×
เที่ยวบิน
  • การค้นหาใหม่
  • การค้นหาล่าสุด
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

    เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
    (แก้ไขการค้นหา)
    การแจ้งเตือนราคา
    • สายการบิน
    • ตั๋วเครื่องบิน

    เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

    Airline Results Price View
    แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ 28 ผลลัพธ์ ฿13,940 เลือก
    เอมิเรตส์ 330 ผลลัพธ์ ฿21,439 เลือก
    Etihad Airways 138 ผลลัพธ์ ฿23,772 เลือก
    เจ็ทแอร์เวย์ 117 ผลลัพธ์ ฿25,299 เลือก
    คาเธ่ย์แปซิฟิค 109 ผลลัพธ์ ฿25,550 เลือก
    กัลฟ์แอร์ 28 ผลลัพธ์ ฿26,208 เลือก
    Oman Air 22 ผลลัพธ์ ฿27,144 เลือก
    กาตาร์แอร์เวย์ 1355 ผลลัพธ์ ฿29,201 เลือก
    การบินไทย 12 ผลลัพธ์ ฿73,076 เลือก
    แอร์อินเดีย 1 ผลลัพธ์ ฿81,557 เลือก
    เวียดนามแอร์ไลน์ 4 ผลลัพธ์ ฿88,926 เลือก
    แควนตัส 6 ผลลัพธ์ ฿98,886 เลือก
    ขาออก: Thu, 21 May เที่ยวกลับ: Fri, 29 May กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 21 May - Fri, 29 May
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
    9:05 am BKK - 9:10 pm BAH
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
    10:10 pm BAH - 12:20 pm (+1) BKK
    ฿13,985
    srilankan.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โคลอมโบ

    BKK
    9:05 am
    3h 20m
    CMB
    10:55 am
    7h 30m
    CMB
    6:25 pm
    5h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL403
    9:05 am, 21 May Thu
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10:55 am, 21 May Thu
    CMB โคลอมโบ
    3h 20m
    7h 30m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL2915
    6:25 pm, 21 May Thu
    CMB โคลอมโบ
    9:10 pm, 21 May Thu
    BAH บาห์เรน
    5h 15m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

    BAH
    10:10 pm
    5h 25m
    CMB
    6:05 am (+1)
    1h 15m
    CMB
    7:20 am
    3h 30m
    BKK
    12:20 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL2916
    10:10 pm, 29 May Fri
    BAH บาห์เรน
    6:05 am, 30 May Sat
    CMB โคลอมโบ
    5h 25m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL422
    7:20 am, 30 May Sat
    CMB โคลอมโบ
    12:20 pm, 30 May Sat
    BKK กรุงเทพมหานคร
    3h 30m
    ขาออก: Sun, 19 Apr เที่ยวกลับ: Sun, 3 May กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 19 Apr - Sun, 3 May
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 16h 10m
    9:00 am BKK - 9:10 pm BAH
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
    10:10 pm BAH - 12:20 pm (+1) BKK
    ฿17,210
    srilankan.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โคลอมโบ

    BKK
    9:00 am
    3h 20m
    CMB
    10:50 am
    7h 35m
    CMB
    6:25 pm
    5h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL403
    9:00 am, 19 Apr Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    10:50 am, 19 Apr Sun
    CMB โคลอมโบ
    3h 20m
    7h 35m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL2915
    6:25 pm, 19 Apr Sun
    CMB โคลอมโบ
    9:10 pm, 19 Apr Sun
    BAH บาห์เรน
    5h 15m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

    BAH
    10:10 pm
    5h 25m
    CMB
    6:05 am (+1)
    1h 15m
    CMB
    7:20 am
    3h 30m
    BKK
    12:20 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL2916
    10:10 pm, 3 May Sun
    BAH บาห์เรน
    6:05 am, 4 May Mon
    CMB โคลอมโบ
    5h 25m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL422
    7:20 am, 4 May Mon
    CMB โคลอมโบ
    12:20 pm, 4 May Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    3h 30m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
    9:15 am BKK - 9:10 pm BAH
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
    10:10 pm BAH - 12:20 pm (+1) BKK
    ฿17,391
    airtickets.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โคลอมโบ

    BKK
    9:15 am
    3h 20m
    CMB
    11:05 am
    7h 20m
    CMB
    6:25 pm
    5h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL403
    9:15 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11:05 am, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    3h 20m
    7h 20m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL2915
    6:25 pm, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    9:10 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    5h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

    BAH
    10:10 pm
    5h 25m
    CMB
    6:05 am (+1)
    1h 15m
    CMB
    7:20 am
    3h 30m
    BKK
    12:20 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL2916
    10:10 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    6:05 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    5h 25m
    1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL422
    7:20 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    12:20 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    3h 30m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
    9:15 am BKK - 9:10 pm BAH
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
    10:10 pm BAH - 12:20 pm (+1) BKK
    ฿17,495
    srilankan.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โคลอมโบ

    BKK
    9:15 am
    3h 20m
    CMB
    11:05 am
    7h 20m
    CMB
    6:25 pm
    5h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL403
    9:15 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11:05 am, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    3h 20m
    7h 20m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL2915
    6:25 pm, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    9:10 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    5h 15m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

