เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Malaysia Airlines 25 ผลลัพธ์ ฿22,141 เลือก
  Emirates 47 ผลลัพธ์ ฿27,068 เลือก
  Qantas 69 ผลลัพธ์ ฿27,111 เลือก
  AirAsia 1 ผลลัพธ์ ฿28,903 เลือก
  Singapore Airlines 4 ผลลัพธ์ ฿33,698 เลือก
  Jetstar Airways 12 ผลลัพธ์ ฿35,424 เลือก
  Cathay Pacific 4 ผลลัพธ์ ฿42,409 เลือก
  Bangkok Airways 8 ผลลัพธ์ ฿48,590 เลือก
  Virgin Australia 5 ผลลัพธ์ ฿149,488 เลือก
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  9:00 am ADL - 8:00 pm BKK
  ฿22,070
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:05 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:15 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  3h 35m
  KUL
  6:50 pm
  2h 10m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH776
  6:50 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:00 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:00 am ADL - 6:55 pm BKK
  ฿22,070
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:05 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:15 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  2h 35m
  KUL
  5:50 pm
  2h 5m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  2h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH780
  5:50 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:55 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 25m
  5:05 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:00 am ADL - 5:20 pm BKK
  ฿22,070
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:05 pm
  2h 10m
  KUL
  8:15 pm
  2h 5m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:05 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:15 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Jetstar Airways แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  11:40 am ADL - 8:15 pm BKK
  ฿24,665
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย เมลเบิร์น

  ADL
  11:40 am
  1h 20m
  MEL
  1:30 pm
  1h 35m
  MEL
  3:05 pm
  9h 10m
  BKK
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  JQ6682
  11:40 am, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  1:30 pm, 7 Feb Sat
  MEL เมลเบิร์น
  1h 20m
  1h 35m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
  JQ29
  3:05 pm, 7 Feb Sat
  MEL เมลเบิร์น
  8:15 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h
  2:30 pm ADL - 11:00 pm BKK
  ฿25,090
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  2:30 pm
  7h 30m
  KUL
  7:30 pm
  2h 25m
  KUL
  9:55 pm
  2h 5m
  BKK
  11:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH138
  2:30 pm, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  7:30 pm, 7 Feb Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  2h 25m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH796
  9:55 pm, 7 Feb Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  11:00 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 5 Nov - Wed, 4 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  10:00 am ADL - 7:10 pm BKK
  ฿25,090
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 6 Nov Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  10:00 am
  7h 30m
  KUL
  3:00 pm
  3h 5m
  KUL
  6:05 pm
  2h 5m
  BKK
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  10:00 am, 4 Feb Wed
  ADL อะเดเลด
  3:00 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH780
  6:05 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 5 Nov - Wed, 4 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  10:00 am ADL - 5:40 pm BKK
  ฿25,090
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 6 Nov Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  10:00 am
  7h 30m
  KUL
  3:00 pm
  1h 35m
  KUL
  4:35 pm
  2h 5m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  10:00 am, 4 Feb Wed
  ADL อะเดเลด
  3:00 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:35 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:40 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  2:30 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 50m
  9:00 am ADL - 5:20 pm BKK
  ฿25,870
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:30 pm
  2h 15m
  KUL
  5:45 pm
  4h 35m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5970
  2:30 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Ethiopian Airlines

  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  1h
  KUL
  4:15 pm
  2h 5m
  BKK
  5:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  1h หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:20 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  2:30 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 25m
  9:00 am ADL - 6:55 pm BKK
  ฿25,870
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:30 pm
  2h 15m
  KUL
  5:45 pm
  4h 35m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5970
  2:30 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Ethiopian Airlines

  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  2h 35m
  KUL
  5:50 pm
  2h 5m
  BKK
  6:55 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  2h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH780
  5:50 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  6:55 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 1 Jul เที่ยวกลับ: Tue, 7 Jul กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 1 Jul - Tue, 7 Jul
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 14h
  2:30 pm BKK - 7:00 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  9:00 am ADL - 8:00 pm BKK
  ฿25,870
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  2:30 pm
  2h 15m
  KUL
  5:45 pm
  4h 35m
  KUL
  10:20 pm
  7h 10m
  ADL
  7:00 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5970
  2:30 pm, 1 Jul Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  5:45 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Ethiopian Airlines

  4h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:20 pm, 1 Jul Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:00 am, 2 Jul Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  9:00 am
  7h 45m
  KUL
  3:15 pm
  3h 35m
  KUL
  6:50 pm
  2h 10m
  BKK
  8:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  9:00 am, 7 Jul Tue
  ADL อะเดเลด
  3:15 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 45m
  3h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH776
  6:50 pm, 7 Jul Tue
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:00 pm, 7 Jul Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 10m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿27,068
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  10:05 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5730
  6:00 am, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:55 am, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 15h
  1:25 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿27,068
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5024
  6:15 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5741
  10:05 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:25 pm
  1h 55m
  SYD
  3:50 pm
  3h 55m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5736
  1:25 pm, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  3:50 pm, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  3h 55m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 8 Feb Sun
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 3 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 4 Nov - Tue, 3 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK - 1:10 pm (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿27,078
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:30 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  2h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 5 Nov Wed
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 3 Feb Tue
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK5023
  9:55 am, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 3 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Qantas Airways

