เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้
  (แก้ไขการค้นหา)
  • ธีม
  • จุดหมายปลายทาง
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Thai AirAsia X 88 ผลลัพธ์ ฿9,262 เลือก
  AirAsia 86 ผลลัพธ์ ฿11,011 เลือก
  China Eastern Airlines 184 ผลลัพธ์ ฿13,482 เลือก
  Vietnam Airlines 156 ผลลัพธ์ ฿13,644 เลือก
  Cathay Pacific 42 ผลลัพธ์ ฿14,788 เลือก
  China Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿15,568 เลือก
  China Southern Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿16,291 เลือก
  Korean Air 2302 ผลลัพธ์ ฿16,379 เลือก
  การบินไทย 1809 ผลลัพธ์ ฿17,300 เลือก
  Asiana Airlines 1241 ผลลัพธ์ ฿18,196 เลือก
  Shanghai Airlines 54 ผลลัพธ์ ฿18,445 เลือก
  Dragonair 6 ผลลัพธ์ ฿23,785 เลือก
  Lao Airlines 12 ผลลัพธ์ ฿25,813 เลือก
  Jetstar Airways 1 ผลลัพธ์ ฿26,306 เลือก
  Juneyao Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿27,678 เลือก
  Singapore Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿32,946 เลือก
  Jin Air 222 ผลลัพธ์ ฿48,718 เลือก
  All Nippon Airways 1 ผลลัพธ์ ฿76,694 เลือก
  Japan Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿85,517 เลือก
  Themes Results Price View
  ธีมทั้งหมด ดูเมืองทั้งหมด
  Shopping 5808 ผลลัพธ์ ฿9,262 ดูเมืองทั้งหมด
  Food 5808 ผลลัพธ์ ฿9,262 ดูเมืองทั้งหมด
  Beach 160 ผลลัพธ์ ฿18,088 ดูเมืองทั้งหมด
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  โซล 5808 ผลลัพธ์ ฿9,262 เลือก
  ปูซาน 255 ผลลัพธ์ ฿15,568 เลือก
  เชจู 160 ผลลัพธ์ ฿18,088 เลือก
  ขาออก: Mon, 16 Mar เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 16 Mar - Wed, 25 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿9,261
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 16 Mar Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 16 Mar Mon
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 7 Apr เที่ยวกลับ: Sat, 11 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 7 Apr - Sat, 11 Apr
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 10m
  1:15 am DMK - 9:25 am ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 45m
  11:00 am ICN - 3:45 pm DMK
  ฿10,561
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:15 am
  6h 10m
  ICN
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:15 am, 7 Apr Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:25 am, 7 Apr Tue
  ICN โซล
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:00 am
  6h 45m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:00 am, 11 Apr Sat
  ICN โซล
  3:45 pm, 11 Apr Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 45m
  ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 25 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 18 Dec - Thu, 25 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿10,647
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 18 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 18 Dec Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Dec Thu
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Wed, 25 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  6:00 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿10,966
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  6:00 pm
  2h 10m
  KUL
  9:10 pm
  3h 50m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD315
  6:00 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 30 Dec Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 31 Dec Wed
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 25 Nov - Fri, 5 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿11,061
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 25 Nov Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 25 Nov Tue
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 5 Dec Fri
  ICN โซล
  8:15 pm, 5 Dec Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Wed, 25 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  6:00 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿11,174
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  6:00 pm
  2h 10m
  KUL
  9:10 pm
  3h 50m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK315
  6:00 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:10 pm, 30 Dec Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  3h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK506
  1:00 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 31 Dec Wed
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Wed, 25 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  5:45 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿11,766
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  5:45 pm
  2h 15m
  KUL
  9:00 pm
  4h
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK887
  5:45 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:00 pm, 30 Dec Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  4h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 31 Dec Wed
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Wed, 25 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:55 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿11,766
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  6:55 pm
  2h 15m
  KUL
  10:10 pm
  2h 50m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK893
  6:55 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:10 pm, 30 Dec Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  D7506
  1:00 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 31 Dec Wed
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 15 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 2 Nov - Thu, 15 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿11,861
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 2 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 2 Nov Sun
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 15 Jan Thu
  ICN โซล
  8:15 pm, 15 Jan Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Thu, 14 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 9 May - Thu, 14 May
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 10m
  1:15 am DMK - 9:25 am ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 45m
  11:00 am ICN - 3:45 pm DMK
  ฿12,057
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:15 am
  6h 10m
  ICN
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:15 am, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:25 am, 9 May Sat
  ICN โซล
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:00 am
