เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  AirAsia 270 ผลลัพธ์ ฿1,584 เลือก
  ไลอ้อน แอร์ 22 ผลลัพธ์ ฿2,012 เลือก
  Bangkok Airways 326 ผลลัพธ์ ฿2,636 เลือก
  การบินไทย 537 ผลลัพธ์ ฿2,857 เลือก
  ขาออก: Fri, 14 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 14 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  1:20 pm URT - 2:20 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:00 pm DMK - 7:10 pm URT
  ฿1,580
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  1:20 pm
  1h
  DMK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3240
  1:20 pm, 14 Nov Fri
  URT สุราษฎร์ธานี
  2:20 pm, 14 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  6:00 pm
  1h 10m
  URT
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3233
  6:00 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 15 Nov Sat
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 14 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 14 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  1:20 pm URT - 2:20 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,580
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  1:20 pm
  1h
  DMK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3240
  1:20 pm, 14 Nov Fri
  URT สุราษฎร์ธานี
  2:20 pm, 14 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 15 Nov Sat
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Fri, 14 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Fri, 14 Nov - Sat, 15 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h
  1:20 pm URT - 2:20 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  2:25 pm DMK - 3:35 pm URT
  ฿1,580
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  1:20 pm
  1h
  DMK
  2:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3240
  1:20 pm, 14 Nov Fri
  URT สุราษฎร์ธานี
  2:20 pm, 14 Nov Fri
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  2:25 pm
  1h 10m
  URT
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3231
  2:25 pm, 15 Nov Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:35 pm, 15 Nov Sat
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 19 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 19 Nov - Wed, 19 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:45 am URT - 10:00 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  6:00 pm DMK - 7:10 pm URT
  ฿1,579
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:45 am
  1h 15m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3236
  8:45 am, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  10:00 am, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  6:00 pm
  1h 10m
  URT
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3233
  6:00 pm, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:10 pm, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 19 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 19 Nov - Wed, 19 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  8:45 am URT - 10:00 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,579
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:45 am
  1h 15m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3236
  8:45 am, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  10:00 am, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 8 Jan เที่ยวกลับ: Sun, 11 Jan พิษณุโลก ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 8 Jan - Sun, 11 Jan
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  8:20 am PHS - 9:15 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  6:55 am DMK - 7:50 am PHS
  ฿1,639
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก พิษณุโลก ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  PHS
  8:20 am
  55m
  DMK
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3309
  8:20 am, 8 Jan Thu
  PHS พิษณุโลก
  9:15 am, 8 Jan Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง พิษณุโลก

  DMK
  6:55 am
  55m
  PHS
  7:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK3308
  6:55 am, 11 Jan Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:50 am, 11 Jan Sun
  PHS พิษณุโลก
  55m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 12 Nov - Sun, 16 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿1,780
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 12 Nov Wed
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 12 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 16 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 16 Nov Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 5 Nov - Thu, 13 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  ฿1,823
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 5 Nov Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 5 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 13 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 13 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 5 Nov - Thu, 13 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 55m
  9:05 am UTH - 10:00 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  5:15 pm DMK - 6:20 pm UTH
  ฿1,823
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  9:05 am
  55m
  DMK
  10:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3355
  9:05 am, 5 Nov Wed
  UTH อุดรธานี
  10:00 am, 5 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  5:15 pm
  1h 5m
  UTH
  6:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3350
  5:15 pm, 13 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  6:20 pm, 13 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  1h 5m
  ขาออก: Wed, 19 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 19 Nov สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 19 Nov - Wed, 19 Nov
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 10m
  3:20 pm URT - 4:30 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  6:55 pm DMK - 8:10 pm URT
  ฿2,013
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  3:20 pm
  1h 10m
  DMK
  4:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8565
  3:20 pm, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  4:30 pm, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  6:55 pm
  1h 15m
  URT
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8568
  6:55 pm, 19 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:10 pm, 19 Nov Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 16 Nov อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 12 Nov - Sun, 16 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿2,023
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 12 Nov Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 12 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 16 Nov Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 16 Nov Sun
  UTH อุดรธานี
  1h 10m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  9:25 am CEI - 10:45 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:35 am DMK - 11:50 am CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:25 am
  1h 20m
  DMK
  10:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  9:25 am, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  10:45 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  10:35 am
  1h 15m
  CEI
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3209
  10:35 am, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:15 pm CEI - 1:30 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:00 pm DMK - 1:15 pm CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  12:15 pm
  1h 15m
  DMK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  12:15 pm, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  1:30 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  12:00 pm
  1h 15m
  CEI
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3201
  12:00 pm, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  9:25 am CEI - 10:45 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  1:55 pm DMK - 3:15 pm CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:25 am
  1h 20m
  DMK
  10:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  9:25 am, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  10:45 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3207
  1:55 pm, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  9:25 am CEI - 10:45 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  7:20 am DMK - 8:40 am CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:25 am
  1h 20m
  DMK
  10:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  9:25 am, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  10:45 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  7:20 am
  1h 20m
  CEI
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3203
  7:20 am, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  9:25 am CEI - 10:45 am DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:00 pm DMK - 1:15 pm CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  9:25 am
  1h 20m
  DMK
  10:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3204
  9:25 am, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  10:45 am, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  12:00 pm
  1h 15m
  CEI
  1:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3201
  12:00 pm, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:15 pm, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 15m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:15 pm CEI - 1:30 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  7:20 am DMK - 8:40 am CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  12:15 pm
  1h 15m
  DMK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  12:15 pm, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  1:30 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  7:20 am
  1h 20m
  CEI
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3203
  7:20 am, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:15 pm CEI - 1:30 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 20m
  1:55 pm DMK - 3:15 pm CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  12:15 pm
  1h 15m
  DMK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  12:15 pm, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  1:30 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  1:55 pm
  1h 20m
  CEI
  3:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3207
  1:55 pm, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:15 pm, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 20m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 2 Dec เชียงราย ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 1 Dec - Tue, 2 Dec
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  12:15 pm CEI - 1:30 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 15m
  10:35 am DMK - 11:50 am CEI
  ฿2,079
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงราย ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CEI
  12:15 pm
  1h 15m
  DMK
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3210
  12:15 pm, 1 Dec Mon
  CEI เชียงราย
  1:30 pm, 1 Dec Mon
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงราย

  DMK
  10:35 am
  1h 15m
  CEI
  11:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3209
  10:35 am, 2 Dec Tue
  DMK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 2 Dec Tue
  CEI เชียงราย
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 13 Nov อุดรธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 5 Nov - Thu, 13 Nov
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 5m
  6:50 pm UTH - 7:55 pm DMK
  AirAsia เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:30 am DMK - 8:40 am UTH
  ฿2,116
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  UTH
  6:50 pm
  1h 5m
  DMK
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3351
  6:50 pm, 5 Nov Wed
  UTH อุดรธานี
  7:55 pm, 5 Nov Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อุดรธานี

  DMK
  7:30 am
  1h 10m
  UTH
  8:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3354
  7:30 am, 13 Nov Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:40 am, 13 Nov Thu
  UTH อุดรธานี
  1h 10m