เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อัมสเตอร์ดัม

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  China Airlines 111 ผลลัพธ์ ฿23,562 เลือก
  Etihad Airways 22 ผลลัพธ์ ฿28,781 เลือก
  KLM 100 ผลลัพธ์ ฿28,898 เลือก
  Emirates 5 ผลลัพธ์ ฿30,975 เลือก
  Austrian Airlines 84 ผลลัพธ์ ฿31,387 เลือก
  Air France 9 ผลลัพธ์ ฿33,047 เลือก
  Aeroflot 101 ผลลัพธ์ ฿35,046 เลือก
  British Airways 12 ผลลัพธ์ ฿38,116 เลือก
  Finnair 12 ผลลัพธ์ ฿41,314 เลือก
  EVA Air 49 ผลลัพธ์ ฿68,007 เลือก
  การบินไทย 73 ผลลัพธ์ ฿86,454 เลือก
  ขาออก: Mon, 22 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 22 Dec - Sat, 21 Mar
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿23,485
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 22 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 22 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 21 Mar Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 23 Dec - Mon, 23 Mar
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿23,475
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 23 Dec Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 23 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sun, 2 Nov - Sun, 9 Nov
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿23,475
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 2 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 9 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Mon, 1 Dec เที่ยวกลับ: Thu, 4 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 1 Dec - Thu, 4 Dec
  China Airlines เที่ยวบินตรง 13h 10m
  2:05 am BKK - 9:15 am AMS
  China Airlines เที่ยวบินตรง 11h 25m
  1:20 pm AMS - 6:45 am (+1) BKK
  ฿28,475
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  2:05 am
  13h 10m
  AMS
  9:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI65
  2:05 am, 1 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:15 am, 1 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  13h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  1:20 pm
  11h 25m
  BKK
  6:45 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CI66
  1:20 pm, 4 Dec Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  6:45 am, 5 Dec Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11h 25m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 23 Dec - Mon, 23 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿28,665
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 23 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 24 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 24 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 23 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 24 Mar Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 24 Mar Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 30 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 19 Mar - Mon, 30 Mar
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 5m
  12:25 pm BKK - 6:30 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 50m
  5:00 pm AMS - 9:50 am (+1) BKK
  ฿28,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 5m
  AMS
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 19 Mar Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:00 pm
  10h 50m
  BKK
  9:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:00 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:50 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 50m
  ขาออก: Mon, 22 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 22 Dec - Sat, 21 Mar
  KLM เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:25 pm BKK - 6:15 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 45m
  5:20 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿28,835
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 22 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 22 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:20 pm, 21 Mar Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:45 pm AMS - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿28,980
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 3 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 4 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 4 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 8 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 9 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿28,980
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 3 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 4 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 4 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 8 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 9 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 23 Dec - Mon, 23 Mar
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 10m
  12:25 pm BKK - 6:35 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 45m
  5:20 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿28,885
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 23 Dec Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:20 pm, 23 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 5 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sun, 2 Nov - Fri, 5 Dec
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 10m
  12:25 pm BKK - 6:35 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 30m
  5:35 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿28,885
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:35 pm
  10h 30m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:35 pm, 5 Dec Fri
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 6 Dec Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 30m
  ขาออก: Mon, 22 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 22 Dec - Sat, 21 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿29,155
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 22 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 22 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 23 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 23 Dec Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 21 Mar Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 22 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 22 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 22 Dec เที่ยวกลับ: Sat, 21 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 22 Dec - Sat, 21 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:45 pm AMS - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿29,155
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 22 Dec Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 22 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 23 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 23 Dec Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 21 Mar Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 22 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 22 Mar Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 22 Mar Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Thu, 19 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 30 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Thu, 19 Mar - Mon, 30 Mar
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 5m
  12:25 pm BKK - 6:30 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 9h 50m
  6:00 pm AMS - 9:50 am (+1) BKK
  ฿29,235
  airfrance.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 5m
  AMS
  6:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 19 Mar Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:30 pm, 19 Mar Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  6:00 pm
  9h 50m
  BKK
  9:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  6:00 pm, 30 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  9:50 am, 31 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Tue, 23 Dec เที่ยวกลับ: Mon, 23 Mar กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Tue, 23 Dec - Mon, 23 Mar
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 30m
  9:45 pm AMS - 6:15 pm (+1) BKK
  ฿29,315
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 23 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 23 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 24 Dec Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 24 Dec Wed
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  1h 45m
  AUH
  9:10 am
  6h 5m
  BKK
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 23 Mar Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 24 Mar Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  1h 45m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY408
  9:10 am, 24 Mar Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:15 pm, 24 Mar Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Wed, 12 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 15 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Wed, 12 Nov - Sat, 15 Nov
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿29,460
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 12 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 12 Nov Wed
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 13 Nov Thu
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 13 Nov Thu
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 15 Nov Sat
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 16 Nov Sun
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 16 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h
  9:45 pm AMS - 7:45 pm (+1) BKK
  ฿29,630
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 3 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 4 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 4 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย KLM

