• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 10m
  9:20 pm BKK - 12:30 am (+1) DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 17 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 17 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Thu 31 Jul, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 1 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 17 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 17 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 17 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Thu 31 Jul, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 1 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 17 Jul - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 17 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 17 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  Thu 31 Jul, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 1 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:35 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿26,020
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 27 Jun - Mon, 30 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  2h
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 27 Jun, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  Fri 27 Jun, 2:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 27 Jun, 3:20 pm
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  Mon 30 Jun, 7:00 am
  XNB ดูไบ
  Mon 30 Jun, 8:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Mon 30 Jun, 10:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 30 Jun, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  3:40 am DXB - 1:00 pm BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 18 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK376
  Wed 23 Jul, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Jul, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  3:05 am DXB - 12:25 pm BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Fri 18 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Wed 23 Jul, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Jul, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 10m
  9:20 pm BKK - 12:30 am (+1) DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 25m
  10:35 pm DXB - 8:00 am (+1) BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Fri 18 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 19 Jul, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Wed 23 Jul, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 24 Jul, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:40 am DXB - 7:15 pm BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 18 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK372
  Wed 23 Jul, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Jul, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  3:40 am DXB - 1:00 pm BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Fri 18 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK376
  Wed 23 Jul, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Jul, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 25m
  10:35 pm DXB - 8:00 am (+1) BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 18 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Wed 23 Jul, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 24 Jul, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  3:05 am DXB - 12:25 pm BKK
  ฿26,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 18 Jul - Wed, 23 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 18 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Wed 23 Jul, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Jul, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  11:00 am DXB - 12:10 am (+1) BKK
  ฿27,485
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 27 Dec - Wed, 31 Dec

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Sat 27 Dec, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Dec, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  Sun 28 Dec, 2:00 am
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 4:10 am
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  11:00 am
  1h 15m
  DOH
  11:15 am
  2h 45m
  DOH
  2:00 pm
  6h 10m
  BKK
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1025
  Wed 31 Dec, 11:00 am
  DXB ดูไบ
  Wed 31 Dec, 11:15 am
  DOH โดฮา
  1h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Wed 31 Dec, 2:00 pm
  DOH โดฮา
  Thu 1 Jan, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  8:50 am DXB - 6:10 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 8 May, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  8:50 am
  6h 20m
  BKK
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Thu 5 Jun, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:40 am DXB - 7:15 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 8 May, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK372
  Thu 5 Jun, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 35m
  9:40 am DXB - 7:15 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 8 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK372
  Thu 5 Jun, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  8:50 am DXB - 6:10 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 8 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  8:50 am
  6h 20m
  BKK
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Thu 5 Jun, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 10m
  9:20 pm BKK - 12:30 am (+1) DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 25m
  10:35 pm DXB - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 8 May, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 9 May, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Thu 5 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 6 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  3:05 am DXB - 12:25 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 8 May, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK384
  Thu 5 Jun, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 25m
  10:35 pm DXB - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 8 May, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK374
  Thu 5 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 6 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 10m
  9:20 pm BKK - 12:30 am (+1) DXB
  Emirates Airlines เที่ยวบินตรง 6h 20m
  8:50 am DXB - 6:10 pm BKK
  ฿27,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 8 May - Thu, 5 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 8 May, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 9 May, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  8:50 am
  6h 20m
  BKK
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Thu 5 Jun, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 5 Jun, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  There are 3 airports in ดูไบ, with over 460 airlines flying to ดูไบ.

  Based on user search activity, the top five searched flights to ดูไบ are โคชิ ไป ดูไบ, ริแดด ไป ดูไบ, เดลี ไป ดูไบ, ทิรูวาแนนทาพูแรม ไป ดูไบ, ดามมาน ไป ดูไบ... Flight prices for these routes start at ฿3,267, ฿3,332, ฿3,946, ฿4,011, ฿4,043... respectively.

  Besides Wego's selection of ดูไบ flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in ดูไบ. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.