• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  10:55 am BKK - 7:15 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:15 pm DOH - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿25,410
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 13 May - Tue, 20 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  4h 50m
  BAH
  6:30 pm
  45m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Tue 13 May, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 13 May, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  4h 50m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF528
  Tue 13 May, 6:30 pm
  BAH บาห์เรน
  Tue 13 May, 7:15 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  8:15 pm
  45m
  BAH
  9:00 pm
  4h 25m
  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF529
  Tue 20 May, 8:15 pm
  DOH โดฮา
  Tue 20 May, 9:00 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  4h 25m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF152
  Wed 21 May, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Wed 21 May, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
  10:55 am BKK - 7:15 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 10h
  10:40 pm DOH - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿25,410
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 13 May - Tue, 20 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  4h 50m
  BAH
  6:30 pm
  45m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Tue 13 May, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 13 May, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  4h 50m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF528
  Tue 13 May, 6:30 pm
  BAH บาห์เรน
  Tue 13 May, 7:15 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  10:40 pm
  45m
  BAH
  11:25 pm
  2h
  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF531
  Tue 20 May, 10:40 pm
  DOH โดฮา
  Tue 20 May, 11:25 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  2h หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF152
  Wed 21 May, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Wed 21 May, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  10:25 am BKK - 5:35 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  3:15 pm DOH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿25,580
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 16 Oct - Thu, 23 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  10:25 am
  6h 45m
  BAH
  1:10 pm
  3h 40m
  BAH
  4:50 pm
  45m
  DOH
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Thu 16 Oct, 10:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 16 Oct, 1:10 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  3h 40m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF526
  Thu 16 Oct, 4:50 pm
  BAH บาห์เรน
  Thu 16 Oct, 5:35 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  3:15 pm
  45m
  BAH
  4:00 pm
  4h 15m
  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF533
  Thu 23 Oct, 3:15 pm
  DOH โดฮา
  Thu 23 Oct, 4:00 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  4h 15m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  Thu 23 Oct, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Fri 24 Oct, 7:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 am BKK - 5:35 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:15 pm DOH - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿26,660
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 13 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  3h 10m
  BAH
  4:50 pm
  45m
  DOH
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Fri 13 Jun, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 13 Jun, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  3h 10m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF526
  Fri 13 Jun, 4:50 pm
  BAH บาห์เรน
  Fri 13 Jun, 5:35 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  8:15 pm
  45m
  BAH
  9:00 pm
  4h 25m
  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF529
  Fri 20 Jun, 8:15 pm
  DOH โดฮา
  Fri 20 Jun, 9:00 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  4h 25m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF152
  Sat 21 Jun, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 21 Jun, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 am BKK - 5:35 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:15 pm DOH - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿26,745
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 1 Aug - Fri, 8 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  3h 10m
  BAH
  4:50 pm
  45m
  DOH
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Fri 1 Aug, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  3h 10m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF526
  Fri 1 Aug, 4:50 pm
  BAH บาห์เรน
  Fri 1 Aug, 5:35 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  8:15 pm
  45m
  BAH
  9:00 pm
  4h 25m
  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF529
  Fri 8 Aug, 8:15 pm
  DOH โดฮา
  Fri 8 Aug, 9:00 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  4h 25m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF152
  Sat 9 Aug, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:30 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  6:35 pm DOH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿29,745
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 26 Apr - Mon, 30 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  BAH
  11:15 pm
  2h 35m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  Sat 26 Apr, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 11:15 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  2h 35m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  Sun 27 Apr, 1:50 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 27 Apr, 2:35 am
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  6:35 pm
  45m
  BAH
  7:20 pm
  55m
  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF527
  Mon 30 Jun, 6:35 pm
  DOH โดฮา
  Mon 30 Jun, 7:20 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  Mon 30 Jun, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Tue 1 Jul, 7:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 10h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 3 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 3 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 3 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Thu 3 Jul, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 3 Jul, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Thu 10 Jul, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Thu 10 Jul, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Thu 10 Jul, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 11 Jul, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 10h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 3 Jul - Thu, 10 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Thu 3 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 3 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Thu 3 Jul, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 3 Jul, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Thu 10 Jul, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Thu 10 Jul, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Thu 10 Jul, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 11 Jul, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 12 May - Mon, 19 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 12 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 12 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Mon 12 May, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 12 May, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Mon 19 May, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Mon 19 May, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 19 May, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 20 May, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 12 May - Mon, 19 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 12 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 12 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Mon 12 May, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 12 May, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Mon 19 May, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Mon 19 May, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 19 May, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 20 May, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 14 May - Wed, 21 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 14 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 14 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Wed 14 May, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 14 May, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Wed 21 May, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Wed 21 May, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Wed 21 May, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 22 May, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 14 May - Wed, 21 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 14 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 14 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Wed 14 May, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 14 May, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Wed 21 May, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Wed 21 May, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Wed 21 May, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 22 May, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:40 pm BKK - 2:25 am (+1) DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
  9:45 am DOH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 10 Nov - Mon, 17 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  6h 50m
  DXB
  12:30 am (+1)
  1h 45m
  DXB
  2:15 am
  1h 10m
  DOH
  2:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Mon 10 Nov, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 11 Nov, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  1h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  Tue 11 Nov, 2:15 am
  DXB ดูไบ
  Tue 11 Nov, 2:25 am
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  9:45 am
  1h 5m
  DXB
  11:50 am
  3h 30m
  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  Mon 17 Nov, 9:45 am
  DOH โดฮา
  Mon 17 Nov, 11:50 am
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  Mon 17 Nov, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 18 Nov, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 2 Jun - Mon, 9 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 2 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Mon 2 Jun, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 2 Jun, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Mon 9 Jun, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 9 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 10 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  3:35 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 2 Jun - Mon, 9 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 2 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Mon 2 Jun, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 2 Jun, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  3:35 pm
  1h 5m
  DXB
  5:40 pm
  4h 55m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK844
  Mon 9 Jun, 3:35 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 5:40 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  4h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 9 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 10 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  9:35 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 10 Nov - Mon, 17 Nov

