×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ กรุงเทพมหานคร

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  ไลอ้อน แอร์ 753 ผลลัพธ์ ฿1,122 เลือก
  แอร์เอเชีย 19104 ผลลัพธ์ ฿1,179 เลือก
  Thai Lion Mentari 73 ผลลัพธ์ ฿1,722 เลือก
  สายการบินโอเรียนท์ไทย 55 ผลลัพธ์ ฿2,475 เลือก
  การบินไทย 3040 ผลลัพธ์ ฿2,652 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 2656 ผลลัพธ์ ฿2,780 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  เชียงใหม่ 11558 ผลลัพธ์ ฿1,122 เลือก
  ขอนแก่น 643 ผลลัพธ์ ฿1,179 เลือก
  สุราษฎร์ธานี 279 ผลลัพธ์ ฿1,179 เลือก
  อุดรธานี 626 ผลลัพธ์ ฿1,181 เลือก
  สกลนคร 18 ผลลัพธ์ ฿1,376 เลือก
  พิษณุโลก 19 ผลลัพธ์ ฿1,381 เลือก
  หาดใหญ่ 3546 ผลลัพธ์ ฿1,381 เลือก
  อุบลราชธานี 42 ผลลัพธ์ ฿1,381 เลือก
  เชียงราย 536 ผลลัพธ์ ฿1,581 เลือก
  นครพนม 21 ผลลัพธ์ ฿1,723 เลือก
  กระบี่ 912 ผลลัพธ์ ฿1,734 เลือก
  ภูเก็ต 7338 ผลลัพธ์ ฿1,781 เลือก
  ตรัง 29 ผลลัพธ์ ฿1,874 เลือก
  นครศรีธรรมราช 82 ผลลัพธ์ ฿1,935 เลือก
  ร้อยเอ็ด 14 ผลลัพธ์ ฿1,941 เลือก
  น่าน 1 ผลลัพธ์ ฿2,275 เลือก
  ลำปาง 16 ผลลัพธ์ ฿2,854 เลือก
  นราธิวาส 1 ผลลัพธ์ ฿3,284 เลือก
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 22 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Mar - Sun, 22 Mar
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 55m
  8:45 pm CNX - 9:40 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  11:30 am DMK - 12:45 pm CNX
  ฿1,120
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  8:45 pm
  55m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8521
  8:45 pm, 19 Mar Thu
  CNX เชียงใหม่
  9:40 pm, 19 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  11:30 am
  1h 15m
  CNX
  12:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8518
  11:30 am, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:45 pm, 22 Mar Sun
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 22 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Mar - Sun, 22 Mar
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 25m
  9:50 pm CNX - 11:15 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  5:50 am DMK - 7:05 am CNX
  ฿1,120
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  9:50 pm
  1h 25m
  DMK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8517
  9:50 pm, 19 Mar Thu
  CNX เชียงใหม่
  11:15 pm, 19 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  5:50 am
  1h 15m
  CNX
  7:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8512
  5:50 am, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:05 am, 22 Mar Sun
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 22 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Mar - Sun, 22 Mar
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 25m
  9:50 pm CNX - 11:15 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  11:30 am DMK - 12:45 pm CNX
  ฿1,120
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  9:50 pm
  1h 25m
  DMK
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8517
  9:50 pm, 19 Mar Thu
  CNX เชียงใหม่
  11:15 pm, 19 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 25m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  11:30 am
  1h 15m
  CNX
  12:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8518
  11:30 am, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:45 pm, 22 Mar Sun
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 22 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Mar - Sun, 22 Mar
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 55m
  8:45 pm CNX - 9:40 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 10m
  7:05 am DMK - 8:15 am CNX
  ฿1,120
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  8:45 pm
  55m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8521
  8:45 pm, 19 Mar Thu
  CNX เชียงใหม่
  9:40 pm, 19 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  7:05 am
  1h 10m
  CNX
  8:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8522
  7:05 am, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:15 am, 22 Mar Sun
  CNX เชียงใหม่
  1h 10m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 22 Mar เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 19 Mar - Sun, 22 Mar
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 55m
  8:45 pm CNX - 9:40 pm DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  5:50 am DMK - 7:05 am CNX
  ฿1,120
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  8:45 pm
  55m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8521
  8:45 pm, 19 Mar Thu
  CNX เชียงใหม่
  9:40 pm, 19 Mar Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  5:50 am
  1h 15m
  CNX
  7:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8512
  5:50 am, 22 Mar Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:05 am, 22 Mar Sun
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  ขาออก: Sun, 26 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 29 Apr เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 26 Apr - Wed, 29 Apr
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  6:50 am CNX - 8:05 am DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 25m
  3:30 pm DMK - 4:55 pm CNX
  ฿1,133
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  6:50 am
  1h 15m
  DMK
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8511
  6:50 am, 26 Apr Sun
  CNX เชียงใหม่
  8:05 am, 26 Apr Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  3:30 pm
  1h 25m
  CNX
  4:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8502
  3:30 pm, 29 Apr Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  4:55 pm, 29 Apr Wed
  CNX เชียงใหม่
  1h 25m
  ขาออก: Sun, 26 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 29 Apr เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 26 Apr - Wed, 29 Apr
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  6:50 am CNX - 8:05 am DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  5:50 am DMK - 7:05 am CNX
  ฿1,133
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  6:50 am
  1h 15m
  DMK
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8511
  6:50 am, 26 Apr Sun
  CNX เชียงใหม่
  8:05 am, 26 Apr Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  5:50 am
  1h 15m
  CNX
  7:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8512
  5:50 am, 29 Apr Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  7:05 am, 29 Apr Wed
  CNX เชียงใหม่
  1h 15m
  ขาออก: Sun, 26 Apr เที่ยวกลับ: Wed, 29 Apr เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 26 Apr - Wed, 29 Apr
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 15m
  6:50 am CNX - 8:05 am DMK
  ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินตรง 1h 25m
  10:45 am DMK - 12:10 pm CNX
  ฿1,133
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก เชียงใหม่ ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  CNX
  6:50 am
  1h 15m
  DMK
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8511
  6:50 am, 26 Apr Sun
  CNX เชียงใหม่
  8:05 am, 26 Apr Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เชียงใหม่

