เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Air France 21 ผลลัพธ์ ฿72,886 เลือก
  Qatar Airways 4 ผลลัพธ์ ฿76,048 เลือก
  KLM 9 ผลลัพธ์ ฿76,403 เลือก
  Lufthansa 15 ผลลัพธ์ ฿78,081 เลือก
  Turkish Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿79,888 เลือก
  Emirates 23 ผลลัพธ์ ฿86,018 เลือก
  British Airways 2 ผลลัพธ์ ฿91,987 เลือก
  Delta Air Lines 1 ผลลัพธ์ ฿141,062 เลือก
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  4:45 pm EZE - 6:45 am (+2) BKK
  ฿73,528
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  4:45 pm
  13h 20m
  AMS
  10:05 am (+1)
  3h 15m
  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  4:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:05 am, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 20m
  3h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  CI66
  1:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿75,502
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  4:45 pm
  13h 20m
  AMS
  10:05 am (+1)
  7h 15m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  4:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:05 am, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 20m
  7h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:45 pm EZE - 7:05 am (+2) BKK
  ฿76,144
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 15 Nov - Sat, 14 Mar
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:45 pm EZE - 7:05 am (+2) BKK
  ฿76,585
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Nov Sat
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 15 Nov Sat
  CDG ปารีส
  8:55 am, 16 Nov Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 14 Mar Sat
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 15 Mar Sun
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 15 Mar Sun
  CDG ปารีส
  7:05 am, 16 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 22 Oct - Fri, 31 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  2:40 am BKK - 8:50 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 15m
  11:20 pm EZE - 11:35 am (+2) BKK
  ฿76,720
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h 30m
  DOH
  8:00 am
  18h 50m
  EZE
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  2:40 am, 22 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:30 am, 22 Oct Wed
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  8:00 am, 22 Oct Wed
  DOH โดฮา
  8:50 pm, 22 Oct Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  18h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  EZE
  11:20 pm
  17h 25m
  DOH
  10:45 pm (+1)
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  11:20 pm, 31 Oct Fri
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:45 pm, 1 Nov Sat
  DOH โดฮา
  17h 25m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 2 Nov Sun
  DOH โดฮา
  11:35 am, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  4:45 pm EZE - 6:45 am (+2) BKK
  ฿77,075
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL2023
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2246
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  4:45 pm
  13h 20m
  AMS
  10:05 am (+1)
  3h 15m
  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  4:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:05 am, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 20m
  3h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  CI66
  1:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 4h
  4:45 pm EZE - 6:45 am (+2) BKK
  ฿77,075
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  4:45 pm
  13h 20m
  AMS
  10:05 am (+1)
  3h 15m
  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  4:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:05 am, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 20m
  3h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  CI66
  1:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿78,014
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  1h 35m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 30m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2247
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2012
  12:35 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  1:50 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  3h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿78,014
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  1h 35m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 30m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1740
  12:35 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  1:50 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  3h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 20m
  4:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿78,310
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL2023
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2246
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  4:45 pm
  13h 20m
  AMS
  10:05 am (+1)
  7h 15m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  4:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:05 am, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 20m
  7h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Sat, 15 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 14 Mar กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 15 Nov - Sat, 14 Mar
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 45m
  10:10 am BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿78,475
  klm.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:10 am
  12h 55m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:10 am, 15 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 15 Nov Sat
  CDG ปารีส
  12h 55m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 15 Nov Sat
  CDG ปารีส
  8:55 am, 16 Nov Sun
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 40m
  CDG
  2:40 pm
  1h 15m
  AMS
  3:55 pm
  1h 40m
  AMS
  5:35 pm
  10h 30m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 14 Mar Sat
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 15 Mar Sun
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF8234
  2:40 pm, 15 Mar Sun
  CDG ปารีส
  3:55 pm, 15 Mar Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  1h 40m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  5:35 pm, 15 Mar Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 16 Mar Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  ขาออก: Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 22 Oct - Fri, 31 Oct
  Qatar Airways แวะพัก +2 ที่ 1d 4h 10m
  2:40 am BKK - 8:50 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก +2 ที่ 1d 2h 15m
  11:20 pm EZE - 11:35 am (+2) BKK
  ฿78,485
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา, เปา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h 30m
  DOH
