×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
Oman Air 2 ผลลัพธ์ ฿21,185 เลือก
เอมิเรตส์ 12 ผลลัพธ์ ฿22,475 เลือก
กัลฟ์แอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿25,761 เลือก
กาตาร์แอร์เวย์ 17 ผลลัพธ์ ฿29,252 เลือก
Etihad Airways 4 ผลลัพธ์ ฿30,592 เลือก
เวียดนามแอร์ไลน์ 3 ผลลัพธ์ ฿90,827 เลือก
การบินไทย 1 ผลลัพธ์ ฿92,757 เลือก
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
8:30 pm BKK - 2:55 am (+1) BAH
Oman Air แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
9:00 pm BAH - 9:55 am (+1) BKK
฿21,185
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

BKK
8:30 pm
6h 45m
MCT
12:15 am (+1)
1h 50m
MCT
2:05 am
1h 50m
BAH
2:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY816
8:30 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:15 am, 9 Dec Tue
MCT มัสแค็ท
6h 45m
1h 50m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY657
2:05 am, 9 Dec Tue
MCT มัสแค็ท
2:55 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
1h 50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

BAH
9:00 pm
1h 40m
MCT
11:40 pm
1h 25m
MCT
1:05 am
5h 50m
BKK
9:55 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
WY654
9:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
11:40 pm, 13 Dec Sat
MCT มัสแค็ท
1h 40m
1h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
WY811
1:05 am, 14 Dec Sun
MCT มัสแค็ท
9:55 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
5h 50m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
9:50 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
3:55 pm
6h 55m
DXB
7:50 pm
1h 25m
DXB
9:15 pm
1h 20m
BAH
9:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK377
3:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
7:50 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 55m
1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK833
9:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
9:35 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
9:50 am
1h 10m
DXB
12:00 pm
3h 20m
DXB
3:20 pm
6h
BKK
12:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK838
9:50 am, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
12:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK370
3:20 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
12:20 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
8:40 pm
7h
DXB
12:40 am (+1)
1h 50m
DXB
2:30 am
1h 15m
BAH
2:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK373
8:40 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:40 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
7h
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK835
2:30 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
2:45 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
5:50 pm
1h 10m
DXB
8:00 pm
2h 35m
DXB
10:35 pm
6h
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK840
5:50 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
8:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK374
10:35 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
7:35 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
9:35 am BKK - 4:45 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
9:35 am
6h 40m
DXB
1:15 pm
3h 15m
DXB
4:30 pm
1h 15m
BAH
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK375
9:35 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 40m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK839
4:30 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
4:45 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
5:50 pm
1h 10m
DXB
8:00 pm
2h 35m
DXB
10:35 pm
6h
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK840
5:50 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
8:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK374
10:35 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
7:35 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
3:55 pm
6h 55m
DXB
7:50 pm
1h 25m
DXB
9:15 pm
1h 20m
BAH
9:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK377
3:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
7:50 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 55m
1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK833
9:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
9:35 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
5:50 pm
1h 10m
DXB
8:00 pm
2h 35m
DXB
10:35 pm
6h
BKK
7:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK840
5:50 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
8:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK374
10:35 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
7:35 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
9:50 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
8:40 pm
7h
DXB
12:40 am (+1)
1h 50m
DXB
2:30 am
1h 15m
BAH
2:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK373
8:40 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:40 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
7h
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK835
2:30 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
2:45 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
9:50 am
1h 10m
DXB
12:00 pm
3h 20m
DXB
3:20 pm
6h
BKK
12:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK838
9:50 am, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
12:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK370
3:20 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
12:20 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
9:35 am BKK - 4:45 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
9:50 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
฿22,475
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
9:35 am
6h 40m
DXB
1:15 pm
3h 15m
DXB
4:30 pm
1h 15m
BAH
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK375
9:35 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 40m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK839
4:30 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
4:45 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
9:50 am
1h 10m
DXB
12:00 pm
3h 20m
DXB
3:20 pm
6h
BKK
12:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK838
9:50 am, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
12:00 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
1h 10m
3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK370
3:20 pm, 13 Dec Sat
DXB ดูไบ
12:20 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
11:00 pm BAH - 12:30 pm (+1) BKK
฿24,986
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
3:55 pm
6h 55m
DXB
7:50 pm
1h 25m
DXB
9:15 pm
1h 20m
BAH
9:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK377
3:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
7:50 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 55m
1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK833
9:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
9:35 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
2h 5m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:30 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
11:00 pm BAH - 12:30 pm (+1) BKK
฿24,986
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
8:40 pm
7h
DXB
12:40 am (+1)
1h 50m
DXB
2:30 am
1h 15m
BAH
2:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK373
8:40 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:40 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
7h
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK835
2:30 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
2:45 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
2h 5m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:30 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
9:35 am BKK - 4:45 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
11:00 pm BAH - 12:30 pm (+1) BKK
฿24,986
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
9:35 am
6h 40m
DXB
1:15 pm
3h 15m
DXB
4:30 pm
1h 15m
BAH
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK375
9:35 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 40m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK839
4:30 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
4:45 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
2h 5m
DXB
3:20 am
6h 10m
BKK
12:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK376
3:20 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:30 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กัลฟ์แอร์ เที่ยวบินตรง 7h 40m
8:50 pm BKK - 12:30 am (+1) BAH
กัลฟ์แอร์ เที่ยวบินตรง 6h 30m
9:05 am BAH - 7:35 pm BKK
฿25,761
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

