• ราคา
  • ขาออก
  • เดินทางถึง
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿3,721
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Wed, 23 Apr - Wed, 7 May

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 23 Apr, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 23 Apr, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Wed 7 May, 8:40 am
  ICN โซล
  Wed 7 May, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,155
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 6h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Wed, 28 May - Mon, 2 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Wed 28 May, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Wed 28 May, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Mon 2 Jun, 8:40 am
  ICN โซล
  Mon 2 Jun, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  EasterJet เที่ยวบินตรง 3h 40m
  1:00 pm HKG - 5:40 pm ICN
  EasterJet เที่ยวบินตรง 4h 15m
  8:40 am ICN - 11:55 am HKG
  ฿4,155
  eastarjet.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 3h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป โซล Fri, 16 May - Tue, 20 May

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง โซล

  HKG
  1:00 pm
  3h 40m
  ICN
  5:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE932
  Fri 16 May, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  Fri 16 May, 5:40 pm
  ICN โซล
  3h 40m

  เที่ยวกลับ: จาก โซล ไปยัง ฮ่องกง

  ICN
  8:40 am
  4h 15m
  HKG
  11:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  ZE931
  Tue 20 May, 8:40 am
  ICN โซล
  Tue 20 May, 11:55 am
  HKG ฮ่องกง
  4h 15m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  7:50 pm HKG - 9:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  5:20 pm DMK - 9:05 pm HKG
  ฿4,192
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 14 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 50m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Sat 14 Jun, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 14 Jun, 9:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  5:20 pm
  2h 45m
  HKG
  9:05 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD502
  Fri 27 Jun, 5:20 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 50m
  7:50 pm HKG - 9:40 pm DMK
  Thai AirAsia เที่ยวบินตรง 2h 45m
  3:35 pm DMK - 7:20 pm HKG
  ฿4,192
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 5h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กรุงเทพมหานคร Sat, 14 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กรุงเทพมหานคร

  HKG
  7:50 pm
  2h 50m
  DMK
  9:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD505
  Sat 14 Jun, 7:50 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 14 Jun, 9:40 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  2h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ฮ่องกง

  DMK
  3:35 pm
  2h 45m
  HKG
  7:20 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  FD504
  Fri 27 Jun, 3:35 pm
  DMK กรุงเทพมหานคร
  Fri 27 Jun, 7:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h 45m
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:10 pm MNL - 9:10 pm HKG
  ฿4,387
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป มนิลา Wed, 18 Jun - Wed, 25 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Wed 18 Jun, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Wed 18 Jun, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:10 pm
  2h
  HKG
  9:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J142
  Wed 25 Jun, 7:10 pm
  MNL มนิลา
  Wed 25 Jun, 9:10 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  7:55 am MNL - 9:55 am HKG
  ฿4,387
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป มนิลา Wed, 18 Jun - Wed, 25 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Wed 18 Jun, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Wed 18 Jun, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  7:55 am
  2h
  HKG
  9:55 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J110
  Wed 25 Jun, 7:55 am
  MNL มนิลา
  Wed 25 Jun, 9:55 am
  HKG ฮ่องกง
  2h
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  8:25 am HKG - 10:25 am MNL
  Cebu Pacific เที่ยวบินตรง 2h
  4:40 pm MNL - 6:40 pm HKG
  ฿4,387
  cebupacificair.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 1d มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป มนิลา Wed, 18 Jun - Wed, 25 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง มนิลา

  HKG
  8:25 am
  2h
  MNL
  10:25 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J109
  Wed 18 Jun, 8:25 am
  HKG ฮ่องกง
  Wed 18 Jun, 10:25 am
  MNL มนิลา
  2h

  เที่ยวกลับ: จาก มนิลา ไปยัง ฮ่องกง

  MNL
  4:40 pm
  2h
  HKG
  6:40 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  5J118
  Wed 25 Jun, 4:40 pm
  MNL มนิลา
  Wed 25 Jun, 6:40 pm
  HKG ฮ่องกง
  2h
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:05 pm HKG - 12:55 am (+1) KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  8:55 am KUL - 12:45 pm HKG
  ฿4,607
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 2h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Wed, 7 May - Sun, 11 May

