เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 10 Aug - Sun, 17 Aug
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  11:40 am BKK - 6:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  9:15 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿21,827
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  1h 25m
  DOH
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 10 Aug, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 10 Aug, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 10 Aug, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 10 Aug, 6:30 pm
  DOH โดฮา
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  9:15 pm
  1h 25m
  MCT
  11:40 pm
  1h 20m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  Sun 17 Aug, 9:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 17 Aug, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  1h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 18 Aug, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 18 Aug, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 10 Aug - Sun, 17 Aug
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  11:40 am BKK - 6:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  8:00 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿21,827
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  1h 25m
  DOH
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 10 Aug, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 10 Aug, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 10 Aug, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 10 Aug, 6:30 pm
  DOH โดฮา
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:00 pm
  1h 25m
  MCT
  10:25 pm
  2h 35m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Sun 17 Aug, 8:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 17 Aug, 10:25 pm
  MCT มัสแค็ท
  1h 25m
  2h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 18 Aug, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 18 Aug, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  10:10 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:05 pm DOH - 7:25 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  10:10 am
  6h
  MCT
  1:10 pm
  4h 55m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  Thu 23 Oct, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 1:10 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  4h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Thu 23 Oct, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Thu 23 Oct, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:05 pm
  2h 30m
  MCT
  9:35 pm
  1h
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Thu 30 Oct, 6:05 pm
  DOH โดฮา
  Thu 30 Oct, 9:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 30m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Thu 30 Oct, 10:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  Fri 31 Oct, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 14 Sep - Sun, 21 Sep
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  11:40 am BKK - 7:15 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:15 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  5h 10m
  MCT
  7:50 pm
  25m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 14 Sep, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 14 Sep, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  5h 10m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  Sun 14 Sep, 7:50 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 14 Sep, 7:15 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:15 pm
  2h 25m
  MCT
  11:40 pm
  1h 20m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  Sun 21 Sep, 8:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 21 Sep, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 22 Sep, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 22 Sep, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 14 Sep - Sun, 21 Sep
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:15 pm DOH - 8:10 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 14 Sep, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 14 Sep, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 14 Sep, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 14 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:15 pm
  2h 25m
  MCT
  9:40 pm
  1h
  MCT
  10:40 pm
  6h 30m
  BKK
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Sun 21 Sep, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 21 Sep, 9:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Sun 21 Sep, 10:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 22 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  8:40 pm BKK - 2:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:05 pm DOH - 7:25 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h
  MCT
  11:40 pm
  2h 55m
  MCT
  2:35 am
  25m
  DOH
  2:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Thu 23 Oct, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  2h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  Fri 24 Oct, 2:35 am
  MCT มัสแค็ท
  Fri 24 Oct, 2:00 am
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:05 pm
  2h 30m
  MCT
  9:35 pm
  1h
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Thu 30 Oct, 6:05 pm
  DOH โดฮา
  Thu 30 Oct, 9:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 30m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Thu 30 Oct, 10:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  Fri 31 Oct, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 14 Sep - Sun, 21 Sep
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  8:15 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 14 Sep, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 14 Sep, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 14 Sep, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 14 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  8:15 pm
  2h 25m
  MCT
  11:40 pm
  1h 20m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  Sun 21 Sep, 8:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 21 Sep, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 22 Sep, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 22 Sep, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 14 Sep - Sun, 21 Sep
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  11:40 am BKK - 7:15 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:15 pm DOH - 8:10 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  5h 10m
