เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด
  (แก้ไขการค้นหา)
  • สายการบิน
  • เที่ยวบิน

  เที่ยวบินราคาถูก สู่ อะเดเลด

  Airline Results Price View
  แสดงทุกสายการบินทั้งหมด เลือก
  Qantas 11 ผลลัพธ์ ฿35,980 เลือก
  Singapore Airlines 1 ผลลัพธ์ ฿147,592 เลือก
  Virgin Australia 1 ผลลัพธ์ ฿157,423 เลือก
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿36,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  10:00 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  2:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  5:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿36,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  10:00 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  6:25 pm BKK - 11:40 am (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  1:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿36,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  2h 15m
  SYD
  10:00 am
  2h 10m
  ADL
  11:40 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  2h 15m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF741
  10:00 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  11:40 am, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:50 pm
  1h 55m
  SYD
  4:15 pm
  3h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1560
  1:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  4:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿36,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  3h 40m
  SYD
  11:25 am
  2h 10m
  ADL
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:25 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  2:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  5:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 15h 10m
  6:25 pm BKK - 1:05 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿36,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  6:25 pm
  9h 20m
  SYD
  7:45 am (+1)
  3h 40m
  SYD
  11:25 am
  2h 10m
  ADL
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF24
  6:25 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  7:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  9h 20m
  3h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:25 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 50m
  SYD
  12:35 pm
  2h 10m
  ADL
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF751
  12:35 pm, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  2:15 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK - 1:05 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 40m
  SYD
  11:25 am
  2h 10m
  ADL
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:25 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  2:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  5:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 35m
  2:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 50m
  SYD
  12:35 pm
  2h 10m
  ADL
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF751
  12:35 pm, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  2:15 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  2:50 pm
  1h 55m
  SYD
  5:15 pm
  2h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF756
  2:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  5:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  2h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK - 1:05 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 5m
  6:00 am ADL - 3:35 pm BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 40m
  SYD
  11:25 am
  2h 10m
  ADL
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:25 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  6:00 am
  1h 55m
  SYD
  8:25 am
  1h 30m
  SYD
  9:55 am
  9h 40m
  BKK
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF730
  6:00 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  8:25 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  1h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF23
  9:55 am, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  3:35 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 40m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 55m
  7:50 pm BKK - 2:15 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  1:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  3h 50m
  SYD
  12:35 pm
  2h 10m
  ADL
  2:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  3h 50m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF751
  12:35 pm, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  2:15 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:50 pm
  1h 55m
  SYD
  4:15 pm
  3h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1560
  1:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  4:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 13h 45m
  7:50 pm BKK - 1:05 pm (+1) ADL
  Qantas แวะพัก 1 ที่ 14h 35m
  1:50 pm ADL - 12:55 am (+1) BKK
  ฿42,110
  qantas.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย ซิดนีย์

  BKK
  7:50 pm
  8h 55m
  SYD
  8:45 am (+1)
  2h 40m
  SYD
  11:25 am
  2h 10m
  ADL
  1:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF8418
  7:50 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  8:45 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  8h 55m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  2h 40m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF1555
  11:25 am, 24 Oct Fri
  SYD ซิดนีย์
  1:05 pm, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  2h 10m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย ซิดนีย์

  ADL
  1:50 pm
  1h 55m
  SYD
  4:15 pm
  3h 30m
  SYD
  7:45 pm
  9h 10m
  BKK
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  QF1560
  1:50 pm, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  4:15 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  1h 55m
  3h 30m หยุดพักใน ซิดนีย์ SYD
  QF8419
  7:45 pm, 30 Oct Thu
  SYD ซิดนีย์
  12:55 am, 31 Oct Fri
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9h 10m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Emirates

  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Singapore Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  6:30 pm BKK - 9:15 am (+1) ADL
  Singapore Airlines แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  11:55 am ADL - 8:10 pm BKK
  ฿148,125
  singaporeair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  2h
  SIN
  11:55 pm
  6h 50m
  ADL
  9:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ979
  6:30 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 23 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m
  2h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ279
  11:55 pm, 23 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  9:15 am, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  6h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  ADL
  11:55 am
  7h 15m
  SIN
  4:40 pm
  2h 5m
  SIN
  6:45 pm
  2h 25m
  BKK
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  SQ278
  11:55 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  4:40 pm, 30 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  7h 15m
  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  SQ978
  6:45 pm, 30 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:10 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m
  ขาออก: Thu, 23 Oct เที่ยวกลับ: Thu, 30 Oct กรุงเทพมหานคร ไป อะเดเลด Thu, 23 Oct - Thu, 30 Oct
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 11h 15m
  6:30 pm BKK - 9:15 am (+1) ADL
  Virgin Australia แวะพัก 1 ที่ 11h 45m
  11:55 am ADL - 8:10 pm BKK
  ฿157,801
  virginaustralia.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง อะเดเลด โดย สิงคโปร์

  BKK
  6:30 pm
  2h 25m
  SIN
  9:55 pm
  2h
  SIN
  11:55 pm
  6h 50m
  ADL
  9:15 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA5578
  6:30 pm, 23 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  9:55 pm, 23 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  2h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Singapore Airlines

  2h หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  VA5524
  11:55 pm, 23 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  9:15 am, 24 Oct Fri
  ADL อะเดเลด
  6h 50m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Singapore Airlines

  เที่ยวกลับ: จาก อะเดเลด ไปยัง กรุงเทพมหานคร โดย สิงคโปร์

  ADL
  11:55 am
  7h 15m
  SIN
  4:40 pm
  2h 5m
  SIN
  6:45 pm
  2h 25m
  BKK
  8:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  VA5522
  11:55 am, 30 Oct Thu
  ADL อะเดเลด
  4:40 pm, 30 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  7h 15m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Singapore Airlines

  2h 5m หยุดพักใน สิงคโปร์ SIN
  VA5577
  6:45 pm, 30 Oct Thu
  SIN สิงคโปร์
  8:10 pm, 30 Oct Thu
  BKK กรุงเทพมหานคร
  2h 25m

  * Codeshare ดำเนินงานโดย Singapore Airlines