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:05 pm
  3h 50m
  KUL
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK131
  Wed 7 May, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Thu 8 May, 12:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  8:55 am
  3h 50m
  HKG
  12:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK134
  Sun 11 May, 8:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Sun 11 May, 12:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  11:45 am HKG - 3:35 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:10 am KUL - 1:00 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  Sat 21 Jun, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 3:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  9:10 am
  3h 50m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK134
  Fri 27 Jun, 9:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  11:45 am HKG - 3:35 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  7:10 am KUL - 11:05 am HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  Sat 21 Jun, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 3:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  7:10 am
  3h 55m
  HKG
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK138
  Fri 27 Jun, 7:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 11:05 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  1:20 pm HKG - 5:10 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:10 am KUL - 1:00 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  Sat 21 Jun, 1:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 5:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  9:10 am
  3h 50m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK134
  Fri 27 Jun, 9:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:05 pm HKG - 12:55 am (+1) KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  7:10 am KUL - 11:05 am HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:05 pm
  3h 50m
  KUL
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK131
  Sat 21 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 22 Jun, 12:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  7:10 am
  3h 55m
  HKG
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK138
  Fri 27 Jun, 7:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 11:05 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  1:20 pm HKG - 5:10 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  7:10 am KUL - 11:05 am HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  Sat 21 Jun, 1:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 5:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  7:10 am
  3h 55m
  HKG
  11:05 am
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK138
  Fri 27 Jun, 7:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 11:05 am
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:05 pm HKG - 12:55 am (+1) KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:10 am KUL - 1:00 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:05 pm
  3h 50m
  KUL
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK131
  Sat 21 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 22 Jun, 12:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  9:10 am
  3h 50m
  HKG
  1:00 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK134
  Fri 27 Jun, 9:10 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 1:00 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 50m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  1:20 pm HKG - 5:10 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  4:40 pm KUL - 8:35 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  1:20 pm
  3h 50m
  KUL
  5:10 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK135
  Sat 21 Jun, 1:20 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 5:10 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  4:40 pm
  3h 55m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK130
  Fri 27 Jun, 4:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:05 pm HKG - 12:55 am (+1) KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  4:40 pm KUL - 8:35 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:05 pm
  3h 50m
  KUL
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK131
  Sat 21 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 22 Jun, 12:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  4:40 pm
  3h 55m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK130
  Fri 27 Jun, 4:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  9:05 pm HKG - 12:55 am (+1) KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  1:50 pm KUL - 5:45 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  9:05 pm
  3h 50m
  KUL
  12:55 am (+1)
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK131
  Sat 21 Jun, 9:05 pm
  HKG ฮ่องกง
  Sun 22 Jun, 12:55 am
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK136
  Fri 27 Jun, 1:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 5:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  11:45 am HKG - 3:35 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  1:50 pm KUL - 5:45 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  Sat 21 Jun, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 3:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  1:50 pm
  3h 55m
  HKG
  5:45 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK136
  Fri 27 Jun, 1:50 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 5:45 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 50m
  11:45 am HKG - 3:35 pm KUL
  AirAsia เที่ยวบินตรง 3h 55m
  4:40 pm KUL - 8:35 pm HKG
  ฿4,657
  airasia.com
  แสดงรายละเอียด
  พบ 8h มาแล้ว
  ฮ่องกง ไป กัวลาลัมเปอร์ Sat, 21 Jun - Fri, 27 Jun

  ขาออก: จาก ฮ่องกง ไปยัง กัวลาลัมเปอร์

  HKG
  11:45 am
  3h 50m
  KUL
  3:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK139
  Sat 21 Jun, 11:45 am
  HKG ฮ่องกง
  Sat 21 Jun, 3:35 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  3h 50m

  เที่ยวกลับ: จาก กัวลาลัมเปอร์ ไปยัง ฮ่องกง

  KUL
  4:40 pm
  3h 55m
  HKG
  8:35 pm
  สายการบิน
  หมายเลขเที่ยวบิน
  จาก
  ถึง
  ระยะเวลา
  AK130
  Fri 27 Jun, 4:40 pm
  KUL กัวลาลัมเปอร์
  Fri 27 Jun, 8:35 pm
  HKG ฮ่องกง
  3h 55m

  ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจาก ฮ่องกง

  มี 1 สนามบินในเมือง ฮ่องกง ด้วย 437 สายการบินที่บินจาก ฮ่องกง

  นอกจาก ทางเลือกมากมายของเที่ยวบิน Wego มีข้อเสนอพิเศษสำหรับHi โรงแรมระดับห้าดาว และโรงแรมราคาถูกทั่วโลก