×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Oman Air 133 ผลลัพธ์ ฿19,022 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 36 ผลลัพธ์ ฿19,131 เลือก
  ศรีลังกันแอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿20,604 เลือก
  เอมิเรตส์ 273 ผลลัพธ์ ฿23,008 เลือก
  Biman Bangladesh Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿23,562 เลือก
  Etihad Airways 25 ผลลัพธ์ ฿24,031 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 29 ผลลัพธ์ ฿25,142 เลือก
  Malaysia Airlines 9 ผลลัพธ์ ฿34,324 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 292 ผลลัพธ์ ฿38,659 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 3 ผลลัพธ์ ฿64,445 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 797 ผลลัพธ์ ฿19,022 เลือก
  ภูเก็ต 8 ผลลัพธ์ ฿27,860 เลือก
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK - 5:50 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5171
  5:20 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  5:50 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 1 Jun Mon
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  8:40 pm BKK - 11:45 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  11h 25m
  MCT
  11:15 am
  1h 30m
  DOH
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  11h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5167
  11:15 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  11:45 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:15 pm
  1h 30m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5164
  3:15 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK - 5:50 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  8:45 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5171
  5:20 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  5:50 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 1 Jun Mon
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 am DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  8:40 pm BKK - 11:45 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  3:05 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  11h 25m
  MCT
  11:15 am
  1h 30m
  DOH
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  11h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5167
  11:15 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  11:45 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:05 pm
  1h 40m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 1 Jun Mon
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  8:45 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 1 Jun Mon
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  8:40 pm BKK - 11:45 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  4:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  11h 25m
  MCT
  11:15 am
  1h 30m
  DOH
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  11h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5167
  11:15 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  11:45 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  4:35 am
  1h 40m
  MCT
  7:15 am
  1h 50m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:35 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  7:15 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  1h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  8:40 pm BKK - 11:45 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  1:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  11h 25m
  MCT
  11:15 am
  1h 30m
  DOH
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  11h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5167
  11:15 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  11:45 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  4:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  5h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:15 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:15 pm
  1h 30m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5164
  3:15 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  3:05 pm DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  3:05 pm
  1h 40m
  MCT
  5:45 pm
  4h 40m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY664
  3:05 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  5:45 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  4h 40m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  4:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  4:35 am
  1h 40m
  MCT
  7:15 am
  1h 50m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY668
  4:35 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  7:15 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  1h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK - 5:50 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  10:10 am DOH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5171
  5:20 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  5:50 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  10:10 am
  1h 40m
  MCT
  12:50 pm
  9h 35m
  MCT
  10:25 pm
  6h 35m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY670
  10:10 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  12:50 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  10:25 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  8:00 am, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 19h 5m
  8:40 pm BKK - 11:45 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  11h 25m
  MCT
  11:15 am
  1h 30m
  DOH
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  11h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5167
  11:15 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  11:45 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 1 Jun Mon
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 1 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:40 pm BKK - 5:50 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  1:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  5h 30m
  MCT
  5:20 am
  1h 30m
  DOH
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  5h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5171
  5:20 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  5:50 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  4:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  5h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Sat, 16 May เที่ยวกลับ: Sun, 31 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 16 May - Sun, 31 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  8:40 pm BKK - 9:10 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  1:35 am DOH - 6:40 pm BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  8h 45m
  MCT
  8:35 am
  1h 35m
  DOH
  9:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 16 May Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 16 May Sat
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  8h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY669
  8:35 am, 17 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  9:10 am, 17 May Sun
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  1:35 am
  1h 30m
  MCT
  4:05 am
  5h
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5170
  1:35 am, 31 May Sun
  DOH โดฮา
  4:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  5h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 31 May Sun
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 31 May Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 20 May - Thu, 28 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  9:10 am BKK - 7:15 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  6h 25m
  MCT
  6:45 pm
  1h 30m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  6h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  6:45 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  7:15 pm, 20 May Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 28 May Thu
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 28 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 May Fri
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 20 May - Thu, 28 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:40 pm BKK - 3:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  8:45 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  2h 35m
  MCT
  2:25 am
  1h 35m
  DOH
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  2h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  2:25 am, 21 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  3:00 am, 21 May Thu
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 28 May Thu
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 28 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 May Fri
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 20 May - Thu, 28 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  8:40 pm BKK - 3:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  2h 35m
  MCT
  2:25 am
  1h 35m
  DOH
  3:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  2h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  2:25 am, 21 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  3:00 am, 21 May Thu
  DOH โดฮา
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:55 pm
  1h 40m
  MCT
  11:35 pm
  9h 30m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  8:55 pm, 28 May Thu
  DOH โดฮา
  11:35 pm, 28 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 40m
  9h 30m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 May Fri
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 20 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 20 May - Thu, 28 May
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  9:10 am BKK - 7:15 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 55m
  8:45 pm DOH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿19,115
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  6h 25m
  MCT
  6:45 pm
  1h 30m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 20 May Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  6h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  6:45 pm, 20 May Wed
  MCT มัสแค็ท
  7:15 pm, 20 May Wed
  DOH โดฮา
  1h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:45 pm
  1h 35m
  MCT
  11:20 pm
  9h 45m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  8:45 pm, 28 May Thu
  DOH โดฮา
  11:20 pm, 28 May Thu
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qatar Airways

  9h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 May Fri
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 May Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m