×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เอมิเรตส์ 10 ผลลัพธ์ ฿26,689 เลือก
  Etihad Airways 7 ผลลัพธ์ ฿27,304 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 20 ผลลัพธ์ ฿30,046 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 5 ผลลัพธ์ ฿30,403 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 1 ผลลัพธ์ ฿68,244 เลือก
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  7h
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:30 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  2:45 am, 30 Dec Tue
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  2h 35m
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK840
  5:50 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  8:00 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:35 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  7:35 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  11:00 pm BAH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  1h 25m
  DXB
  9:15 pm
  1h 20m
  BAH
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  6h 55m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  9:35 pm, 29 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  11:00 pm
  1h 15m
  DXB
  1:15 am (+1)
  2h 5m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK834
  11:00 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  1:15 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 45m
  5:50 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  1h 25m
  DXB
  9:15 pm
  1h 20m
  BAH
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  6h 55m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  9:35 pm, 29 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  2h 35m
  DXB
  10:35 pm
  6h
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK840
  5:50 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  8:00 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  10:35 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  7:35 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  9:50 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  1h 25m
  DXB
  9:15 pm
  1h 20m
  BAH
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  6h 55m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  9:35 pm, 29 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  7h
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:30 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  2:45 am, 30 Dec Tue
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  11:00 pm
  1h 15m
  DXB
  1:15 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK834
  11:00 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  1:15 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  1h 15m
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
  3:55 pm BKK - 9:35 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:55 pm
  6h 55m
  DXB
  7:50 pm
  1h 25m
  DXB
  9:15 pm
  1h 20m
  BAH
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:55 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  6h 55m
  1h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 29 Dec Mon
  DXB ดูไบ
  9:35 pm, 29 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  1h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  11:00 pm
  1h 15m
  DXB
  1:15 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  3:05 am
  6h
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK834
  11:00 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  1:15 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  1h 15m
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  3:05 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  12:05 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  11:00 pm BAH - 12:30 pm (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  7h
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:30 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  2:45 am, 30 Dec Tue
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  11:00 pm
  1h 15m
  DXB
  1:15 am (+1)
  2h 5m
  DXB
  3:20 am
  6h 10m
  BKK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK834
  11:00 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  1:15 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  1h 15m
  2h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  3:20 am, 26 Jan Mon
  DXB ดูไบ
  12:30 pm, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  8:40 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 30m
  9:50 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿26,740
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  8:40 pm
  7h
  DXB
  12:40 am (+1)
  1h 50m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  8:40 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:40 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  7h
  1h 50m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:30 am, 30 Dec Tue
  DXB ดูไบ
  2:45 am, 30 Dec Tue
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 25 Jan Sun
  DXB ดูไบ
  12:20 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:40 am BKK - 5:20 pm BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿27,335
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 50m
  AUH
  12:30 pm
  4h 35m
  AUH
  5:05 pm
  1h 15m
  BAH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 pm, 31 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 50m
  4h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  5:05 pm, 31 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5:20 pm, 31 Dec Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:05 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  8:15 pm, 4 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 4 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:40 am BKK - 5:20 pm BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿28,880
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:40 am
  6h 50m
  AUH
  12:30 pm
  4h 35m
  AUH
  5:05 pm
  1h 15m
  BAH
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  8:40 am, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:30 pm, 29 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 50m
  4h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  5:05 pm, 29 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  5:20 pm, 29 Dec Mon
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:05 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  8:15 pm, 25 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 25 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 29 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 25 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 29 Dec - Sun, 25 Jan
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿28,880
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  3h 20m
  AUH
  3:05 am
  1h 15m
  BAH
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 29 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 29 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  3h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  3:05 am, 30 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 am, 30 Dec Tue
