×
เที่ยวบิน
 • การค้นหาใหม่
 • การค้นหาล่าสุด
 • เที่ยวเดียว
 • ไปกลับ

การค้นหาล่าสุด

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ แอดิเลด
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ แอดิเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  แควนตัส 98 ผลลัพธ์ ฿28,905 เลือก
  เอมิเรตส์ 21 ผลลัพธ์ ฿29,668 เลือก
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ 16 ผลลัพธ์ ฿35,027 เลือก
  บางกอกแอร์เวย์ 41 ผลลัพธ์ ฿48,765 เลือก
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿28,902
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:15 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿28,902
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 13:10 ADL 16h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  3h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:15 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿29,493
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 13:10 ADL 16h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  3h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿29,493
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:15 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿29,665
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 13:10 ADL 16h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  3h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿29,665
  emirates.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  EK5024
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿29,665
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,204
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  EK5024
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:15 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,265
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 13:10 ADL 16h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  3h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,265
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,265
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 16h 25m
  6:15 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,265
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 13:10 ADL 16h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  QF24
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  3h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,621
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  EK5024
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 15h 25m
  6:15 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿30,733
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 18:15 12:10 ADL 15h 25m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15
  EK5024
  Duration: 10h 25m
  SYD ซิดนีย์
  07:40
  31 Dec
  2h 55m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  BKK กรุงเทพมหานคร
  18:15, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  07:40, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 25m
  2h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿32,382
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 12:10 ADL 14h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  EK418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  1h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿32,382
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 12:10 ADL 14h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  EK418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  1h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿32,746
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 12:10 ADL 14h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  QF8418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  1h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  7:30 pm BKK 1:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿32,746
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 13:10 ADL 15h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  QF8418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  2h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  11:35
  QF747
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  13:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF747
  SYD ซิดนีย์
  11:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  13:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿32,809
  ctrip.com
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 12:10 ADL 14h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  EK418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  1h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  EK5741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m
  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  QF730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  QF23
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  ขาออก: Wed, 30 Dec เที่ยวกลับ: Wed, 6 Jan กรุงเทพมหานคร ไป แอดิเลด
  แควนตัส แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK 12:10 pm 31 Dec ADL
  เอมิเรตส์ แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  06:00 ADL 15:35 BKK
  ฿33,029
  cheaptickets.co.th
  แสดงรายละเอียด
  BKK ADL
  Wed, 30 Dec - Wed, 6 Jan

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง แอดิเลด โดย ซิดนีย์ BKK 19:30 12:10 ADL 14h 10m · โดย SYD

  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30
  QF8418
  Duration: 10h 15m
  SYD ซิดนีย์
  08:45
  31 Dec
  1h 50m layover
  SYD ซิดนีย์
  10:35
  QF741
  Duration: 2h 5m
  ADL แอดิเลด
  12:10
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  BKK กรุงเทพมหานคร
  19:30, พ 30 ธ.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:45, พฤ 31 ธ.ค.
  10h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  1h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  SYD ซิดนีย์
  10:35, พฤ 31 ธ.ค.
  ADL แอดิเลด
  12:10, พฤ 31 ธ.ค.
  2h 5m
  แสดงรายละเอียดทั้งหมด

  เที่ยวกลับ: จาก แอดิเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์ ADL 06:00 15:35 BKK 12h 5m · โดย SYD

  ADL แอดิเลด
  06:00
  EK5730
  Duration: 1h 55m
  SYD ซิดนีย์
  08:25
  1h 30m layover
  SYD ซิดนีย์
  09:55
  EK5023
  Duration: 8h 40m
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  ADL แอดิเลด
  06:00, พ 6 ม.ค.
  SYD ซิดนีย์
  08:25, พ 6 ม.ค.
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  SYD ซิดนีย์
  09:55, พ 6 ม.ค.
  BKK กรุงเทพมหานคร
  15:35, พ 6 ม.ค.
  8h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas

  แสดงรายละเอียดทั้งหมด