เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  KLM 10 ผลลัพธ์ ฿75,435 เลือก
  Air France 16 ผลลัพธ์ ฿76,080 เลือก
  Lufthansa 7 ผลลัพธ์ ฿78,670 เลือก
  Turkish Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿79,448 เลือก
  Qatar Airways 7 ผลลัพธ์ ฿83,175 เลือก
  Emirates 22 ผลลัพธ์ ฿85,450 เลือก
  British Airways 6 ผลลัพธ์ ฿233,024 เลือก
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:25 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
  5:45 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿75,435
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  2h 15m
  AMS
  8:50 pm
  14h 10m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:50 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  2h 15m
  CDG
  1:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  13h 15m
  2h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  1:15 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  6:20 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:25 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
  5:45 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿75,869
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  2h 15m
  AMS
  8:50 pm
  14h 10m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:50 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  14h 15m
  CDG
  12:00 pm (+1)
  2h 15m
  CDG
  2:15 pm
  10h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  12:00 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  14h 15m
  2h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:15 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  6:20 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
  5:45 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿76,080
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 17 Mar Tue
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 17 Mar Tue
  CDG ปารีส
  8:55 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  2h 15m
  CDG
  1:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  13h 15m
  2h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  1:15 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  6:20 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 35m
  5:45 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿76,179
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 17 Mar Tue
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 17 Mar Tue
  CDG ปารีส
  8:55 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  14h 15m
  CDG
  12:00 pm (+1)
  2h 15m
  CDG
  2:15 pm
  10h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  12:00 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  14h 15m
  2h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:15 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  6:20 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 5m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  12:25 pm BKK - 8:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 45m
  5:00 pm EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿78,670
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 20m
  FRA
  10:05 pm
  13h 55m
  EZE
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 17 Mar Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 17 Mar Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  8:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:00 pm
  13h 20m
  FRA
  10:20 am (+1)
  6h 15m
  FRA
  4:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:00 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:20 am, 30 Mar Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  6h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  4:35 pm, 30 Mar Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 20m
  11:45 pm BKK - 10:05 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  10:40 pm EZE - 2:15 pm (+2) BKK
  ฿79,464
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  17h 35m
  EZE
  10:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 18 Mar Wed
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 18 Mar Wed
  IST อิสตันบูล
  10:05 pm, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  17h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  10:40 pm
  17h 55m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  10:40 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:35 pm, 30 Mar Mon
  IST อิสตันบูล
  17h 55m
  3h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 31 Mar Tue
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  12:25 pm BKK - 8:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 45m
  5:00 pm EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿79,870
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 20m
  FRA
  10:05 pm
  13h 55m
  EZE
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 17 Mar Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 17 Mar Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  8:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:00 pm
  14h 20m
  FRA
  11:20 am (+1)
  6h 15m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:00 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:20 am, 30 Mar Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  14h 20m
  6h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 30 Mar Mon
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 5m
  1:40 am BKK - 8:45 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 15m
  10:55 pm EZE - 12:10 pm (+2) BKK
  ฿83,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  18h 55m
  EZE
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 17 Mar Tue
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 17 Mar Tue
  DOH โดฮา
  8:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  18h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  EZE
  10:55 pm
  18h 5m
  DOH
  11:00 pm (+1)
  2h 55m
  DOH
  1:55 am
  6h 15m
  BKK
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  10:55 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 pm, 30 Mar Mon
  DOH โดฮา
  18h 5m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  1:55 am, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  12:10 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 15m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 5m
  1:40 am BKK - 8:45 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 10m
  10:55 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿83,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา

  BKK
  1:40 am
  7h 15m
  DOH
  4:55 am
  2h 55m
  DOH
  7:50 am
  18h 55m
  EZE
  8:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  1:40 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 17 Mar Tue
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 55m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  7:50 am, 17 Mar Tue
  DOH โดฮา
  8:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  18h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  EZE
  10:55 pm
  18h 5m
  DOH
  11:00 pm (+1)
  2h 10m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  10:55 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 pm, 30 Mar Mon
  DOH โดฮา
  18h 5m
  2h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 31 Mar Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Sat, 4 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 20 Apr กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 4 Apr - Mon, 20 Apr
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 45m
  12:15 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 45m
  5:00 pm EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿83,990
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  11h 45m
  FRA
  6:00 pm
  3h 5m
  FRA
  9:05 pm