    BAH
    10:10 pm
    5h 25m
    CMB
    6:05 am (+1)
    1h 15m
    CMB
    7:20 am
    3h 30m
    BKK
    12:20 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL2916
    10:10 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    6:05 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    5h 25m

    * Codeshare ดำเนินงานโดย Mihin Lanka

    1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL422
    7:20 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    12:20 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    3h 30m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
    9:15 am BKK - 9:10 pm BAH
    ศรีลังกันแอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
    10:10 pm BAH - 12:20 pm (+1) BKK
    ฿18,583
    th.edreams.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โคลอมโบ

    BKK
    9:15 am
    3h 20m
    CMB
    11:05 am
    7h 20m
    CMB
    6:25 pm
    5h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL403
    9:15 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    11:05 am, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    3h 20m
    7h 20m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL2915
    6:25 pm, 15 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    9:10 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    5h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โคลอมโบ

    BAH
    10:10 pm
    5h 25m
    CMB
    6:05 am (+1)
    1h 15m
    CMB
    7:20 am
    3h 30m
    BKK
    12:20 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    UL2916
    10:10 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    6:05 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    5h 25m
    1h 15m หยุดพักใน โคลอมโบ CMB
    UL422
    7:20 am, 29 Jun Mon
    CMB โคลอมโบ
    12:20 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    3h 30m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
    3:25 pm BKK - 9:10 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
    10:55 pm BAH - 1:00 pm (+1) BKK
    ฿21,480
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    3:25 pm
    6h 5m
    DXB
    6:30 pm
    2h 25m
    DXB
    8:55 pm
    1h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK377
    3:25 pm, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6:30 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK833
    8:55 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    9:10 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    10:55 pm
    1h 20m
    DXB
    1:15 am (+1)
    2h 25m
    DXB
    3:40 am
    6h 20m
    BKK
    1:00 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK834
    10:55 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    1:15 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1h 20m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK376
    3:40 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1:00 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 20m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
    9:35 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
    10:55 pm BAH - 1:00 pm (+1) BKK
    ฿21,480
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:35 pm
    6h 15m
    DXB
    12:50 am (+1)
    1h 15m
    DXB
    2:05 am
    1h 15m
    BAH
    2:20 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK373
    9:35 pm, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    12:50 am, 16 Jun Tue
    DXB ดูไบ
    6h 15m
    1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK835
    2:05 am, 16 Jun Tue
    DXB ดูไบ
    2:20 am, 16 Jun Tue
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    10:55 pm
    1h 20m
    DXB
    1:15 am (+1)
    2h 25m
    DXB
    3:40 am
    6h 20m
    BKK
    1:00 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK834
    10:55 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    1:15 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1h 20m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK376
    3:40 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1:00 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 20m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
    2:25 am BKK - 8:45 am BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
    10:55 pm BAH - 1:00 pm (+1) BKK
    ฿21,480
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 10m
    DXB
    5:35 am
    2h 55m
    DXB
    8:30 am
    1h 15m
    BAH
    8:45 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    2:25 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    5:35 am, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 10m
    2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK837
    8:30 am, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    8:45 am, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    10:55 pm
    1h 20m
    DXB
    1:15 am (+1)
    2h 25m
    DXB
    3:40 am
    6h 20m
    BKK
    1:00 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK834
    10:55 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    1:15 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1h 20m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK376
    3:40 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1:00 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 20m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
    9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
    10:55 pm BAH - 1:00 pm (+1) BKK
    ฿21,480
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:55 am
    6h 5m
    DXB
    1:00 pm
    3h 30m
    DXB
    4:30 pm
    1h 15m
    BAH
    4:45 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK375
    9:55 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    1:00 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK839
    4:30 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    4:45 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    10:55 pm
    1h 20m
    DXB
    1:15 am (+1)
    2h 25m
    DXB
    3:40 am
    6h 20m
    BKK
    1:00 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK834
    10:55 pm, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    1:15 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1h 20m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK376
    3:40 am, 29 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    1:00 pm, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 20m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
    2:25 am BKK - 8:45 am BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,635
    airtickets.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 10m
    DXB
    5:35 am
    2h 55m
    DXB
    8:30 am
    1h 15m
    BAH
    8:45 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    2:25 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    5:35 am, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 10m
    2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK837
    8:30 am, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    8:45 am, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
    9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,635
    airtickets.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:55 am
    6h 5m
    DXB
    1:00 pm
    3h 30m
    DXB
    4:30 pm
    1h 15m
    BAH
