• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  10:55 am BKK - 1:40 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  1:25 am BAH - 12:40 pm BKK
  ฿29,605
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Fri 18 Apr, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF152
  Sat 3 May, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  10:55 am BKK - 1:40 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  1:25 am BAH - 12:40 pm BKK
  ฿29,605
  gulfair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 16 May - Sun, 15 Jun

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  10:55 am
  6h 45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF151
  Fri 16 May, 10:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 16 May, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF152
  Sun 15 Jun, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 15 Jun, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Fri 18 Apr, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sat 3 May, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  8:20 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Fri 18 Apr, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  8:20 am
  50m
  DOH
  9:10 am
  4h 20m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1113
  Sat 3 May, 8:20 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 9:10 am
  DOH โดฮา
  50m
  4h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Fri 18 Apr, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sat 3 May, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 3 May, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Fri 18 Apr, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sat 3 May, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  10:15 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Fri 18 Apr, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  10:15 am
  50m
  DOH
  11:05 am
  2h 25m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1103
  Sat 3 May, 10:15 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:05 am
  DOH โดฮา
  50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  8:20 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Fri 18 Apr, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  8:20 am
  50m
  DOH
  9:10 am
  4h 20m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1113
  Sat 3 May, 8:20 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 9:10 am
  DOH โดฮา
  50m
  4h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  10:15 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Fri 18 Apr, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  10:15 am
  50m
  DOH
  11:05 am
  2h 25m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1103
  Sat 3 May, 10:15 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:05 am
  DOH โดฮา
  50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Fri 18 Apr, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sat 3 May, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 35m
  9:05 am BKK - 1:40 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  1h 5m
  DOH
  12:55 pm
  45m
  BAH
  1:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 5m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1104
  Fri 18 Apr, 12:55 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 1:40 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sat 3 May, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 10m
  9:05 am BKK - 5:15 pm BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿29,980
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  9:05 am
  6h 45m
  DOH
  11:50 am
  4h 40m
  DOH
  4:30 pm
  45m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR823
  Fri 18 Apr, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:50 am
  DOH โดฮา
  6h 45m
  4h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1110
  Fri 18 Apr, 4:30 pm
  DOH โดฮา
  Fri 18 Apr, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sat 3 May, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 3 May, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  8:55 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  11:00 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿30,735
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:55 pm
  6h 45m
  DOH
  11:40 pm
  1h 40m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 18 Apr, 8:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:40 pm
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Sat 19 Apr, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Sat 19 Apr, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  11:00 pm
  50m
  DOH
  11:50 pm
  1h 20m
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1107
  Sat 3 May, 11:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:50 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  8:55 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 45m
  9:20 pm BAH - 12:05 pm (+1) BKK
  ฿30,735
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:55 pm
  6h 45m
  DOH
  11:40 pm
  1h 40m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 18 Apr, 8:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:40 pm
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Sat 19 Apr, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Sat 19 Apr, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  9:20 pm
  50m
  DOH
  10:10 pm
  3h
  DOH
  1:10 am
  6h 55m
  BKK
  12:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1109
  Sat 3 May, 9:20 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 10:10 pm
  DOH โดฮา
  50m
  3h หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR828
  Sun 4 May, 1:10 am
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 55m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  8:55 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  10:15 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿30,735
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:55 pm
  6h 45m
  DOH
  11:40 pm
  1h 40m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 18 Apr, 8:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:40 pm
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Sat 19 Apr, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Sat 19 Apr, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  10:15 am
  50m
  DOH
  11:05 am
  2h 25m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1103
  Sat 3 May, 10:15 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 11:05 am
  DOH โดฮา
  50m
  2h 25m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  8:55 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h
  8:20 am BAH - 12:20 am (+1) BKK
  ฿30,735
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:55 pm
  6h 45m
  DOH
  11:40 pm
  1h 40m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 18 Apr, 8:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:40 pm
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Sat 19 Apr, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Sat 19 Apr, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  8:20 am
  50m
  DOH
  9:10 am
  4h 20m
  DOH
  1:30 pm
  6h 50m
  BKK
  12:20 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1113
  Sat 3 May, 8:20 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 9:10 am
  DOH โดฮา
  50m
  4h 20m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR836
  Sat 3 May, 1:30 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 12:20 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 10m
  8:55 pm BKK - 2:05 am (+1) BAH
  Qatar Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 20m
  6:15 pm BAH - 7:35 am (+1) BKK
  ฿30,735
  qatarairways.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 18 Apr - Sat, 3 May

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย โดฮา

  BKK
  8:55 pm
  6h 45m
  DOH
  11:40 pm
  1h 40m
  DOH
  1:20 am
  45m
  BAH
  2:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR833
  Fri 18 Apr, 8:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 18 Apr, 11:40 pm
  DOH โดฮา
  6h 45m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR1100
  Sat 19 Apr, 1:20 am
  DOH โดฮา
  Sat 19 Apr, 2:05 am
  BAH บาห์เรน
  45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย โดฮา

  BAH
  6:15 pm
  50m
  DOH
  7:05 pm
  1h 40m
  DOH
  8:45 pm
  6h 50m
  BKK
  7:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QR1111
  Sat 3 May, 6:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 3 May, 7:05 pm
  DOH โดฮา
  50m
  1h 40m หยุดพักใน โดฮา DOH
  QR822
  Sat 3 May, 8:45 pm
  DOH โดฮา
  Sun 4 May, 7:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 50m
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
  Emirates Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 10m
  5:50 pm BAH - 8:00 am (+1) BKK
  ฿43,010
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 23 Apr - Fri, 25 Apr

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 30m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 23 Apr, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 23 Apr, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK839
  Wed 23 Apr, 4:30 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 23 Apr, 4:45 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  2h 35m
  DXB
  10:35 pm
  6h 25m
  BKK
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK840
  Fri 25 Apr, 5:50 pm
  BAH บาห์เรน
  Fri 25 Apr, 8:00 pm
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  2h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK374
  Fri 25 Apr, 10:35 pm
  DXB ดูไบ
  Sat 26 Apr, 8:00 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

  There are 1 airports in บาห์เรน, with over 95 airlines flying to บาห์เรน.

  Based on user search activity, the top five searched flights to บาห์เรน are ดูไบ ไป บาห์เรน, อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ไป บาห์เรน, โคชิ ไป บาห์เรน, เมดูไร ไป บาห์เรน, คูเวต ไป บาห์เรน... Flight prices for these routes start at ฿2,195, ฿3,324, ฿4,905, ฿5,970, ฿6,003... respectively.

  Besides Wego's selection of บาห์เรน flights, we also have a wide choice of quality accommodation and cheap hotels in บาห์เรน. Compare room rates and book the best hotel deals for your holidays.