×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 1361 ผลลัพธ์ ฿1,153 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 515 ผลลัพธ์ ฿2,632 เลือก
  การบินไทย 446 ผลลัพธ์ ฿2,840 เลือก
  สายการบินโอเรียนท์ไทย 1 ผลลัพธ์ ฿3,195 เลือก
  ไลอ้อน แอร์ 6 ผลลัพธ์ ฿4,366 เลือก
  ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 9 Jan - Sun, 11 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  ฿1,157
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 9 Jan Fri
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 9 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 11 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am KBV - 9:45 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  8:30 am
  1h 15m
  DMK
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3228
  8:30 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  9:45 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  8:20 pm
  1h 20m
  KBV
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3215
  8:20 pm, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  6:35 am KBV - 7:55 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  8:20 pm DMK - 9:40 pm KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  6:35 am
  1h 20m
  DMK
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3226
  6:35 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  7:55 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  8:20 pm
  1h 20m
  KBV
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3215
  8:20 pm, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  9:40 pm, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  6:35 am KBV - 7:55 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  7:30 am DMK - 8:50 am KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  6:35 am
  1h 20m
  DMK
  7:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3226
  6:35 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  7:55 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  7:30 am
  1h 20m
  KBV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3213
  7:30 am, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:50 am, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am KBV - 9:45 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  7:30 am DMK - 8:50 am KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  8:30 am
  1h 15m
  DMK
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3228
  8:30 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  9:45 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  7:30 am
  1h 20m
  KBV
  8:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3213
  7:30 am, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:50 am, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 20m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am KBV - 9:45 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 30m
  6:30 am DMK - 8:00 am KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  8:30 am
  1h 15m
  DMK
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3228
  8:30 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  9:45 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  6:30 am
  1h 30m
  KBV
  8:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3227
  6:30 am, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:00 am, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 30m
  ขาออก: Thu, 19 Feb เที่ยวกลับ: Mon, 23 Feb กระบี่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Feb - Mon, 23 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:30 am KBV - 9:45 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 20m
  3:40 pm DMK - 5:00 pm KBV
  ฿1,332
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กระบี่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KBV
  8:30 am
  1h 15m
  DMK
  9:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3228
  8:30 am, 19 Feb Thu
  KBV กระบี่
  9:45 am, 19 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระบี่

  DMK
  3:40 pm
  1h 20m
  KBV
  5:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3219
  3:40 pm, 23 Feb Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:00 pm, 23 Feb Mon
  KBV กระบี่
  1h 20m
  ขาออก: Sat, 10 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 10 Jan - Sun, 11 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿1,332
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 10 Jan Sat
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 10 Jan Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 11 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  ฿1,332
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 16 Jan Fri
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 16 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 18 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 18 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿1,332
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 16 Jan Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 16 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 18 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 18 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿1,332
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 16 Jan Fri
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 16 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 18 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 18 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 16 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 18 Jan อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 16 Jan - Sun, 18 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  ฿1,332
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 16 Jan Fri
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 16 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 18 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 18 Jan Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 9 Jan - Sun, 11 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h
  7:05 pm PHS - 8:05 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  ฿1,343
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  7:05 pm
  1h
  DMK
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3307
  7:05 pm, 9 Jan Fri
  PHS พิษณุโลก
  8:05 pm, 9 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 11 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 9 Jan - Sun, 11 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  ฿1,345
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  8:20 am, 9 Jan Fri
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 9 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3308
  6:55 am, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 11 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Fri, 9 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 9 Jan - Sun, 11 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  ฿1,345
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  8:20 am, 9 Jan Fri
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 9 Jan Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:40 pm, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 11 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 25 Dec พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Dec - Thu, 25 Dec
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  5:40 pm DMK - 6:35 pm PHS
  ฿1,414
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3309
  8:20 am, 25 Dec Thu
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  5:40 pm
  55m
  PHS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3306
  5:40 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 25 Dec Thu
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Dec - Mon, 26 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  4:05 pm URT - 5:20 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  7:00 am DMK - 8:15 am URT
  ฿1,554
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  4:05 pm
  1h 15m
  DMK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3232
  4:05 pm, 25 Dec Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  5:20 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  7:00 am
  1h 15m
  URT
  8:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3235
  7:00 am, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:15 am, 26 Jan Mon
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Dec - Mon, 26 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:40 pm URT - 8:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,554
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  7:40 pm
  1h 10m
  DMK
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3234
  7:40 pm, 25 Dec Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  8:50 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 26 Jan Mon
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Dec - Mon, 26 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  4:05 pm URT - 5:20 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,554
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  4:05 pm
  1h 15m
  DMK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3232
  4:05 pm, 25 Dec Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  5:20 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 26 Jan Mon
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 25 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 25 Dec - Mon, 26 Jan
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:40 pm URT - 8:50 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  7:00 am DMK - 8:15 am URT
  ฿1,554
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  7:40 pm
  1h 10m
  DMK
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3234
  7:40 pm, 25 Dec Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  8:50 pm, 25 Dec Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  7:00 am
  1h 15m
  URT
  8:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3235
  7:00 am, 26 Jan Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:15 am, 26 Jan Mon
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 15m