เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Etihad Airways 5 ผลลัพธ์ ฿26,817 เลือก
  Emirates 21 ผลลัพธ์ ฿27,859 เลือก
  EgyptAir 24 ผลลัพธ์ ฿29,291 เลือก
  Qatar Airways 36 ผลลัพธ์ ฿30,950 เลือก
  Turkish Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿32,447 เลือก
  Qantas 2 ผลลัพธ์ ฿85,496 เลือก
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  8:35 am BKK - 4:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  2:30 pm CAI - 7:05 am (+1) BKK
  ฿26,825
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  4h 50m
  CAI
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Fri 12 Sep, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Fri 12 Sep, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 12 Sep, 4:35 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  2:30 pm
  2h 30m
  AUH
  7:00 pm
  2h 40m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Mon 15 Sep, 2:30 pm
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 7:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2h 30m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Mon 15 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 16 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 13h
  8:35 am BKK - 4:35 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  2:30 pm CAI - 7:05 am (+1) BKK
  ฿26,825
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  1h 45m
  AUH
  1:45 pm
  4h 50m
  CAI
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sat 13 Sep, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Sat 13 Sep, 1:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 13 Sep, 4:35 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  2:30 pm
  2h 30m
  AUH
  7:00 pm
  2h 40m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Tue 16 Sep, 2:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 7:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2h 30m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Tue 16 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 17 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿27,860
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Mon 15 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 15 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  7:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿27,860
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 16 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  6:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿28,265
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 16 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿29,302
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS1961
  Sat 13 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  7:10 pm
  2h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Tue 16 Sep, 7:10 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  2h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Wed 17 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Wed 17 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿29,674
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 16 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  6:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿29,765
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:30 pm
  3h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 6:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  3h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 16 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿29,828
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 12 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 16 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿29,828
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 12 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Mon 15 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 15 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  7:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿29,828
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  Fri 12 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 16 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿30,202
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 13 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 13 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 13 Sep, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Tue 16 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Tue 16 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:55 am BKK - 5:55 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿30,206
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:55 am
  10h
  CAI
  5:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS1961
  Sat 13 Sep, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 5:55 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Tue 16 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Tue 16 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:10 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿30,951
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 13 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 13 Sep, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sat 13 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  7:10 pm
  2h 15m
  DOH
  10:25 pm
  2h 45m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Tue 16 Sep, 7:10 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 10:25 pm
  DOH โดฮา
  2h 15m
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Wed 17 Sep, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Wed 17 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  11:55 am CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿31,265
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 12 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 12 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  11:55 am
  3h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Mon 15 Sep, 11:55 am
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  3h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 15 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿31,615
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 12 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 12 Sep, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Tue 16 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿31,615
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 12 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 12 Sep, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Mon 15 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Mon 15 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Mon 15 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Fri, 12 Sep เที่ยวกลับ:Mon, 15 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 12 Sep - Mon, 15 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  7:30 pm CAI - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿31,615
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 12 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 12 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Fri 12 Sep, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 12 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  3h 30m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Mon 15 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Tue 16 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  9:05 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  12:55 pm CAI - 8:00 am (+1) BKK
  ฿31,725
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 40m
  DOH
  1:30 pm
  4h 30m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 13 Sep, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 13 Sep, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sat 13 Sep, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:55 pm
  2h 35m
  DXB
  5:30 pm
  5h 5m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Tue 16 Sep, 12:55 pm
  CAI ไคโร
  Tue 16 Sep, 5:30 pm
  DXB ดูไบ
  2h 35m
  5h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Tue 16 Sep, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก:Sat, 13 Sep เที่ยวกลับ:Tue, 16 Sep กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  9:55 am BKK - 6:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  7:30 pm CAI - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿31,731
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  4h 50m
  CAI
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 13 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 13 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 13 Sep, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 13 Sep, 6:00 pm
  CAI ไคโร
  4h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  7:30 pm
  2h 40m
  DXB
  12:10 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Tue 16 Sep, 7:30 pm
  CAI ไคโร
  Wed 17 Sep, 12:10 am
  DXB ดูไบ
  2h 40m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 17 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m