×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 84 ผลลัพธ์ ฿11,051 เลือก
  Malaysia Airlines 21 ผลลัพธ์ ฿11,839 เลือก
  การบินไทย 80 ผลลัพธ์ ฿18,589 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 338 ผลลัพธ์ ฿20,357 เลือก
  เอมิเรตส์ 929 ผลลัพธ์ ฿21,081 เลือก
  Etihad Airways 106 ผลลัพธ์ ฿21,497 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 2 ผลลัพธ์ ฿25,485 เลือก
  Oman Air 18 ผลลัพธ์ ฿26,204 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 8 ผลลัพธ์ ฿36,290 เลือก
  แควนตัส 68 ผลลัพธ์ ฿89,171 เลือก
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  2:50 pm BKK - 8:35 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,051
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 10m
  BOM
  6:55 pm
  3h 10m
  DXB
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W544
  6:55 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  8:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:50 am BKK - 1:55 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,051
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  1h 40m
  BOM
  12:25 pm
  3h
  DXB
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 40m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W536
  12:25 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  1:55 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  7:50 am BKK - 5:10 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,051
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  4h 45m
  BOM
  3:30 pm
  3h 10m
  DXB
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  4h 45m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W538
  3:30 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  5:10 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  7:50 am BKK - 8:35 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,051
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  8h 10m
  BOM
  6:55 pm
  3h 10m
  DXB
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  8h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W544
  6:55 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  8:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:10 pm BKK - 3:35 am (+1) DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,315
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  9:10 pm
  4h 25m
  BOM
  12:05 am (+1)
  1h 50m
  BOM
  1:55 am
  3h 10m
  DXB
  3:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W67
  9:10 pm, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 12 May Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W580
  1:55 am, 12 May Tue
  BOM มุมไบ
  3:35 am, 12 May Tue
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:50 am BKK - 1:55 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,546
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  1h 40m
  BOM
  12:25 pm
  3h
  DXB
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 40m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W536
  12:25 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  1:55 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  2:50 pm BKK - 8:35 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  10:55 pm DXB - 2:45 pm (+1) BKK
  ฿11,546
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 10m
  BOM
  6:55 pm
  3h 10m
  DXB
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W544
  6:55 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  8:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DXB
  10:55 pm
  3h 30m
  DEL
  3:55 am (+1)
  5h 15m
  DEL
  9:10 am
  4h 5m
  BKK
  2:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W547
  10:55 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  3:55 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  3h 30m
  5h 15m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  9:10 am, 20 May Wed
  DEL เดลี
  2:45 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿11,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿11,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  7:35 pm DXB - 4:20 pm (+1) BKK
  ฿11,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  8h 10m
  KUL
  3:15 pm
  2h 5m
  BKK
  4:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  8h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH782
  3:15 pm, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4:20 pm, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 45m
  7:35 pm DXB - 5:20 pm (+1) BKK
  ฿11,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  9h 10m
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  9h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿12,905
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿12,905
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿12,905
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  11:05 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿13,335
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  11:05 am
  2h 10m
  KUL
  2:15 pm
  1h
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH785
  11:05 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 11 May Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 20 May Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:35 pm DXB - 10:15 am (+1) BKK
  ฿13,335
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  2h 5m
  KUL
  9:10 am
  2h 5m
  BKK
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH784
  9:10 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  10:15 am, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Jun เที่ยวกลับ: Sat, 11 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 28 Jun - Sat, 11 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  6:00 am BKK - 6:20 pm DXB
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:35 pm DXB - 1:25 pm (+1) BKK
  ฿13,335
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  6:00 am
  2h 10m
  KUL
  9:10 am
  6h 5m
  KUL
  3:15 pm
  7h 5m
  DXB
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH797
  6:00 am, 28 Jun Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:10 am, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  6h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH162
  3:15 pm, 28 Jun Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:20 pm, 28 Jun Sun
  DXB ดูไบ
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  DXB
  7:35 pm
  7h 30m
  KUL
  7:05 am (+1)
  5h 15m
  KUL
  12:20 pm
  2h 5m
  BKK
  1:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH163
  7:35 pm, 11 Jul Sat
  DXB ดูไบ
  7:05 am, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  5h 15m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH788
  12:20 pm, 12 Jul Sun
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1:25 pm, 12 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  2:50 pm BKK - 8:35 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,000
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 10m
  BOM
  6:55 pm
  3h 10m
  DXB
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W544
  6:55 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  8:35 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 19 May Tue
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 May Wed
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Mon, 11 May เที่ยวกลับ: Tue, 19 May กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 11 May - Tue, 19 May
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  7:50 am BKK - 1:55 pm DXB
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  6:45 pm DXB - 6:55 am (+1) BKK
  ฿14,000
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มุมไบ

  BKK
  7:50 am
  4h 25m
  BOM
  10:45 am
  1h 40m
  BOM
  12:25 pm
  3h
  DXB
  1:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  7:50 am, 11 May Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:45 am, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 40m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W536
  12:25 pm, 11 May Mon
  BOM มุมไบ
  1:55 pm, 11 May Mon
  DXB ดูไบ
  3h

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DXB
  6:45 pm
  3h 15m
  BOM
  11:30 pm
  1h 35m
  BOM
  1:05 am
  4h 20m
  BKK
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W537
  6:45 pm, 19 May Tue
  DXB ดูไบ
  11:30 pm, 19 May Tue
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W62
  1:05 am, 20 May Wed
  BOM มุมไบ
  6:55 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m