×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
  (แก้ไขการค้นหา)
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 6 ผลลัพธ์ ฿24,472 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 36 ผลลัพธ์ ฿24,899 เลือก
  ซิลค์แอร์ 126 ผลลัพธ์ ฿25,980 เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 19 ผลลัพธ์ ฿26,790 เลือก
  Malaysia Airlines 117 ผลลัพธ์ ฿38,503 เลือก
  แควนตัส 109 ผลลัพธ์ ฿54,913 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 5 ผลลัพธ์ ฿112,884 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿119,044 เลือก
  เอมิเรตส์ 2 ผลลัพธ์ ฿121,528 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿129,332 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 21 ผลลัพธ์ ฿24,472 เลือก
  ภูเก็ต 281 ผลลัพธ์ ฿24,899 เลือก
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  6:15 am DMK 7:35 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿25,227
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 19:35 DRW 10h 50m · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  4h layover
  DPS บาหลี
  15:30
  QZ540
  Duration: 2h 35m
  DRW ดาร์วิน
  19:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  4h หยุดพักใน บาหลี DPS
  QZ540
  DPS บาหลี
  15:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  19:35, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  6:15 am DMK 7:35 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿25,227
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 19:35 DRW 10h 50m · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  4h layover
  DPS บาหลี
  15:30
  QZ540
  Duration: 2h 35m
  DRW ดาร์วิน
  19:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  4h หยุดพักใน บาหลี DPS
  QZ540
  DPS บาหลี
  15:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  19:35, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 2 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jun ภูเก็ต ไป ดาร์วิน
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  5:50 pm HKT 2:40 pm 3 Jun DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 1d 1h 15m
  08:50 DRW 07:35 10 Jun HKT
  ฿25,342
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT DRW
  Thu, 2 Jun - Thu, 9 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ HKT 17:50 14:40 DRW 18h 20m · โดย SIN

  HKT ภูเก็ต
  17:50
  SQ5055
  Duration: 1h 50m
  SIN สิงคโปร์
  20:40
  11h 50m layover
  SIN สิงคโปร์
  08:30
  SQ5201
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  14:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5055
  HKT ภูเก็ต
  17:50, พฤ 2 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  20:40, พฤ 2 มิ.ย.
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  11h 50m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  SIN สิงคโปร์
  08:30, ศ 3 มิ.ย.
  DRW ดาร์วิน
  14:40, ศ 3 มิ.ย.
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์ DRW 08:50 07:35 HKT 1d 1h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  08:50
  SQ5322
  Duration: 10h
  SIN สิงคโปร์
  17:20
  13h 30m layover
  SIN สิงคโปร์
  06:50
  SQ5050
  Duration: 1h 45m
  HKT ภูเก็ต
  07:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  DRW ดาร์วิน
  08:50, พฤ 9 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  17:20, พฤ 9 มิ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  13h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5050
  SIN สิงคโปร์
  06:50, ศ 10 มิ.ย.
  HKT ภูเก็ต
  07:35, ศ 10 มิ.ย.
  1h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 2 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jun ภูเก็ต ไป ดาร์วิน
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  8:10 pm HKT 2:40 pm 3 Jun DRW
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 13h
  08:50 DRW 19:20 HKT
  ฿25,342
  english.ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  HKT DRW
  Thu, 2 Jun - Thu, 9 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ HKT 20:10 14:40 DRW 16h · โดย SIN

  HKT ภูเก็ต
  20:10
  SQ5057
  Duration: 1h 45m
  SIN สิงคโปร์
  22:55
  9h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  08:30
  SQ5201
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  14:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5057
  HKT ภูเก็ต
  20:10, พฤ 2 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  22:55, พฤ 2 มิ.ย.
  1h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  9h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5201
  SIN สิงคโปร์
  08:30, ศ 3 มิ.ย.
  DRW ดาร์วิน
  14:40, ศ 3 มิ.ย.
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์ DRW 08:50 19:20 HKT 13h · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  08:50
  SQ5322
  Duration: 10h
  SIN สิงคโปร์
  17:20
  1h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  SQ5058
  Duration: 1h 45m
  HKT ภูเก็ต
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5322
  DRW ดาร์วิน
  08:50, พฤ 9 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  17:20, พฤ 9 มิ.ย.
  10h

