×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
แอร์เอเชีย 658 ผลลัพธ์ ฿1,379 เลือก
ไลอ้อน แอร์ 70 ผลลัพธ์ ฿1,505 เลือก
บางกอกแอร์เวย์ 564 ผลลัพธ์ ฿2,849 เลือก
การบินไทย 1022 ผลลัพธ์ ฿3,316 เลือก
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
1:35 pm KBV - 2:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
1:35 pm
1h 15m
DMK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3218
1:35 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
2:50 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
3:50 pm KBV - 5:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
3:50 pm
1h 20m
DMK
5:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3224
3:50 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
5:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
3:50 pm KBV - 5:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
3:50 pm
1h 20m
DMK
5:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3224
3:50 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
5:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
7:55 pm KBV - 9:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
7:55 pm
1h 15m
DMK
9:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3222
7:55 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
6:35 am KBV - 7:55 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
6:35 am
1h 20m
DMK
7:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3226
6:35 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
7:55 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
9:20 am KBV - 10:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
9:20 am
1h 15m
DMK
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3214
9:20 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
10:35 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:30 am KBV - 9:45 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
8:30 am
1h 15m
DMK
9:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3228
8:30 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:45 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
7:55 pm KBV - 9:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
7:55 pm
1h 15m
DMK
9:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3222
7:55 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:30 am KBV - 9:45 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
8:30 am
1h 15m
DMK
9:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3228
8:30 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:45 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
6:35 am KBV - 7:55 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
6:35 am
1h 20m
DMK
7:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3226
6:35 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
7:55 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
9:20 am KBV - 10:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
9:20 am
1h 15m
DMK
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3214
9:20 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
10:35 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
1:35 pm KBV - 2:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
1:35 pm
1h 15m
DMK
2:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3218
1:35 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
2:50 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
5:40 pm KBV - 6:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
6:30 am DMK - 8:00 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
5:40 pm
1h 10m
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3220
5:40 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
6:50 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
6:30 am
1h 30m
KBV
8:00 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3227
6:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:00 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 30m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
8:30 am KBV - 9:45 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
8:30 am
1h 15m
DMK
9:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3228
8:30 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:45 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
3:50 pm KBV - 5:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
3:50 pm
1h 20m
DMK
5:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3224
3:50 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
5:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
7:55 pm KBV - 9:10 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
7:55 pm
1h 15m
DMK
9:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3222
7:55 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
9:10 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
6:35 am KBV - 7:55 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
6:35 am
1h 20m
DMK
7:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3226
6:35 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
7:55 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
9:20 am KBV - 10:35 am DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
9:20 am
1h 15m
DMK
10:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3214
9:20 am, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
10:35 am, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
5:40 pm KBV - 6:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
5:40 pm
1h 10m
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3220
5:40 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
6:50 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
8:20 pm
1h 20m
KBV
9:40 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3215
8:20 pm, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
9:40 pm, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m
ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Mon, 8 Dec
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
5:40 pm KBV - 6:50 pm DMK
แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
7:30 am DMK - 8:50 am KBV
฿1,380
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

KBV
5:40 pm
1h 10m
DMK
6:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3220
5:40 pm, 1 Dec Mon
KBV กระบี่
6:50 pm, 1 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 10m

เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

DMK
7:30 am
1h 20m
KBV
8:50 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
FD3213
7:30 am, 8 Dec Mon
DMK กรุงเทพมหานคร
8:50 am, 8 Dec Mon
KBV กระบี่
1h 20m