เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ท แอร์เวย์ 4 ผลลัพธ์ ฿22,982 เลือก
  Emirates 422 ผลลัพธ์ ฿25,604 เลือก
  Etihad 28 ผลลัพธ์ ฿26,575 เลือก
  Qatar Airways 12 ผลลัพธ์ ฿26,672 เลือก
  การบินไทย 54 ผลลัพธ์ ฿27,579 เลือก
  Oman Air 3 ผลลัพธ์ ฿33,535 เลือก
  Qantas 26 ผลลัพธ์ ฿104,844 เลือก
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:10 pm BKK - 3:40 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿22,997
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  BOM
  2:00 am
  3h 10m
  DXB
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  2:00 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:40 am, 22 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 26 Oct Sun
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 26 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:10 pm BKK - 3:40 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿22,997
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  BOM
  2:00 am
  3h 10m
  DXB
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  2:00 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:40 am, 22 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 26 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:10 pm BKK - 3:40 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  6:30 pm DXB - 7:10 am (+1) BKK
  ฿22,997
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  BOM
  2:00 am
  3h 10m
  DXB
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  2:00 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:40 am, 22 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 pm
  1h 10m
  DOH
  6:40 pm
  2h 20m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1013
  6:30 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  6:40 pm, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  1h 10m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  7:10 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:10 pm BKK - 3:40 am (+1) DXB
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:55 pm DXB - 7:15 am (+1) BKK
  ฿24,135
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  BOM
  2:00 am
  3h 10m
  DXB
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  2:00 am, 22 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:40 am, 22 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:55 pm
  3h
  BOM
  11:25 pm
  2h 5m
  BOM
  1:30 am
  4h 15m
  BKK
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:55 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  11:25 pm, 26 Oct Sun
  BOM มุมไบ
  3h
  2h 5m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:30 am, 27 Oct Mon
  BOM มุมไบ
  7:15 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 12 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 12 Oct - Sun, 26 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  3:25 pm BKK - 6:30 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,495
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 12 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 12 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 15 Nov - Wed, 10 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,730
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 15 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 10 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 11 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 15 Nov - Wed, 10 Dec
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 50m
  1:05 am BKK - 4:55 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,730
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:05 am, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 15 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 10 Dec Wed
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 11 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 16 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  3:25 pm BKK - 6:30 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,980
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 16 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 16 Oct Thu
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 31 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 9 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  3:25 pm BKK - 6:30 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿25,980
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 9 Oct Thu
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 31 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 15 Nov - Wed, 10 Dec
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:40 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:00 am XNB - 6:15 pm BKK
  ฿26,535
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 35m
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 15 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 15 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 15 Nov Sat
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 am
  1h 20m
  AUH
  7:20 am
  1h 50m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5413
  6:00 am, 10 Dec Wed
  XNB ดูไบ
  7:20 am, 10 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 10 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 10 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 15 Nov - Wed, 10 Dec
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) XNB
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:00 am XNB - 6:15 pm BKK
  ฿26,535
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 15m
  AUH
  2:00 am
  1h 20m
  XNB
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 15 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:00 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 am, 16 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 am
  1h 20m
  AUH
  7:20 am
  1h 50m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5413
  6:00 am, 10 Dec Wed
  XNB ดูไบ
  7:20 am, 10 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 10 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 10 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:05 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿26,672
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 5m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 21 Oct Tue
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 22 Oct Wed
  DOH โดฮา
  3:10 am, 22 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 26 Oct Sun
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 26 Oct Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 26 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 7 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 7 Oct - Tue, 14 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  3:25 pm BKK - 6:30 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,760
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 7 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 7 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 14 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 7 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 7 Oct - Tue, 14 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,760
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:35 am, 7 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 am, 7 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 14 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿26,760
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:35 am, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 am, 21 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Tue, 21 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 21 Oct - Sun, 26 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  3:25 pm BKK - 6:30 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿26,760
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 21 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 21 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 9 Oct - Sun, 12 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,700
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:35 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 am, 9 Oct Thu
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 12 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 13 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sun, 12 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 26 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 12 Oct - Sun, 26 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  1:35 am BKK - 4:40 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿26,700
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:35 am, 12 Oct Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:40 am, 12 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 26 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 27 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 9 Oct - Sun, 12 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 10m
  2:25 am BKK - 5:35 am DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,850
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  2:25 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 9 Oct Thu
  DXB ดูไบ
  6h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 12 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 13 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Thu, 9 Oct เที่ยวกลับ: Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 9 Oct - Sun, 12 Oct
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 5m
  9:55 am BKK - 1:00 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 35m
  3:20 pm DXB - 12:55 am (+1) BKK
  ฿26,850
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 9 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 9 Oct Thu
  DXB ดูไบ
  6h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 12 Oct Sun
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 13 Oct Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m