  8:00 am
  14h 40m
  GRU
  5:40 pm
  1h 15m
  GRU
  6:55 pm
  2h 55m
  EZE
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  2:40 am, 22 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:30 am, 22 Oct Wed
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  8:00 am, 22 Oct Wed
  DOH โดฮา
  5:40 pm, 22 Oct Wed
  GRU เปา
  14h 40m
  1h 15m หยุดพักใน เปา GRU
  QR771
  6:55 pm, 22 Oct Wed
  GRU เปา
  8:50 pm, 22 Oct Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, โดฮา

  EZE
  11:20 pm
  2h 40m
  GRU
  3:00 am (+1)
  1h 15m
  GRU
  4:15 am
  13h 30m
  DOH
  10:45 pm
  2h 40m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  11:20 pm, 31 Oct Fri
  EZE บัวโนสไอเรส
  3:00 am, 1 Nov Sat
  GRU เปา
  2h 40m
  1h 15m หยุดพักใน เปา GRU
  QR772
  4:15 am, 1 Nov Sat
  GRU เปา
  10:45 pm, 1 Nov Sat
  DOH โดฮา
  13h 30m
  2h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 2 Nov Sun
  DOH โดฮา
  11:35 am, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:45 pm EZE - 7:05 am (+2) BKK
  ฿78,565
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL2023
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2246
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 35m
  12:25 pm BKK - 8:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 7h
  5:50 pm EZE - 10:50 am (+2) BKK
  ฿78,765
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:25 pm
  12h 20m
  FRA
  6:45 pm
  3h 20m
  FRA
  10:05 pm
  13h 55m
  EZE
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 pm, 14 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 20m
  3h 20m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 14 Jan Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  8:00 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:50 pm
  13h 20m
  FRA
  11:10 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:50 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:10 am, 5 Feb Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 5 Feb Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:45 pm EZE - 7:05 am (+2) BKK
  ฿78,965
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿80,455
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  1h 35m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 30m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1740
  12:35 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  1:50 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  3h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 20m
  11:45 pm BKK - 10:05 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  11:55 pm EZE - 2:50 pm (+2) BKK
  ฿80,581
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:45 pm
  10h 20m
  IST
  5:05 am (+1)
  4h 25m
  IST
  9:30 am
  17h 35m
  EZE
  10:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:45 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 am, 15 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 20m
  4h 25m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 15 Jan Thu
  IST อิสตันบูล
  10:05 pm, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  17h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  11:55 pm
  16h 40m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  11:55 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:35 pm, 5 Feb Thu
  IST อิสตันบูล
  16h 40m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 6 Feb Fri
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Wed, 14 Jan เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 14 Jan - Wed, 4 Feb
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 30m
  12:25 pm BKK - 8:55 am (+1) EZE
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿80,855
  klm.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  2h 15m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 14 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m
  2h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL2023
  8:30 pm, 14 Jan Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2246
  11:20 pm, 14 Jan Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 15 Jan Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  1h 35m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 30m
  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2247
  5:45 pm, 4 Feb Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  13h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2012
  12:35 pm, 5 Feb Thu
  CDG ปารีส
  1:50 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  3h 30m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:20 pm, 5 Feb Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Feb Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 22 Oct - Fri, 31 Oct
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 45m
  11:30 pm BKK - 9:15 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  11:55 pm EZE - 2:50 pm (+2) BKK
  ฿82,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  9:30 am
  17h 45m
  EZE
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  11:30 pm, 22 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 23 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  9:30 am, 23 Oct Thu
  IST อิสตันบูล
  9:15 pm, 23 Oct Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  17h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  11:55 pm
  16h 40m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  11:55 pm, 31 Oct Fri
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:35 pm, 1 Nov Sat
  IST อิสตันบูล
  16h 40m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  12:55 am, 2 Nov Sun
  IST อิสตันบูล
  2:50 pm, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก: Wed, 22 Oct เที่ยวกลับ: Fri, 31 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 22 Oct - Fri, 31 Oct
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
  12:10 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 7h
  5:50 pm EZE - 10:50 am (+2) BKK
  ฿84,315
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 45m
  FRA
  6:55 pm
  3h 10m
  FRA
  10:05 pm
  13h 55m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 22 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:55 pm, 22 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 45m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 22 Oct Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:00 am, 23 Oct Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:50 pm
  13h 20m
  FRA
  11:10 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  6:00 pm
  10h 50m
  BKK
  10:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  5:50 pm, 31 Oct Fri
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:10 am, 1 Nov Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  6:00 pm, 1 Nov Sat
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  10:50 am, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m