×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แอร์เอเชีย 1736 ผลลัพธ์ ฿1,181 เลือก
  ไลอ้อน แอร์ 15 ผลลัพธ์ ฿2,653 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 42 ผลลัพธ์ ฿2,834 เลือก
  การบินไทย 139 ผลลัพธ์ ฿2,854 เลือก
  สายการบินโอเรียนท์ไทย 1 ผลลัพธ์ ฿3,366 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  สกลนคร 1 ผลลัพธ์ ฿1,181 เลือก
  ขอนแก่น 35 ผลลัพธ์ ฿1,382 เลือก
  หาดใหญ่ 497 ผลลัพธ์ ฿1,588 เลือก
  อุดรธานี 115 ผลลัพธ์ ฿1,588 เลือก
  ร้อยเอ็ด 3 ผลลัพธ์ ฿1,739 เลือก
  สุราษฎร์ธานี 34 ผลลัพธ์ ฿1,782 เลือก
  เชียงใหม่ 1026 ผลลัพธ์ ฿1,883 เลือก
  เชียงราย 119 ผลลัพธ์ ฿1,889 เลือก
  นครศรีธรรมราช 6 ผลลัพธ์ ฿2,519 เลือก
  ภูเก็ต 97 ผลลัพธ์ ฿3,366 เลือก
  ขาออก: Tue, 24 Feb เที่ยวกลับ: Tue, 24 Feb สกลนคร ไป กรุงเทพมหานคร Tue, 24 Feb - Tue, 24 Feb
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:10 am SNO - 9:20 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  5:55 pm DMK - 7:05 pm SNO
  ฿1,179
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สกลนคร ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  SNO
  8:10 am
  1h 10m
  DMK
  9:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3511
  8:10 am, 24 Feb Tue
  SNO สกลนคร
  9:20 am, 24 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สกลนคร

  DMK
  5:55 pm
  1h 10m
  SNO
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3516
  5:55 pm, 24 Feb Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:05 pm, 24 Feb Tue
  SNO สกลนคร
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  6:05 pm KKC - 6:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:40 pm DMK - 7:35 pm KKC
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:05 pm
  50m
  DMK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  6:40 pm
  55m
  KKC
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3258
  6:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:40 pm DMK - 7:35 pm KKC
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  6:40 pm
  55m
  KKC
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3258
  6:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  12:25 pm KKC - 1:10 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:40 pm DMK - 7:35 pm KKC
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  12:25 pm
  45m
  DMK
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3255
  12:25 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  1:10 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  6:40 pm
  55m
  KKC
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3258
  6:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:35 am KKC - 9:30 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:40 pm DMK - 7:35 pm KKC
  ฿1,380
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:35 am
  55m
  DMK
  9:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3251
  8:35 am, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:30 am, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  6:40 pm
  55m
  KKC
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3258
  6:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  4:40 pm DMK - 5:35 pm KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  4:40 pm
  55m
  KKC
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3256
  4:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  12:25 pm KKC - 1:10 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  4:40 pm DMK - 5:35 pm KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  12:25 pm
  45m
  DMK
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3255
  12:25 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  1:10 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  4:40 pm
  55m
  KKC
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3256
  4:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  6:05 pm KKC - 6:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  4:40 pm DMK - 5:35 pm KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:05 pm
  50m
  DMK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  4:40 pm
  55m
  KKC
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3256
  4:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:35 am KKC - 9:30 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  11:10 am DMK - 11:55 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:35 am
  55m
  DMK
  9:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3251
  8:35 am, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:30 am, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  11:10 am
  45m
  KKC
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  11:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  45m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:35 am KKC - 9:30 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:35 am
  55m
  DMK
  9:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3251
  8:35 am, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:30 am, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  6:05 pm KKC - 6:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  11:10 am DMK - 11:55 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:05 pm
  50m
  DMK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  11:10 am
  45m
  KKC
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  11:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  45m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:35 am KKC - 9:30 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  4:40 pm DMK - 5:35 pm KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:35 am
  55m
  DMK
  9:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3251
  8:35 am, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:30 am, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  4:40 pm
  55m
  KKC
  5:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3256
  4:40 pm, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:35 pm, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  6:05 pm KKC - 6:55 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:05 pm
  50m
  DMK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  6:55 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  12:25 pm KKC - 1:10 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  12:25 pm
  45m
  DMK
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3255
  12:25 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  1:10 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  12:25 pm KKC - 1:10 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  11:10 am DMK - 11:55 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  12:25 pm
  45m
  DMK
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3255
  12:25 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  1:10 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  11:10 am
  45m
  KKC
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  11:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  45m
  ขาออก: Thu, 5 Mar เที่ยวกลับ: Sat, 7 Mar ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 5 Mar - Sat, 7 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 45m
  11:10 am DMK - 11:55 am KKC
  ฿1,549
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 5 Mar Thu
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 5 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  11:10 am
  45m
  KKC
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  11:10 am, 7 Mar Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 7 Mar Sat
  KKC ขอนแก่น
  45m
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Mar หาดใหญ่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 12 Feb - Thu, 12 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  5:40 pm HDY - 7:05 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  3:45 pm DMK - 5:10 pm HDY
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก หาดใหญ่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HDY
  5:40 pm
  1h 25m
  DMK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3115
  5:40 pm, 12 Feb Thu
  HDY หาดใหญ่
  7:05 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หาดใหญ่

  DMK
  3:45 pm
  1h 25m
  HDY
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3114
  3:45 pm, 12 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  5:10 pm, 12 Mar Thu
  HDY หาดใหญ่
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Mar หาดใหญ่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 12 Feb - Thu, 12 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  4:00 pm HDY - 5:25 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  5:25 pm DMK - 6:50 pm HDY
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก หาดใหญ่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HDY
  4:00 pm
  1h 25m
  DMK
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3109
  4:00 pm, 12 Feb Thu
  HDY หาดใหญ่
  5:25 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หาดใหญ่

  DMK
  5:25 pm
  1h 25m
  HDY
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3110
  5:25 pm, 12 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:50 pm, 12 Mar Thu
  HDY หาดใหญ่
  1h 25m
  ขาออก: Thu, 12 Feb เที่ยวกลับ: Thu, 12 Mar หาดใหญ่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 12 Feb - Thu, 12 Mar
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  4:00 pm HDY - 5:25 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 25m
  10:30 am DMK - 11:55 am HDY
  ฿1,580
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก หาดใหญ่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HDY
  4:00 pm
  1h 25m
  DMK
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3109
  4:00 pm, 12 Feb Thu
  HDY หาดใหญ่
  5:25 pm, 12 Feb Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง หาดใหญ่

  DMK
  10:30 am
  1h 25m
  HDY
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3104
  10:30 am, 12 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:55 am, 12 Mar Thu
  HDY หาดใหญ่
  1h 25m