×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 58 ผลลัพธ์ ฿9,770 เลือก
  Malaysia Airlines 43 ผลลัพธ์ ฿11,721 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 476 ผลลัพธ์ ฿16,506 เลือก
  เอมิเรตส์ 1389 ผลลัพธ์ ฿18,119 เลือก
  Biman Bangladesh Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿18,743 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 4 ผลลัพธ์ ฿25,790 เลือก
  Oman Air 26 ผลลัพธ์ ฿26,076 เลือก
  การบินไทย 137 ผลลัพธ์ ฿26,188 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 10 ผลลัพธ์ ฿37,046 เลือก
  Etihad Airways 95 ผลลัพธ์ ฿37,200 เลือก
  แอร์อินเดีย 3 ผลลัพธ์ ฿46,629 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿58,139 เลือก
  แควนตัส 102 ผลลัพธ์ ฿104,279 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 2275 ผลลัพธ์ ฿9,770 เลือก
  ภูเก็ต 70 ผลลัพธ์ ฿41,516 เลือก
  ขาออก: Tue, 6 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 6 Oct - Fri, 9 Oct
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿9,770
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 6 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 9 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 10 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 6 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 6 Oct - Fri, 9 Oct
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  2:50 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿9,770
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  8h 10m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  8h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 7 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 7 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 9 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 10 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 6 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 6 Oct - Fri, 9 Oct
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 16h 55m
  6:45 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿10,195
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 6 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ, เดลี

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  3h 30m
  BOM
  3:00 am
  2h 5m
  DEL
  5:05 am
  3h 50m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 9 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 9 Oct Fri
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W339
  3:00 am, 10 Oct Sat
  BOM มุมไบ
  5:05 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2h 5m
  3h 50m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 10 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 6 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 6 Oct - Fri, 9 Oct
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  2:50 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 16h 55m
  6:45 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿10,195
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  8h 10m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 6 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  8h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 7 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 7 Oct Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ, เดลี

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  3h 30m
  BOM
  3:00 am
  2h 5m
  DEL
  5:05 am
  3h 50m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 9 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 9 Oct Fri
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W339
  3:00 am, 10 Oct Sat
  BOM มุมไบ
  5:05 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2h 5m
  3h 50m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 10 Oct Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 10 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 7 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Tue, 7 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 Apr Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 8 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 8 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Wed, 8 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 8 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 9 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 8 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Wed, 8 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 8 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 9 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 8 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Wed, 8 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 8 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 9 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Tue, 6 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 6 Oct - Fri, 9 Oct
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 6 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 6 Oct Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 6 Oct Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 6 Oct Tue
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 9 Oct Fri
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 10 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 10 Oct Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 10 Oct Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 7 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 30 Apr - Thu, 7 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 30 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 May Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 8 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 7 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 30 Apr - Thu, 7 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 30 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 May Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 8 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 7 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 30 Apr - Thu, 7 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,780
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 30 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 May Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 8 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 8 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Wed, 8 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿13,280
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 8 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 9 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 9 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 7 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Tue, 7 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿13,884
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 Apr Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 8 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 7 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Tue, 7 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿13,992
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 Apr Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 8 Apr Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 8 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 30 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 7 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 30 Apr - Thu, 7 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿14,066
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 30 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 30 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 30 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 7 May Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 8 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 8 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Tue, 7 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Tue, 7 Apr
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,272
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Apr Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 2 Apr Thu
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 2 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 7 Apr Tue
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 7 Apr Tue
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 8 Apr Wed
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 8 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 8 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 1 Apr - Wed, 8 Apr
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,577
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Apr Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 2 Apr Thu
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 2 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 8 Apr Wed
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 8 Apr Wed
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 9 Apr Thu
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 9 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Thu, 2 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 2 Apr - Thu, 16 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿14,705
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 2 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 2 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 2 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 2 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 16 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 17 Apr Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 17 Apr Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 17 Apr Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 2 Apr เที่ยวกลับ: Thu, 16 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 2 Apr - Thu, 16 Apr
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿14,705
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 2 Apr Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 2 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 2 Apr Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 2 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 16 Apr Thu
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 17 Apr Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 17 Apr Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 17 Apr Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m