×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 8 ผลลัพธ์ ฿27,692 เลือก
Malaysia Airlines 11 ผลลัพธ์ ฿28,873 เลือก
Virgin Australia 42 ผลลัพธ์ ฿31,399 เลือก
แควนตัส 19 ผลลัพธ์ ฿31,732 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 12 ผลลัพธ์ ฿33,756 เลือก
เอมิเรตส์ 5 ผลลัพธ์ ฿55,036 เลือก
คาเธ่ย์แปซิฟิค 1 ผลลัพธ์ ฿136,555 เลือก
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
10:20 pm HKT - 7:00 pm (+1) ADL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
7:20 am ADL - 7:30 pm HKT
฿27,708
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

HKT
10:20 pm
8h 55m
SYD
11:15 am (+1)
6h 10m
SYD
5:25 pm
2h 5m
ADL
7:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ28
10:20 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
11:15 am, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
8h 55m
6h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
JQ768
5:25 pm, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
7:00 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย ซิดนีย์

ADL
7:20 am
1h 55m
SYD
9:45 am
4h 40m
SYD
2:25 pm
9h 5m
HKT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ823
7:20 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:45 am, 16 Mar Mon
SYD ซิดนีย์
1h 55m
4h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
JQ27
2:25 pm, 16 Mar Mon
SYD ซิดนีย์
7:30 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
9h 5m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
6:10 pm HKT - 8:15 am (+1) ADL
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 15h 40m
7:20 am ADL - 7:30 pm HKT
฿28,890
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH791
6:10 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 11 Mar Wed
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 11 Mar Wed
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย ซิดนีย์

ADL
7:20 am
1h 55m
SYD
9:45 am
4h 40m
SYD
2:25 pm
9h 5m
HKT
7:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ823
7:20 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:45 am, 16 Mar Mon
SYD ซิดนีย์
1h 55m
4h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
JQ27
2:25 pm, 16 Mar Mon
SYD ซิดนีย์
7:30 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
9h 5m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 10h 35m
6:10 pm HKT - 8:15 am (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
6:40 am ADL - 5:50 pm HKT
฿29,199
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH791
6:10 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 11 Mar Wed
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 11 Mar Wed
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

ADL
6:40 am
3h 25m
PER
7:35 am
4h 45m
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA713
6:40 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:35 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
3h 25m
4h 45m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 16h 5m
10:55 pm HKT - 6:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 15h 15m
6:05 am ADL - 5:50 pm HKT
฿31,417
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท, เมลเบิร์น

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h 35m
PER
9:05 am
3h 35m
MEL
3:40 pm
2h
MEL
5:40 pm
1h 20m
ADL
6:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
2h 35m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA682
9:05 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
3:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
3h 35m
2h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA239
5:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
6:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, เพิร์ท

ADL
6:05 am
1h 20m
MEL
7:55 am
1h 10m
MEL
9:05 am
4h 15m
PER
10:20 am
2h
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA204
6:05 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:55 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
1h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA679
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
10:20 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
4h 15m
2h หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
10:55 pm HKT - 1:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 15h 15m
6:05 am ADL - 5:50 pm HKT
฿31,417
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
1h 40m
PER
8:10 am
2h 50m
ADL
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
1h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA714
8:10 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
1:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, เพิร์ท

ADL
6:05 am
1h 20m
MEL
7:55 am
1h 10m
MEL
9:05 am
4h 15m
PER
10:20 am
2h
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA204
6:05 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:55 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
1h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA679
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
10:20 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
4h 15m
2h หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ แวะพัก 1 ที่ 17h 10m
10:20 pm HKT - 7:00 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
6:40 am ADL - 5:50 pm HKT
฿31,684
th.edreams.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

HKT
10:20 pm
8h 55m
SYD
11:15 am (+1)
6h 10m
SYD
5:25 pm
2h 5m
ADL
7:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
JQ28
10:20 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
11:15 am, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
8h 55m
6h 10m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
JQ768
5:25 pm, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
7:00 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

