×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • ธีม
  • Origins
  • จุดหมายปลายทาง
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 907 ผลลัพธ์ ฿8,159 เลือก
  แอร์เอเชีย 1123 ผลลัพธ์ ฿11,069 เลือก
  HK Express 35 ผลลัพธ์ ฿12,248 เลือก
  Air Macau 157 ผลลัพธ์ ฿12,251 เลือก
  เชจู แอร์ 227 ผลลัพธ์ ฿12,312 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 1779 ผลลัพธ์ ฿12,664 เลือก
  ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 1890 ผลลัพธ์ ฿12,724 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 7074 ผลลัพธ์ ฿13,180 เลือก
  ดรากอนแอร์ 65 ผลลัพธ์ ฿13,546 เลือก
  Air China 150 ผลลัพธ์ ฿13,910 เลือก
  ไชนาแอร์ไลน์ 123 ผลลัพธ์ ฿14,620 เลือก
  V Air 1 ผลลัพธ์ ฿14,825 เลือก
  จินแอร์ 150 ผลลัพธ์ ฿15,124 เลือก
  Malaysia Airlines 360 ผลลัพธ์ ฿15,426 เลือก
  เจแปนแอร์ไลน์ 176 ผลลัพธ์ ฿15,487 เลือก
  EastarJet 69 ผลลัพธ์ ฿15,491 เลือก
  การบินไทย 5986 ผลลัพธ์ ฿17,070 เลือก
  China Southern Airlines 420 ผลลัพธ์ ฿18,682 เลือก
  Asiana Airlines 1398 ผลลัพธ์ ฿19,298 เลือก
  เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 117 ผลลัพธ์ ฿19,601 เลือก
  โคเรียนแอร์ 5056 ผลลัพธ์ ฿20,282 เลือก
  ลาวแอร์ไลน์ 38 ผลลัพธ์ ฿20,602 เลือก
  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 68 ผลลัพธ์ ฿24,002 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 129 ผลลัพธ์ ฿26,130 เลือก
  ไห่หนานแอร์ไลน์ 65 ผลลัพธ์ ฿26,992 เลือก
  Juneyao Airlines 128 ผลลัพธ์ ฿27,581 เลือก
  เดลต้าแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿29,169 เลือก
  นิปปอนแอร์เวย์ 17 ผลลัพธ์ ฿30,097 เลือก
  EVA Air 5 ผลลัพธ์ ฿40,083 เลือก
  ทรานส์เอเชียแอร์เวย์ 9 ผลลัพธ์ ฿49,633 เลือก
  Kenya Airways 122 ผลลัพธ์ ฿50,743 เลือก
  Transaero Airlines 42 ผลลัพธ์ ฿52,668 เลือก
  Themes Results Price View
  ธีมทั้งหมด ดูเมืองทั้งหมด
  ช้อปปิ้ง 26176 ผลลัพธ์ ฿8,159 ดูเมืองทั้งหมด
  ชื่นชอบอาหาร 26176 ผลลัพธ์ ฿8,159 ดูเมืองทั้งหมด
  ชายหาด 1417 ผลลัพธ์ ฿13,546 ดูเมืองทั้งหมด
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  โซล 25890 ผลลัพธ์ ฿8,159 เลือก
  ปูซาน 294 ผลลัพธ์ ฿12,664 เลือก
  เชจู 1417 ผลลัพธ์ ฿13,546 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 1849 ผลลัพธ์ ฿8,159 เลือก
  ภูเก็ต 25214 ผลลัพธ์ ฿12,307 เลือก
  เชียงใหม่ 387 ผลลัพธ์ ฿14,710 เลือก
  ขอนแก่น 431 ผลลัพธ์ ฿60,598 เลือก
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Fri, 5 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 11 May - Fri, 5 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿8,133
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 11 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 11 May Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 5 Jun Fri
  ICN โซล
  2:50 pm, 5 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Tue, 26 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 20 May - Tue, 26 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿8,329
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 20 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 20 May Wed
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 26 May Tue
  ICN โซล
  2:50 pm, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 18 May - Thu, 28 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿8,461
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 18 May Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 28 May Thu
  ICN โซล
  2:50 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Tue, 26 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 20 May - Tue, 26 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,030
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 20 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 20 May Wed
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 26 May Tue
  ICN โซล
  2:50 pm, 26 May Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Fri, 5 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 11 May - Fri, 5 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,126
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 11 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 11 May Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 5 Jun Fri
  ICN โซล
  2:50 pm, 5 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 18 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 18 May - Thu, 28 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,211
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 18 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 18 May Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 28 May Thu
  ICN โซล
  2:50 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 3 Jul - Sun, 5 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 3 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 3 Jul Fri
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 5 Jul Sun
  ICN โซล
  2:50 pm, 5 Jul Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 4 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 28 Jun - Sat, 4 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 28 Jun Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 4 Jul Sat
  ICN โซล
  2:50 pm, 4 Jul Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Fri, 5 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 11 May - Fri, 5 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 11 May Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 11 May Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 5 Jun Fri
  ICN โซล
  2:50 pm, 5 Jun Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Jun - Mon, 8 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Jun Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 8 Jun Mon
