×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 59 ผลลัพธ์ ฿11,896 เลือก
  Malaysia Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿14,676 เลือก
  เอมิเรตส์ 1133 ผลลัพธ์ ฿17,900 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 224 ผลลัพธ์ ฿17,934 เลือก
  Etihad Airways 59 ผลลัพธ์ ฿18,118 เลือก
  การบินไทย 66 ผลลัพธ์ ฿20,825 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 17 ผลลัพธ์ ฿22,535 เลือก
  Oman Air 28 ผลลัพธ์ ฿24,184 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿34,041 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿37,162 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 3 ผลลัพธ์ ฿39,019 เลือก
  แควนตัส 40 ผลลัพธ์ ฿100,878 เลือก
  ขาออก: Thu, 28 May เที่ยวกลับ: Sat, 6 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 28 May - Sat, 6 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿11,896
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 28 May Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 28 May Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 28 May Thu
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 28 May Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 6 Jun Sat
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 7 Jun Sun
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 7 Jun Sun
  DEL เดลี
  2:40 pm, 7 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 8 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 8 May - Sun, 31 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿12,653
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 8 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 9 May Sat
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 9 May Sat
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 9 May Sat
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 31 May Sun
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 1 Jun Mon
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 1 Jun Mon
  DEL เดลี
  2:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sat, 21 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 21 Nov - Thu, 26 Nov
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  8:55 am BKK - 5:35 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  11:20 pm DXB - 2:30 pm (+1) BKK
  ฿12,955
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:55 am
  4h 30m
  BOM
  11:55 am
  3h 45m
  BOM
  3:40 pm
  3h 25m
  DXB
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:55 am, 21 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 21 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  4h 30m
  3h 45m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:40 pm, 21 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  5:35 pm, 21 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  11:20 pm
  3h 15m
  DEL
  4:05 am (+1)
  4h 50m
  DEL
  8:55 am
  4h 5m
  BKK
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  11:20 pm, 26 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  4:05 am, 27 Nov Fri
  DEL เดลี
  3h 15m
  4h 50m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 27 Nov Fri
  DEL เดลี
  2:30 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 14 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 5 May - Thu, 14 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿13,358
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 6 May Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 6 May Wed
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 6 May Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 14 May Thu
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 15 May Fri
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 15 May Fri
  DEL เดลี
  2:40 pm, 15 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 14 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 5 May - Thu, 14 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿13,416
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 5 May Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 5 May Tue
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 5 May Tue
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 14 May Thu
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 15 May Fri
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 15 May Fri
  DEL เดลี
  2:40 pm, 15 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Thu, 6 Aug เที่ยวกลับ: Sat, 15 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 6 Aug - Sat, 15 Aug
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿13,875
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 6 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 6 Aug Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 6 Aug Thu
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 6 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 15 Aug Sat
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 16 Aug Sun
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 16 Aug Sun
  DEL เดลี
  2:40 pm, 16 Aug Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sat, 21 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 21 Nov - Thu, 26 Nov
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  2:35 pm BKK - 8:45 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  11:20 pm DXB - 2:30 pm (+1) BKK
  ฿14,119
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  1h
  BOM
  6:50 pm
  3h 25m
  DXB
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 21 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 21 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  1h หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W544
  6:50 pm, 21 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  8:45 pm, 21 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  3h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  11:20 pm
  3h 15m
  DEL
  4:05 am (+1)
  4h 50m
  DEL
  8:55 am
  4h 5m
  BKK
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  11:20 pm, 26 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  4:05 am, 27 Nov Fri
  DEL เดลี
  3h 15m
  4h 50m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 27 Nov Fri
  DEL เดลี
  2:30 pm, 27 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿14,507
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 17 Jun Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 Jun Sat
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 20 Jun Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  10:55 pm DXB - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿14,507
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 18 Jun Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 Jun Sat
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 20 Jun Sat
  DEL เดลี
  2:40 pm, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:10 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,615
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 18 Jun Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  3:10 pm
  3h 20m
  BOM
  8:00 pm
  5h 5m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W535
  3:10 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  8:00 pm, 19 Jun Fri
  BOM มุมไบ
  3h 20m
  5h 5m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 Jun Sat
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:10 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,615
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 17 Jun Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  3:10 pm
  3h 20m
  BOM
  8:00 pm
  5h 5m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W535
  3:10 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  8:00 pm, 19 Jun Fri
  BOM มุมไบ
  3h 20m
  5h 5m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 Jun Sat
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Thu, 30 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 11 Aug กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 30 Jul - Tue, 11 Aug
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,615
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 31 Jul Fri
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 31 Jul Fri
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 31 Jul Fri
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 11 Aug Tue
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 11 Aug Tue
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 12 Aug Wed
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 12 Aug Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:10 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,648
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 18 Jun Thu
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 18 Jun Thu
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  3:10 pm
  3h 20m
  BOM
  8:00 pm
  5h 5m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W535
  3:10 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  8:00 pm, 19 Jun Fri
  BOM มุมไบ
  3h 20m
  5h 5m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 Jun Sat
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Wed, 17 Jun เที่ยวกลับ: Fri, 19 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 17 Jun - Fri, 19 Jun
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  8:40 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:10 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,648
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  3h 55m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 17 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  3h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 17 Jun Wed
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 17 Jun Wed
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  3:10 pm
  3h 20m
  BOM
  8:00 pm
  5h 5m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W535
  3:10 pm, 19 Jun Fri
  DXB ดูไบ
  8:00 pm, 19 Jun Fri
  BOM มุมไบ
  3h 20m
  5h 5m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 Jun Sat
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  7:35 pm DXB - 4:20 pm (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  8h 10m
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  8h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  7:35 pm DXB - 4:20 pm (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  8h 10m
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  8h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Fri, 1 May เที่ยวกลับ: Mon, 11 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 1 May - Mon, 11 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿14,660
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 1 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 1 May Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 1 May Fri
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 May Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m