    4:45 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK375
    9:55 am, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    1:00 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK839
    4:30 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    4:45 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Mon, 15 Jun เที่ยวกลับ: Sun, 28 Jun กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 15 Jun - Sun, 28 Jun
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
    3:25 pm BKK - 9:10 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,635
    airtickets.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    3:25 pm
    6h 5m
    DXB
    6:30 pm
    2h 25m
    DXB
    8:55 pm
    1h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK377
    3:25 pm, 15 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6:30 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK833
    8:55 pm, 15 Jun Mon
    DXB ดูไบ
    9:10 pm, 15 Jun Mon
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 28 Jun Sun
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 28 Jun Sun
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 29 Jun Mon
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
    9:35 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:35 pm
    6h 15m
    DXB
    12:50 am (+1)
    1h 15m
    DXB
    2:05 am
    1h 15m
    BAH
    2:20 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK373
    9:35 pm, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    12:50 am, 16 Jul Thu
    DXB ดูไบ
    6h 15m
    1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK835
    2:05 am, 16 Jul Thu
    DXB ดูไบ
    2:20 am, 16 Jul Thu
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 15m
    9:55 am BKK - 9:10 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:55 am
    6h 5m
    DXB
    1:00 pm
    7h 55m
    DXB
    8:55 pm
    1h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK375
    9:55 am, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    1:00 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    7h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK833
    8:55 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    9:10 pm, 15 Jul Wed
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
    9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:55 am
    6h 5m
    DXB
    1:00 pm
    3h 30m
    DXB
    4:30 pm
    1h 15m
    BAH
    4:45 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK375
    9:55 am, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    1:00 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK839
    4:30 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    4:45 pm, 15 Jul Wed
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
    9:35 pm BKK - 8:45 am (+1) BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:35 pm
    6h 15m
    DXB
    12:50 am (+1)
    7h 40m
    DXB
    8:30 am
    1h 15m
    BAH
    8:45 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK373
    9:35 pm, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    12:50 am, 16 Jul Thu
    DXB ดูไบ
    6h 15m
    7h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK837
    8:30 am, 16 Jul Thu
    DXB ดูไบ
    8:45 am, 16 Jul Thu
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
    3:25 pm BKK - 9:10 pm BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    3:25 pm
    6h 5m
    DXB
    6:30 pm
    2h 25m
    DXB
    8:55 pm
    1h 15m
    BAH
    9:10 pm
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK377
    3:25 pm, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6:30 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    6h 5m
    2h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK833
    8:55 pm, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    9:10 pm, 15 Jul Wed
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Sat, 1 Aug กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Sat, 1 Aug
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
    1:35 am BKK - 8:45 am BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    1:35 am
    6h 10m
    DXB
    4:45 am
    3h 45m
    DXB
    8:30 am
    1h 15m
    BAH
    8:45 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK385
    1:35 am, 15 Jul Wed
    BKK กรุงเทพมหานคร
    4:45 am, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    6h 10m
    3h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK837
    8:30 am, 15 Jul Wed
    DXB ดูไบ
    8:45 am, 15 Jul Wed
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 1 Aug Sat
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 1 Aug Sat
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 2 Aug Sun
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m
    ขาออก: Thu, 21 May เที่ยวกลับ: Fri, 29 May กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 21 May - Fri, 29 May
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
    9:05 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
    5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    9:05 pm
    6h 45m
    DXB
    12:50 am (+1)
    1h 15m
    DXB
    2:05 am
    1h 15m
    BAH
    2:20 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK373
    9:05 pm, 21 May Thu
    BKK กรุงเทพมหานคร
    12:50 am, 22 May Fri
    DXB ดูไบ
    6h 45m
    1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK835
    2:05 am, 22 May Fri
    DXB ดูไบ
    2:20 am, 22 May Fri
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    5:50 pm
    1h 10m
    DXB
    8:00 pm
    2h 30m
    DXB
    10:30 pm
    6h 5m
    BKK
    7:35 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK840
    5:50 pm, 29 May Fri
    BAH บาห์เรน
    8:00 pm, 29 May Fri
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    2h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK374
    10:30 pm, 29 May Fri
    DXB ดูไบ
    7:35 am, 30 May Sat
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 5m
    ขาออก: Thu, 21 May เที่ยวกลับ: Fri, 29 May กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 21 May - Fri, 29 May
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
    2:25 am BKK - 8:45 am BAH
    เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
    9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
    ฿21,965
    emirates.com
    แสดงรายละเอียด

    ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

    BKK
    2:25 am
    6h 10m
    DXB
    5:35 am
    2h 55m
    DXB
    8:30 am
    1h 15m
    BAH
    8:45 am
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK371
    2:25 am, 21 May Thu
    BKK กรุงเทพมหานคร
    5:35 am, 21 May Thu
    DXB ดูไบ
    6h 10m
    2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK837
    8:30 am, 21 May Thu
    DXB ดูไบ
    8:45 am, 21 May Thu
    BAH บาห์เรน
    1h 15m

    เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

    BAH
    9:50 am
    1h 10m
    DXB
    12:00 pm
    3h 20m
    DXB
    3:20 pm
    6h 35m
    BKK
    12:55 am (+1)
    สายการบิน
    หมายเลขเที่ยวบิน
    จาก
    ถึง
    ระยะเวลา
    EK838
    9:50 am, 29 May Fri
    BAH บาห์เรน
    12:00 pm, 29 May Fri
    DXB ดูไบ
    1h 10m
    3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
    EK370
    3:20 pm, 29 May Fri
    DXB ดูไบ
    12:55 am, 30 May Sat
    BKK กรุงเทพมหานคร
    6h 35m