เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  9:30 am BKK - 7:30 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  1:05 pm AMS - 7:55 am (+1) BKK
  ฿26,072
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  1h 30m
  SVO
  6:00 pm
  3h 30m
  AMS
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Tue 16 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  Tue 16 Sep, 6:00 pm
  SVO มอสโก
  Tue 16 Sep, 7:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:05 pm
  3h 10m
  SVO
  6:15 pm
  1h 25m
  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  Tue 23 Sep, 1:05 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 23 Sep, 6:15 pm
  SVO มอสโก
  3h 10m
  1h 25m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  Tue 23 Sep, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Wed 24 Sep, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  9:40 pm AMS - 7:15 pm (+1) BKK
  ฿26,320
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 16 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  9:40 pm
  6h 35m
  DXB
  6:15 am (+1)
  3h 25m
  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK150
  Tue 23 Sep, 9:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 24 Sep, 6:15 am
  DXB ดูไบ
  6h 35m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Wed 24 Sep, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 24 Sep, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  3:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿26,320
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 16 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  6h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Tue 23 Sep, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 23 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  6h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 24 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 24 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  10:40 pm AMS - 7:15 pm (+1) BKK
  ฿26,915
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 16 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  10:40 pm
  5h 35m
  DXB
  6:15 am (+1)
  3h 25m
  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK150
  Tue 23 Sep, 10:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 24 Sep, 6:15 am
  DXB ดูไบ
  5h 35m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Wed 24 Sep, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 24 Sep, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  4:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿26,915
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 16 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  4:30 pm
  5h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Tue 23 Sep, 4:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 23 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  5h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 24 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 24 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h
  9:30 am BKK - 7:30 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  1:05 pm AMS - 7:55 am (+1) BKK
  ฿27,047
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  9:30 am
  10h
  SVO
  4:30 pm
  1h 30m
  SVO
  6:00 pm
  3h 30m
  AMS
  7:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  Tue 16 Sep, 9:30 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 4:30 pm
  SVO มอสโก
  10h
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  Tue 16 Sep, 6:00 pm
  SVO มอสโก
  Tue 16 Sep, 7:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  3h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:05 pm
  3h 10m
  SVO
  6:15 pm
  1h 25m
  SVO
  7:40 pm
  9h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  Sun 21 Sep, 1:05 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 21 Sep, 6:15 pm
  SVO มอสโก
  3h 10m
  1h 25m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  Sun 21 Sep, 7:40 pm
  SVO มอสโก
  Mon 22 Sep, 7:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  9:05 am BKK - 6:15 pm AMS
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  11:40 am AMS - 7:25 am (+1) BKK
  ฿26,939
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  9:05 am
  11h 10m
  HEL
  3:15 pm
  1h 25m
  HEL
  4:40 pm
  2h 35m
  AMS
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Thu 20 Nov, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 3:15 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  11h 10m
  1h 25m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY845
  Thu 20 Nov, 4:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Thu 20 Nov, 6:15 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  2h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  AMS
  11:40 am
  2h 25m
  HEL
  3:05 pm
  1h 35m
  HEL
  4:40 pm
  9h 45m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY3222
  Sun 30 Nov, 11:40 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 30 Nov, 3:05 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  2h 25m
  1h 35m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Sun 30 Nov, 4:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Mon 1 Dec, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  3:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿27,710
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Tue 16 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Tue 16 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  6h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Sun 21 Sep, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 21 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  6h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 22 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 22 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 35m
  12:05 pm BKK - 7:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 45m
  6:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿28,875
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  12h 35m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Tue 16 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 7:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  6:50 pm
  9h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Sun 21 Sep, 6:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 22 Sep, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  KLM เที่ยวบินตรง 11h 35m
  12:05 pm BKK - 6:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 45m
  5:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿28,565
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  11h 35m
  AMS
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Tue 16 Sep, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:50 pm
  10h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Sun 21 Sep, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 22 Sep, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 18 May - Wed, 27 May
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 35m
  12:05 pm BKK - 6:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 45m
  5:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿29,270
  klm.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  12h 35m
  AMS
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Mon 18 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 18 May, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:50 pm
  9h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Wed 27 May, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Thu 28 May, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 5m
  12:25 pm BKK - 6:30 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 25m
  5:40 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿29,270
  klm.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 5m
  AMS
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Thu 20 Nov, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 6:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Sun 30 Nov, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 1 Dec, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Tue, 23 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 7:00 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  10:00 pm AMS - 6:05 pm (+1) BKK
  ฿29,020
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Tue 16 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 17 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Wed 17 Sep, 1:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 17 Sep, 7:00 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 35m
  AUH
  6:35 am (+1)
  2h 5m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Tue 23 Sep, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 24 Sep, 6:35 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  2h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Wed 24 Sep, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 24 Sep, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Fri, 22 May - Tue, 23 Jun
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 35m
  12:05 pm BKK - 6:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 45m
  5:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿29,155
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  12h 35m
  AMS
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Fri 22 May, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 22 May, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:50 pm
  9h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Tue 23 Jun, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 24 Jun, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 7:00 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  10:00 pm AMS - 6:05 pm (+1) BKK
  ฿29,820
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Tue 16 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 17 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Wed 17 Sep, 1:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 17 Sep, 7:00 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 35m
  AUH
  6:35 am (+1)
  2h 5m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Sun 21 Sep, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 22 Sep, 6:35 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  2h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Mon 22 Sep, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 22 Sep, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  10:00 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿29,820
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 20 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Fri 21 Nov, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 21 Nov, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 25m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Sun 30 Nov, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 1 Dec, 7:25 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Mon 1 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 1 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 20 Nov - Sun, 30 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  10:00 pm AMS - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿29,820
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 20 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 20 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Fri 21 Nov, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 21 Nov, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 25m
  AUH
  7:25 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Sun 30 Nov, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 1 Dec, 7:25 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Mon 1 Dec, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 1 Dec, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 16 Sep - Sun, 21 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 7:00 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  11:30 am AMS - 7:05 am (+1) BKK
  ฿30,580
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Tue 16 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 17 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Wed 17 Sep, 1:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Wed 17 Sep, 7:00 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  11:30 am
  6h 35m
  AUH
  8:05 pm
  1h 35m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY7307
  Sun 21 Sep, 11:30 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 21 Sep, 8:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Sun 21 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 22 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 4 Dec - Sun, 14 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 45m
  10:00 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿30,580
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Thu 4 Dec, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Dec, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Fri 5 Dec, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Fri 5 Dec, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 25m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Sun 14 Dec, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 15 Dec, 7:25 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 25m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Mon 15 Dec, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Mon 15 Dec, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 18 May - Wed, 27 May
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  3:30 pm AMS - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿30,620
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Mon 18 May, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Mon 18 May, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Mon 18 May, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Mon 18 May, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  5h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 41m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Wed 27 May, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 27 May, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  5h 29m
  3h 41m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Thu 28 May, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 28 May, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m