เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ท แอร์เวย์ 48 ผลลัพธ์ ฿18,536 เลือก
  Gulf Air 50 ผลลัพธ์ ฿22,879 เลือก
  Etihad 68 ผลลัพธ์ ฿28,280 เลือก
  Oman Air 29 ผลลัพธ์ ฿28,808 เลือก
  Biman Bangladesh Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿31,870 เลือก
  Emirates 470 ผลลัพธ์ ฿32,408 เลือก
  Qatar Airways 2177 ผลลัพธ์ ฿37,091 เลือก
  Malaysia Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿40,615 เลือก
  Bangkok Airways 8 ผลลัพธ์ ฿50,813 เลือก
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 5 Nov - Sat, 8 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿18,495
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 5 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 15m
  BOM
  4:40 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 8 Nov Sat
  DOH โดฮา
  4:40 am, 9 Nov Sun
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 9 Nov Sun
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 12 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 5 Nov - Wed, 12 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿18,868
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 5 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 15m
  BOM
  4:40 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 12 Nov Wed
  DOH โดฮา
  4:40 am, 13 Nov Thu
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 13 Nov Thu
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 11 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 4 Nov - Tue, 11 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿20,099
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 4 Nov Tue
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 4 Nov Tue
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 4 Nov Tue
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 15m
  BOM
  4:40 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 11 Nov Tue
  DOH โดฮา
  4:40 am, 12 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 12 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Tue, 25 Nov - Tue, 2 Dec
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿22,272
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 25 Nov Tue
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 25 Nov Tue
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 25 Nov Tue
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 15m
  BOM
  4:40 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 2 Dec Tue
  DOH โดฮา
  4:40 am, 3 Dec Wed
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 3 Dec Wed
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Fri, 14 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 21 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 14 Nov - Fri, 21 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,879
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  8:50 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 15 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 15 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 15 Nov Sat
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 21 Nov Fri
  DOH โดฮา
  7:45 am, 21 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 21 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 21 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 8 Nov - Sat, 15 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,879
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 9 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 9 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 9 Nov Sun
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 15 Nov Sat
  DOH โดฮา
  7:45 am, 15 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 15 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 10 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 3 Nov - Mon, 10 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,879
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 4 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 4 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 4 Nov Tue
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 10 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 10 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sat, 1 Nov - Sat, 8 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,879
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 2 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 2 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 2 Nov Sun
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 8 Nov Sat
  DOH โดฮา
  7:45 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Thu, 30 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 6 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 30 Oct - Thu, 6 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  7:00 am DOH - 7:25 pm BKK
  ฿22,879
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 31 Oct Fri
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 31 Oct Fri
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 31 Oct Fri
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 10m
  BAH
  8:55 am
  6h 30m
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 6 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7:45 am, 6 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 10m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:55 am, 6 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  7:25 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Wed, 26 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 3 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 26 Nov - Wed, 3 Dec
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,973
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 26 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 27 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 27 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 27 Nov Thu
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 3 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7:45 am, 3 Dec Wed
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 3 Dec Wed
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 3 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 24 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 1 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 24 Nov - Mon, 1 Dec
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,973
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 25 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 25 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 25 Nov Tue
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 1 Dec Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 1 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 1 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 1 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 17 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 24 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 17 Nov - Mon, 24 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,973
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 17 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 18 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 18 Nov Tue
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 18 Nov Tue
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 24 Nov Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 24 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 24 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 24 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Sun, 9 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 9 Nov - Sun, 16 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,973
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 10 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 10 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 10 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 16 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7:45 am, 16 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 16 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 5 Nov - Sat, 8 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿22,948
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 6 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 6 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 6 Nov Thu
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 8 Nov Sat
  DOH โดฮา
  7:45 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Thu, 6 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Thu, 6 Nov - Thu, 13 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  7:00 am DOH - 7:25 pm BKK
  ฿22,948
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 7 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 7 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 7 Nov Fri
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 10m
  BAH
  8:55 am
  6h 30m
  BKK
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 13 Nov Thu
  DOH โดฮา
  7:45 am, 13 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 10m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  8:55 am, 13 Nov Thu
  BAH บาห์เรน
  7:25 pm, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Fri, 31 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 7 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 31 Oct - Fri, 7 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  10:55 pm DOH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿23,111
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 31 Oct Fri
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 31 Oct Fri
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 31 Oct Fri
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  DOH
  10:55 pm
  3h 15m
  BOM
  4:40 am (+1)
  3h 10m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W551
  10:55 pm, 7 Nov Fri
  DOH โดฮา
  4:40 am, 8 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  3h 10m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 8 Nov Sat
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 8 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 5 Nov - Sat, 8 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  2:35 pm BKK - 9:30 pm DOH
  SriLankan Airlines แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  10:40 pm DOH - 11:55 am (+1) BKK
  ฿23,546
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  2h 15m
  BOM
  8:05 pm
  3h 55m
  DOH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W552
  8:05 pm, 5 Nov Wed
  BOM มุมไบ
  9:30 pm, 5 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

  DOH
  10:40 pm
  4h 40m
  CMB
  5:50 am (+1)
  1h 11m
  CMB
  7:01 am
  3h 24m
  BKK
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  UL218
  10:40 pm, 8 Nov Sat
  DOH โดฮา
  5:50 am, 9 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  4h 40m
  1h 11m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
  UL882
  7:01 am, 9 Nov Sun
  CMB โคลอมโบ
  11:55 am, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 24m
  ขาออก: Fri, 7 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 14 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 7 Nov - Fri, 14 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿24,168
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  8:50 pm, 7 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 8 Nov Sat
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 8 Nov Sat
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 14 Nov Fri
  DOH โดฮา
  7:45 am, 14 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 14 Nov Fri
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 2 Nov - Sun, 9 Nov
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿24,168
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 3 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 3 Nov Mon
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 3 Nov Mon
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 9 Nov Sun
  DOH โดฮา
  7:45 am, 9 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 9 Nov Sun
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 9 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก: Mon, 16 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Mon, 16 Mar - Mon, 23 Mar
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  8:50 pm BKK - 2:35 am (+1) DOH
  Gulf Air แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  7:00 am DOH - 7:35 pm BKK
  ฿25,456
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา โดย บาห์เรน

  BKK
  8:50 pm
  7h 40m
  BAH
  12:30 am (+1)
  1h 20m
  BAH
  1:50 am
  45m
  DOH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  8:50 pm, 16 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 am, 17 Mar Tue
  BAH บาห์เรน
  7h 40m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF520
  1:50 am, 17 Mar Tue
  BAH บาห์เรน
  2:35 am, 17 Mar Tue
  DOH โดฮา
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย บาห์เรน

  DOH
  7:00 am
  45m
  BAH
  7:45 am
  1h 20m
  BAH
  9:05 am
  6h 30m
  BKK
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF521
  7:00 am, 23 Mar Mon
  DOH โดฮา
  7:45 am, 23 Mar Mon
  BAH บาห์เรน
  45m
  1h 20m หยุดพักใน บาห์เรน BAH
  GF150
  9:05 am, 23 Mar Mon
  BAH บาห์เรน
  7:35 pm, 23 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m