  MCT
  7:50 pm
  25m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 14 Sep, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 14 Sep, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  5h 10m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  Sun 14 Sep, 7:50 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 14 Sep, 7:15 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:15 pm
  2h 25m
  MCT
  9:40 pm
  1h
  MCT
  10:40 pm
  6h 30m
  BKK
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Sun 21 Sep, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 21 Sep, 9:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Sun 21 Sep, 10:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 22 Sep, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:05 pm DOH - 7:25 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Thu 23 Oct, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 23 Oct, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Thu 23 Oct, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Thu 23 Oct, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:05 pm
  2h 30m
  MCT
  9:35 pm
  1h
  MCT
  10:35 pm
  5h 50m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Thu 30 Oct, 6:05 pm
  DOH โดฮา
  Thu 30 Oct, 9:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 30m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Thu 30 Oct, 10:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  Fri 31 Oct, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 14 Sep - Sun, 21 Sep
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 14 Sep, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 14 Sep, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 14 Sep, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 14 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:00 pm
  2h 25m
  MCT
  10:25 pm
  2h 35m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Sun 21 Sep, 7:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 21 Sep, 10:25 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  2h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 22 Sep, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 22 Sep, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 15 Sep - Mon, 22 Sep
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  2:50 pm BKK - 8:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:55 pm DOH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿22,254
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 55m
  BOM
  6:15 pm
  2h 45m
  BOM
  9:00 pm
  2h
  DOH
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Mon 15 Sep, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 15 Sep, 6:15 pm
  BOM มุมไบ
  4h 55m
  2h 45m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  Mon 15 Sep, 9:00 pm
  BOM มุมไบ
  Mon 15 Sep, 8:30 pm
  DOH โดฮา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  9:55 pm
  5h
  BOM
  5:25 am (+1)
  2h 55m
  BOM
  8:20 am
  4h
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  Mon 22 Sep, 9:55 pm
  DOH โดฮา
  Tue 23 Sep, 5:25 am
  BOM มุมไบ
  5h
  2h 55m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Tue 23 Sep, 8:20 am
  BOM มุมไบ
  Tue 23 Sep, 1:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 19 Mar - Thu, 26 Mar
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  2:35 pm BKK - 8:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 40m
  9:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿22,134
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  5h 15m
  BOM
  6:20 pm
  2h 15m
  BOM
  8:35 pm
  2h 25m
  DOH
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Thu 19 Mar, 2:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 19 Mar, 6:20 pm
  BOM มุมไบ
  5h 15m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  Thu 19 Mar, 8:35 pm
  BOM มุมไบ
  Thu 19 Mar, 8:30 pm
  DOH โดฮา
  2h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  9:55 pm
  4h 45m
  BOM
  5:10 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  8:20 am
  3h 45m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  Thu 26 Mar, 9:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 27 Mar, 5:10 am
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Fri 27 Mar, 8:20 am
  BOM มุมไบ
  Fri 27 Mar, 1:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 10 Aug - Sun, 17 Aug
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:00 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 10 Aug, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 10 Aug, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 10 Aug, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 10 Aug, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:00 pm
  2h 25m
  MCT
  10:25 pm
  2h 35m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Sun 17 Aug, 7:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 17 Aug, 10:25 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  2h 35m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 18 Aug, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 18 Aug, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 29 Oct - Wed, 5 Nov
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 2:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  7:45 pm DOH - 10:10 am (+1) BKK
  ฿22,058
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  2h 5m
  MCT
  2:20 am
  40m
  DOH
  2:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Wed 29 Oct, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 30 Oct, 12:15 am
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  Thu 30 Oct, 2:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Thu 30 Oct, 2:00 am
  DOH โดฮา
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:45 pm
  2h 35m
  MCT
  11:20 pm
  2h
  MCT
  1:20 am
  5h 50m
  BKK
  10:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Wed 5 Nov, 7:45 pm
  DOH โดฮา
  Wed 5 Nov, 11:20 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 35m
  2h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Thu 6 Nov, 1:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Thu 6 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 27 Oct - Mon, 3 Nov
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 2:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:40 pm DOH - 10:10 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  2h 5m
