เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูกจาก ไทย สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Qatar Airways 5 ผลลัพธ์ ฿22,879 เลือก
  Etihad Airways 7 ผลลัพธ์ ฿25,418 เลือก
  Emirates 174 ผลลัพธ์ ฿25,613 เลือก
  การบินไทย 31 ผลลัพธ์ ฿27,891 เลือก
  Qantas 11 ผลลัพธ์ ฿94,185 เลือก
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  11:30 am DXB - 12:10 am (+1) BKK
  ฿22,865
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Thu 27 Nov, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Fri 28 Nov, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  11:30 am
  1h 10m
  DOH
  11:40 am
  2h 20m
  DOH
  2:00 pm
  6h 10m
  BKK
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1001
  Fri 5 Dec, 11:30 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 11:40 am
  DOH โดฮา
  1h 10m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Fri 5 Dec, 2:00 pm
  DOH โดฮา
  Sat 6 Dec, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  12:30 pm DXB - 12:10 am (+1) BKK
  ฿22,865
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Thu 27 Nov, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Fri 28 Nov, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  12:30 pm
  1h 10m
  DOH
  12:40 pm
  1h 20m
  DOH
  2:00 pm
  6h 10m
  BKK
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1007
  Fri 5 Dec, 12:30 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 12:40 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Fri 5 Dec, 2:00 pm
  DOH โดฮา
  Sat 6 Dec, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿22,865
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Thu 27 Nov, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Fri 28 Nov, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  Fri 5 Dec, 6:30 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 6:40 am
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Fri 5 Dec, 8:35 am
  DOH โดฮา
  Fri 5 Dec, 6:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  6:30 pm DXB - 7:10 am (+1) BKK
  ฿24,670
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Thu 27 Nov, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Fri 28 Nov, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 pm
  1h 10m
  DOH
  6:40 pm
  2h 20m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1013
  Fri 5 Dec, 6:30 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 6:40 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Fri 5 Dec, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Sat 6 Dec, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:40 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿25,425
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 45m
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Thu 27 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  Thu 27 Nov, 2:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 27 Nov, 3:20 pm
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h 20m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  Fri 5 Dec, 7:00 am
  XNB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 8:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Fri 5 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 5 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿25,425
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 15m
  AUH
  2:00 am
  1h 20m
  XNB
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 27 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 28 Nov, 3:20 am
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h 20m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  Fri 5 Dec, 7:00 am
  XNB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 8:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Fri 5 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 5 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:40 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:00 am XNB - 6:15 pm BKK
  ฿25,425
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 45m
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Thu 27 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  Thu 27 Nov, 2:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 27 Nov, 3:20 pm
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 am
  1h 20m
  AUH
  7:20 am
  1h 50m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5413
  Fri 5 Dec, 6:00 am
  XNB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 7:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Fri 5 Dec, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 5 Dec, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:05 am BKK - 4:55 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,600
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 27 Nov, 1:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 4:55 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Fri 5 Dec, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 7h 5m
  3:35 pm BKK - 7:40 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,600
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:35 pm
  7h 5m
  DXB
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  Thu 27 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 7:40 pm
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Fri 5 Dec, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  10:30 pm DXB - 11:35 am (+1) BKK
  ฿26,810
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Thu 27 Nov, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Fri 28 Nov, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Fri 28 Nov, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  10:30 pm
  1h 10m
  DOH
  10:40 pm
  2h 45m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1019
  Fri 5 Dec, 10:30 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 10:40 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sat 6 Dec, 1:25 am
  DOH โดฮา
  Sat 6 Dec, 11:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:40 pm BKK - 12:30 am (+1) DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  6h 50m
  DXB
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 27 Nov, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 28 Nov, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Fri 5 Dec, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:05 am BKK - 4:55 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  10:35 pm DXB - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 27 Nov, 1:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 4:55 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Fri 5 Dec, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:05 am BKK - 4:55 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:05 am DXB - 12:05 pm BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 27 Nov, 1:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 4:55 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Fri 5 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 7h 5m
  3:35 pm BKK - 7:40 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  10:35 pm DXB - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:35 pm
  7h 5m
  DXB
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  Thu 27 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 7:40 pm
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Fri 5 Dec, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 7h 5m
  3:35 pm BKK - 7:40 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:05 am DXB - 12:05 pm BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:35 pm
  7h 5m
  DXB
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  Thu 27 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 7:40 pm
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Fri 5 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 7h 5m
  3:35 pm BKK - 7:40 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 10m
  3:20 am DXB - 12:30 pm BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:35 pm
  7h 5m
  DXB
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  Thu 27 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 7:40 pm
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK376
  Fri 5 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 40m
  9:35 am BKK - 1:15 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 27 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Fri 5 Dec, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:55 am BKK - 5:45 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Thu 27 Nov, 1:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Fri 5 Dec, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 6 Dec, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:05 am BKK - 4:55 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  9:40 am DXB - 6:40 pm BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 27 Nov, 1:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 4:55 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:40 am
  6h
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK372
  Fri 5 Dec, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 6:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก:Thu, 27 Nov เที่ยวกลับ:Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 27 Nov - Fri, 5 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 7h 5m
  3:35 pm BKK - 7:40 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  9:40 am DXB - 6:40 pm BKK
  ฿27,105
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:35 pm
  7h 5m
  DXB
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  Thu 27 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 27 Nov, 7:40 pm
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:40 am
  6h
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK372
  Fri 5 Dec, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Fri 5 Dec, 6:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h