เที่ยวบินราคาถูก สู่ บาห์เรน
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿24,473
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 55m
  BOM
  6:15 pm
  1h 20m
  BOM
  7:35 pm
  3h 10m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Sun 27 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 6:15 pm
  BOM มุมไบ
  4h 55m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Sun 27 Jul, 7:35 pm
  BOM มุมไบ
  Sun 27 Jul, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  4h 5m
  BOM
  3:50 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  8:20 am
  4h
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Sun 10 Aug, 9:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Mon 11 Aug, 3:50 am
  BOM มุมไบ
  4h 5m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Mon 11 Aug, 8:20 am
  BOM มุมไบ
  Mon 11 Aug, 1:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 1 Aug - Sat, 1 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:40 pm BAH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿26,645
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Fri 1 Aug, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 5:45 pm
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Fri 1 Aug, 7:05 pm
  BOM มุมไบ
  Fri 1 Aug, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:40 pm
  3h 15m
  BOM
  3:25 am (+1)
  4h 25m
  BOM
  7:50 am
  4h 15m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Sat 1 Nov, 9:40 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 2 Nov, 3:25 am
  BOM มุมไบ
  3h 15m
  4h 25m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Sun 2 Nov, 7:50 am
  BOM มุมไบ
  Sun 2 Nov, 1:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 1 Aug - Sat, 1 Nov
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 11h 55m
  9:40 pm BAH - 1:35 pm (+1) BKK
  ฿27,456
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 55m
  BOM
  6:15 pm
  1h 20m
  BOM
  7:35 pm
  3h 10m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Fri 1 Aug, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 1 Aug, 6:15 pm
  BOM มุมไบ
  4h 55m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Fri 1 Aug, 7:35 pm
  BOM มุมไบ
  Fri 1 Aug, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:40 pm
  3h 45m
  BOM
  3:55 am (+1)
  4h 25m
  BOM
  8:20 am
  3h 45m
  BKK
  1:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Sat 1 Nov, 9:40 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 2 Nov, 3:55 am
  BOM มุมไบ
  3h 45m
  4h 25m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Sun 2 Nov, 8:20 am
  BOM มุมไบ
  Sun 2 Nov, 1:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  8:30 pm BKK - 11:15 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  1:25 am BAH - 12:40 pm BKK
  ฿28,598
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  BAH
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  Sun 27 Jul, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 11:15 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  1:25 am
  7h 15m
  BKK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF152
  Sun 10 Aug, 1:25 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 12:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:20 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿28,425
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  2h
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Sun 27 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  2h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  Mon 28 Jul, 2:30 am
  DXB ดูไบ
  Mon 28 Jul, 2:45 am
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  Sun 10 Aug, 9:50 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 12:00 pm
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  Sun 10 Aug, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 11 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿28,425
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 30m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sun 27 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK839
  Sun 27 Jul, 4:30 pm
  DXB ดูไบ
  Sun 27 Jul, 4:45 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  Sun 10 Aug, 9:50 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 12:00 pm
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  Sun 10 Aug, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 11 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 31 Aug - Wed, 10 Sep
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿28,375
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 25m
  BOM
  5:45 pm
  1h 20m
  BOM
  7:05 pm
  3h 40m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Sun 31 Aug, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 31 Aug, 5:45 pm
  BOM มุมไบ
  4h 25m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Sun 31 Aug, 7:05 pm
  BOM มุมไบ
  Sun 31 Aug, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  3h 35m
  BOM
  3:20 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  7:50 am
  4h 30m
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Wed 10 Sep, 9:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Thu 11 Sep, 3:20 am
  BOM มุมไบ
  3h 35m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Thu 11 Sep, 7:50 am
  BOM มุมไบ
  Thu 11 Sep, 1:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  9:20 pm BKK - 2:45 am (+1) BAH
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿28,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:20 pm
  6h 10m
  DXB
  12:30 am (+1)
  2h
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK373
  Mon 28 Jul, 9:20 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 29 Jul, 12:30 am
  DXB ดูไบ
  6h 10m
  2h หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK835
  Tue 29 Jul, 2:30 am
  DXB ดูไบ
  Tue 29 Jul, 2:45 am
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  Sat 9 Aug, 9:50 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 12:00 pm
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  Sat 9 Aug, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sun 10 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:55 am BKK - 4:45 pm BAH
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
  9:50 am BAH - 12:55 am (+1) BKK
  ฿28,880
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  3h 30m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 28 Jul, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  3h 30m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK839
  Mon 28 Jul, 4:30 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 28 Jul, 4:45 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  3h 20m
  DXB
  3:20 pm
  6h 35m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK838
  Sat 9 Aug, 9:50 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 12:00 pm
  DXB ดูไบ
  1h 10m
  3h 20m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK370
  Sat 9 Aug, 3:20 pm
  DXB ดูไบ
  Sun 10 Aug, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Thu, 31 Jul
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 9h 25m
  2:50 pm BKK - 8:15 pm BAH
  เจ็ท แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 12h 35m
  9:15 pm BAH - 1:50 pm (+1) BKK
  ฿29,343
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มุมไบ

  BKK
  2:50 pm
  4h 55m
  BOM
  6:15 pm
  1h 20m
  BOM
  7:35 pm
  3h 10m
  BAH
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W69
  Sun 27 Jul, 2:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 6:15 pm
  BOM มุมไบ
  4h 55m
  1h 20m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W592
  Sun 27 Jul, 7:35 pm
  BOM มุมไบ
  Sun 27 Jul, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  3h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มุมไบ

  BAH
  9:15 pm
  4h 5m
  BOM
  3:50 am (+1)
  4h 30m
  BOM
  8:20 am
  4h
  BKK
  1:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9W591
  Thu 31 Jul, 9:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Fri 1 Aug, 3:50 am
  BOM มุมไบ
  4h 5m
  4h 30m หยุดพักใน มุมไบ BOM
  9W70
  Fri 1 Aug, 8:20 am
  BOM มุมไบ
  Fri 1 Aug, 1:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4h
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:35 am BKK - 5:15 pm BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h
  5:05 am BAH - 6:05 pm BKK
  ฿29,425
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  5h 5m
  AUH
  5:05 pm
  1h 10m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sun 27 Jul, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  5h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  Sun 27 Jul, 5:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 27 Jul, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  5:05 am
  1h 10m
  AUH
  7:15 am
  1h 25m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY370
  Sun 10 Aug, 5:05 am
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 7:15 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Sun 10 Aug, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 10 Aug, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:35 am BKK - 5:15 pm BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿29,910
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  5h 5m
  AUH
  5:05 pm
  1h 10m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Mon 28 Jul, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  5h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  Mon 28 Jul, 5:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 28 Jul, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  Sat 9 Aug, 6:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 8:10 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 9 Aug, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 10 Aug, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  8:35 pm BKK - 2:10 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h
  5:05 am BAH - 6:05 pm BKK
  ฿29,910
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  AUH
  2:00 am
  1h 10m
  BAH
  2:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Mon 28 Jul, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 29 Jul, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  Tue 29 Jul, 2:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 29 Jul, 2:10 am
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  5:05 am
  1h 10m
  AUH
  7:15 am
  1h 25m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY370
  Sat 9 Aug, 5:05 am
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 7:15 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 25m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Sat 9 Aug, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 9 Aug, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  8:35 pm BKK - 2:10 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿29,910
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  AUH
  2:00 am
  1h 10m
  BAH
  2:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Mon 28 Jul, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 29 Jul, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  Tue 29 Jul, 2:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Tue 29 Jul, 2:10 am
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  Sat 9 Aug, 6:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 8:10 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 9 Aug, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 10 Aug, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 55m
  8:40 pm BKK - 2:35 am (+1) BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:00 pm BAH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿30,485
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  8:40 pm
  6h
  MCT
  11:40 pm
  2h 20m
  MCT
  2:00 am
  1h 35m
  BAH
  2:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY816
  Mon 28 Jul, 8:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 11:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  2h 20m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY657
  Tue 29 Jul, 2:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Tue 29 Jul, 2:35 am
  BAH บาห์เรน
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  9:00 pm
  1h 35m
  MCT
  11:35 pm
  1h 25m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  Sat 9 Aug, 9:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 11:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m
  1h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Sun 10 Aug, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Sun 10 Aug, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Mon, 28 Jul - Sat, 9 Aug
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 12h 30m
  11:40 am BKK - 8:10 pm BAH
  Oman Air แวะพัก 1 ที่ 9h 30m
  9:00 pm BAH - 10:30 am (+1) BKK
  ฿30,485
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย มัสแค็ท

