×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿22,266 เลือก
  เอมิเรตส์ 71 ผลลัพธ์ ฿26,120 เลือก
  Etihad Airways 37 ผลลัพธ์ ฿34,386 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 85 ผลลัพธ์ ฿40,763 เลือก
  Malaysia Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿41,728 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 185 ผลลัพธ์ ฿22,266 เลือก
  ภูเก็ต 14 ผลลัพธ์ ฿30,187 เลือก
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:05 am BKK 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  22:30 DOH 12:10 2 Sep BKK
  ฿21,360
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Thu, 20 Aug - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลัมโบ BKK 09:05 21:15 DOH 16h 10m · โดย CMB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  UL403
  Duration: 3h 20m
  CMB โคลัมโบ
  10:55
  7h 50m layover
  CMB โคลัมโบ
  18:45
  UL217
  Duration: 5h
  DOH โดฮา
  21:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, พฤ 20 ส.ค.
  CMB โคลัมโบ
  10:55, พฤ 20 ส.ค.
  3h 20m
  7h 50m หยุดพักใน โคลัมโบ CMB
  UL217
  CMB โคลัมโบ
  18:45, พฤ 20 ส.ค.
  DOH โดฮา
  21:15, พฤ 20 ส.ค.
  5h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลัมโบ DOH 22:30 12:10 BKK 9h 40m · โดย CMB

  DOH โดฮา
  22:30
  UL218
  Duration: 4h 55m
  CMB โคลัมโบ
  05:55
  2 Sep
  1h 15m layover
  CMB โคลัมโบ
  07:10
  UL882
  Duration: 3h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  DOH โดฮา
  22:30, อ 1 ก.ย.
  CMB โคลัมโบ
  05:55, พ 2 ก.ย.
  4h 55m
  1h 15m หยุดพักใน โคลัมโบ CMB
  UL882
  CMB โคลัมโบ
  07:10, พ 2 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:10, พ 2 ก.ย.
  3h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Thu, 20 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 2 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
  9:05 am BKK 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  22:30 DOH 12:20 3 Sep BKK
  ฿21,360
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Thu, 20 Aug - Wed, 2 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลัมโบ BKK 09:05 21:15 DOH 16h 10m · โดย CMB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05
  UL403
  Duration: 3h 20m
  CMB โคลัมโบ
  10:55
  7h 50m layover
  CMB โคลัมโบ
  18:45
  UL217
  Duration: 5h
  DOH โดฮา
  21:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:05, พฤ 20 ส.ค.
  CMB โคลัมโบ
  10:55, พฤ 20 ส.ค.
  3h 20m
  7h 50m หยุดพักใน โคลัมโบ CMB
  UL217
  CMB โคลัมโบ
  18:45, พฤ 20 ส.ค.
  DOH โดฮา
  21:15, พฤ 20 ส.ค.
  5h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลัมโบ DOH 22:30 12:20 BKK 9h 50m · โดย CMB

