fri, 13 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 50m
  8:40 pm SVO - 8:30 am (+1) BKK
  ฿27,678
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Mar, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  8:40 pm
  8h 50m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Fri 13 Mar, 8:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 14 Mar, 8:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Tue, 12 Aug - Sun, 17 Aug
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:10 pm BKK - 2:15 am (+1) VKO
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  1:50 pm DME - 9:40 am (+1) BKK
  ฿29,428
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 45m
  FRA
  7:55 pm
  2h 10m
  FRA
  10:05 pm
  2h 10m
  VKO
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Tue 12 Aug, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 12 Aug, 7:55 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  2h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1472
  Tue 12 Aug, 10:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Wed 13 Aug, 2:15 am
  VKO มอสโก
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  DME
  1:50 pm
  4h 25m
  FRA
  4:15 pm
  2h 15m
  FRA
  6:30 pm
  10h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1445
  Sun 17 Aug, 1:50 pm
  DME มอสโก
  Sun 17 Aug, 4:15 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 25m
  2h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Sun 17 Aug, 6:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Mon 18 Aug, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sat, 13 Sep - Fri, 19 Sep
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  12:10 pm BKK - 2:15 am (+1) VKO
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  1:50 pm DME - 9:40 am (+1) BKK
  ฿29,428
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 45m
  FRA
  7:55 pm
  2h 10m
  FRA
  10:05 pm
  2h 10m
  VKO
  2:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Sat 13 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 7:55 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  2h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1472
  Sat 13 Sep, 10:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sun 14 Sep, 2:15 am
  VKO มอสโก
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  DME
  1:50 pm
  4h 25m
  FRA
  4:15 pm
  2h 15m
  FRA
  6:30 pm
  10h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1445
  Fri 19 Sep, 1:50 pm
  DME มอสโก
  Fri 19 Sep, 4:15 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 25m
  2h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Fri 19 Sep, 6:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sat 20 Sep, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 7 Sep - Sun, 14 Sep
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  12:10 pm BKK - 2:00 am (+1) VKO
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  1:50 pm DME - 9:40 am (+1) BKK
  ฿29,428
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 45m
  FRA
  7:55 pm
  1h 55m
  FRA
  9:50 pm
  2h 10m
  VKO
  2:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Sun 7 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 7 Sep, 7:55 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  1h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH1472
  Sun 7 Sep, 9:50 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Mon 8 Sep, 2:00 am
  VKO มอสโก
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  DME
  1:50 pm
  4h 25m
  FRA
  4:15 pm
  2h 15m
  FRA
  6:30 pm
  10h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH1445
  Sun 14 Sep, 1:50 pm
  DME มอสโก
  Sun 14 Sep, 4:15 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4h 25m
  2h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Sun 14 Sep, 6:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Mon 15 Sep, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Fri, 13 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h 15m
  10:20 am BKK - 5:35 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿29,192
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  10:20 am
  10h 15m
  SVO
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Mon 9 Mar, 10:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 5:35 pm
  SVO มอสโก
  10h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Fri 13 Mar, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Sat 14 Mar, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Fri, 13 Mar
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 40m
  12:50 pm BKK - 7:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 8h 40m
  10:50 pm SVO - 10:30 am (+1) BKK
  ฿29,192
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  12:50 pm
  9h 40m
  SVO
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU273
  Mon 9 Mar, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 7:30 pm
  SVO มอสโก
  9h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  10:50 pm
  8h 40m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU272
  Fri 13 Mar, 10:50 pm
  SVO มอสโก
  Sat 14 Mar, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Fri, 8 Aug - Fri, 22 Aug
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 10h
  9:30 am BKK - 4:30 pm SVO
  Aeroflot เที่ยวบินตรง 9h 15m
  7:40 pm SVO - 7:55 am (+1) BKK
  ฿29,192
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Fri 8 Aug, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU270
  Fri 22 Aug, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Sat 23 Aug, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 7 Sep - Sun, 14 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  8:35 pm BKK - 7:25 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  3:15 pm DME - 7:05 am (+1) BKK
  ฿29,805
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h
  AUH
  2:05 am
  5h 20m
  DME
  7:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sun 7 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 8 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Mon 8 Sep, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 8 Sep, 7:25 am
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 10m
  AUH
  8:25 pm
  1h 15m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sun 14 Sep, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sun 14 Sep, 8:25 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 10m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 14 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 15 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Sun, 7 Sep - Sun, 14 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  2:55 am BKK - 2:05 pm DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  3:15 pm DME - 7:05 am (+1) BKK
  ฿29,805
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:55 am
  6h 25m
  AUH
  6:20 am
  2h 25m
  AUH
  8:45 am
  5h 20m
  DME
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  Sun 7 Sep, 2:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 7 Sep, 6:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY69
  Sun 7 Sep, 8:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 7 Sep, 2:05 pm
  DME มอสโก
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 10m
  AUH
  8:25 pm
  1h 15m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Sun 14 Sep, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Sun 14 Sep, 8:25 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 10m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 14 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 15 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป มอสโก Mon, 9 Mar - Thu, 12 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  7:50 pm BKK - 7:35 am (+1) DME
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  3:15 pm DME - 6:50 am (+1) BKK
  ฿29,775
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง มอสโก โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 30m
  AUH
  2:05 am
  5h 30m
  DME
  7:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Mon 9 Mar, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Mar, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY65
  Tue 10 Mar, 2:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 10 Mar, 7:35 am
  DME มอสโก
  5h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก มอสโก ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  DME
  3:15 pm
  5h 20m
  AUH
  8:35 pm
  1h 10m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY68
  Thu 12 Mar, 3:15 pm
  DME มอสโก
  Thu 12 Mar, 8:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5h 20m
  1h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Thu 12 Mar, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 13 Mar, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m