×
เที่ยวบิน
  • เที่ยวเดียว
  • ไปกลับ
เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
(แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

Airline Results Price View
แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
Virgin Australia 4 ผลลัพธ์ ฿142,948 เลือก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 ผลลัพธ์ ฿148,374 เลือก
Malaysia Airlines 8 ผลลัพธ์ ฿148,382 เลือก
ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 20m
7:40 pm DMK - 1:30 pm (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿142,948
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, เพิร์ท

DMK
7:40 pm
1h 20m
HKT
9:00 pm
1h 55m
HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
1h 40m
PER
8:10 am
2h 50m
ADL
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1285
7:40 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
VA192
10:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
6h 35m
1h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA714
8:10 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
1:30 pm, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 45m
7:40 pm DMK - 1:55 pm (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿143,116
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, เพิร์ท

DMK
7:40 pm
1h 20m
HKT
9:00 pm
1h 55m
HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h
PER
8:30 am
2h 55m
ADL
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1285
7:40 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
VA192
10:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
6h 35m
2h หยุดพักใน เพิร์ท PER
QF668
8:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
1:55 pm, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
2h 55m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 20m
7:40 pm DMK - 1:30 pm (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿143,194
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, เพิร์ท

DMK
7:40 pm
1h 20m
HKT
9:00 pm
1h 55m
HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
1h 40m
PER
8:10 am
2h 50m
ADL
1:30 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1285
7:40 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
VA192
10:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
6h 35m
1h 40m หยุดพักใน เพิร์ท PER
VA714
8:10 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
1:30 pm, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
2h 50m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 45m
7:40 pm DMK - 1:55 pm (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿143,362
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, เพิร์ท

DMK
7:40 pm
1h 20m
HKT
9:00 pm
1h 55m
HKT
10:55 pm
6h 35m
PER
6:30 am (+1)
2h
PER
8:30 am
2h 55m
ADL
1:55 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1285
7:40 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
9:00 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
VA192
10:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
6:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
6h 35m
2h หยุดพักใน เพิร์ท PER
QF668
8:30 am, 1 Dec Mon
PER เพิร์ท
1:55 pm, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
2h 55m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 55m
2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,374
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
3h 55m
HKT
8:10 pm
1h 45m
SIN
10:55 pm
55m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

3h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MI757
8:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
10:55 pm, 30 Nov Sun
SIN สิงคโปร์
1h 45m
55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 30 Nov Sun
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 50m
2:55 pm DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,382
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
1h 55m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG4789
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
10:35 am DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,382
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
10:35 am
1h 20m
HKT
11:55 am
6h 15m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1279
10:35 am, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
11:55 am, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

6h 15m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG4789
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 14h 55m
2:55 pm DMK - 9:20 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,620
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, สิงคโปร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
3h 55m
HKT
8:10 pm
1h 45m
SIN
10:55 pm
55m
SIN
11:50 pm
7h
ADL
9:20 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

3h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MI757
8:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
10:55 pm, 30 Nov Sun
SIN สิงคโปร์
1h 45m
55m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
SQ279
11:50 pm, 30 Nov Sun
SIN สิงคโปร์
9:20 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 50m
2:55 pm DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,628
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
1h 55m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MH791
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 50m
2:55 pm DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,628
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
1h 55m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG4789
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
10:35 am DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,628
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
10:35 am
1h 20m
HKT
11:55 am
5h
HKT
4:55 pm
1h 30m
KUL
7:25 pm
3h 5m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1279
10:35 am, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
11:55 am, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

5h หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MH795
4:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
7:25 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
10:35 am DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,628
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
10:35 am
1h 20m
HKT
11:55 am
6h 15m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1279
10:35 am, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
11:55 am, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

6h 15m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MH791
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
TG4788
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Malaysia Airlines

4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 18h 10m
10:35 am DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,875
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
10:35 am
1h 20m
HKT
11:55 am
5h
HKT
4:55 pm
1h 30m
KUL
7:25 pm
3h 5m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1279
10:35 am, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
11:55 am, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

5h หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MH795
4:55 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
7:25 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
3h 5m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

ขาออก: Sun, 30 Nov เที่ยวกลับ: Fri, 12 Dec กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Sun, 30 Nov - Fri, 12 Dec
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 13h 50m
2:55 pm DMK - 8:15 am (+1) ADL
หลากหลายสายการบิน แวะพัก +2 ที่ 16h 30m
10:00 am ADL - 11:00 pm DMK
฿148,875
cheapoair.com
แสดงรายละเอียด

ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ภูเก็ต, กัวลาลัมเปอร์

DMK
2:55 pm
1h 20m
HKT
4:15 pm
1h 55m
HKT
6:10 pm
1h 30m
KUL
8:40 pm
1h 50m
KUL
10:30 pm
7h 15m
ADL
8:15 am (+1)
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
TG1281
2:55 pm, 30 Nov Sun
DMK กรุงเทพมหานคร
4:15 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
1h 20m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo

1h 55m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
MH791
6:10 pm, 30 Nov Sun
HKT ภูเก็ต
8:40 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
1h 30m
1h 50m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH139
10:30 pm, 30 Nov Sun
KUL กัวลาลัมเปอร์
8:15 am, 1 Dec Mon
ADL อะเดเลด
7h 15m

เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย กัวลาลัมเปอร์, ภูเก็ต

ADL
10:00 am
7h 30m
KUL
3:00 pm
2h 10m
KUL
5:10 pm
1h 20m
HKT
5:30 pm
4h 5m
HKT
9:35 pm
1h 25m
DMK
11:00 pm
สายการบิน
หมายเลขเที่ยวบิน
จาก
ถึง
ระยะเวลา
MH136
10:00 am, 12 Dec Fri
ADL อะเดเลด
3:00 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
7h 30m
2h 10m หยุดพักใน กัวลาลัมเปอร์ KUL
MH790
5:10 pm, 12 Dec Fri
KUL กัวลาลัมเปอร์
5:30 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
1h 20m
4h 5m หยุดพักใน ภูเก็ต HKT
TG1286
9:35 pm, 12 Dec Fri
HKT ภูเก็ต
11:00 pm, 12 Dec Fri
DMK กรุงเทพมหานคร
1h 25m

* Codeshare ดำเนินงานโดย Centurion Air Cargo