×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 4 ผลลัพธ์ ฿18,816 เลือก
ซิลค์แอร์ 20 ผลลัพธ์ ฿99,486 เลือก
การบินไทย 1 ผลลัพธ์ ฿107,525 เลือก
Malaysia Airlines 60 ผลลัพธ์ ฿110,216 เลือก
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
3:10 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
฿18,827
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
3:10 pm
2h 30m
SIN
6:40 pm
4h 50m
SIN
11:30 pm
4h 35m
DRW
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K510
3:10 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:40 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 30m
4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K161
11:30 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
5:35 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 20m
SIN
10:40 am
2h 30m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K515
10:40 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:10 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 30m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
฿18,827
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
12:50 pm
2h 20m
SIN
4:10 pm
7h 20m
SIN
11:30 pm
4h 35m
DRW
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K516
12:50 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:10 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 20m
7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K161
11:30 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
5:35 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 20m
SIN
10:40 am
2h 30m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K515
10:40 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:10 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 30m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
3:10 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿92,045
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
3:10 pm
2h 30m
SIN
6:40 pm
4h 50m
SIN
11:30 pm
4h 35m
DRW
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K510
3:10 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:40 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 30m
4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K161
11:30 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
5:35 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
1:50 pm BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
4:00 pm DRW - 10:10 pm BKK
฿99,486
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
1:50 pm
2h 15m
SIN
5:05 pm
2h 55m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG407
1:50 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:05 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 15m
2h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

DRW
4:00 pm
4h 30m
SIN
7:00 pm
1h 50m
SIN
8:50 pm
2h 20m
BKK
10:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MI802
4:00 pm, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
7:00 pm, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 30m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
TG410
8:50 pm, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
10:10 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 20m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
4:25 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿106,713
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
4:25 pm
2h 15m
SIN
7:40 pm
3h 50m
SIN
11:30 pm
4h 35m
DRW
5:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG409
4:25 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
7:40 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 15m
3h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K161
11:30 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
5:35 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
9:10 am BKK - 10:15 pm DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿107,525
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย เดนปาซาร์ บาหลี

BKK
9:10 am
4h 20m
DPS
2:30 pm
3h 40m
DPS
6:10 pm
2h 35m
DRW
10:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG431
9:10 am, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
2:30 pm, 10 Apr Fri
DPS เดนปาซาร์ บาหลี
4h 20m
3h 40m หยุดพักใน เดนปาซาร์ บาหลี DPS
JQ80
6:10 pm, 10 Apr Fri
DPS เดนปาซาร์ บาหลี
10:15 pm, 10 Apr Fri
DRW ดาร์วิน
2h 35m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
12:50 pm BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿108,926
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
12:50 pm
2h 20m
SIN
4:10 pm
3h 50m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K516
12:50 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
4:10 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 20m
3h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 30m
3:10 pm BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿108,926
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
3:10 pm
2h 30m
SIN
6:40 pm
1h 20m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K510
3:10 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:40 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 30m
1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
11:50 am BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿109,689
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
11:50 am
2h 20m
SIN
3:10 pm
4h 50m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
CX713
11:50 am, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
3:10 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 20m
4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
2:30 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,216
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:30 pm
2h 15m
KUL
5:45 pm
4h 30m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
ET618
2:30 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 15m
4h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
PG274
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
2:30 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,216
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:30 pm
2h 15m
KUL
5:45 pm
4h 30m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
ET618
2:30 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 15m
4h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
2:30 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 10m
6:15 am DRW - 3:55 pm BKK
฿110,257
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:30 pm
2h 15m
KUL
5:45 pm
4h 30m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
ET618
2:30 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:45 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 15m
4h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 30m
HKT
2:30 pm
1h 25m
BKK
3:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG208
2:30 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
3:55 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 8h 10m
3:30 pm BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,270
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
3:30 pm
2h 25m
SIN
6:55 pm
1h 5m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ977
3:30 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
6:55 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 25m
1h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
12:15 pm BKK - 2:10 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,270
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

BKK
12:15 pm
2h 25m
SIN
3:40 pm
4h 20m
SIN
8:00 pm
4h 40m
DRW
2:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ975
12:15 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
3:40 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2h 25m
4h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI803
8:00 pm, 10 Apr Fri
SIN สิงคโปร์
2:10 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
4h 40m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
2:15 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,511
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
4h 50m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
4h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
2:15 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,511
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
4h 50m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
4h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
PG274
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
5:05 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,511
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
5:05 pm
2h 10m
KUL
8:15 pm
2h
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH783
5:05 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
QF3487
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
5:05 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
6:15 am DRW - 4:00 pm BKK
฿110,511
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
5:05 pm
2h 10m
KUL
8:15 pm
2h
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH783
5:05 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 35m
HKT
2:35 pm
1h 25m
BKK
4:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 35m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
PG274
2:35 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
4:00 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
5:05 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 10m
6:15 am DRW - 3:55 pm BKK
฿110,552
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
5:05 pm
2h 10m
KUL
8:15 pm
2h
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH783
5:05 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
8:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 30m
HKT
2:30 pm
1h 25m
BKK
3:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG208
2:30 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
3:55 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m
ขาออก: Fri, 10 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 19 Apr กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Fri, 10 Apr - Sun, 19 Apr
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
2:15 pm BKK - 4:50 am (+1) DRW
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 10m
6:15 am DRW - 3:55 pm BKK
฿110,552
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
2:15 pm
2h 10m
KUL
5:25 pm
4h 50m
KUL
10:15 pm
5h 5m
DRW
4:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH789
2:15 pm, 10 Apr Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
5:25 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
4h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH145
10:15 pm, 10 Apr Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
4:50 am, 11 Apr Sat
DRW ดาร์วิน
5h 5m

เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์, ภูเก็ต

DRW
6:15 am
4h 35m
SIN
9:20 am
1h 50m
SIN
11:10 am
1h 50m
HKT
12:00 pm
2h 30m
HKT
2:30 pm
1h 25m
BKK
3:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
3K162
6:15 am, 19 Apr Sun
DRW ดาร์วิน
9:20 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
4h 35m
1h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
3K535
11:10 am, 19 Apr Sun
SIN สิงคโปร์
12:00 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
1h 50m
2h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG208
2:30 pm, 19 Apr Sun
HKT ภูเก็ต
3:55 pm, 19 Apr Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m