×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ โดฮา

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 53 ผลลัพธ์ ฿37,275 เลือก
Biman Bangladesh Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿44,678 เลือก
เอมิเรตส์ 2 ผลลัพธ์ ฿45,676 เลือก
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
6:45 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
9:00 pm DOH - 7:10 am (+1) BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR822
9:00 pm, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
7:10 am, 11 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
9:00 pm DOH - 7:10 am (+1) BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR822
9:00 pm, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
7:10 am, 11 Dec Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:25 am DOH - 11:35 am BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR828
1:25 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
11:35 am, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:25 am DOH - 11:35 am BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR828
1:25 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
11:35 am, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 10 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 30 Nov Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 30 Nov Sun
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 10 Dec Wed
DOH โดฮา
6:45 pm, 10 Dec Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
1:55 am DOH - 12:10 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR836
1:55 am, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
12:10 pm, 7 Feb Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 10m
8:45 pm BKK - 11:55 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
6:45 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Feb Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
6:45 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
6:45 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 10m
8:45 pm BKK - 11:55 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
1:55 am DOH - 12:10 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR836
1:55 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
12:10 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
1:55 am DOH - 12:10 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR836
1:55 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
12:10 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
8:35 am DOH - 6:45 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
8:35 am
6h 10m
BKK
6:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR832
8:35 am, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
6:45 pm, 7 Feb Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
9:00 pm DOH - 7:10 am (+1) BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR822
9:00 pm, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 8 Feb Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
7:55 pm BKK - 11:10 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:25 am DOH - 11:35 am BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR828
1:25 am, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
11:35 am, 7 Feb Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:25 am DOH - 11:35 am BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR828
1:25 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
11:35 am, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 10m
8:45 pm BKK - 11:55 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 10m
1:25 am DOH - 11:35 am BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR828
1:25 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
11:35 am, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 15 Dec กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Fri, 12 Dec - Mon, 15 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 15m
8:35 am BKK - 11:50 am DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
1:55 am DOH - 12:10 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 12 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 12 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR836
1:55 am, 15 Dec Mon
DOH โดฮา
12:10 pm, 15 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Wed, 28 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป โดฮา Wed, 28 Jan - Sat, 7 Feb
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 7h 10m
8:45 pm BKK - 11:55 pm DOH
กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง 6h 15m
1:55 am DOH - 12:10 pm BKK
฿37,890
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 28 Jan Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 28 Jan Wed
DOH โดฮา
7h 10m

เที่ยวกลับ: จาก โดฮา ไปยัง กรุงเทพมหานคร

DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR836
1:55 am, 7 Feb Sat
DOH โดฮา
12:10 pm, 7 Feb Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m