• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  2:40 am BKK - 8:50 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 10m
  10:55 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿83,200
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h 30m
  DOH
  8:00 am
  18h 50m
  EZE
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sat 26 Apr, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  Sat 26 Apr, 8:00 am
  DOH โดฮา
  Sat 26 Apr, 8:50 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  18h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  EZE
  10:55 pm
  17h 25m
  DOH
  10:20 pm (+1)
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  Fri 2 May, 10:55 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 10:20 pm
  DOH โดฮา
  17h 25m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  2:40 am BKK - 8:50 pm EZE
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 10m
  10:55 pm EZE - 12:05 pm (+2) BKK
  ฿83,240
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  2h 30m
  DOH
  8:00 am
  18h 50m
  EZE
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sat 26 Apr, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 30m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR771
  Sat 26 Apr, 8:00 am
  DOH โดฮา
  Sat 26 Apr, 8:50 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  18h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  EZE
  10:55 pm
  17h 25m
  DOH
  10:20 pm (+1)
  2h 50m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR772
  Tue 6 May, 10:55 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Wed 7 May, 10:20 pm
  DOH โดฮา
  17h 25m
  2h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Thu 8 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Thu 8 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 25m
  9:20 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿84,255
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  6h 40m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Sat 26 Apr, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Apr, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  6h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Sun 27 Apr, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Sun 27 Apr, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Tue 6 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Wed 7 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 8 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 8 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 5m
  2:40 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿85,710
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:40 am
  6h 5m
  DXB
  5:45 am
  1h 25m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK419
  Sat 26 Apr, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 5:45 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Sat 26 Apr, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Sat 26 Apr, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Tue 6 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Wed 7 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 8 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 8 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  2:25 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿87,070
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  1h 35m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  Sat 26 Apr, 2:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 5:35 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  1h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Sat 26 Apr, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Sat 26 Apr, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 2 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 4 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 4 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 8h 25m
  9:20 pm BKK - 7:45 pm (+1) EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿87,070
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  6h 40m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Sat 26 Apr, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Apr, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  6h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Sun 27 Apr, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Sun 27 Apr, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 2 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 4 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 4 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h
  9:50 am BKK - 7:50 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:00 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿97,885
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  11h 55m
  CDG
  4:45 pm
  6h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Sat 26 Apr, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  11h 55m
  6h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Sat 26 Apr, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sun 27 Apr, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:00 pm
  13h
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 15m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Fri 2 May, 5:00 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h
  3h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sat 3 May, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Sun 4 May, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 8h
  9:50 am BKK - 7:50 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 6h 35m
  5:00 pm EZE - 9:35 am (+2) BKK
  ฿112,965
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  11h 55m
  CDG
  4:45 pm
  6h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF165
  Sat 26 Apr, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  11h 55m
  6h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Sat 26 Apr, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sun 27 Apr, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส, อัมสเตอร์ดัม

  EZE
  5:00 pm
  13h
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 35m
  CDG
  2:35 pm
  1h 15m
  AMS
  3:50 pm
  2h
  AMS
  5:50 pm
  10h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Fri 2 May, 5:00 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h
  3h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF8234
  Sat 3 May, 2:35 pm
  CDG ปารีส
  Sat 3 May, 3:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF8274
  Sat 3 May, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 4 May, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  Air France แวะพัก +2 ที่ 1d 5h 45m
  12:05 pm BKK - 7:50 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:00 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿126,691
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย อัมสเตอร์ดัม, ปารีส

  BKK
  12:05 pm
  11h 35m
  AMS
  6:40 pm
  1h 50m
  AMS
  8:30 pm
  1h 15m
  CDG
  9:45 pm
  1h 35m
  CDG
  11:20 pm
  13h 30m
  EZE
  7:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF8273
  Sat 26 Apr, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 35m
  1h 50m หยุดพักใน อัมสเตอร์ดัม AMS
  AF1441
  Sat 26 Apr, 8:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sat 26 Apr, 9:45 pm
  CDG ปารีส
  1h 15m
  1h 35m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF394
  Sat 26 Apr, 11:20 pm
  CDG ปารีส
  Sun 27 Apr, 7:50 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:00 pm
  13h
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 15m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Fri 2 May, 5:00 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h
  3h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sat 3 May, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Sun 4 May, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 50m
  12:10 pm BKK - 7:00 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:00 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿185,607
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  BKK
  12:10 pm
  11h 35m
  FRA
  6:45 pm
  3h 20m
  FRA
  10:05 pm
  13h 55m
  EZE
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH773
  Sat 26 Apr, 12:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 6:45 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  11h 35m
  3h 20m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH510
  Sat 26 Apr, 10:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sun 27 Apr, 7:00 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:00 pm
  13h
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 15m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Fri 2 May, 5:00 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h
  3h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sat 3 May, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Sun 4 May, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  Delta Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 11h 50m
  6:30 am BKK - 8:20 am (+1) EZE
  Air France แวะพัก 1 ที่ 1d 3h 20m
  5:00 pm EZE - 6:20 am (+2) BKK
  ฿191,966
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  6:30 am
  16h 55m
  LAX
  9:25 am
  2h 40m
  LAX
  12:05 pm
  16h 15m
  EZE
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Sat 26 Apr, 6:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 9:25 am
  LAX ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล
  16h 55m
  2h 40m หยุดพักใน ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล LAX
  DL101
  Sat 26 Apr, 12:05 pm
  LAX ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 27 Apr, 8:20 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  16h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ปารีส