  13h 55m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 4 Apr Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 pm, 4 Apr Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  9:05 pm, 4 Apr Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:00 am, 5 Apr Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:00 pm
  13h 20m
  FRA
  10:20 am (+1)
  6h 15m
  FRA
  4:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:00 pm, 20 Apr Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:20 am, 21 Apr Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  6h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  4:35 pm, 21 Apr Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 22 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Sat, 4 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 20 Apr กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 4 Apr - Mon, 20 Apr
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 45m
  12:15 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 45m
  5:00 pm EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿85,190
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:15 pm
  12h 45m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  12h 55m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:15 pm, 4 Apr Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 4 Apr Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 4 Apr Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:00 am, 5 Apr Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  12h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:00 pm
  14h 20m
  FRA
  11:20 am (+1)
  6h 15m
  FRA
  5:35 pm
  10h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:00 pm, 20 Apr Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:20 am, 21 Apr Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  14h 20m
  6h 15m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 21 Apr Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 22 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 40m
  1:05 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 30m
  9:30 pm EZE - 1:00 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  2h 15m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:05 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h 35m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 9h 5m
  8:40 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  6h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 18 Mar Wed
  DXB ดูไบ
  7h
  6h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 18 Mar Wed
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 50m
  1:55 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 30m
  9:30 pm EZE - 1:00 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h 35m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 40m
  1:05 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:05 am
  6h 50m
  DXB
  4:55 am
  2h 15m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  1:05 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:55 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  2h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 9h 5m
  8:40 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 30m
  9:30 pm EZE - 1:00 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  6h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 18 Mar Wed
  DXB ดูไบ
  7h
  6h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 18 Mar Wed
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h 35m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:40 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  1:00 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 50m
  1:55 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿85,450
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:55 am
  6h 50m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  1:55 am, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  6h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  7:10 am, 17 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  7:45 pm, 17 Mar Tue
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  9:30 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:05 pm, 30 Mar Mon
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 31 Mar Tue
  DXB ดูไบ
  12:25 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก: Sat, 4 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 20 Apr กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 4 Apr - Mon, 20 Apr
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 45m
  11:30 pm BKK - 9:15 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  10:40 pm EZE - 2:15 pm (+2) BKK
  ฿86,034
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  9:30 am
  16h 45m
  EZE
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 4 Apr Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 5 Apr Sun
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 5 Apr Sun
  IST อิสตันบูล
  9:15 pm, 5 Apr Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  16h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  10:40 pm
  17h 55m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 5m
  IST
  12:40 am
  8h 35m
  BKK
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  10:40 pm, 20 Apr Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:35 pm, 21 Apr Tue
  IST อิสตันบูล
  17h 55m
  3h 5m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:40 am, 22 Apr Wed
  IST อิสตันบูล
  2:15 pm, 22 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 35m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:25 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 5m
  5:45 pm EZE - 9:50 am (+2) BKK
  ฿85,815
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  2h 15m
  AMS
  8:50 pm
  14h 10m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:50 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  2h 35m
  CDG
  1:35 pm
  1h 20m
  AMS
  2:55 pm
  2h 5m
  AMS
  5:00 pm
  10h 50m
  BKK
  9:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2247
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  13h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  2h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL1234
  1:35 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  2:55 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 20m
  2h 5m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:00 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:50 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Tue, 17 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 29 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 17 Mar - Sun, 29 Mar
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:25 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 5m
  5:45 pm EZE - 9:50 am (+2) BKK
  ฿85,815
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  2h 15m
  AMS
  8:50 pm
  14h 10m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 17 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:50 pm, 17 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:00 am, 18 Mar Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  2h 35m
  CDG
  1:35 pm
  1h 20m
  AMS
  2:55 pm
  2h 5m
  AMS
  5:00 pm
  10h 50m
  BKK
  9:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 29 Mar Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  13h 15m
  2h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF8234
  1:35 pm, 30 Mar Mon
  CDG ปารีส
  2:55 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 5m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  5:00 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:50 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM