เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  3:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿27,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 3 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  6h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Wed 17 Sep, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 17 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  6h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 18 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 18 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 35m
  9:40 pm AMS - 7:15 pm (+1) BKK
  ฿27,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 3 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  9:40 pm
  6h 35m
  DXB
  6:15 am (+1)
  3h 25m
  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK150
  Wed 17 Sep, 9:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Thu 18 Sep, 6:15 am
  DXB ดูไบ
  6h 35m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Thu 18 Sep, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 18 Sep, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 30m
  3:30 pm AMS - 1:00 pm (+1) BKK
  ฿27,555
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 3 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Sep, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  6h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 41m
  DXB
  3:40 am
  6h 20m
  BKK
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Wed 17 Sep, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 17 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  6h 29m
  3h 41m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK376
  Thu 18 Sep, 3:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 18 Sep, 1:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 10 Sep - Tue, 16 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  4:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿27,718
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 10 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 10 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 10 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 10 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  4:30 pm
  5h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Tue 16 Sep, 4:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 16 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  5h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Wed 17 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 10 Sep - Tue, 16 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  10:40 pm AMS - 7:15 pm (+1) BKK
  ฿27,718
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 10 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 10 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 10 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 10 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  10:40 pm
  5h 35m
  DXB
  6:15 am (+1)
  3h 25m
  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK150
  Tue 16 Sep, 10:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 17 Sep, 6:15 am
  DXB ดูไบ
  5h 35m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Wed 17 Sep, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Wed 17 Sep, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  4:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿27,718
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 3 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  4:30 pm
  5h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Wed 17 Sep, 4:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 17 Sep, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  5h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Thu 18 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Thu 18 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:55 am BKK - 9:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  10:40 pm AMS - 7:15 pm (+1) BKK
  ฿27,718
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  8h 5m
  AMS
  9:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Wed 3 Sep, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 3 Sep, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Wed 3 Sep, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Wed 3 Sep, 9:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  10:40 pm
  5h 35m
  DXB
  6:15 am (+1)
  3h 25m
  DXB
  9:40 am
  6h 35m
  BKK
  7:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK150
  Wed 17 Sep, 10:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Thu 18 Sep, 6:15 am
  DXB ดูไบ
  5h 35m
  3h 25m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK372
  Thu 18 Sep, 9:40 am
  DXB ดูไบ
  Thu 18 Sep, 7:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 35m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 7:00 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  10:00 pm AMS - 6:05 pm (+1) BKK
  ฿27,965
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Wed 3 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Thu 4 Sep, 1:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 4 Sep, 7:00 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:00 pm
  6h 35m
  AUH
  6:35 am (+1)
  2h 5m
  AUH
  8:40 am
  6h 25m
  BKK
  6:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Wed 17 Sep, 10:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Thu 18 Sep, 6:35 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  2h 5m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Thu 18 Sep, 8:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 18 Sep, 6:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 3 Sep - Wed, 17 Sep
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 7:00 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  11:30 am AMS - 7:05 am (+1) BKK
  ฿28,535
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  7:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Wed 3 Sep, 8:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 12:05 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Thu 4 Sep, 1:50 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 4 Sep, 7:00 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  11:30 am
  6h 35m
  AUH
  8:05 pm
  1h 35m
  AUH
  9:40 pm
  6h 25m
  BKK
  7:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY7307
  Wed 17 Sep, 11:30 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Wed 17 Sep, 8:05 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 35m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Wed 17 Sep, 9:40 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Thu 18 Sep, 7:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 11 Oct - Sun, 2 Nov
  KLM เที่ยวบินตรง 11h 35m
  12:05 pm BKK - 6:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 25m
  5:40 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿30,655
  klm.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  11h 35m
  AMS
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Sat 11 Oct, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:40 pm
  10h 25m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Sun 2 Nov, 5:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Mon 3 Nov, 10:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 25m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 9 Apr - Mon, 20 Apr
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 35m
  12:05 pm BKK - 6:40 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 45m
  5:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿30,655
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:05 pm
  12h 35m
  AMS
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  Thu 9 Apr, 12:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Apr, 6:40 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 35m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:50 pm
  9h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Mon 20 Apr, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 21 Apr, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 15 Nov - Fri, 28 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿30,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 15 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 15 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Sun 16 Nov, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 16 Nov, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Fri 28 Nov, 9:45 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sat 29 Nov, 7:25 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  Sat 29 Nov, 10:40 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 29 Nov, 7:45 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 15 Nov - Fri, 28 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:45 pm AMS - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿30,755
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 15 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 15 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Sun 16 Nov, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 16 Nov, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  Fri 28 Nov, 9:45 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sat 29 Nov, 7:25 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  Sat 29 Nov, 9:10 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 29 Nov, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sun, 10 Aug - Sun, 31 Aug
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:55 am BKK - 8:00 pm AMS
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h 55m
  3:30 pm AMS - 12:25 pm (+1) BKK
  ฿30,785
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ดูไบ

  BKK
  9:55 am
  6h 5m
  DXB
  1:00 pm
  1h 55m
  DXB
  2:55 pm
  7h 5m
  AMS
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK375
  Sun 10 Aug, 9:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 10 Aug, 1:00 pm
  DXB ดูไบ
  6h 5m
  1h 55m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK149
  Sun 10 Aug, 2:55 pm
  DXB ดูไบ
  Sun 10 Aug, 8:00 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ดูไบ

  AMS
  3:30 pm
  6h 29m
  DXB
  11:59 pm
  3h 6m
  DXB
  3:05 am
  6h 20m
  BKK
  12:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK148
  Sun 31 Aug, 3:30 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Sun 31 Aug, 11:59 pm
  DXB ดูไบ
  6h 29m
  3h 6m หยุดพักใน ดูไบ DXB
  EK384
  Mon 1 Sep, 3:05 am
  DXB ดูไบ
  Mon 1 Sep, 12:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 20m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 15 Nov - Fri, 28 Nov
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:05 am BKK - 6:10 pm AMS
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 35m
  11:40 am AMS - 9:15 am (+1) BKK
  ฿31,360
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  9:05 am
  11h 10m
  HEL
  3:15 pm
  1h 25m
  HEL
  4:40 pm
  2h 30m
  AMS
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Sat 15 Nov, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 15 Nov, 3:15 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  11h 10m
  1h 25m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY3221
  Sat 15 Nov, 4:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sat 15 Nov, 6:10 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  AMS
  11:40 am
  2h 25m
  HEL
  3:05 pm
  3h 25m
  HEL
  6:30 pm
  9h 45m
  BKK
  9:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY842
  Fri 28 Nov, 11:40 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Fri 28 Nov, 3:05 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  2h 25m
  3h 25m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY95
  Fri 28 Nov, 6:30 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sat 29 Nov, 9:15 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 15 Nov - Fri, 28 Nov
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 15h 5m
  9:05 am BKK - 6:10 pm AMS
  Finnair แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  11:40 am AMS - 7:25 am (+1) BKK
  ฿31,360
  finnair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย เฮลซิงกิ

  BKK
  9:05 am
  11h 10m
  HEL
  3:15 pm
  1h 25m
  HEL
  4:40 pm
  2h 30m
  AMS
  6:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY90
  Sat 15 Nov, 9:05 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 15 Nov, 3:15 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  11h 10m
  1h 25m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY3221
  Sat 15 Nov, 4:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sat 15 Nov, 6:10 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  2h 30m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เฮลซิงกิ

