• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿3,732
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 16h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Fri, 13 Jun - Mon, 16 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Fri 13 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 13 Jun, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Mon 16 Jun, 8:40 am
  ICN โซล
  Mon 16 Jun, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  3:30 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 1 Nov - Mon, 10 Nov

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Sat 1 Nov, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 1 Nov, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:30 pm
  2h 50m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Mon 10 Nov, 3:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 10 Nov, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  9:35 pm HKG - 11:20 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  3:35 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  9:35 pm
  2h 45m
  DMK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD503
  Sat 13 Sep, 9:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 13 Sep, 11:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:35 pm
  2h 45m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Tue 16 Sep, 3:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  10:45 am HKG - 12:30 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 40m
  6:35 am DMK - 10:15 am HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 31 Aug - Thu, 4 Sep

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 45m
  DMK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Sun 31 Aug, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sun 31 Aug, 12:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  6:35 am
  2h 40m
  HKG
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD508
  Thu 4 Sep, 6:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 10:15 am
  HKG ฮ่องกง
  2h 40m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  10:45 am HKG - 12:30 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  3:35 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sun, 31 Aug - Thu, 4 Sep

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 45m
  DMK
  12:30 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Sun 31 Aug, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sun 31 Aug, 12:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:35 pm
  2h 45m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Thu 4 Sep, 3:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Thu 4 Sep, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  3:30 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 11h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Wed, 29 Oct - Sun, 2 Nov

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Wed 29 Oct, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Wed 29 Oct, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:30 pm
  2h 50m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Sun 2 Nov, 3:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 2 Nov, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  4:30 pm DMK - 8:15 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 1 Nov - Mon, 10 Nov

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Sat 1 Nov, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 1 Nov, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  4:30 pm
  2h 45m
  HKG
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD502
  Mon 10 Nov, 4:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Mon 10 Nov, 8:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  7:50 pm HKG - 9:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 40m
  6:35 am DMK - 10:15 am HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 11h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Thu, 18 Sep - Sun, 21 Sep

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 50m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Thu 18 Sep, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 18 Sep, 9:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  6:35 am
  2h 40m
  HKG
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD508
  Sun 21 Sep, 6:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 21 Sep, 10:15 am
  HKG ฮ่องกง
  2h 40m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  9:35 pm HKG - 11:20 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 40m
  6:35 am DMK - 10:15 am HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 12h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 13 Sep - Tue, 16 Sep

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  9:35 pm
  2h 45m
  DMK
  11:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD503
  Sat 13 Sep, 9:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 13 Sep, 11:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  6:35 am
  2h 40m
  HKG
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD508
  Tue 16 Sep, 6:35 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Tue 16 Sep, 10:15 am
  HKG ฮ่องกง
  2h 40m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 30m
  6:45 am DMK - 10:15 am HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Mon 9 Mar, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  6:45 am
  2h 30m
  HKG
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD508
  Sun 22 Mar, 6:45 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 10:15 am
  HKG ฮ่องกง
  2h 30m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  7:50 pm HKG - 9:35 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  4:30 pm DMK - 8:15 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 45m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Mon 9 Mar, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 9:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  4:30 pm
  2h 45m
  HKG
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD502
  Sun 22 Mar, 4:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 8:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  3:30 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Mon 9 Mar, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:30 pm
  2h 50m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Sun 22 Mar, 3:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  7:50 pm HKG - 9:35 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  3:30 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 45m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Mon 9 Mar, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 9:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:30 pm
  2h 50m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Sun 22 Mar, 3:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 50m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 55m
  10:45 am HKG - 12:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  4:30 pm DMK - 8:15 pm HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  10:45 am
  2h 55m
  DMK
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD509
  Mon 9 Mar, 10:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 12:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 55m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  4:30 pm
  2h 45m
  HKG
  8:15 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD502
  Sun 22 Mar, 4:30 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 8:15 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  7:50 pm HKG - 9:35 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 30m
  6:45 am DMK - 10:15 am HKG
  ฿3,792
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Mon, 9 Mar - Sun, 22 Mar

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 45m
  DMK
  9:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Mon 9 Mar, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Mon 9 Mar, 9:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  6:45 am
  2h 30m
  HKG
  10:15 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD508
  Sun 22 Mar, 6:45 am
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Sun 22 Mar, 10:15 am
  HKG ฮ่องกง
  2h 30m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,167
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Wed, 28 May - Mon, 2 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 28 May, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 28 May, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Mon 2 Jun, 8:40 am
  ICN โซล
  Mon 2 Jun, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,167
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Fri, 16 May - Tue, 20 May

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Fri 16 May, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 16 May, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Tue 20 May, 8:40 am
  ICN โซล
  Tue 20 May, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,167
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 4d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Wed, 11 Jun - Wed, 25 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 11 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 11 Jun, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Wed 25 Jun, 8:40 am
  ICN โซล
  Wed 25 Jun, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,167
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Fri, 20 Jun - Wed, 25 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Fri 20 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 20 Jun, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Wed 25 Jun, 8:40 am
  ICN โซล
  Wed 25 Jun, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  7:50 pm HKG - 9:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  5:20 pm DMK - 9:05 pm HKG
  ฿4,208
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 14 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 50m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Sat 14 Jun, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 14 Jun, 9:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  5:20 pm
  2h 45m
  HKG
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD502
  Fri 27 Jun, 5:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m

  ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจาก ฮ่องกง

  มี 1 สนามบินในเมือง ฮ่องกง ด้วย 437 สายการบินที่บินจาก ฮ่องกง

  นอกจาก ทางเลือกมากมายของเที่ยวบิน Wego มีข้อเสนอพิเศษสำหรับHi โรงแรมระดับห้าดาว และโรงแรมราคาถูกทั่วโลก