เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดูไบ

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Emirates 466 ผลลัพธ์ ฿18,670 เลือก
  การบินไทย 38 ผลลัพธ์ ฿19,010 เลือก
  Qatar Airways 78 ผลลัพธ์ ฿19,977 เลือก
  Etihad 57 ผลลัพธ์ ฿22,808 เลือก
  Oman Air 18 ผลลัพธ์ ฿33,468 เลือก
  Vietnam Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿94,571 เลือก
  Qantas 42 ผลลัพธ์ ฿104,583 เลือก
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿18,680
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿18,680
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 20 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 20 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 24 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sat, 15 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 15 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Thu, 20 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Thu, 20 Nov - Mon, 24 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,020
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 20 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 20 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 24 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sat, 8 Nov - Sun, 16 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,030
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 8 Nov Sat
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Mon, 17 Nov
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 7h 10m
  4:20 pm BKK - 8:30 pm DXB
  การบินไทย เที่ยวบินตรง 6h 20m
  9:30 pm DXB - 6:50 am (+1) BKK
  ฿19,030
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  4:20 pm
  7h 10m
  DXB
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG517
  4:20 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:30 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  9:30 pm
  6h 20m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG518
  9:30 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6:50 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 11 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Tue, 11 Nov - Mon, 17 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿19,098
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 11 Nov Tue
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 3 Nov - Thu, 6 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿19,098
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 3 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 6 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 7 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Mon, 17 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿19,098
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 17 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h 55m
  3:55 pm BKK - 7:50 pm DXB
  Emirates เที่ยวบินตรง 6h
  3:20 pm DXB - 12:20 am (+1) BKK
  ฿19,098
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 9 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK370
  3:20 pm, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  6:30 am DXB - 6:45 pm BKK
  ฿19,977
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  3:10 am, 10 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DXB
  6:30 am
  1h 10m
  DOH
  6:40 am
  1h 55m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1021
  6:30 am, 16 Nov Sun
  DXB ดูไบ
  6:40 am, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 10 Nov - Mon, 17 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  1:40 am BKK - 7:55 am DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  11:40 pm DWC - 6:45 pm (+1) BKK
  ฿19,977
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  50m
  DOH
  5:45 am
  1h 10m
  DWC
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1028
  5:45 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:55 am, 10 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  11:40 pm
  1h 5m
  DOH
  11:45 pm
  8h 50m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1035
  11:40 pm, 17 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  11:45 pm, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  8h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 18 Nov Tue
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 18 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 10 Nov - Mon, 17 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  1:40 am BKK - 7:55 am DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿19,977
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  50m
  DOH
  5:45 am
  1h 10m
  DWC
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1028
  5:45 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:55 am, 10 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 17 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 17 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Mon, 10 Nov - Mon, 17 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:35 am BKK - 6:50 pm DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿19,977
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  4h 50m
  DOH
  4:40 pm
  1h 10m
  DWC
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1030
  4:40 pm, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  6:50 pm, 10 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 17 Nov Mon
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 17 Nov Mon
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec ภูเก็ต ไป ดูไบ Wed, 26 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  7:30 pm HKT - 8:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  5:30 am DXB - 5:40 pm HKT
  ฿20,030
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  HKT
  7:30 pm
  7h 20m
  DOH
  10:50 pm
  7h 10m
  DOH
  6:00 am
  1h 10m
  DXB
  8:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR841
  7:30 pm, 26 Nov Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:50 pm, 26 Nov Wed
  DOH โดฮา
  7h 20m
  7h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1024
  6:00 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  8:10 am, 27 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง ภูเก็ต โดย โดฮา

  DXB
  5:30 am
  1h 10m
  DOH
  5:40 am
  1h 20m
  DOH
  7:00 am
  6h 40m
  HKT
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1003
  5:30 am, 5 Dec Fri
  DXB ดูไบ
  5:40 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR840
  7:00 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  5:40 pm, 5 Dec Fri
  HKT ภูเก็ต
  6h 40m
  ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Wed, 26 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  8:35 am BKK - 6:50 pm DWC
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿20,030
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  4h 50m
  DOH
  4:40 pm
  1h 10m
  DWC
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 26 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Nov Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  4h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1030
  4:40 pm, 26 Nov Wed
  DOH โดฮา
  6:50 pm, 26 Nov Wed
  DWC ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 5 Dec Fri
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec ภูเก็ต ไป ดูไบ Wed, 26 Nov - Fri, 5 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  7:30 pm HKT - 4:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  5:30 am DXB - 5:40 pm HKT
  ฿20,030
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  HKT
  7:30 pm
  7h 20m
  DOH
  10:50 pm
  3h 10m
  DOH
  2:00 am
  1h 10m
  DXB
  4:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR841
  7:30 pm, 26 Nov Wed
  HKT ภูเก็ต
  10:50 pm, 26 Nov Wed
  DOH โดฮา
  7h 20m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1004
  2:00 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  4:10 am, 27 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง ภูเก็ต โดย โดฮา

  DXB
  5:30 am
  1h 10m
  DOH
  5:40 am
  1h 20m
  DOH
  7:00 am
  6h 40m
  HKT
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1003
  5:30 am, 5 Dec Fri
  DXB ดูไบ
  5:40 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  1h 10m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR840
  7:00 am, 5 Dec Fri
  DOH โดฮา
  5:40 pm, 5 Dec Fri
  HKT ภูเก็ต
  6h 40m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ดูไบ Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  7:55 pm BKK - 3:10 am (+1) DXB
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:25 am DWC - 6:45 pm BKK
  ฿20,010
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดูไบ โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  1h 50m
  DOH
  1:00 am
  1h 10m
  DXB
  3:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 9 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1002
  1:00 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  3:10 am, 10 Nov Mon
  DXB ดูไบ
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดูไบ ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  DWC
  6:25 am
  1h 5m
  DOH
  6:30 am
  2h 5m
  DOH
  8:35 am
  6h 10m
  BKK
  6:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1033
  6:25 am, 16 Nov Sun
  DWC ดูไบ
  6:30 am, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  1h 5m
  2h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:35 am, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  6:45 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m