• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  EasterJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,783
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 9 Jul - Sun, 20 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Wed 9 Jul, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 20 Jul, 5:30 pm
  ICN โซล
  Sun 20 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿12,662
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 2 May - Mon, 5 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 2 May, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 3 May, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Mon 5 May, 5:30 pm
  ICN โซล
  Mon 5 May, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h
  1:55 am BKK - 11:55 am ICN
  China Eastern Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
  4:20 pm ICN - 12:55 am (+1) BKK
  ฿17,302
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 17 May - Sat, 17 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย เซี่ยงไฮ้

  BKK
  1:55 am
  4h 10m
  PVG
  7:05 am
  2h
  PVG
  9:05 am
  1h 50m
  ICN
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU548
  Sat 17 May, 1:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 17 May, 7:05 am
  PVG เซี่ยงไฮ้
  4h 10m
  2h หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU5041
  Sat 17 May, 9:05 am
  PVG เซี่ยงไฮ้
  Sat 17 May, 11:55 am
  ICN โซล
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เซี่ยงไฮ้

  ICN
  4:20 pm
  1h 50m
  PVG
  5:10 pm
  4h 30m
  PVG
  9:40 pm
  4h 15m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MU5034
  Sat 17 May, 4:20 pm
  ICN โซล
  Sat 17 May, 5:10 pm
  PVG เซี่ยงไฮ้
  1h 50m
  4h 30m หยุดพักใน เซี่ยงไฮ้ PVG
  MU547
  Sat 17 May, 9:40 pm
  PVG เซี่ยงไฮ้
  Sun 18 May, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  10:40 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿18,278
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 24 May - Sun, 10 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:40 pm
  5h 20m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE652
  Sat 24 May, 10:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 25 May, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Sun 10 Aug, 7:15 pm
  ICN โซล
  Sun 10 Aug, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  11:45 pm BKK - 7:05 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿18,278
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 24 May - Sun, 10 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:45 pm
  5h 20m
  ICN
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE658
  Sat 24 May, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 25 May, 7:05 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Sun 10 Aug, 7:15 pm
  ICN โซล
  Sun 10 Aug, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:50 pm BKK - 5:35 am (+1) ICN
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:50 am ICN - 4:20 pm BKK
  ฿18,730
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 22 Oct - Wed, 29 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล โดย ฮ่องกง

