×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 33 ผลลัพธ์ ฿20,775 เลือก
  Biman Bangladesh Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿25,050 เลือก
  Oman Air 18 ผลลัพธ์ ฿26,035 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 5 ผลลัพธ์ ฿30,458 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 10 ผลลัพธ์ ฿34,992 เลือก
  Malaysia Airlines 10 ผลลัพธ์ ฿35,168 เลือก
  เอมิเรตส์ 132 ผลลัพธ์ ฿35,575 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 156 ผลลัพธ์ ฿39,794 เลือก
  Etihad Airways 4 ผลลัพธ์ ฿42,627 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 3 ผลลัพธ์ ฿48,182 เลือก
  แอร์อินเดีย 2 ผลลัพธ์ ฿126,143 เลือก
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  8:55 am BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  9:55 pm DOH - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿20,775
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  8:55 am
  4h 30m
  BOM
  11:55 am
  8h 10m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:55 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 4 Mar Wed
  BOM มุมไบ
  4h 30m
  8h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 4 Mar Wed
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 4 Mar Wed
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DOH
  9:55 pm
  3h 50m
  DEL
  4:15 am (+1)
  4h 40m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W553
  9:55 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  4:15 am, 5 Apr Sun
  DEL เดลี
  3h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 5 Apr Sun
  DEL เดลี
  2:40 pm, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Biman Bangladesh Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  1:30 pm BKK - 7:00 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  3:20 am DOH - 6:25 pm BKK
  ฿25,132
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ธากา (ดักกา)

  BKK
  1:30 pm
  2h 30m
  DAC
  3:00 pm
  1h 15m
  DAC
  4:15 pm
  5h 45m
  DOH
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BG89
  1:30 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:00 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  2h 30m
  1h 15m หยุดพักใน ธากา (ดักกา) DAC
  BG25
  4:15 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  3:20 am
  3h 30m
  BOM
  9:20 am
  3h 15m
  BOM
  12:35 pm
  4h 20m
  BKK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W559
  3:20 am, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  9:20 am, 29 Mar Sun
  BOM มุมไบ
  3h 30m
  3h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W60
  12:35 pm, 29 Mar Sun
  BOM มุมไบ
  6:25 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  1:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿26,120
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  4:05 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  5h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Biman Bangladesh Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  1:30 pm BKK - 7:00 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  10:30 pm DOH - 12:20 pm (+1) BKK
  ฿26,320
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ธากา (ดักกา)

  BKK
  1:30 pm
  2h 30m
  DAC
  3:00 pm
  1h 15m
  DAC
  4:15 pm
  5h 45m
  DOH
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BG89
  1:30 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:00 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  2h 30m
  1h 15m หยุดพักใน ธากา (ดักกา) DAC
  BG25
  4:15 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 20m
  CMB
  7:15 am
  3h 35m
  BKK
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:55 am, 30 Mar Mon
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 20m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL422
  7:15 am, 30 Mar Mon
  CMB โคลอมโบ
  12:20 pm, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  4:10 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿27,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  4:10 am
  1h 40m
  MCT
  6:50 am
  2h 15m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:10 am, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  6:50 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  2h 15m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  3:05 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:05 pm
  1h 30m
  MCT
  5:35 pm
  4h 50m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m
  4h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,620
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:15 pm
  1h 30m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5164
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  4:10 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿27,937
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  4:10 am
  1h 40m
  MCT
  6:50 am
  2h 15m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:10 am, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  6:50 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  2h 15m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,937
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:15 pm
  1h 30m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5164
  3:15 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m
  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  9:20 am BKK - 7:40 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  3:05 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,937
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:20 am
  6h 45m
  MCT
  1:05 pm
  5h 55m
  MCT
  7:00 pm
  1h 40m
  DOH
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:20 am, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:05 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  MCT มัสแค็ท
  7:40 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  1h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:05 pm
  1h 30m
  MCT
  5:35 pm
  4h 50m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m
  4h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Mar Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  10:55 pm DOH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿29,215
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 30m
  BOM
  4:55 am (+1)
  2h 55m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  4:55 am, 30 Mar Mon
  BOM มุมไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 30 Mar Mon
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  10:30 pm DOH - 12:20 pm (+1) BKK
  ฿29,461
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 20m
  CMB
  7:15 am
  3h 35m
  BKK
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  5:55 am, 30 Mar Mon
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 20m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL422
  7:15 am, 30 Mar Mon
  CMB โคลอมโบ
  12:20 pm, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  Biman Bangladesh Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  1:30 pm BKK - 7:00 pm DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  7:00 am DOH - 8:10 pm BKK
  ฿29,643
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ธากา (ดักกา)

  BKK
  1:30 pm
  2h 30m
  DAC
  3:00 pm
  1h 15m
  DAC
  4:15 pm
  5h 45m
  DOH
  7:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BG89
  1:30 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3:00 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  2h 30m
  1h 15m หยุดพักใน ธากา (ดักกา) DAC
  BG25
  4:15 pm, 27 Mar Fri
  DAC ธากา (ดักกา)
  7:00 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  5h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 15m
  BAH
  9:00 am
  7h 10m
  BKK
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  7:45 am, 29 Mar Sun
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 15m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:00 am, 29 Mar Sun
  BAH บาห์เรน
  8:10 pm, 29 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  10:55 pm DOH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿29,896
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 30m
  BOM
  4:55 am (+1)
  2h 55m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  4:55 am, 30 Mar Mon
  BOM มุมไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 30 Mar Mon
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:30 pm BKK - 5:50 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  3:05 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿30,045
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  5h 5m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:30 pm, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 5 Mar Thu
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  5h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5171
  5:20 am, 5 Mar Thu
  MCT มัสแค็ท
  5:50 am, 5 Mar Thu
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:05 pm
  1h 30m
  MCT
  5:35 pm
  4h 50m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  5:35 pm, 4 Apr Sat
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m
  4h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 4 Apr Sat
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Fri, 27 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 27 Mar - Sun, 29 Mar
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  9:55 pm DOH - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿30,386
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 27 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 27 Mar Fri
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 27 Mar Fri
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DOH
  9:55 pm
  3h 50m
  DEL
  4:15 am (+1)
  4h 40m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W553
  9:55 pm, 29 Mar Sun
  DOH โดฮา
  4:15 am, 30 Mar Mon
  DEL เดลี
  3h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 30 Mar Mon
  DEL เดลี
  2:40 pm, 30 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿30,458
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 4 Mar Wed
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 10m
  CMB
  7:05 am
  3h 35m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  5:55 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 10m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:05 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿30,685
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 4 Mar Wed
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 10m
  CMB
  7:05 am
  3h 35m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  5:55 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 10m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:05 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿30,685
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 4 Mar Wed
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 10m
  CMB
  7:05 am
  3h 35m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  5:55 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 10m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:05 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m
  ขาออก: Wed, 4 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 4 Apr กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 4 Mar - Sat, 4 Apr
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿30,922
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 4 Mar Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 4 Mar Wed
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 4 Mar Wed
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 10m
  CMB
  7:05 am
  3h 35m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 4 Apr Sat
  DOH โดฮา
  5:55 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 10m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:05 am, 5 Apr Sun
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 5 Apr Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 35m