×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 14 ผลลัพธ์ ฿13,077 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 153 ผลลัพธ์ ฿18,562 เลือก
  Etihad Airways 54 ผลลัพธ์ ฿19,945 เลือก
  Oman Air 15 ผลลัพธ์ ฿20,507 เลือก
  เอมิเรตส์ 987 ผลลัพธ์ ฿22,409 เลือก
  การบินไทย 165 ผลลัพธ์ ฿27,712 เลือก
  แอร์อินเดีย 3 ผลลัพธ์ ฿54,759 เลือก
  แควนตัส 56 ผลลัพธ์ ฿70,463 เลือก
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:50 am BKK - 1:55 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿13,077
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  1h 40m
  BOM
  12:25 pm
  3h
  DXB
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 1 Jun Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 40m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W536
  12:25 pm, 1 Jun Mon
  BOM มุมไบ
  1:55 pm, 1 Jun Mon
  DXB ดูไบ
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 7 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 7 Jun Sun
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 8 Jun Mon
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿13,077
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Jun Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 2 Jun Tue
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 2 Jun Tue
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 7 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 7 Jun Sun
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 8 Jun Mon
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿18,747
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Feb Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 10 Feb Tue
  DOH โดฮา
  3:10 am, 10 Feb Tue
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 12 Feb Thu
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿18,747
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Feb Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 10 Feb Tue
  DOH โดฮา
  3:10 am, 10 Feb Tue
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  7:55 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿18,747
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 20m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Feb Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 10 Feb Tue
  DOH โดฮา
  3:40 am, 10 Feb Tue
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  7:55 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿18,747
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 20m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Feb Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 10 Feb Tue
  DOH โดฮา
  3:40 am, 10 Feb Tue
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 12 Feb Thu
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 12 Feb Thu
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:35 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  6:00 pm XNB - 7:05 am (+1) BKK
  ฿19,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  2h
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:35 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 1 Jun Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 pm
  1h 20m
  AUH
  7:20 pm
  2h 20m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5421
  6:00 pm, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:35 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿19,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  2h
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:35 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 1 Jun Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 7 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:35 pm BKK - 3:50 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿19,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h 25m
  AUH
  2:30 am
  1h 20m
  XNB
  3:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:30 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:50 am, 2 Jun Tue
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 7 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:35 pm BKK - 3:50 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  6:00 pm XNB - 7:05 am (+1) BKK
  ฿19,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h 25m
  AUH
  2:30 am
  1h 20m
  XNB
  3:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:30 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:50 am, 2 Jun Tue
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 pm
  1h 20m
  AUH
  7:20 pm
  2h 20m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5421
  6:00 pm, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:35 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿20,114
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  2h
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:35 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 1 Jun Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 7 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:35 pm BKK - 3:50 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  6:00 pm XNB - 7:05 am (+1) BKK
  ฿20,114
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h 25m
  AUH
  2:30 am
  1h 20m
  XNB
  3:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:30 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:50 am, 2 Jun Tue
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 pm
  1h 20m
  AUH
  7:20 pm
  2h 20m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5421
  6:00 pm, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:35 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  6:00 pm XNB - 7:05 am (+1) BKK
  ฿20,114
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  2h
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:35 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 1 Jun Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 1 Jun Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 pm
  1h 20m
  AUH
  7:20 pm
  2h 20m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5421
  6:00 pm, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 8 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 7 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 1 Jun - Sun, 7 Jun
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:35 pm BKK - 3:50 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿20,114
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  2h 25m
  AUH
  2:30 am
  1h 20m
  XNB
  3:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  2h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:30 am, 2 Jun Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:50 am, 2 Jun Tue
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 7 Jun Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:20 am, 7 Jun Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 7 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 3:00 am (+1) DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:55 am DXB - 7:00 pm BKK
  ฿20,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  MCT
  1:50 am
  1h 10m
  DXB
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:30 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY601
  1:50 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  3:00 am, 10 Feb Tue
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  6:55 am
  1h 10m
  MCT
  8:05 am
  2h 5m
  MCT
  10:10 am
  5h 50m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY602
  6:55 am, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  8:05 am, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  10:10 am, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:00 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:20 am BKK - 3:30 pm DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  8:15 pm DXB - 7:25 am (+1) BKK
  ฿20,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 15m
  MCT
  12:35 pm
  1h 45m
  MCT
  2:20 pm
  1h 10m
  DXB
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  6h 15m
  1h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY609
  2:20 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  3:30 pm, 9 Feb Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  8:15 pm
  1h 10m
  MCT
  9:25 pm
  1h 10m
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY624
  8:15 pm, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  9:25 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  1h 10m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:35 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:25 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:20 am BKK - 3:30 pm DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:55 am DXB - 7:00 pm BKK
  ฿20,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 15m
  MCT
  12:35 pm
  1h 45m
  MCT
  2:20 pm
  1h 10m
  DXB
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  6h 15m
  1h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY609
  2:20 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  3:30 pm, 9 Feb Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  6:55 am
  1h 10m
  MCT
  8:05 am
  2h 5m
  MCT
  10:10 am
  5h 50m
  BKK
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY602
  6:55 am, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  8:05 am, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  10:10 am, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:00 pm, 12 Feb Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 3:00 am (+1) DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
  8:15 pm DXB - 7:25 am (+1) BKK
  ฿20,720
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  MCT
  1:50 am
  1h 10m
  DXB
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:30 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY601
  1:50 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  3:00 am, 10 Feb Tue
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  8:15 pm
  1h 10m
  MCT
  9:25 pm
  1h 10m
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY624
  8:15 pm, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  9:25 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  1h 10m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:35 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:25 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:20 am BKK - 3:30 pm DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:20 pm DXB - 7:25 am (+1) BKK
  ฿20,581
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 15m
  MCT
  12:35 pm
  1h 45m
  MCT
  2:20 pm
  1h 10m
  DXB
  3:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:35 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  6h 15m
  1h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY609
  2:20 pm, 9 Feb Mon
  MCT มัสแค็ท
  3:30 pm, 9 Feb Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  7:20 pm
  1h 10m
  MCT
  8:30 pm
  2h 5m
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY614
  7:20 pm, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  8:30 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:35 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:25 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก: Mon, 9 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Feb กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 9 Feb - Thu, 12 Feb
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 3:00 am (+1) DXB
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:20 pm DXB - 7:25 am (+1) BKK
  ฿20,581
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  MCT
  1:50 am
  1h 10m
  DXB
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:30 pm, 9 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY601
  1:50 am, 10 Feb Tue
  MCT มัสแค็ท
  3:00 am, 10 Feb Tue
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DXB
  7:20 pm
  1h 10m
  MCT
  8:30 pm
  2h 5m
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY614
  7:20 pm, 12 Feb Thu
  DXB ดูไบ
  8:30 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 10m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:35 pm, 12 Feb Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:25 am, 13 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m