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:05 pm, 25 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  8:15 pm, 25 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 25 Jan Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 26 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 1 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 10 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 1 Jan - Sat, 10 Jan
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 11h 30m
  7:50 pm BKK - 3:20 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿29,360
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  3h 20m
  AUH
  3:05 am
  1h 15m
  BAH
  3:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 1 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 1 Jan Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  3h 20m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  3:05 am, 2 Jan Fri
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  3:20 am, 2 Jan Fri
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:05 pm, 10 Jan Sat
  BAH บาห์เรน
  8:15 pm, 10 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 10 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 11 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 1 Jan เที่ยวกลับ: Sat, 10 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Thu, 1 Jan - Sat, 10 Jan
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  2:15 am BKK - 9:00 am BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿29,360
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  2:15 am
  6h 55m
  AUH
  6:10 am
  2h 35m
  AUH
  8:45 am
  1h 15m
  BAH
  9:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY407
  2:15 am, 1 Jan Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:10 am, 1 Jan Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY371
  8:45 am, 1 Jan Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  9:00 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  6:05 pm, 10 Jan Sat
  BAH บาห์เรน
  8:15 pm, 10 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 10 Jan Sat
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 11 Jan Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:20 pm BAH - 11:35 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 35m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  55m
  DOH
  10:15 pm
  3h 10m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  9:20 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  10:15 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  55m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  11:35 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  6:15 pm BAH - 7:10 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  1h 50m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 10m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  55m
  DOH
  7:10 pm
  1h 50m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  6:15 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  7:10 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  55m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  7:10 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 15m
  9:20 pm BAH - 11:35 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  1h 50m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 10m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  55m
  DOH
  10:15 pm
  3h 10m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  9:20 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  10:15 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  55m
  3h 10m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  11:35 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  6:15 pm BAH - 7:10 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 35m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  55m
  DOH
  7:10 pm
  1h 50m
  DOH
  9:00 pm
  6h 10m
  BKK
  7:10 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  6:15 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  7:10 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  55m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  9:00 pm, 4 Jan Sun
  DOH โดฮา
  7:10 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 50m
  8:45 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  11:10 pm BAH - 11:35 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:45 pm
  7h 10m
  DOH
  11:55 pm
  1h 50m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  8:45 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:55 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 10m
  1h 50m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:10 pm
  55m
  DOH
  12:05 am (+1)
  1h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  11:10 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  12:05 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  55m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  11:35 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 10h 40m
  7:55 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  กาตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 8h 25m
  11:10 pm BAH - 11:35 am (+1) BKK
  ฿30,080
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  7:55 pm
  7h 15m
  DOH
  11:10 pm
  2h 35m
  DOH
  1:45 am
  50m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR829
  7:55 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:10 pm, 31 Dec Wed
  DOH โดฮา
  7h 15m
  2h 35m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  1:45 am, 1 Jan Thu
  DOH โดฮา
  2:35 am, 1 Jan Thu
  BAH บาห์เรน
  50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:10 pm
  55m
  DOH
  12:05 am (+1)
  1h 20m
  DOH
  1:25 am
  6h 10m
  BKK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  11:10 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  12:05 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  55m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  1:25 am, 5 Jan Mon
  DOH โดฮา
  11:35 am, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 10m
  ขาออก: Wed, 31 Dec เที่ยวกลับ: Sun, 4 Jan กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 31 Dec - Sun, 4 Jan
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  2:35 pm BKK - 8:10 pm BAH
  เจ็ทแอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:10 pm BAH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿30,393
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:35 pm
  4h 45m
  BOM
  5:50 pm
  1h
  BOM
  6:50 pm
  3h 50m
  BAH
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  2:35 pm, 31 Dec Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:50 pm, 31 Dec Wed
  BOM มุมไบ
  4h 45m
  1h หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  6:50 pm, 31 Dec Wed
  BOM มุมไบ
  8:10 pm, 31 Dec Wed
  BAH บาห์เรน
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:10 pm
  3h 20m
  BOM
  3:00 am (+1)
  4h 50m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  9:10 pm, 4 Jan Sun
  BAH บาห์เรน
  3:00 am, 5 Jan Mon
  BOM มุมไบ
  3h 20m
  4h 50m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  7:50 am, 5 Jan Mon
  BOM มุมไบ
  1:35 pm, 5 Jan Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m