เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้
  (แก้ไขการค้นหา)
  • ธีม
  • จุดหมายปลายทาง
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ เกาหลีใต้

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  EastarJet 8 ผลลัพธ์ ฿7,550 เลือก
  Thai AirAsia X 101 ผลลัพธ์ ฿8,234 เลือก
  Vietnam Airlines 398 ผลลัพธ์ ฿13,409 เลือก
  China Eastern Airlines 125 ผลลัพธ์ ฿13,441 เลือก
  Cathay Pacific 123 ผลลัพธ์ ฿15,915 เลือก
  AirAsia 30 ผลลัพธ์ ฿15,947 เลือก
  Cebu Pacific 22 ผลลัพธ์ ฿16,891 เลือก
  Asiana Airlines 1126 ผลลัพธ์ ฿17,477 เลือก
  Korean Air 3586 ผลลัพธ์ ฿17,542 เลือก
  การบินไทย 1964 ผลลัพธ์ ฿18,811 เลือก
  Shanghai Airlines 78 ผลลัพธ์ ฿18,844 เลือก
  Dragonair 5 ผลลัพธ์ ฿21,642 เลือก
  China Southern Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿25,320 เลือก
  Lao Airlines 29 ผลลัพธ์ ฿26,134 เลือก
  Juneyao Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿28,379 เลือก
  Philippine Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿31,829 เลือก
  Hainan Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿36,874 เลือก
  China Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿38,371 เลือก
  Air China 11 ผลลัพธ์ ฿39,770 เลือก
  All Nippon Airways 21 ผลลัพธ์ ฿41,820 เลือก
  Singapore Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿44,261 เลือก
  Jin Air 247 ผลลัพธ์ ฿48,818 เลือก
  Malaysia Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿55,847 เลือก
  Japan Airlines 17 ผลลัพธ์ ฿65,155 เลือก
  Transaero Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿67,173 เลือก
  Themes Results Price View
  ธีมทั้งหมด ดูเมืองทั้งหมด
  Shopping 7248 ผลลัพธ์ ฿7,550 ดูเมืองทั้งหมด
  Food 7248 ผลลัพธ์ ฿7,550 ดูเมืองทั้งหมด
  Beach 168 ผลลัพธ์ ฿22,847 ดูเมืองทั้งหมด
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  โซล 7129 ผลลัพธ์ ฿7,550 เลือก
  ปูซาน 507 ผลลัพธ์ ฿13,409 เลือก
  เชจู 168 ผลลัพธ์ ฿22,847 เลือก
  ขาออก:Fri, 5 Sep เที่ยวกลับ:Wed, 10 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 5 Sep - Wed, 10 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿7,561
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 5 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 6 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 10 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Thu, 4 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 11 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Sep - Thu, 11 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,237
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Thu 4 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Thu 11 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Thu 11 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Mon, 22 Sep - Sun, 5 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿8,837
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Mon 22 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sun 5 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sun 5 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 17 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 24 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 17 Oct - Fri, 24 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿8,990
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 17 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 24 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 24 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 20 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Sep - Fri, 26 Sep
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿9,626
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Sat 20 Sep, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 21 Sep, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Fri 26 Sep, 5:30 pm
  ICN โซล
  Fri 26 Sep, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Thu, 4 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 11 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 4 Sep - Sat, 11 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,147
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Thu 4 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sat 11 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sat 11 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ:Tue, 18 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 13 Nov - Tue, 18 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 13 Nov, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 14 Nov, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Tue 18 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Tue 18 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ:Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 55m
  10:25 pm BKK - 6:20 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿10,420
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:25 pm
  5h 55m
  ICN
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Thu 20 Nov, 10:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 21 Nov, 6:20 am
  ICN โซล
  5h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Mon 24 Nov, 5:40 pm
  ICN โซล
  Mon 24 Nov, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,447
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Fri 12 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Mon 15 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Mon 15 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 20 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Sep - Mon, 29 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,447
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Sat 20 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Mon 29 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Mon 29 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 10 Oct - Wed, 15 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,537
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Fri 10 Oct, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 10 Oct, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Wed 15 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Wed 15 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sat, 20 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 26 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sat, 20 Sep - Fri, 26 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,537
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Sat 20 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sat 20 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Fri 26 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Fri 26 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Fri, 17 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 14 Oct - Fri, 17 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿10,837
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Tue 14 Oct, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 14 Oct, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Fri 17 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Fri 17 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Fri, 10 Oct เที่ยวกลับ:Wed, 15 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 10 Oct - Wed, 15 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 50m
  5:30 pm ICN - 9:20 pm BKK
  ฿10,897
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Fri 10 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:30 pm
  5h 50m
  BKK
  9:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Wed 15 Oct, 5:30 pm
  ICN โซล
  Wed 15 Oct, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Wed, 22 Oct - Sun, 26 Oct
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 40m
  10:20 pm BKK - 6:00 am (+1) ICN
  EastarJet เที่ยวบินตรง 5h 45m
  5:40 pm ICN - 9:25 pm BKK
  ฿11,055
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  BKK
  10:20 pm
  5h 40m
  ICN
  6:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE512
  Wed 22 Oct, 10:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 6:00 am
  ICN โซล
  5h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  5:40 pm
  5h 45m
  BKK
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE511
  Sun 26 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  Sun 26 Oct, 9:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 45m
  ขาออก:Tue, 7 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 11 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 7 Oct - Sat, 11 Oct
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿11,337
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Tue 7 Oct, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 7 Oct, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sat 11 Oct, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sat 11 Oct, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Tue, 9 Sep เที่ยวกลับ:Fri, 12 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Tue, 9 Sep - Fri, 12 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿11,337
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Tue 9 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 9 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Fri 12 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Fri 12 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก:Sun, 8 Mar เที่ยวกลับ:Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โซล Sun, 8 Mar - Sat, 14 Mar
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  7:50 am DMK - 3:40 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 20m
  4:35 pm ICN - 8:55 pm DMK
  ฿11,437
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  7:50 am
  5h 50m
  ICN
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Sun 8 Mar, 7:50 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 8 Mar, 3:40 pm
  ICN โซล
  5h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:35 pm
  6h 20m
  DMK
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sat 14 Mar, 4:35 pm
  ICN โซล
  Sat 14 Mar, 8:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ:Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โซล Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  7:50 am DMK - 3:40 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 6h 20m
  4:35 pm ICN - 8:55 pm DMK
  ฿12,057
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  7:50 am
  5h 50m
  ICN
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Thu 20 Nov, 7:50 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 3:40 pm
  ICN โซล
  5h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:35 pm
  6h 20m
  DMK
  8:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Mon 24 Nov, 4:35 pm
  ICN โซล
  Mon 24 Nov, 8:55 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 19 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 21 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โซล Fri, 19 Sep - Sun, 21 Sep
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 20m
  8:05 am DMK - 3:25 pm ICN
  Thai AirAsia X เที่ยวบินตรง 5h 50m
  4:50 pm ICN - 8:40 pm DMK
  ฿12,057
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โซล

  DMK
  8:05 am
  5h 20m
  ICN
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ700
  Fri 19 Sep, 8:05 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 19 Sep, 3:25 pm
  ICN โซล
  5h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  ICN
  4:50 pm
  5h 50m
  DMK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  XJ701
  Sun 21 Sep, 4:50 pm
  ICN โซล
  Sun 21 Sep, 8:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m