  BKK
  6:50 pm
  2h 50m
  HKG
  10:40 pm
  2h 20m
  HKG
  1:00 am
  3h 35m
  ICN
  5:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX702
  Wed 22 Oct, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 22 Oct, 10:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  2h 20m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX412
  Thu 23 Oct, 1:00 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 23 Oct, 5:35 am
  ICN โซล
  3h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  ICN
  8:50 am
  3h 55m
  HKG
  11:45 am
  2h 40m
  HKG
  2:25 pm
  2h 55m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX415
  Wed 29 Oct, 8:50 am
  ICN โซล
  Wed 29 Oct, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  2h 40m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX751
  Wed 29 Oct, 2:25 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 29 Oct, 4:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  11:45 pm BKK - 7:05 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿19,037
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Sep - Sat, 27 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:45 pm
  5h 20m
  ICN
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE658
  Fri 19 Sep, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 7:05 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Sat 27 Sep, 7:15 pm
  ICN โซล
  Sat 27 Sep, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 35m
  10:00 am BKK - 5:35 pm ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿19,037
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 20h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 22 May - Tue, 27 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:00 am
  5h 35m
  ICN
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE660
  Thu 22 May, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 22 May, 5:35 pm
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Tue 27 May, 7:15 pm
  ICN โซล
  Tue 27 May, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h 5m
  10:00 am BKK - 6:05 pm ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿19,037
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Sep - Sat, 27 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:00 am
  6h 5m
  ICN
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE660
  Fri 19 Sep, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 6:05 pm
  ICN โซล
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Sat 27 Sep, 7:15 pm
  ICN โซล
  Sat 27 Sep, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  10:40 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 6h
  7:15 pm ICN - 11:15 pm BKK
  ฿19,037
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Sep - Sat, 27 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:40 pm
  5h 20m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE652
  Fri 19 Sep, 10:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  7:15 pm
  6h
  BKK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE659
  Sat 27 Sep, 7:15 pm
  ICN โซล
  Sat 27 Sep, 11:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:20 pm BKK - 6:55 am (+1) ICN
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  6:30 pm ICN - 10:05 pm BKK
  ฿18,962
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:20 pm
  5h 35m
  ICN
  6:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ742
  Mon 30 Jun, 11:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 1 Jul, 6:55 am
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  6:30 pm
  5h 35m
  BKK
  10:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ741
  Thu 10 Jul, 6:30 pm
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 10:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  10:40 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  11:50 am ICN - 3:20 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:40 pm
  5h 20m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE652
  Mon 30 Jun, 10:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 1 Jul, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:50 am
  5h 30m
  BKK
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE657
  Thu 10 Jul, 11:50 am
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 35m
  10:00 am BKK - 5:35 pm ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  11:50 am ICN - 3:20 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:00 am
  5h 35m
  ICN
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE660
  Mon 30 Jun, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 30 Jun, 5:35 pm
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:50 am
  5h 30m
  BKK
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE657
  Thu 10 Jul, 11:50 am
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 35m
  10:00 am BKK - 5:35 pm ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  5:40 pm ICN - 9:10 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:00 am
  5h 35m
  ICN
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE660
  Mon 30 Jun, 10:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 30 Jun, 5:35 pm
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 30m
  BKK
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE651
  Thu 10 Jul, 5:40 pm
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 9:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  11:45 pm BKK - 7:05 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  11:50 am ICN - 3:20 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:45 pm
  5h 20m
  ICN
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE658
  Mon 30 Jun, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 1 Jul, 7:05 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  11:50 am
  5h 30m
  BKK
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE657
  Thu 10 Jul, 11:50 am
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 3:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  10:40 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  5:40 pm ICN - 9:10 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:40 pm
  5h 20m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE652
  Mon 30 Jun, 10:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 1 Jul, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 30m
  BKK
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE651
  Thu 10 Jul, 5:40 pm
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 9:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 20m
  11:45 pm BKK - 7:05 am (+1) ICN
  Korean Air เที่ยวบินตรง 5h 30m
  5:40 pm ICN - 9:10 pm BKK
  ฿19,730
  cheaptickets.ch
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 30 Jun - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:45 pm
  5h 20m
  ICN
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE658
  Mon 30 Jun, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 1 Jul, 7:05 am
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 30m
  BKK
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KE651
  Thu 10 Jul, 5:40 pm
  ICN โซล
  Thu 10 Jul, 9:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 30m
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:20 pm BKK - 6:55 am (+1) ICN
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  6:30 pm ICN - 10:05 pm BKK
  ฿20,176
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 22 May - Wed, 28 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:20 pm
  5h 35m
  ICN
  6:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ742
  Thu 22 May, 11:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 23 May, 6:55 am
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  6:30 pm
  5h 35m
  BKK
  10:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ741
  Wed 28 May, 6:30 pm
  ICN โซล
  Wed 28 May, 10:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:20 pm BKK - 6:55 am (+1) ICN
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  8:10 pm ICN - 11:45 pm BKK
  ฿20,176
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 10 Jul - Wed, 30 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:20 pm
  5h 35m
  ICN
  6:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ742
  Thu 10 Jul, 11:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 11 Jul, 6:55 am
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  8:10 pm
  5h 35m
  BKK
  11:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ743
  Wed 30 Jul, 8:10 pm
  ICN โซล
  Wed 30 Jul, 11:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  11:20 pm BKK - 6:55 am (+1) ICN
  Asiana Airlines เที่ยวบินตรง 5h 35m
  6:30 pm ICN - 10:05 pm BKK
  ฿20,176
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 21 May - Mon, 26 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  11:20 pm
  5h 35m
  ICN
  6:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ742
  Wed 21 May, 11:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 22 May, 6:55 am
  ICN โซล
  5h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  6:30 pm
  5h 35m
  BKK
  10:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OZ741
  Mon 26 May, 6:30 pm
  ICN โซล
  Mon 26 May, 10:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 35m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้

  There are 14 airports in เกาหลีใต้, with over 655 airlines flying to เกาหลีใต้.

  Based on user search activity, the top five searched flights to เกาหลีใต้ are ไต้หวัน ไป เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น ไป เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์ ไป เกาหลีใต้, จีน ไป เกาหลีใต้, อินเดีย ไป เกาหลีใต้... Flight prices for these routes start at ฿3,641, ฿4,318, ฿6,026, ฿7,443, ฿8,217... respectively

  Aside from our choice of เกาหลีใต้ flights, Wego also offers a large selection of quality hotels and accommodation in เกาหลีใต้ available at special prices, to complement your holidays in เกาหลีใต้.