เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เจ็ท แอร์เวย์ 61 ผลลัพธ์ ฿18,765 เลือก
  Gulf Air 33 ผลลัพธ์ ฿22,763 เลือก
  Qatar Airways 101 ผลลัพธ์ ฿24,891 เลือก
  Etihad 35 ผลลัพธ์ ฿26,858 เลือก
  Emirates 49 ผลลัพธ์ ฿28,986 เลือก
  Oman Air 2 ผลลัพธ์ ฿36,143 เลือก
  การบินไทย 13 ผลลัพธ์ ฿47,847 เลือก
  Qantas 2 ผลลัพธ์ ฿61,292 เลือก
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 13 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 1 Oct - Mon, 13 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿18,730
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 1 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  8:15 pm, 1 Oct Wed
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  3h 35m
  BOM
  3:20 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  9:15 pm, 13 Oct Mon
  BAH บาห์เรน
  3:20 am, 14 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  3h 35m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 14 Oct Tue
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 14 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Tue, 31 Mar เที่ยวกลับ: Sun, 12 Apr กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Tue, 31 Mar - Sun, 12 Apr
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿21,705
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 31 Mar Tue
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  7:05 pm, 31 Mar Tue
  BOM มุมไบ
  8:15 pm, 31 Mar Tue
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  3h 35m
  BOM
  3:20 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  9:15 pm, 12 Apr Sun
  BAH บาห์เรน
  3:20 am, 13 Apr Mon
  BOM มุมไบ
  3h 35m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 13 Apr Mon
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 13 Apr Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 13 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 1 Oct - Mon, 13 Oct
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  8:30 pm BKK - 11:15 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  8:15 pm BAH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿22,763
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  BAH
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  8:30 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:15 pm, 1 Oct Wed
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF150
  8:15 pm, 13 Oct Mon
  BAH บาห์เรน
  7:30 am, 14 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  10:55 am BKK - 1:40 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  8:15 pm BAH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿22,763
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  10:55 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF150
  8:15 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  7:30 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  10:55 am BKK - 1:40 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  8:15 pm BAH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿22,945
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  10:55 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF150
  8:15 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  7:30 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿23,790
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 26 Sep Fri
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  7:05 pm, 26 Sep Fri
  BOM มุมไบ
  8:15 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  3h 35m
  BOM
  3:20 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  9:15 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  3:20 am, 30 Sep Tue
  BOM มุมไบ
  3h 35m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 30 Sep Tue
  BOM มุมไบ
  1:50 pm, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:20 am BAH - 7:05 pm BKK
  ฿24,891
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  9:05 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  12:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  5:20 am
  50m
  DOH
  6:10 am
  2h
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1101
  5:20 am, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  6:10 am, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  2h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:10 am, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:05 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:20 am BAH - 7:05 pm BKK
  ฿24,891
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:20 am, 27 Sep Sat
  DOH โดฮา
  2:05 am, 27 Sep Sat
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  5:20 am
  50m
  DOH
  6:10 am
  2h
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1101
  5:20 am, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  6:10 am, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  2h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  8:10 am, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:05 pm, 29 Sep Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 2 Oct - Tue, 14 Oct
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  8:35 pm BKK - 2:10 am (+1) BAH
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿26,825
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  AUH
  2:00 am
  1h 10m
  BAH
  2:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 2 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 3 Oct Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  2:00 am, 3 Oct Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  2:10 am, 3 Oct Fri
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:00 pm, 14 Oct Tue
  BAH บาห์เรน
  8:10 pm, 14 Oct Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 14 Oct Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 13 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 1 Oct - Mon, 13 Oct
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:35 am BKK - 5:15 pm BAH
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿26,825
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  5h 5m
  AUH
  5:05 pm
  1h 10m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:35 am, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:00 pm, 1 Oct Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  5h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  5:05 pm, 1 Oct Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5:15 pm, 1 Oct Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:00 pm, 13 Oct Mon
  BAH บาห์เรน
  8:10 pm, 13 Oct Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 13 Oct Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 14 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  9:05 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  12:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  9:20 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  10:10 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 30 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:20 am, 27 Sep Sat
  DOH โดฮา
  2:05 am, 27 Sep Sat
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  6:15 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  7:05 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  8:45 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  9:05 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  12:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  6:15 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  7:05 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  8:45 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  9:05 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  12:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  11:00 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  11:50 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 30 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:40 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  9:05 am, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 am, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  12:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  1:40 pm, 26 Sep Fri
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  2:40 pm
  50m
  DOH
  3:30 pm
  5h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1105
  2:40 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  3:30 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  5h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  8:45 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 55m
  2:40 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:20 am, 27 Sep Sat
  DOH โดฮา
  2:05 am, 27 Sep Sat
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  2:40 pm
  50m
  DOH
  3:30 pm
  5h 15m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1105
  2:40 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  3:30 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  5h 15m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  8:45 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  7:35 am, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:20 am, 27 Sep Sat
  DOH โดฮา
  2:05 am, 27 Sep Sat
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  11:00 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  11:50 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 30 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Fri, 26 Sep เที่ยวกลับ: Mon, 29 Sep กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 26 Sep - Mon, 29 Sep
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿27,373
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  8:05 pm, 26 Sep Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10:55 pm, 26 Sep Fri
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:20 am, 27 Sep Sat
  DOH โดฮา
  2:05 am, 27 Sep Sat
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  9:20 pm, 29 Sep Mon
  BAH บาห์เรน
  10:10 pm, 29 Sep Mon
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:10 am, 30 Sep Tue
  DOH โดฮา
  12:05 pm, 30 Sep Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก: Thu, 2 Oct เที่ยวกลับ: Tue, 14 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 2 Oct - Tue, 14 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿27,438
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 2 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 2 Oct Thu
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  7:05 pm, 2 Oct Thu
  BOM มุมไบ
  8:15 pm, 2 Oct Thu
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:00 pm, 14 Oct Tue
  BAH บาห์เรน
  8:10 pm, 14 Oct Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 14 Oct Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 15 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Wed, 1 Oct เที่ยวกลับ: Mon, 13 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 1 Oct - Mon, 13 Oct
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿27,438
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:50 pm, 1 Oct Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 1 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  7:05 pm, 1 Oct Wed
  BOM มุมไบ
  8:15 pm, 1 Oct Wed
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:00 pm, 13 Oct Mon
  BAH บาห์เรน
  8:10 pm, 13 Oct Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:40 pm, 13 Oct Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:05 am, 14 Oct Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m