เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  SilkAir 16 ผลลัพธ์ ฿103,228 เลือก
  Jetstar Airways 4 ผลลัพธ์ ฿110,905 เลือก
  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  8h 45m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  3h 50m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  8h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4788
  5:10 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 50m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  11h 30m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  11h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  11h 30m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  11h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,147
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  8h 45m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  3h 50m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  8h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4788
  5:10 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 50m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  11h 30m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  11h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  11h 30m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  11h 30m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI749
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m
  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  8h 45m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  3h 50m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  8h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 50m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 5m
  5:05 am DRW - 10:40 pm DMK
  ฿104,388
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI751
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m
  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  8h 45m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  3h 50m
  HKT
  9:15 pm
  1h 25m
  DMK
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  8h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 50m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1228
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  10:40 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 15h 35m
  11:30 am DMK - 5:35 am (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿110,905
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  11:30 am
  1h 20m
  HKT
  12:50 pm
  3h 55m
  HKT
  4:45 pm
  1h 55m
  SIN
  7:40 pm
  3h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1209
  11:30 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  3K536
  4:45 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:40 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  3h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:30 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:35 am, 17 Oct Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 15h 35m
  11:30 am DMK - 5:35 am (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿111,131
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  11:30 am
  1h 20m
  HKT
  12:50 pm
  3h 55m
  HKT
  4:45 pm
  1h 55m
  SIN
  7:40 pm
  3h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1209
  11:30 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  3h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  3K536
  4:45 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  7:40 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  1h 55m
  3h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:30 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:35 am, 17 Oct Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,470
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  PG4200
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,470
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  PG4212
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,711
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  13h 40m
  HKT
  10:15 am
  1h 50m
  SIN
  1:05 pm
  6h 55m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  13h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  PG4200
  10:15 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  1:05 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  6h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 25m
  7:15 pm DMK - 2:10 am (+2) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,711
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  7:15 pm
  1h 20m
  HKT
  8:35 pm
  12h 5m
  HKT
  8:40 am
  1h 40m
  SIN
  11:20 am
  8h 40m
  SIN
  8:00 pm
  4h 40m
  DRW
  2:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1227
  7:15 pm, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:35 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  12h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  PG4212
  8:40 am, 17 Oct Fri
  HKT ภูเก็ต
  11:20 am, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  1h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  8h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI803
  8:00 pm, 17 Oct Fri
  SIN สิงคโปร์
  2:10 am, 18 Oct Sat
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 15h 35m
  11:30 am DMK - 5:35 am (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,228
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  11:30 am
  1h 20m
  HKT
  12:50 pm
  2h 5m
  HKT
  2:55 pm
  1h 45m
  SIN
  5:40 pm
  5h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1209
  11:30 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI753
  2:55 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  5:40 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  1h 45m
  5h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:30 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:35 am, 17 Oct Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  TG4786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  ขาออก: Thu, 16 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 23 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 15h 35m
  11:30 am DMK - 5:35 am (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 12h 15m
  5:05 am DRW - 2:50 pm DMK
  ฿112,454
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

  DMK
  11:30 am
  1h 20m
  HKT
  12:50 pm
  2h 5m
  HKT
  2:55 pm
  1h 45m
  SIN
  5:40 pm
  5h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TG1209
  11:30 am, 16 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

  2h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  MI753
  2:55 pm, 16 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  5:40 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  1h 45m
  5h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:30 pm, 16 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:35 am, 17 Oct Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

  DRW
  5:05 am
  4h 50m
  KUL
  8:25 am
  1h 5m
  KUL
  9:30 am
  1h 15m
  HKT
  9:45 am
  3h 40m
  HKT
  1:25 pm
  1h 25m
  DMK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH144
  5:05 am, 23 Oct Thu
  DRW ดาร์วิน
  8:25 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  4h 50m
  1h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH786
  9:30 am, 23 Oct Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:45 am, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
  TG1210
  1:25 pm, 23 Oct Thu
  HKT ภูเก็ต
  2:50 pm, 23 Oct Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo