ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจาก ฮ่องกง
  (Modify Search)
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Thu, 13 Nov - Sun, 16 Nov
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:10 pm MNL - 9:10 pm HKG
  ฿2,999
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Thu 13 Nov, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 13 Nov, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:10 pm
  2h
  HKG
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J142
  Sun 16 Nov, 7:10 pm
  MNL มนิลา
  Sun 16 Nov, 9:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Thu, 13 Nov - Sun, 16 Nov
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  4:40 pm MNL - 6:40 pm HKG
  ฿2,999
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Thu 13 Nov, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 13 Nov, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  4:40 pm
  2h
  HKG
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J118
  Sun 16 Nov, 4:40 pm
  MNL มนิลา
  Sun 16 Nov, 6:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Thu, 13 Nov - Sun, 16 Nov
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:55 am MNL - 9:55 am HKG
  ฿2,999
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Thu 13 Nov, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 13 Nov, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:55 am
  2h
  HKG
  9:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J110
  Sun 16 Nov, 7:55 am
  MNL มนิลา
  Sun 16 Nov, 9:55 am
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป Angeles Sat, 27 Sep - Sat, 11 Oct
  Tigerair เที่ยวบินตรง 2h
  8:50 pm HKG - 10:50 pm CRK
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  7:05 am CRK - 8:55 am HKG
  ฿3,069
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง Angeles

  HKG
  8:50 pm
  2h
  CRK
  10:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DG7933
  Sat 27 Sep, 8:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 27 Sep, 10:50 pm
  CRK Angeles
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก Angeles ไปยัง ฮ่องกง

  CRK
  7:05 am
  1h 50m
  HKG
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J150
  Sat 11 Oct, 7:05 am
  CRK Angeles
  Sat 11 Oct, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  1h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป Angeles Sat, 27 Sep - Sat, 11 Oct
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  9:45 am HKG - 11:35 am CRK
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  7:05 am CRK - 8:55 am HKG
  ฿3,069
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง Angeles

  HKG
  9:45 am
  1h 50m
  CRK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J149
  Sat 27 Sep, 9:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 27 Sep, 11:35 am
  CRK Angeles
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก Angeles ไปยัง ฮ่องกง

  CRK
  7:05 am
  1h 50m
  HKG
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J150
  Sat 11 Oct, 7:05 am
  CRK Angeles
  Sat 11 Oct, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  1h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป สิงคโปร์ Fri, 26 Sep - Sun, 28 Sep
  Scoot เที่ยวบินตรง 4h
  6:55 am HKG - 10:55 am SIN
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 55m
  1:50 am SIN - 5:45 am HKG
  ฿3,634
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง สิงคโปร์

  HKG
  6:55 am
  4h
  SIN
  10:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  Fri 26 Sep, 6:55 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 26 Sep, 10:55 am
  SIN สิงคโปร์
  4h

  เที่ยวกลับ: จาก สิงคโปร์ ไปยัง ฮ่องกง

  SIN
  1:50 am
  3h 55m
  HKG
  5:45 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ220
  Sun 28 Sep, 1:50 am
  SIN สิงคโปร์
  Sun 28 Sep, 5:45 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป สิงคโปร์ Tue, 4 Nov - Fri, 7 Nov
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 50m
  7:20 am HKG - 11:10 am SIN
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 45m
  1:50 am SIN - 5:35 am HKG
  ฿3,634
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง สิงคโปร์

  HKG
  7:20 am
  3h 50m
  SIN
  11:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  Tue 4 Nov, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 4 Nov, 11:10 am
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก สิงคโปร์ ไปยัง ฮ่องกง

  SIN
  1:50 am
  3h 45m
  HKG
  5:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ220
  Fri 7 Nov, 1:50 am
  SIN สิงคโปร์
  Fri 7 Nov, 5:35 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป สิงคโปร์ Tue, 4 Nov - Sat, 8 Nov
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 50m
  7:20 am HKG - 11:10 am SIN
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 45m
  1:50 am SIN - 5:35 am HKG
  ฿3,634
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง สิงคโปร์

  HKG
  7:20 am
  3h 50m
  SIN
  11:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  Tue 4 Nov, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 4 Nov, 11:10 am
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก สิงคโปร์ ไปยัง ฮ่องกง

  SIN
  1:50 am
  3h 45m
  HKG
  5:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ220
  Sat 8 Nov, 1:50 am
  SIN สิงคโปร์
  Sat 8 Nov, 5:35 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป สิงคโปร์ Tue, 28 Oct - Fri, 31 Oct
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 50m
  7:20 am HKG - 11:10 am SIN
  Scoot เที่ยวบินตรง 3h 45m
  1:50 am SIN - 5:35 am HKG
  ฿3,710
  aerobilet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง สิงคโปร์

  HKG
  7:20 am
  3h 50m
  SIN
  11:10 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ221
  Tue 28 Oct, 7:20 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 28 Oct, 11:10 am
  SIN สิงคโปร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก สิงคโปร์ ไปยัง ฮ่องกง