  MCT
  2:20 am
  40m
  DOH
  2:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Mon 27 Oct, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 28 Oct, 12:15 am
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  Tue 28 Oct, 2:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 28 Oct, 2:00 am
  DOH โดฮา
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:40 pm
  2h 35m
  MCT
  11:15 pm
  2h 5m
  MCT
  1:20 am
  5h 50m
  BKK
  10:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  Mon 3 Nov, 7:40 pm
  DOH โดฮา
  Mon 3 Nov, 11:15 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 35m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Tue 4 Nov, 1:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 4 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 27 Oct - Mon, 3 Nov
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  8:30 pm BKK - 2:00 am (+1) DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  7:45 pm DOH - 10:10 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  MCT
  12:15 am (+1)
  2h 5m
  MCT
  2:20 am
  40m
  DOH
  2:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Mon 27 Oct, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 28 Oct, 12:15 am
  MCT มัสแค็ท
  6h 45m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY667
  Tue 28 Oct, 2:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 28 Oct, 2:00 am
  DOH โดฮา
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:45 pm
  2h 35m
  MCT
  11:20 pm
  2h
  MCT
  1:20 am
  5h 50m
  BKK
  10:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Mon 3 Nov, 7:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 3 Nov, 11:20 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 35m
  2h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Tue 4 Nov, 1:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 4 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 27 Oct - Mon, 3 Nov
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 15m
  8:55 am BKK - 1:10 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  7:40 pm DOH - 10:10 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:55 am
  6h 30m
  MCT
  12:25 pm
  1h 5m
  MCT
  1:30 pm
  40m
  DOH
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  Mon 27 Oct, 8:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 27 Oct, 12:25 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h 30m
  1h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY663
  Mon 27 Oct, 1:30 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 27 Oct, 1:10 pm
  DOH โดฮา
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:40 pm
  2h 35m
  MCT
  11:15 pm
  2h 5m
  MCT
  1:20 am
  5h 50m
  BKK
  10:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY662
  Mon 3 Nov, 7:40 pm
  DOH โดฮา
  Mon 3 Nov, 11:15 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 35m
  2h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Tue 4 Nov, 1:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 4 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 27 Oct - Mon, 3 Nov
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 15m
  8:55 am BKK - 1:10 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  7:45 pm DOH - 10:10 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:55 am
  6h 30m
  MCT
  12:25 pm
  1h 5m
  MCT
  1:30 pm
  40m
  DOH
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  Mon 27 Oct, 8:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 27 Oct, 12:25 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h 30m
  1h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY663
  Mon 27 Oct, 1:30 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 27 Oct, 1:10 pm
  DOH โดฮา
  40m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  7:45 pm
  2h 35m
  MCT
  11:20 pm
  2h
  MCT
  1:20 am
  5h 50m
  BKK
  10:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5172
  Mon 3 Nov, 7:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 3 Nov, 11:20 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 35m
  2h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Tue 4 Nov, 1:20 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 4 Nov, 10:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 12 Oct - Sun, 19 Oct
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  11:40 am BKK - 7:15 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  6:15 pm DOH - 8:10 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  5h 10m
  MCT
  7:50 pm
  25m
  DOH
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 12 Oct, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Oct, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  5h 10m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY661
  Sun 12 Oct, 7:50 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 12 Oct, 7:15 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:15 pm
  2h 25m
  MCT
  9:40 pm
  1h
  MCT
  10:40 pm
  6h 30m
  BKK
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 19 Oct, 9:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  1h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY817
  Sun 19 Oct, 10:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 20 Oct, 8:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 12 Oct - Sun, 19 Oct
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  11:40 am BKK - 5:30 pm DOH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  6:15 pm DOH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿22,164
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  3h 25m
  MCT
  6:05 pm
  25m
  DOH
  5:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Sun 12 Oct, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Oct, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  3h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY5565
  Sun 12 Oct, 6:05 pm
  MCT มัสแค็ท
  Sun 12 Oct, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  25m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  DOH
  6:15 pm
  2h 25m
  MCT
  9:40 pm
  3h 20m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY5168
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  DOH โดฮา
  Sun 19 Oct, 9:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  2h 25m
  3h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Mon 20 Oct, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Mon 20 Oct, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m