  BKK
  11:40 am
  6h
  MCT
  2:40 pm
  4h 55m
  MCT
  7:35 pm
  1h 35m
  BAH
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY812
  Mon 28 Jul, 11:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 2:40 pm
  MCT มัสแค็ท
  6h
  4h 55m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY653
  Mon 28 Jul, 7:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  Mon 28 Jul, 8:10 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มัสแค็ท

  BAH
  9:00 pm
  1h 35m
  MCT
  11:35 pm
  1h 25m
  MCT
  1:00 am
  6h 30m
  BKK
  10:30 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  WY654
  Sat 9 Aug, 9:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 9 Aug, 11:35 pm
  MCT มัสแค็ท
  1h 35m
  1h 25m หยุดพักใน มัสแค็ท MCT
  WY811
  Sun 10 Aug, 1:00 am
  MCT มัสแค็ท
  Sun 10 Aug, 10:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  8:35 am BKK - 5:15 pm BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿30,190
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 am
  6h 25m
  AUH
  12:00 pm
  5h 5m
  AUH
  5:05 pm
  1h 10m
  BAH
  5:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY403
  Sun 27 Jul, 8:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 27 Jul, 12:00 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  5h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY375
  Sun 27 Jul, 5:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 27 Jul, 5:15 pm
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  Sun 10 Aug, 6:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 8:10 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 10 Aug, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 11 Aug, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 27 Jul - Sun, 10 Aug
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  8:35 pm BKK - 2:10 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 5m
  6:00 pm BAH - 7:05 am (+1) BKK
  ฿30,190
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  AUH
  2:00 am
  1h 10m
  BAH
  2:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sun 27 Jul, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 28 Jul, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  Mon 28 Jul, 2:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 28 Jul, 2:10 am
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:00 pm
  1h 10m
  AUH
  8:10 pm
  1h 30m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  Sun 10 Aug, 6:00 pm
  BAH บาห์เรน
  Sun 10 Aug, 8:10 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 10 Aug, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 11 Aug, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Fri, 1 Aug - Sat, 1 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 9h 35m
  8:35 pm BKK - 2:10 am (+1) BAH
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 8h 45m
  6:05 pm BAH - 6:50 am (+1) BKK
  ฿30,425
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 55m
  AUH
  2:00 am
  1h 10m
  BAH
  2:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Fri 1 Aug, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 2 Aug, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 55m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY379
  Sat 2 Aug, 2:00 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 2 Aug, 2:10 am
  BAH บาห์เรน
  1h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY376
  Sat 1 Nov, 6:05 pm
  BAH บาห์เรน
  Sat 1 Nov, 8:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  1h 10m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sat 1 Nov, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 2 Nov, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป บาห์เรน Sun, 31 Aug - Wed, 10 Sep
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 6h 45m
  8:30 pm BKK - 11:15 pm BAH
  Gulf Air เที่ยวบินตรง 7h 15m
  8:15 pm BAH - 7:30 am (+1) BKK
  ฿30,267
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง บาห์เรน

  BKK
  8:30 pm
  6h 45m
  BAH
  11:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF153
  Sun 31 Aug, 8:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 31 Aug, 11:15 pm
  BAH บาห์เรน
  6h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก บาห์เรน ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  BAH
  8:15 pm
  7h 15m
  BKK
  7:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  GF150
  Wed 10 Sep, 8:15 pm
  BAH บาห์เรน
  Thu 11 Sep, 7:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7h 15m