เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  China Airlines 219 ผลลัพธ์ ฿23,482 เลือก
  EVA Air 131 ผลลัพธ์ ฿24,867 เลือก
  Aeroflot 76 ผลลัพธ์ ฿25,542 เลือก
  Etihad 57 ผลลัพธ์ ฿27,633 เลือก
  KLM 225 ผลลัพธ์ ฿28,736 เลือก
  Emirates 63 ผลลัพธ์ ฿30,563 เลือก
  Austrian Airlines 168 ผลลัพธ์ ฿31,043 เลือก
  Air France 86 ผลลัพธ์ ฿31,261 เลือก
  British Airways 14 ผลลัพธ์ ฿32,758 เลือก
  Lufthansa 10 ผลลัพธ์ ฿34,497 เลือก
  Turkish Airlines 7 ผลลัพธ์ ฿37,385 เลือก
  Finnair 33 ผลลัพธ์ ฿37,651 เลือก
  Norwegian Air Shuttle 1 ผลลัพธ์ ฿38,248 เลือก
  Malaysia Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿47,250 เลือก
  การบินไทย 111 ผลลัพธ์ ฿85,043 เลือก
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sun, 2 Nov - Sun, 9 Nov
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿23,475
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 2 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 9 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 13 Nov - Thu, 27 Nov
  EVA Air เที่ยวบินตรง 12h 40m
  12:55 pm BKK - 7:35 pm AMS
  EVA Air เที่ยวบินตรง 10h 50m
  9:40 pm AMS - 2:30 pm (+1) BKK
  ฿24,940
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:55 pm
  12h 40m
  AMS
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR75
  12:55 pm, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  9:40 pm
  10h 50m
  BKK
  2:30 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR76
  9:40 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  2:30 pm, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 29 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 25 Nov - Sat, 29 Nov
  EVA Air เที่ยวบินตรง 12h 40m
  12:55 pm BKK - 7:35 pm AMS
  EVA Air เที่ยวบินตรง 10h 50m
  9:40 pm AMS - 2:30 pm (+1) BKK
  ฿24,940
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:55 pm
  12h 40m
  AMS
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR75
  12:55 pm, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 25 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  9:40 pm
  10h 50m
  BKK
  2:30 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR76
  9:40 pm, 29 Nov Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  2:30 pm, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Tue, 24 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 24 Mar - Tue, 31 Mar
  EVA Air เที่ยวบินตรง 12h 40m
  12:55 pm BKK - 7:35 pm AMS
  EVA Air เที่ยวบินตรง 11h
  8:40 pm AMS - 1:40 pm (+1) BKK
  ฿24,940
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:55 pm
  12h 40m
  AMS
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR75
  12:55 pm, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 24 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  8:40 pm
  11h
  BKK
  1:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR76
  8:40 pm, 31 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1:40 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h
  ขาออก: Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 13 Nov - Thu, 27 Nov
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿24,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 10 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 10 Nov
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿24,980
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 3 Nov Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 10 Nov Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 11 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Tue, 24 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 24 Mar - Tue, 31 Mar
  EVA Air เที่ยวบินตรง 12h 40m
  12:55 pm BKK - 7:35 pm AMS
  EVA Air เที่ยวบินตรง 10h
  9:40 pm AMS - 1:40 pm (+1) BKK
  ฿25,540
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:55 pm
  12h 40m
  AMS
  7:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR75
  12:55 pm, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 pm, 24 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  9:40 pm
  10h
  BKK
  1:40 pm (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  BR76
  9:40 pm, 31 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  1:40 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h
  ขาออก: Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 13 Nov - Thu, 27 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  1:00 pm AMS - 10:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  3h 5m
  SVO
  9:20 pm
  10h 10m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  2h 15m
  3h 5m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:20 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  10:30 am, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 13 Nov - Thu, 27 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  1:00 pm AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  1h 30m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8:30 am, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Thu, 13 Nov เที่ยวกลับ: Thu, 27 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 13 Nov - Thu, 27 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  11:40 am AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 13 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 13 Nov Thu
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  11:40 am
  2h 20m
  SVO
  5:00 pm
  2h 45m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU3121
  11:40 am, 27 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  5:00 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 27 Nov Thu
  SVO มอสโก
  8:30 am, 28 Nov Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 12 Nov - Wed, 26 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  1:00 pm AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 12 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  1h 30m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 26 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  8:30 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 12 Nov - Wed, 26 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  1:00 pm AMS - 10:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 12 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  3h 5m
  SVO
  9:20 pm
  10h 10m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 26 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  2h 15m
  3h 5m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:20 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  10:30 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 10m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 26 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 12 Nov - Wed, 26 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  11:40 am AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 12 Nov Wed
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 12 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  11:40 am
  2h 20m
  SVO
  5:00 pm
  2h 45m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU3121
  11:40 am, 26 Nov Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  5:00 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 26 Nov Wed
  SVO มอสโก
  8:30 am, 27 Nov Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Tue, 24 Mar เที่ยวกลับ: Tue, 31 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 24 Mar - Tue, 31 Mar
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 12h 50m
  1:05 pm AMS - 7:55 am (+1) BKK
  ฿25,617
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 24 Mar Tue
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 24 Mar Tue
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 24 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:05 pm
  1h 10m
  SVO
  5:15 pm
  1h 25m
  SVO
  6:40 pm
  10h 15m
  BKK
  7:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:05 pm, 31 Mar Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  5:15 pm, 31 Mar Tue
  SVO มอสโก
  1h 10m
  1h 25m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  6:40 pm, 31 Mar Tue
  SVO มอสโก
  7:55 am, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 15m
  ขาออก: Mon, 2 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 6 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 2 Feb - Fri, 6 Mar
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  1:00 pm AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿26,625
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 2 Feb Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  1h 30m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 6 Mar Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  2h 15m
  1h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  8:30 am, 7 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Mon, 2 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 6 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 2 Feb - Fri, 6 Mar
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  11:40 am AMS - 8:30 am (+1) BKK
  ฿26,625
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 2 Feb Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  11:40 am
  2h 20m
  SVO
  5:00 pm
  2h 45m
  SVO
  7:45 pm
  9h 45m
  BKK
  8:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU3121
  11:40 am, 6 Mar Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  5:00 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  2h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  2h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU270
  7:45 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  8:30 am, 7 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Mon, 2 Feb เที่ยวกลับ: Fri, 6 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 2 Feb - Fri, 6 Mar
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 30m
  1:00 pm AMS - 10:30 am (+1) BKK
  ฿26,625
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 2 Feb Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 2 Feb Mon
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 2 Feb Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  3h 30m
  SVO
  9:45 pm
  9h 45m
  BKK
  10:30 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 6 Mar Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  2h 15m
  3h 30m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:45 pm, 6 Mar Fri
  SVO มอสโก
  10:30 am, 7 Mar Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 45m
  ขาออก: Tue, 25 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 29 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 25 Nov - Sat, 29 Nov
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 20m
  10:20 am BKK - 7:40 pm AMS
  Aeroflot แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
  1:00 pm AMS - 10:40 am (+1) BKK
  ฿27,632
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย มอสโก

  BKK
  10:20 am
  8h 55m
  SVO
  4:15 pm
  1h 45m
  SVO
  6:00 pm
  4h 40m
  AMS
  7:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU271
  10:20 am, 25 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  4:15 pm, 25 Nov Tue
  SVO มอสโก
  8h 55m
  1h 45m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU3120
  6:00 pm, 25 Nov Tue
  SVO มอสโก
  7:40 pm, 25 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  4h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย มอสโก

  AMS
  1:00 pm
  2h 15m
  SVO
  6:15 pm
  3h 5m
  SVO
  9:20 pm
  10h 20m
  BKK
  10:40 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SU2551
  1:00 pm, 29 Nov Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:15 pm, 29 Nov Sat
  SVO มอสโก
  2h 15m
  3h 5m หยุดพักใน มอสโก SVO
  SU272
  9:20 pm, 29 Nov Sat
  SVO มอสโก
  10:40 am, 30 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 20m
  ขาออก: Wed, 1 Apr เที่ยวกลับ: Mon, 6 Apr กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 1 Apr - Mon, 6 Apr
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  8:35 pm BKK - 6:00 am (+1) AMS
  Etihad แวะพัก 1 ที่ 16h 45m
  9:00 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿27,700
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  8:35 pm
  6h 30m
  AUH
  12:05 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  1:50 am
  7h 10m
  AMS
  6:00 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  8:35 pm, 1 Apr Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  12:05 am, 2 Apr Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 30m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:50 am, 2 Apr Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:00 am, 2 Apr Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:00 pm
  6h 35m
  AUH
  6:35 am (+1)
  3h 45m
  AUH
  10:20 am
  6h 25m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:00 pm, 6 Apr Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:35 am, 7 Apr Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  3h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:20 am, 7 Apr Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 7 Apr Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 25m
  ขาออก: Tue, 2 Dec เที่ยวกลับ: Tue, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 2 Dec - Tue, 6 Jan
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿28,480
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 2 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 2 Dec Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 6 Jan Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 7 Jan Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m