×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ แอดิเลด
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ แอดิเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แควนตัส 105 ผลลัพธ์ ฿23,281 เลือก
  เอมิเรตส์ 117 ผลลัพธ์ ฿24,449 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 20 ผลลัพธ์ ฿33,105 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 13 ผลลัพธ์ ฿46,685 เลือก
  Malaysia Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿112,541 เลือก
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 19h 45m
  6:25 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿21,535
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  8h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  8h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 19h 45m
  6:25 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 16h 15m
  06:55 ADL 20:40 BKK
  ฿21,695
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  8h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  8h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์, สิงคโปร์

  ADL
  6:55 am
  1h 50m
  SYD
  9:15 am
  1h 5m
  SYD
  10:20 am
  8h 25m
  SIN
  4:45 pm
  2h 25m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF732
  6:55 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  9:15 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 5m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF81
  10:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:45 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8h 25m
  2h 25m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4212
  7:10 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 19h 45m
  6:25 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 16h 20m
  06:50 ADL 20:40 BKK
  ฿22,030
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  8h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  8h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

  ADL
  6:50 am
  1h 20m
  MEL
  8:40 am
  3h 5m
  MEL
  11:45 am
  8h 10m
  SIN
  5:55 pm
  1h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF674
  6:50 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:40 am, 9 Sep Wed
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  3h 5m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  QF35
  11:45 am, 9 Sep Wed
  MEL เมลเบิร์น
  5:55 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8h 10m
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4212
  7:10 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 19h 45m
  6:25 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 17h 10m
  06:00 ADL 20:40 BKK
  ฿22,030
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  8h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  8h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

  ADL
  6:00 am
  1h 20m
  MEL
  7:50 am
  3h 55m
  MEL
  11:45 am
  8h 10m
  SIN
  5:55 pm
  1h 15m
  SIN
  7:10 pm
  2h 30m
  BKK
  8:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF670
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  7:50 am, 9 Sep Wed
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  3h 55m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  QF35
  11:45 am, 9 Sep Wed
  MEL เมลเบิร์น
  5:55 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8h 10m
  1h 15m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  QF4212
  7:10 pm, 9 Sep Wed
  SIN สิงคโปร์
  8:40 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 30m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 19h 45m
  6:25 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,135
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  8h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  8h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  7:50 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,535
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  7h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  7h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:50 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,535
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  3h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:25 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,535
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  4h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  4h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  7:50 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,449
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  7h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  7h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:50 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,449
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  3h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5747
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:25 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,449
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  4h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  4h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5747
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  7:50 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,450
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  7h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  7h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:25 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,450
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  4h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  4h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:50 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,450
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  3h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:50 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,450
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  3h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:25 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿24,450
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  4h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  4h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 16h 15m
  6:25 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,956
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  4h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  4h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5747
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 18h 20m
  7:50 pm BKK 4:40 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿22,956
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  7h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 10m
  ADL
  4:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  7h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5761
  3:00 pm, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  4:40 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  7:50 pm BKK 1:10 pm 25 Aug ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿23,535
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am 25 Aug
  3h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:50 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  3h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5747
  11:30 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m
  ขาออก: Mon, 24 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 9 Sep กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK 11:45 am 25 Aug ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  06:00 ADL 16:35 BKK
  ฿23,535
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Mon, 24 Aug - Wed, 9 Sep

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am 25 Aug
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 24 Aug Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  6:45 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  10:05 am, 25 Aug Tue
  SYD ซิดนีย์
  11:45 am, 25 Aug Tue
  ADL แอดิเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 50m
  SYD
  8:20 am
  1h 25m
  SYD
  9:45 am
  9h 50m
  BKK
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 9 Sep Wed
  ADL แอดิเลด
  8:20 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  1h 50m
  1h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:45 am, 9 Sep Wed
  SYD ซิดนีย์
  4:35 pm, 9 Sep Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 50m