×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 48 ผลลัพธ์ ฿32,767 เลือก
Etihad Airways 13 ผลลัพธ์ ฿33,433 เลือก
อียิปต์แอร์ 20 ผลลัพธ์ ฿34,745 เลือก
Oman Air 2 ผลลัพธ์ ฿35,992 เลือก
เอมิเรตส์ 4 ผลลัพธ์ ฿38,497 เลือก
ตุรกีแอร์ไลน์ 29 ผลลัพธ์ ฿46,675 เลือก
กัลฟ์แอร์ 6 ผลลัพธ์ ฿56,830 เลือก
การบินไทย 15 ผลลัพธ์ ฿75,177 เลือก
Royal Jordanian 2 ผลลัพธ์ ฿76,258 เลือก
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
฿32,790
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
4:55 pm, 5 Dec Fri
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
1:30 pm
3h
DOH
5:30 pm
3h 30m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
1:30 pm, 13 Dec Sat
CAI ไคโร
5:30 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
6:40 pm CAI - 12:10 pm (+1) BKK
฿32,790
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
4:55 pm, 5 Dec Fri
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
3h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 13 Dec Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
7:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
฿33,456
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
8:40 am
6h 45m
AUH
12:25 pm
1h 25m
AUH
1:50 pm
4h 15m
CAI
4:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY403
8:40 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
12:25 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 45m
1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY655
1:50 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:05 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
7:10 pm
2h 15m
DOH
10:25 pm
2h 45m
DOH
1:10 am
6h 55m
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
7:10 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
10:25 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
2h 15m
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:10 am, 2 Jul Thu
DOH โดฮา
12:05 pm, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 55m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
2:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
฿33,456
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
8:40 am
6h 45m
AUH
12:25 pm
1h 25m
AUH
1:50 pm
4h 15m
CAI
4:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY403
8:40 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
12:25 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 45m
1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY655
1:50 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:05 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
2:15 pm
2h 15m
DOH
5:30 pm
3h 15m
DOH
8:45 pm
6h 50m
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
2:15 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
5:30 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
2h 15m
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
8:45 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
7:35 am, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 50m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
6:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
฿33,770
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 5 Dec Fri
DOH โดฮา
4:55 pm, 5 Dec Fri
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
2h 45m
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 13 Dec Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
11:35 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 6 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 29 Nov - Sat, 6 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
6:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
฿33,975
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 29 Nov Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 29 Nov Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
2h 45m
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 6 Dec Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
11:35 am, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 6 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 29 Nov - Sat, 6 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
6:40 pm CAI - 12:10 pm (+1) BKK
฿33,975
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 29 Nov Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 29 Nov Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
3h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 6 Dec Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 7 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
อียิปต์แอร์ เที่ยวบินตรง 10h
12:50 am BKK - 5:50 am CAI
อียิปต์แอร์ เที่ยวบินตรง 8h 10m
11:30 pm CAI - 12:40 pm (+1) BKK
฿34,745
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

BKK
12:50 am
10h
CAI
5:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS1961
12:50 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
5:50 am, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
10h

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CAI
11:30 pm
8h 10m
BKK
12:40 pm (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MS960
11:30 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
12:40 pm, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 10m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
฿35,080
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
8:40 am
6h 45m
AUH
12:25 pm
1h 25m
AUH
1:50 pm
4h 15m
CAI
4:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY403
8:40 am, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
12:25 pm, 5 Dec Fri
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 45m
1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY655
1:50 pm, 5 Dec Fri
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:05 pm, 5 Dec Fri
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

CAI
1:50 pm
3h 15m
AUH
7:05 pm
2h 40m
AUH
9:45 pm
6h 5m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY654
1:50 pm, 13 Dec Sat
CAI ไคโร
7:05 pm, 13 Dec Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
3h 15m
2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:45 pm, 13 Dec Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:50 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 5m
ขาออก: Fri, 5 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 5 Dec - Sat, 13 Dec
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
฿35,080
etihad.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
7:50 pm
6h 55m
AUH
11:45 pm
1h 5m
AUH
12:50 am
4h 15m
CAI
3:05 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY401
7:50 pm, 5 Dec Fri
BKK กรุงเทพมหานคร
11:45 pm, 5 Dec Fri
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 55m
1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY651
12:50 am, 6 Dec Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
3:05 am, 6 Dec Sat
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

CAI
1:50 pm
3h 15m
AUH
7:05 pm
2h 40m
AUH
9:45 pm
6h 5m
BKK
6:50 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY654
1:50 pm, 13 Dec Sat
CAI ไคโร
7:05 pm, 13 Dec Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
3h 15m
2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY402
9:45 pm, 13 Dec Sat
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6:50 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 5m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
7:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
฿35,209
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
8:40 am
6h 45m
AUH
12:25 pm
1h 25m
AUH
1:50 pm
4h 15m
CAI
4:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY403
8:40 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
12:25 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 45m
1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY655
1:50 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:05 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

