เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  3:15 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  6:15 am DRW - 6:20 pm BKK
  ฿14,851
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:15 pm
  2h 25m
  SIN
  6:40 pm
  4h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Sat 18 Oct, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  7h 30m
  SIN
  4:50 pm
  2h 30m
  BKK
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  7h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  Sat 25 Oct, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 6:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  6:15 am DRW - 6:20 pm BKK
  ฿14,851
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  Sat 18 Oct, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m
  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  7h 30m
  SIN
  4:50 pm
  2h 30m
  BKK
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  7h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  Sat 25 Oct, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 6:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  3:15 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿15,451
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:15 pm
  2h 25m
  SIN
  6:40 pm
  4h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Sat 18 Oct, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  Sat 25 Oct, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿15,451
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  Sat 18 Oct, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m
  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  Sat 25 Oct, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  3:15 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 20h 35m
  6:15 am DRW - 12:20 am (+1) BKK
  ฿15,703
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:15 pm
  2h 25m
  SIN
  6:40 pm
  4h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Tue 5 Aug, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  13h 30m
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  Thu 11 Sep, 10:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 20h 35m
  6:15 am DRW - 12:20 am (+1) BKK
  ฿15,903
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m
  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  13h 30m
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  Thu 11 Sep, 10:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  3:15 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿16,503
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  3:15 pm
  2h 25m
  SIN
  6:40 pm
  4h 50m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  Tue 5 Aug, 3:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 6:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  4h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿16,703
  jetstar.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m
  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 21h 50m
  12:50 pm BKK - 1:10 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 22h 30m
  4:10 pm DRW - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿40,095
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บริสเบน

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  3h 45m
  SIN
  7:55 pm
  7h 25m
  BNE
  5:20 am (+1)
  4h 10m
  BNE
  9:30 am
  4h 10m
  DRW
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  3h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF52
  Tue 5 Aug, 7:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:20 am
  BNE บริสเบน
  7h 25m
  4h 10m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF824
  Wed 6 Aug, 9:30 am
  BNE บริสเบน
  Wed 6 Aug, 1:10 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บริสเบน, สิงคโปร์

  DRW
  4:10 pm
  3h 40m
  BNE
  8:20 pm
  6h 10m
  BNE
  2:30 am
  7h 45m
  SIN
  8:15 am
  2h 25m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF837
  Thu 11 Sep, 4:10 pm
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 8:20 pm
  BNE บริสเบน
  3h 40m
  6h 10m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF8433
  Fri 12 Sep, 2:30 am
  BNE บริสเบน
  Fri 12 Sep, 8:15 am
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates Airlines

  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Fri 12 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 21h 50m
  12:50 pm BKK - 1:10 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿65,465
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บริสเบน

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  3h 45m
  SIN
  7:55 pm
  7h 25m
  BNE
  5:20 am (+1)
  4h 10m
  BNE
  9:30 am
  4h 10m
  DRW
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  3h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF52
  Tue 5 Aug, 7:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:20 am
  BNE บริสเบน
  7h 25m
  4h 10m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF824
  Wed 6 Aug, 9:30 am
  BNE บริสเบน
  Wed 6 Aug, 1:10 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 21h 50m
  12:50 pm BKK - 1:10 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 20h 35m
  6:15 am DRW - 12:20 am (+1) BKK
  ฿65,465
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บริสเบน

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  3h 45m
  SIN
  7:55 pm
  7h 25m
  BNE
  5:20 am (+1)
  4h 10m
  BNE
  9:30 am
  4h 10m
  DRW
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  3h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF52
  Tue 5 Aug, 7:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:20 am
  BNE บริสเบน
  7h 25m
  4h 10m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF824
  Wed 6 Aug, 9:30 am
  BNE บริสเบน
  Wed 6 Aug, 1:10 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  13h 30m
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4216
  Thu 11 Sep, 10:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 1d 5m
  12:50 pm BKK - 3:25 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿65,465
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บริสเบน

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  3h 45m
  SIN
  7:55 pm
  7h 25m
  BNE
  5:20 am (+1)
  6h 25m
  BNE
  11:45 am
  4h 10m
  DRW
  3:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  3h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF52
  Tue 5 Aug, 7:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:20 am
  BNE บริสเบน
  7h 25m
  6h 25m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF836
  Wed 6 Aug, 11:45 am
  BNE บริสเบน
  Wed 6 Aug, 3:25 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 21h 10m
  12:50 pm BKK - 12:30 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿67,375
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, เมลเบิร์น

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  4h 55m
  SIN
  9:05 pm
  7h 25m
  MEL
  6:30 am (+1)
  2h 5m
  MEL
  8:35 am
  4h 25m
  DRW
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  4h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF36
  Tue 5 Aug, 9:05 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 25m
  2h 5m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  QF838
  Wed 6 Aug, 8:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 6 Aug, 12:30 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 21h 10m
  12:50 pm BKK - 12:30 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 20h 35m
  6:15 am DRW - 12:20 am (+1) BKK
  ฿67,375
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, เมลเบิร์น

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  4h 55m
  SIN
  9:05 pm
  7h 25m
  MEL
  6:30 am (+1)
  2h 5m
  MEL
  8:35 am
  4h 25m
  DRW
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  4h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF36
  Tue 5 Aug, 9:05 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 6:30 am
  MEL เมลเบิร์น
  7h 25m
  2h 5m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  QF838
  Wed 6 Aug, 8:35 am
  MEL เมลเบิร์น
  Wed 6 Aug, 12:30 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  13h 30m
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4216
  Thu 11 Sep, 10:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 22h 30m
  4:10 pm DRW - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿67,510
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF320
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บริสเบน, สิงคโปร์

  DRW
  4:10 pm
  3h 40m
  BNE
  8:20 pm
  6h 10m
  BNE
  2:30 am
  7h 45m
  SIN
  8:15 am
  2h 25m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF837
  Thu 11 Sep, 4:10 pm
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 8:20 pm
  BNE บริสเบน
  3h 40m
  6h 10m หยุดพักใน บริสเบน BNE
  QF8433
  Fri 12 Sep, 2:30 am
  BNE บริสเบน
  Fri 12 Sep, 8:15 am
  SIN สิงคโปร์
  7h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates Airlines

  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Fri 12 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 23h 5m
  12:50 pm BKK - 2:25 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 20h 35m
  6:15 am DRW - 12:20 am (+1) BKK
  ฿67,665
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, ซิดนีย์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  4h 10m
  SIN
  8:20 pm
  7h 50m
  SYD
  6:10 am (+1)
  4h 5m
  SYD
  10:15 am
  4h 40m
  DRW
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  4h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF82
  Tue 5 Aug, 8:20 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 6:10 am
  SYD ซิดนีย์
  7h 50m
  4h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  Wed 6 Aug, 10:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 6 Aug, 2:25 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  13h 30m
  SIN
  10:50 pm
  2h 30m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4216
  Thu 11 Sep, 10:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Fri 12 Sep, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก +2 ที่ 23h 5m
  12:50 pm BKK - 2:25 pm (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿67,665
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, ซิดนีย์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  4h 10m
  SIN
  8:20 pm
  7h 50m
  SYD
  6:10 am (+1)
  4h 5m
  SYD
  10:15 am
  4h 40m
  DRW
  2:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  4h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF82
  Tue 5 Aug, 8:20 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 6:10 am
  SYD ซิดนีย์
  7h 50m
  4h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  Wed 6 Aug, 10:15 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 6 Aug, 2:25 pm
  DRW ดาร์วิน
  4h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  6:15 am DRW - 6:20 pm BKK
  ฿91,875
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Sat 18 Oct, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF320
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  7h 30m
  SIN
  4:50 pm
  2h 30m
  BKK
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  7h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4236
  Sat 25 Oct, 4:50 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 6:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Sat, 18 Oct - Sat, 25 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿91,875
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Sat 18 Oct, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 18 Oct, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF320
  Sat 18 Oct, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sun 19 Oct, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Sat 25 Oct, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Sat 25 Oct, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Sat 25 Oct, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Sat 25 Oct, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Tue, 5 Aug - Thu, 11 Sep
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  12:50 pm BKK - 5:35 am (+1) DRW
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  6:15 am DRW - 12:10 pm BKK
  ฿91,875
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  12:50 pm
  2h 20m
  SIN
  4:10 pm
  7h 20m
  SIN
  11:30 pm
  4h 35m
  DRW
  5:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF4215
  Tue 5 Aug, 12:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 4:10 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  7h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF320
  Tue 5 Aug, 11:30 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 6 Aug, 5:35 am
  DRW ดาร์วิน
  4h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:15 am
  4h 35m
  SIN
  9:20 am
  1h 20m
  SIN
  10:40 am
  2h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF319
  Thu 11 Sep, 6:15 am
  DRW ดาร์วิน
  Thu 11 Sep, 9:20 am
  SIN สิงคโปร์
  4h 35m
  1h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4214
  Thu 11 Sep, 10:40 am
  SIN สิงคโปร์
  Thu 11 Sep, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways