×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  กัลฟ์แอร์ 34 ผลลัพธ์ ฿18,782 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 12 ผลลัพธ์ ฿19,459 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 40 ผลลัพธ์ ฿21,181 เลือก
  Etihad Airways 61 ผลลัพธ์ ฿24,017 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 14 ผลลัพธ์ ฿25,895 เลือก
  Biman Bangladesh Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿26,748 เลือก
  Oman Air 59 ผลลัพธ์ ฿27,094 เลือก
  เอมิเรตส์ 290 ผลลัพธ์ ฿27,454 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 258 ผลลัพธ์ ฿37,958 เลือก
  Malaysia Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿38,651 เลือก
  การบินไทย 4 ผลลัพธ์ ฿63,715 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 742 ผลลัพธ์ ฿18,782 เลือก
  ภูเก็ต 36 ผลลัพธ์ ฿35,497 เลือก
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  9:30 pm BKK - 7:45 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿18,782
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  6h 45m
  BAH
  7:00 am
  45m
  DOH
  7:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  6h 45m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF522
  7:00 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:45 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  9:30 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿18,782
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:30 pm BKK - 10:20 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿18,958
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  9h 20m
  BAH
  9:35 am
  45m
  DOH
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  9h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF524
  9:35 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  10:20 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  9:30 pm BKK - 7:45 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,082
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  6h 45m
  BAH
  7:00 am
  45m
  DOH
  7:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  6h 45m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF522
  7:00 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:45 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  9:30 pm BKK - 7:45 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,109
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  6h 45m
  BAH
  7:00 am
  45m
  DOH
  7:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  6h 45m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF522
  7:00 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:45 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  9:30 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,109
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  9:30 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,152
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:30 pm BKK - 10:20 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,245
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  9h 20m
  BAH
  9:35 am
  45m
  DOH
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  9h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF524
  9:35 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  10:20 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  9:30 pm BKK - 10:20 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿19,272
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  9h 20m
  BAH
  9:35 am
  45m
  DOH
  10:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  9h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF524
  9:35 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  10:20 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:40 pm DOH - 11:55 am (+1) BKK
  ฿19,459
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 1 Nov Sun
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:40 pm
  4h 40m
  CMB
  5:50 am (+1)
  1h 11m
  CMB
  7:01 am
  3h 24m
  BKK
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:40 pm, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  5:50 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  4h 40m
  1h 11m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:01 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  11:55 am, 1 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 24m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:40 pm DOH - 11:55 am (+1) BKK
  ฿19,520
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 1 Nov Sun
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:40 pm
  4h 40m
  CMB
  5:50 am (+1)
  1h 11m
  CMB
  7:01 am
  3h 24m
  BKK
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:40 pm, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  5:50 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  4h 40m
  1h 11m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:01 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  11:55 am, 1 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 24m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:40 pm DOH - 11:55 am (+1) BKK
  ฿19,520
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 1 Nov Sun
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:40 pm
  4h 40m
  CMB
  5:50 am (+1)
  1h 11m
  CMB
  7:01 am
  3h 24m
  BKK
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:40 pm, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  5:50 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  4h 40m
  1h 11m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:01 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  11:55 am, 1 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 24m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 18h
  7:25 am BKK - 9:25 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:40 pm DOH - 11:55 am (+1) BKK
  ฿19,546
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  7:25 am
  3h 25m
  CMB
  9:20 am
  9h 30m
  CMB
  6:50 pm
  5h 5m
  DOH
  9:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  7:25 am, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:20 am, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 25m
  9h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:50 pm, 1 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:25 pm, 1 Nov Sun
  DOH โดฮา
  5h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:40 pm
  4h 40m
  CMB
  5:50 am (+1)
  1h 11m
  CMB
  7:01 am
  3h 24m
  BKK
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:40 pm, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  5:50 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  4h 40m
  1h 11m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:01 am, 1 Dec Tue
  CMB โคลอมโบ
  11:55 am, 1 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 24m
  ขาออก: Fri, 29 May เที่ยวกลับ: Sun, 14 Jun กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 29 May - Sun, 14 Jun
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:10 am BKK - 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  10:30 pm DOH - 12:20 pm (+1) BKK
  ฿20,305
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:10 am
  3h 20m
  CMB
  11:00 am
  7h 45m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:10 am, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:00 am, 29 May Fri
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 45m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 29 May Fri
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 29 May Fri
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 25m
  CMB
  7:20 am
  3h 30m
  BKK
  12:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 14 Jun Sun
  DOH โดฮา
  5:55 am, 15 Jun Mon
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 25m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL422
  7:20 am, 15 Jun Mon
  CMB โคลอมโบ
  12:20 pm, 15 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 30m
  ขาออก: Sun, 1 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 30 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 1 Nov - Mon, 30 Nov
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  9:30 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  กัลฟ์แอร์ แวะพัก 1 ที่ 8h 50m
  7:00 am DOH - 7:50 pm BKK
  ฿20,433
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:30 pm
  6h 45m
  BAH
  12:15 am (+1)
  1h 35m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  9:30 pm, 1 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:15 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  1h 35m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 2 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 2 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  55m
  BAH
  8:40 am
  7h 10m
  BKK
  7:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 30 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  55m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:40 am, 30 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:50 pm, 30 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 10m
  ขาออก: Sun, 19 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 19 Jul - Mon, 27 Jul
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 16h 50m
  8:40 am BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  9:55 pm DOH - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿21,132
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  8:40 am
  4h 25m
  BOM
  11:35 am
  8h 55m
  BOM
  8:30 pm
  3h 30m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W61
  8:40 am, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:35 am, 19 Jul Sun
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  8h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:30 pm, 19 Jul Sun
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 19 Jul Sun
  DOH โดฮา
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DOH
  9:55 pm
  3h 50m
  DEL
  4:15 am (+1)
  4h 40m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W553
  9:55 pm, 27 Jul Mon
  DOH โดฮา
  4:15 am, 28 Jul Tue
  DEL เดลี
  3h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 28 Jul Tue
  DEL เดลี
  2:40 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 19 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 19 Jul - Mon, 27 Jul
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  9:00 am BKK - 9:15 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  3:20 am DOH - 6:25 pm BKK
  ฿21,895
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:00 am
  3h 20m
  CMB
  10:50 am
  7h 55m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:00 am, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 am, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 55m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 19 Jul Sun
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  3:20 am
  3h 30m
  BOM
  9:20 am
  3h 15m
  BOM
  12:35 pm
  4h 20m
  BKK
  6:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W559
  3:20 am, 27 Jul Mon
  DOH โดฮา
  9:20 am, 27 Jul Mon
  BOM มุมไบ
  3h 30m
  3h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W60
  12:35 pm, 27 Jul Mon
  BOM มุมไบ
  6:25 pm, 27 Jul Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 20m
  ขาออก: Sun, 19 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 19 Jul - Mon, 27 Jul
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  9:00 am BKK - 9:15 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  10:55 pm DOH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿21,895
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:00 am
  3h 20m
  CMB
  10:50 am
  7h 55m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:00 am, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 am, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 55m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 19 Jul Sun
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 30m
  BOM
  4:55 am (+1)
  2h 55m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 27 Jul Mon
  DOH โดฮา
  4:55 am, 28 Jul Tue
  BOM มุมไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 28 Jul Tue
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Sun, 19 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 19 Jul - Mon, 27 Jul
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  2:50 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  9:55 pm DOH - 2:40 pm (+1) BKK
  ฿22,270
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  2h 45m
  BOM
  8:30 pm
  3h 30m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 19 Jul Sun
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  2h 45m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:30 pm, 19 Jul Sun
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 19 Jul Sun
  DOH โดฮา
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เดลี

  DOH
  9:55 pm
  3h 50m
  DEL
  4:15 am (+1)
  4h 40m
  DEL
  8:55 am
  4h 15m
  BKK
  2:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W553
  9:55 pm, 27 Jul Mon
  DOH โดฮา
  4:15 am, 28 Jul Tue
  DEL เดลี
  3h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เดลี DEL
  9W64
  8:55 am, 28 Jul Tue
  DEL เดลี
  2:40 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Sun, 19 Jul เที่ยวกลับ: Mon, 27 Jul กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 19 Jul - Mon, 27 Jul
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  9:00 am BKK - 9:15 pm DOH
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  10:30 pm DOH - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿22,860
  srilankan.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย โคลอมโบ

  BKK
  9:00 am
  3h 20m
  CMB
  10:50 am
  7h 55m
  CMB
  6:45 pm
  5h
  DOH
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL403
  9:00 am, 19 Jul Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:50 am, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  3h 20m
  7h 55m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL217
  6:45 pm, 19 Jul Sun
  CMB โคลอมโบ
  9:15 pm, 19 Jul Sun
  DOH โดฮา
  5h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:30 pm
  4h 55m
  CMB
  5:55 am (+1)
  1h 15m
  CMB
  7:10 am
  3h 30m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:30 pm, 27 Jul Mon
  DOH โดฮา
  5:55 am, 28 Jul Tue
  CMB โคลอมโบ
  4h 55m
  1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:10 am, 28 Jul Tue
  CMB โคลอมโบ
  12:10 pm, 28 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 30m