×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
แอร์เอเชีย 687 ผลลัพธ์ ฿1,477 เลือก
ไลอ้อน แอร์ 117 ผลลัพธ์ ฿1,779 เลือก
สายการบินโอเรียนท์ไทย 1 ผลลัพธ์ ฿2,599 เลือก
การบินไทย 667 ผลลัพธ์ ฿2,819 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 380 ผลลัพธ์ ฿4,328 เลือก
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 12 Dec - Sat, 13 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
฿1,477
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 12 Dec Fri
UTH อุดรธานี
10:00 am, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
5:15 pm, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
1h 5m
ขาออก: Fri, 12 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 12 Dec - Sat, 13 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
7:30 am DMK - 8:40 am UTH
฿1,477
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 12 Dec Fri
UTH อุดรธานี
10:00 am, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
7:30 am
1h 10m
UTH
8:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3354
7:30 am, 13 Dec Sat
DMK กรุงเทพมหานคร
8:40 am, 13 Dec Sat
UTH อุดรธานี
1h 10m
ขาออก: Wed, 17 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Dec - Sun, 21 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
6:55 am DMK - 7:50 am PHS
฿1,495
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 17 Dec Wed
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 17 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
6:55 am
55m
PHS
7:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3308
6:55 am, 21 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
7:50 am, 21 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
55m
ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 2 Dec - Tue, 2 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
9:05 am UTH - 10:00 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
฿1,498
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

UTH
9:05 am
55m
DMK
10:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3355
9:05 am, 2 Dec Tue
UTH อุดรธานี
10:00 am, 2 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

DMK
5:15 pm
1h 5m
UTH
6:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3350
5:15 pm, 2 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6:20 pm, 2 Dec Tue
UTH อุดรธานี
1h 5m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
2:15 pm CNX - 3:30 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
9:25 pm DMK - 10:35 pm CNX
฿1,580
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
2:15 pm
1h 15m
DMK
3:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3442
2:15 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
3:30 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
9:25 pm
1h 10m
CNX
10:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3429
9:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:35 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:20 am CNX - 9:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
9:25 pm DMK - 10:35 pm CNX
฿1,580
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
8:20 am
1h 15m
DMK
9:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3438
8:20 am, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
9:35 am, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
9:25 pm
1h 10m
CNX
10:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3429
9:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:35 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:20 am CNX - 9:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
10:30 am DMK - 11:40 am CNX
฿1,580
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
8:20 am
1h 15m
DMK
9:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3438
8:20 am, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
9:35 am, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
10:30 am
1h 10m
CNX
11:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3435
10:30 am, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
11:40 am, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Wed, 17 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 21 Dec พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 17 Dec - Sun, 21 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
8:20 am PHS - 9:15 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
฿1,673
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

PHS
8:20 am
55m
DMK
9:15 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3309
8:20 am, 17 Dec Wed
PHS พิษณุโลก
9:15 am, 17 Dec Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
55m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

DMK
5:40 pm
55m
PHS
6:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3306
5:40 pm, 21 Dec Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
6:35 pm, 21 Dec Sun
PHS พิษณุโลก
55m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
2:15 pm CNX - 3:30 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
9:25 pm DMK - 10:35 pm CNX
฿1,673
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
2:15 pm
1h 15m
DMK
3:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3442
2:15 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
3:30 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
9:25 pm
1h 10m
CNX
10:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3429
9:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:35 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:20 am CNX - 9:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
9:25 pm DMK - 10:35 pm CNX
฿1,673
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
8:20 am
1h 15m
DMK
9:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3438
8:20 am, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
9:35 am, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
9:25 pm
1h 10m
CNX
10:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3429
9:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:35 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Tue, 10 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 10 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 10 Mar - Tue, 10 Mar
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
10:25 am CNX - 11:40 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
9:25 pm DMK - 10:35 pm CNX
฿1,673
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
10:25 am
1h 15m
DMK
11:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3444
10:25 am, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
11:40 am, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
9:25 pm
1h 10m
CNX
10:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3429
9:25 pm, 10 Mar Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
10:35 pm, 10 Mar Tue
CNX เชียงใหม่
1h 10m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
3:30 pm CNX - 4:45 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:35 pm DMK - 9:50 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
3:30 pm
1h 15m
DMK
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3434
3:30 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
4:45 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
8:35 pm
1h 15m
CNX
9:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3427
8:35 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:50 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
9:30 am CNX - 10:50 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:35 pm DMK - 9:50 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
9:30 am
1h 20m
DMK
10:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3446
9:30 am, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
10:50 am, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
8:35 pm
1h 15m
CNX
9:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3427
8:35 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:50 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
12:15 pm CNX - 1:30 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
3:45 pm DMK - 5:00 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
12:15 pm
1h 15m
DMK
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3436
12:15 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1:30 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
3:45 pm
1h 15m
CNX
5:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3431
3:45 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
5:00 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
1:25 pm CNX - 2:45 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:35 pm DMK - 9:50 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
1:25 pm
1h 20m
DMK
2:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3448
1:25 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
2:45 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
8:35 pm
1h 15m
CNX
9:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3427
8:35 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:50 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
9:30 am CNX - 10:50 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
7:20 pm DMK - 8:45 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
9:30 am
1h 20m
DMK
10:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3446
9:30 am, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
10:50 am, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
7:20 pm
1h 25m
CNX
8:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3425
7:20 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
8:45 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 25m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
12:15 pm CNX - 1:30 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
7:20 pm DMK - 8:45 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
12:15 pm
1h 15m
DMK
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3436
12:15 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1:30 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
7:20 pm
1h 25m
CNX
8:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3425
7:20 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
8:45 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 25m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
9:30 am CNX - 10:50 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
4:55 pm DMK - 6:10 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
9:30 am
1h 20m
DMK
10:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3446
9:30 am, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
10:50 am, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
4:55 pm
1h 15m
CNX
6:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3439
4:55 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
6:10 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Tue, 16 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 16 Dec เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 16 Dec - Tue, 16 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
12:15 pm CNX - 1:30 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:35 pm DMK - 9:50 pm CNX
฿1,681
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

CNX
12:15 pm
1h 15m
DMK
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3436
12:15 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1:30 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

DMK
8:35 pm
1h 15m
CNX
9:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
AK3427
8:35 pm, 16 Dec Tue
DMK กรุงเทพมหานคร
9:50 pm, 16 Dec Tue
CNX เชียงใหม่
1h 15m
ขาออก: Wed, 18 Feb เที่ยวกลับ: Wed, 18 Feb หาดใหญ่ ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 18 Feb - Wed, 18 Feb
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
12:25 pm HDY - 1:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
5:25 pm DMK - 6:50 pm HDY
฿1,780
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก หาดใหญ่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

HDY
12:25 pm
1h 25m
DMK
1:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3105
12:25 pm, 18 Feb Wed
HDY หาดใหญ่
1:50 pm, 18 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หาดใหญ่

DMK
5:25 pm
1h 25m
HDY
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3110
5:25 pm, 18 Feb Wed
DMK กรุงเทพมหานคร
6:50 pm, 18 Feb Wed
HDY หาดใหญ่
1h 25m