  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 3 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 4 Nov - Tue, 3 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK - 1:10 pm (+1) ADL
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  2:55 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿27,078
  cheapoair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:30 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  2h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 5 Nov Wed
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย QANTASLINK - NATIONAL JET SYSTEMS

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:55 pm
  1h 55m
  SYD
  5:20 pm
  2h 25m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  2:55 pm, 3 Feb Tue
  ADL อะเดเลด
  5:20 pm, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 55m
  6:15 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿27,035
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:15 pm
  9h 20m
  SYD
  7:35 am (+1)
  2h 30m
  SYD
  10:05 am
  2h 5m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:15 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:35 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  10:05 am, 9 Nov Sun
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  2h 5m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 7 Feb Sat
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 7 Feb Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 3 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 4 Nov - Tue, 3 Feb
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK - 1:10 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿27,035
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:30 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 5 Nov Wed
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 3 Feb Tue
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 3 Feb Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Tue, 4 Nov เที่ยวกลับ: Tue, 3 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Tue, 4 Nov - Tue, 3 Feb
  หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 10m
  7:30 pm BKK - 1:10 pm (+1) ADL
  Emirates แวะพัก 1 ที่ 13h 30m
  2:55 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿27,161
  ebookers.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:30 pm
  9h 15m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 45m
  SYD
  11:30 am
  2h 10m
  ADL
  1:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK418
  7:30 pm, 4 Nov Tue
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  9h 15m
  2h 45m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:30 am, 5 Nov Wed
  SYD ซิดนีย์
  1:10 pm, 5 Nov Wed
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:55 pm
  1h 55m
  SYD
  5:20 pm
  2h 25m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  EK5756
  2:55 pm, 3 Feb Tue
  ADL อะเดเลด
  5:20 pm, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 25m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  EK419
  7:45 pm, 3 Feb Tue
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m
  ขาออก: Sat, 8 Nov เที่ยวกลับ: Sat, 7 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 8 Nov - Sat, 7 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
  5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  AirAsia แวะพัก 1 ที่ 13h
  11:00 am ADL - 8:30 pm DMK
  ฿27,374
  th.edreams.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  5:10 pm
  2h 10m
  KUL
  8:20 pm
  2h 10m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH783
  5:10 pm, 8 Nov Sat
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:20 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m
  2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 8 Nov Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 9 Nov Sun
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  11:00 am
  7h 50m
  KUL
  4:20 pm
  3h 5m
  KUL
  7:25 pm
  2h 5m
  DMK
  8:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK247
  11:00 am, 7 Feb Sat
  ADL อะเดเลด
  4:20 pm, 7 Feb Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 50m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  AK888
  7:25 pm, 7 Feb Sat
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:30 pm, 7 Feb Sat
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 5 Nov - Wed, 4 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  4:40 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 40m
  10:00 am ADL - 7:10 pm BKK
  ฿27,390
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 40m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  4:40 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 6 Nov Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  10:00 am
  7h 30m
  KUL
  3:00 pm
  3h 5m
  KUL
  6:05 pm
  2h 5m
  BKK
  7:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  10:00 am, 4 Feb Wed
  ADL อะเดเลด
  3:00 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH780
  6:05 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7:10 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m
  ขาออก: Wed, 5 Nov เที่ยวกลับ: Wed, 4 Feb กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Wed, 5 Nov - Wed, 4 Feb
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 12h 5m
  4:40 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
  Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 10m
  10:00 am ADL - 5:40 pm BKK
  ฿27,390
  expedia.co.th
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

  BKK
  4:40 pm
  2h 10m
  KUL
  7:50 pm
  2h 40m
  KUL
  10:30 pm
  7h 15m
  ADL
  8:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH5863
  4:40 pm, 5 Nov Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:50 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  2h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Thai Airways International

  2h 40m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH139
  10:30 pm, 5 Nov Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  8:15 am, 6 Nov Thu
  ADL อะเดเลด
  7h 15m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

  ADL
  10:00 am
  7h 30m
  KUL
  3:00 pm
  1h 35m
  KUL
  4:35 pm
  2h 5m
  BKK
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  MH136
  10:00 am, 4 Feb Wed
  ADL อะเดเลด
  3:00 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  7h 30m
  1h 35m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
  MH774
  4:35 pm, 4 Feb Wed
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  5:40 pm, 4 Feb Wed
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 5m