เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Qatar Airways 134 ผลลัพธ์ ฿19,657 เลือก
  เจ็ท แอร์เวย์ 73 ผลลัพธ์ ฿22,163 เลือก
  Etihad Airways 45 ผลลัพธ์ ฿26,752 เลือก
  Emirates 62 ผลลัพธ์ ฿27,696 เลือก
  Gulf Air 12 ผลลัพธ์ ฿28,347 เลือก
  Oman Air 9 ผลลัพธ์ ฿34,107 เลือก
  การบินไทย 8 ผลลัพธ์ ฿58,939 เลือก
  Qantas 2 ผลลัพธ์ ฿58,939 เลือก
  Vietnam Airlines 2 ผลลัพธ์ ฿63,072 เลือก
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  2:40 am BKK - 7:20 am BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:20 am BAH - 7:05 pm BKK
  ฿19,658
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  1h 5m
  DOH
  6:35 am
  45m
  BAH
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sun 5 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1112
  Sun 5 Oct, 6:35 am
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 7:20 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  5:20 am
  50m
  DOH
  6:10 am
  2h
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1101
  Sun 19 Oct, 5:20 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 6:10 am
  DOH โดฮา
  50m
  2h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Sun 19 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:20 am BAH - 7:05 pm BKK
  ฿19,658
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Sun 5 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  5:20 am
  50m
  DOH
  6:10 am
  2h
  DOH
  8:10 am
  6h 55m
  BKK
  7:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1101
  Sun 19 Oct, 5:20 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 6:10 am
  DOH โดฮา
  50m
  2h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR832
  Sun 19 Oct, 8:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿19,658
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Sun 5 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  2:40 am BKK - 7:20 am BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿19,658
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  1h 5m
  DOH
  6:35 am
  45m
  BAH
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sun 5 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1112
  Sun 5 Oct, 6:35 am
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 7:20 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿19,658
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Sun 5 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿21,095
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Wed 8 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿21,095
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Wed 8 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Wed, 19 Nov เที่ยวกลับ:Sat, 3 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 19 Nov - Sat, 3 Jan
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  2:35 pm BKK - 8:40 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:40 pm BAH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿22,150
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  1h 20m
  BOM
  7:10 pm
  4h
  BAH
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Wed 19 Nov, 2:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 19 Nov, 5:50 pm
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Wed 19 Nov, 7:10 pm
  BOM มุมไบ
  Wed 19 Nov, 8:40 pm
  BAH บาห์เรน
  4h

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:40 pm
  3h 15m
  BOM
  3:25 am (+1)
  4h 25m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Sat 3 Jan, 9:40 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 4 Jan, 3:25 am
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  4h 25m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Sun 4 Jan, 7:50 am
  BOM มุมไบ
  Sun 4 Jan, 1:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Sun 5 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sun 19 Oct, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Sun 5 Oct, 8:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 10:55 pm
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Mon 6 Oct, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Mon 6 Oct, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Sun 5 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sun 19 Oct, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Sun 5 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sun 19 Oct, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 40m
  2:40 am BKK - 7:20 am BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  2:40 am
  6h 50m
  DOH
  5:30 am
  1h 5m
  DOH
  6:35 am
  45m
  BAH
  7:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR837
  Sun 5 Oct, 2:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 5:30 am
  DOH โดฮา
  6h 50m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1112
  Sun 5 Oct, 6:35 am
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 7:20 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sun 19 Oct, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Sun, 5 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 5 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿23,230
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Sun 5 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 5 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Sun 5 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Sun 5 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sun 19 Oct, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ:Sat, 10 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Tue, 23 Dec - Sat, 10 Jan
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  2:35 pm BKK - 8:40 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:40 pm BAH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿24,305
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  1h 20m
  BOM
  7:10 pm
  4h
  BAH
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Tue 23 Dec, 2:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 23 Dec, 5:50 pm
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Tue 23 Dec, 7:10 pm
  BOM มุมไบ
  Tue 23 Dec, 8:40 pm
  BAH บาห์เรน
  4h

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:40 pm
  3h 15m
  BOM
  3:25 am (+1)
  4h 25m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Sat 10 Jan, 9:40 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 11 Jan, 3:25 am
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  4h 25m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Sun 11 Jan, 7:50 am
  BOM มุมไบ
  Sun 11 Jan, 1:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿25,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Wed 8 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sun 19 Oct, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿25,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Wed 8 Oct, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sun 19 Oct, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿25,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Wed 8 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sun 19 Oct, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿25,175
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Wed 8 Oct, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Wed 8 Oct, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Wed 8 Oct, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sun 19 Oct, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Mon 20 Oct, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  ขาออก:Wed, 8 Oct เที่ยวกลับ:Sun, 19 Oct กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 8 Oct - Sun, 19 Oct
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h
  8:05 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿25,180
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:05 pm
  6h 50m
  DOH
  10:55 pm
  2h 25m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  Wed 8 Oct, 8:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 8 Oct, 10:55 pm
  DOH โดฮา
  6h 50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Thu 9 Oct, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Thu 9 Oct, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sun 19 Oct, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 19 Oct, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sun 19 Oct, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Mon 20 Oct, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m