เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  2:40 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 24 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  1:35 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  2h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Fri 24 Oct, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  2:25 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  1h 35m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Fri 24 Oct, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  1h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 2 Nov, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  1:35 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  2h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Fri 24 Oct, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 2 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  2:40 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Fri 24 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 2 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  2:25 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿85,770
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  1h 35m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Fri 24 Oct, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  1h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 24 Oct, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 24 Oct, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 31 Oct, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Sun 2 Nov, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Sun 2 Nov, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  2:25 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  1h 35m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Thu 31 Jul, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  1h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 3 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  1:35 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  2h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 31 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Wed 3 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  2:40 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Thu 31 Jul, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 3 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 25m
  9:20 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  6h 40m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 31 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  6h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 1 Aug, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 1 Aug, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Wed 3 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  1:35 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  2h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Thu 31 Jul, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 3 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  2:25 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  1h 35m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Thu 31 Jul, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  1h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Wed 3 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  2:40 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 5h
  9:30 pm EZE - 12:30 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Thu 31 Jul, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Thu 31 Jul, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Thu 31 Jul, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 30m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Wed 3 Dec, 3:20 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 25m
  9:20 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 35m
  9:30 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿94,015
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  6h 40m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Thu 31 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  6h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Fri 1 Aug, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Fri 1 Aug, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 20m
  DXB
  10:50 pm (+1)
  4h 15m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Mon 1 Dec, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 10:50 pm
  DXB ดูไบ
  18h 20m
  4h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 3 Dec, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Dec, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Fri, 24 Oct - Fri, 31 Oct
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
  12:10 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 2h 30m
  5:50 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿97,864
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  12h 45m
  FRA
  7:55 pm
  3h 10m
  FRA
  11:05 pm
  12h 55m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Fri 24 Oct, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 24 Oct, 7:55 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  12h 45m
  3h 10m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  Fri 24 Oct, 11:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sat 25 Oct, 7:00 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  12h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  5:50 pm
  13h 20m
  FRA
  11:10 am (+1)
  3h
  FRA
  2:10 pm
  10h 10m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  Fri 31 Oct, 5:50 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 1 Nov, 11:10 am
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH9714
  Sat 1 Nov, 2:10 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sun 2 Nov, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 45m
  11:30 pm BKK - 9:15 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  11:55 pm EZE - 2:50 pm (+2) BKK
  ฿104,233
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  10h 5m
  IST
  5:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  9:30 am
  17h 45m
  EZE
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 31 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 5:35 am
  IST อิสตันบูล
  10h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  Fri 1 Aug, 9:30 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 1 Aug, 9:15 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  17h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  11:55 pm
  16h 40m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  Mon 1 Dec, 11:55 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 9:35 pm
  IST อิสตันบูล
  16h 40m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 3 Dec, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 3 Dec, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 7h 45m
  11:30 pm BKK - 9:15 pm (+1) EZE
  Turkish Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  11:55 pm EZE - 2:50 pm (+2) BKK
  ฿106,673
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อิสตันบูล

  BKK
  11:30 pm
  11h 5m
  IST
  6:35 am (+1)
  3h 55m
  IST
  10:30 am
  16h 45m
  EZE
  9:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK69
  Thu 31 Jul, 11:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 6:35 am
  IST อิสตันบูล
  11h 5m
  3h 55m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK15
  Fri 1 Aug, 10:30 am
  IST อิสตันบูล
  Fri 1 Aug, 9:15 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  16h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อิสตันบูล

  EZE
  11:55 pm
  16h 40m
  IST
  9:35 pm (+1)
  3h 20m
  IST
  12:55 am
  8h 55m
  BKK
  2:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TK16
  Mon 1 Dec, 11:55 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 9:35 pm
  IST อิสตันบูล
  16h 40m
  3h 20m หยุดพักใน อิสตันบูล IST
  TK68
  Wed 3 Dec, 12:55 am
  IST อิสตันบูล
  Wed 3 Dec, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h
  9:50 am BKK - 7:50 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿144,885
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  11h 55m
  CDG
  4:45 pm
  6h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Thu 31 Jul, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  11h 55m
  6h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Thu 31 Jul, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Fri 1 Aug, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 40m
  CDG
  2:40 pm
  1h 15m
  AMS
  3:55 pm
  1h 45m
  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Mon 1 Dec, 5:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF8234
  Tue 2 Dec, 2:40 pm
  CDG ปารีส
  Tue 2 Dec, 3:55 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  Tue 2 Dec, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 3 Dec, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h
  9:50 am BKK - 7:50 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿144,885
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  11h 55m
  CDG
  4:45 pm
  6h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Thu 31 Jul, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  11h 55m
  6h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Thu 31 Jul, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Fri 1 Aug, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 40m
  CDG
  2:40 pm
  1h 15m
  AMS
  3:55 pm
  1h 45m
  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Mon 1 Dec, 5:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h 15m
  3h 40m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL1234
  Tue 2 Dec, 2:40 pm
  CDG ปารีส
  Tue 2 Dec, 3:55 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  1h 45m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  KL875
  Tue 2 Dec, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 3 Dec, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Thu, 31 Jul - Mon, 1 Dec
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h
  9:50 am BKK - 7:50 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 20m
  5:45 pm EZE - 10:05 am (+2) BKK
  ฿144,885
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  11h 55m
  CDG
  4:45 pm
  6h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Thu 31 Jul, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 31 Jul, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  11h 55m
  6h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Thu 31 Jul, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Fri 1 Aug, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:45 pm
  13h 15m
  CDG
  11:00 am (+1)
  1h 35m
  CDG
  12:35 pm
  1h 15m
  AMS
  1:50 pm
  3h 50m
  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Mon 1 Dec, 5:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Tue 2 Dec, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF1740
  Tue 2 Dec, 12:35 pm
  CDG ปารีส
  Tue 2 Dec, 1:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m
  3h 50m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  Tue 2 Dec, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 3 Dec, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m