×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Ethiopian Airlines 47 ผลลัพธ์ ฿58,440 เลือก
  ลุฟต์ฮันซา 89 ผลลัพธ์ ฿67,783 เลือก
  แอร์ฟรานซ์ 227 ผลลัพธ์ ฿69,817 เลือก
  KLM 318 ผลลัพธ์ ฿71,969 เลือก
  เอมิเรตส์ 202 ผลลัพธ์ ฿78,177 เลือก
  ตุรกีแอร์ไลน์ 44 ผลลัพธ์ ฿78,353 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 152 ผลลัพธ์ ฿85,720 เลือก
  บริติชแอร์เวย์ 25 ผลลัพธ์ ฿89,967 เลือก
  อลิตาเลีย 16 ผลลัพธ์ ฿92,423 เลือก
  แควนตัส 22 ผลลัพธ์ ฿95,781 เลือก
  สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ 1 ผลลัพธ์ ฿129,251 เลือก
  TAM Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿146,238 เลือก
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 11h 5m
  4:15 pm AEP - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿58,622
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  AEP
  4:15 pm
  2h 45m
  GRU
  7:00 pm
  7h 30m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR2244
  4:15 pm, 1 Jul Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 45m
  7h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 8 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 10m
  1:30 am BKK - 10:40 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 20m
  7:00 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿58,622
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  5h
  GRU
  7:45 pm
  2h 55m
  AEP
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  5h หยุดพักใน เปา GRU
  AR2245
  7:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  10:40 pm, 24 Jun Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  7:00 pm
  2h 50m
  GRU
  9:50 pm
  4h 40m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8097
  7:00 pm, 8 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:50 pm, 8 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 9 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 9 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 10 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 10 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 10m
  1:30 am BKK - 10:40 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 20m
  7:00 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿58,622
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  5h
  GRU
  7:45 pm
  2h 55m
  AEP
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  5h หยุดพักใน เปา GRU
  AR2245
  7:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  10:40 pm, 24 Jun Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  7:00 pm
  2h 50m
  GRU
  9:50 pm
  4h 40m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8097
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:50 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 7h 10m
  1:30 am BKK - 10:40 pm AEP
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 9h 35m
  5:45 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿58,622
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  5h
  GRU
  7:45 pm
  2h 55m
  AEP
  10:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  5h หยุดพักใน เปา GRU
  AR2245
  7:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  10:40 pm, 24 Jun Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  5:45 pm
  2h 50m
  GRU
  8:35 pm
  5h 55m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8019
  5:45 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  8:35 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  5h 55m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 5m
  7:15 pm AEP - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿58,622
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  AEP
  7:15 pm
  2h 45m
  GRU
  10:00 pm
  4h 30m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR1248
  7:15 pm, 1 Jul Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  10:00 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 45m
  4h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 9h 35m
  5:45 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿61,021
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  5:45 pm
  2h 50m
  GRU
  8:35 pm
  5h 55m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8019
  5:45 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  8:35 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  5h 55m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 10m
  10:10 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿62,495
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  10:10 pm
  2h 45m
  GRU
  12:55 am (+1)
  1h 35m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR2276
  10:10 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  12:55 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  2h 45m
  1h 35m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 8 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 20m
  7:00 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿66,003
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  7:00 pm
  2h 50m
  GRU
  9:50 pm
  4h 40m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8097
  7:00 pm, 8 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:50 pm, 8 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 9 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 9 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 10 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 10 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 1 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 8h 20m
  7:00 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿66,003
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  7:00 pm
  2h 50m
  GRU
  9:50 pm
  4h 40m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8097
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  9:50 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m
  4h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 2 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 3 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 8 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Wed, 8 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 5h
  1:30 am BKK - 8:30 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 11h 5m
  4:15 pm AEP - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿66,655
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  2h 40m
  GRU
  5:25 pm
  3h 5m
  EZE
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 24 Jun Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  12h
  2h 40m หยุดพักใน เปา GRU
  PZ722
  5:25 pm, 24 Jun Wed
  GRU เปา
  8:30 pm, 24 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  AEP
  4:15 pm
  2h 45m
  GRU
  7:00 pm
  7h 30m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AR2244
  4:15 pm, 8 Jul Wed
  AEP บัวโนสไอเรส
  7:00 pm, 8 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 45m
  7h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 9 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 9 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 10 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 10 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Thu, 9 Jul
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  12:10 pm BKK - 7:05 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  14h
  EZE
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 25 Jun Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 9 Jul Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 9 Jul Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 9 Jul Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 10 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 10 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 9 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Thu, 9 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h
  12:10 pm BKK - 2:10 pm (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต, เปา