  AMS
  11:40 am
  2h 25m
  HEL
  3:05 pm
  1h 35m
  HEL
  4:40 pm
  9h 45m
  BKK
  7:25 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AY842
  Fri 28 Nov, 11:40 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Fri 28 Nov, 3:05 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  2h 25m
  1h 35m หยุดพักใน เฮลซิงกิ HEL
  AY89
  Fri 28 Nov, 4:40 pm
  HEL เฮลซิงกิ
  Sat 29 Nov, 7:25 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sat, 15 Nov - Fri, 28 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  10:40 am AMS - 6:50 am (+1) BKK
  ฿31,515
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 45m
  AUH
  11:35 pm
  2h 10m
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  Sat 15 Nov, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 15 Nov, 11:35 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 45m
  2h 10m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  Sun 16 Nov, 1:45 am
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sun 16 Nov, 6:05 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:40 am
  6h 35m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY7307
  Fri 28 Nov, 10:40 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Fri 28 Nov, 8:15 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  Fri 28 Nov, 9:45 pm
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Sat 29 Nov, 6:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 9 Apr - Mon, 20 Apr
  KLM แวะพัก 1 ที่ 16h 5m
  9:50 am BKK - 7:55 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 45m
  5:50 pm AMS - 9:35 am (+1) BKK
  ฿31,820
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย ปารีส

  BKK
  9:50 am
  12h 55m
  CDG
  4:45 pm
  1h 55m
  CDG
  6:40 pm
  1h 15m
  AMS
  7:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL2151
  Thu 9 Apr, 9:50 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 9 Apr, 4:45 pm
  CDG ปารีส
  12h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Air France

  1h 55m หยุดพักใน ปารีส CDG
  KL1244
  Thu 9 Apr, 6:40 pm
  CDG ปารีส
  Thu 9 Apr, 7:55 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:50 pm
  9h 45m
  BKK
  9:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  Mon 20 Apr, 5:50 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 21 Apr, 9:35 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 10 Sep - Tue, 16 Sep
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  11:55 pm BKK - 10:15 am (+1) AMS
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  2:55 pm AMS - 9:40 am (+1) BKK
  ฿32,040
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 40m
  VIE
  6:35 am (+1)
  1h 45m
  VIE
  8:20 am
  1h 55m
  AMS
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  Wed 10 Sep, 11:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 6:35 am
  VIE เวียนนา
  11h 40m
  1h 45m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS371
  Thu 11 Sep, 8:20 am
  VIE เวียนนา
  Thu 11 Sep, 10:15 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  AMS
  2:55 pm
  1h 10m
  FRA
  4:05 pm
  2h 25m
  FRA
  6:30 pm
  10h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH991
  Tue 16 Sep, 2:55 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 16 Sep, 4:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 10m
  2h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Tue 16 Sep, 6:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Wed 17 Sep, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 10 Sep - Tue, 16 Sep
  Austrian Airlines แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  11:55 pm BKK - 10:15 am (+1) AMS
  Lufthansa แวะพัก 1 ที่ 12h 45m
  3:55 pm AMS - 9:40 am (+1) BKK
  ฿32,040
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย เวียนนา

  BKK
  11:55 pm
  11h 40m
  VIE
  6:35 am (+1)
  1h 45m
  VIE
  8:20 am
  1h 55m
  AMS
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  OS26
  Wed 10 Sep, 11:55 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 11 Sep, 6:35 am
  VIE เวียนนา
  11h 40m
  1h 45m หยุดพักใน เวียนนา VIE
  OS371
  Thu 11 Sep, 8:20 am
  VIE เวียนนา
  Thu 11 Sep, 10:15 am
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย แฟรงค์เฟิร์ต

  AMS
  3:55 pm
  1h 10m
  FRA
  5:05 pm
  1h 25m
  FRA
  6:30 pm
  10h 10m
  BKK
  9:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  LH993
  Tue 16 Sep, 3:55 pm
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  Tue 16 Sep, 5:05 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  1h 10m
  1h 25m หยุดพักใน แฟรงค์เฟิร์ต FRA
  LH772
  Tue 16 Sep, 6:30 pm
  FRA แฟรงค์เฟิร์ต
  Wed 17 Sep, 9:40 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m