เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 15 Aug - Mon, 15 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 8h
  11:35 pm CAI - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿27,047
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 15 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 15 Aug, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CAI
  11:35 pm
  8h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS960
  Mon 15 Sep, 11:35 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 1 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 1 Nov, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Sat 27 Dec, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sun 28 Dec, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 28 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 28 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿31,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 1 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 1 Nov, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Sat 27 Dec, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sun 28 Dec, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 28 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sun 28 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  1:55 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿32,576
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:55 pm
  3h
  DOH
  5:55 pm
  3h 5m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Sat 27 Dec, 1:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 5:55 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 27 Dec, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  6:20 am CAI - 12:10 am (+1) BKK
  ฿32,576
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:20 am
  3h
  DOH
  10:20 am
  3h 40m
  DOH
  2:00 pm
  6h 10m
  BKK
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Sat 27 Dec, 6:20 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 10:20 am
  DOH โดฮา
  3h
  3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 27 Dec, 2:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 8 Aug - Mon, 20 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  6:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿33,710
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 8 Aug, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 8 Aug, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 8 Aug, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 20 Oct, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 21 Oct, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 21 Oct, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Tue 21 Oct, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 8 Aug - Mon, 20 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿33,710
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 8 Aug, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 8 Aug, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 8 Aug, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 20 Oct, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 21 Oct, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 21 Oct, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 21 Oct, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿33,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 35m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sat 1 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Sat 1 Nov, 1:50 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 1 Nov, 4:05 pm
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Sat 27 Dec, 3:50 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Sat 27 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 27 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿33,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  1h 15m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 1 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  Sun 2 Nov, 12:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Sat 27 Dec, 3:50 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Sat 27 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 27 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 5 Aug - Thu, 21 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  8:35 am BKK - 4:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  4:30 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿33,880
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  4h 50m
  CAI
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Tue 5 Aug, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Tue 5 Aug, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 5 Aug, 4:35 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  4:30 am
  2h 30m
  AUH
  9:00 am
  1h 20m
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Thu 21 Aug, 4:30 am
  CAI ไคโร
  Thu 21 Aug, 9:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2h 30m
  1h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Thu 21 Aug, 10:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 21 Aug, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 26 Sep - Fri, 20 Mar
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 9h
  12:55 am BKK - 4:55 am CAI
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 8h 20m
  11:20 pm CAI - 12:40 pm (+1) BKK
  ฿33,985
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  9h
  CAI
  4:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 26 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 26 Sep, 4:55 am
  CAI ไคโร
  9h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CAI
  11:20 pm
  8h 20m
  BKK
  12:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS960
  Fri 20 Mar, 11:20 pm
  CAI ไคโร
  Sat 21 Mar, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  5:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
  ฿35,069
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  5:40 pm
  3h
  DOH
  9:40 pm
  3h 45m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Sat 27 Dec, 5:40 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:40 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 28 Dec, 1:25 am
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 11:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 8 Aug - Mon, 20 Oct
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  8:35 am BKK - 4:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  1:30 pm CAI - 7:05 am (+1) BKK
  ฿36,290
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  4h 50m
  CAI
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 8 Aug, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Fri 8 Aug, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 8 Aug, 4:35 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:30 pm
  3h 30m
  AUH
  7:00 pm
  2h 40m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Mon 20 Oct, 1:30 pm
  CAI ไคโร
  Mon 20 Oct, 7:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Mon 20 Oct, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 21 Oct, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 26 Sep - Fri, 20 Mar
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  11:30 pm BKK - 7:55 am (+1) CAI
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:25 pm CAI - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿36,479
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  6:45 am
  2h 10m
  CAI
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Fri 26 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK690
  Sat 27 Sep, 6:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 27 Sep, 7:55 am
  CAI ไคโร
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  CAI
  9:25 pm
  2h 25m
  IST
  11:50 pm
  1h 5m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK695
  Fri 20 Mar, 9:25 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Mar, 11:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 21 Mar, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 21 Mar, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 26 Sep - Fri, 20 Mar
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  11:30 pm BKK - 7:55 am (+1) CAI
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:25 pm CAI - 2:50 pm (+1) BKK
  ฿37,183
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  6:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  7:45 am
  1h 10m
  CAI
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Fri 26 Sep, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 27 Sep, 6:35 am
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK690
  Sat 27 Sep, 7:45 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 27 Sep, 7:55 am
  CAI ไคโร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  CAI
  9:25 pm
  2h 25m
  IST
  11:50 pm
  1h 5m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK695
  Fri 20 Mar, 9:25 pm
  CAI ไคโร
  Fri 20 Mar, 11:50 pm
  IST อิสตันบูล
  2h 25m
  1h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Sat 21 Mar, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Sat 21 Mar, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿36,780
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 35m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sat 1 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Sat 1 Nov, 1:50 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 1 Nov, 4:05 pm
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Sat 27 Dec, 1:50 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 7:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 27 Dec, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 28 Dec, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿36,780
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  1h 15m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 1 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  Sun 2 Nov, 12:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Sat 27 Dec, 1:50 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 7:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 27 Dec, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 28 Dec, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 15 Aug - Mon, 15 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  8:35 am BKK - 4:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  4:30 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿37,280
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  4h 50m
  CAI
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 15 Aug, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 15 Aug, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Fri 15 Aug, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 15 Aug, 4:35 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  4:30 am
  2h 30m
  AUH
  9:00 am
  1h 20m
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Mon 15 Sep, 4:30 am
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 9:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2h 30m
  1h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Mon 15 Sep, 10:20 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 15 Sep, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 8 Aug - Mon, 20 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  1:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿37,563
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 8 Aug, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 8 Aug, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 8 Aug, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:15 pm
  3h 15m
  DOH
  5:30 pm
  3h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Mon 20 Oct, 1:15 pm
  CAI ไคโร
  Mon 20 Oct, 5:30 pm
  DOH โดฮา
  3h 15m
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Mon 20 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Tue 21 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 5 Aug - Thu, 21 Aug
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿37,888
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Tue 5 Aug, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 5 Aug, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Tue 5 Aug, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Tue 5 Aug, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  7:10 pm
  2h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Thu 21 Aug, 7:10 pm
  CAI ไคโร
  Thu 21 Aug, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  2h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Fri 22 Aug, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Fri 22 Aug, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m