  6h 45m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:00 am, 14 May Thu
  ICN โซล
  3:45 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 45m
  ขาออก: Tue, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 25 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 30 Dec - Wed, 25 Mar
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  6:55 pm DMK - 8:20 am (+1) ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,014
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย กัวลาลัมเปอร์

  DMK
  6:55 pm
  2h 15m
  KUL
  10:10 pm
  2h 50m
  KUL
  1:00 am
  6h 20m
  ICN
  8:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK893
  6:55 pm, 30 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  10:10 pm, 30 Dec Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m
  2h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK506
  1:00 am, 31 Dec Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:20 am, 31 Dec Wed
  ICN โซล
  6h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 25 Mar Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 25 Mar Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Tue, 1 Sep เที่ยวกลับ: Sat, 5 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 1 Sep - Sat, 5 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 10m
  1:15 am DMK - 9:25 am ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 45m
  11:00 am ICN - 3:45 pm DMK
  ฿12,081
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:15 am
  6h 10m
  ICN
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:15 am, 1 Sep Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:25 am, 1 Sep Tue
  ICN โซล
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:00 am
  6h 45m
  DMK
  3:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  11:00 am, 5 Sep Sat
  ICN โซล
  3:45 pm, 5 Sep Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 45m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Thu, 14 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 9 May - Thu, 14 May
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 10m
  1:15 am DMK - 9:25 am ICN
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  9:35 am ICN - 6:05 pm DMK
  ฿12,462
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:15 am
  6h 10m
  ICN
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:15 am, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:25 am, 9 May Sat
  ICN โซล
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  1h 55m
  KUL
  5:00 pm
  2h 5m
  DMK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 14 May Thu
  ICN โซล
  3:05 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:00 pm, 14 May Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:05 pm, 14 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 20 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 7 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Dec - Wed, 7 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,471
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 20 Dec Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 20 Dec Sat
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 7 Jan Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 7 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 28 Jan กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 14 Jan - Wed, 28 Jan
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,471
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 14 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 14 Jan Wed
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 28 Jan Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 28 Jan Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 12 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 8 Nov - Wed, 12 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,837
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 8 Nov Sat
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 12 Nov Wed
  ICN โซล
  8:15 pm, 12 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Thu, 28 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 28 May - Sun, 31 May
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 10m
  1:15 am DMK - 9:25 am ICN
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  9:35 am ICN - 6:05 pm DMK
  ฿12,852
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  1:15 am
  6h 10m
  ICN
  9:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  1:15 am, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:25 am, 28 May Thu
  ICN โซล
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ICN
  9:35 am
  6h 30m
  KUL
  3:05 pm
  1h 55m
  KUL
  5:00 pm
  2h 5m
  DMK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  D7507
  9:35 am, 31 May Sun
  ICN โซล
  3:05 pm, 31 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK892
  5:00 pm, 31 May Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:05 pm, 31 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 8 Nov - Fri, 14 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,861
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 8 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 8 Nov Sat
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 14 Nov Fri
  ICN โซล
  8:15 pm, 14 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 23 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 20 Nov - Sun, 23 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,861
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 20 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 20 Nov Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 23 Nov Sun
  ICN โซล
  8:15 pm, 23 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Thu, 18 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 23 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 18 Dec - Tue, 23 Dec
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 15m
  8:05 am DMK - 3:20 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:25 pm ICN - 8:15 pm DMK
  ฿12,861
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 15m
  ICN
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  8:05 am, 18 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:20 pm, 18 Dec Thu
  ICN โซล
  5h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:25 pm
  5h 50m
  DMK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  4:25 pm, 23 Dec Tue
  ICN โซล
  8:15 pm, 23 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m