  DOH โดฮา
  22:30
  UL218
  Duration: 4h 55m
  CMB โคลัมโบ
  05:55
  3 Sep
  1h 25m layover
  CMB โคลัมโบ
  07:20
  UL422
  Duration: 3h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  DOH โดฮา
  22:30, พ 2 ก.ย.
  CMB โคลัมโบ
  05:55, พฤ 3 ก.ย.
  4h 55m
  1h 25m หยุดพักใน โคลัมโบ CMB
  UL422
  CMB โคลัมโบ
  07:20, พฤ 3 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20, พฤ 3 ก.ย.
  3h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 7 Aug เที่ยวกลับ: Mon, 17 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h
  3:25 pm BKK 10:25 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  21:00 DOH 12:30 18 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Fri, 7 Aug - Mon, 17 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 15:25 22:25 DOH 11h · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:25
  EK377
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  18:30
  3h 45m layover
  DXB ดูไบ
  22:15
  EK845
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  22:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:25, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  18:30, ศ 7 ส.ค.
  6h 5m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK845
  DXB ดูไบ
  22:15, ศ 7 ส.ค.
  DOH โดฮา
  22:25, ศ 7 ส.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 12:30 BKK 11h 30m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  3h 40m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, จ 17 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:20, จ 17 ส.ค.
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, อ 18 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, อ 18 ส.ค.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Fri, 7 Aug เที่ยวกลับ: Mon, 17 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h
  3:25 pm BKK 10:25 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 18 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Fri, 7 Aug - Mon, 17 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 15:25 22:25 DOH 11h · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:25
  EK377
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  18:30
  3h 45m layover
  DXB ดูไบ
  22:15
  EK845
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  22:25
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:25, ศ 7 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  18:30, ศ 7 ส.ค.
  6h 5m
  3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK845
  DXB ดูไบ
  22:15, ศ 7 ส.ค.
  DOH โดฮา
  22:25, ศ 7 ส.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  18 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, จ 17 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  11:45, จ 17 ส.ค.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, จ 17 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, อ 18 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 14:15 DOH 8h 20m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  1h 15m layover
  DXB ดูไบ
  14:15
  EK843
  Duration: 1h
  DOH โดฮา
  14:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, พ 22 ก.ค.
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  DXB ดูไบ
  14:15, พ 22 ก.ค.
  DOH โดฮา
  14:15, พ 22 ก.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  14 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  11:45, พฤ 13 ส.ค.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, พฤ 13 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, ศ 14 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 17:05 DOH 11h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  3h 55m layover
  DXB ดูไบ
  16:55
  EK849
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  17:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, พ 22 ก.ค.
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  DXB ดูไบ
  16:55, พ 22 ก.ค.
  DOH โดฮา
  17:05, พ 22 ก.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  14 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  11:45, พฤ 13 ส.ค.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, พฤ 13 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, ศ 14 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  21:00 DOH 12:30 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 17:05 DOH 11h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  3h 55m layover
  DXB ดูไบ
  16:55
  EK849
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  17:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  DXB ดูไบ
  16:55, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  17:05, จ 20 ก.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 12:30 BKK 11h 30m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  3h 40m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  23:20, อ 1 ก.ย.
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, พ 2 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 21 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  18:15 DOH 08:00 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  21 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, อ 21 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, อ 21 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, อ 21 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 18:15 08:00 BKK 9h 45m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  18:15
  EK850
  Duration: 1h 5m
  DXB ดูไบ
  20:20
  2h 10m layover
  DXB ดูไบ
  22:30
  EK374
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00
  2 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  DOH โดฮา
  18:15, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  20:20, อ 1 ก.ย.
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  DXB ดูไบ
  22:30, อ 1 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  21:00 DOH 12:30 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 14:15 DOH 8h 20m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  1h 15m layover
  DXB ดูไบ
  14:15
  EK843
  Duration: 1h
  DOH โดฮา
  14:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  DXB ดูไบ
  14:15, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  14:15, จ 20 ก.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 12:30 BKK 11h 30m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  3h 40m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  23:20, อ 1 ก.ย.
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, พ 2 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 23 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  21:00 DOH 12:30 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  23 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, พฤ 23 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, พฤ 23 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, พฤ 23 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 12:30 BKK 11h 30m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  3h 40m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  23:20, พฤ 13 ส.ค.
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, ศ 14 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, ศ 14 ส.ค.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 23 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  23 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, พฤ 23 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, พฤ 23 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, พฤ 23 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  14 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  11:45, พฤ 13 ส.ค.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, พฤ 13 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, ศ 14 ส.ค.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 14:15 DOH 8h 20m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  1h 15m layover
  DXB ดูไบ
  14:15
  EK843
  Duration: 1h
  DOH โดฮา
  14:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  DXB ดูไบ
  14:15, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  14:15, จ 20 ก.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  2 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  11:45, อ 1 ก.ย.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, อ 1 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, พ 2 ก.ย.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  09:45 DOH 00:55 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 17:05 DOH 11h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  3h 55m layover
  DXB ดูไบ
  16:55
  EK849
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  17:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  DXB ดูไบ
  16:55, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  17:05, จ 20 ก.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 09:45 00:55 BKK 11h 10m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  09:45
  EK842
  Duration: 1h
  DXB ดูไบ
  11:45
  3h 35m layover
  DXB ดูไบ
  15:20
  EK370
  Duration: 6h 35m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55
  2 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK842
  DOH โดฮา
  09:45, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  11:45, อ 1 ก.ย.
  1h
  3h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  DXB ดูไบ
  15:20, อ 1 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  00:55, พ 2 ก.ย.
  6h 35m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 21 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h
  21:00 DOH 13:00 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  21 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, อ 21 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, อ 21 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, อ 21 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 13:00 BKK 12h · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  4h 20m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  23:20, อ 1 ก.ย.
  1h 20m
  4h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, พ 2 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, พ 2 ก.ย.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 23 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  18:15 DOH 08:00 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  23 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, พฤ 23 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, พฤ 23 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, พฤ 23 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 18:15 08:00 BKK 9h 45m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  18:15
  EK850
  Duration: 1h 5m
  DXB ดูไบ
  20:20
  2h 10m layover
  DXB ดูไบ
  22:30
  EK374
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00
  14 Aug
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  DOH โดฮา
  18:15, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  20:20, พฤ 13 ส.ค.
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  DXB ดูไบ
  22:30, พฤ 13 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00, ศ 14 ส.ค.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  18:15 DOH 08:00 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 14:15 DOH 8h 20m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  1h 15m layover
  DXB ดูไบ
  14:15
  EK843
  Duration: 1h
  DOH โดฮา
  14:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  DXB ดูไบ
  14:15, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  14:15, จ 20 ก.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 18:15 08:00 BKK 9h 45m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  18:15
  EK850
  Duration: 1h 5m
  DXB ดูไบ
  20:20
  2h 10m layover
  DXB ดูไบ
  22:30
  EK374
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00
  2 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  DOH โดฮา
  18:15, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  20:20, อ 1 ก.ย.
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  DXB ดูไบ
  22:30, อ 1 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  18:15 DOH 08:00 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 17:05 DOH 11h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  3h 55m layover
  DXB ดูไบ
  16:55
  EK849
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  17:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, จ 20 ก.ค.
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  DXB ดูไบ
  16:55, จ 20 ก.ค.
  DOH โดฮา
  17:05, จ 20 ก.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 18:15 08:00 BKK 9h 45m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  18:15
  EK850
  Duration: 1h 5m
  DXB ดูไบ
  20:20
  2h 10m layover
  DXB ดูไบ
  22:30
  EK374
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00
  2 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK850
  DOH โดฮา
  18:15, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  20:20, อ 1 ก.ย.
  1h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  DXB ดูไบ
  22:30, อ 1 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  08:00, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Mon, 20 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 1 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  9:25 pm BKK 2:35 am 21 Jul DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  21:00 DOH 12:30 2 Sep BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Mon, 20 Jul - Tue, 1 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 21:25 02:35 DOH 9h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25
  EK373
  Duration: 6h 25m
  DXB ดูไบ
  00:50
  21 Jul
  1h 40m layover
  DXB ดูไบ
  02:30
  EK847
  Duration: 1h 5m
  DOH โดฮา
  02:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  BKK กรุงเทพมหานคร
  21:25, จ 20 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  00:50, อ 21 ก.ค.
  6h 25m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK847
  DXB ดูไบ
  02:30, อ 21 ก.ค.
  DOH โดฮา
  02:35, อ 21 ก.ค.
  1h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 21:00 12:30 BKK 11h 30m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  21:00
  EK882
  Duration: 1h 20m
  DXB ดูไบ
  23:20
  3h 40m layover
  DXB ดูไบ
  03:00
  EK384
  Duration: 6h 30m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK882
  DOH โดฮา
  21:00, อ 1 ก.ย.
  DXB ดูไบ
  23:20, อ 1 ก.ย.
  1h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  DXB ดูไบ
  03:00, พ 2 ก.ย.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30, พ 2 ก.ย.
  6h 30m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 20m
  9:55 am BKK 2:15 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  23:45 DOH 13:00 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 14:15 DOH 8h 20m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  1h 15m layover
  DXB ดูไบ
  14:15
  EK843
  Duration: 1h
  DOH โดฮา
  14:15
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, พ 22 ก.ค.
  6h 5m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK843
  DXB ดูไบ
  14:15, พ 22 ก.ค.
  DOH โดฮา
  14:15, พ 22 ก.ค.
  1h
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 23:45 13:00 BKK 9h 15m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  23:45
  EK846
  Duration: 1h 10m
  DXB ดูไบ
  01:55
  14 Aug
  1h 45m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK846
  DOH โดฮา
  23:45, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  01:55, ศ 14 ส.ค.
  1h 10m
  1h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ศ 14 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ศ 14 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 22 Jul เที่ยวกลับ: Thu, 13 Aug กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  9:55 am BKK 5:05 pm DOH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  23:45 DOH 13:00 14 Aug BKK
  ฿25,090
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Wed, 22 Jul - Thu, 13 Aug

