เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
  (Modify Search)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Malaysia Airlines 38 ผลลัพธ์ ฿29,909 เลือก
  Singapore Airlines 3 ผลลัพธ์ ฿38,891 เลือก
  Qantas 26 ผลลัพธ์ ฿53,439 เลือก
  Emirates 14 ผลลัพธ์ ฿55,327 เลือก
  Bangkok Airways 10 ผลลัพธ์ ฿113,908 เลือก
  Cathay Pacific 12 ผลลัพธ์ ฿116,674 เลือก
  Virgin Australia 1 ผลลัพธ์ ฿152,994 เลือก
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿29,910
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Tue 14 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 14 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Tue 14 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  Sat 13 Dec, 2:30 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 7:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  Sat 13 Dec, 9:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 13 Dec, 11:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  4:40 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿29,910
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 30m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  Sat 11 Oct, 4:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 7:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  Sat 13 Dec, 2:30 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 7:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  Sat 13 Dec, 9:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 13 Dec, 11:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  4:40 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿29,910
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 30m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  Tue 14 Oct, 4:40 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 14 Oct, 7:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Tue 14 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  Sat 13 Dec, 2:30 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 7:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  Sat 13 Dec, 9:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 13 Dec, 11:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿29,910
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Sat 11 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  Sat 13 Dec, 2:30 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 7:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  Sat 13 Dec, 9:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 13 Dec, 11:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿29,910
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 5:25 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  Sat 13 Dec, 2:30 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 7:30 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  Sat 13 Dec, 9:55 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sat 13 Dec, 11:00 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Singapore Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  6:30 pm BKK - 9:15 am (+1) ADL
  Singapore Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  11:55 am ADL - 8:10 pm BKK
  ฿38,895
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  2h
  SIN
  11:55 pm
  6h 50m
  ADL
  9:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  Tue 14 Oct, 6:30 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 14 Oct, 9:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  2h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ279
  Tue 14 Oct, 11:55 pm
  SIN สิงคโปร์
  Wed 15 Oct, 9:15 am
  ADL อะเดเลด
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  ADL
  11:55 am
  7h 15m
  SIN
  4:40 pm
  2h 5m
  SIN
  6:45 pm
  2h 25m
  BKK
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ278
  Sat 13 Dec, 11:55 am
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 4:40 pm
  SIN สิงคโปร์
  7h 15m
  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  Sat 13 Dec, 6:45 pm
  SIN สิงคโปร์
  Sat 13 Dec, 8:10 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:40 am ADL - 8:15 pm BKK
  ฿39,178
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Tue 14 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Tue 14 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Tue 14 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Wed 15 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ADL
  11:40 am
  1h 20m
  MEL
  1:30 pm
  1h 20m
  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ6682
  Sat 13 Dec, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 1:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  Sat 13 Dec, 2:50 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 13 Dec, 8:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:40 am ADL - 8:15 pm BKK
  ฿45,379
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 5:25 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ADL
  11:40 am
  1h 20m
  MEL
  1:30 pm
  1h 20m
  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ6682
  Sat 13 Dec, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 1:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  Sat 13 Dec, 2:50 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 13 Dec, 8:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:40 am ADL - 8:15 pm BKK
  ฿45,379
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Sat 11 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ADL
  11:40 am
  1h 20m
  MEL
  1:30 pm
  1h 20m
  MEL
  2:50 pm
  9h 25m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ6682
  Sat 13 Dec, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 1:30 pm
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  1h 20m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  Sat 13 Dec, 2:50 pm
  MEL เมลเบิร์น
  Sat 13 Dec, 8:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 25m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿53,445
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Sat 11 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 12 Oct, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 12 Oct, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,333
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Tue 14 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Wed 15 Oct, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 15 Oct, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,339
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Tue 14 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  Wed 15 Oct, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 15 Oct, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 16h 20m
  6:25 pm BKK - 2:15 pm (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,435
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  4h 50m
  SYD
  12:35 pm
  2h 10m
  ADL
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  Sat 11 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  4h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5751
  Sun 12 Oct, 12:35 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 12 Oct, 2:15 pm
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 50m
  6:25 pm BKK - 11:45 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,440
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 20m
  SYD
  10:05 am
  2h 10m
  ADL
  11:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Sat 11 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sun 12 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 20m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Sun 12 Oct, 10:05 am
  SYD ซิดนีย์
  Sun 12 Oct, 11:45 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,440
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 14 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Wed 15 Oct, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 15 Oct, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Tue, 14 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 14 Oct - Sat, 13 Dec
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,445
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  Tue 14 Oct, 6:25 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Wed 15 Oct, 7:45 am
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  Wed 15 Oct, 10:00 am
  SYD ซิดนีย์
  Wed 15 Oct, 11:40 am
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,969
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 5:25 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,969
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Sat 11 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,975
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  Sat 11 Oct, 2:15 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 5:25 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก:Sat, 11 Oct เที่ยวกลับ:Sat, 13 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 11 Oct - Sat, 13 Dec
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 8:00 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿55,975
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  8:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  Sat 11 Oct, 5:05 pm
  BKK กรุงเทพมหานคร
  Sat 11 Oct, 8:15 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  Sat 11 Oct, 10:20 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 12 Oct, 8:00 am
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF736
  Sat 13 Dec, 1:25 pm
  ADL อะเดเลด
  Sat 13 Dec, 3:50 pm
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  Sat 13 Dec, 7:45 pm
  SYD ซิดนีย์
  Sun 14 Dec, 12:55 am
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m