เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ ไคโร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Etihad Airways 19 ผลลัพธ์ ฿25,361 เลือก
  Emirates 37 ผลลัพธ์ ฿28,041 เลือก
  Qatar Airways 47 ผลลัพธ์ ฿29,083 เลือก
  EgyptAir 22 ผลลัพธ์ ฿30,816 เลือก
  Gulf Air 17 ผลลัพธ์ ฿41,015 เลือก
  Turkish Airlines 6 ผลลัพธ์ ฿50,570 เลือก
  การบินไทย 12 ผลลัพธ์ ฿85,970 เลือก
  Qantas 3 ผลลัพธ์ ฿89,608 เลือก
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 29 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 25 Nov - Sat, 29 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿25,370
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  1h 5m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 25 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  12:50 am, 26 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:05 am, 26 Nov Wed
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 29 Nov Sat
  CAI ไคโร
  9:05 am, 29 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 29 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 29 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 10 Nov - Thu, 13 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿26,450
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  1h 5m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  12:50 am, 11 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:05 am, 11 Nov Tue
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 13 Nov Thu
  CAI ไคโร
  9:05 am, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 10 Nov - Thu, 13 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿26,450
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  1h 5m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  12:50 am, 11 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:05 am, 11 Nov Tue
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  1:50 pm, 13 Nov Thu
  CAI ไคโร
  7:05 pm, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 10 Nov - Thu, 13 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿26,450
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 25m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  1:50 pm, 10 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  4:05 pm, 10 Nov Mon
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 13 Nov Thu
  CAI ไคโร
  9:05 am, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Wed, 5 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿26,930
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  1h 5m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 1 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  12:50 am, 2 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:05 am, 2 Nov Sun
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 5 Nov Wed
  CAI ไคโร
  9:05 am, 5 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 5 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Wed, 5 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿26,930
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 25m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 1 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  1:50 pm, 1 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  4:05 pm, 1 Nov Sat
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 5 Nov Wed
  CAI ไคโร
  9:05 am, 5 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 5 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 15 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 15 Jan - Sat, 31 Jan
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:35 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  6:55 pm CAI - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿28,041
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  1h 40m
  DXB
  2:55 pm
  4h 5m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:35 am, 15 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 15 Jan Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  2:55 pm, 15 Jan Thu
  DXB ดูไบ
  5:00 pm, 15 Jan Thu
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 55m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  6:55 pm, 31 Jan Sat
  CAI ไคโร
  12:25 am, 1 Feb Sun
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 1 Feb Sun
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 1 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Thu, 15 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 15 Jan - Sat, 31 Jan
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:35 am BKK - 5:00 pm CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿28,041
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย ดูไบ

  BKK
  9:35 am
  6h 40m
  DXB
  1:15 pm
  1h 40m
  DXB
  2:55 pm
  4h 5m
  CAI
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:35 am, 15 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 15 Jan Thu
  DXB ดูไบ
  6h 40m
  1h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK923
  2:55 pm, 15 Jan Thu
  DXB ดูไบ
  5:00 pm, 15 Jan Thu
  CAI ไคโร
  4h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  6:55 pm, 31 Jan Sat
  CAI ไคโร
  12:25 am, 1 Feb Sun
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 1 Feb Sun
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 1 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Thu, 15 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 31 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Thu, 15 Jan - Sat, 31 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  6:40 pm CAI - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿29,083
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  2h 20m
  DOH
  2:10 pm
  3h 45m
  CAI
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 15 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 15 Jan Thu
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  2:10 pm, 15 Jan Thu
  DOH โดฮา
  4:55 pm, 15 Jan Thu
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:40 pm
  3h
  DOH
  10:40 pm
  3h 15m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  6:40 pm, 31 Jan Sat
  CAI ไคโร
  10:40 pm, 31 Jan Sat
  DOH โดฮา
  3h
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 1 Feb Sun
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 1 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Sat, 1 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 5 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sat, 1 Nov - Wed, 5 Nov
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿29,330
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  2h 20m
  DOH
  2:10 pm
  3h 45m
  CAI
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 1 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 1 Nov Sat
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  2:10 pm, 1 Nov Sat
  DOH โดฮา
  4:55 pm, 1 Nov Sat
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:30 pm
  3h
  DOH
  5:30 pm
  3h 30m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  1:30 pm, 5 Nov Wed
  CAI ไคโร
  5:30 pm, 5 Nov Wed
  DOH โดฮา
  3h
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 5 Nov Wed
  DOH โดฮา
  7:10 am, 6 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 29 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Tue, 25 Nov - Sat, 29 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  1:50 pm CAI - 6:50 am (+1) BKK
  ฿29,435
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 25m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 25 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  1:50 pm, 25 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  4:05 pm, 25 Nov Tue
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  1:50 pm
  3h 15m
  AUH
  7:05 pm
  2h 40m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY654
  1:50 pm, 29 Nov Sat
  CAI ไคโร
  7:05 pm, 29 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  2h 40m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 29 Nov Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 10 Nov - Thu, 13 Nov
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  12:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿30,718
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 10 Nov Mon
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 20m
  DXB
  5:35 pm
  5h
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  12:15 pm, 13 Nov Thu
  CAI ไคโร
  5:35 pm, 13 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  3h 20m
  5h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:35 pm, 13 Nov Thu
  DXB ดูไบ
  7:35 am, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 10 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Mon, 10 Nov - Thu, 13 Nov
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿30,718
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 10 Nov Mon
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  6:55 pm, 13 Nov Thu
  CAI ไคโร
  12:25 am, 14 Nov Fri
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 14 Nov Fri
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 14 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 1 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 1 Mar - Thu, 5 Mar
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 20m
  12:15 pm CAI - 7:35 am (+1) BKK
  ฿30,718
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 1 Mar Sun
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  12:15 pm
  3h 20m
  DXB
  5:35 pm
  5h
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK928
  12:15 pm, 5 Mar Thu
  CAI ไคโร
  5:35 pm, 5 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  3h 20m
  5h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:35 pm, 5 Mar Thu
  DXB ดูไบ
  7:35 am, 6 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 1 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 1 Mar - Thu, 5 Mar
  EgyptAir เที่ยวบินตรง 10h
  12:50 am BKK - 5:50 am CAI
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  6:55 pm CAI - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿30,718
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร

  BKK
  12:50 am
  10h
  CAI
  5:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MS961
  12:50 am, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 am, 1 Mar Sun
  CAI ไคโร
  10h

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  CAI
  6:55 pm
  3h 30m
  DXB
  12:25 am (+1)
  2h 40m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK924
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  CAI ไคโร
  12:25 am, 6 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  3h 30m
  2h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 6 Mar Fri
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 6 Mar Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Sun, 1 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 1 Mar - Thu, 5 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  7:50 pm BKK - 3:05 am (+1) CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿31,220
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  1h 5m
  AUH
  12:50 am
  4h 15m
  CAI
  3:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 1 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  1h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY651
  12:50 am, 2 Mar Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:05 am, 2 Mar Mon
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 5 Mar Thu
  CAI ไคโร
  9:05 am, 5 Mar Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 5 Mar Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 5 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 1 Mar เที่ยวกลับ: Thu, 5 Mar กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 1 Mar - Thu, 5 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  8:40 am BKK - 4:05 pm CAI
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  3:50 am CAI - 7:45 pm BKK
  ฿31,220
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 45m
  AUH
  12:25 pm
  1h 25m
  AUH
  1:50 pm
  4h 15m
  CAI
  4:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 1 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:25 pm, 1 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY655
  1:50 pm, 1 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  4:05 pm, 1 Mar Sun
  CAI ไคโร
  4h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  CAI
  3:50 am
  3h 15m
  AUH
  9:05 am
  1h 35m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY650
  3:50 am, 5 Mar Thu
  CAI ไคโร
  9:05 am, 5 Mar Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3h 15m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 5 Mar Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 5 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 28 Dec - Sun, 4 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  6:40 pm CAI - 11:35 am (+1) BKK
  ฿31,790
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  2h 20m
  DOH
  2:10 pm
  3h 45m
  CAI
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 28 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  2:10 pm, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  4:55 pm, 28 Dec Sun
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:40 pm
  3h
  DOH
  10:40 pm
  2h 45m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  6:40 pm, 4 Jan Sun
  CAI ไคโร
  10:40 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  3h
  2h 45m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  11:35 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 28 Dec - Sun, 4 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  6:40 pm CAI - 12:10 pm (+1) BKK
  ฿31,790
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  2h 20m
  DOH
  2:10 pm
  3h 45m
  CAI
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 28 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  2:10 pm, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  4:55 pm, 28 Dec Sun
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  6:40 pm
  3h
  DOH
  10:40 pm
  3h 15m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1302
  6:40 pm, 4 Jan Sun
  CAI ไคโร
  10:40 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  3h
  3h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Sun, 28 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป ไคโร Sun, 28 Dec - Sun, 4 Jan
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 13h 20m
  8:35 am BKK - 4:55 pm CAI
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  1:30 pm CAI - 7:10 am (+1) BKK
  ฿31,790
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ไคโร โดย โดฮา

  BKK
  8:35 am
  7h 15m
  DOH
  11:50 am
  2h 20m
  DOH
  2:10 pm
  3h 45m
  CAI
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  8:35 am, 28 Dec Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1301
  2:10 pm, 28 Dec Sun
  DOH โดฮา
  4:55 pm, 28 Dec Sun
  CAI ไคโร
  3h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก ไคโร ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  CAI
  1:30 pm
  3h
  DOH
  5:30 pm
  3h 30m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1304
  1:30 pm, 4 Jan Sun
  CAI ไคโร
  5:30 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  3h
  3h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  7:10 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m