  SIN
  1:50 am
  3h 45m
  HKG
  5:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  TZ220
  Fri 31 Oct, 1:50 am
  SIN สิงคโปร์
  Fri 31 Oct, 5:35 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 45m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป โซล Wed, 15 Oct - Mon, 20 Oct
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿3,726
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 15 Oct, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 15 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Mon 20 Oct, 8:40 am
  ICN โซล
  Mon 20 Oct, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป โซล Wed, 15 Oct - Tue, 21 Oct
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿3,726
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 15 Oct, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 15 Oct, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Tue 21 Oct, 8:40 am
  ICN โซล
  Tue 21 Oct, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Thu, 13 Nov - Sun, 16 Nov
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  10:40 am HKG - 12:40 pm MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:55 am MNL - 9:55 am HKG
  ฿3,767
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  10:40 am
  2h
  MNL
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J111
  Thu 13 Nov, 10:40 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 13 Nov, 12:40 pm
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:55 am
  2h
  HKG
  9:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J110
  Sun 16 Nov, 7:55 am
  MNL มนิลา
  Sun 16 Nov, 9:55 am
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Thu, 13 Nov - Sun, 16 Nov
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  10:40 am HKG - 12:40 pm MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  4:40 pm MNL - 6:40 pm HKG
  ฿3,767
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  10:40 am
  2h
  MNL
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J111
  Thu 13 Nov, 10:40 am
  HKG ฮ่องกง
  Thu 13 Nov, 12:40 pm
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  4:40 pm
  2h
  HKG
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J118
  Sun 16 Nov, 4:40 pm
  MNL มนิลา
  Sun 16 Nov, 6:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป Angeles Fri, 8 Aug - Wed, 20 Aug
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  9:45 am HKG - 11:35 am CRK
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  7:05 am CRK - 8:55 am HKG
  ฿3,931
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง Angeles

  HKG
  9:45 am
  1h 50m
  CRK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J149
  Fri 8 Aug, 9:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Fri 8 Aug, 11:35 am
  CRK Angeles
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก Angeles ไปยัง ฮ่องกง

  CRK
  7:05 am
  1h 50m
  HKG
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J150
  Wed 20 Aug, 7:05 am
  CRK Angeles
  Wed 20 Aug, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  1h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป Angeles Tue, 2 Sep - Thu, 25 Sep
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  9:45 am HKG - 11:35 am CRK
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  7:05 am CRK - 8:55 am HKG
  ฿3,972
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง Angeles

  HKG
  9:45 am
  1h 50m
  CRK
  11:35 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J149
  Tue 2 Sep, 9:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Tue 2 Sep, 11:35 am
  CRK Angeles
  1h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก Angeles ไปยัง ฮ่องกง

  CRK
  7:05 am
  1h 50m
  HKG
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J150
  Thu 25 Sep, 7:05 am
  CRK Angeles
  Thu 25 Sep, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  1h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป Angeles Fri, 8 Aug - Wed, 20 Aug
  Tigerair เที่ยวบินตรง 2h
  8:50 pm HKG - 10:50 pm CRK
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 1h 50m
  7:05 am CRK - 8:55 am HKG
  ฿3,972
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง Angeles

  HKG
  8:50 pm
  2h
  CRK
  10:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  DG7933
  Fri 8 Aug, 8:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 8 Aug, 10:50 pm
  CRK Angeles
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก Angeles ไปยัง ฮ่องกง

  CRK
  7:05 am
  1h 50m
  HKG
  8:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J150
  Wed 20 Aug, 7:05 am
  CRK Angeles
  Wed 20 Aug, 8:55 am
  HKG ฮ่องกง
  1h 50m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป โซล Tue, 2 Sep - Thu, 4 Sep
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,161
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Tue 2 Sep, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Tue 2 Sep, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Thu 4 Sep, 8:40 am
  ICN โซล
  Thu 4 Sep, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป เซี่ยงไฮ้ Thu, 2 Oct - Thu, 16 Oct
  Spring Airlines เที่ยวบินตรง 2h 45m
  9:50 pm HKG - 12:35 am (+1) SHA
  Spring Airlines เที่ยวบินตรง 1h 30m
  7:20 pm SHA - 8:50 pm HKG
  ฿4,584
  china-sss.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง เซี่ยงไฮ้

  HKG
  9:50 pm
  2h 45m
  SHA
  12:35 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9C8502
  Thu 2 Oct, 9:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 3 Oct, 12:35 am
  SHA เซี่ยงไฮ้
  2h 45m

  เที่ยวกลับ: จาก เซี่ยงไฮ้ ไปยัง ฮ่องกง

  SHA
  7:20 pm
  1h 30m
  HKG
  8:50 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  9C8501
  Thu 16 Oct, 7:20 pm
  SHA เซี่ยงไฮ้
  Thu 16 Oct, 8:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  1h 30m
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Mon, 1 Sep - Wed, 10 Sep
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  10:40 am HKG - 12:40 pm MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:55 am MNL - 9:55 am HKG
  ฿4,588
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  10:40 am
  2h
  MNL
  12:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J111
  Mon 1 Sep, 10:40 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 1 Sep, 12:40 pm
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:55 am
  2h
  HKG
  9:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J110
  Wed 10 Sep, 7:55 am
  MNL มนิลา
  Wed 10 Sep, 9:55 am
  HKG ฮ่องกง
  2h
  ขาออก เที่ยวกลับ ฮ่องกง ไป มนิลา Mon, 1 Sep - Wed, 10 Sep
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:10 pm MNL - 9:10 pm HKG
  ฿4,588
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Mon 1 Sep, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Mon 1 Sep, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:10 pm
  2h
  HKG
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J142
  Wed 10 Sep, 7:10 pm
  MNL มนิลา
  Wed 10 Sep, 9:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h