×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ดาร์วิน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 22 ผลลัพธ์ ฿24,758 เลือก
  Malaysia Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿52,472 เลือก
  เอมิเรตส์ 3 ผลลัพธ์ ฿56,196 เลือก
  แควนตัส 37 ผลลัพธ์ ฿56,210 เลือก
  การบินไทย 5 ผลลัพธ์ ฿107,957 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 1 ผลลัพธ์ ฿131,896 เลือก
  Virgin Australia 5 ผลลัพธ์ ฿139,590 เลือก
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  2:55 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:00 am DRW - 12:50 pm BKK
  ฿24,810
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  4h 40m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ510
  2:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  4h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  2h 25m
  SIN
  11:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  JQ515
  11:20 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  12:50 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  9:15 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:00 am DRW - 12:50 pm BKK
  ฿25,081
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:15 am
  2h 35m
  SIN
  12:50 pm
  10h 15m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K512
  9:15 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  2h 25m
  SIN
  11:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  11:20 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  12:50 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  2:55 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:00 am DRW - 12:50 pm BKK
  ฿25,581
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  4h 40m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  2:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  4h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  2h 25m
  SIN
  11:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  11:20 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  12:50 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  9:15 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:00 am DRW - 7:55 pm BKK
  ฿25,881
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:15 am
  2h 35m
  SIN
  12:50 pm
  10h 15m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K512
  9:15 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  9h 40m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  9h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  6:35 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:45 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:00 am DRW - 12:50 pm BKK
  ฿26,181
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  11:45 am
  2h 55m
  SIN
  3:40 pm
  7h 25m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K520
  11:45 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 55m
  7h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  2h 25m
  SIN
  11:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  11:20 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  12:50 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:30 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:00 am DRW - 12:50 pm BKK
  ฿26,181
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  1:30 pm
  2h 35m
  SIN
  5:05 pm
  6h
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  1:30 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  6h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  2h 25m
  SIN
  11:20 am
  2h 30m
  BKK
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K515
  11:20 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  12:50 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  9:15 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  6:00 am DRW - 8:35 pm BKK
  ฿26,281
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  9:15 am
  2h 35m
  SIN
  12:50 pm
  10h 15m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K512
  9:15 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  10h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 25m
  BKK
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  2:55 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:00 am DRW - 7:55 pm BKK
  ฿26,381
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  4h 40m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  2:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  4h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  9h 40m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  9h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  6:35 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  2:55 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  6:00 am DRW - 8:35 pm BKK
  ฿26,781
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  2:55 pm
  2h 30m
  SIN
  6:25 pm
  4h 40m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K510
  2:55 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 30m
  4h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  10h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 25m
  BKK
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:30 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:00 am DRW - 7:55 pm BKK
  ฿26,981
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  1:30 pm
  2h 35m
  SIN
  5:05 pm
  6h
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  1:30 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  6h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  9h 40m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  9h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  6:35 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:45 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:00 am DRW - 7:55 pm BKK
  ฿26,981
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  11:45 am
  2h 55m
  SIN
  3:40 pm
  7h 25m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K520
  11:45 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 55m
  7h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  9h 40m
  SIN
  6:35 pm
  2h 20m
  BKK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  9h 40m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K517
  6:35 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  7:55 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 20m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:30 pm BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  6:00 am DRW - 8:35 pm BKK
  ฿27,381
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  1:30 pm
  2h 35m
  SIN
  5:05 pm
  6h
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K516
  1:30 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 35m
  6h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  10h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 25m
  BKK
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:45 am BKK - 5:20 am (+1) DRW
  เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 5m
  6:00 am DRW - 8:35 pm BKK
  ฿27,381
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย สิงคโปร์