  DMK
  10:45 am
  1h 25m
  CNX
  12:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JT8504
  10:45 am, 29 Apr Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:10 pm, 29 Apr Wed
  CNX เชียงใหม่
  1h 25m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:40 am URT - 9:50 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  2:30 pm DMK - 3:40 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:40 am
  1h 10m
  DMK
  9:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3236
  8:40 am, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  9:50 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  2:30 pm
  1h 10m
  URT
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3231
  2:30 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  1:20 pm URT - 2:30 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  2:30 pm DMK - 3:40 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  1:20 pm
  1h 10m
  DMK
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3240
  1:20 pm, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  2:30 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  2:30 pm
  1h 10m
  URT
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3231
  2:30 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 9 May - Sun, 10 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  12:30 pm DMK - 1:20 pm KKC
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 9 May Sat
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  12:30 pm
  50m
  KKC
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  12:30 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:20 pm, 10 May Sun
  KKC ขอนแก่น
  50m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 9 May - Sun, 10 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:25 pm KKC - 7:20 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 50m
  12:30 pm DMK - 1:20 pm KKC
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:25 pm
  55m
  DMK
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:25 pm, 9 May Sat
  KKC ขอนแก่น
  7:20 pm, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  12:30 pm
  50m
  KKC
  1:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3254
  12:30 pm, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1:20 pm, 10 May Sun
  KKC ขอนแก่น
  50m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  1:20 pm URT - 2:30 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  1:20 pm
  1h 10m
  DMK
  2:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3240
  1:20 pm, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  2:30 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  11:45 am URT - 1:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  2:30 pm DMK - 3:40 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  11:45 am
  1h 15m
  DMK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3238
  11:45 am, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  1:00 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  2:30 pm
  1h 10m
  URT
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3231
  2:30 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 9 May - Sun, 10 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  8:05 pm KKC - 9:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  8:05 pm
  55m
  DMK
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3259
  8:05 pm, 9 May Sat
  KKC ขอนแก่น
  9:00 pm, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 10 May Sun
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:50 pm URT - 10:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:50 pm
  1h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3234
  8:50 pm, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  10:00 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 15m
  11:45 am URT - 1:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  11:45 am
  1h 15m
  DMK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3238
  11:45 am, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  1:00 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:50 pm URT - 10:00 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  2:30 pm DMK - 3:40 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:50 pm
  1h 10m
  DMK
  10:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3234
  8:50 pm, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  10:00 pm, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  2:30 pm
  1h 10m
  URT
  3:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3231
  2:30 pm, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  3:40 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m
  ขาออก: Sat, 9 May เที่ยวกลับ: Sun, 10 May ขอนแก่น ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 9 May - Sun, 10 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  6:25 pm KKC - 7:20 pm DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 55m
  7:10 am DMK - 8:05 am KKC
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ขอนแก่น ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  KKC
  6:25 pm
  55m
  DMK
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3257
  6:25 pm, 9 May Sat
  KKC ขอนแก่น
  7:20 pm, 9 May Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ขอนแก่น

  DMK
  7:10 am
  55m
  KKC
  8:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3250
  7:10 am, 10 May Sun
  DMK กรุงเทพมหานคร
  8:05 am, 10 May Sun
  KKC ขอนแก่น
  55m
  ขาออก: Wed, 27 May เที่ยวกลับ: Thu, 28 May สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 27 May - Thu, 28 May
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  8:40 am URT - 9:50 am DMK
  แอร์เอเชีย เที่ยวบินตรง 1h 10m
  11:40 am DMK - 12:50 pm URT
  ฿1,180
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  URT
  8:40 am
  1h 10m
  DMK
  9:50 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3236
  8:40 am, 27 May Wed
  URT สุราษฎร์ธานี
  9:50 am, 27 May Wed
  DMK กรุงเทพมหานคร
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สุราษฎร์ธานี

  DMK
  11:40 am
  1h 10m
  URT
  12:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD3239
  11:40 am, 28 May Thu
  DMK กรุงเทพมหานคร
  12:50 pm, 28 May Thu
  URT สุราษฎร์ธานี
  1h 10m