×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 95 ผลลัพธ์ ฿16,141 เลือก
การบินไทย 98 ผลลัพธ์ ฿18,719 เลือก
Oman Air 20 ผลลัพธ์ ฿19,377 เลือก
Etihad Airways 29 ผลลัพธ์ ฿22,053 เลือก
เอมิเรตส์ 743 ผลลัพธ์ ฿23,145 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿93,402 เลือก
แควนตัส 76 ผลลัพธ์ ฿103,752 เลือก
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
11:35 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
฿16,167
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 4 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 4 Dec Thu
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
4:10 am, 5 Dec Fri
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
11:35 pm
1h 5m
DOH
11:40 pm
2h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1035
11:35 pm, 9 Dec Tue
DWC ดูไบ
11:40 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 5m
2h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
12:10 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
11:35 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
฿16,167
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
11:35 pm
1h 5m
DOH
11:40 pm
2h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1035
11:35 pm, 9 Dec Tue
DWC ดูไบ
11:40 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 5m
2h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
12:10 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
10:30 pm DXB - 12:10 pm (+1) BKK
฿16,652
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
10:30 pm
1h 10m
DOH
10:40 pm
3h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1019
10:30 pm, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
10:40 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 10m
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
12:10 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 4 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
10:30 pm DXB - 12:10 pm (+1) BKK
฿16,652
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 4 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 4 Dec Thu
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
4:10 am, 5 Dec Fri
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
10:30 pm
1h 10m
DOH
10:40 pm
3h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1019
10:30 pm, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
10:40 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 10m
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
12:10 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
11:35 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
฿17,091
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
1h 50m
DOH
1:00 am
1h 10m
DXB
3:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 15m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1002
1:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
3:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
11:35 pm
1h 5m
DOH
11:40 pm
2h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1035
11:35 pm, 7 Dec Sun
DWC ดูไบ
11:40 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 5m
2h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
12:10 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
฿17,091
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
1h 50m
DOH
1:00 am
1h 10m
DXB
3:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 15m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1002
1:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
3:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
6:25 am
1h 5m
DOH
6:30 am
2h 5m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1033
6:25 am, 7 Dec Sun
DWC ดูไบ
6:30 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 5m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
฿17,296
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
6:25 am
1h 5m
DOH
6:30 am
2h 5m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1033
6:25 am, 9 Dec Tue
DWC ดูไบ
6:30 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 5m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
6:45 pm, 9 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
฿17,290
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
6:25 am
1h 5m
DOH
6:30 am
2h 5m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1033
6:25 am, 9 Dec Tue
DWC ดูไบ
6:30 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 5m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
6:45 pm, 9 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
11:35 pm DWC - 12:10 pm (+1) BKK
฿17,385
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
4:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
11:35 pm
1h 5m
DOH
11:40 pm
2h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1035
11:35 pm, 7 Dec Sun
DWC ดูไบ
11:40 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 5m
2h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
12:10 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
฿17,385
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
4:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
6:25 am
1h 5m
DOH
6:30 am
2h 5m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1033
6:25 am, 7 Dec Sun
DWC ดูไบ
6:30 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 5m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
7:50 pm DWC - 7:10 am (+1) BKK
฿17,707
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
1h 50m
DOH
1:00 am
1h 10m
DXB
3:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 15m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1002
1:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
3:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
7:50 pm
1h 5m
DOH
7:55 pm
1h 5m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1031
7:50 pm, 7 Dec Sun
DWC ดูไบ
7:55 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 5m
1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
7:10 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
฿17,861
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
1h 50m
DOH
1:00 am
1h 10m
DXB
3:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 15m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1002
1:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
3:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
6:30 am
1h 10m
DOH
6:40 am
1h 55m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1021
6:30 am, 7 Dec Sun
DXB ดูไบ
6:40 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 10m
1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
฿18,050
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
6:30 am
1h 10m
DOH
6:40 am
1h 55m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1021
6:30 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
6:40 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 10m
1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
6:45 pm, 9 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
฿18,135
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
4:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
6:30 am
1h 10m
DOH
6:40 am
1h 55m
DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1021
6:30 am, 7 Dec Sun
DXB ดูไบ
6:40 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 10m
1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR832
8:35 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
6:30 pm DXB - 7:10 am (+1) BKK
฿18,579
ebookers.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
1h 50m
DOH
1:00 am
1h 10m
DXB
3:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 15m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1002
1:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
3:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
6:30 pm
1h 10m
DOH
6:40 pm
2h 20m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1013
6:30 pm, 7 Dec Sun
DXB ดูไบ
6:40 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 10m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
7:10 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 4 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 30 Nov - Thu, 4 Dec
การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
฿18,730
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

BKK
4:20 pm
7h 10m
DXB
8:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG517
4:20 pm, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
8:30 pm, 30 Nov Sun
DXB ดูไบ
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DXB
9:30 pm
6h 20m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG518
9:30 pm, 4 Dec Thu
DXB ดูไบ
6:50 am, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
6:30 pm DXB - 7:10 am (+1) BKK
฿18,885
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 2 Dec Tue
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 3 Dec Wed
DOH โดฮา
4:10 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DXB
6:30 pm
1h 10m
DOH
6:40 pm
2h 20m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1013
6:30 pm, 7 Dec Sun
DXB ดูไบ
6:40 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
1h 10m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
7:10 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 7 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 2 Dec - Sun, 7 Dec
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
8:30 pm BKK - 3:00 am (+1) DXB
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
7:20 pm DXB - 7:25 am (+1) BKK
฿19,385
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย มัสแค็ท

BKK
8:30 pm
6h 45m
MCT
12:15 am (+1)
1h 35m
MCT
1:50 am
1h 10m
DXB
3:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY816
8:30 pm, 2 Dec Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
12:15 am, 3 Dec Wed
MCT มัสแค็ท
6h 45m
1h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY601
1:50 am, 3 Dec Wed
MCT มัสแค็ท
3:00 am, 3 Dec Wed
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

DXB
7:20 pm
1h 10m
MCT
8:30 pm
2h 5m
MCT
10:35 pm
5h 50m
BKK
7:25 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY614
7:20 pm, 7 Dec Sun
DXB ดูไบ
8:30 pm, 7 Dec Sun
MCT มัสแค็ท
1h 10m
2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY817
10:35 pm, 7 Dec Sun
MCT มัสแค็ท
7:25 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 9 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Fri, 5 Dec - Tue, 9 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:45 pm BKK - 4:10 am (+1) DXB
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
7:50 pm DWC - 7:10 am (+1) BKK
฿19,748
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
2h 5m
DOH
2:00 am
1h 10m
DXB
4:10 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m
2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1004
2:00 am, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
4:10 am, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

DWC
7:50 pm
1h 5m
DOH
7:55 pm
1h 5m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1031
7:50 pm, 9 Dec Tue
DWC ดูไบ
7:55 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
1h 5m
1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
7:10 am, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Thu, 4 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 6 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 4 Dec - Sat, 6 Dec
การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
฿20,034
asiatravel.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

BKK
4:20 pm
7h 10m
DXB
8:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG517
4:20 pm, 4 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8:30 pm, 4 Dec Thu
DXB ดูไบ
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DXB
9:30 pm
6h 20m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG518
9:30 pm, 6 Dec Sat
DXB ดูไบ
6:50 am, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m