เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Emirates 379 ผลลัพธ์ ฿18,761 เลือก
  การบินไทย 48 ผลลัพธ์ ฿19,022 เลือก
  Qatar Airways 37 ผลลัพธ์ ฿21,605 เลือก
  Etihad Airways 40 ผลลัพธ์ ฿22,822 เลือก
  Oman Air 15 ผลลัพธ์ ฿33,629 เลือก
  Vietnam Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿94,524 เลือก
  Qantas 30 ผลลัพธ์ ฿104,698 เลือก
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿18,680
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Tue, 18 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 18 Nov - Tue, 2 Dec
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 18 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 2 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sat, 22 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 22 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 22 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 26 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sat, 15 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 15 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  6:30 pm DXB - 7:10 am (+1) BKK
  ฿21,605
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  3:10 am, 10 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 pm
  1h 10m
  DOH
  6:40 pm
  2h 20m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1013
  6:30 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6:40 pm, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  1h 10m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7:10 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 29 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 25 Dec - Mon, 29 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  8:45 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  11:40 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿21,760
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  1h 35m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 25 Dec Thu
  DOH โดฮา
  7h 10m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 26 Dec Fri
  DOH โดฮา
  3:40 am, 26 Dec Fri
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  11:40 pm
  1h 5m
  DOH
  11:45 pm
  2h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1035
  11:40 pm, 29 Dec Mon
  DWC ดูไบ
  11:45 pm, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 30 Dec Tue
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 29 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 25 Dec - Mon, 29 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  7:55 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  11:40 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿21,760
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 20m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 25 Dec Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 26 Dec Fri
  DOH โดฮา
  3:40 am, 26 Dec Fri
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  11:40 pm
  1h 5m
  DOH
  11:45 pm
  2h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1035
  11:40 pm, 29 Dec Mon
  DWC ดูไบ
  11:45 pm, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 30 Dec Tue
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿22,030
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 29 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 25 Dec - Mon, 29 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  11:40 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿22,120
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 5m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 25 Dec Thu
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  2:00 am, 26 Dec Fri
  DOH โดฮา
  4:10 am, 26 Dec Fri
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  11:40 pm
  1h 5m
  DOH
  11:45 pm
  2h 10m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1035
  11:40 pm, 29 Dec Mon
  DWC ดูไบ
  11:45 pm, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 30 Dec Tue
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 30 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Wed, 3 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 3 Dec - Sun, 7 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿22,265
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 3 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 4 Dec Thu
  DOH โดฮา
  3:10 am, 4 Dec Thu
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 7 Dec Sun
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 7 Dec Sun
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 7 Dec Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 7 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿22,255
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 11 Nov Tue
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 12 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3:10 am, 12 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿22,741
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 11 Nov Tue
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 12 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3:10 am, 12 Nov Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 17 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 29 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 25 Dec - Mon, 29 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  8:45 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿22,740
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  1h 35m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 25 Dec Thu
  DOH โดฮา
  7h 10m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 26 Dec Fri
  DOH โดฮา
  3:40 am, 26 Dec Fri
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 29 Dec Mon
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 29 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 25 Dec - Mon, 29 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  7:55 pm BKK - 3:40 am (+1) DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿22,740
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 20m
  DOH
  1:30 am
  1h 10m
  DWC
  3:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 25 Dec Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1032
  1:30 am, 26 Dec Fri
  DOH โดฮา
  3:40 am, 26 Dec Fri
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 29 Dec Mon
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 29 Dec Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:40 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿22,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 35m
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 9 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h 20m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 16 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:00 am XNB - 6:15 pm BKK
  ฿22,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 15m
  AUH
  2:00 am
  1h 20m
  XNB
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:00 am, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 am, 10 Nov Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 am
  1h 20m
  AUH
  7:20 am
  1h 50m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5413
  6:00 am, 16 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  8:40 am BKK - 3:20 pm XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:00 am XNB - 6:15 pm BKK
  ฿22,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 35m
  AUH
  2:00 pm
  1h 20m
  XNB
  3:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5424
  2:00 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 pm, 9 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  6:00 am
  1h 20m
  AUH
  7:20 am
  1h 50m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5413
  6:00 am, 16 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  7:20 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  1h 50m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) XNB
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  7:00 am XNB - 7:45 pm BKK
  ฿22,830
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h 15m
  AUH
  2:00 am
  1h 20m
  XNB
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 9 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY5414
  2:00 am, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 am, 10 Nov Mon
  XNB ดูไบ
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  XNB
  7:00 am
  1h 20m
  AUH
  8:20 am
  2h 20m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY5415
  7:00 am, 16 Nov Sun
  XNB ดูไบ
  8:20 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 20m
  2h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m