×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 12 ผลลัพธ์ ฿26,337 เลือก
  ซิลค์แอร์ 12 ผลลัพธ์ ฿26,876 เลือก
  เอมิเรตส์ 8 ผลลัพธ์ ฿36,552 เลือก
  แควนตัส 68 ผลลัพธ์ ฿36,905 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 12 ผลลัพธ์ ฿116,143 เลือก
  การบินไทย 12 ผลลัพธ์ ฿126,423 เลือก
  Virgin Australia 3 ผลลัพธ์ ฿158,422 เลือก
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,355
  singaporeair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,355
  singaporeair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI801
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m
  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  MI822
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m
  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  MI822
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI801
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  SQ5322
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  SQ5322
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  SQ5322
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿26,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ไคร์นส, สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  2h 35m
  CNS
  11:55 am
  50m
  CNS
  12:45 pm
  6h 35m
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  11:55 am, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  2h 35m
  50m หยุดพักใน ไคร์นส CNS
  MI822
  12:45 pm, 18 Jun Thu
  CNS ไคร์นส
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  6h 35m
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI801
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿27,495
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI801
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI822
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:00 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿32,705
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:00 pm
  2h 25m
  SIN
  12:25 am (+1)
  8h 5m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ981
  9:00 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  8h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  6:30 pm BKK - 2:40 pm (+1) DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h 40m
  8:50 am DRW - 8:00 pm BKK
  ฿32,705
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  10h 35m
  SIN
  8:30 am
  4h 40m
  DRW
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 5 May Tue
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  10h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  8:30 am, 6 May Wed
  SIN สิงคโปร์
  2:40 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  8:50 am
  10h
  SIN
  5:20 pm
  1h 15m
  SIN
  6:35 pm
  2h 25m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  8:50 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  5:20 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:35 pm, 18 Jun Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:00 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) DRW
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  1:45 am DRW - 4:35 pm BKK
  ฿36,578
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 10m
  SYD
  8:55 am
  4h 40m
  DRW
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5842
  8:55 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  1:45 am
  4h 15m
  SYD
  6:30 am
  3h 15m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5829
  1:45 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  6:30 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  1:45 am DRW - 4:35 pm BKK
  ฿36,775
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 10m
  SYD
  8:55 am
  4h 40m
  DRW
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  8:55 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  1:45 am
  4h 15m
  SYD
  6:30 am
  3h 15m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF829
  1:45 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  6:30 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4h 15m
  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) DRW
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  1:45 am DRW - 4:35 pm BKK
  ฿36,775
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 10m
  SYD
  8:55 am
  4h 40m
  DRW
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  8:55 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  1:45 am
  4h 15m
  SYD
  6:30 am
  3h 15m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5829
  1:45 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  6:30 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4h 15m
  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Tue, 5 May เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 May - Thu, 18 Jun
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  1:45 am DRW - 4:35 pm BKK
  ฿36,775
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  2h 10m
  SYD
  8:55 am
  4h 40m
  DRW
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 5 May Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5842
  8:55 am, 6 May Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 6 May Wed
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  1:45 am
  4h 15m
  SYD
  6:30 am
  3h 15m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF829
  1:45 am, 18 Jun Thu
  DRW ดาร์วิน
  6:30 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4h 15m
  3h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 18 Jun Thu
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 18 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m