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  3h 40m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 10 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 10 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Mon 10 Nov, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 10 Nov, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 50m
  DXB
  11:10 pm
  5h 50m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Mon 17 Nov, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Mon 17 Nov, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 17 Nov, 11:10 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 18 Nov, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 17 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 17 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 17 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Tue 17 Jun, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 17 Jun, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Tue 24 Jun, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Tue 24 Jun, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Tue 24 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 25 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 2 Jun - Mon, 9 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 2 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Mon 2 Jun, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 2 Jun, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Mon 9 Jun, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 9 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 10 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK - 2:15 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  3:35 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 2 Jun - Mon, 9 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 15m
  DXB
  2:15 pm
  1h
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 2 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 2 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  Mon 2 Jun, 2:15 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 2 Jun, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  3:35 pm
  1h 5m
  DXB
  5:40 pm
  4h 55m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK844
  Mon 9 Jun, 3:35 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 5:40 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  4h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 9 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 10 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK - 5:05 pm DOH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  6:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,585
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 17 Jun - Tue, 24 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 55m
  DXB
  4:55 pm
  1h 10m
  DOH
  5:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 17 Jun, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 17 Jun, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  Tue 17 Jun, 4:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 17 Jun, 5:05 pm
  DOH โดฮา
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  DOH
  6:15 pm
  1h 5m
  DXB
  8:20 pm
  2h 15m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  Tue 24 Jun, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Tue 24 Jun, 8:20 pm
  DXB ดูไบ
  1h 5m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Tue 24 Jun, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 25 Jun, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  There are 1 airports in โดฮา, with over 200 airlines flying to โดฮา.

  Based on user search activity, the top five searched flights to โดฮา are โคชิ ไป โดฮา, มุมไบ ไป โดฮา, อิสตันบูล ไป โดฮา, บาห์เรน ไป โดฮา, ดูไบ ไป โดฮา... Flight prices for these routes start at ฿4,403, ฿4,727, ฿5,212, ฿5,342, ฿5,374... respectively.

  Besides Wego's selection of โดฮา flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in โดฮา. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.