×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿21,421 เลือก
  เอมิเรตส์ 71 ผลลัพธ์ ฿25,130 เลือก
  Etihad Airways 37 ผลลัพธ์ ฿33,082 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 85 ผลลัพธ์ ฿39,217 เลือก
  Malaysia Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿40,146 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 185 ผลลัพธ์ ฿21,421 เลือก
  ภูเก็ต 14 ผลลัพธ์ ฿29,042 เลือก
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 20 Aug - Tue, 1 Sep
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:05 am BKK - 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿21,360
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:05 am
  3h 20m
  CMB
  10:55 am
  7h 50m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:05 am, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 am, 20 Aug Thu
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 50m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 20 Aug Thu
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 20 Aug Thu
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 15m
  CMB
  7:10 am
  3h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  5:55 am, 2 Sep Wed
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:10 am, 2 Sep Wed
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 30m
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 2 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 20 Aug - Wed, 2 Sep
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:05 am BKK - 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  10:30 pm DOH - 12:20 pm (+1) BKK
  ฿21,360
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:05 am
  3h 20m
  CMB
  10:55 am
  7h 50m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:05 am, 20 Aug Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 am, 20 Aug Thu
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 50m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 20 Aug Thu
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 20 Aug Thu
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 25m
  CMB
  7:20 am
  3h 30m
  BKK
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 2 Sep Wed
  DOH โดฮา
  5:55 am, 3 Sep Thu
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 25m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL422
  7:20 am, 3 Sep Thu
  CMB โคลอมโบ
  12:20 pm, 3 Sep Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 30m
  ขาออก: Fri, 7 Aug เที่ยวกลับ: Mon, 17 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 7 Aug - Mon, 17 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h
  3:25 pm BKK - 10:25 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:00 pm DOH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  3h 45m
  DXB
  10:15 pm
  1h 10m
  DOH
  10:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 7 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 7 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK845
  10:15 pm, 7 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  10:25 pm, 7 Aug Fri
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  3h 40m
  DXB
  3:00 am
  6h 30m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 17 Aug Mon
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 17 Aug Mon
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 18 Aug Tue
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 18 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Fri, 7 Aug เที่ยวกลับ: Mon, 17 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 7 Aug - Mon, 17 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h
  3:25 pm BKK - 10:25 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  3h 45m
  DXB
  10:15 pm
  1h 10m
  DOH
  10:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 7 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 7 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK845
  10:15 pm, 7 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  10:25 pm, 7 Aug Fri
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 17 Aug Mon
  DOH โดฮา
  11:45 am, 17 Aug Mon
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 17 Aug Mon
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 18 Aug Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  2:15 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  2:15 pm, 22 Jul Wed
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  11:45 am, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  4:55 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  5:05 pm, 22 Jul Wed
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  11:45 am, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:00 pm DOH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 23 Jul Thu
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  3h 40m
  DXB
  3:00 am
  6h 30m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 14 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:00 pm DOH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  4:55 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  5:05 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  3h 40m
  DXB
  3:00 am
  6h 30m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 2 Sep Wed
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 21 Jul Tue
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 10m
  DXB
  10:30 pm
  6h 30m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  6:15 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  8:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:30 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  8:00 am, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:00 pm DOH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  3h 40m
  DXB
  3:00 am
  6h 30m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 2 Sep Wed
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 23 Jul Thu
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  11:45 am, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:45 am, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:45 am DOH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  4:55 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  5:05 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h
  DXB
  11:45 am
  3h 35m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  9:45 am, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:45 am, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h
  9:00 pm DOH - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 21 Jul Tue
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  4h 20m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  4h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 2 Sep Wed
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 23 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 23 Jul Thu
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 10m
  DXB
  10:30 pm
  6h 30m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  6:15 pm, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  8:20 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:30 pm, 13 Aug Thu
  DXB ดูไบ
  8:00 am, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  2:15 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 10m
  DXB
  10:30 pm
  6h 30m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  6:15 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  8:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:30 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  8:00 am, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  4:55 pm, 20 Jul Mon
  DXB ดูไบ
  5:05 pm, 20 Jul Mon
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 10m
  DXB
  10:30 pm
  6h 30m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  6:15 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  8:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:30 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  8:00 am, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:00 pm DOH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 40m
  DXB
  2:30 am
  1h 5m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 20 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  2:30 am, 21 Jul Tue
  DXB ดูไบ
  2:35 am, 21 Jul Tue
  DOH โดฮา
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:00 pm
  1h 20m
  DXB
  11:20 pm
  3h 40m
  DXB
  3:00 am
  6h 30m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  9:00 pm, 1 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 1 Sep Tue
  DXB ดูไบ
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:00 am, 2 Sep Wed
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 2 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  11:45 pm DOH - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  2:15 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  2:15 pm, 22 Jul Wed
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  11:45 pm
  1h 10m
  DXB
  1:55 am (+1)
  1h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK846
  11:45 pm, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  1:55 am, 14 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  1h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 14 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  11:45 pm DOH - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 22 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  4:55 pm, 22 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  5:05 pm, 22 Jul Wed
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  11:45 pm
  1h 10m
  DXB
  1:55 am (+1)
  1h 45m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK846
  11:45 pm, 13 Aug Thu
  DOH โดฮา
  1:55 am, 14 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  1h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 14 Aug Fri
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 14 Aug Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m