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ5058
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พฤ 9 มิ.ย.
  HKT ภูเก็ต
  19:20, พฤ 9 มิ.ย.
  1h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  แอร์เอเชีย แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  6:15 am DMK 7:35 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h
  15:35 DRW 22:05 DMK
  ฿25,668
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 19:35 DRW 10h 50m · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  4h layover
  DPS บาหลี
  15:30
  QZ540
  Duration: 2h 35m
  DRW ดาร์วิน
  19:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  4h หยุดพักใน บาหลี DPS
  QZ540
  DPS บาหลี
  15:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  19:35, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 22:05 BKK 9h · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  2h 5m layover
  SIN สิงคโปร์
  20:40
  FD350
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD350
  SIN สิงคโปร์
  20:40, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 2 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jun ภูเก็ต ไป ดาร์วิน
  ซิลค์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 16h
  8:10 pm HKT 2:40 pm 3 Jun DRW
  ซิลค์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 13h
  08:50 DRW 19:20 HKT
  ฿26,442
  jetradar.co.th
  แสดงรายละเอียด
  HKT DRW
  Thu, 2 Jun - Thu, 9 Jun

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ HKT 20:10 14:40 DRW 16h · โดย SIN

  HKT ภูเก็ต
  20:10
  MI5057
  Duration: 1h 45m
  SIN สิงคโปร์
  22:55
  9h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  08:30
  MI5201
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  14:40
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI5057
  HKT ภูเก็ต
  20:10, พฤ 2 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  22:55, พฤ 2 มิ.ย.
  1h 45m
  9h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI5201
  SIN สิงคโปร์
  08:30, ศ 3 มิ.ย.
  DRW ดาร์วิน
  14:40, ศ 3 มิ.ย.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์ DRW 08:50 19:20 HKT 13h · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  08:50
  MI5322
  Duration: 10h
  SIN สิงคโปร์
  17:20
  1h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  MI5058
  Duration: 1h 45m
  HKT ภูเก็ต
  19:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MI5322
  DRW ดาร์วิน
  08:50, พฤ 9 มิ.ย.
  SIN สิงคโปร์
  17:20, พฤ 9 มิ.ย.
  10h
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  MI5058
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พฤ 9 มิ.ย.
  HKT ภูเก็ต
  19:20, พฤ 9 มิ.ย.
  1h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h
  6:15 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿26,993
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 22:45 DRW 14h · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  7h layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  7h หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h
  6:15 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿26,993
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 22:45 DRW 14h · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  7h layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  7h หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h
  6:15 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h
  15:35 DRW 22:05 DMK
  ฿27,435
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย บาหลี BKK 06:15 22:45 DRW 14h · โดย DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15
  FD396
  Duration: 4h 15m
  DPS บาหลี
  11:30
  7h layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD396
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  11:30, อา 18 ต.ค.
  4h 15m
  7h หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 22:05 BKK 9h · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  2h 5m layover
  SIN สิงคโปร์
  20:40
  FD350
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD350
  SIN สิงคโปร์
  20:40, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 55m
  6:20 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿27,617
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บาหลี BKK 06:20 22:45 DRW 13h 55m · โดย SIN, DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20
  FD361
  Duration: 2h 20m
  SIN สิงคโปร์
  09:40
  2h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  12:15
  QZ505
  Duration: 2h 35m
  DPS บาหลี
  14:50
  3h 40m layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD361
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  09:40, อา 18 ต.ค.
  2h 20m
  2h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QZ505
  SIN สิงคโปร์
  12:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  14:50, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  3h 40m หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 55m
  6:20 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿27,617
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บาหลี BKK 06:20 22:45 DRW 13h 55m · โดย SIN, DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20
  FD361
  Duration: 2h 20m
  SIN สิงคโปร์
  09:40
  2h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  12:15
  QZ505
  Duration: 2h 35m
  DPS บาหลี
  14:50
  3h 40m layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD361
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  09:40, อา 18 ต.ค.
  2h 20m
  2h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QZ505
  SIN สิงคโปร์
  12:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  14:50, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  3h 40m หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 55m
  6:20 am DMK 10:45 pm DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 9h
  15:35 DRW 22:05 DMK
  ฿28,058
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์, บาหลี BKK 06:20 22:45 DRW 13h 55m · โดย SIN, DPS

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20
  FD361
  Duration: 2h 20m
  SIN สิงคโปร์
  09:40
  2h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  12:15
  QZ505
  Duration: 2h 35m
  DPS บาหลี
  14:50
  3h 40m layover
  DPS บาหลี
  18:30
  JQ82
  Duration: 2h 45m
  DRW ดาร์วิน
  22:45
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD361
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  09:40, อา 18 ต.ค.
  2h 20m
  2h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QZ505
  SIN สิงคโปร์
  12:15, อา 18 ต.ค.
  DPS บาหลี
  14:50, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  3h 40m หยุดพักใน บาหลี DPS
  JQ82
  DPS บาหลี
  18:30, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  22:45, อา 18 ต.ค.
  2h 45m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 22:05 BKK 9h · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  2h 5m layover
  SIN สิงคโปร์
  20:40
  FD350
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD350
  SIN สิงคโปร์
  20:40, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  22:05, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h
  8:45 am BKK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿30,890
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 08:45 05:15 DRW 18h · โดย SIN