BKK
8:50 pm
7h 40m
BAH
12:30 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
GF151
8:50 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:30 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
7h 40m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

BAH
9:05 am
6h 30m
BKK
7:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
GF150
9:05 am, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
7:35 pm, 13 Dec Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 30m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
฿27,003
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
3:55 pm
6h 55m
DXB
7:50 pm
1h 25m
DXB
9:15 pm
1h 20m
BAH
9:35 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK377
3:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
7:50 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 55m
1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK833
9:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
9:35 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
1h 50m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:05 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
9:35 am BKK - 4:45 pm BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
฿27,003
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
9:35 am
6h 40m
DXB
1:15 pm
3h 15m
DXB
4:30 pm
1h 15m
BAH
4:45 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK375
9:35 am, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
1:15 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
6h 40m
3h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK839
4:30 pm, 8 Dec Mon
DXB ดูไบ
4:45 pm, 8 Dec Mon
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
1h 50m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:05 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
฿27,003
airtickets.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

BKK
8:40 pm
7h
DXB
12:40 am (+1)
1h 50m
DXB
2:30 am
1h 15m
BAH
2:45 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK373
8:40 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
12:40 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
7h
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK835
2:30 am, 9 Dec Tue
DXB ดูไบ
2:45 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
1h 15m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

BAH
11:00 pm
1h 15m
DXB
1:15 am (+1)
1h 50m
DXB
3:05 am
6h
BKK
12:05 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
EK834
11:00 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
1:15 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
1h 15m
1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
EK384
3:05 am, 14 Dec Sun
DXB ดูไบ
12:05 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h
11:10 pm BAH - 12:10 pm (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
2h 35m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 15m
2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
11:10 pm
55m
DOH
12:05 am (+1)
1h 50m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1107
11:10 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
12:05 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
55m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
6:15 pm BAH - 7:10 am (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
2h 35m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 15m
2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
6:15 pm
55m
DOH
7:10 pm
1h 50m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1111
6:15 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
7:10 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
55m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
9:20 pm BAH - 12:10 pm (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
1h 50m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 10m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
9:20 pm
55m
DOH
10:15 pm
3h 40m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1109
9:20 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
10:15 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
55m
3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h
11:10 pm BAH - 12:10 pm (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
1h 50m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 10m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
11:10 pm
55m
DOH
12:05 am (+1)
1h 50m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1107
11:10 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
12:05 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
55m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
6:15 pm BAH - 7:10 am (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
8:45 pm
7h 10m
DOH
11:55 pm
1h 50m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR833
8:45 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:55 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 10m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
6:15 pm
55m
DOH
7:10 pm
1h 50m
DOH
9:00 pm
6h 10m
BKK
7:10 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1111
6:15 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
7:10 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
55m
1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR822
9:00 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
7:10 am, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 10m
ขาออก: Mon, 8 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 8 Dec - Sat, 13 Dec
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
9:20 pm BAH - 12:10 pm (+1) BKK
฿29,245
qatarairways.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

BKK
7:55 pm
7h 15m
DOH
11:10 pm
2h 35m
DOH
1:45 am
50m
BAH
2:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR829
7:55 pm, 8 Dec Mon
BKK กรุงเทพมหานคร
11:10 pm, 8 Dec Mon
DOH โดฮา
7h 15m
2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR1100
1:45 am, 9 Dec Tue
DOH โดฮา
2:35 am, 9 Dec Tue
BAH บาห์เรน
50m

เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

BAH
9:20 pm
55m
DOH
10:15 pm
3h 40m
DOH
1:55 am
6h 15m
BKK
12:10 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QR1109
9:20 pm, 13 Dec Sat
BAH บาห์เรน
10:15 pm, 13 Dec Sat
DOH โดฮา
55m
3h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
QR836
1:55 am, 14 Dec Sun
DOH โดฮา
12:10 pm, 14 Dec Sun
BKK กรุงเทพมหานคร
6h 15m