×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Oman Air 64 ผลลัพธ์ ฿16,193 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 12 ผลลัพธ์ ฿19,795 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿20,513 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 40 ผลลัพธ์ ฿21,779 เลือก
  Etihad Airways 48 ผลลัพธ์ ฿23,700 เลือก
  เอมิเรตส์ 179 ผลลัพธ์ ฿24,080 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 242 ผลลัพธ์ ฿38,977 เลือก
  เวียดนามแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿80,197 เลือก
  การบินไทย 1 ผลลัพธ์ ฿81,087 เลือก
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  9:10 am BKK 2:05 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  20:55 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  1h 10m
  MCT
  1:30 pm
  1h 35m
  DOH
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  1h 10m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY663
  1:30 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  2:05 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  04:35 DOH 18:40 BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  4:35 am
  1h 40m
  MCT
  7:15 am
  1h 50m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:35 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  7:15 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  1h 50m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 29 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  9:10 am BKK 2:05 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  20:45 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  1h 10m
  MCT
  1:30 pm
  1h 35m
  DOH
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  1h 10m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY663
  1:30 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  2:05 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK 5:50 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY5171
  5:20 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  5:50 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  9:10 am BKK 7:55 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  7h
  MCT
  7:20 pm
  1h 35m
  DOH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  7h หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY661
  7:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  7:55 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  20:45 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:40 pm BKK 3:00 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  20:55 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  2h 35m
  MCT
  2:25 am
  1h 35m
  DOH
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  2h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY667
  2:25 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  3:00 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  9:10 am BKK 7:55 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  20:55 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  7h
  MCT
  7:20 pm
  1h 35m
  DOH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  7h หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY661
  7:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  7:55 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  20:55 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  9:10 am BKK 2:05 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  1h 10m
  MCT
  1:30 pm
  1h 35m
  DOH
  2:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  1h 10m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY663
  1:30 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  2:05 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  01:35 DOH 18:40 BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  4:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  5h หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 29 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  15:05 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  3:05 pm
  1h 40m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  4h 40m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK 5:50 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  20:45 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY5171
  5:20 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  5:50 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  9:10 am BKK 7:55 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  20:45 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  7h
  MCT
  7:20 pm
  1h 35m
  DOH
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  7h หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY661
  7:20 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  7:55 pm, 22 Sep Tue
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:40 pm BKK 3:00 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 DOH 08:00 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  2h 35m
  MCT
  2:25 am
  1h 35m
  DOH
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  2h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY667
  2:25 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  3:00 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am 30 Sep
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY817
  10:25 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  8:00 am, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK 5:50 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  20:55 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY5171
  5:20 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  5:50 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:40 pm BKK 3:00 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  20:45 DOH 18:40 30 Sep BKK
  ฿16,235
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  2h 35m
  MCT
  2:25 am
  1h 35m
  DOH
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  2h 35m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY667
  2:25 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  3:00 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 30 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK 5:50 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  01:35 DOH 18:40 BKK
  ฿16,615
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY5171
  5:20 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  5:50 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  4:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 30m
  5h หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 29 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Tue, 22 Sep เที่ยวกลับ: Tue, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK 9:10 am 23 Sep DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  04:35 DOH 18:40 BKK
  ฿16,615
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK DOH
  Tue, 22 Sep - Tue, 29 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย องุ่นหวานมัซคะท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 22 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 22 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY669
  8:35 am, 23 Sep Wed
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  9:10 am, 23 Sep Wed
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย องุ่นหวานมัซคะท

  DOH
  4:35 am
  1h 40m
  MCT
  7:15 am
  1h 50m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:35 am, 29 Sep Tue
  DOH โดฮา
  7:15 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  1h 40m
  1h 50m หยุดพักใน องุ่นหวานมัซคะท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Sep Tue
  MCT องุ่นหวานมัซคะท
  6:40 pm, 29 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m