CAI
7:30 pm
2h 40m
DXB
12:10 am (+1)
2h 55m
DXB
3:05 am
6h 20m
BKK
12:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK924
7:30 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
12:10 am, 2 Jul Thu
DXB ดูไบ
2h 40m
2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 2 Jul Thu
DXB ดูไบ
12:25 pm, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 20m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
6:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
฿35,235
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
2h 45m
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
3h
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 18 Jan Sun
DOH โดฮา
11:35 am, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
6:40 pm CAI - 12:10 pm (+1) BKK
฿35,235
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
3h 15m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
3h
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 18 Jan Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
฿35,235
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 10 Jan Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
1:30 pm
3h
DOH
5:30 pm
3h 30m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
1:30 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
5:30 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
3h
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 29 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 6 Dec กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 29 Nov - Sat, 6 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
฿35,920
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 29 Nov Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 29 Nov Sat
DOH โดฮา
4:55 pm, 29 Nov Sat
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
1:30 pm
3h
DOH
5:30 pm
3h 30m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
1:30 pm, 6 Dec Sat
CAI ไคโร
5:30 pm, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
3h
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 6 Dec Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 7 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
ตุรกีแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
9:25 pm CAI - 2:15 pm (+1) BKK
฿35,952
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

BKK
8:40 am
6h 45m
AUH
12:25 pm
1h 25m
AUH
1:50 pm
4h 15m
CAI
4:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EY403
8:40 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
12:25 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
6h 45m
1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
EY655
1:50 pm, 6 Jan Tue
AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
4:05 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
4h 15m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

CAI
9:25 pm
2h 15m
IST
11:40 pm
1h
IST
12:40 am
8h 35m
BKK
2:15 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TK695
9:25 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
11:40 pm, 1 Jul Wed
IST อิสตันบูล
2h 15m
1h หยุดพักใน อิสตันบูล IST
TK68
12:40 am, 2 Jul Thu
IST อิสตันบูล
2:15 pm, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
8h 35m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
9:20 am BKK - 5:25 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
6:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
฿36,017
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย มัสแค็ท

BKK
9:20 am
6h 15m
MCT
12:35 pm
1h 55m
MCT
2:30 pm
4h 55m
CAI
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY818
9:20 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
12:35 pm, 10 Jan Sat
MCT มัสแค็ท
6h 15m
1h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY405
2:30 pm, 10 Jan Sat
MCT มัสแค็ท
5:25 pm, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
4h 55m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
6:40 pm
3h
DOH
10:40 pm
2h 45m
DOH
1:25 am
6h 10m
BKK
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
6:40 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
10:40 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
3h
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:25 am, 18 Jan Sun
DOH โดฮา
11:35 am, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 17 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 10 Jan - Sat, 17 Jan
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
9:20 am BKK - 5:25 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
฿36,017
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย มัสแค็ท

BKK
9:20 am
6h 15m
MCT
12:35 pm
1h 55m
MCT
2:30 pm
4h 55m
CAI
5:25 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY818
9:20 am, 10 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
12:35 pm, 10 Jan Sat
MCT มัสแค็ท
6h 15m
1h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY405
2:30 pm, 10 Jan Sat
MCT มัสแค็ท
5:25 pm, 10 Jan Sat
CAI ไคโร
4h 55m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
1:30 pm
3h
DOH
5:30 pm
3h 30m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
1:30 pm, 17 Jan Sat
CAI ไคโร
5:30 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
3h
3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 17 Jan Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 18 Jan Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 20m
2:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
฿36,393
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 6 Jan Tue
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 6 Jan Tue
DOH โดฮา
4:55 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
2:15 pm
2h 15m
DOH
5:30 pm
3h 15m
DOH
8:45 pm
6h 50m
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1304
2:15 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
5:30 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
2h 15m
3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
8:45 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
7:35 am, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 50m
ขาออก: Tue, 6 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 6 Jan - Wed, 1 Jul
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
7:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
฿36,393
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

BKK
8:35 am
7h 15m
DOH
11:50 am
2h 20m
DOH
2:10 pm
3h 45m
CAI
4:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR823
8:35 am, 6 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
11:50 am, 6 Jan Tue
DOH โดฮา
7h 15m
2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1301
2:10 pm, 6 Jan Tue
DOH โดฮา
4:55 pm, 6 Jan Tue
CAI ไคโร
3h 45m

เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

CAI
7:10 pm
2h 15m
DOH
10:25 pm
2h 45m
DOH
1:10 am
6h 55m
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1302
7:10 pm, 1 Jul Wed
CAI ไคโร
10:25 pm, 1 Jul Wed
DOH โดฮา
2h 15m
2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR828
1:10 am, 2 Jul Thu
DOH โดฮา
12:05 pm, 2 Jul Thu
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 55m