• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 9h
  12:55 am BKK - 4:55 am CAI
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 9h
  10:35 pm CAI - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿28,477
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  9h
  CAI
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Mon 9 Jun, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 4:55 am
  CAI ไคโร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CAI
  10:35 pm
  9h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS960
  Fri 20 Jun, 10:35 pm
  CAI ไคโร
  Sat 21 Jun, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  2:40 am BKK - 11:30 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  1:05 am CAI - 7:05 pm BKK
  ฿31,170
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  3h 30m
  CAI
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Mon 9 Jun, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1303
  Mon 9 Jun, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 11:30 am
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:05 am
  3h 15m
  DOH
  5:20 am
  2h 50m
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Fri 20 Jun, 1:05 am
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 5:20 am
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Fri 20 Jun, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 20 Jun, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  2:40 am BKK - 11:30 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,170
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  3h 30m
  CAI
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Mon 9 Jun, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1303
  Mon 9 Jun, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 11:30 am
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Fri 20 Jun, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Fri 20 Jun, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sat 21 Jun, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,170
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 9 Jun, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Mon 9 Jun, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Fri 20 Jun, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Fri 20 Jun, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sat 21 Jun, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  1:05 am CAI - 7:05 pm BKK
  ฿31,170
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 9 Jun, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Mon 9 Jun, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:05 am
  3h 15m
  DOH
  5:20 am
  2h 50m
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Fri 20 Jun, 1:05 am
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 5:20 am
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Fri 20 Jun, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 20 Jun, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,820
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Mon, 8 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 22 Aug, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 22 Aug, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 22 Aug, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Mon 8 Sep, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Mon 8 Sep, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Tue 9 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Tue 9 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,820
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Mon, 8 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 22 Aug, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 22 Aug, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 22 Aug, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Mon 8 Sep, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Mon 8 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 8 Sep, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Tue 9 Sep, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  2:40 am BKK - 11:30 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  1:05 am CAI - 7:05 pm BKK
  ฿32,275
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 31 May - Fri, 13 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  3h 30m
  CAI
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sat 31 May, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 31 May, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1303
  Sat 31 May, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Sat 31 May, 11:30 am
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:05 am
  3h 15m
  DOH
  5:20 am
  2h 50m
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Fri 13 Jun, 1:05 am
  CAI ไคโร
  Fri 13 Jun, 5:20 am
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Fri 13 Jun, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 13 Jun, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  11:30 pm BKK - 7:55 am (+1) CAI
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  8:25 pm CAI - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿33,025
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 1 Oct - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 10m
  CAI
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 1 Oct, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 2 Oct, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK690
  Thu 2 Oct, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 2 Oct, 7:55 am
  CAI ไคโร
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  CAI
  8:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK695
  Fri 10 Oct, 8:25 pm
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 11:40 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 11 Oct, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  6:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿33,645
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 23 Aug - Wed, 15 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 23 Aug, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 23 Aug, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Sat 23 Aug, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Sat 23 Aug, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Wed 15 Oct, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Thu 16 Oct, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Thu 16 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 16 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿33,945
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 9 Jun, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Mon 9 Jun, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Fri 20 Jun, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sat 21 Jun, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 21 Jun, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  2:40 am BKK - 11:30 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿33,945
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 9 Jun - Fri, 20 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  3h 30m
  CAI
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Mon 9 Jun, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 9 Jun, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1303
  Mon 9 Jun, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Mon 9 Jun, 11:30 am
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Fri 20 Jun, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Jun, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sat 21 Jun, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 21 Jun, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  8:35 am BKK - 3:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  3:30 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿34,490
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Mon, 8 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  3h 50m
  CAI
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 22 Aug, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Fri 22 Aug, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 22 Aug, 3:35 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:30 am
  3h 30m
  AUH
  9:00 am
  1h 20m
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Mon 8 Sep, 3:30 am
  CAI ไคโร
  Mon 8 Sep, 9:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 30m
  1h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Mon 8 Sep, 10:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 8 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿34,854
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 1 Oct - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 1 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Wed 1 Oct, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 1 Oct, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Fri 10 Oct, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Fri 10 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sat 11 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿34,854
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 1 Oct - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 1 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Wed 1 Oct, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 1 Oct, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Fri 10 Oct, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sat 11 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 11 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  1:05 am CAI - 7:05 pm BKK
  ฿34,854
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 1 Oct - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 1 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Wed 1 Oct, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 1 Oct, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:05 am
  3h 15m
  DOH
  5:20 am
  2h 50m
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Fri 10 Oct, 1:05 am
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 5:20 am
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Fri 10 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 10 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  8:35 am BKK - 3:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  1:30 pm CAI - 7:05 am (+1) BKK
  ฿34,975
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  3h 50m
  CAI
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 22 Aug, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Fri 22 Aug, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 22 Aug, 3:35 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:30 pm
  3h 30m
  AUH
  7:00 pm
  2h 40m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Fri 10 Oct, 1:30 pm
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 7:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Fri 10 Oct, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 11 Oct, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 am CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿35,070
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 1 Oct - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Wed 1 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 1 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Wed 1 Oct, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Wed 1 Oct, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  11:55 am
  3h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Fri 10 Oct, 11:55 am
  CAI ไคโร
  Fri 10 Oct, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  3h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Fri 10 Oct, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 11 Oct, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿35,070
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 22 Aug, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Fri 22 Aug, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Fri 22 Aug, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 10 Oct, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Sat 11 Oct, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sat 11 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sat 11 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  6:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿35,070
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 7d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 22 Aug - Fri, 10 Oct

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 22 Aug, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 Aug, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 22 Aug, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 22 Aug, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 10 Oct, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Sat 11 Oct, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sat 11 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Sat 11 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร

  There are 1 airports in ไคโร, with over 168 airlines flying to ไคโร.

  Based on user search activity, the top five searched flights to ไคโร are ดูไบ ไป ไคโร, อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ไป ไคโร, มัสแค็ท ไป ไคโร, ราส อัล ไคมาห์ ไป ไคโร, ชาร์จาห์ ไป ไคโร... Flight prices for these routes start at ฿5,202, ฿5,202, ฿5,331, ฿5,428, ฿6,688... respectively.

  Besides Wego's selection of ไคโร flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in ไคโร. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.