×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้
(แก้ไขการค้นหา)
  • ธีม
  • จุดหมายปลายทาง
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 92 ผลลัพธ์ ฿11,755 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 111 ผลลัพธ์ ฿13,573 เลือก
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 195 ผลลัพธ์ ฿13,792 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 32 ผลลัพธ์ ฿16,192 เลือก
แอร์เอเชีย 41 ผลลัพธ์ ฿16,600 เลือก
การบินไทย 2454 ผลลัพธ์ ฿17,122 เลือก
Asiana Airlines 2151 ผลลัพธ์ ฿18,165 เลือก
โคเรียนแอร์ 3254 ผลลัพธ์ ฿18,228 เลือก
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 34 ผลลัพธ์ ฿18,771 เลือก
Juneyao Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿19,811 เลือก
ดรากอนแอร์ 15 ผลลัพธ์ ฿22,696 เลือก
ฮ่องกงแอร์ไลน์ 11 ผลลัพธ์ ฿24,467 เลือก
ลาวแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿27,854 เลือก
China Southern Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿28,565 เลือก
Air China 7 ผลลัพธ์ ฿36,029 เลือก
จินแอร์ 359 ผลลัพธ์ ฿43,355 เลือก
ไชนาแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿48,763 เลือก
แอร์อินเดีย 3 ผลลัพธ์ ฿52,891 เลือก
Themes Results Price View
ธีมทั้งหมด ดูเมืองทั้งหมด
ช้อปปิ้ง 8075 ผลลัพธ์ ฿11,755 ดูเมืองทั้งหมด
ชื่นชอบอาหาร 8075 ผลลัพธ์ ฿11,755 ดูเมืองทั้งหมด
ชายหาด 214 ผลลัพธ์ ฿15,071 ดูเมืองทั้งหมด
Cities Results Price View
เมืองทั้งหมด เลือก
โซล 8066 ผลลัพธ์ ฿11,755 เลือก
ปูซาน 436 ผลลัพธ์ ฿13,573 เลือก
แทกู 60 ผลลัพธ์ ฿13,792 เลือก
เชจู 214 ผลลัพธ์ ฿15,071 เลือก
ขาออก: Tue, 24 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 27 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 24 Feb - Fri, 27 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿11,757
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 24 Feb Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 24 Feb Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 27 Feb Fri
ICN โซล
8:15 pm, 27 Feb Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 14 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 17 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 14 Dec - Wed, 17 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,057
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 17 Dec Wed
ICN โซล
8:15 pm, 17 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Tue, 9 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 9 Dec - Tue, 16 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 9 Dec Tue
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 16 Dec Tue
ICN โซล
8:15 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 11 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 11 Jan - Sun, 18 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 11 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 11 Jan Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Jan Sun
ICN โซล
8:15 pm, 18 Jan Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Fri, 12 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,447
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 12 Dec Fri
ICN โซล
8:15 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sat, 31 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 31 Jan - Sat, 7 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿12,837
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 31 Jan Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 31 Jan Sat
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 7 Feb Sat
ICN โซล
8:15 pm, 7 Feb Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 8 Dec - Thu, 5 Mar
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 8 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 5 Mar Thu
ICN โซล
8:15 pm, 5 Mar Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Sun, 14 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 18 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 14 Dec - Thu, 18 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,247
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 14 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 14 Dec Sun
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 18 Dec Thu
ICN โซล
8:15 pm, 18 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 22 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ปูซาน Thu, 18 Dec - Mon, 22 Dec
เวียดนามแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
7:35 pm BKK - 6:50 am (+1) PUS
เวียดนามแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
11:05 am PUS - 5:35 pm BKK
฿13,575
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ปูซาน โดย โฮจิมินห์ ซิตี้

BKK
7:35 pm
1h 30m
SGN
9:05 pm
3h 10m
SGN
12:15 am
4h 35m
PUS
6:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VN602
7:35 pm, 18 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
9:05 pm, 18 Dec Thu
SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
1h 30m
3h 10m หยุดพักใน โฮจิมินห์ ซิตี้ SGN
VN420
12:15 am, 19 Dec Fri
SGN โฮจิมินห์ ซิตี้
6:50 am, 19 Dec Fri
PUS ปูซาน
4h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ปูซาน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮานอย