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย ดูไบ BKK 09:55 17:05 DOH 11h 10m · โดย DXB

  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55
  EK375
  Duration: 6h 5m
  DXB ดูไบ
  13:00
  3h 55m layover
  DXB ดูไบ
  16:55
  EK849
  Duration: 1h 10m
  DOH โดฮา
  17:05
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  BKK กรุงเทพมหานคร
  09:55, พ 22 ก.ค.
  DXB ดูไบ
  13:00, พ 22 ก.ค.
  6h 5m
  3h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK849
  DXB ดูไบ
  16:55, พ 22 ก.ค.
  DOH โดฮา
  17:05, พ 22 ก.ค.
  1h 10m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ DOH 23:45 13:00 BKK 9h 15m · โดย DXB

  DOH โดฮา
  23:45
  EK846
  Duration: 1h 10m
  DXB ดูไบ
  01:55
  14 Aug
  1h 45m layover
  DXB ดูไบ
  03:40
  EK376
  Duration: 6h 20m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK846
  DOH โดฮา
  23:45, พฤ 13 ส.ค.
  DXB ดูไบ
  01:55, ศ 14 ส.ค.
  1h 10m
  1h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  DXB ดูไบ
  03:40, ศ 14 ส.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  13:00, ศ 14 ส.ค.
  6h 20m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด