เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Gulf Air 39 ผลลัพธ์ ฿22,261 เลือก
  Qatar Airways 1657 ผลลัพธ์ ฿26,817 เลือก
  เจ็ท แอร์เวย์ 195 ผลลัพธ์ ฿28,184 เลือก
  Etihad Airways 148 ผลลัพธ์ ฿30,104 เลือก
  Emirates 881 ผลลัพธ์ ฿32,220 เลือก
  Oman Air 29 ผลลัพธ์ ฿36,483 เลือก
  Cathay Pacific 1 ผลลัพธ์ ฿38,696 เลือก
  Malaysia Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿38,761 เลือก
  Bangkok Airways 11 ผลลัพธ์ ฿52,983 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿52,983 เลือก
  Nepal Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿56,368 เลือก
  ขาออก:Mon, 27 Oct เที่ยวกลับ:Mon, 3 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 27 Oct - Mon, 3 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,261
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Mon 27 Oct, 8:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 28 Oct, 12:30 am
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  Tue 28 Oct, 1:50 am
  BAH บาห์เรน
  Tue 28 Oct, 2:35 am
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  Mon 3 Nov, 7:00 am
  DOH โดฮา
  Mon 3 Nov, 7:45 am
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  Mon 3 Nov, 9:05 am
  BAH บาห์เรน
  Mon 3 Nov, 7:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 4 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 27 Sep - Sat, 4 Oct
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  9:00 am BKK - 2:15 pm DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 10h
  10:40 pm DOH - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿22,764
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  9:00 am
  6h 45m
  BAH
  11:45 am
  1h 45m
  BAH
  1:30 pm
  45m
  DOH
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Sat 27 Sep, 9:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 11:45 am
  BAH บาห์เรน
  6h 45m
  1h 45m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF532
  Sat 27 Sep, 1:30 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 27 Sep, 2:15 pm
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  10:40 pm
  45m
  BAH
  11:25 pm
  2h
  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF531
  Sat 4 Oct, 10:40 pm
  DOH โดฮา
  Sat 4 Oct, 11:25 pm
  BAH บาห์เรน
  45m
  2h หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF152
  Sun 5 Oct, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 5 Oct, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 4 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 27 Sep - Sat, 4 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 27 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Sat 4 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 4 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:05 pm BKK - 10:55 pm DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Thu 2 Oct, 8:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 10:55 pm
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Thu 9 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 28 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 28 Sep - Sun, 5 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  2:40 am BKK - 5:30 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sun 28 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Sun 5 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 6 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 22 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  2:40 am BKK - 5:30 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Mon 22 Sep, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Mon 29 Sep, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 29 Sep, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Mon, 22 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 22 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  1:10 am DOH - 12:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 22 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 22 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR828
  Mon 29 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 29 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Thu, 18 Sep เที่ยวกลับ:Thu, 25 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 18 Sep - Thu, 25 Sep
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 18 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 18 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Thu 25 Sep, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 25 Sep, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 5 Oct - Sun, 12 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Sun 12 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 12 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 5 Oct - Sun, 12 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  2:40 am BKK - 5:30 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  1:10 am DOH - 12:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sun 5 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR828
  Sun 12 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 12 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 12 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 5 Oct - Sun, 12 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Sun 12 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 13 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 2 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Thu 9 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:05 pm BKK - 10:55 pm DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Thu 2 Oct, 8:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 10:55 pm
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Thu 9 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Fri 10 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  2:40 am BKK - 5:30 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  1:10 am DOH - 12:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Thu 2 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR828
  Thu 9 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 28 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 28 Sep - Sun, 5 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 28 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Sun 5 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 28 Sep เที่ยวกลับ:Sun, 5 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 28 Sep - Sun, 5 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 28 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 28 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Sun 5 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 6 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Sat, 27 Sep เที่ยวกลับ:Sat, 4 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 27 Sep - Sat, 4 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 27 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Sat 4 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 45m
  9:05 am BKK - 11:50 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:45 pm DOH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 2 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR822
  Thu 9 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Fri 10 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  8:05 pm BKK - 10:55 pm DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  1:10 am DOH - 12:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Thu 2 Oct, 8:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 10:55 pm
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR828
  Thu 9 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ:Thu, 9 Oct กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 2 Oct - Thu, 9 Oct
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 50m
  2:40 am BKK - 5:30 am DOH
  Qatar Airways เที่ยวบินตรง 6h 55m
  8:10 am DOH - 7:05 pm BKK
  ฿26,817
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Thu 2 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR832
  Thu 9 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m