  EZE
  5:00 pm
  13h
  CDG
  11:00 am (+1)
  3h 15m
  CDG
  2:15 pm
  11h 5m
  BKK
  6:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AF393
  Fri 2 May, 5:00 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:00 am
  CDG ปารีส
  13h
  3h 15m หยุดพักใน ปารีส CDG
  AF166
  Sat 3 May, 2:15 pm
  CDG ปารีส
  Sun 4 May, 6:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 5m
  British Airways แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 50m
  11:20 am BKK - 8:10 am (+1) EZE
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 1d 6h 45m
  4:55 pm EZE - 9:40 am (+2) BKK
  ฿215,446
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ลอนดอน

  BKK
  11:20 am
  12h 15m
  LHR
  5:35 pm
  4h 50m
  LHR
  10:25 pm
  13h 45m
  EZE
  8:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BA10
  Sat 26 Apr, 11:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 5:35 pm
  LHR ลอนดอน
  12h 15m
  4h 50m หยุดพักใน ลอนดอน LHR
  BA245
  Sat 26 Apr, 10:25 pm
  LHR ลอนดอน
  Sun 27 Apr, 8:10 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  13h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  EZE
  4:55 pm
  13h 20m
  FRA
  11:15 am (+1)
  6h 25m
  FRA
  5:40 pm
  11h
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH511
  Fri 2 May, 4:55 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:15 am
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  13h 20m
  6h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Sat 3 May, 5:40 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Sun 4 May, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h
  Delta Air Lines แวะพัก 1 ที่ 1d 11h 50m
  6:30 am BKK - 8:20 am (+1) EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿239,034
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Fri, 2 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  6:30 am
  16h 55m
  LAX
  9:25 am
  2h 40m
  LAX
  12:05 pm
  16h 15m
  EZE
  8:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DL284
  Sat 26 Apr, 6:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 9:25 am
  LAX ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล
  16h 55m
  2h 40m หยุดพักใน ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล LAX
  DL101
  Sat 26 Apr, 12:05 pm
  LAX ลอส แองเจลลิส อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 27 Apr, 8:20 am
  EZE บัวโนสไอเรส
  16h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Fri 2 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Sat 3 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Sun 4 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Sun 4 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 10m
  1:35 am BKK - 7:45 pm EZE
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 1d 4h 55m
  9:30 pm EZE - 12:25 pm (+2) BKK
  ฿282,260
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส Sat, 26 Apr - Tue, 6 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บัวโนสไอเรส โดย ดูไบ

  BKK
  1:35 am
  6h 5m
  DXB
  4:40 am
  2h 30m
  DXB
  7:10 am
  19h 35m
  EZE
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK385
  Sat 26 Apr, 1:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 26 Apr, 4:40 am
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK247
  Sat 26 Apr, 7:10 am
  DXB ดูไบ
  Sat 26 Apr, 7:45 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  19h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บัวโนสไอเรส ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  EZE
  9:30 pm
  18h 35m
  DXB
  11:05 pm (+1)
  4h
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK248
  Tue 6 May, 9:30 pm
  EZE บัวโนสไอเรส
  Wed 7 May, 11:05 pm
  DXB ดูไบ
  18h 35m
  4h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 8 May, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 8 May, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บัวโนสไอเรส

  There are 2 airports in บัวโนสไอเรส, with over 178 airlines flying to บัวโนสไอเรส.

  Based on user search activity, the top five searched flights to บัวโนสไอเรส are กรุงเทพมหานคร ไป บัวโนสไอเรส, ลอนดอน ไป บัวโนสไอเรส, ฮ่องกง ไป บัวโนสไอเรส, มิลาน ไป บัวโนสไอเรส, ลิสบ้อน ไป บัวโนสไอเรส... Flight prices for these routes start at ฿42,899, ฿44,030, ฿46,743, ฿51,137, ฿74,395... respectively.

  Besides Wego's selection of บัวโนสไอเรส flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in บัวโนสไอเรส. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.