เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  1:45 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sat 22 Nov, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 23 Nov, 7:35 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 23 Nov, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 23 Nov, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:45 pm
  1h 55m
  SYD
  4:10 pm
  3h 35m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1560
  Wed 26 Nov, 1:45 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 4:10 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Wed 26 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 27 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿32,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Sat 22 Nov, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 23 Nov, 7:35 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 23 Nov, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 23 Nov, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  Wed 26 Nov, 6:00 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 8:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Wed 26 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 26 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿32,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sat 22 Nov, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 23 Nov, 7:35 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 23 Nov, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 23 Nov, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  Wed 26 Nov, 6:00 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 8:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Wed 26 Nov, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 26 Nov, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,167
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sat 22 Nov, 6:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 23 Nov, 7:35 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 23 Nov, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 23 Nov, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  Wed 26 Nov, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Wed 26 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 27 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿32,550
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  Wed 11 Mar, 6:00 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 8:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  Wed 11 Mar, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 11 Mar, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,550
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5756
  Wed 11 Mar, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Wed 11 Mar, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 12 Mar, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  1:45 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,550
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:45 pm
  1h 55m
  SYD
  4:10 pm
  3h 35m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Wed 11 Mar, 1:45 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 4:10 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Wed 11 Mar, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 12 Mar, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,550
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  Wed 11 Mar, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Wed 11 Mar, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 12 Mar, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿32,550
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  Wed 11 Mar, 6:00 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 8:25 am
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  Wed 11 Mar, 9:55 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 11 Mar, 3:35 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 4 Mar - Wed, 11 Mar
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 17h 35m
  7:30 pm BKK - 4:35 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
  1:45 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿32,550
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  6h 15m
  SYD
  3:00 pm
  2h 5m
  ADL
  4:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Wed 4 Mar, 7:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Thu 5 Mar, 8:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  6h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF761
  Thu 5 Mar, 3:00 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 5 Mar, 4:35 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:45 pm
  1h 55m
  SYD
  4:10 pm
  3h 35m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1560
  Wed 11 Mar, 1:45 pm
  ADL อะเดเลด
  Wed 11 Mar, 4:10 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 35m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Wed 11 Mar, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Thu 12 Mar, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  1:10 pm BKK - 6:35 am (+1) ADL
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  7:55 am ADL - 6:50 pm BKK
  ฿33,410
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ฮ่องกง

  BKK
  1:10 pm
  2h 40m
  HKG
  4:50 pm
  2h 30m
  HKG
  7:20 pm
  8h 45m
  ADL
  6:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX614
  Sat 22 Nov, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 22 Nov, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 40m
  2h 30m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX173
  Sat 22 Nov, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 23 Nov, 6:35 am
  ADL อะเดเลด
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  ADL
  7:55 am
  8h 45m
  HKG
  2:10 pm
  2h 35m
  HKG
  4:45 pm
  3h 5m
  BKK
  6:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX174
  Wed 26 Nov, 7:55 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 2:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  8h 45m
  2h 35m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX703
  Wed 26 Nov, 4:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 26 Nov, 6:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  3h 5m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 22 Nov - Wed, 26 Nov
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  1:10 pm BKK - 6:35 am (+1) ADL
  Cathay Pacific แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  7:55 am ADL - 6:00 pm BKK
  ฿33,410
  cathaypacific.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ฮ่องกง

  BKK
  1:10 pm
  2h 40m
  HKG
  4:50 pm
  2h 30m
  HKG
  7:20 pm
  8h 45m
  ADL
  6:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX614
  Sat 22 Nov, 1:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 22 Nov, 4:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 40m
  2h 30m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX173
  Sat 22 Nov, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 23 Nov, 6:35 am
  ADL อะเดเลด
  8h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ฮ่องกง

  ADL
  7:55 am
  8h 45m
  HKG
  2:10 pm
  1h 55m
  HKG
  4:05 pm
  2h 55m
  BKK
  6:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  CX174
  Wed 26 Nov, 7:55 am
  ADL อะเดเลด
  Wed 26 Nov, 2:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  8h 45m
  1h 55m หยุดพักใน ฮ่องกง HKG
  CX701
  Wed 26 Nov, 4:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 26 Nov, 6:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿34,707
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5756
  Sun 2 Nov, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿34,707
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  Sun 2 Nov, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿34,707
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  Sun 2 Nov, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿34,707
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sun 2 Nov, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿34,707
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sun 2 Nov, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿35,897
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  6:45 am (+1)
  3h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Thu 7 Aug, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 6:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sun 2 Nov, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿47,736
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Thu 7 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  Sun 2 Nov, 2:50 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 5:15 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก เที่ยวกลับ กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 7 Aug - Sun, 2 Nov
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 25m
  7:50 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿47,736
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  Thu 7 Aug, 7:50 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Fri 8 Aug, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Fri 8 Aug, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Fri 8 Aug, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sun 2 Nov, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sun 2 Nov, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sun 2 Nov, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Mon 3 Nov, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m