ADL
6:40 am
3h 25m
PER
7:35 am
4h 45m
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA713
6:40 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:35 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
3h 25m
4h 45m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 16h 20m
2:50 pm HKT - 10:40 am (+1) ADL
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 17h 35m
7:15 am ADL - 9:20 pm HKT
฿31,750
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย กรุงเทพมหานคร, ซิดนีย์

HKT
2:50 pm
1h 25m
BKK
4:15 pm
2h
BKK
6:15 pm
9h 20m
SYD
7:35 am (+1)
1h 30m
SYD
9:05 am
2h 5m
ADL
10:40 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF3487
2:50 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
4:15 pm, 11 Mar Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Bangkok Airways

2h หยุดพักใน กรุงเทพมหานคร BKK
QF24
6:15 pm, 11 Mar Wed
BKK กรุงเทพมหานคร
7:35 am, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
9h 20m
1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
QF739
9:05 am, 12 Mar Thu
SYD ซิดนีย์
10:40 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 5m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

ADL
7:15 am
1h 20m
MEL
9:05 am
3h 10m
MEL
12:15 pm
7h 55m
SIN
5:10 pm
3h 20m
SIN
8:30 pm
1h 50m
HKT
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF674
7:15 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
3h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF35
12:15 pm, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
5:10 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 55m
3h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF4218
8:30 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
9:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 15h 5m
10:55 pm HKT - 5:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 15h 15m
6:05 am ADL - 5:50 pm HKT
฿31,825
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท, เมลเบิร์น

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h 35m
PER
9:05 am
3h 35m
MEL
3:40 pm
1h
MEL
4:40 pm
1h 20m
ADL
5:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
2h 35m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA682
9:05 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
3:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
3h 35m
1h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA233
4:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
5:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, เพิร์ท

ADL
6:05 am
1h 20m
MEL
7:55 am
1h 10m
MEL
9:05 am
4h 15m
PER
10:20 am
2h
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA204
6:05 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:55 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
1h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA679
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
10:20 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
4h 15m
2h หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 11h 5m
10:55 pm HKT - 1:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
6:40 am ADL - 5:50 pm HKT
฿32,338
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
1h 40m
PER
8:10 am
2h 50m
ADL
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
1h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA714
8:10 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
1:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

ADL
6:40 am
3h 25m
PER
7:35 am
4h 45m
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA713
6:40 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:35 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
3h 25m
4h 45m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 16h 5m
10:55 pm HKT - 6:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
6:40 am ADL - 5:50 pm HKT
฿32,338
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท, เมลเบิร์น

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h 35m
PER
9:05 am
3h 35m
MEL
3:40 pm
2h
MEL
5:40 pm
1h 20m
ADL
6:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
2h 35m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA682
9:05 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
3:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
3h 35m
2h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA239
5:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
6:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

ADL
6:40 am
3h 25m
PER
7:35 am
4h 45m
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA713
6:40 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:35 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
3h 25m
4h 45m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
Virgin Australia แวะพัก +2 ที่ 15h 5m
10:55 pm HKT - 5:30 pm (+1) ADL
Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 14h 40m
6:40 am ADL - 5:50 pm HKT
฿32,740
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย เพิร์ท, เมลเบิร์น

HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h 35m
PER
9:05 am
3h 35m
MEL
3:40 pm
1h
MEL
4:40 pm
1h 20m
ADL
5:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA192
10:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
6h 35m
2h 35m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA682
9:05 am, 12 Mar Thu
PER เพิร์ท
3:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
3h 35m
1h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
VA233
4:40 pm, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
5:30 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เพิร์ท

ADL
6:40 am
3h 25m
PER
7:35 am
4h 45m
PER
12:20 pm
6h 30m
HKT
5:50 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
VA713
6:40 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
7:35 am, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
3h 25m
4h 45m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA193
12:20 pm, 16 Mar Mon
PER เพิร์ท
5:50 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
6h 30m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 16h 15m
4:15 pm HKT - 12:00 pm (+1) ADL
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 17h 35m
7:15 am ADL - 9:20 pm HKT
฿32,785
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์, เมลเบิร์น