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  6h 10m
  GRU
  11:05 am
  3h 5m
  EZE
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 25 Jun Thu
  GRU เปา
  12h
  6h 10m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8232
  11:05 am, 25 Jun Thu
  GRU เปา
  2:10 pm, 25 Jun Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย LAN Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 9 Jul Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 9 Jul Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 9 Jul Thu
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 10 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 10 Jul Fri
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 11 Jul Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 1 Jul - Wed, 15 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h
  12:10 pm BKK - 2:10 pm (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต, เปา

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 45m
  FRA
  9:45 pm
  12h 10m
  GRU
  4:55 am (+1)
  6h 10m
  GRU
  11:05 am
  3h 5m
  EZE
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 45m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH7358
  9:45 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  12h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย TAM Airlines

  6h 10m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8232
  11:05 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  2:10 pm, 2 Jul Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย LAN Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 15 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Wed, 1 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 2 Jun - Wed, 1 Jul
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  12:10 pm BKK - 7:05 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  14h
  EZE
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 2 Jun Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 2 Jun Tue
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 3 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 1 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 1 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 2 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 2 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 3 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 1 Jul - Wed, 15 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h
  12:10 pm BKK - 2:10 pm (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿67,995
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต, เปา

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  2h 55m
  FRA
  9:55 pm
  12h
  GRU
  4:55 am (+1)
  6h 10m
  GRU
  11:05 am
  3h 5m
  EZE
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  2h 55m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH506
  9:55 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  4:55 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  12h
  6h 10m หยุดพักใน เปา GRU
  JJ8232
  11:05 am, 2 Jul Thu
  GRU เปา
  2:10 pm, 2 Jul Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย LAN Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 15 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 1 Jul - Wed, 15 Jul
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  12:10 pm BKK - 7:05 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 13h
  10:45 am EZE - 9:45 am (+2) BKK
  ฿69,515
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  14h
  EZE
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 2 Jul Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ริโอเดอจาเนโร, แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  10:45 am
  3h 5m
  GIG
  1:50 pm
  8h 20m
  GIG
  10:10 pm
  11h 25m
  FRA
  2:35 pm (+1)
  3h
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  PZ727
  10:45 am, 15 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  1:50 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  3h 5m
  8h 20m หยุดพักใน ริโอเดอจาเนโร GIG
  LH501
  10:10 pm, 15 Jul Wed
  GIG ริโอเดอจาเนโร
  2:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 25m
  3h หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 16 Jul Thu
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 15 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 1 Jul - Wed, 15 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 50m
  1:30 am BKK - 10:20 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h
  3:20 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿69,618
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  9h 5m
  ADD
  6:35 am
  2h 10m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  4h 30m
  GRU
  7:15 pm
  3h 5m
  EZE
  10:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 am, 1 Jul Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  9h 5m
  2h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 1 Jul Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  12h
  4h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  LA4549
  7:15 pm, 1 Jul Wed
  GRU เปา
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  3:20 pm
  2h 50m
  GRU
  6:10 pm
  8h 20m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LA4548
  3:20 pm, 15 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  6:10 pm, 15 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  8h 20m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 16 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 16 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 17 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 17 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 50m
  1:30 am BKK - 10:20 pm EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h
  3:20 pm EZE - 1:20 pm (+2) BKK
  ฿69,618
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แอดดิส อะบาบ่า, เปา

