×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Ethiopian Airlines 26 ผลลัพธ์ ฿58,836 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 10 ผลลัพธ์ ฿83,598 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 31 ผลลัพธ์ ฿87,620 เลือก
  KLM 31 ผลลัพธ์ ฿87,690 เลือก
  เอมิเรตส์ 6 ผลลัพธ์ ฿94,306 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 5 ผลลัพธ์ ฿96,942 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿105,455 เลือก
  EVA Air 7 ผลลัพธ์ ฿124,688 เลือก
  LAN Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿176,780 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 14 ผลลัพธ์ ฿210,738 เลือก
  Iberia 1 ผลลัพธ์ ฿238,903 เลือก
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 40m
  1:30 am BKK 9:10 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 16h 15m
  11:05 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿55,005
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 25m
  GRU
  7:10 pm
  2h
  AEP
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 25m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8008
  7:10 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:10 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  11:05 am
  3h 40m
  GRU
  2:45 pm
  12h 45m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8009
  11:05 am, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  2:45 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 40m
  12h 45m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 40m
  1:30 am BKK 9:10 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h 15m
  15:05 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿60,320
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 25m
  GRU
  7:10 pm
  2h
  AEP
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 25m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8008
  7:10 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:10 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  3:05 pm
  3h 20m
  GRU
  6:25 pm
  9h 5m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8005
  3:05 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  6:25 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 20m
  9h 5m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 40m
  1:30 am BKK 9:10 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  22:10 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿62,830
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 25m
  GRU
  7:10 pm
  2h
  AEP
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 25m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8008
  7:10 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:10 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  10:10 pm
  3h 40m
  GRU
  1:50 am 5 Jan
  1h 40m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8015
  10:10 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  1:50 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  3h 40m
  1h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 10m
  1:30 am BKK 10:40 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  22:10 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿68,571
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  5h
  GRU
  8:45 pm
  1h 55m
  AEP
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  5h หยุดพักใน เปา GRU
  AR2245
  8:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  10:40 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  10:10 pm
  3h 40m
  GRU
  1:50 am 5 Jan
  1h 40m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8015
  10:10 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  1:50 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  3h 40m
  1h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 10m
  1:30 am BKK 10:40 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  22:10 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿74,420
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  5h
  GRU
  8:45 pm
  1h 55m
  AEP
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  5h หยุดพักใน เปา GRU
  AR2245
  8:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  10:40 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austral

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  10:10 pm
  3h 30m
  GRU
  1:40 am 5 Jan
  1h 50m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR7710
  10:10 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  1:40 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Gol Transportes Aéreos

  1h 50m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h
  1:30 am BKK 7:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 50m
  18:30 EZE 13:20 6 Jan BKK
  ฿75,676
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  1h 45m
  GRU
  5:30 pm
  2h
  EZE
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  1h 45m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8096
  5:30 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  7:30 pm, 23 Dec Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  EZE
  6:30 pm
  3h 45m
  GRU
  10:15 pm
  5h 15m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8097
  6:30 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:15 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 45m
  5h 15m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 40m
  1:30 am BKK 9:10 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 50m
  19:30 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿76,302
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 25m
  GRU
  7:10 pm
  2h
  AEP
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 25m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8008
  7:10 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:10 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  7:30 pm
  3h 45m
  GRU
  11:15 pm
  4h 15m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR1248
  7:30 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  11:15 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 45m
  4h 15m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 4h
  1:30 am BKK 7:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  22:10 EZE 13:20 6 Jan BKK
  ฿76,302
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  1h 45m
  GRU
  5:30 pm
  2h
  EZE
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  1h 45m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8096
  5:30 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  7:30 pm, 23 Dec Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  EZE
  10:10 pm
  3h 45m
  GRU
  1:55 am 5 Jan
  1h 35m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR2276
  10:10 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:55 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  3h 45m
  1h 35m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 45m
  1:30 am BKK 9:15 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 50m
  19:30 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿76,966
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 40m
  GRU
  7:25 pm
  1h 50m
  AEP
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  AR7711
  7:25 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:15 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Gol Transportes Aéreos

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  7:30 pm
  3h 45m
  GRU
  11:15 pm
  4h 15m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR1248
  7:30 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  11:15 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 45m
  4h 15m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก +2 ที่ 1d 8h
  11:15 am BKK 9:15 am 24 Dec EZE
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 9h 10m
  14:00 EZE 09:10 6 Jan BKK
  ฿78,154
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ลอนดอน, มาดริด

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  1h 30m
  LHR
  6:50 pm
  2h 30m
  MAD
  10:20 pm
  2h 10m
  MAD
  12:30 am
  12h 45m
  EZE
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:15 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 23 Dec Wed
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  1h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA522
  6:50 pm, 23 Dec Wed
  LHR ลอนดอน
  10:20 pm, 23 Dec Wed
  MAD มาดริด
  2h 30m
  2h 10m หยุดพักใน มาดริด MAD
  BA4291
  12:30 am, 24 Dec Thu
  MAD มาดริด
  9:15 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  12h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Iberia