  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:45
  TR2103
  Duration: 2h 25m
  SIN สิงคโปร์
  12:10
  10h 55m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2103
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:45, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  12:10, อา 18 ต.ค.
  2h 25m
  10h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  3:40 pm DMK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿30,968
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 15:40 05:15 DRW 11h 5m · โดย SIN

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:40
  SL8806
  Duration: 2h 50m
  SIN สิงคโปร์
  19:30
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8806
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:40, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  19:30, อา 18 ต.ค.
  2h 50m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  7:40 am DMK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿31,020
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 07:40 05:15 DRW 19h 5m · โดย SIN

  DMK กรุงเทพมหานคร
  07:40
  SL8800
  Duration: 2h 40m
  SIN สิงคโปร์
  11:20
  11h 45m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8800
  DMK กรุงเทพมหานคร
  07:40, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  11:20, อา 18 ต.ค.
  2h 40m
  11h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  10:25 am BKK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿31,150
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 10:25 05:15 DRW 16h 20m · โดย SIN

  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25
  TR2107
  Duration: 2h 35m
  SIN สิงคโปร์
  14:00
  9h 5m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2107
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:25, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  14:00, อา 18 ต.ค.
  2h 35m
  9h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 20h 25m
  6:20 am DMK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  15:35 DRW 00:20 22 Oct BKK
  ฿31,254
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 06:20 05:15 DRW 20h 25m · โดย SIN

  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20
  FD361
  Duration: 2h 20m
  SIN สิงคโปร์
  09:40
  13h 25m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD361
  DMK กรุงเทพมหานคร
  06:20, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  09:40, อา 18 ต.ค.
  2h 20m
  13h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 00:20 BKK 11h 15m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  4h 15m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:50
  3K509
  Duration: 2h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20
  22 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  4h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K509
  SIN สิงคโปร์
  22:50, พ 21 ต.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:20, พฤ 22 ต.ค.
  2h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h
  8:45 am BKK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿31,488
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 08:45 05:15 DRW 18h · โดย SIN

  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:45
  TR2103
  Duration: 2h 25m
  SIN สิงคโปร์
  12:10
  10h 55m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TR2103
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:45, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  12:10, อา 18 ต.ค.
  2h 25m
  10h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  3:40 pm DMK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿31,566
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 15:40 05:15 DRW 11h 5m · โดย SIN

  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:40
  SL8806
  Duration: 2h 50m
  SIN สิงคโปร์
  19:30
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8806
  DMK กรุงเทพมหานคร
  15:40, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  19:30, อา 18 ต.ค.
  2h 50m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Sun, 18 Oct เที่ยวกลับ: Wed, 21 Oct กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  7:40 am DMK 5:15 am 19 Oct DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  15:35 DRW 23:35 DMK
  ฿31,592
  skypicker.com
  แสดงรายละเอียด
  DMK DRW
  Sun, 18 Oct - Wed, 21 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์ BKK 07:40 05:15 DRW 19h 5m · โดย SIN

  DMK กรุงเทพมหานคร
  07:40
  SL8800
  Duration: 2h 40m
  SIN สิงคโปร์
  11:20
  11h 45m layover
  SIN สิงคโปร์
  23:05
  3K161
  Duration: 4h 40m
  DRW ดาร์วิน
  05:15
  19 Oct
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SL8800
  DMK กรุงเทพมหานคร
  07:40, อา 18 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  11:20, อา 18 ต.ค.
  2h 40m
  11h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  SIN สิงคโปร์
  23:05, อา 18 ต.ค.
  DRW ดาร์วิน
  05:15, จ 19 ต.ค.
  4h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์ DRW 15:35 23:35 BKK 10h 30m · โดย SIN

  DRW ดาร์วิน
  15:35
  SQ5202
  Duration: 4h 30m
  SIN สิงคโปร์
  18:35
  3h 35m layover
  SIN สิงคโปร์
  22:10
  FD352
  Duration: 2h 25m
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ5202
  DRW ดาร์วิน
  15:35, พ 21 ต.ค.
  SIN สิงคโปร์
  18:35, พ 21 ต.ค.
  4h 30m
  3h 35m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  FD352
  SIN สิงคโปร์
  22:10, พ 21 ต.ค.
  DMK กรุงเทพมหานคร
  23:35, พ 21 ต.ค.
  2h 25m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด