เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿31,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 1 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 1 Nov, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Sat 27 Dec, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sun 28 Dec, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 28 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 28 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  9:35 am BKK - 5:25 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿31,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  2h 5m
  DXB
  3:20 pm
  4h 5m
  CAI
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sat 1 Nov, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 1:15 pm
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Sat 1 Nov, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 5:25 pm
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Sat 27 Dec, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sun 28 Dec, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 28 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sun 28 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  1:55 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿32,470
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:55 pm
  3h
  DOH
  5:55 pm
  3h 5m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  Sat 27 Dec, 1:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 5:55 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 27 Dec, 9:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 7:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  6:20 am CAI - 12:10 am (+1) BKK
  ฿32,470
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:20 am
  3h
  DOH
  10:20 am
  3h 40m
  DOH
  2:00 pm
  6h 10m
  BKK
  12:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1306
  Sat 27 Dec, 6:20 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 10:20 am
  DOH โดฮา
  3h
  3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 27 Dec, 2:00 pm
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 12:10 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿33,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 35m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sat 1 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Sat 1 Nov, 1:50 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 1 Nov, 4:05 pm
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Sat 27 Dec, 3:50 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Sat 27 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 27 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿33,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  1h 15m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 1 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  Sun 2 Nov, 12:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  Sat 27 Dec, 3:50 am
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Sat 27 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 27 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  8:35 am BKK - 4:10 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  5:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
  ฿34,955
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  1h 35m
  DOH
  1:25 pm
  3h 45m
  CAI
  4:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sat 1 Nov, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:50 am
  DOH โดฮา
  7h 15m
  1h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  Sat 1 Nov, 1:25 pm
  DOH โดฮา
  Sat 1 Nov, 4:10 pm
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  5:40 pm
  3h
  DOH
  9:40 pm
  3h 45m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  Sat 27 Dec, 5:40 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 9:40 pm
  DOH โดฮา
  3h
  3h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 28 Dec, 1:25 am
  DOH โดฮา
  Sun 28 Dec, 11:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿36,780
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 35m
  AUH
  12:15 pm
  1h 35m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sat 1 Nov, 8:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 12:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  Sat 1 Nov, 1:50 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 1 Nov, 4:05 pm
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Sat 27 Dec, 1:50 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 7:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 27 Dec, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 28 Dec, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿36,780
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  1h 15m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 1 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  Sun 2 Nov, 12:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  Sat 27 Dec, 1:50 pm
  CAI ไคโร
  Sat 27 Dec, 7:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 27 Dec, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 28 Dec, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Sat, 27 Dec
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 5m
  11:05 pm CAI - 6:10 pm (+1) BKK
  ฿72,938
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS1961
  Sat 1 Nov, 12:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 1 Nov, 5:50 am
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  CAI
  11:05 pm
  5h 50m
  BOM
  8:25 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  12:55 pm
  3h 45m
  BKK
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS968
  Sat 27 Dec, 11:05 pm
  CAI ไคโร
  Sun 28 Dec, 8:25 am
  BOM มุมไบ
  5h 50m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W60
  Sun 28 Dec, 12:55 pm
  BOM มุมไบ
  Sun 28 Dec, 6:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 30 Jul - Thu, 7 Aug
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
  8:40 pm BKK - 6:55 am (+1) CAI
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  11:15 pm CAI - 7:10 pm (+1) BKK
  ฿84,606
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h
  MCT
  11:40 pm
  5h 15m
  MCT
  4:55 am
  4h
  CAI
  6:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Wed 30 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 30 Jul, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  5h 15m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  MS931
  Thu 31 Jul, 4:55 am
  MCT มัสแค็ท
  Thu 31 Jul, 6:55 am
  CAI ไคโร
  4h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  CAI
  11:15 pm
  2h 40m
  MCT
  3:55 am (+1)
  5h 45m
  MCT
  9:40 am
  6h 30m
  BKK
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS930
  Thu 7 Aug, 11:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 8 Aug, 3:55 am
  MCT มัสแค็ท
  2h 40m
  5h 45m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  Fri 8 Aug, 9:40 am
  MCT มัสแค็ท
  Fri 8 Aug, 7:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Wed, 30 Jul - Thu, 7 Aug
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  11:30 pm BKK - 7:55 am (+1) CAI
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 8h
  11:35 pm CAI - 12:35 pm (+1) BKK
  ฿94,315
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  6:35 am (+1)
  1h 10m
  IST
  7:45 am
  1h 10m
  CAI
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Wed 30 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 6:35 am
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  1h 10m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK690
  Thu 31 Jul, 7:45 am
  IST อิสตันบูล
  Thu 31 Jul, 7:55 am
  CAI ไคโร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CAI
  11:35 pm
  8h
  BKK
  12:35 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS960
  Thu 7 Aug, 11:35 pm
  CAI ไคโร
  Fri 8 Aug, 12:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 17 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Fri 17 Oct, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 31 Oct, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 1 Nov, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sat 1 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  12:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 17 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Fri 17 Oct, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 20m
  DXB
  5:35 pm
  5h
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Fri 31 Oct, 12:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 31 Oct, 5:35 pm
  DXB ดูไบ
  3h 20m
  5h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Fri 31 Oct, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 17 Oct, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 17 Oct, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 31 Oct, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 1 Nov, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sat 1 Nov, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 17 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK927
  Fri 17 Oct, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 31 Oct, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 1 Nov, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sat 1 Nov, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  12:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 17 Oct, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 17 Oct, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 20m
  DXB
  5:35 pm
  5h
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Fri 31 Oct, 12:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 31 Oct, 5:35 pm
  DXB ดูไบ
  3h 20m
  5h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Fri 31 Oct, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  9:55 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿125,515
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  2h 10m
  DXB
  3:10 pm
  3h 50m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Fri 17 Oct, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 10m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  Fri 17 Oct, 3:10 pm
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 5:00 pm
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  Fri 31 Oct, 6:55 pm
  CAI ไคโร
  Sat 1 Nov, 12:25 am
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sat 1 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Fri, 17 Oct - Fri, 31 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h
  2:40 am BKK - 10:40 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  12:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿286,071
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  3h 5m
  DXB
  8:50 am
  3h 50m
  CAI
  10:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8419
  Fri 17 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 17 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  QF8927
  Fri 17 Oct, 8:50 am
  DXB ดูไบ
  Fri 17 Oct, 10:40 am
  CAI ไคโร
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 20m
  DXB
  5:35 pm
  5h
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  Fri 31 Oct, 12:15 pm
  CAI ไคโร
  Fri 31 Oct, 5:35 pm
  DXB ดูไบ
  3h 20m
  5h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Fri 31 Oct, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 1 Nov, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h