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  EZE
  2:00 pm
  13h 25m
  LHR
  6:25 am 5 Jan
  8h 30m
  LHR
  2:55 pm
  11h 15m
  BKK
  9:10 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA244
  2:00 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  6:25 am, 5 Jan Tue
  LHR ลอนดอน
  13h 25m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  2:55 pm, 5 Jan Tue
  LHR ลอนดอน
  9:10 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 15m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 45m
  1:30 am BKK 9:15 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  22:10 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿79,511
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 40m
  GRU
  7:25 pm
  1h 50m
  AEP
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  AR7711
  7:25 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:15 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Gol Transportes Aéreos

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  10:10 pm
  3h 30m
  GRU
  1:40 am 5 Jan
  1h 50m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR7710
  10:10 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  1:40 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  3h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Gol Transportes Aéreos

  1h 50m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 45m
  1:30 am BKK 9:15 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 11h 5m
  16:15 AEP 13:20 6 Jan BKK
  ฿79,511
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK AEP
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิสอาบาบา, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 55m
  ADD
  6:25 am
  2h 20m
  ADD
  8:45 am
  13h
  GRU
  3:45 pm
  3h 40m
  GRU
  7:25 pm
  1h 50m
  AEP
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:25 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET506
  8:45 am, 23 Dec Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  3:45 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  13h
  3h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  AR7711
  7:25 pm, 23 Dec Wed
  GRU เปา
  9:15 pm, 23 Dec Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Gol Transportes Aéreos

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิสอาบาบา

  AEP
  4:15 pm
  3h 45m
  GRU
  8:00 pm
  7h 30m
  GRU
  3:30 am
  11h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR2244
  4:15 pm, 4 Jan Mon
  AEP บัวโนสไอเรส
  8:00 pm, 4 Jan Mon
  GRU เปา
  3h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Austral

  7h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  3:30 am, 5 Jan Tue
  GRU เปา
  8:30 pm, 5 Jan Tue
  ADD แอดดิสอาบาบา
  11h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิสอาบาบา ADD
  ET618
  12:40 am, 6 Jan Wed
  ADD แอดดิสอาบาบา
  1:20 pm, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 35m
  10:20 am BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿81,915
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:20 am
  12h 45m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:20 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  12h 45m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:20 pm BKK 6:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿81,980
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:20 pm
  12h 10m
  AMS
  6:30 pm
  2h 25m
  AMS
  8:55 pm
  14h
  EZE
  6:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:20 pm, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:55 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 35m
  10:20 am BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿82,515
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  10:20 am
  12h 45m
  CDG
  5:05 pm
  6h 15m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  10:20 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  12h 45m
  6h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 35m
  12:20 pm BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿83,980
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:20 pm
  12h 10m
  AMS
  6:30 pm
  2h
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  12:20 pm, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  8:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 35m
  12:20 pm BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿84,540
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:20 pm
  12h 10m
  AMS
  6:30 pm
  2h
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:20 pm, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL2023
  8:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL2246
  11:20 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 35m
  12:20 pm BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  17:45 EZE 07:05 6 Jan BKK
  ฿84,580
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:20 pm
  12h 10m
  AMS
  6:30 pm
  2h
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 35m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  12:20 pm, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  8:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:45 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:20 pm, 23 Dec Wed
  CDG ปารีส
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h
  CDG
  2:00 pm
  11h 5m
  BKK
  7:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  2:00 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  7:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 40m
  11:15 am BKK 8:55 am 24 Dec EZE
  บริติชแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 1d 9h 10m
  14:00 EZE 09:10 6 Jan BKK
  ฿86,532
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ลอนดอน

  BKK
  11:15 am
  13h 5m
  LHR
  5:20 pm
  4h 50m
  LHR
  10:10 pm
  13h 45m
  EZE
  8:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  11:15 am, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:20 pm, 23 Dec Wed
  LHR ลอนดอน
  13h 5m
  4h 50m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA245
  10:10 pm, 23 Dec Wed
  LHR ลอนดอน
  8:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ลอนดอน

  EZE
  2:00 pm
  13h 25m
  LHR
  6:25 am 5 Jan
  8h 30m
  LHR
  2:55 pm
  11h 15m
  BKK
  9:10 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA244
  2:00 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  6:25 am, 5 Jan Tue
  LHR ลอนดอน
  13h 25m
  8h 30m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA9
  2:55 pm, 5 Jan Tue
  LHR ลอนดอน
  9:10 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 15m
  ขาออก: Wed, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส
  KLM แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  12:20 pm BKK 6:55 am 24 Dec EZE
  KLM แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  17:45 EZE 10:05 6 Jan BKK
  ฿86,585
  klm.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK EZE
  Wed, 23 Dec - Mon, 4 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:20 pm
  12h 10m
  AMS
  6:30 pm
  2h 25m
  AMS
  8:55 pm
  14h
  EZE
  6:55 am 24 Dec
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:20 pm, 23 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m
  2h 25m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL701
  8:55 pm, 23 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:55 am, 24 Dec Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am 5 Jan
  3h 40m
  CDG
  2:40 pm
  1h 15m
  AMS
  3:55 pm
  1h 20m
  AMS
  5:15 pm
  10h 50m
  BKK
  10:05 am 6 Jan
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2247
  5:45 pm, 4 Jan Mon
  EZE บัวโนสไอเรส
  11:00 am, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  13h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  3h 40m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL1234
  2:40 pm, 5 Jan Tue
  CDG ปารีส
  3:55 pm, 5 Jan Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  1h 20m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  5:15 pm, 5 Jan Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m