• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  1:35 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿24,295
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 10 Jul - Wed, 10 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  4h 10m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 10 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Thu 10 Jul, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 10 Jul, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Wed 10 Sep, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Thu 11 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 11 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 11 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  1:35 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  6:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿24,295
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 10 Jul - Wed, 10 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  4h 10m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 10 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Thu 10 Jul, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 10 Jul, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Wed 10 Sep, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Thu 11 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Thu 11 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 11 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  1:35 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 am CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿24,295
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 10 Jul - Wed, 10 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  4h 10m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 10 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  4h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Thu 10 Jul, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 10 Jul, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  11:55 am
  3h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Wed 10 Sep, 11:55 am
  CAI ไคโร
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  3h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Wed 10 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Thu 11 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 8h 20m
  11:20 pm CAI - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿28,017
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 16 Jan, 12:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 5:50 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CAI
  11:20 pm
  8h 20m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS960
  Mon 26 Jan, 11:20 pm
  CAI ไคโร
  Tue 27 Jan, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  8:10 pm BKK - 4:55 am (+1) CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  1:55 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:10 pm
  7h 15m
  DOH
  11:25 pm
  2h 45m
  DOH
  2:10 am
  3h 45m
  CAI
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Fri 16 Jan, 8:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 11:25 pm
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1305
  Sat 17 Jan, 2:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 17 Jan, 4:55 am
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:55 pm
  3h
  DOH
  5:55 pm
  3h 5m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Mon 26 Jan, 1:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 26 Jan, 5:55 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 26 Jan, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Tue 27 Jan, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  1:55 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 16 Jan, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 16 Jan, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Fri 16 Jan, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:55 pm
  3h
  DOH
  5:55 pm
  3h 5m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Mon 26 Jan, 1:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 26 Jan, 5:55 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 26 Jan, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Tue 27 Jan, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 10m
  8:45 pm BKK - 4:55 am (+1) CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  1:55 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  2h 15m
  DOH
  2:10 am
  3h 45m
  CAI
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 16 Jan, 8:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 11:55 pm
  DOH โดฮา
  7h 10m
  2h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1305
  Sat 17 Jan, 2:10 am
  DOH โดฮา
  Sat 17 Jan, 4:55 am
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:55 pm
  3h
  DOH
  5:55 pm
  3h 5m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Mon 26 Jan, 1:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 26 Jan, 5:55 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 26 Jan, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Tue 27 Jan, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 5 May - Sat, 5 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 5 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Mon 5 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Mon 5 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Sat 5 Jul, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Sat 5 Jul, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 5 Jul, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 6 Jul, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 5 May - Sat, 5 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Mon 5 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 5 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Mon 5 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Mon 5 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Sat 5 Jul, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Sat 5 Jul, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 6 Jul, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 6 Jul, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 1 May - Sat, 10 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 1 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Thu 1 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Thu 1 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Sat 10 May, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Sat 10 May, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 10 May, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 11 May, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,125
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 1 May - Sat, 10 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 1 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Thu 1 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Thu 1 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Sat 10 May, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Sat 10 May, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 11 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 11 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,775
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 8 May - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 8 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Thu 8 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Thu 8 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:10 pm
  3h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Thu 31 Jul, 6:10 pm
  CAI ไคโร
  Thu 31 Jul, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Fri 1 Aug, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 1 Aug, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿31,775
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 8 May - Thu, 31 Jul

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 8 May, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 8 May, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Thu 8 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Thu 8 May, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Thu 31 Jul, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Thu 31 Jul, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Thu 31 Jul, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Fri 1 Aug, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿32,610
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 16 Jan, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 16 Jan, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 16 Jan, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 26 Jan, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Tue 27 Jan, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 27 Jan, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Tue 27 Jan, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 45m
  12:15 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,610
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 16 Jan, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 16 Jan, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 16 Jan, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 30m
  DXB
  5:45 pm
  5h 25m
  DXB
  11:10 pm
  5h 50m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Mon 26 Jan, 12:15 pm
  CAI ไคโร
  Mon 26 Jan, 5:45 pm
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  5h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 26 Jan, 11:10 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 27 Jan, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5h 50m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿32,610
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 16 Jan - Mon, 26 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 16 Jan, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 Jan, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 16 Jan, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 16 Jan, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 26 Jan, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Tue 27 Jan, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 27 Jan, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 27 Jan, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 15m
  2:25 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 am CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿32,610
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 1 May - Sat, 10 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  3h 15m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Thu 1 May, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 1 May, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Thu 1 May, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Thu 1 May, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  11:55 am
  3h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Sat 10 May, 11:55 am
  CAI ไคโร
  Sat 10 May, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  3h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Sat 10 May, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sun 11 May, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  10:55 am BKK - 7:25 pm CAI
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  8:25 pm CAI - 2:15 pm (+1) BKK
  ฿32,990
  turkishairlines.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 18 May - Tue, 27 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อิสตันบูล

  BKK
  10:55 am
  10h 15m
  IST
  5:10 pm
  1h
  IST
  6:10 pm
  2h 15m
  CAI
  7:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK65
  Sun 18 May, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 18 May, 5:10 pm
  IST อิสตันบูล
  10h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK694
  Sun 18 May, 6:10 pm
  IST อิสตันบูล
  Sun 18 May, 7:25 pm
  CAI ไคโร
  2h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  CAI
  8:25 pm
  2h 15m
  IST
  11:40 pm
  1h
  IST
  12:40 am
  9h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK695
  Tue 27 May, 8:25 pm
  CAI ไคโร
  Tue 27 May, 11:40 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 15m
  1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 28 May, 12:40 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 28 May, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 35m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  2:40 am BKK - 11:30 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  1:15 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿33,120
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 10 Jul - Wed, 10 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  3h 30m
  DOH
  9:00 am
  3h 30m
  CAI
  11:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Thu 10 Jul, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1303
  Thu 10 Jul, 9:00 am
  DOH โดฮา
  Thu 10 Jul, 11:30 am
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  7h 40m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Wed 10 Sep, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  7h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Thu 11 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 11 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:05 am BKK - 4:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 17h 50m
  1:15 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿33,120
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 10 Jul - Wed, 10 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  3h 30m
  CAI
  4:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Thu 10 Jul, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 10 Jul, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Thu 10 Jul, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Thu 10 Jul, 4:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  7h 40m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Wed 10 Sep, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Wed 10 Sep, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  7h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Thu 11 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 11 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร

  There are 1 airports in ไคโร, with over 168 airlines flying to ไคโร.

  Based on user search activity, the top five searched flights to ไคโร are มัสแค็ท ไป ไคโร, อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ไป ไคโร, ดูไบ ไป ไคโร, อิสตันบูล ไป ไคโร, คูเวต ไป ไคโร... Flight prices for these routes start at ฿4,949, ฿5,208, ฿5,369, ฿7,181, ฿7,698... respectively.

  Besides Wego's selection of ไคโร flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in ไคโร. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.