PUS
11:05 am
4h 20m
HAN
1:25 pm
2h 20m
HAN
3:45 pm
1h 50m
BKK
5:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VN429
11:05 am, 22 Dec Mon
PUS ปูซาน
1:25 pm, 22 Dec Mon
HAN ฮานอย
4h 20m
2h 20m หยุดพักใน ฮานอย HAN
VN613
3:45 pm, 22 Dec Mon
HAN ฮานอย
5:35 pm, 22 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 50m
ขาออก: Fri, 19 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 22 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Dec - Sun, 22 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 19 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 19 Dec Fri
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Feb Sun
ICN โซล
8:15 pm, 22 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 22 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 22 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 22 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Thu, 15 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 15 Jan Thu
ICN โซล
8:15 pm, 15 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 4 Dec Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 4 Dec Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 9 Dec Tue
ICN โซล
8:15 pm, 9 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Wed, 10 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 10 Dec - Sat, 13 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 10 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 10 Dec Wed
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 13 Dec Sat
ICN โซล
8:15 pm, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 1 Dec - Sun, 7 Dec
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿13,637
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 1 Dec Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 7 Dec Sun
ICN โซล
8:15 pm, 7 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แทกู Fri, 9 Jan - Wed, 14 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
7:05 pm BKK - 11:25 am (+1) TAE
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
12:15 pm TAE - 10:25 pm BKK
฿13,791
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แทกู โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
7:05 pm
4h 15m
PVG
12:20 am (+1)
8h 25m
PVG
8:45 am
1h 40m
TAE
11:25 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9856
7:05 pm, 9 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
12:20 am, 10 Jan Sat
PVG เซี่ยงไฮ้
4h 15m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

8h 25m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU5053
8:45 am, 10 Jan Sat
PVG เซี่ยงไฮ้
11:25 am, 10 Jan Sat
TAE แทกู
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก แทกู ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

TAE
12:15 pm
1h 40m
PVG
12:55 pm
5h 50m
PVG
6:45 pm
4h 40m
BKK
10:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU5054
12:15 pm, 14 Jan Wed
TAE แทกู
12:55 pm, 14 Jan Wed
PVG เซี่ยงไฮ้
1h 40m
5h 50m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU9853
6:45 pm, 14 Jan Wed
PVG เซี่ยงไฮ้
10:25 pm, 14 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 40m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

ขาออก: Thu, 15 Jan เที่ยวกลับ: Thu, 22 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 15 Jan - Thu, 22 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h
10:45 am BKK - 8:45 pm ICN
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
6:10 pm ICN - 12:55 am (+1) BKK
฿13,938
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
10:45 am
3h 55m
PVG
3:40 pm
2h 25m
PVG
6:05 pm
1h 40m
ICN
8:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9854
10:45 am, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
3:40 pm, 15 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
3h 55m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

2h 25m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU5051
6:05 pm, 15 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
8:45 pm, 15 Jan Thu
ICN โซล
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

ICN
6:10 pm
2h
PVG
7:10 pm
2h 30m
PVG
9:40 pm
4h 15m
BKK
12:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9828
6:10 pm, 22 Jan Thu
ICN โซล
7:10 pm, 22 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
2h

* Codeshare ดำเนินงานโดย Shanghai Airlines

2h 30m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU547
9:40 pm, 22 Jan Thu
PVG เซี่ยงไฮ้
12:55 am, 23 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 15m
ขาออก: Mon, 12 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 12 Jan - Wed, 14 Jan
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿14,100
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 12 Jan Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 12 Jan Mon
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 14 Jan Wed
ICN โซล
8:15 pm, 14 Jan Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 14 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 9 Jan - Wed, 14 Jan
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
10:25 am BKK - 8:45 pm ICN
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
6:10 pm ICN - 12:55 am (+1) BKK
฿14,366
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย เซี่ยงไฮ้

BKK
10:25 am
4h 15m
PVG
3:40 pm
2h 25m
PVG
6:05 pm
1h 40m
ICN
8:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9854
10:25 am, 9 Jan Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
3:40 pm, 9 Jan Fri
PVG เซี่ยงไฮ้
4h 15m
2h 25m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU5051
6:05 pm, 9 Jan Fri
PVG เซี่ยงไฮ้
8:45 pm, 9 Jan Fri
ICN โซล
1h 40m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

ICN
6:10 pm
2h
PVG
7:10 pm
2h 30m
PVG
9:40 pm
4h 15m
BKK
12:55 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MU9828
6:10 pm, 14 Jan Wed
ICN โซล
7:10 pm, 14 Jan Wed
PVG เซี่ยงไฮ้
2h
2h 30m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
MU547
9:40 pm, 14 Jan Wed
PVG เซี่ยงไฮ้
12:55 am, 15 Jan Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
4h 15m
ขาออก: Thu, 29 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 1 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 29 Jan - Sun, 1 Feb
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 15m
8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ เที่ยวบินตรง 5h 50m
4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
฿14,347
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

DMK
8:05 am
5h 15m
ICN
3:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ700
8:05 am, 29 Jan Thu
DMK กรุงเทพมหานคร
3:20 pm, 29 Jan Thu
ICN โซล
5h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

ICN
4:25 pm
5h 50m
DMK
8:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
XJ701
4:25 pm, 1 Feb Sun
ICN โซล
8:15 pm, 1 Feb Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
5h 50m