HKT
4:15 pm
1h 50m
SIN
7:05 pm
1h 30m
SIN
8:35 pm
7h 35m
MEL
7:10 am (+1)
4h
MEL
11:10 am
1h 20m
ADL
12:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF4249
4:15 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
7:05 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

1h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF36
8:35 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
7:10 am, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
7h 35m
4h หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF681
11:10 am, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
12:00 pm, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

ADL
7:15 am
1h 20m
MEL
9:05 am
3h 10m
MEL
12:15 pm
7h 55m
SIN
5:10 pm
3h 20m
SIN
8:30 pm
1h 50m
HKT
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF674
7:15 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
3h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF35
12:15 pm, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
5:10 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 55m
3h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF4218
8:30 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
9:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 15h 20m
4:15 pm HKT - 11:05 am (+1) ADL
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 17h 35m
7:15 am ADL - 9:20 pm HKT
฿32,785
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์, เมลเบิร์น

HKT
4:15 pm
1h 50m
SIN
7:05 pm
1h 30m
SIN
8:35 pm
7h 35m
MEL
7:10 am (+1)
3h 5m
MEL
10:15 am
1h 20m
ADL
11:05 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF4249
4:15 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
7:05 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

1h 30m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF36
8:35 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
7:10 am, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
7h 35m
3h 5m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF679
10:15 am, 12 Mar Thu
MEL เมลเบิร์น
11:05 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
1h 20m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

ADL
7:15 am
1h 20m
MEL
9:05 am
3h 10m
MEL
12:15 pm
7h 55m
SIN
5:10 pm
3h 20m
SIN
8:30 pm
1h 50m
HKT
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF674
7:15 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
3h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF35
12:15 pm, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
5:10 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 55m
3h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF4218
8:30 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
9:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

ขาออก: Sat, 3 Jan เที่ยวกลับ: Mon, 26 Jan กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sat, 3 Jan - Mon, 26 Jan
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 35m
5:10 pm BKK - 8:15 am (+1) ADL
Malaysia Airlines แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
2:30 pm ADL - 12:35 am (+1) BKK
฿32,767
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย กัวลาลัมเปอร์

BKK
5:10 pm
2h 10m
KUL
8:20 pm
2h 10m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH783
5:10 pm, 3 Jan Sat
BKK กรุงเทพมหานคร
8:20 pm, 3 Jan Sat
KUL กัวลาลัมเปอร์
2h 10m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 3 Jan Sat
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 4 Jan Sun
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์

ADL
2:30 pm
7h 30m
KUL
7:30 pm
3h 55m
KUL
11:25 pm
2h 10m
BKK
12:35 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH138
2:30 pm, 26 Jan Mon
ADL อะเดเลด
7:30 pm, 26 Jan Mon
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
3h 55m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH5971
11:25 pm, 26 Jan Mon
KUL กัวลาลัมเปอร์
12:35 am, 27 Jan Tue
BKK กรุงเทพมหานคร
2h 10m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Ethiopian

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 15h 50m
4:15 pm HKT - 11:35 am (+1) ADL
แควนตัส แวะพัก +2 ที่ 17h 35m
7:15 am ADL - 9:20 pm HKT
฿33,035
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์, บริสเบน

HKT
4:15 pm
1h 50m
SIN
7:05 pm
1h 45m
SIN
8:50 pm
8h
BNE
6:50 am (+1)
1h 35m
BNE
8:25 am
2h 40m
ADL
11:35 am
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF4249
4:15 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
7:05 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

1h 45m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF52
8:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
6:50 am, 12 Mar Thu
BNE บริสเบน
8h
1h 35m หยุดพักใน บริสเบน BNE
QF661
8:25 am, 12 Mar Thu
BNE บริสเบน
11:35 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
2h 40m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย เมลเบิร์น, สิงคโปร์