  BKK
  11:45 am
  2h 55m
  SIN
  3:40 pm
  7h 25m
  SIN
  11:05 pm
  4h 45m
  DRW
  5:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K520
  11:45 am, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 55m
  7h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K161
  11:05 pm, 25 Dec Thu
  SIN สิงคโปร์
  5:20 am, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  DRW
  6:00 am
  4h 25m
  SIN
  8:55 am
  10h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 25m
  BKK
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  3K162
  6:00 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:55 am, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  4h 25m
  10h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  3K513
  7:10 pm, 2 Jan Fri
  SIN สิงคโปร์
  8:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 15m
  2:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 19h 35m
  12:35 am DRW - 5:40 pm BKK
  ฿52,472
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์, ซิดนีย์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h
  KUL
  7:25 pm
  8h 15m
  SYD
  6:40 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 25 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH143
  7:25 pm, 25 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:40 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 15m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น, กัวลาลัมเปอร์

  DRW
  12:35 am
  4h 10m
  MEL
  6:15 am
  2h 40m
  MEL
  8:55 am
  8h 20m
  KUL
  2:15 pm
  2h 20m
  KUL
  4:35 pm
  2h 5m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5675
  12:35 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  6:15 am, 2 Jan Fri
  MEL เมลเบิร์น
  4h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar

  2h 40m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  MH146
  8:55 am, 2 Jan Fri
  MEL เมลเบิร์น
  2:15 pm, 2 Jan Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 20m
  2h 20m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:35 pm, 2 Jan Fri
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:40 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 20h 15m
  2:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 21h 5m
  2:25 pm DRW - 9:00 am (+1) BKK
  ฿52,728
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย กัวลาลัมเปอร์, ซิดนีย์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  2h
  KUL
  7:25 pm
  8h 15m
  SYD
  6:40 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 25 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH143
  7:25 pm, 25 Dec Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:40 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 15m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์, กัวลาลัมเปอร์

  DRW
  2:25 pm
  4h 20m
  SYD
  8:15 pm
  1h 40m
  SYD
  9:55 pm
  8h 25m
  KUL
  3:20 am (+1)
  4h 35m
  KUL
  7:55 am
  2h 5m
  BKK
  9:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF843
  2:25 pm, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  8:15 pm, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  4h 20m
  1h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  MH140
  9:55 pm, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  3:20 am, 3 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8h 25m
  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH5864
  7:55 am, 3 Jan Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  9:00 am, 3 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  12:25 am DRW - 3:35 pm BKK
  ฿56,196
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  12:25 am
  4h 20m
  SYD
  6:15 am
  3h 40m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5671
  12:25 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  6:15 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  4h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar

  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  12:25 am DRW - 3:35 pm BKK
  ฿56,210
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  12:25 am
  4h 20m
  SYD
  6:15 am
  3h 40m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5671
  12:25 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  6:15 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  4h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar

  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  12:25 am DRW - 3:35 pm BKK
  ฿56,211
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  12:25 am
  4h 20m
  SYD
  6:15 am
  3h 40m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5671
  12:25 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  6:15 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  4h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar

  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 20h 15m
  7:10 am DRW - 12:55 am (+1) BKK
  ฿59,475
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อลิซ สปริงส์, ซิดนีย์

  DRW
  7:10 am
  2h 5m
  ASP
  9:15 am
  3h
  ASP
  12:15 pm
  2h 50m
  SYD
  4:35 pm
  3h 10m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1937
  7:10 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  9:15 am, 2 Jan Fri
  ASP อลิซ สปริงส์
  2h 5m
  3h หยุดพักใน อลิซ สปริงส์ ASP
  QF791
  12:15 pm, 2 Jan Fri
  ASP อลิซ สปริงส์
  4:35 pm, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  2h 50m
  3h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 3 Jan Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Fri, 2 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ดาร์วิน Thu, 25 Dec - Fri, 2 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:15 pm BKK - 1:00 pm (+1) DRW
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 17h 40m
  12:25 am DRW - 3:35 pm BKK
  ฿59,905
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ดาร์วิน โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 25m
  SYD
  10:00 am
  4h 30m
  DRW
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 25 Dec Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5842
  10:00 am, 26 Dec Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:00 pm, 26 Dec Fri
  DRW ดาร์วิน
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ดาร์วิน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  DRW
  12:25 am
  4h 20m
  SYD
  6:15 am
  3h 40m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF5671
  12:25 am, 2 Jan Fri
  DRW ดาร์วิน
  6:15 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  4h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:55 am, 2 Jan Fri
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 2 Jan Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m