×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
  (แก้ไขการค้นหา)
  การแจ้งเตือนราคา
  • Origins
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Malaysia Airlines 59 ผลลัพธ์ ฿18,459 เลือก
  Virgin Australia 14 ผลลัพธ์ ฿28,813 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 13 ผลลัพธ์ ฿31,664 เลือก
  เอมิเรตส์ 57 ผลลัพธ์ ฿32,119 เลือก
  แควนตัส 123 ผลลัพธ์ ฿32,147 เลือก
  คาเธ่ย์แปซิฟิค 6 ผลลัพธ์ ฿35,103 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 2 ผลลัพธ์ ฿43,271 เลือก
  Cities Results Price View
  เมืองทั้งหมด เลือก
  กรุงเทพมหานคร 181 ผลลัพธ์ ฿18,459 เลือก
  ภูเก็ต 93 ผลลัพธ์ ฿20,240 เลือก
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 4 Jun - Mon, 15 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  2:30 pm ADL - 11:20 pm BKK
  ฿18,360
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 4 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 5 Jun Fri
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 45m
  KUL
  8:45 pm
  1h 30m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  2:30 pm, 15 Jun Mon
  ADL อะเดเลด
  8:45 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 15 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,240
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  5h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  6:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,240
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  1h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  6:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,572
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  1h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,572
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  5h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  10:25 am HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,572
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  9h 25m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  9h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,357
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  5h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  6:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿20,357
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  1h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 40m
  9:00 am ADL - 5:10 am (+1) HKT
  ฿20,870
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  5h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  13h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  13h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 27 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 27 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  6:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 40m
  9:00 am ADL - 5:10 am (+1) HKT
  ฿20,870
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  1h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  13h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  13h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 27 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 27 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 18h 5m
  10:25 am HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 40m
  9:00 am ADL - 5:10 am (+1) HKT
  ฿21,213
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  10:25 am
  1h 30m
  KUL
  12:55 pm
  9h 25m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH787
  10:25 am, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  12:55 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  9h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  13h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  13h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 27 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 27 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 25m
  2:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 40m
  9:00 am ADL - 5:10 am (+1) HKT
  ฿21,213
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  2:05 pm
  1h 30m
  KUL
  4:35 pm
  5h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH795
  2:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  4:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  5h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  13h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  13h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 27 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 27 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 25m
  6:05 pm HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 40m
  9:00 am ADL - 5:10 am (+1) HKT
  ฿21,213
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:05 pm
  1h 30m
  KUL
  8:35 pm
  1h 45m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH791
  6:05 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:35 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  1h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  13h 45m
  KUL
  5:00 am
  1h 10m
  HKT
  5:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  13h 45m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH798
  5:00 am, 27 Aug Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:10 am, 27 Aug Thu
  HKT ภูเก็ต
  1h 10m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 22h 15m
  6:15 am HKT - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
  9:00 am ADL - 5:25 pm HKT
  ฿21,213
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  HKT
  6:15 am
  1h 30m
  KUL
  8:45 am
  13h 35m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH799
  6:15 am, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  8:45 am, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  1h 30m
  13h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 19 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h 55m
  KUL
  5:10 pm
  1h 15m
  HKT
  5:25 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH790
  5:10 pm, 26 Aug Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:25 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  1h 15m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 4 Jun - Mon, 15 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h 15m
  2:15 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  2:30 pm ADL - 11:20 pm BKK
  ฿21,561
  th.bravofly.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:15 pm
  2h 10m
  KUL
  5:25 pm
  4h 55m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH789
  2:15 pm, 4 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:25 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  4h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 5 Jun Fri
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 45m
  KUL
  8:45 pm
  1h 30m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  2:30 pm, 15 Jun Mon
  ADL อะเดเลด
  8:45 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 15 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 4 Jun - Mon, 15 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  4:40 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  2:30 pm ADL - 11:20 pm BKK
  ฿24,160
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 30m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  4:40 pm, 4 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways

  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 5 Jun Fri
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 45m
  KUL
  8:45 pm
  1h 30m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  2:30 pm, 15 Jun Mon
  ADL อะเดเลด
  8:45 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 15 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Thu, 4 Jun เที่ยวกลับ: Mon, 15 Jun กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 4 Jun - Mon, 15 Jun
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 50m
  4:40 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 20m
  2:30 pm ADL - 11:20 pm BKK
  ฿24,160
  asiatravel.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 30m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  4:40 pm, 4 Jun Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 4 Jun Thu
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 5 Jun Fri
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 45m
  KUL
  8:45 pm
  1h 30m
  KUL
  10:15 pm
  2h 5m
  BKK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  2:30 pm, 15 Jun Mon
  ADL อะเดเลด
  8:45 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h 30m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  10:15 pm, 15 Jun Mon
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:20 pm, 15 Jun Mon
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:45 pm HKT - 1:30 pm (+1) ADL
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:30 am ADL - 5:45 pm HKT
  ฿28,813
  airtickets.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท

  HKT
  10:45 pm
  6h 30m
  PER
  6:15 am (+1)
  2h 55m
  PER
  9:10 am
  2h 50m
  ADL
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA192
  10:45 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6:15 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  6h 30m
  2h 55m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA714
  9:10 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  1:30 pm, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

  ADL
  6:30 am
  3h 30m
  PER
  8:30 am
  3h 40m
  PER
  12:10 pm
  6h 35m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA713
  6:30 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  8:30 am, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  3h 30m
  3h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA193
  12:10 pm, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  5:45 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:45 pm HKT - 1:30 pm (+1) ADL
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:30 am ADL - 5:45 pm HKT
  ฿28,957
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท

  HKT
  10:45 pm
  6h 30m
  PER
  6:15 am (+1)
  2h 55m
  PER
  9:10 am
  2h 50m
  ADL
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA192
  10:45 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6:15 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  6h 30m
  2h 55m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA714
  9:10 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  1:30 pm, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

  ADL
  6:30 am
  3h 30m
  PER
  8:30 am
  3h 40m
  PER
  12:10 pm
  6h 35m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA713
  6:30 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  8:30 am, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  3h 30m
  3h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA193
  12:10 pm, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  5:45 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6h 35m
  ขาออก: Wed, 19 Aug เที่ยวกลับ: Wed, 26 Aug ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 19 Aug - Wed, 26 Aug
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 12h 15m
  10:45 pm HKT - 1:30 pm (+1) ADL
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:30 am ADL - 5:45 pm HKT
  ฿29,082
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท

  HKT
  10:45 pm
  6h 30m
  PER
  6:15 am (+1)
  2h 55m
  PER
  9:10 am
  2h 50m
  ADL
  1:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA192
  10:45 pm, 19 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6:15 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  6h 30m
  2h 55m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA714
  9:10 am, 20 Aug Thu
  PER เพิร์ท
  1:30 pm, 20 Aug Thu
  ADL อะเดเลด
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

  ADL
  6:30 am
  3h 30m
  PER
  8:30 am
  3h 40m
  PER
  12:10 pm
  6h 35m
  HKT
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA713
  6:30 am, 26 Aug Wed
  ADL อะเดเลด
  8:30 am, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  3h 30m
  3h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
  VA193
  12:10 pm, 26 Aug Wed
  PER เพิร์ท
  5:45 pm, 26 Aug Wed
  HKT ภูเก็ต
  6h 35m