ADL
7:15 am
1h 20m
MEL
9:05 am
3h 10m
MEL
12:15 pm
7h 55m
SIN
5:10 pm
3h 20m
SIN
8:30 pm
1h 50m
HKT
9:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
QF674
7:15 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
9:05 am, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
1h 20m
3h 10m หยุดพักใน เมลเบิร์น MEL
QF35
12:15 pm, 16 Mar Mon
MEL เมลเบิร์น
5:10 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 55m
3h 20m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
QF4218
8:30 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
9:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Jetstar Asia Airways

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 9h 40m
8:10 pm HKT - 9:20 am (+1) ADL
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
11:55 am ADL - 7:20 pm HKT
฿33,775
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

HKT
8:10 pm
1h 45m
SIN
10:55 pm
55m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ5057
8:10 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
10:55 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

ADL
11:55 am
7h 15m
SIN
4:40 pm
1h 55m
SIN
6:35 pm
1h 45m
HKT
7:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ278
11:55 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
4:40 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 15m
1h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ5058
6:35 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 12h
5:50 pm HKT - 9:20 am (+1) ADL
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
11:55 am ADL - 7:20 pm HKT
฿33,775
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

HKT
5:50 pm
1h 50m
SIN
8:40 pm
3h 10m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ5055
5:50 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 50m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

3h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

ADL
11:55 am
7h 15m
SIN
4:40 pm
1h 55m
SIN
6:35 pm
1h 45m
HKT
7:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ278
11:55 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
4:40 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 15m
1h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ5058
6:35 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
2:55 pm HKT - 9:20 am (+1) ADL
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
11:55 am ADL - 7:20 pm HKT
฿33,775
expedia.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

HKT
2:55 pm
1h 45m
SIN
5:40 pm
6h 10m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ5053
2:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
5:40 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

6h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

ADL
11:55 am
7h 15m
SIN
4:40 pm
1h 55m
SIN
6:35 pm
1h 45m
HKT
7:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ278
11:55 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
4:40 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 15m
1h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ5058
6:35 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
2:55 pm HKT - 9:20 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
11:55 am ADL - 7:20 pm HKT
฿34,375
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

HKT
2:55 pm
1h 45m
SIN
5:40 pm
6h 10m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MI753
2:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
5:40 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 45m
6h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

ADL
11:55 am
7h 15m
SIN
4:40 pm
1h 55m
SIN
6:35 pm
1h 45m
HKT
7:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ278
11:55 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
4:40 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 15m
1h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI758
6:35 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 45m
ขาออก: Wed, 11 Mar เที่ยวกลับ: Mon, 16 Mar ภูเก็ต ไป อะเดเลด Wed, 11 Mar - Mon, 16 Mar
สิงคโปร์แอร์ไลน์ แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
2:55 pm HKT - 9:20 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก 1 ที่ 10h 55m
11:55 am ADL - 7:20 pm HKT
฿34,375
cheaptickets.co.th
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก ภูเก็ต ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

HKT
2:55 pm
1h 45m
SIN
5:40 pm
6h 10m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ5053
2:55 pm, 11 Mar Wed
HKT ภูเก็ต
5:40 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
1h 45m

* Codeshare ดำเนินงานโดย SilkAir

6h 10m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 11 Mar Wed
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 12 Mar Thu
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง ภูเก็ต โดย สิงคโปร์

ADL
11:55 am
7h 15m
SIN
4:40 pm
1h 55m
SIN
6:35 pm
1h 45m
HKT
7:20 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
SQ278
11:55 am, 16 Mar Mon
ADL อะเดเลด
4:40 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7h 15m
1h 55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
MI758
6:35 pm, 16 Mar Mon
SIN สิงคโปร์
7:20 pm, 16 Mar Mon
HKT ภูเก็ต
1h 45m