  BKK
  1:30 am
  8h 30m
  ADD
  6:00 am
  2h 45m
  ADD
  8:45 am
  12h
  GRU
  2:45 pm
  4h 30m
  GRU
  7:15 pm
  3h 5m
  EZE
  10:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ET629
  1:30 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:00 am, 15 Jul Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  8h 30m
  2h 45m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET506
  8:45 am, 15 Jul Wed
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  2:45 pm, 15 Jul Wed
  GRU เปา
  12h
  4h 30m หยุดพักใน เปา GRU
  LA4549
  7:15 pm, 15 Jul Wed
  GRU เปา
  10:20 pm, 15 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  3h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แอดดิส อะบาบ่า

  EZE
  3:20 pm
  2h 50m
  GRU
  6:10 pm
  8h 20m
  GRU
  2:30 am
  12h
  ADD
  8:30 pm
  4h 10m
  ADD
  12:40 am
  8h 40m
  BKK
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LA4548
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  6:10 pm, 29 Jul Wed
  GRU เปา
  2h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย **

  8h 20m หยุดพักใน เปา GRU
  ET507
  2:30 am, 30 Jul Thu
  GRU เปา
  8:30 pm, 30 Jul Thu
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  12h
  4h 10m หยุดพักใน แอดดิส อะบาบ่า ADD
  ET618
  12:40 am, 31 Jul Fri
  ADD แอดดิส อะบาบ่า
  1:20 pm, 31 Jul Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8h 40m
  ขาออก: Wed, 24 Jun เที่ยวกลับ: Tue, 30 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Wed, 24 Jun - Tue, 30 Jun
  ลุฟต์ฮันซา แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  12:10 pm BKK - 7:05 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 1d 12h 40m
  11:05 am AEP - 9:45 am (+2) BKK
  ฿69,740
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 50m
  FRA
  7:00 pm
  3h 5m
  FRA
  10:05 pm
  14h
  EZE
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  12:10 pm, 24 Jun Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:00 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 50m
  3h 5m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  10:05 pm, 24 Jun Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  7:05 am, 25 Jun Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  14h

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เปา, แฟรงค์เฟิร์ต

  AEP
  11:05 am
  2h 40m
  GRU
  1:45 pm
  4h 25m
  GRU
  6:10 pm
  11h 35m
  FRA
  10:45 am (+1)
  6h 50m
  FRA
  5:35 pm
  11h 10m
  BKK
  9:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JJ8009
  11:05 am, 30 Jun Tue
  AEP บัวโนสไอเรส
  1:45 pm, 30 Jun Tue
  GRU เปา
  2h 40m
  4h 25m หยุดพักใน เปา GRU
  LH507
  6:10 pm, 30 Jun Tue
  GRU เปา
  10:45 am, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  6h 50m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  5:35 pm, 1 Jul Wed
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  9:45 am, 2 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 10m
  ขาออก: Tue, 2 Jun เที่ยวกลับ: Thu, 18 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Tue, 2 Jun - Thu, 18 Jun
  แอร์ฟรานซ์ แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 15m
  9:50 am BKK - 8:05 am (+1) EZE
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 1d 5h 10m
  3:45 pm EZE - 6:55 am (+2) BKK
  ฿69,531
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  12h 15m
  CDG
  5:05 pm
  6h 25m
  CDG
  11:30 pm
  13h 35m
  EZE
  8:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  9:50 am, 2 Jun Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:05 pm, 2 Jun Tue
  CDG ปารีส
  12h 15m
  6h 25m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  11:30 pm, 2 Jun Tue
  CDG ปารีส
  8:05 am, 3 Jun Wed
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  3:45 pm
  13h 15m
  AMS
  10:00 am (+1)
  4h 15m
  AMS
  2:15 pm
  11h 40m
  BKK
  6:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL702
  3:45 pm, 18 Jun Thu
  EZE บัวโนสไอเรส
  10:00 am, 19 Jun Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 15m
  4h 15m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  CI66
  2:15 pm, 19 Jun Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:55 am, 20 Jun Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 40m