×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  เอมิเรตส์ 87 ผลลัพธ์ ฿21,216 เลือก
  Oman Air 13 ผลลัพธ์ ฿23,201 เลือก
  กาตาร์แอร์เวย์ 206 ผลลัพธ์ ฿26,315 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 28 ผลลัพธ์ ฿26,537 เลือก
  กัลฟ์แอร์ 9 ผลลัพธ์ ฿27,550 เลือก
  เจ็ทแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿32,807 เลือก
  Etihad Airways 31 ผลลัพธ์ ฿33,181 เลือก
  การบินไทย 2 ผลลัพธ์ ฿101,782 เลือก
  แควนตัส 1 ผลลัพธ์ ฿259,203 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 354 ผลลัพธ์ ฿21,216 เลือก
  ภูเก็ต 25 ผลลัพธ์ ฿29,991 เลือก
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  9:55 am BKK - 9:30 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  8h 15m
  DXB
  9:15 pm
  1h 15m
  BAH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  8h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  9:30 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  9:55 am BKK - 9:30 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  8h 15m
  DXB
  9:15 pm
  1h 15m
  BAH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  8h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  9:30 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  9:25 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 15m
  DXB
  2:05 am
  1h 15m
  BAH
  2:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:05 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:20 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  2:25 am BKK - 8:45 am BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  2h 55m
  DXB
  8:30 am
  1h 15m
  BAH
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  2:25 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK837
  8:30 am, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  8:45 am, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 8h 55m
  9:25 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  1h 15m
  DXB
  2:05 am
  1h 15m
  BAH
  2:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  1h 15m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:05 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:20 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  3:25 pm BKK - 9:30 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  2h 45m
  DXB
  9:15 pm
  1h 15m
  BAH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  9:30 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 30m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK839
  4:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  4:45 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  3:25 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  7h 35m
  DXB
  2:05 am
  1h 15m
  BAH
  2:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  7h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:05 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:20 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  3:25 pm BKK - 2:20 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  7h 35m
  DXB
  2:05 am
  1h 15m
  BAH
  2:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  7h 35m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:05 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:20 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 20m
  2:25 am BKK - 8:45 am BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  2:25 am
  6h 10m
  DXB
  5:35 am
  2h 55m
  DXB
  8:30 am
  1h 15m
  BAH
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK371
  2:25 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:35 am, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  2h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK837
  8:30 am, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  8:45 am, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:25 pm BKK - 8:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  7h 40m
  DXB
  8:30 am
  1h 15m
  BAH
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK837
  8:30 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  8:45 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 30m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK839
  4:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  4:45 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  9:25 pm BKK - 8:45 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 17h 20m
  3:35 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:25 pm
  6h 25m
  DXB
  12:50 am (+1)
  7h 40m
  DXB
  8:30 am
  1h 15m
  BAH
  8:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  9:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:50 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  6h 25m
  7h 40m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK837
  8:30 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  8:45 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  3:35 am
  1h 25m
  DXB
  6:00 am
  9h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK836
  3:35 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:00 am, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 25m
  9h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 10h 5m
  3:25 pm BKK - 9:30 pm BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,155
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  3:25 pm
  6h 5m
  DXB
  6:30 pm
  2h 45m
  DXB
  9:15 pm
  1h 15m
  BAH
  9:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK377
  3:25 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  2h 45m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK833
  9:15 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  9:30 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 20h 25m
  9:55 am BKK - 2:20 am (+1) BAH
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿21,205
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  13h 5m
  DXB
  2:05 am
  1h 15m
  BAH
  2:20 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  9:55 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  1:00 pm, 15 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  13h 5m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  2:05 am, 16 Jul Thu
  DXB ดูไบ
  2:20 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  9:50 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  12:00 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  3:20 pm, 29 Jul Wed
  DXB ดูไบ
  12:55 am, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h
  9:10 am BKK - 2:10 pm BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm BAH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿23,135
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  1h 5m
  MCT
  1:25 pm
  1h 45m
  BAH
  2:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  1h 5m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY655
  1:25 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  2:10 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  8:55 pm
  1h 45m
  MCT
  11:40 pm
  9h 25m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  8:55 pm, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  11:40 pm, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  1h 45m
  9h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  9:10 am BKK - 8:05 pm BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm BAH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿23,135
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  9:10 am
  6h 10m
  MCT
  12:20 pm
  7h
  MCT
  7:20 pm
  1h 45m
  BAH
  8:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY818
  9:10 am, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:20 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  7h หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY653
  7:20 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  8:05 pm, 15 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  1h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  8:55 pm
  1h 45m
  MCT
  11:40 pm
  9h 25m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  8:55 pm, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  11:40 pm, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  1h 45m
  9h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 15m
  8:40 pm BKK - 1:55 am (+1) BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm BAH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿23,135
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  1h 20m
  MCT
  1:10 am
  1h 45m
  BAH
  1:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  1h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY657
  1:10 am, 16 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  1:55 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  8:55 pm
  1h 45m
  MCT
  11:40 pm
  9h 25m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  8:55 pm, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  11:40 pm, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  1h 45m
  9h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  8:40 pm BKK - 7:15 am (+1) BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 17h 45m
  8:55 pm BAH - 6:40 pm (+1) BKK
  ฿23,135
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  6h 55m
  MCT
  6:45 am
  1h 30m
  BAH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  6h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY651
  6:45 am, 16 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:15 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  8:55 pm
  1h 45m
  MCT
  11:40 pm
  9h 25m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  8:55 pm, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  11:40 pm, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  1h 45m
  9h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 30 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 30 Jul Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 15 Jul เที่ยวกลับ: Wed, 29 Jul กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Wed, 15 Jul - Wed, 29 Jul
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  8:40 pm BKK - 7:15 am (+1) BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
  4:05 am BAH - 6:40 pm BKK
  ฿24,135
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h 10m
  MCT
  11:50 pm
  6h 55m
  MCT
  6:45 am
  1h 30m
  BAH
  7:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  8:40 pm, 15 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:50 pm, 15 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6h 10m
  6h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY651
  6:45 am, 16 Jul Thu
  MCT มัสแค็ท
  7:15 am, 16 Jul Thu
  BAH บาห์เรน
  1h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  4:05 am
  1h 45m
  MCT
  6:50 am
  2h 15m
  MCT
  9:05 am
  6h 35m
  BKK
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY658
  4:05 am, 29 Jul Wed
  BAH บาห์เรน
  6:50 am, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  1h 45m
  2h 15m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY815
  9:05 am, 29 Jul Wed
  MCT มัสแค็ท
  6:40 pm, 29 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m