  ICN โซล
  2:50 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 6 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Jun - Sat, 6 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,737
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Jun Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 6 Jun Sat
  ICN โซล
  2:50 pm, 6 Jun Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Fri, 3 Jul เที่ยวกลับ: Sun, 5 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 3 Jul - Sun, 5 Jul
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  9:35 am ICN - 10:00 pm DMK
  ฿9,916
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 3 Jul Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 3 Jul Fri
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  5h 45m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 5 Jul Sun
  ICN โซล
  3:05 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 5 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 5 Jul Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Thu, 21 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 21 May - Thu, 28 May
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿9,915
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 21 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 21 May Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 28 May Thu
  ICN โซล
  2:50 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Tue, 21 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 5 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 21 Jul - Wed, 5 Aug
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  11:10 am ICN - 10:00 pm DMK
  ฿9,916
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 21 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 21 Jul Tue
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  4h 10m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 5 Aug Wed
  ICN โซล
  4:40 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 5 Aug Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Mon, 8 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 22 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Jun - Mon, 22 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  11:10 am ICN - 7:50 pm DMK
  ฿9,916
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 8 Jun Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  2h 5m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 22 Jun Mon
  ICN โซล
  4:40 pm, 22 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 22 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 22 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 28 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 5 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 28 Jul - Wed, 5 Aug
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  11:10 am ICN - 7:50 pm DMK
  ฿9,916
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 28 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jul Tue
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  2h 5m
  KUL
  6:45 pm
  2h 5m
  DMK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 5 Aug Wed
  ICN โซล
  4:40 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  6:45 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:50 pm, 5 Aug Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 28 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 5 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 28 Jul - Wed, 5 Aug
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  11:10 am ICN - 10:00 pm DMK
  ฿9,916
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 28 Jul Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jul Tue
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  11:10 am
  6h 30m
  KUL
  4:40 pm
  4h 10m
  KUL
  8:50 pm
  2h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  11:10 am, 5 Aug Wed
  ICN โซล
  4:40 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  4h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  FD316
  8:50 pm, 5 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:00 pm, 5 Aug Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 8 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Jun - Mon, 8 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,149
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Jun Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 8 Jun Mon
  ICN โซล
  2:50 pm, 8 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 10 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Jun - Wed, 10 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,237
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 1 Jun Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Jun Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 10 Jun Wed
  ICN โซล
  2:50 pm, 10 Jun Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  ขาออก: Sun, 31 May เที่ยวกลับ: Sat, 13 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 31 May - Sat, 13 Jun
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
  1:55 am DMK - 9:10 am ICN
  ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:15 am ICN - 2:50 pm DMK
  ฿10,237
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:55 am
  5h 15m
  ICN
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:55 am, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 31 May Sun
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:15 am
  5h 35m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:15 am, 13 Jun Sat
  ICN โซล
  2:50 pm, 13 Jun Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m