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  9:45 pm
  6h 40m
  AUH
  7:25 am (+1)
  3h 15m
  AUH
  10:40 am
  6h 5m
  BKK
  7:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY78
  9:45 pm, 8 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7:25 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 40m
  3h 15m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY404
  10:40 am, 9 Dec Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  7:45 pm, 9 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 8 Dec
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  7:50 pm BKK - 6:05 am (+1) AMS
  Etihad Airways แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  10:40 am AMS - 6:50 am (+1) BKK
  ฿30,415
  etihad.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  BKK
  7:50 pm
  6h 55m
  AUH
  11:45 pm
  2h
  AUH
  1:45 am
  7h 20m
  AMS
  6:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY401
  7:50 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  11:45 pm, 3 Nov Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 55m
  2h หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY7308
  1:45 am, 4 Nov Tue
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:05 am, 4 Nov Tue
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  7h 20m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล

  AMS
  10:40 am
  6h 35m
  AUH
  8:15 pm
  1h 30m
  AUH
  9:45 pm
  6h 5m
  BKK
  6:50 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EY7307
  10:40 am, 8 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  8:15 pm, 8 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6h 35m
  1h 30m หยุดพักใน อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล AUH
  EY402
  9:45 pm, 8 Dec Mon
  AUH อะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล
  6:50 am, 9 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6h 5m
  ขาออก: Sun, 2 Nov เที่ยวกลับ: Sun, 9 Nov กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Sun, 2 Nov - Sun, 9 Nov
  KLM เที่ยวบินตรง 12h 10m
  12:25 pm BKK - 6:35 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 30m
  5:35 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿30,385
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  12h 10m
  AMS
  6:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 2 Nov Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:35 pm, 2 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  12h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:35 pm
  10h 30m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:35 pm, 9 Nov Sun
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 10 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 30m
  ขาออก: Mon, 3 Nov เที่ยวกลับ: Mon, 8 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อัมสเตอร์ดัม Mon, 3 Nov - Mon, 8 Dec
  KLM เที่ยวบินตรง 11h 50m
  12:25 pm BKK - 6:15 pm AMS
  KLM เที่ยวบินตรง 10h 45m
  5:20 pm AMS - 10:05 am (+1) BKK
  ฿30,385
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อัมสเตอร์ดัม

  BKK
  12:25 pm
  11h 50m
  AMS
  6:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL876
  12:25 pm, 3 Nov Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:15 pm, 3 Nov Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  11h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อัมสเตอร์ดัม ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  AMS
  5:20 pm
  10h 45m
  BKK
  10:05 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  KL875
  5:20 pm, 8 Dec Mon
  AMS อัมสเตอร์ดัม
  10:05 am, 9 Dec Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  10h 45m